Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-11-15-Speech-2-211"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20051115.25.2-211"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η επιστήμη της χημείας και οι χημικές ενώσεις που παρήχθησαν με αυτήν την επιστήμη βοήθησαν τους ανθρώπους στη ζωή τους να λύσουν προβλήματα, αυτό είναι γεγονός, όπως επίσης είναι γεγονός ότι σήμερα έχουμε χιλιάδες ενώσεις και προϊόντα που κυκλοφορούν και πολλές από αυτές τις ενώσεις είναι επικίνδυνες και μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και στο περιβάλλον και στην υγεία. Επομένως, είναι η στιγμή να εφαρμόσουμε μια πολιτική στον τομέα αυτό και η πολιτική αυτή εκφράζεται με τον κανονισμό REACH. Επίσης είναι ευκαιρία μ' αυτόν τον κανονισμό να δοκιμάσουμε στην πράξη αλλά και να δοκιμαστούμε σε μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν την Ένωση και τους πολίτες. Αναφέρομαι στα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αλλά και της αναγκαίας προσαρμογής στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται με την εισαγωγή όχι μόνο ποσοτικών αλλά και ποιοτικών κριτηρίων, όπως είναι η επικινδυνότητα στα θέματα των χημικών ενώσεων. Ο κανονισμός αυτός πρέπει και να ρυθμίζει τα θέματα τα οποία αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αλλά, συγχρόνως, και να επιτρέπει την προσαρμογή της ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας με το προβλεπόμενο μεταβατικό στάδιο. Ουσιαστικά δηλαδή, με τον κανονισμό μπορούμε να έχουμε ένα απτό δείγμα εφαρμογής στην πράξη του μοντέλου της αειφόρου ανάπτυξης, η οποία στηρίζει και στηρίζεται στον αρμονικό συνδυασμό των τριών πυλώνων της που είναι, θυμίζω: η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η αύξηση της απασχόλησης. Και τονίζω το «μπορούμε να έχουμε αυτό το δείγμα εφαρμογής», εκφράζοντας κυρίως την προσδοκία ότι η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία θα ανταποκριθεί με τον τρόπο που γνωρίζει καλά - δηλαδή την καινοτομία - ώστε όχι απλώς να προσαρμοσθεί αλλά να ενισχύσει τόσο την ανταγωνιστικότητά της όσο και τις θέσεις εργασίας. Η καινοτομία, δηλαδή σύνθεση νέων ενώσεων φιλικών προς το περιβάλλον και την υγεία είναι το κλειδί για να επιτευχθεί ο αρμονικός συγχρονισμός των τριών πυλώνων της αειφόρου ανάπτυξης. Καταλήγοντας, οφείλω να τονίσω ότι έχω εμπιστοσύνη και επενδύω στη διαδικασία της συναπόφασης για τη σύνθεση όλων των πτυχών αυτού του πολύπλοκου θέματος, ώστε να επιτύχουμε το βέλτιστο στον κανονισμό αυτόν."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η επιστήμη της χημείας και οι χημικές ενώσεις που παρήχθησαν με αυτήν την επιστήμη βοήθησαν τους ανθρώπους στη ζωή τους να λύσουν προβλήματα, αυτό είναι γεγονός, όπως επίσης είναι γεγονός ότι σήμερα έχουμε χιλιάδες ενώσεις και προϊόντα που κυκλοφορούν και πολλές από αυτές τις ενώσεις είναι επικίνδυνες και μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και στο περιβάλλον και στην υγεία. Επομένως, είναι η στιγμή να εφαρμόσουμε μια πολιτική στον τομέα αυτό και η πολιτική αυτή εκφράζεται με τον κανονισμό REACH. Επίσης είναι ευκαιρία μ' αυτόν τον κανονισμό να δοκιμάσουμε στην πράξη αλλά και να δοκιμαστούμε σε μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν την Ένωση και τους πολίτες. Αναφέρομαι στα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αλλά και της αναγκαίας προσαρμογής στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται με την εισαγωγή όχι μόνο ποσοτικών αλλά και ποιοτικών κριτηρίων, όπως είναι η επικινδυνότητα στα θέματα των χημικών ενώσεων. Ο κανονισμός αυτός πρέπει και να ρυθμίζει τα θέματα τα οποία αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αλλά, συγχρόνως, και να επιτρέπει την προσαρμογή της ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας με το προβλεπόμενο μεταβατικό στάδιο. Ουσιαστικά δηλαδή, με τον κανονισμό μπορούμε να έχουμε ένα απτό δείγμα εφαρμογής στην πράξη του μοντέλου της αειφόρου ανάπτυξης, η οποία στηρίζει και στηρίζεται στον αρμονικό συνδυασμό των τριών πυλώνων της που είναι, θυμίζω: η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η αύξηση της απασχόλησης. Και τονίζω το "μπορούμε να έχουμε αυτό το δείγμα εφαρμογής", εκφράζοντας κυρίως την προσδοκία ότι η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία θα ανταποκριθεί με τον τρόπο που γνωρίζει καλά - δηλαδή την καινοτομία - ώστε όχι απλώς να προσαρμοσθεί αλλά να ενισχύσει τόσο την ανταγωνιστικότητά της όσο και τις θέσεις εργασίας. Η καινοτομία, δηλαδή σύνθεση νέων ενώσεων φιλικών προς το περιβάλλον και την υγεία είναι το κλειδί για να επιτευχθεί ο αρμονικός συγχρονισμός των τριών πυλώνων της αειφόρου ανάπτυξης. Καταλήγοντας, οφείλω να τονίσω ότι έχω εμπιστοσύνη και επενδύω στη διαδικασία της συναπόφασης για τη σύνθεση όλων των πτυχών αυτού του πολύπλοκου θέματος, ώστε να επιτύχουμε το βέλτιστο στον κανονισμό αυτόν."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, den kemiske videnskab og de kemiske forbindelser, som denne videnskab frembringer, har hjulpet mennesket med at løse de problemer, livet byder på. Det er en kendsgerning, ligesom det er en kendsgerning, at vi i dag har tusindvis af forbindelser og produkter i cirkulation, og at mange af disse forbindelser er farlige og kan være miljø- og sundhedsskadelige. Som følge heraf er det nu på tide at gennemføre en politik i denne sektor, og denne politik kommer til udtryk i Reach-forordningen. Samtidig giver denne forordning os mulighed for at teste i praksis og at blive testet i en række spørgsmål af interesse for Unionen og dens borgere. Jeg tænker på spørgsmålene om miljøbeskyttelse og folkesundhed og om nødvendigheden af at tilpasse sig til de nye omstændigheder, der er en følge af ikke bare kvantitative, men også kvalitative kriterier, f.eks. de farer, der er forbundet med kemiske forbindelser. Denne forordning skal også indeholde bestemmelser om miljøbeskyttelse og folkesundhed, samtidig med at den giver den europæiske kemiske industri mulighed for at tilpasse sig i den planlagte overgangsperiode. Derfor kan vi med denne forordning få et konkret eksempel på praktisk anvendelse af den model for bæredygtig udvikling, som støtter og støttes af en harmonisk kombination af de tre søjler, der som bekendt er beskyttelse af miljøet og folkesundheden, økonomisk udvikling, social samhørighed og øget beskæftigelse. Jeg gentager især, "vi kan få et konkret eksempel på praktisk anvendelse" for at give udtryk for forventningen om, at den europæiske kemiske industri vil reagere med det, den er bedst til - nemlig innovation - så den ikke bare tilpasser sig, men også øger både sin konkurrenceevne og antallet af arbejdspladser. Innovation, hvormed jeg mener sammensætning af nye forbindelser, som er miljø- og sundhedsvenlige, er nøglen til en harmonisk ajourføring af de tre søjler i bæredygtig udvikling. Til sidst vil jeg understrege, at jeg har tiltro til, og jeg stoler på, at proceduren med fælles beslutningstagning kan samle alle aspekter af denne komplekse sag, så vi kan få den bedst mulige forordning."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Die chemische Wissenschaft und die durch diese Wissenschaft produzierten chemischen Verbindungen haben dem Menschen in seinem Leben geholfen, Probleme zu lösen; das ist eine Tatsache, ebenso wie es eine Tatsache ist, dass heute tausende Verbindungen und Produkte im Umlauf sind, und viele dieser Verbindungen sind gefährlich und können der Umwelt und der Gesundheit Schaden zufügen. Daher ist es an der Zeit, dass wir in diesem Sektor politische Maßnahmen ergreifen, und diese finden in der REACH-Verordnung ihren Ausdruck. Gleichermaßen gibt uns diese Verordnung Gelegenheit, eine Reihe von Fragen, die für die Union und ihre Bürgerinnen und Bürger von Belang sind, in der Praxis zu testen und anhand dieser Fragen selbst überprüft zu werden. Ich meine die Fragen des Umweltschutzes und der Volksgesundheit sowie die Notwendigkeit, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen, die mit der Einführung nicht nur quantitativer, sondern auch qualitativer Kriterien, wie die den chemischen Verbindungen innewohnenden Gefahren, entstehen. Diese Verordnung muss auch Dinge im Zusammenhang mit dem Umweltschutz und der Volksgesundheit regeln und gleichzeitig der europäischen Chemiebranche die Möglichkeit der Anpassung während des geplanten Übergangszeitraums geben. Im Grunde kann uns diese Verordnung daher ein greifbares Beispiel für die praktische Umsetzung des Modells nachhaltiger Entwicklung bieten, das eine harmonische Kombination der drei Pfeiler unterstützt und von ihnen gestützt wird. Diese drei Pfeiler sind – ich erinnere Sie – Umweltschutz und Volksgesundheit, wirtschaftliche Entwicklung, sozialer Zusammenhalt und steigende Beschäftigung. Ich wiederhole: Wir können ein greifbares Beispiel für die Umsetzung haben, indem vor allem die Erwartung zum Ausdruck kommt, dass die europäische chemische Industrie auf die ihr geziemende Weise reagiert – nämlich mit Innovation –, sodass sie sich nicht nur anpasst, sondern sowohl ihre Wettbewerbsfähigkeit als auch die Beschäftigung stärkt. Innovation, womit ich die Herstellung neuer, umweltfreundlicher und der Gesundheit nicht abträglicher Verbindungen meine, ist der Schlüssel zur Erreichung der harmonischen Aktualisierung der drei Pfeiler nachhaltiger Entwicklung. Abschließend möchte ich betonen, dass ich auf das Mitentscheidungsverfahren vertraue, um so alle Aspekte dieses komplexen Problems zusammenzubringen, damit uns die bestmögliche Verordnung gelingt."@de9
"Mr President, Commissioner, the science of chemistry and the chemical compounds produced by this science have helped man in his life to resolve problems; that is a fact, just as it is a fact that today we have thousands of compounds and products which circulate and many of these compounds are dangerous and may cause damage to the environment and to health. Consequently, the time has come for us to apply a policy in this sector and this policy is expressed in the REACH regulation. Similarly, this regulation gives us an opportunity to test in practice and to be tested on a series of questions of concern to the Union and its citizens. I refer to the questions of environmental protection and public health and to the need to adapt to the new circumstances being created with the introduction not only of quantitative but also of qualitative criteria, such as the dangers inherent in chemical compounds. This regulation must also regulate matters relating to environmental protection and public health while, at the same time, allowing the European chemical industry to adapt during the planned transitional stage. Basically, therefore, with this regulation we can have a tangible example of application in practice of the model of sustainable development, which supports and is supported by a harmonious combination of the three pillars which are, I would remind you, protection of the environment and public health, economic development, social cohesion and increased employment. I repeat, 'we can have a tangible example of application' mainly by expressing the expectation that the European chemical industry will respond in the way it knows best – in other words with innovation – so that not only will it adapt but also it will strengthen both its competitiveness and jobs. Innovation, by which I mean the composition of new compounds which are friendly to the environment and to health, is the key to achieving the harmonious updating of the three pillars of sustainable development. To close, I should emphasise that I have confidence in and I am relying on the codecision procedure in order to bring together all the aspects of this complex issue, so that we can achieve the best possible regulation."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, la ciencia de la química y los compuestos químicos que dicha ciencia produce han ayudado a la humanidad a resolver sus problemas a lo largo de su historia; esto es un hecho, del mismo modo que es un hecho que hoy en día tenemos miles de compuestos y productos en circulación y que muchos de ellos son peligrosos y pueden causar daños al medio ambiente y a la salud. En consecuencia, ha llegado la hora de que apliquemos una política en este sector y esa política está expresada en el Reglamento REACH. Este reglamento nos da la oportunidad de probar en la práctica y de ponernos a prueba en una serie de cuestiones en relación con la Unión y sus ciudadanos. Me refiero a las cuestiones de protección del medio ambiente y de salud pública y a la necesidad de adaptarnos a las nuevas circunstancias creadas por la introducción de criterios cuantitativos y también cualitativos, como los riesgos inherentes a los compuestos químicos. Esta norma también debe regular cuestiones relativas a la protección del medio ambiente y la salud pública, al tiempo que ha de permitir que la industria química europea se adapte durante la fase de transición prevista. Por lo tanto, con esta reglamentación básicamente podemos tener un ejemplo tangible de aplicación práctica del modelo de desarrollo sostenible, que apoya y se apoya en una combinación armoniosa de los tres pilares, que son –si me permiten recordárselos– la protección del medio ambiente y la salud pública, el desarrollo económico, la cohesión social y el aumento del empleo. Repito que «podemos tener un ejemplo de aplicación palpable», principalmente expresando la expectativa de que la industria química europea responderá del modo que mejor conoce –en otras palabras, con innovación– para que no solo se adapte, sino que refuerce su competitividad y el empleo. La innovación –me refiero a la composición de nuevos compuestos que sean respetuosos con el medio ambiente y con la salud– es la clave para alcanzar la actualización armoniosa de los tres pilares del desarrollo sostenible. Por último, quiero hacer hincapié en que tengo confianza en que el procedimiento de codecisión aunará todos los aspectos de este complejo asunto, de modo que podamos conseguir el mejor reglamento posible."@es20
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η επιστήμη της χημείας και οι χημικές ενώσεις που παρήχθησαν με αυτήν την επιστήμη βοήθησαν τους ανθρώπους στη ζωή τους να λύσουν προβλήματα, αυτό είναι γεγονός, όπως επίσης είναι γεγονός ότι σήμερα έχουμε χιλιάδες ενώσεις και προϊόντα που κυκλοφορούν και πολλές από αυτές τις ενώσεις είναι επικίνδυνες και μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και στο περιβάλλον και στην υγεία. Επομένως, είναι η στιγμή να εφαρμόσουμε μια πολιτική στον τομέα αυτό και η πολιτική αυτή εκφράζεται με τον κανονισμό REACH. Επίσης είναι ευκαιρία μ' αυτόν τον κανονισμό να δοκιμάσουμε στην πράξη αλλά και να δοκιμαστούμε σε μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν την Ένωση και τους πολίτες. Αναφέρομαι στα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αλλά και της αναγκαίας προσαρμογής στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται με την εισαγωγή όχι μόνο ποσοτικών αλλά και ποιοτικών κριτηρίων, όπως είναι η επικινδυνότητα στα θέματα των χημικών ενώσεων. Ο κανονισμός αυτός πρέπει και να ρυθμίζει τα θέματα τα οποία αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αλλά, συγχρόνως, και να επιτρέπει την προσαρμογή της ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας με το προβλεπόμενο μεταβατικό στάδιο. Ουσιαστικά δηλαδή, με τον κανονισμό μπορούμε να έχουμε ένα απτό δείγμα εφαρμογής στην πράξη του μοντέλου της αειφόρου ανάπτυξης, η οποία στηρίζει και στηρίζεται στον αρμονικό συνδυασμό των τριών πυλώνων της που είναι, θυμίζω: η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η αύξηση της απασχόλησης. Και τονίζω το "μπορούμε να έχουμε αυτό το δείγμα εφαρμογής", εκφράζοντας κυρίως την προσδοκία ότι η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία θα ανταποκριθεί με τον τρόπο που γνωρίζει καλά - δηλαδή την καινοτομία - ώστε όχι απλώς να προσαρμοσθεί αλλά να ενισχύσει τόσο την ανταγωνιστικότητά της όσο και τις θέσεις εργασίας. Η καινοτομία, δηλαδή σύνθεση νέων ενώσεων φιλικών προς το περιβάλλον και την υγεία είναι το κλειδί για να επιτευχθεί ο αρμονικός συγχρονισμός των τριών πυλώνων της αειφόρου ανάπτυξης. Καταλήγοντας, οφείλω να τονίσω ότι έχω εμπιστοσύνη και επενδύω στη διαδικασία της συναπόφασης για τη σύνθεση όλων των πτυχών αυτού του πολύπλοκου θέματος, ώστε να επιτύχουμε το βέλτιστο στον κανονισμό αυτόν."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kemian tieteenala ja sen tuottamat kemialliset yhdisteet ovat auttaneet ihmistä ratkaisemaan ongelmia. Tämä on tosiasia, aivan kuten sekin, että nykyään markkinoilla on tuhansia yhdisteitä ja tuotteita ja että monet näistä yhdisteistä ovat vaarallisia ja saattavat vahingoittaa ympäristöä ja terveyttä. Meidän on siis nyt aika soveltaa politiikkaa tällä alalla, ja tämä politiikka on ilmaistu REACH-asetuksessa. Asetus antaa meille myös mahdollisuuden testata kemikaaleja käytännössä ja vastata useisiin unionia ja sen kansalaisia huolestuttaviin kysymyksiin. Viittaan tässä yhteydessä ympäristönsuojelun ja kansanterveyden kysymyksiin sekä tarpeeseen mukautua uusiin olosuhteisiin, jotka ovat syntyneet paitsi määrällisten myös laadullisten kriteerien, kuten kemiallisista yhdisteistä aiheutuvien vaarojen, käyttöönoton myötä. Tässä asetuksessa on myös säänneltävä ympäristönsuojeluun ja kansanterveyteen liittyviä asioita, samalla kun se antaa eurooppalaiselle kemianteollisuudelle mahdollisuuden mukautua suunnitellun siirtymäkauden aikana. REACH-asetus voi näin ollen olla pohjimmiltaan konkreettinen esimerkki sellaisen kestävän kehityksen mallin soveltamisesta, joka tukee kolmen pilarin sopusointuista yhdistelmää ja jota tämä yhdistelmä puolestaan tukee. Muistutan, että nämä kolmea pilaria ovat ympäristön ja kansanterveyden suojelu, talouskehitys sekä sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja kasvava työllisyys. Toistan, että tämä asetus voi olla konkreettinen esimerkki soveltamisesta, etenkin kun ilmaistaan, että unioni odottaa eurooppalaisen kemianteollisuuden reagoivan tavalla, jonka se tuntee parhaiten – toisin sanoen innovoimalla – siten, että se paitsi mukautuu uuteen tilanteeseen myös vahvistaa sekä kilpailukykyään että työpaikkojaan. Innovaatio, jolla tarkoitan uusien ympäristöä säästävien ja ihmisten terveydelle vaarattomien yhdisteiden muodostamista, on väline, jolla kestävän kehityksen kolme pilaria voidaan saattaa ajan tasalle. Puheenvuoroni päätteeksi haluan korostaa, että uskon ja luotan yhteispäätösmenettelyn nivovan yhteen kaikki tämän monitahoisen kysymyksen näkökohdat, jotta voimme antaa parhaan mahdollisen asetuksen."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, la chimie et les composés chimiques produits par cette science ont aidé l’espèce humaine à résoudre des problèmes; c’est une réalité, tout comme le fait qu’il y a en circulation des milliers de composés et de produits - dont nombreux sont dangereux et peuvent être nocifs pour l’environnement et la santé. En conséquence, le moment est venu de mener une politique dans ce secteur, politique qui trouve son expression dans le règlement REACH. De la même manière, ce règlement nous donne l’occasion de tester dans la pratique une série de points importants pour l’Union et ses citoyens, et d’être testés à leur sujet. Je pense aux questions relatives à la protection environnementale et à la santé publique, ainsi qu’à la nécessité de s’adapter au changement de situation induit par l’introduction non seulement de critères quantitatifs, mais également qualitatifs, tels que les risques inhérents aux composés chimiques. Ce règlement doit également apporter une réponse aux questions concernant la protection de l’environnement et la santé publique, tout en permettant à l’industrie chimique européenne de s’adapter pendant la phase de transition prévue. Par conséquent, fondamentalement, ce règlement nous permet de disposer d’un exemple concret de mise en pratique du modèle de développement durable, qui soutient et est soutenu par une combinaison harmonieuse entre les trois piliers qui sont - petit rappel - la protection de l’environnement et de la santé publique, le développement économique, la cohésion sociale et la création d’emplois. Je le répète «nous permet de disposer d’un exemple concret de mise en pratique», essentiellement en exprimant le souhait de voir l’industrie chimique européenne répondre de la façon qu’elle connaît le mieux - autrement dit à travers l’innovation - de sorte que non seulement elle s’adaptera au changement de situation, mais consolidera également autant sa compétitivité que l’emploi. L’innovation, ce par quoi j’entends la création de nouveaux composés qui ne sont néfastes ni pour l’environnement ni pour la santé, est la clé d’une mise à jour harmonieuse des trois piliers du développement durable. Pour terminer, j’insisterais sur la confiance que je place dans la procédure de codécision, qui - j’en suis convaincu - nous permettra de réunir tous les aspects de cette question complexe, de sorte que nous puissions établir le meilleur règlement qui soit."@fr8
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η επιστήμη της χημείας και οι χημικές ενώσεις που παρήχθησαν με αυτήν την επιστήμη βοήθησαν τους ανθρώπους στη ζωή τους να λύσουν προβλήματα, αυτό είναι γεγονός, όπως επίσης είναι γεγονός ότι σήμερα έχουμε χιλιάδες ενώσεις και προϊόντα που κυκλοφορούν και πολλές από αυτές τις ενώσεις είναι επικίνδυνες και μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και στο περιβάλλον και στην υγεία. Επομένως, είναι η στιγμή να εφαρμόσουμε μια πολιτική στον τομέα αυτό και η πολιτική αυτή εκφράζεται με τον κανονισμό REACH. Επίσης είναι ευκαιρία μ' αυτόν τον κανονισμό να δοκιμάσουμε στην πράξη αλλά και να δοκιμαστούμε σε μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν την Ένωση και τους πολίτες. Αναφέρομαι στα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αλλά και της αναγκαίας προσαρμογής στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται με την εισαγωγή όχι μόνο ποσοτικών αλλά και ποιοτικών κριτηρίων, όπως είναι η επικινδυνότητα στα θέματα των χημικών ενώσεων. Ο κανονισμός αυτός πρέπει και να ρυθμίζει τα θέματα τα οποία αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αλλά, συγχρόνως, και να επιτρέπει την προσαρμογή της ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας με το προβλεπόμενο μεταβατικό στάδιο. Ουσιαστικά δηλαδή, με τον κανονισμό μπορούμε να έχουμε ένα απτό δείγμα εφαρμογής στην πράξη του μοντέλου της αειφόρου ανάπτυξης, η οποία στηρίζει και στηρίζεται στον αρμονικό συνδυασμό των τριών πυλώνων της που είναι, θυμίζω: η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η αύξηση της απασχόλησης. Και τονίζω το "μπορούμε να έχουμε αυτό το δείγμα εφαρμογής", εκφράζοντας κυρίως την προσδοκία ότι η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία θα ανταποκριθεί με τον τρόπο που γνωρίζει καλά - δηλαδή την καινοτομία - ώστε όχι απλώς να προσαρμοσθεί αλλά να ενισχύσει τόσο την ανταγωνιστικότητά της όσο και τις θέσεις εργασίας. Η καινοτομία, δηλαδή σύνθεση νέων ενώσεων φιλικών προς το περιβάλλον και την υγεία είναι το κλειδί για να επιτευχθεί ο αρμονικός συγχρονισμός των τριών πυλώνων της αειφόρου ανάπτυξης. Καταλήγοντας, οφείλω να τονίσω ότι έχω εμπιστοσύνη και επενδύω στη διαδικασία της συναπόφασης για τη σύνθεση όλων των πτυχών αυτού του πολύπλοκου θέματος, ώστε να επιτύχουμε το βέλτιστο στον κανονισμό αυτόν."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, la scienza chimica e i composti chimici prodotti tramite tale scienza hanno aiutato l’uomo nella sua vita a risolvere i problemi; questo è inconfutabile, così come è assodato che oggi sono in circolazione migliaia di composti e prodotti, molti dei quali sono pericolosi e possono danneggiare l’ambiente e la salute. Di conseguenza è giunto il momento di applicare una politica a questo settore, e tale politica si esprime nel regolamento REACH. Allo stesso modo, questo regolamento ci offre l’opportunità di mettere alla prova nella pratica una serie di questioni che riguardano l’Unione e i suoi cittadini – e anche di essere messi alla prova su tali questioni. Mi riferisco alla protezione dell’ambiente e alla sanità pubblica, nonché alla necessità di adeguamento alle nuove circostanze conseguenti all’introduzione di criteri non soltanto quantitativi ma anche qualitativi, quali i pericoli inerenti ai composti chimici. Il regolamento in esame deve anche disciplinare le questioni relative alla protezione dell’ambiente e alla sanità pubblica, mentre, al contempo, deve consentire all’industria chimica europea di adattarsi durante il periodo di transizione previsto. In buona sostanza, dunque, con questo regolamento possiamo avere un esempio tangibile di applicazione pratica del modello di sviluppo sostenibile, che sorregge ed è sorretto da una combinazione armoniosa di tre pilastri, i quali, lo ricordo, sono la protezione dell’ambiente e della salute umana, lo sviluppo economico, la coesione sociale e l’aumento dell’occupazione. Ripeto, “possiamo avere un esempio tangibile di applicazione” prevalentemente esprimendo l’aspettativa che l’industria chimica europea risponda nel modo che meglio conosce, in altri termini con l’innovazione, così da non adattarsi soltanto, ma anche da rafforzare la sua competitività e l’occupazione. L’innovazione, cioè la preparazione di nuovi composti a minor impatto sull’ambiente e sulla salute, è la chiave per raggiungere un aggiornamento armonioso dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile. Per concludere, desidero sottolineare che confido nella procedura di codecisione, alla quale mi affido per conciliare tutti gli aspetti di questa materia complessa, così da ottenere il miglior regolamento possibile."@it12
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η επιστήμη της χημείας και οι χημικές ενώσεις που παρήχθησαν με αυτήν την επιστήμη βοήθησαν τους ανθρώπους στη ζωή τους να λύσουν προβλήματα, αυτό είναι γεγονός, όπως επίσης είναι γεγονός ότι σήμερα έχουμε χιλιάδες ενώσεις και προϊόντα που κυκλοφορούν και πολλές από αυτές τις ενώσεις είναι επικίνδυνες και μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και στο περιβάλλον και στην υγεία. Επομένως, είναι η στιγμή να εφαρμόσουμε μια πολιτική στον τομέα αυτό και η πολιτική αυτή εκφράζεται με τον κανονισμό REACH. Επίσης είναι ευκαιρία μ' αυτόν τον κανονισμό να δοκιμάσουμε στην πράξη αλλά και να δοκιμαστούμε σε μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν την Ένωση και τους πολίτες. Αναφέρομαι στα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αλλά και της αναγκαίας προσαρμογής στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται με την εισαγωγή όχι μόνο ποσοτικών αλλά και ποιοτικών κριτηρίων, όπως είναι η επικινδυνότητα στα θέματα των χημικών ενώσεων. Ο κανονισμός αυτός πρέπει και να ρυθμίζει τα θέματα τα οποία αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αλλά, συγχρόνως, και να επιτρέπει την προσαρμογή της ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας με το προβλεπόμενο μεταβατικό στάδιο. Ουσιαστικά δηλαδή, με τον κανονισμό μπορούμε να έχουμε ένα απτό δείγμα εφαρμογής στην πράξη του μοντέλου της αειφόρου ανάπτυξης, η οποία στηρίζει και στηρίζεται στον αρμονικό συνδυασμό των τριών πυλώνων της που είναι, θυμίζω: η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η αύξηση της απασχόλησης. Και τονίζω το "μπορούμε να έχουμε αυτό το δείγμα εφαρμογής", εκφράζοντας κυρίως την προσδοκία ότι η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία θα ανταποκριθεί με τον τρόπο που γνωρίζει καλά - δηλαδή την καινοτομία - ώστε όχι απλώς να προσαρμοσθεί αλλά να ενισχύσει τόσο την ανταγωνιστικότητά της όσο και τις θέσεις εργασίας. Η καινοτομία, δηλαδή σύνθεση νέων ενώσεων φιλικών προς το περιβάλλον και την υγεία είναι το κλειδί για να επιτευχθεί ο αρμονικός συγχρονισμός των τριών πυλώνων της αειφόρου ανάπτυξης. Καταλήγοντας, οφείλω να τονίσω ότι έχω εμπιστοσύνη και επενδύω στη διαδικασία της συναπόφασης για τη σύνθεση όλων των πτυχών αυτού του πολύπλοκου θέματος, ώστε να επιτύχουμε το βέλτιστο στον κανονισμό αυτόν."@lt14
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η επιστήμη της χημείας και οι χημικές ενώσεις που παρήχθησαν με αυτήν την επιστήμη βοήθησαν τους ανθρώπους στη ζωή τους να λύσουν προβλήματα, αυτό είναι γεγονός, όπως επίσης είναι γεγονός ότι σήμερα έχουμε χιλιάδες ενώσεις και προϊόντα που κυκλοφορούν και πολλές από αυτές τις ενώσεις είναι επικίνδυνες και μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και στο περιβάλλον και στην υγεία. Επομένως, είναι η στιγμή να εφαρμόσουμε μια πολιτική στον τομέα αυτό και η πολιτική αυτή εκφράζεται με τον κανονισμό REACH. Επίσης είναι ευκαιρία μ' αυτόν τον κανονισμό να δοκιμάσουμε στην πράξη αλλά και να δοκιμαστούμε σε μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν την Ένωση και τους πολίτες. Αναφέρομαι στα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αλλά και της αναγκαίας προσαρμογής στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται με την εισαγωγή όχι μόνο ποσοτικών αλλά και ποιοτικών κριτηρίων, όπως είναι η επικινδυνότητα στα θέματα των χημικών ενώσεων. Ο κανονισμός αυτός πρέπει και να ρυθμίζει τα θέματα τα οποία αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αλλά, συγχρόνως, και να επιτρέπει την προσαρμογή της ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας με το προβλεπόμενο μεταβατικό στάδιο. Ουσιαστικά δηλαδή, με τον κανονισμό μπορούμε να έχουμε ένα απτό δείγμα εφαρμογής στην πράξη του μοντέλου της αειφόρου ανάπτυξης, η οποία στηρίζει και στηρίζεται στον αρμονικό συνδυασμό των τριών πυλώνων της που είναι, θυμίζω: η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η αύξηση της απασχόλησης. Και τονίζω το "μπορούμε να έχουμε αυτό το δείγμα εφαρμογής", εκφράζοντας κυρίως την προσδοκία ότι η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία θα ανταποκριθεί με τον τρόπο που γνωρίζει καλά - δηλαδή την καινοτομία - ώστε όχι απλώς να προσαρμοσθεί αλλά να ενισχύσει τόσο την ανταγωνιστικότητά της όσο και τις θέσεις εργασίας. Η καινοτομία, δηλαδή σύνθεση νέων ενώσεων φιλικών προς το περιβάλλον και την υγεία είναι το κλειδί για να επιτευχθεί ο αρμονικός συγχρονισμός των τριών πυλώνων της αειφόρου ανάπτυξης. Καταλήγοντας, οφείλω να τονίσω ότι έχω εμπιστοσύνη και επενδύω στη διαδικασία της συναπόφασης για τη σύνθεση όλων των πτυχών αυτού του πολύπλοκου θέματος, ώστε να επιτύχουμε το βέλτιστο στον κανονισμό αυτόν."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η επιστήμη της χημείας και οι χημικές ενώσεις που παρήχθησαν με αυτήν την επιστήμη βοήθησαν τους ανθρώπους στη ζωή τους να λύσουν προβλήματα, αυτό είναι γεγονός, όπως επίσης είναι γεγονός ότι σήμερα έχουμε χιλιάδες ενώσεις και προϊόντα που κυκλοφορούν και πολλές από αυτές τις ενώσεις είναι επικίνδυνες και μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και στο περιβάλλον και στην υγεία. Επομένως, είναι η στιγμή να εφαρμόσουμε μια πολιτική στον τομέα αυτό και η πολιτική αυτή εκφράζεται με τον κανονισμό REACH. Επίσης είναι ευκαιρία μ' αυτόν τον κανονισμό να δοκιμάσουμε στην πράξη αλλά και να δοκιμαστούμε σε μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν την Ένωση και τους πολίτες. Αναφέρομαι στα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αλλά και της αναγκαίας προσαρμογής στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται με την εισαγωγή όχι μόνο ποσοτικών αλλά και ποιοτικών κριτηρίων, όπως είναι η επικινδυνότητα στα θέματα των χημικών ενώσεων. Ο κανονισμός αυτός πρέπει και να ρυθμίζει τα θέματα τα οποία αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αλλά, συγχρόνως, και να επιτρέπει την προσαρμογή της ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας με το προβλεπόμενο μεταβατικό στάδιο. Ουσιαστικά δηλαδή, με τον κανονισμό μπορούμε να έχουμε ένα απτό δείγμα εφαρμογής στην πράξη του μοντέλου της αειφόρου ανάπτυξης, η οποία στηρίζει και στηρίζεται στον αρμονικό συνδυασμό των τριών πυλώνων της που είναι, θυμίζω: η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η αύξηση της απασχόλησης. Και τονίζω το "μπορούμε να έχουμε αυτό το δείγμα εφαρμογής", εκφράζοντας κυρίως την προσδοκία ότι η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία θα ανταποκριθεί με τον τρόπο που γνωρίζει καλά - δηλαδή την καινοτομία - ώστε όχι απλώς να προσαρμοσθεί αλλά να ενισχύσει τόσο την ανταγωνιστικότητά της όσο και τις θέσεις εργασίας. Η καινοτομία, δηλαδή σύνθεση νέων ενώσεων φιλικών προς το περιβάλλον και την υγεία είναι το κλειδί για να επιτευχθεί ο αρμονικός συγχρονισμός των τριών πυλώνων της αειφόρου ανάπτυξης. Καταλήγοντας, οφείλω να τονίσω ότι έχω εμπιστοσύνη και επενδύω στη διαδικασία της συναπόφασης για τη σύνθεση όλων των πτυχών αυτού του πολύπλοκου θέματος, ώστε να επιτύχουμε το βέλτιστο στον κανονισμό αυτόν."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, de chemische wetenschap, en de chemische stoffen die dankzij die wetenschap konden worden vervaardigd, hebben de mensen geholpen bij het oplossen van een aantal problemen in hun leven. Dat is een feit, maar het is ook een feit is dat er vandaag duizenden stoffen en producten in omloop zijn, en dat vele van die stoffen gevaarlijk zijn en schade kunnen berokkenen aan het milieu en de gezondheid. Daarom was het tijd dat wij hiervoor een beleid gingen voeren, en dit beleid heeft nu zijn beslag gevonden in de REACH-verordening. Met deze verordening krijgen wij tevens de gelegenheid om een aantal vraagstukken die de Unie en haar burgers bezighouden, in de praktijk te toetsen en om daarbij onze eigen krachten te meten. Ik heb het over de bescherming van het milieu en de volksgezondheid, maar ook over de noodzakelijke aanpassing aan de nieuwe omstandigheden die zullen ontstaan door de invoering van niet alleen kwantitatieve maar ook kwalitatieve criteria, zoals de met chemische stoffen gepaard gaande gevaren. Deze verordening moet een regeling bieden voor de vraagstukken op het gebied van milieubescherming en volksgezondheid, maar er tegelijk ook voor zorgen dat de Europese chemische industrie zich kan aanpassen aan de geplande overgangsfase. In feite krijgen wij met deze verordening een tastbaar voorbeeld van de manier waarop het model van duurzame ontwikkeling in praktijk kan worden gebracht. Duurzame ontwikkeling steunt en wordt gesteund door een harmonische combinatie van haar drie pijlers. Ik zal ze nog eens in herinnering brengen: bescherming van milieu en volksgezondheid, economische ontwikkeling, sociale samenhang en meer werkgelegenheid. Nogmaals, wij krijgen nu de gelegenheid om te zien hoe dit in praktijk zal werken, en daarbij wil ik vooral uiting geven aan de hoop dat de Europese chemische industrie hierop zal reageren op de haar welbekende wijze, namelijk met innovatie, en zich niet zal beperken tot aanpassing maar ook het mededingingsvermogen en de werkgelegenheid zal versterken. Innovatie betekent de ontwikkeling van nieuwe, milieu- en gezondheidsvriendelijke chemische verbindingen, en is de sleutel tot de synchronisatie en de harmonieuze toepassing van de drie pijlers van duurzame ontwikkeling. Tot slot moet ik er nog op wijzen dat ik vertrouwen heb, en mij zal inzetten voor de medebeslissingsprocedure, opdat alle aspecten van dit ingewikkelde thema worden opgelost en deze verordening in een optimale vorm wordt gegoten."@nl3
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η επιστήμη της χημείας και οι χημικές ενώσεις που παρήχθησαν με αυτήν την επιστήμη βοήθησαν τους ανθρώπους στη ζωή τους να λύσουν προβλήματα, αυτό είναι γεγονός, όπως επίσης είναι γεγονός ότι σήμερα έχουμε χιλιάδες ενώσεις και προϊόντα που κυκλοφορούν και πολλές από αυτές τις ενώσεις είναι επικίνδυνες και μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και στο περιβάλλον και στην υγεία. Επομένως, είναι η στιγμή να εφαρμόσουμε μια πολιτική στον τομέα αυτό και η πολιτική αυτή εκφράζεται με τον κανονισμό REACH. Επίσης είναι ευκαιρία μ' αυτόν τον κανονισμό να δοκιμάσουμε στην πράξη αλλά και να δοκιμαστούμε σε μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν την Ένωση και τους πολίτες. Αναφέρομαι στα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αλλά και της αναγκαίας προσαρμογής στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται με την εισαγωγή όχι μόνο ποσοτικών αλλά και ποιοτικών κριτηρίων, όπως είναι η επικινδυνότητα στα θέματα των χημικών ενώσεων. Ο κανονισμός αυτός πρέπει και να ρυθμίζει τα θέματα τα οποία αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αλλά, συγχρόνως, και να επιτρέπει την προσαρμογή της ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας με το προβλεπόμενο μεταβατικό στάδιο. Ουσιαστικά δηλαδή, με τον κανονισμό μπορούμε να έχουμε ένα απτό δείγμα εφαρμογής στην πράξη του μοντέλου της αειφόρου ανάπτυξης, η οποία στηρίζει και στηρίζεται στον αρμονικό συνδυασμό των τριών πυλώνων της που είναι, θυμίζω: η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η αύξηση της απασχόλησης. Και τονίζω το "μπορούμε να έχουμε αυτό το δείγμα εφαρμογής", εκφράζοντας κυρίως την προσδοκία ότι η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία θα ανταποκριθεί με τον τρόπο που γνωρίζει καλά - δηλαδή την καινοτομία - ώστε όχι απλώς να προσαρμοσθεί αλλά να ενισχύσει τόσο την ανταγωνιστικότητά της όσο και τις θέσεις εργασίας. Η καινοτομία, δηλαδή σύνθεση νέων ενώσεων φιλικών προς το περιβάλλον και την υγεία είναι το κλειδί για να επιτευχθεί ο αρμονικός συγχρονισμός των τριών πυλώνων της αειφόρου ανάπτυξης. Καταλήγοντας, οφείλω να τονίσω ότι έχω εμπιστοσύνη και επενδύω στη διαδικασία της συναπόφασης για τη σύνθεση όλων των πτυχών αυτού του πολύπλοκου θέματος, ώστε να επιτύχουμε το βέλτιστο στον κανονισμό αυτόν."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, a ciência da química e os compostos químicos por ela produzidos ajudaram o homem a resolver os problemas da sua vida; isso é um facto, assim como é um facto que hoje em dia temos milhares de compostos e produtos em circulação e muitos desses compostos são perigosos e podem causar danos no ambiente e na saúde. Consequentemente, é chegada a hora de aplicarmos uma política neste sector e essa política está expressa no regulamento REACH. De modo semelhante, este regulamento oferece-nos uma oportunidade de testarmos na prática e de sermos testados sobre uma série de questões que preocupam a União e os seus cidadãos. Refiro-me às questões da protecção do ambiente e da saúde pública e à necessidade de adaptação às novas condições criadas pela introdução de critérios não só quantitativos mas também qualitativos, tais como os perigos inerentes aos compostos químicos. O presente regulamento também deve regular as questões relacionadas com a protecção do ambiente e da saúde pública e permitir em simultâneo a adaptação da indústria química europeia durante o período de transição previsto. Basicamente, portanto, com este regulamento, podemos ter um exemplo tangível da aplicação na prática do modelo de desenvolvimento sustentável, o qual suporta e é suportado por uma combinação harmoniosa dos três pilares, que são, gostaria de lhes lembrar, a protecção do ambiente e da saúde pública, o desenvolvimento económico, a coesão social e o aumento do emprego. Repito, "podemos ter um exemplo tangível da aplicação", sobretudo expressando a expectativa de que a indústria química europeia responda da maneira que bem conhece – ou seja, através da inovação – não só para se adaptar mas também para reforçar tanto a sua competitividade como os empregos. A inovação, ou seja, a composição de novos compostos respeitadores do ambiente e da saúde, é a chave para se conseguir a modernização harmoniosa dos três pilares do desenvolvimento sustentável. Para concluir, devo salientar que tenho confiança no processo de co-decisão e conto com ele para reunir todos os aspectos desta questão complexa, de modo a que possamos obter a melhor regulamentação possível."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η επιστήμη της χημείας και οι χημικές ενώσεις που παρήχθησαν με αυτήν την επιστήμη βοήθησαν τους ανθρώπους στη ζωή τους να λύσουν προβλήματα, αυτό είναι γεγονός, όπως επίσης είναι γεγονός ότι σήμερα έχουμε χιλιάδες ενώσεις και προϊόντα που κυκλοφορούν και πολλές από αυτές τις ενώσεις είναι επικίνδυνες και μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και στο περιβάλλον και στην υγεία. Επομένως, είναι η στιγμή να εφαρμόσουμε μια πολιτική στον τομέα αυτό και η πολιτική αυτή εκφράζεται με τον κανονισμό REACH. Επίσης είναι ευκαιρία μ' αυτόν τον κανονισμό να δοκιμάσουμε στην πράξη αλλά και να δοκιμαστούμε σε μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν την Ένωση και τους πολίτες. Αναφέρομαι στα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αλλά και της αναγκαίας προσαρμογής στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται με την εισαγωγή όχι μόνο ποσοτικών αλλά και ποιοτικών κριτηρίων, όπως είναι η επικινδυνότητα στα θέματα των χημικών ενώσεων. Ο κανονισμός αυτός πρέπει και να ρυθμίζει τα θέματα τα οποία αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αλλά, συγχρόνως, και να επιτρέπει την προσαρμογή της ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας με το προβλεπόμενο μεταβατικό στάδιο. Ουσιαστικά δηλαδή, με τον κανονισμό μπορούμε να έχουμε ένα απτό δείγμα εφαρμογής στην πράξη του μοντέλου της αειφόρου ανάπτυξης, η οποία στηρίζει και στηρίζεται στον αρμονικό συνδυασμό των τριών πυλώνων της που είναι, θυμίζω: η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η αύξηση της απασχόλησης. Και τονίζω το "μπορούμε να έχουμε αυτό το δείγμα εφαρμογής", εκφράζοντας κυρίως την προσδοκία ότι η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία θα ανταποκριθεί με τον τρόπο που γνωρίζει καλά - δηλαδή την καινοτομία - ώστε όχι απλώς να προσαρμοσθεί αλλά να ενισχύσει τόσο την ανταγωνιστικότητά της όσο και τις θέσεις εργασίας. Η καινοτομία, δηλαδή σύνθεση νέων ενώσεων φιλικών προς το περιβάλλον και την υγεία είναι το κλειδί για να επιτευχθεί ο αρμονικός συγχρονισμός των τριών πυλώνων της αειφόρου ανάπτυξης. Καταλήγοντας, οφείλω να τονίσω ότι έχω εμπιστοσύνη και επενδύω στη διαδικασία της συναπόφασης για τη σύνθεση όλων των πτυχών αυτού του πολύπλοκου θέματος, ώστε να επιτύχουμε το βέλτιστο στον κανονισμό αυτόν."@sk18
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η επιστήμη της χημείας και οι χημικές ενώσεις που παρήχθησαν με αυτήν την επιστήμη βοήθησαν τους ανθρώπους στη ζωή τους να λύσουν προβλήματα, αυτό είναι γεγονός, όπως επίσης είναι γεγονός ότι σήμερα έχουμε χιλιάδες ενώσεις και προϊόντα που κυκλοφορούν και πολλές από αυτές τις ενώσεις είναι επικίνδυνες και μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και στο περιβάλλον και στην υγεία. Επομένως, είναι η στιγμή να εφαρμόσουμε μια πολιτική στον τομέα αυτό και η πολιτική αυτή εκφράζεται με τον κανονισμό REACH. Επίσης είναι ευκαιρία μ' αυτόν τον κανονισμό να δοκιμάσουμε στην πράξη αλλά και να δοκιμαστούμε σε μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν την Ένωση και τους πολίτες. Αναφέρομαι στα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αλλά και της αναγκαίας προσαρμογής στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται με την εισαγωγή όχι μόνο ποσοτικών αλλά και ποιοτικών κριτηρίων, όπως είναι η επικινδυνότητα στα θέματα των χημικών ενώσεων. Ο κανονισμός αυτός πρέπει και να ρυθμίζει τα θέματα τα οποία αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αλλά, συγχρόνως, και να επιτρέπει την προσαρμογή της ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας με το προβλεπόμενο μεταβατικό στάδιο. Ουσιαστικά δηλαδή, με τον κανονισμό μπορούμε να έχουμε ένα απτό δείγμα εφαρμογής στην πράξη του μοντέλου της αειφόρου ανάπτυξης, η οποία στηρίζει και στηρίζεται στον αρμονικό συνδυασμό των τριών πυλώνων της που είναι, θυμίζω: η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η αύξηση της απασχόλησης. Και τονίζω το "μπορούμε να έχουμε αυτό το δείγμα εφαρμογής", εκφράζοντας κυρίως την προσδοκία ότι η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία θα ανταποκριθεί με τον τρόπο που γνωρίζει καλά - δηλαδή την καινοτομία - ώστε όχι απλώς να προσαρμοσθεί αλλά να ενισχύσει τόσο την ανταγωνιστικότητά της όσο και τις θέσεις εργασίας. Η καινοτομία, δηλαδή σύνθεση νέων ενώσεων φιλικών προς το περιβάλλον και την υγεία είναι το κλειδί για να επιτευχθεί ο αρμονικός συγχρονισμός των τριών πυλώνων της αειφόρου ανάπτυξης. Καταλήγοντας, οφείλω να τονίσω ότι έχω εμπιστοσύνη και επενδύω στη διαδικασία της συναπόφασης για τη σύνθεση όλων των πτυχών αυτού του πολύπλοκου θέματος, ώστε να επιτύχουμε το βέλτιστο στον κανονισμό αυτόν."@sl19
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Kemivetenskapen och de kemiska föreningar som denna vetenskap producerar har hjälpt människan att lösa problem under sin levnad. Det är ett faktum precis som det är ett faktum att vi i dag har tusentals föreningar och produkter i omlopp, och många av dessa föreningar är farliga och kan skada miljön och hälsan. Följaktligen är det dags för oss att tillämpa en politik inom denna sektor, och den politiken är uttryckt i REACH-förordningen. Den förordningen ger oss också möjlighet att praktiskt pröva och bli prövade i en rad frågor som är angelägna för unionen och dess medborgare. Jag tänker på frågor om miljöskydd och folkhälsa och behovet av anpassning till nya omständigheter som uppkommer i och med tillkomsten inte bara av kvantitativa utan även av kvalitativa indikationer, exempelvis de inneboende farorna med kemiska föreningar. Förordningen måste även reglera frågor om miljöskydd och folkhälsa samtidigt som den ger Europeiska unionens kemikalieindustri möjlighet till anpassning under den planerade övergångsperioden. Med denna förordning kan vi därför faktiskt få ett konkret exempel på praktisk tillämpning av modellen för hållbar utveckling, som stöder och stöds av en harmonisk kombination av de tre pelarna som, vilket jag vill påminna om, är miljö och folkhälsa, ekonomisk utveckling, social sammanhållning och ökad sysselsättning. Jag upprepar ”vi kan få ett konkret exempel på tillämpning” framför allt genom att uttala vår förväntan att Europeiska unionens kemikalieindustri kommer att svara på det sätt den kan bäst – med andra ord med innovation – så att den inte bara kommer att anpassa sig till utan även stärka både sin konkurrenskraft och sysselsättningen. Med innovation menar jag framtagning av nya kemiska föreningar som är gynnsamma för miljön och hälsan, och detta är nyckeln till att uppnå en harmonisk förnyelse av de tre pelarna i hållbar utveckling. Till sist vill jag betona att jag har förtroende för och litar på att medbeslutandeförfarandet kommer att sammanföra alla aspekter av denna komplexa fråga, så att vi kan få till stånd bästa möjliga förordning."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph