Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-09-26-Speech-1-028"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050926.11.1-028"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, I welcome our friends from Bulgaria and Romania. They will be warmly received by this ever-expanding European empire. I would say this to them: although you are not elected, you will be treated as full members of the European political elite. You will be entitled to the very generous daily allowance; you will find the chauffeur service at your disposal; there will be an endless round of breakfasts, lunches, dinners and drinks receptions. After all that, with your expanded waistlines, the plan is that you go back to your home countries and tell people that all is well with this club that you have agreed to join. As Marx said – and I mean Groucho Marx, not Karl Marx – 'I wouldn't join any club that would have me as a member'. As far as the EU is concerned that is pretty sound advice, because this is a club whose accounts have not been signed off for the last ten years. This is a club, as you heard from the group leaders earlier, that is treating the voters of France and the Netherlands with absolute contempt as it tries to impose the provisions of a Constitution that should be dead. It is a club that will take away your very rights to govern yourselves and, sadly, is increasingly beginning to resemble the very political system from which you have just escaped. You will hear barracking from those who live on this European Union and who earn far more here than they would ever be worth in the commercial world. You are here as observers, so just have a look around. What are we doing here today? What a nonsense that we are spending EUR 200 million a year of taxpayers' money on the monthly jaunt to Strasbourg. Have a look tomorrow and on Wednesday and Thursday at the absolutely farcical voting system here and realise that whatever Mr Barroso said last week about deregulation, less regulation and the sixty legislative acts they intend to withdraw, there have been some 2 000 legislative instruments passed in the short period since 1 July, when the British took over the Presidency of the Council. Please look and go back and tell your people the truth. The ten Member States that joined last year all had referendums in their countries. I understand there is no intention to hold referendums in Romania and Bulgaria. Do not those people deserve the chance at least to vote in a referendum and have a debate? Would it not be a huge, historic mistake to railroad those people into this failing European Union without first telling them the truth? The British people were lied to 30 years ago about this European club. Your people deserve better than that."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, I welcome our friends from Bulgaria and Romania. They will be warmly received by this ever-expanding European empire. I would say this to them: although you are not elected, you will be treated as full members of the European political elite. You will be entitled to the very generous daily allowance; you will find the chauffeur service at your disposal; there will be an endless round of breakfasts, lunches, dinners and drinks receptions. After all that, with your expanded waistlines, the plan is that you go back to your home countries and tell people that all is well with this club that you have agreed to join. As Marx said – and I mean Groucho Marx, not Karl Marx – 'I wouldn't join any club that would have me as a member'. As far as the EU is concerned that is pretty sound advice, because this is a club whose accounts have not been signed off for the last ten years. This is a club, as you heard from the group leaders earlier, that is treating the voters of France and the Netherlands with absolute contempt as it tries to impose the provisions of a Constitution that should be dead. It is a club that will take away your very rights to govern yourselves and, sadly, is increasingly beginning to resemble the very political system from which you have just escaped. You will hear barracking from those who live on this European Union and who earn far more here than they would ever be worth in the commercial world. You are here as observers, so just have a look around. What are we doing here today? What a nonsense that we are spending EUR 200 million a year of taxpayers' money on the monthly jaunt to Strasbourg. Have a look tomorrow and on Wednesday and Thursday at the absolutely farcical voting system here and realise that whatever Mr Barroso said last week about deregulation, less regulation and the sixty legislative acts they intend to withdraw, there have been some 2 000 legislative instruments passed in the short period since 1 July, when the British took over the Presidency of the Council. Please look and go back and tell your people the truth. The ten Member States that joined last year all had referendums in their countries. I understand there is no intention to hold referendums in Romania and Bulgaria. Do not those people deserve the chance at least to vote in a referendum and have a debate? Would it not be a huge, historic mistake to railroad those people into this failing European Union without first telling them the truth? The British people were lied to 30 years ago about this European club. Your people deserve better than that."@cs1
"Hr. formand, jeg hilser vores venner fra Bulgarien og Rumænien velkommen. De vil få en varm modtagelse i dette europæiske imperium, der til stadighed udvides. Jeg vil sige dette til dem: Selv om De ikke er valgt, vil De blive behandlet som fuldgyldige medlemmer af den europæiske politiske elite. De vil få ret til de meget generøse diæter, De vil opleve, at chaufførtjenesten står til Deres rådighed, der vil være en endeløs række af morgenmadsmøder, frokoster, middage og receptioner. Herefter er det planen, at De med Deres øgede livvidde tager hjem til Deres lande og fortæller befolkningen, at alt er godt i denne klub, som De har besluttet at tilslutte Dem. Som Marx sagde - og jeg mener Groucho Marx, ikke Karl Marx - "Jeg er ikke interesseret i at være medlem af en klub, der ønsker en som mig som medlem". Hvad EU angår, er det et ret godt råd, for det er en klub, hvis regnskaber ikke er blevet afsluttet i de sidste 10 år. Det er, som De har hørt fra gruppelederne tidligere, en klub, der behandler Frankrigs og Nederlandenes vælgere med absolut foragt, når den forsøger at gennemtvinge bestemmelser i en forfatning, som burde være død. Det er en klub, der vil fratage Dem selve retten til selv at regere, og den begynder desværre i stadig højere grad at ligne det selv samme politiske system, som De lige er sluppet fri af. De vil høre heppen fra dem, der lever af dette EU, og som tjener langt mere, end de nogensinde ville være værd i den kommercielle sektor. De er her som observatører, så se Dem bare omkring. Hvad laver vi her i dag? Hvor absurd, at vi bruger 200 millioner euro af skatteydernes penge på de månedlige udflugter til Strasbourg. Oplev i morgen og på onsdag og på torsdag det absolut farceagtige afstemningssystem her, og vær klar over, at uanset, hvad hr. Barroso sagde i sidste uge om regelsanering, mindre lovgivning og de 60 retsakter, som de agter at trække tilbage, er der blevet vedtaget omkring 2.000 retsakter i den korte periode siden den 1. juli, da briterne overtog rådsformandskabet. Se Dem omkring, og tag tilbage og fortæl Deres befolkninger sandheden. De 10 medlemsstater, der tilsluttede sig EU sidste år, havde alle folkeafstemninger i deres lande. Jeg forstår, at der ikke er nogen intentioner om at holde folkeafstemninger i Rumænien og Bulgarien. Fortjener disse befolkninger ikke chancen for i det mindste at stemme ved en folkeafstemning og have en debat? Ville det ikke være en kæmpe historisk fejltagelse at tvinge disse befolkninger ind i dette mislykkede EU uden først at fortælle dem sandheden? For 30 år siden blev der løjet over for det britiske folk om denne europæiske klub. Deres befolkninger fortjener bedre."@da2
"Herr Präsident! Ich heiße unsere bulgarischen und rumänischen Freunde herzlich willkommen. Sie werden vom unaufhörlich expandierenden Imperium Europa wärmstens aufgenommen werden. Ich möchte ihnen Folgendes sagen: Obwohl Sie nicht gewählt sind, wird man Sie wie vollwertige Mitglieder der politischen Elite Europas behandeln. Sie werden Anspruch auf das sehr großzügig bemessene Tagegeld haben, können den Chauffeurdienst nutzen und unendlich viele Empfänge besuchen, die hier zu jeder Tages- und Nachtzeit gegeben werden. Und wenn Sie sich dann ein hübsches Bäuchlein angefuttert haben, reisen Sie wieder in Ihre Heimatländer zurück und erzählen den Leuten dort, dass der Klub, dem Sie beitreten werden, völlig in Ordnung ist. Wie Marx einmal sagte – und ich meine Groucho Marx, nicht Karl Marx –: „Es würde mir nicht im Traum einfallen, einem Klub beizutreten, der bereit wäre, jemanden wie mich als Mitglied aufzunehmen.“ Was die EU betrifft, so ist das ein ziemlich heißer Tipp, denn hier haben wir einen Klub, dessen Haushaltsführung in den letzten zehn Jahren nicht ein Mal abgesegnet worden ist. Die EU ist ein Klub – wie Sie vorhin bereits von einigen Fraktionsvorsitzenden gehört haben –, der die Wählerinnen und Wähler in Frankreich und den Niederlanden mit totaler Verachtung straft, indem er versucht, ihnen die Bedingungen einer Verfassung aufzudrücken, die eigentlich längst tot sein müsste. Sie ist ein Klub, der Ihnen selbst das Recht auf Selbstbestimmung aberkennen wird und der – traurigerweise – allmählich dem politischen System zu gleichen beginnt, das Sie gerade hinter sich gelassen haben. Sie werden Buhrufe von denjenigen hören, die von der Europäischen Union leben und die hier weit mehr verdienen, als sie in der Wirtschaft je wert wären. Sie sind als Beobachter hier, also schauen Sie sich einfach um. Was machen wir heute hier? Wie absurd, dass wir jährlich 200 Millionen Euro Steuergelder für den monatlichen Ausflug nach Straßburg ausgeben. Schauen Sie sich morgen und am Mittwoch und Donnerstag das total lächerliche Abstimmungssystem an und machen Sie sich bewusst: Egal, was José Manuel Barroso vorige Woche über Deregulierung, weniger Regulierung und die 60 Rechtsakte, die sie zurückziehen wollen, gesagt hat – in der kurzen Zeit seit dem 1. Juli, als die Briten die Ratspräsidentschaft übernahmen, sind etwa 2000 legislative Instrumente verabschiedet worden. Bitte schauen Sie sich alles an und sagen Sie dann Ihren Leuten zu Hause die Wahrheit. Die zehn Mitgliedstaaten, die im vergangenen Jahr beigetreten sind, haben in ihren Ländern alle Referenden durchgeführt. Wie ich weiß, sind solche Volksabstimmungen für Rumänien und Bulgarien jedoch nicht geplant. Verdienen denn die Menschen dort nicht die Chance, zumindest ihre Stimme in einem Referendum abzugeben und zu diskutieren? Wäre es nicht ein großer, ja historischer Fehler, diese Menschen in die angeschlagene Europäische Union zu drängen, ohne ihnen zuerst die Wahrheit zu sagen? Die Briten hat man vor dreißig Jahren über diesen Klub Europa belogen. Ihre Leute verdienen es, besser behandelt zu werden."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίζω τους φίλους μας από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Θα έχουν θερμή υποδοχή από αυτήν την ολοένα διευρυνόμενη ευρωπαϊκή αυτοκρατορία. Θα τους έλεγα το εξής: παρόλο που δεν έχετε εκλεγεί, θα έχετε την αντιμετώπιση πλήρων μελών της ευρωπαϊκής πολιτικής ελίτ. Θα δικαιούστε το πολύ γενναιόδωρο ημερήσιο επίδομα· θα έχετε στη διάθεσή σας τις υπηρεσίες οδηγού· θα υπάρξει μια ατελείωτη σειρά προγευμάτων, γευμάτων, δείπνων και δεξιώσεων. Μετά από όλα αυτά, με την περίμετρό σας αυξημένη, το σχέδιο είναι να επιστρέψετε στην πατρίδα σας και να πείτε στον λαό ότι όλα βαίνουν καλώς στη λέσχη αυτή στην οποία συμφωνήσατε να ενταχθείτε. Όπως είπε και ο Μαρξ –και εννοώ τον Γκράουτσο Μαρξ, όχι τον Καρλ Μαρξ– «δεν θα γινόμουν μέλος σε καμία λέσχη που θα δεχόταν εμένα ως μέλος». Όσον αφορά την ΕΕ, αυτή είναι μια αρκετά λογική συμβουλή, καθώς είναι μια λέσχη της οποίας οι λογαριασμοί δεν έχουν εγκριθεί τα τελευταία δέκα χρόνια. Αυτή είναι μια λέσχη, όπως ακούσατε και νωρίτερα από τους αρχηγούς των ομάδων, η οποία φέρεται στους ψηφοφόρους της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών με απόλυτη περιφρόνηση, καθώς προσπαθεί να επιβάλει τις διατάξεις ενός Συντάγματος που θα έπρεπε να είναι νεκρό. Είναι μια λέσχη που θα σας στερήσει το ίδιο σας το δικαίωμα στην αυτοδιοίκηση και, δυστυχώς, αρχίζει να μοιάζει ολοένα και περισσότερο στο ίδιο το πολιτικό σύστημα από το οποίο μόλις ξεφύγατε. Θα ακούσετε αποδοκιμασίες από αυτούς που ζουν από αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση και που κερδίζουν πολύ περισσότερα εδώ απ’ ό,τι θα άξιζαν ποτέ στον εμπορικό κόσμο. Βρίσκεστε εδώ ως παρατηρητές, οπότε ρίξτε απλώς μια ματιά γύρω σας. Τι κάνουμε εδώ σήμερα; Πόσο ανόητο είναι να ξοδεύουμε 200 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο από τα χρήματα των φορολογουμένων στη μηνιαία εκδρομή στο Στρασβούργο; Ρίξτε μια ματιά αύριο και την Τετάρτη και την Πέμπτη στο εντελώς γελοίο σύστημα ψηφοφορίας εδώ και συνειδητοποιήστε πως ό,τι και να είπε την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Barroso για την απορρύθμιση, τον περιορισμό των ρυθμίσεων και τις εξήντα νομοθετικές πράξεις που σκοπεύουν να αποσύρουν, περισσότερα από 2 000 νομοθετήματα εγκρίθηκαν κατά τη σύντομη περίοδο από την 1η Ιουλίου, όταν οι Βρετανοί ανέλαβαν την Προεδρία του Συμβουλίου. Παρακαλώ, δείτε και επιστρέψτε και πείτε στον λαό σας την αλήθεια. Και στα δέκα κράτη μέλη που εντάχθηκαν πέρυσι διεξήχθησαν δημοψηφίσματα. Πληροφορούμαι πως δεν υπάρχει πρόθεση να διεξαχθούν δημοψηφίσματα στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Δεν αξίζουν οι άνθρωποι αυτοί την ευκαιρία να ψηφίσουν τουλάχιστον σε ένα δημοψήφισμα και να συμμετάσχουν σε μια συζήτηση; Δεν θα ήταν τεράστιο, ιστορικό λάθος να οδηγήσουμε τους ανθρώπους αυτούς σε αυτήν την αποτυγχάνουσα Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς πρώτα να τους πούμε την αλήθεια; Πριν από 30 χρόνια, είπαν ψέματα στους Βρετανούς για αυτήν την ευρωπαϊκή λέσχη. Οι λαοί σας αξίζουν κάτι καλύτερο."@el10
". Señor Presidente, doy la bienvenida a nuestros amigos de Rumanía y Bulgaria. Serán recibidos con los brazos abiertos por este imperio europeo expansionista. Les diría lo siguiente: aunque no sean ustedes diputados electos, serán tratados como miembros de pleno derecho de la elite política europea. Tendrán derecho a generosísimas dietas, contarán con un servicio de coger y asistirán a una serie interminable de desayunos, almuerzos, cenas y cócteles. Después de todo esto, y con unos cuantos kilos de más, el plan es que regresen a sus países de origen y cuenten a la gente que todo va bien con este club en el que han aceptado ingresar. Como dijo Marx –me refiero a Groucho Marx, no a Karl Marx–, «yo no entraría en ningún club que tuviera socios como yo». Por lo que se refiere a la UE, se trata de un consejo muy acertado, porque este es un club cuyas cuentas no han sido aprobadas con respecto a los últimos diez años. Se trata de un club, como ya han escuchado antes en boca de los líderes de los Grupos, que trata a los votantes de Francia y los Países Bajos con absoluto desprecio, puesto que intenta imponer las disposiciones de una Constitución que debería estar muerta. Es un club que les quitará hasta sus derechos de autogobierno y, tristemente, está empezando a parecerse cada vez más al sistema político del que acaban ustedes de deshacerse. Oirán abucheos de aquellos que viven de esta Unión Europea y que ganan aquí mucho más de lo que nunca llegarían a merecer en el sector privado. Ustedes están aquí como observadores, así que echen un vistazo alrededor. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí? Menudo sinsentido que nos estemos gastando 200 millones de euros al año del dinero de los contribuyentes en la excursión mensual a Estrasburgo. Fíjense mañana, así como el miércoles y el jueves, en el sistema absolutamente ridículo de votación que tenemos aquí, y se darán cuenta de que, por mucho que el señor Barroso hablara la semana pasada de desregulación, menos legislación y de sesenta actos legislativos que pretenden retirar, en el corto periodo de tiempo transcurrido desde el 1 de julio, cuando los británicos asumieron la Presidencia del Consejo, se han aprobado unos 2 000 instrumentos legislativos. Les ruego que se fijen y de vuelta a su país cuenten la verdad a la gente. Todos los diez Estados miembros que se adhirieron el año pasado celebraron referendos en sus países. Tengo entendido que no hay intención de celebrar referendos en Rumanía ni en Bulgaria. ¿Es que sus ciudadanos no se merecen por lo menos la oportunidad de votar en un referendo y celebrar un debate? ¿No sería un enorme error histórico apremiar a sus ciudadanos a ingresar en esta Unión Europea fracasada sin contarles antes la verdad? A los británicos se les mintió hace treinta años acerca de este club europeo. Sus ciudadanos se merecen algo mejor."@es20
"Mr President, I welcome our friends from Bulgaria and Romania. They will be warmly received by this ever-expanding European empire. I would say this to them: although you are not elected, you will be treated as full members of the European political elite. You will be entitled to the very generous daily allowance; you will find the chauffeur service at your disposal; there will be an endless round of breakfasts, lunches, dinners and drinks receptions. After all that, with your expanded waistlines, the plan is that you go back to your home countries and tell people that all is well with this club that you have agreed to join. As Marx said – and I mean Groucho Marx, not Karl Marx – 'I wouldn't join any club that would have me as a member'. As far as the EU is concerned that is pretty sound advice, because this is a club whose accounts have not been signed off for the last ten years. This is a club, as you heard from the group leaders earlier, that is treating the voters of France and the Netherlands with absolute contempt as it tries to impose the provisions of a Constitution that should be dead. It is a club that will take away your very rights to govern yourselves and, sadly, is increasingly beginning to resemble the very political system from which you have just escaped. You will hear barracking from those who live on this European Union and who earn far more here than they would ever be worth in the commercial world. You are here as observers, so just have a look around. What are we doing here today? What a nonsense that we are spending EUR 200 million a year of taxpayers' money on the monthly jaunt to Strasbourg. Have a look tomorrow and on Wednesday and Thursday at the absolutely farcical voting system here and realise that whatever Mr Barroso said last week about deregulation, less regulation and the sixty legislative acts they intend to withdraw, there have been some 2 000 legislative instruments passed in the short period since 1 July, when the British took over the Presidency of the Council. Please look and go back and tell your people the truth. The ten Member States that joined last year all had referendums in their countries. I understand there is no intention to hold referendums in Romania and Bulgaria. Do not those people deserve the chance at least to vote in a referendum and have a debate? Would it not be a huge, historic mistake to railroad those people into this failing European Union without first telling them the truth? The British people were lied to 30 years ago about this European club. Your people deserve better than that."@et5
". Arvoisa puhemies, toivotan bulgarialaiset ja romanialaiset ystävämme tervetulleiksi. Tämä jatkuvasti laajentuva eurooppalainen imperiumi ottaa heidät lämpimästi vastaan. Sanon heille tämän: vaikka teitä ei ole valittu, teitä kohdellaan eurooppalaisen poliittisen eliitin täysjäseninä. Teillä on oikeus huomattavan suureen päivärahaan, ja kuljetuspalvelu on käytettävissänne. Aamiaisten, lounaiden, päivällisten ja cocktailkutsujen rumba on loputon. Suunnitelmaan kuuluu, että palaatte kaiken sen jälkeen kotimaahanne hyvinvoivina ja vatsakkaina kertomaan ihmisille, että kaikki on hyvin tässä kerhossa, johon olette päättäneet liittyä. Marx – tarkoitan Groucho Marxia, en Karl Marxia – totesi: "En liittyisi mihinkään kerhoon, joka ottaisi minut jäsenekseen". Kun kyseessä on EU, neuvo on varsin hyvä, koska tässä kerhossa tilejä ei ole hyväksytty kymmeneen vuoteen. Kuten kuulitte poliittisten ryhmien puheenjohtajilta aikaisemmin, tämä on kerho, jossa Ranskan ja Alankomaiden äänestäjiä kohdellaan erittäin halveksivasti, koska täällä yritetään tyrkyttää perustuslain määräyksiä, vaikka perustuslain pitäisi olla kuollut. Se on kerho, joka vie teiltä oikeutenne hallita itseänne, ja ikävä kyllä se on alkanut muistuttaa yhä enemmän ja enemmän sitä poliittista järjestelmää, josta olette juuri päässeet eroon. Kuulette buuausta niiltä, jotka saavat elantonsa EU:sta ja jotka ansaitsevat paljon enemmän täällä kuin he voisivat koskaan ansaita liikemaailmassa. Olette täällä tarkkailijoina, joten katsokaa ympärillenne. Mitä teemme täällä tänään? Miten järjetöntä onkaan se, että kulutamme 200 miljoonaa euroa vuodessa veronmaksajien rahoja kuukausittaiseen huviretkeen, joka suuntautuu Strasbourgiin. Vilkaiskaapa huomenna, keskiviikkona ja torstaina täällä käytössä olevaa täysin farssimaista äänestysjärjestelmää ja ymmärtäkää, että riippumatta siitä, mitä komission jäsen Barroso sanoi viime viikolla sääntelyn purkamisesta, sääntelyn vähentämisestä ja 60 säädöksestä, jotka he aikovat kumota, noin 2 000 säädöstä on annettu lyhyen ajan kuluessa 1. heinäkuuta jälkeen, kun Yhdistyneestä kuningaskunnasta tuli neuvoston puheenjohtajavaltio. Katsokaa ja palatkaa kertomaan totuus kansallenne. Kaikissa viime vuonna liittyneissä kymmenessä jäsenvaltiossa järjestettiin kansanäänestys. Ymmärrän, ettei Romaniassa ja Bulgariassa aiota järjestää kansanäänestyksiä. Eivätkö nämä ihmiset ansaitse tilaisuuden ainakin osallistua kansanäänestykseen ja keskusteluun? Eikö olisi valtava historiallinen virhe hoputtaa nämä ihmiset heikkenevään EU:hun kertomatta heille ensin totuutta? Briteille valehdeltiin 30 vuotta sitten tästä Eurooppa-kerhosta. Kansanne ansaitsevat parempaa."@fi7
"Monsieur le Président, je souhaite la bienvenue à nos amis de Bulgarie et de Roumanie. Ils seront à n’en pas douter accueillis chaleureusement dans cet Empire européen en constante expansion. Je veux leur dire ceci: Bien que vous n’ayez pas été élus, vous serez traités comme des membres à part entière de l’élite politique européenne. Vous recevrez une indemnité journalière très confortable; vous pourrez bénéficier des services de chauffeurs, vous serez invités à une série sans fin de petits-déjeuners, déjeuners, dîners et cocktails. Après tout cela, une fois vos hanches alourdies, l’objectif est de vous renvoyer dans vos pays pour dire que tout est parfait dans le club que vous avez accepté de rejoindre. Comme l’a dit Marx - Groucho Marx, par Karl Marx - «Je ne voudrais pas entrer dans un club dont je serais membre». En ce qui concerne l’Union européenne, c’est un sage conseil, parce qu’il s’agit d’un club dont les comptes n’ont pas été approuvés depuis dix ans. C’est un club, comme en témoignent les interventions des présidents de groupes politiques que vous venez d’entendre, qui traitent les électeurs français et néerlandais avec un mépris absolu, et qui tente d’imposer les dispositions d’une Constitution qui devrait être morte. C’est un club qui va confisquer vos droits à vous gouverner vous-mêmes, et qui, bien tristement, commence à ressembler au système politique auquel vous venez à peine d’échapper. Vous entendez les huées de ceux qui vivent de cette Union européenne et qui y gagnent bien mieux leur vie qu’ils ne le pourraient jamais dans le privé. Vous êtes ici en qualité d’observateurs, alors observez. Que faisons-nous ici aujourd’hui? Quelle ineptie que d’être ici à dépenser 200 millions d’euros par an sur le compte des contribuables pour cette excursion mensuelle à Strasbourg. Jetez un coup d’œil, demain et jeudi, sur un système de vote qui est une farce, et réalisez que, quoi qu’ait dit M. Barroso la semaine dernière à propos de la déréglementation, de la réduction de la réglementation et des soixante actes législatifs qu’il entend retirer, près de 2000 textes législatifs ont été introduits dans la courte période que vient de s’écouler depuis le 1er juillet, date du début de la présidence britannique du Conseil. Observez, s’il vous plaît, et dites la vérité à vos peuples. Les dix nouveaux États membres qui nous ont rejoints l’année passée ont tenu des référendums. Je crois savoir qu’en Roumanie et Bulgarie il n’y en aura pas. Ces deux peuples ne méritent-ils pas d’avoir au moins une occasion de voter et de tenir un débat? Ne serait-ce pas une erreur historique et gigantesque de mettre vos peuples sur les rails d’une Union européenne en échec sans leur dire d’abord la vérité? On a menti au peuple britannique il y a 30 ans à propos de ce club européen. Vos peuples méritent mieux que ça."@fr8
"Mr President, I welcome our friends from Bulgaria and Romania. They will be warmly received by this ever-expanding European empire. I would say this to them: although you are not elected, you will be treated as full members of the European political elite. You will be entitled to the very generous daily allowance; you will find the chauffeur service at your disposal; there will be an endless round of breakfasts, lunches, dinners and drinks receptions. After all that, with your expanded waistlines, the plan is that you go back to your home countries and tell people that all is well with this club that you have agreed to join. As Marx said – and I mean Groucho Marx, not Karl Marx – 'I wouldn't join any club that would have me as a member'. As far as the EU is concerned that is pretty sound advice, because this is a club whose accounts have not been signed off for the last ten years. This is a club, as you heard from the group leaders earlier, that is treating the voters of France and the Netherlands with absolute contempt as it tries to impose the provisions of a Constitution that should be dead. It is a club that will take away your very rights to govern yourselves and, sadly, is increasingly beginning to resemble the very political system from which you have just escaped. You will hear barracking from those who live on this European Union and who earn far more here than they would ever be worth in the commercial world. You are here as observers, so just have a look around. What are we doing here today? What a nonsense that we are spending EUR 200 million a year of taxpayers' money on the monthly jaunt to Strasbourg. Have a look tomorrow and on Wednesday and Thursday at the absolutely farcical voting system here and realise that whatever Mr Barroso said last week about deregulation, less regulation and the sixty legislative acts they intend to withdraw, there have been some 2 000 legislative instruments passed in the short period since 1 July, when the British took over the Presidency of the Council. Please look and go back and tell your people the truth. The ten Member States that joined last year all had referendums in their countries. I understand there is no intention to hold referendums in Romania and Bulgaria. Do not those people deserve the chance at least to vote in a referendum and have a debate? Would it not be a huge, historic mistake to railroad those people into this failing European Union without first telling them the truth? The British people were lied to 30 years ago about this European club. Your people deserve better than that."@hu11
". Signor Presidente, desidero dare il benvenuto ai colleghi di Bulgaria e Romania, che saranno accolti a braccia aperte in seno a questo impero europeo in costante espansione. Mi rivolgo direttamente a loro: benché non siate stati eletti, sarete trattati come membri a pieno titolo dell’ politica europea. Vi sarà corrisposta un’indennità giornaliera molto generosa. Avrete un servizio di autisti a vostra disposizione. Sarete introdotti in un circolo infinito di colazioni, pranzi, cene e . Dopodiché, metterete su pancia, poi in teoria dovreste ritornare nei vostri rispettivi paesi e dire alla gente che al cui avete acconsentito di aderire va tutto molto bene. Come però disse Marx – non Carlo, ma Groucho Marx –, “Non vorrei mai far parte di un che accettasse tra i suoi soci uno come me”. Per quanto attiene all’Unione europea, è innegabile che sia un circolo, un che da dieci anni non fa i conti con se stesso. E’ un come avete avuto modo di sentire poc’anzi dai presidenti di gruppo, che tratta con estremo sprezzo gli elettori francesi e olandesi e che cerca di imporre i disposti di una Costituzione che dovrebbe già essere morta e sepolta. E’ un che vi toglierà ogni diritto all’autodeterminazione e che tristemente assomiglia sempre più allo stesso ordinamento politico a cui siete da poco sfuggiti. In quest’Aula sentirete riecheggiare i fischi e le urla di gente che vive alle spalle dell’Unione europea e che qui guadagna molto più di quanto meriterebbe mai in un contesto di mercato. Voi siete qui in veste di osservatori, quindi vi invito a guardarvi intorno. Cosa stiamo facendo qui oggi? E’ assurdo spendere 200 milioni di euro all’anno del denaro dei contribuenti per la gita mensile a Strasburgo. Date un’occhiata domani, mercoledì e giovedì al sistema di votazione totalmente ridicolo e traete le vostre conclusioni: a dispetto di quanto dichiarato la settimana scorsa dal Presidente Barroso a proposito della deregolamentazione, della necessità di diminuire la produzione legislativa e dei 60 atti che dovrebbero essere ritirati, in un arco di tempo brevissimo, dal 1° luglio, ossia dall’inizio della Presidenza britannica, sono stati approvati 2 000 provvedimenti legislativi. Vi prego di osservare e di dire la verità ai vostri popoli. I dieci Stati membri che hanno aderito l’anno scorso hanno tenuto consultazioni referendarie a livello nazionale. Mi sembra di capire, però, che non ci sia l’intenzione di indire un in Romania e in Bulgaria. Questi popoli non meritano forse perlomeno la possibilità di votare in un e quindi di prendere parte al dibattito? Non sarebbe forse un errore storico di proporzioni epiche incanalare questi popoli nella fallimentare Unione europea senza prima raccontare loro la verità? Sono trent’anni che il popolo britannico viene preso in giro in merito al europeo. I vostri popoli meritano un trattamento migliore."@it12
"Mr President, I welcome our friends from Bulgaria and Romania. They will be warmly received by this ever-expanding European empire. I would say this to them: although you are not elected, you will be treated as full members of the European political elite. You will be entitled to the very generous daily allowance; you will find the chauffeur service at your disposal; there will be an endless round of breakfasts, lunches, dinners and drinks receptions. After all that, with your expanded waistlines, the plan is that you go back to your home countries and tell people that all is well with this club that you have agreed to join. As Marx said – and I mean Groucho Marx, not Karl Marx – 'I wouldn't join any club that would have me as a member'. As far as the EU is concerned that is pretty sound advice, because this is a club whose accounts have not been signed off for the last ten years. This is a club, as you heard from the group leaders earlier, that is treating the voters of France and the Netherlands with absolute contempt as it tries to impose the provisions of a Constitution that should be dead. It is a club that will take away your very rights to govern yourselves and, sadly, is increasingly beginning to resemble the very political system from which you have just escaped. You will hear barracking from those who live on this European Union and who earn far more here than they would ever be worth in the commercial world. You are here as observers, so just have a look around. What are we doing here today? What a nonsense that we are spending EUR 200 million a year of taxpayers' money on the monthly jaunt to Strasbourg. Have a look tomorrow and on Wednesday and Thursday at the absolutely farcical voting system here and realise that whatever Mr Barroso said last week about deregulation, less regulation and the sixty legislative acts they intend to withdraw, there have been some 2 000 legislative instruments passed in the short period since 1 July, when the British took over the Presidency of the Council. Please look and go back and tell your people the truth. The ten Member States that joined last year all had referendums in their countries. I understand there is no intention to hold referendums in Romania and Bulgaria. Do not those people deserve the chance at least to vote in a referendum and have a debate? Would it not be a huge, historic mistake to railroad those people into this failing European Union without first telling them the truth? The British people were lied to 30 years ago about this European club. Your people deserve better than that."@lt14
"Mr President, I welcome our friends from Bulgaria and Romania. They will be warmly received by this ever-expanding European empire. I would say this to them: although you are not elected, you will be treated as full members of the European political elite. You will be entitled to the very generous daily allowance; you will find the chauffeur service at your disposal; there will be an endless round of breakfasts, lunches, dinners and drinks receptions. After all that, with your expanded waistlines, the plan is that you go back to your home countries and tell people that all is well with this club that you have agreed to join. As Marx said – and I mean Groucho Marx, not Karl Marx – 'I wouldn't join any club that would have me as a member'. As far as the EU is concerned that is pretty sound advice, because this is a club whose accounts have not been signed off for the last ten years. This is a club, as you heard from the group leaders earlier, that is treating the voters of France and the Netherlands with absolute contempt as it tries to impose the provisions of a Constitution that should be dead. It is a club that will take away your very rights to govern yourselves and, sadly, is increasingly beginning to resemble the very political system from which you have just escaped. You will hear barracking from those who live on this European Union and who earn far more here than they would ever be worth in the commercial world. You are here as observers, so just have a look around. What are we doing here today? What a nonsense that we are spending EUR 200 million a year of taxpayers' money on the monthly jaunt to Strasbourg. Have a look tomorrow and on Wednesday and Thursday at the absolutely farcical voting system here and realise that whatever Mr Barroso said last week about deregulation, less regulation and the sixty legislative acts they intend to withdraw, there have been some 2 000 legislative instruments passed in the short period since 1 July, when the British took over the Presidency of the Council. Please look and go back and tell your people the truth. The ten Member States that joined last year all had referendums in their countries. I understand there is no intention to hold referendums in Romania and Bulgaria. Do not those people deserve the chance at least to vote in a referendum and have a debate? Would it not be a huge, historic mistake to railroad those people into this failing European Union without first telling them the truth? The British people were lied to 30 years ago about this European club. Your people deserve better than that."@lv13
"Mr President, I welcome our friends from Bulgaria and Romania. They will be warmly received by this ever-expanding European empire. I would say this to them: although you are not elected, you will be treated as full members of the European political elite. You will be entitled to the very generous daily allowance; you will find the chauffeur service at your disposal; there will be an endless round of breakfasts, lunches, dinners and drinks receptions. After all that, with your expanded waistlines, the plan is that you go back to your home countries and tell people that all is well with this club that you have agreed to join. As Marx said – and I mean Groucho Marx, not Karl Marx – 'I wouldn't join any club that would have me as a member'. As far as the EU is concerned that is pretty sound advice, because this is a club whose accounts have not been signed off for the last ten years. This is a club, as you heard from the group leaders earlier, that is treating the voters of France and the Netherlands with absolute contempt as it tries to impose the provisions of a Constitution that should be dead. It is a club that will take away your very rights to govern yourselves and, sadly, is increasingly beginning to resemble the very political system from which you have just escaped. You will hear barracking from those who live on this European Union and who earn far more here than they would ever be worth in the commercial world. You are here as observers, so just have a look around. What are we doing here today? What a nonsense that we are spending EUR 200 million a year of taxpayers' money on the monthly jaunt to Strasbourg. Have a look tomorrow and on Wednesday and Thursday at the absolutely farcical voting system here and realise that whatever Mr Barroso said last week about deregulation, less regulation and the sixty legislative acts they intend to withdraw, there have been some 2 000 legislative instruments passed in the short period since 1 July, when the British took over the Presidency of the Council. Please look and go back and tell your people the truth. The ten Member States that joined last year all had referendums in their countries. I understand there is no intention to hold referendums in Romania and Bulgaria. Do not those people deserve the chance at least to vote in a referendum and have a debate? Would it not be a huge, historic mistake to railroad those people into this failing European Union without first telling them the truth? The British people were lied to 30 years ago about this European club. Your people deserve better than that."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik heet onze collega’s uit Bulgarije en Roemenië van harte welkom. Zij zullen warm onthaald worden in dit almaar groeiende Europese rijk. Ik zou graag het volgende tegen hen willen zeggen: hoewel u niet bent gekozen, zult u als volwaardige leden van de Europese politieke elite worden behandeld. U heeft recht op een zeer genereuze dagelijkse toelage; de chauffeursdienst staat ter beschikking; er staat u een eindeloze reeks aan ontbijten, lunches, diners en borrelrecepties te wachten. Daarna is het de bedoeling dat u, met een enigszins uitgedijd middel, terugkeert naar het land waar u vandaan komt en de mensen vertelt dat alles in orde is met de club waarvan zij met het lidmaatschap hebben ingestemd. In de woorden van Marx – en dan bedoel ik Groucho Marx, niet Karl Marx: “Ik zou nooit bij een club gaan die mij als lid wil hebben.” Wat de EU betreft, is dat een redelijk verstandig advies, omdat het om een club gaat waarvan de jaarrekeningen de afgelopen tien jaar niet zijn vastgesteld. Zoals u eerder ook al van de andere fractievoorzitters heeft gehoord, gaat het om een club die de kiezers in Frankrijk en Nederland met absolute minachting behandelt door alsnog te proberen een Grondwet erdoor te drukken die al lang dood en begraven had moeten zijn. Het is een club die u het recht zal afnemen om uzelf te besturen en die triest genoeg steeds meer begint te lijken op het politieke systeem waaruit u net ontsnapt bent. U zult in dit Parlement protesten horen van degenen die van deze Europese Unie leven en die hier veel meer verdienen dan dat zij in het bedrijfsleven ooit waard zouden zijn. U bent hier als waarnemers, dus geef uw ogen goed de kost. Wat doen wij hier nu eigenlijk vandaag? Wat een onzin dat wij per jaar 200 miljoen euro van het geld van de belastingbetalers uitgeven aan het maandelijkse uitstapje naar Straatsburg. Kijk morgen en woensdag en donderdag eens naar het volslagen lachwekende stemsysteem hier en bedenk dat – ondanks alles wat de heer Barroso de afgelopen week heeft gezegd over deregulering, minder wet- en regelgeving en de zestig wetten die de Commissie wil intrekken – dat er in de korte periode vanaf het begin van het Britse Raadsvoorzitterschap op 1 juli ongeveer 2 000 wetgevingsinstrumenten zijn aangenomen. Kijk dus goed rond, ga terug en vertel uw mensen de waarheid. In de tien de lidstaten die vorig jaar zijn toegetreden, is een referendum gehouden. Ik begrijp dat Roemenië en Bulgarije niet van plan zijn om een referendum te organiseren. Verdienen de burgers in deze landen dan niet de kans op een debat en de mogelijkheid om op zijn minst hun stem uit te kunnen brengen bij een referendum? Zou het niet een kolossale, historische fout zijn om deze burgers de tekortschietende Europese Unie in te jagen zonder dat zij vooraf de waarheid te horen hebben gekregen? De Britse bevolking is dertig jaar geleden voorgelogen over deze Europese club. Uw burgers verdienen beter."@nl3
"Mr President, I welcome our friends from Bulgaria and Romania. They will be warmly received by this ever-expanding European empire. I would say this to them: although you are not elected, you will be treated as full members of the European political elite. You will be entitled to the very generous daily allowance; you will find the chauffeur service at your disposal; there will be an endless round of breakfasts, lunches, dinners and drinks receptions. After all that, with your expanded waistlines, the plan is that you go back to your home countries and tell people that all is well with this club that you have agreed to join. As Marx said – and I mean Groucho Marx, not Karl Marx – 'I wouldn't join any club that would have me as a member'. As far as the EU is concerned that is pretty sound advice, because this is a club whose accounts have not been signed off for the last ten years. This is a club, as you heard from the group leaders earlier, that is treating the voters of France and the Netherlands with absolute contempt as it tries to impose the provisions of a Constitution that should be dead. It is a club that will take away your very rights to govern yourselves and, sadly, is increasingly beginning to resemble the very political system from which you have just escaped. You will hear barracking from those who live on this European Union and who earn far more here than they would ever be worth in the commercial world. You are here as observers, so just have a look around. What are we doing here today? What a nonsense that we are spending EUR 200 million a year of taxpayers' money on the monthly jaunt to Strasbourg. Have a look tomorrow and on Wednesday and Thursday at the absolutely farcical voting system here and realise that whatever Mr Barroso said last week about deregulation, less regulation and the sixty legislative acts they intend to withdraw, there have been some 2 000 legislative instruments passed in the short period since 1 July, when the British took over the Presidency of the Council. Please look and go back and tell your people the truth. The ten Member States that joined last year all had referendums in their countries. I understand there is no intention to hold referendums in Romania and Bulgaria. Do not those people deserve the chance at least to vote in a referendum and have a debate? Would it not be a huge, historic mistake to railroad those people into this failing European Union without first telling them the truth? The British people were lied to 30 years ago about this European club. Your people deserve better than that."@pl16
"Senhor Presidente, dou as boas-vindas aos nossos amigos da Bulgária e da Roménia. Serão recebidos calorosamente por este Império europeu sempre em expansão. Quero dizer-lhes o seguinte: embora não tenham sido eleitos, serão tratados como membros de pleno direito da elite política europeia. Terão direito a generosas ajudas de custo; encontrarão ao vosso dispor o serviço de motoristas; haverá uma ronda interminável de pequenos-almoços, almoços, jantares e Portos de honra. Depois de tudo isso, com as vossas cinturas bem mais dilatadas, o que está previsto é que regressem aos vossos países natais e digam às pessoas que está tudo bem neste clube a que concordaram aderir. Como Marx afirmou – e refiro-me a Groucho Marx, e não a Karl Marx – “eu não aderiria a um clube que me aceitasse como membro”. No que respeita à UE, este é um conselho bastante sensato, pois trata-se de um clube cujas contas não são certificadas há dez anos. É um clube, como ouviram há pouco da boca dos dirigentes dos grupos políticos, que trata os eleitores de França e dos Países Baixos com absoluto desrespeito e tenta impor as disposições de uma Constituição que deveria estar morta. É um clube que vos retirará o direito a governarem-se a si próprios e, infelizmente, se assemelha cada vez mais ao próprio sistema político a que acabam de escapar. Ouvirão esgrimir calorosamente argumentos por parte daqueles que vivem nesta União Europeia e ganham muito mais aqui do que alguma vez valeriam no mundo comercial. Estão aqui na qualidade de observadores, por isso observem bem o que aqui se passa. Que estamos nós a fazer aqui hoje? Não faz sentido que despendamos 200 milhões de euros por ano do dinheiro dos contribuintes nesta excursão mensal a Estrasburgo. Observem bem, amanhã e na quarta e quinta-feira, o sistema de votações absolutamente absurdo que aqui usamos e tomem consciência de que, independentemente do que aqui afirmou o Presidente Barroso na semana passada acerca da necessidade de desregulamentação, de menos legislação e dos sessenta actos legislativos que pretendem revogar, foram aprovados cerca de 2 000 instrumentos legislativos no curto período de tempo que decorreu deste 1 de Julho, altura em que o Reino Unido assumiu a Presidência do Conselho. Por favor, observem bem, regressem aos vossos países e digam aos vossos povos a verdade. Realizaram-se referendos em todos os dez Estados-Membros que aderiram no ano passado. Segundo sei, não há intenção de os realizar na Roménia e na Bulgária. Será que estas pessoas não merecem a oportunidade de, pelo menos, votar num referendo e de realizar um debate? Não seria um enorme erro histórico encaminhar estas pessoas para uma adesão a uma União Europeia que não funciona, sem, antes, lhes dizer a verdade? Mentiu-se aos britânicos há 30 anos acerca deste clube europeu. Os vossos povos merecem mais."@pt17
"Mr President, I welcome our friends from Bulgaria and Romania. They will be warmly received by this ever-expanding European empire. I would say this to them: although you are not elected, you will be treated as full members of the European political elite. You will be entitled to the very generous daily allowance; you will find the chauffeur service at your disposal; there will be an endless round of breakfasts, lunches, dinners and drinks receptions. After all that, with your expanded waistlines, the plan is that you go back to your home countries and tell people that all is well with this club that you have agreed to join. As Marx said – and I mean Groucho Marx, not Karl Marx – 'I wouldn't join any club that would have me as a member'. As far as the EU is concerned that is pretty sound advice, because this is a club whose accounts have not been signed off for the last ten years. This is a club, as you heard from the group leaders earlier, that is treating the voters of France and the Netherlands with absolute contempt as it tries to impose the provisions of a Constitution that should be dead. It is a club that will take away your very rights to govern yourselves and, sadly, is increasingly beginning to resemble the very political system from which you have just escaped. You will hear barracking from those who live on this European Union and who earn far more here than they would ever be worth in the commercial world. You are here as observers, so just have a look around. What are we doing here today? What a nonsense that we are spending EUR 200 million a year of taxpayers' money on the monthly jaunt to Strasbourg. Have a look tomorrow and on Wednesday and Thursday at the absolutely farcical voting system here and realise that whatever Mr Barroso said last week about deregulation, less regulation and the sixty legislative acts they intend to withdraw, there have been some 2 000 legislative instruments passed in the short period since 1 July, when the British took over the Presidency of the Council. Please look and go back and tell your people the truth. The ten Member States that joined last year all had referendums in their countries. I understand there is no intention to hold referendums in Romania and Bulgaria. Do not those people deserve the chance at least to vote in a referendum and have a debate? Would it not be a huge, historic mistake to railroad those people into this failing European Union without first telling them the truth? The British people were lied to 30 years ago about this European club. Your people deserve better than that."@sk18
"Mr President, I welcome our friends from Bulgaria and Romania. They will be warmly received by this ever-expanding European empire. I would say this to them: although you are not elected, you will be treated as full members of the European political elite. You will be entitled to the very generous daily allowance; you will find the chauffeur service at your disposal; there will be an endless round of breakfasts, lunches, dinners and drinks receptions. After all that, with your expanded waistlines, the plan is that you go back to your home countries and tell people that all is well with this club that you have agreed to join. As Marx said – and I mean Groucho Marx, not Karl Marx – 'I wouldn't join any club that would have me as a member'. As far as the EU is concerned that is pretty sound advice, because this is a club whose accounts have not been signed off for the last ten years. This is a club, as you heard from the group leaders earlier, that is treating the voters of France and the Netherlands with absolute contempt as it tries to impose the provisions of a Constitution that should be dead. It is a club that will take away your very rights to govern yourselves and, sadly, is increasingly beginning to resemble the very political system from which you have just escaped. You will hear barracking from those who live on this European Union and who earn far more here than they would ever be worth in the commercial world. You are here as observers, so just have a look around. What are we doing here today? What a nonsense that we are spending EUR 200 million a year of taxpayers' money on the monthly jaunt to Strasbourg. Have a look tomorrow and on Wednesday and Thursday at the absolutely farcical voting system here and realise that whatever Mr Barroso said last week about deregulation, less regulation and the sixty legislative acts they intend to withdraw, there have been some 2 000 legislative instruments passed in the short period since 1 July, when the British took over the Presidency of the Council. Please look and go back and tell your people the truth. The ten Member States that joined last year all had referendums in their countries. I understand there is no intention to hold referendums in Romania and Bulgaria. Do not those people deserve the chance at least to vote in a referendum and have a debate? Would it not be a huge, historic mistake to railroad those people into this failing European Union without first telling them the truth? The British people were lied to 30 years ago about this European club. Your people deserve better than that."@sl19
". Herr talman! Jag välkomnar våra vänner från Bulgarien och Rumänien. De kommer att få ett varmt mottagande av detta europeiska imperium som ständigt utvidgas. Jag vill säga dem detta: även om ni inte är invalda kommer ni att behandlas som fullvärdiga medlemmar av EU:s politiska elit. Ni kommer att vara berättigade till det mycket generösa dagtraktamentet; chaufförernas service kommer att stå till ert förfogande; det blir ändlösa omgångar frukostar, luncher, middagar och cocktailtillställningar. Planen är att ni efter allt detta, med ökade midjemått, ska åka tillbaka till era hemländer och tala om för människor att allt står väl till inom den här klubben som ni har gått med på att ansluta er till. Som Marx sa – och jag talar om Groucho Marx, inte Karl Marx – jag skulle inte gå med i någon klubb som skulle acceptera mig som medlem. Vad EU beträffar är det ett gott råd, för det här är en klubb vars räkenskaper inte har godkänts under de senaste tio åren. Det här är en klubb som, såsom ni hörde av gruppordförandena tidigare, behandlar väljarna i Frankrike och Nederländerna med fullständigt förakt när man försöker att införa bestämmelser ur en konstitution som borde vara död och begraven. Det är en klubb som kommer att ta ifrån er era rättigheter att styra er själva och, sorgligt nog, alltmer börjar likna just det politiska system som ni nyss har lyckats göra er av med. Ni kommer att få höra missnöjesyttringar från dem som lever på denna europeiska union och som tjänar långt mer än de någonsin skulle vara värda i affärsvärlden. Ni är här som observatörer, så se er omkring. Vad uträttar vi här i dag? Vilken galenskap att vi spenderar 200 miljoner euro per år av skattebetalarnas pengar på den månatliga turen till Strasbourg. Ta en titt i morgon och på onsdag och torsdag på det totalt farsartade omröstningssystemet här, och inse att vad José Manuel Barroso än sa förra veckan om avreglering, färre förordningar och de sextio rättsakter som de har för avsikt att dra tillbaka, så har det har införts omkring 2 000 rättsliga instrument under den korta perioden sedan den 1 juli, då britterna övertog ordförandeskapet för rådet. Var snälla och titta och åk tillbaka och säg sanningen till era medborgare. De tio medlemsstater som gick med förra året hade alla folkomröstningar. Jag har förstått att det inte finns några planer på att hålla folkomröstning i Rumänien och Bulgarien. Förtjänar inte människorna där åtminstone en chans att rösta i en folkomröstning och föra en debatt? Skulle det inte vara ett enormt, historiskt misstag att tvinga med dessa människor in i denna vacklande europeiska union utan att först berätta sanningen för dem? För 30 år sedan ljög man för det brittiska folket om denna europeiska klubb. Ert folk förtjänar bättre än så."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"(Applause from the IND/DEM Group)"5,19,15,1,18,14,11,16,13,4
"Nigel Farage,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"on behalf of the IND/DEM Group"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph