Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-01-17-Speech-2-129"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060117.16.2-129"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - La traite des femmes et l’exploitation sexuelle des enfants constituent de plus en plus en Europe une économie parallèle considérable. Selon l’ONU, près de 4 millions de femmes et d’enfants seraient abusés ou violentés. On assiste aussi à l’inévitable diversification des modes de traite des êtres humains. Accroissement du tourisme sexuel et des demandes pour les enfants à des fins d’exploitation économique (mendiants, pickpockets, dealers, travail au noir, etc.), autant de formes de criminalité et d’exploitation qui sont, dans la plupart des cas, le fait de groupes criminels organisés. En raison des dangereux accords de Schengen ayant supprimé tous les contrôles aux frontières de l’Union, ils sont utilisés comme passeurs de drogue ou voleurs. Par ailleurs, en cas d’arrestation par les autorités, ces mineurs seront exempts de poursuites judiciaires. Prétendre agir en prévention contre toutes les formes de traite d’êtres humains, c’est s’attaquer à ces mafias, à ces trafics illégaux qui ne cessent de se développer dans une Europe ouverte aux quatre vents. L’addition de programmes communautaires en la matière et de vœux pieux des multiples ONG n’y feront rien. Seul un réveil des peuples et de nos élites face à la politique ultralibérale et pro immigrationniste menée par Bruxelles pourra nous permettre d’espérer avoir enfin un sentiment de sécurité en Europe."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"La traite des femmes et l'exploitation sexuelle des enfants constituent de plus en plus en Europe une économie parallèle considérable. Selon l'ONU, près de 4 millions de femmes et d'enfants seraient abusés ou violentés. On assiste aussi à l'inévitable diversification des modes de traite des êtres humains. Accroissement du tourisme sexuel et des demandes pour les enfants à des fins d'exploitation économique (mendiants, pickpockets, dealers, travail au noir, etc.), autant de formes de criminalité et d'exploitation qui sont, dans la plupart des cas, le fait de groupes criminels organisés. En raison des dangereux accords de Schengen ayant supprimé tous les contrôles aux frontières de l'Union, ils sont utilisés comme passeurs de drogue ou voleurs. Par ailleurs, en cas d'arrestation par les autorités, ces mineurs seront exempts de poursuites judiciaires. Prétendre agir en prévention contre toutes les formes de traite d'êtres humains, c'est s'attaquer à ces mafias, à ces trafics illégaux qui ne cessent de se développer dans une Europe ouverte aux quatre vents. L'addition de programmes communautaires en la matière et de voeux pieux des multiples ONG n'y feront rien. Seul un réveil des peuples et de nos élites face à la politique ultralibérale et pro immigrationniste menée par Bruxelles pourra nous permettre d'espérer avoir enfin un sentiment de sécurité en Europe."@cs1
"Handel med kvinder og seksuel udnyttelse af børn udgør en stadig mere omfattende parallel økonomi i Europa. FN skønner, at knap 4 millioner kvinder og børn bliver misbrugt eller udsat for seksuelle overgreb. Der kan desuden konstateres en uundgåelig diversificering af de forskellige former for handel med mennesker. Det stigende udbud af sexturisme og den stigende efterspørgsel efter børn med henblik på økonomisk udnyttelse (som tiggere, lommetyve, narkotikahandlere, sort arbejdskraft osv.) er alle udtryk for en form for kriminalitet og udnyttelse, der i de fleste tilfælde styres af organiserede kriminelle grupper. Som følge af de farlige Schengen-aftaler, der har betydet, at al grænsekontrol ved EU's grænser er ophævet, bruges børn til transport af narkotika eller tyverier. Og hvis de arresteres af myndighederne, kan disse mindreårige i øvrigt ikke retsforfølges. Hvis man ønsker at forebygge alle disse former for menneskehandel, må man rette sin indsats mod disse mafiagrupper og den illegale handel, der til stadighed bliver mere omfattende i et Europa, der er åbent for alle vinde. Problemet kan ikke løses ved hjælp af endnu flere fællesskabsprogrammer eller velmenende udtalelser fra ngo'er. Kun hvis befolkningen og vores ledere vågner op og tager afstand fra den ultraliberale og indvandrervenlige politik, der føres i Bruxelles, vil vi kunne håbe endelig at kunne føle os i sikkerhed i Europa."@da2
"Frauenhandel und sexuelle Ausbeutung von Kindern stellen in Europa zunehmend eine beträchtliche Parallelwirtschaft dar. Nach UN-Angaben sind etwa 4 Millionen Frauen und Kinder Opfer von Missbrauch oder Vergewaltigungen. Es kommt auch zu einer immer stärkeren Diversifizierung der Formen des Menschenhandels. Die Zunahme des Sex-Tourismus und die Nachfrage nach Kindern zum Zwecke der wirtschaftlichen Ausbeutung (als Bettler, Taschendiebe, Dealer, Schwarzarbeiter usw.) sind Formen der Kriminalität und der Ausbeutung, die zumeist durch organisierte kriminelle Gruppen praktiziert werden. Aufgrund der gefährlichen Schengen-Übereinkommen, die sämtliche Kontrollen an den Grenzen der Union abgeschafft haben, können Kinder als Drogenhändler oder Diebe eingesetzt werden. Zudem werden sie als Minderjährige im Falle ihrer Festnahme durch die Behörden juristisch nicht belangt. Wenn wir alle Formen des Menschenhandels verhindern wollen, müssen wir gegen diese mafiösen Gruppen, gegen diese illegalen Machenschaften, die sich in einem offenen Europa unaufhörlich weiterentwickeln, vorgehen. Die Verabschiedung weiterer diesbezüglicher Gemeinschaftsprogramme und die frommen Wünsche zahlreicher NRO werden nichts ausrichten. Nur ein Erwachen der Völker und unserer Eliten angesichts der ultraliberalen und zuwanderungsfreundlichen Politik von Brüssel könnte uns endlich auf ein Gefühl der Sicherheit in Europa hoffen lassen."@de9
"Η εμπορία γυναικών και η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών διαμορφώνουν ολοένα και περισσότερο μια ευμεγέθη παραοικονομία στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, περίπου 4 εκατομμύρια γυναίκες και παιδιά πέφτουν θύματα κακομεταχείρισης ή σεξουαλικής βίας. Αναπόφευκτα, βλέπουμε επίσης τις μεθόδους εμπορίας ανθρώπων να διαφοροποιούνται συνεχώς. Η αύξηση του σεξουαλικού τουρισμού και της ζήτησης παιδιών για οικονομική εκμετάλλευση (ως επαίτες, πορτοφολάδες, διακινητές, εργαζόμενοι σε δύο δουλειές) είναι όλες μορφές εγκλήματος και εκμετάλλευσης που στις περισσότερες περιπτώσεις ελέγχονται από συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος. Οι επικίνδυνες Συμφωνίες Σένγκεν, που κατήργησαν όλους τους ελέγχους στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούνται ως λαθρέμποροι ναρκωτικών ή ληστές. Άλλωστε, αν συλληφθούν από τις αρχές δεν μπορούν να διωχθούν δικαστικά εφόσον είναι ανήλικοι. Αν θέλουμε να εμποδίσουμε όλες τις μορφές εμπορίας ανθρώπων, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις μαφίες, αυτά τα παράνομα εμπόρια τα οποία συνεχώς αυξάνονται σε μια Ευρώπη που είναι εντελώς ανοικτή. Τα επιπλέον κοινοτικά προγράμματα και οι ευσεβείς πόθοι από τις πολλές ΜΚΟ δεν θα επιτύχουν τίποτα. Μόνο αν οι λαοί και οι ελίτ μας αρχίσουν να αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο της υπερφιλελεύθερης φιλομεταναστευτικής πολιτικής που ασκείται από τις Βρυξέλλες θα μπορούμε να ελπίζουμε ότι ίσως κάποτε να νιώθουμε ασφαλείς στην Ευρώπη."@el10
"Trafficking in women and the sexual exploitation of children are increasingly forming a sizeable parallel economy in Europe. According to the United Nations, nearly 4 million women and children are being abused or sexually assaulted. Inevitably, we are also seeing the methods of trafficking in human beings becoming more diversified. The growth in sex tourism and in demand for children for economic exploitation (as beggars, pickpockets, dealers, moonlighters, and so forth.), are all forms of crime and exploitation which in most cases are in the hands of organised criminal gangs. The dangerous Schengen Agreements, which abolished all controls at the European Union’s borders, allow them to be used as drug smugglers or robbers. Moreover, because they are minors, they cannot be prosecuted if they are arrested by the authorities. If we want to prevent all forms of human trafficking, we must tackle these mafias, these illegal trades that are constantly growing in a Europe that is wide open. Additional Community programmes and pious hopes from the many NGOs will achieve nothing. Only if people and our elites wake up to the ultraliberal pro-immigration policy being pursued by Brussels can we hope to eventually feel safe in Europe."@en4
". Cada vez más, la trata de mujeres y la explotación sexual de los niños representan en Europa una importante economía paralela. Según la ONU, cerca de 4 millones de mujeres y niños son víctimas de abusos o actos violentos. Asistimos así a una inevitable diversificación de los modos de trata de seres humanos. Aumento del turismo sexual y de la demanda de niños con fines de explotación económica (mendigos, carteristas, traficantes, trabajo negro, etc.), otras tantas formas de delincuencia y explotación que, en la mayoría de los casos, son asunto de grupos delictivos organizados. Debido a los peligrosos acuerdos de Schengen, que han suprimido todos los controles en las fronteras de la Unión, los niños son utilizados como contrabandistas de droga o ladrones. Por otra parte, en caso de detención por las autoridades, esos menores estarán exentos de diligencias judiciales. Si se pretende actuar de forma preventiva contra todas las formas de trata de seres humanos, hay que atacar esas mafias, ese tráfico ilegal que no cesa de crecer en una Europa abierta a los cuatro vientos. Seguir sumando programas comunitarios en la materia y votos piadosos de las múltiples ONG no servirá de nada. Solo si las personas y nuestras elites se alzan contra a la política ultraliberal y favorable a la inmigración practicada por Bruselas, podremos esperar que al fin podamos sentirnos seguros en Europa."@es20
"La traite des femmes et l'exploitation sexuelle des enfants constituent de plus en plus en Europe une économie parallèle considérable. Selon l'ONU, près de 4 millions de femmes et d'enfants seraient abusés ou violentés. On assiste aussi à l'inévitable diversification des modes de traite des êtres humains. Accroissement du tourisme sexuel et des demandes pour les enfants à des fins d'exploitation économique (mendiants, pickpockets, dealers, travail au noir, etc.), autant de formes de criminalité et d'exploitation qui sont, dans la plupart des cas, le fait de groupes criminels organisés. En raison des dangereux accords de Schengen ayant supprimé tous les contrôles aux frontières de l'Union, ils sont utilisés comme passeurs de drogue ou voleurs. Par ailleurs, en cas d'arrestation par les autorités, ces mineurs seront exempts de poursuites judiciaires. Prétendre agir en prévention contre toutes les formes de traite d'êtres humains, c'est s'attaquer à ces mafias, à ces trafics illégaux qui ne cessent de se développer dans une Europe ouverte aux quatre vents. L'addition de programmes communautaires en la matière et de voeux pieux des multiples ONG n'y feront rien. Seul un réveil des peuples et de nos élites face à la politique ultralibérale et pro immigrationniste menée par Bruxelles pourra nous permettre d'espérer avoir enfin un sentiment de sécurité en Europe."@et5
"Naisilla käytävä kauppa ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö muodostavat yhä suuremman harmaan talouden osa-alueen Euroopassa. Yhdistyneiden Kansakuntien mukaan lähes neljää miljoonaa naista ja lasta käytetään hyväksi tai pahoinpidellään seksuaalisesti. Ihmiskaupassa käytetään väistämättä myös yhä monipuolisempia menetelmiä. Kasvava seksiturismi ja lasten taloudellinen hyväksikäyttö (esimerkiksi kerjääjinä, taskuvarkaina, huumekauppiaina ja pimeän työn tekijöinä) ovat rikollisuuden ja hyväksikäytön muotoja, joiden ylläpitäjiä ovat useimmissa tapauksissa järjestäytyneet rikollisryhmät. Vaaralliset Schengenin sopimukset, joilla poistettiin kaikki valvonta Euroopan unionin rajoilta, mahdollistavat lasten käytön huumeiden salakuljettajina tai varkaina. Koska he ovat alaikäisiä, heitä ei voida asettaa syytteeseen, vaikka viranomaiset onnistuisivat pidättämään heidät. Jos haluamme torjua ihmiskaupan kaikkia muotoja, meidän on torjuttava näitä järjestäytyneitä ryhmiä ja näitä laittoman kaupan muotoja, jotka laajenevat jatkuvasti unionissa, jonka ovet ovat sepposen selällään. Emme saavuta mitään uusilla yhteisön ohjelmilla ja kansalaisjärjestöjen hurskailla toiveilla. Voimme toivoa turvallisia aikoja Euroopassa vain, jos ihmiset ja valtaapitävät heräävät vastustamaan Brysselin ajamaa ultraliberaalia maahanmuuttomyönteistä politiikkaa."@fi7
"La traite des femmes et l'exploitation sexuelle des enfants constituent de plus en plus en Europe une économie parallèle considérable. Selon l'ONU, près de 4 millions de femmes et d'enfants seraient abusés ou violentés. On assiste aussi à l'inévitable diversification des modes de traite des êtres humains. Accroissement du tourisme sexuel et des demandes pour les enfants à des fins d'exploitation économique (mendiants, pickpockets, dealers, travail au noir, etc.), autant de formes de criminalité et d'exploitation qui sont, dans la plupart des cas, le fait de groupes criminels organisés. En raison des dangereux accords de Schengen ayant supprimé tous les contrôles aux frontières de l'Union, ils sont utilisés comme passeurs de drogue ou voleurs. Par ailleurs, en cas d'arrestation par les autorités, ces mineurs seront exempts de poursuites judiciaires. Prétendre agir en prévention contre toutes les formes de traite d'êtres humains, c'est s'attaquer à ces mafias, à ces trafics illégaux qui ne cessent de se développer dans une Europe ouverte aux quatre vents. L'addition de programmes communautaires en la matière et de voeux pieux des multiples ONG n'y feront rien. Seul un réveil des peuples et de nos élites face à la politique ultralibérale et pro immigrationniste menée par Bruxelles pourra nous permettre d'espérer avoir enfin un sentiment de sécurité en Europe."@hu11
"La tratta delle donne e lo sfruttamento sessuale dei bambini in Europa costituiscono sempre di più un’economia parallela di notevoli dimensioni. Secondo l’ONU, circa 4 milioni di donne e di bambini sarebbero oggetto di abusi o violenze sessuali. Assistiamo anche alla crescente diversificazione delle modalità della tratta degli esseri umani. L’aumento del turismo sessuale e la domanda di bambini a fini di sfruttamento economico (mendicanti, borseggiatori, piccoli spacciatori, lavoro in nero, ecc.) sono altrettante forme di criminalità e di sfruttamento, nella maggior parte dei casi opera di gruppi criminali organizzati. Grazie ai pericolosi accordi di Schengen, che hanno soppresso tutti i controlli alle frontiere dell’Unione, questi bambini sono utilizzati come corrieri della droga o come ladri. Inoltre, in caso di arresto da parte delle autorità, non possono essere perseguiti perché minori. Prevenire tutte le forme della tratta di esseri umani significa combattere queste mafie, questi traffici illeciti che continuano a svilupparsi in un’Europa spalancata. L’aggiunta di programmi comunitari nel settore e i pii desideri delle varie ONG non serviranno a nulla. Solo un risveglio dei popoli e delle nostre di fronte alla politica ultraliberale e favorevole all’immigrazione attuata da Bruxelles ci consentirà di sperare di sentirci sicuri in Europa."@it12
"La traite des femmes et l'exploitation sexuelle des enfants constituent de plus en plus en Europe une économie parallèle considérable. Selon l'ONU, près de 4 millions de femmes et d'enfants seraient abusés ou violentés. On assiste aussi à l'inévitable diversification des modes de traite des êtres humains. Accroissement du tourisme sexuel et des demandes pour les enfants à des fins d'exploitation économique (mendiants, pickpockets, dealers, travail au noir, etc.), autant de formes de criminalité et d'exploitation qui sont, dans la plupart des cas, le fait de groupes criminels organisés. En raison des dangereux accords de Schengen ayant supprimé tous les contrôles aux frontières de l'Union, ils sont utilisés comme passeurs de drogue ou voleurs. Par ailleurs, en cas d'arrestation par les autorités, ces mineurs seront exempts de poursuites judiciaires. Prétendre agir en prévention contre toutes les formes de traite d'êtres humains, c'est s'attaquer à ces mafias, à ces trafics illégaux qui ne cessent de se développer dans une Europe ouverte aux quatre vents. L'addition de programmes communautaires en la matière et de voeux pieux des multiples ONG n'y feront rien. Seul un réveil des peuples et de nos élites face à la politique ultralibérale et pro immigrationniste menée par Bruxelles pourra nous permettre d'espérer avoir enfin un sentiment de sécurité en Europe."@lt14
"La traite des femmes et l'exploitation sexuelle des enfants constituent de plus en plus en Europe une économie parallèle considérable. Selon l'ONU, près de 4 millions de femmes et d'enfants seraient abusés ou violentés. On assiste aussi à l'inévitable diversification des modes de traite des êtres humains. Accroissement du tourisme sexuel et des demandes pour les enfants à des fins d'exploitation économique (mendiants, pickpockets, dealers, travail au noir, etc.), autant de formes de criminalité et d'exploitation qui sont, dans la plupart des cas, le fait de groupes criminels organisés. En raison des dangereux accords de Schengen ayant supprimé tous les contrôles aux frontières de l'Union, ils sont utilisés comme passeurs de drogue ou voleurs. Par ailleurs, en cas d'arrestation par les autorités, ces mineurs seront exempts de poursuites judiciaires. Prétendre agir en prévention contre toutes les formes de traite d'êtres humains, c'est s'attaquer à ces mafias, à ces trafics illégaux qui ne cessent de se développer dans une Europe ouverte aux quatre vents. L'addition de programmes communautaires en la matière et de voeux pieux des multiples ONG n'y feront rien. Seul un réveil des peuples et de nos élites face à la politique ultralibérale et pro immigrationniste menée par Bruxelles pourra nous permettre d'espérer avoir enfin un sentiment de sécurité en Europe."@lv13
"La traite des femmes et l'exploitation sexuelle des enfants constituent de plus en plus en Europe une économie parallèle considérable. Selon l'ONU, près de 4 millions de femmes et d'enfants seraient abusés ou violentés. On assiste aussi à l'inévitable diversification des modes de traite des êtres humains. Accroissement du tourisme sexuel et des demandes pour les enfants à des fins d'exploitation économique (mendiants, pickpockets, dealers, travail au noir, etc.), autant de formes de criminalité et d'exploitation qui sont, dans la plupart des cas, le fait de groupes criminels organisés. En raison des dangereux accords de Schengen ayant supprimé tous les contrôles aux frontières de l'Union, ils sont utilisés comme passeurs de drogue ou voleurs. Par ailleurs, en cas d'arrestation par les autorités, ces mineurs seront exempts de poursuites judiciaires. Prétendre agir en prévention contre toutes les formes de traite d'êtres humains, c'est s'attaquer à ces mafias, à ces trafics illégaux qui ne cessent de se développer dans une Europe ouverte aux quatre vents. L'addition de programmes communautaires en la matière et de voeux pieux des multiples ONG n'y feront rien. Seul un réveil des peuples et de nos élites face à la politique ultralibérale et pro immigrationniste menée par Bruxelles pourra nous permettre d'espérer avoir enfin un sentiment de sécurité en Europe."@mt15
". De handel in vrouwen en de seksuele uitbuiting van kinderen vormen een alsmaar groeiende grote parallelle economie in Europa. Volgens de Verenigde Naties worden bijna vier miljoen vrouwen en kinderen misbruikt of seksueel mishandeld. Tevens worden we onvermijdelijk geconfronteerd met steeds meer verschillende vormen van mensenhandel. De toename van het sekstoerisme en van de vraag naar kinderen voor economische uitbuiting (als bedelaar, zakkenroller, dealer, zwartwerker, enzovoorts) is een vorm van criminaliteit en uitbuiting waarvoor in de meeste gevallen georganiseerde criminele bendes verantwoordelijk zijn. Dankzij de gevaarlijke Schengen-akkoorden, waarmee alle controles aan de grenzen van de Europese Unie zijn opgeheven, kunnen ze worden gebruikt als drugskoerier of dief. En aangezien ze minderjarig zijn, kunnen ze niet worden vervolgd wanneer ze worden gearresteerd door de autoriteiten. Wanneer we alle vormen van mensenhandel willen voorkomen, moeten we de strijd aanbinden met die maffia’s en die illegale handel die maar blijft toenemen in een Europa waarvan de deuren wagenwijd openstaan. Aanvullende communautaire programma’s en vrome wensen van de vele NGO’s bieden geen soelaas. Enkel en alleen wanneer burgers en onze elites de alarmbel luiden over het ultraliberale pro-immigratiebeleid van Brussel, kunnen we hopen dat we ons uiteindelijk veilig zullen voelen in Europa."@nl3
"La traite des femmes et l'exploitation sexuelle des enfants constituent de plus en plus en Europe une économie parallèle considérable. Selon l'ONU, près de 4 millions de femmes et d'enfants seraient abusés ou violentés. On assiste aussi à l'inévitable diversification des modes de traite des êtres humains. Accroissement du tourisme sexuel et des demandes pour les enfants à des fins d'exploitation économique (mendiants, pickpockets, dealers, travail au noir, etc.), autant de formes de criminalité et d'exploitation qui sont, dans la plupart des cas, le fait de groupes criminels organisés. En raison des dangereux accords de Schengen ayant supprimé tous les contrôles aux frontières de l'Union, ils sont utilisés comme passeurs de drogue ou voleurs. Par ailleurs, en cas d'arrestation par les autorités, ces mineurs seront exempts de poursuites judiciaires. Prétendre agir en prévention contre toutes les formes de traite d'êtres humains, c'est s'attaquer à ces mafias, à ces trafics illégaux qui ne cessent de se développer dans une Europe ouverte aux quatre vents. L'addition de programmes communautaires en la matière et de voeux pieux des multiples ONG n'y feront rien. Seul un réveil des peuples et de nos élites face à la politique ultralibérale et pro immigrationniste menée par Bruxelles pourra nous permettre d'espérer avoir enfin un sentiment de sécurité en Europe."@pl16
"O tráfico de mulheres e a exploração sexual de crianças constituem, cada vez mais, uma economia paralela de dimensão considerável na Europa. Segundo as Nações Unidas, cerca de 4 milhões de mulheres e crianças são vítimas de abusos ou de violência sexual. Inevitavelmente, assistimos também a uma diversificação dos métodos de tráfico de seres humanos. O crescimento do turismo sexual e da procura de crianças para exploração económica (como pedintes traficantes, trabalhadores clandestinos e por aí fora) aponta para formas de criminalidade e de exploração que, na grande maioria dos casos, estão nas mãos de grupos criminosos organizados. Os perigosos acordos de Schengen, que aboliram todos os controlos nas fronteiras europeias, permitem que as crianças sejam utilizadas para passar droga ou roubar. Além disso, por serem menores, não podem responder em justiça se forem detidas pelas autoridades. Se queremos impedir todas as formas de tráfico humano temos de combater essas máfias, esses comércios ilegais que continuam a crescer na Europa, um espaço aberto. Mais programas da Comunidade e intenções piedosas das muitas ONG nada conseguirão. Apenas se as pessoas e as nossas elites acordarem para a política ultraliberal a favor da imigração levada a cabo por Bruxelas poderemos ter esperanças de, finalmente, nos sentirmos seguros na Europa."@pt17
"La traite des femmes et l'exploitation sexuelle des enfants constituent de plus en plus en Europe une économie parallèle considérable. Selon l'ONU, près de 4 millions de femmes et d'enfants seraient abusés ou violentés. On assiste aussi à l'inévitable diversification des modes de traite des êtres humains. Accroissement du tourisme sexuel et des demandes pour les enfants à des fins d'exploitation économique (mendiants, pickpockets, dealers, travail au noir, etc.), autant de formes de criminalité et d'exploitation qui sont, dans la plupart des cas, le fait de groupes criminels organisés. En raison des dangereux accords de Schengen ayant supprimé tous les contrôles aux frontières de l'Union, ils sont utilisés comme passeurs de drogue ou voleurs. Par ailleurs, en cas d'arrestation par les autorités, ces mineurs seront exempts de poursuites judiciaires. Prétendre agir en prévention contre toutes les formes de traite d'êtres humains, c'est s'attaquer à ces mafias, à ces trafics illégaux qui ne cessent de se développer dans une Europe ouverte aux quatre vents. L'addition de programmes communautaires en la matière et de voeux pieux des multiples ONG n'y feront rien. Seul un réveil des peuples et de nos élites face à la politique ultralibérale et pro immigrationniste menée par Bruxelles pourra nous permettre d'espérer avoir enfin un sentiment de sécurité en Europe."@sk18
"La traite des femmes et l'exploitation sexuelle des enfants constituent de plus en plus en Europe une économie parallèle considérable. Selon l'ONU, près de 4 millions de femmes et d'enfants seraient abusés ou violentés. On assiste aussi à l'inévitable diversification des modes de traite des êtres humains. Accroissement du tourisme sexuel et des demandes pour les enfants à des fins d'exploitation économique (mendiants, pickpockets, dealers, travail au noir, etc.), autant de formes de criminalité et d'exploitation qui sont, dans la plupart des cas, le fait de groupes criminels organisés. En raison des dangereux accords de Schengen ayant supprimé tous les contrôles aux frontières de l'Union, ils sont utilisés comme passeurs de drogue ou voleurs. Par ailleurs, en cas d'arrestation par les autorités, ces mineurs seront exempts de poursuites judiciaires. Prétendre agir en prévention contre toutes les formes de traite d'êtres humains, c'est s'attaquer à ces mafias, à ces trafics illégaux qui ne cessent de se développer dans une Europe ouverte aux quatre vents. L'addition de programmes communautaires en la matière et de voeux pieux des multiples ONG n'y feront rien. Seul un réveil des peuples et de nos élites face à la politique ultralibérale et pro immigrationniste menée par Bruxelles pourra nous permettre d'espérer avoir enfin un sentiment de sécurité en Europe."@sl19
"Handeln med kvinnor och det sexuella utnyttjandet av barn håller allt mer på att skapa en ansenlig parallell ekonomi i Europa. Enligt Förenta nationerna blir nästan 4 miljoner kvinnor och barn utnyttjade eller sexuellt angripna. Oundvikligen ser vi också hur människohandeln blir allt mer spridd. Den ökande sexturismen och den allt större efterfrågan på barn för ekonomiskt utnyttjande (som tiggare, ficktjuvar, langare, svartjobbare och så vidare), är alla former av brott och utnyttjande som i de flesta fall är i händerna på organiserade kriminella gäng. De farliga Schengenavtalen, som ledde till att all kontroll över EU:s gränser avskaffades, tillåter att de utnyttjas som narkotikasmugglare eller rånare. Dessutom kan de inte åtalas om de arresteras av myndigheterna eftersom de är underåriga. Om vi vill förhindra alla former av människohandel måste vi ta itu med dessa maffiaorganisationer, denna olagliga handel som ständigt ökar i ett Europa som är vidöppet. Fler gemenskapsprogram och fromma förhoppningar från de många icke-statliga organisationerna kommer inte att leda någon vart. Bara om människor och våra eliter vaknar upp och får syn på den ultraliberala invandringsvänliga politik som Bryssel bedriver kan vi hoppas på att till slut kunna känna oss trygga i Europa."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Fernand Le Rachinel (NI ),"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8
"par écrit"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8
"pickpockets"17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph