Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-09-07-Speech-3-048"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050907.2.3-048"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I welcome the statements from the President-in-Office of the Council and from the Commissioner. However, I want to address my words to the Members of this House. After 11 September, the bombings in Madrid, London and Turkey are a wake-up call. We have heard the Council and the Commission being urged to act. Of course they have to act, but so does the European Parliament. Terrorists and organised criminals use modern technology while we, in this House, argue and debate whether our police and intelligence services should have access to the same tools and the same technology. We argue in defence of the right of privacy whilst our citizens' lives are being physically damaged, undermined and sometimes terminated. Ordinary men and women look to us to make their lives and their communities safer. Yes, we must achieve a balance on privacy, on the retention of data and the use of data, but not to the point where we hand the terrorists and criminals an advantage that undermines our own way of life and gives them the opportunity to commit further atrocities. In this House we must end the interinstitutional argument and act collectively with the Commission and the Council to achieve agreement, with checks and balances on data retention, the use of biometrics, passenger name records, Schengen Information System II, VIS, police and intelligence cooperation. Balance is essential. But remember this: terrorists have no respect for democracy and even less respect for human rights, except their own. Political extremists will exploit the vacuum we create by our inaction and our prolonged deliberations, undertaken comfortably within our secure environments. Our citizens fear that we have lost touch with reality and do not understand their fears, their needs, their lives. Extremists will and do use the explosive cocktail of terrorism, immigration and asylum and the fear of the stranger to pursue their own agenda, which will diminish the rights of the vulnerable. We must be practical and sensible in our approach, but we must act. Freedom of movement across the European Union is seen as the biggest single benefit of being a member of the EU. That new right has been acquired because we have ceded another right. We have consented to the fact that information can be collected, retained and used on us. Had we not ceded that right of privacy, we would not have freedom of movement across the European Union."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, I welcome the statements from the President-in-Office of the Council and from the Commissioner. However, I want to address my words to the Members of this House. After 11 September, the bombings in Madrid, London and Turkey are a wake-up call. We have heard the Council and the Commission being urged to act. Of course they have to act, but so does the European Parliament. Terrorists and organised criminals use modern technology while we, in this House, argue and debate whether our police and intelligence services should have access to the same tools and the same technology. We argue in defence of the right of privacy whilst our citizens' lives are being physically damaged, undermined and sometimes terminated. Ordinary men and women look to us to make their lives and their communities safer. Yes, we must achieve a balance on privacy, on the retention of data and the use of data, but not to the point where we hand the terrorists and criminals an advantage that undermines our own way of life and gives them the opportunity to commit further atrocities. In this House we must end the interinstitutional argument and act collectively with the Commission and the Council to achieve agreement, with checks and balances on data retention, the use of biometrics, passenger name records, Schengen Information System II, VIS, police and intelligence cooperation. Balance is essential. But remember this: terrorists have no respect for democracy and even less respect for human rights, except their own. Political extremists will exploit the vacuum we create by our inaction and our prolonged deliberations, undertaken comfortably within our secure environments. Our citizens fear that we have lost touch with reality and do not understand their fears, their needs, their lives. Extremists will and do use the explosive cocktail of terrorism, immigration and asylum and the fear of the stranger to pursue their own agenda, which will diminish the rights of the vulnerable. We must be practical and sensible in our approach, but we must act. Freedom of movement across the European Union is seen as the biggest single benefit of being a member of the EU. That new right has been acquired because we have ceded another right. We have consented to the fact that information can be collected, retained and used on us. Had we not ceded that right of privacy, we would not have freedom of movement across the European Union."@cs1
"Hr. formand, jeg hilser erklæringerne fra rådsformanden og kommissæren velkommen. Jeg ønsker dog at henvende mig til medlemmerne af Parlamentet. Bombesprængningerne i Madrid, London og Tyrkiet er en påmindelse om, at vi skal handle. Vi har oplevet, hvordan Rådet og Kommissionen er blevet opfordret til at handle. Naturligvis skal de handle, men det skal Europa-Parlamentet også. Terrorister og organiserede kriminelle grupper benytter sig af moderne teknologi, mens vi i Parlamentet overvejer og drøfter, om vores politi og efterretningstjenester bør have adgang til samme værktøjer og samme teknologi. Vi argumenterer for retten til privatlivets fred, mens vores borgeres liv bliver ødelagt, undermineret og endda sommetider taget. De almindelige borgere - mænd og kvinder - ønsker, at vi skal forbedre deres levevilkår og gøre deres samfund mere sikkert. Vi skal ganske rigtigt skabe en balance mellem privatlivets fred, opbevaring af data og anvendelse af data, men ikke i en sådan grad, at vi giver terroristerne og lovovertræderne en fordel, der underminerer vores egne levevilkår og giver dem mulighed for at begå yderligere grusomme handlinger. I Parlamentet skal vi afslutte den interinstitutionelle diskussion og i samarbejde med Kommissionen og Rådet nå til enighed om fordelene og ulemperne ved opbevaring af data, brugen af biometriske data, passagerlister, Schengen-informationssystem II, visuminformationssystem, politi- og efterretningssamarbejde. Balance er afgørende. Men man skal huske, at terrorister ikke har respekt for demokrati og endnu mindre respekt for menneskerettigheder, undtagen deres egne rettigheder. Politiske ekstremister vil udnytte det vakuum, som vi skaber med vores inaktivitet og vores langstrakte forhandlinger, som gennemføres inden for vores egne behageligt sikre miljøer. EU's borgere frygter, at vi har mistet vores realitetssans og ikke forstår deres frygt, deres behov og deres liv. Ekstremister kan og vil benytte sig af den eksplosive sammensætning af terrorisme, indvandring og asyl samt frygt for fremmede til at følge deres dagsorden, som vil underminere de svagestes rettigheder. Vi skal være praktiske og fornuftige, når vi træffer foranstaltninger, men vi skal handle nu. Fri bevægelighed i EU betragtes som den største fordel ved at være medlem af EU. Denne nye rettighed er opnået på bekostning af en anden rettighed. Vi har indvilget i, at der indsamles, opbevares og anvendes oplysninger om os. Men hvis vi ikke vil ofre retten til privatlivets fred, kan vi ikke bevæge os frit i EU."@da2
"Herr Präsident! Ich begrüße die Erklärungen des amtierenden Ratspräsidenten und des Mitglieds der Kommission. Jetzt möchte ich jedoch einige Worte an die Damen und Herren Abgeordneten richten. Nach dem 11. September haben uns die Bombenanschläge in Madrid, London und der Türkei wachgerüttelt. Viele Redner haben den Rat und die Kommission nachdrücklich zum Handeln aufgefordert. Natürlich müssen sie tätig werden, aber das Gleiche gilt auch für das Europäische Parlament. Während Terroristen und Verbrecher von moderner Technologie Gebrauch machen, diskutieren wir hier im Parlament darüber, ob unsere Polizeikräfte und Geheimdienste Zugang zu den gleichen Instrumenten und Technologien haben sollten. Wir sorgen uns um das Recht auf Privatsphäre, während gleichzeitig unsere Bürger tätlich angegriffen werden, unsere Gesellschaft unterwandert wird und einige sogar ihr Leben verlieren. Unsere Bürger erwarten von uns, dass wir ihr Leben stärker schützen und ihre Gemeinden sicherer machen. Es stimmt ja, dass wir ein Gleichgewicht zwischen dem Recht auf Privatsphäre einerseits und der Speicherung und Nutzung von Daten andererseits erzielen müssen. Aber dies darf nicht dazu führen, dass wir den Terroristen und Verbrechern einen Vorteil verschaffen, so dass sie unsere Gesellschaft unterwandern und weitere Verbrechen verüben können. Wir müssen hier im Parlament das Gezerre zwischen den Institutionen und Organen beenden und gemeinsam mit der Kommission und dem Rat eine Einigung über Kontrollmechanismen zur Datenspeicherung, den Einsatz der Biometrie, Fluggastdatensätze, das Schengener Informationssystem II, das VIS und die polizeiliche und geheimdienstliche Zusammenarbeit erzielen. Hier kommt es zwar auf Ausgewogenheit an, aber es sollte auch nicht vergessen werden, dass Terroristen weder die Demokratie noch die Menschenrechte – abgesehen von ihren eigenen – achten. Politische Extremisten werden das Vakuum zu nutzen wissen, das durch unsere Untätigkeit und unsere unendlichen Diskussionen entsteht, die wir in aller Ruhe in unserem sicheren Umfeld führen. Unsere Bürger befürchten, dass wir den Bezug zur Realität verloren haben und ihre Ängste, ihre Bedürfnisse und ihre Lebensumstände nicht mehr nachvollziehen können. Die Extremisten werden sich auch weiterhin das explosive Gemisch aus Terrorismus, Einwanderung, Asyl und Angst vor dem Fremden zunutze machen, um ihre eigene Sache voranzubringen, wodurch die Rechte schutzbedürftiger Gruppen eingeschränkt werden. Wir müssen zwar ein praxisorientiertes und vernünftiges Konzept verfolgen, gleichzeitig aber auch handeln. Die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union wird als größter Vorteil der EU-Mitgliedschaft angesehen. Wir haben dieses neue Recht erworben, weil wir auf ein anderes Recht verzichtet haben. Wir haben uns damit einverstanden erklärt, dass Informationen zu unserer Person gesammelt, gespeichert und weiterverwendet werden dürfen. Wenn wir dieses Recht auf Privatsphäre nicht aufgegeben hätten, dann würde es in der Europäischen Union keine Freizügigkeit geben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίζω τις δηλώσεις του προεδρεύοντος του Συμβουλίου και του Επιτρόπου. Ωστόσο, θα ήθελα να απευθυνθώ στους βουλευτές του Κοινοβουλίου. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, οι επιθέσεις στη Μαδρίτη, το Λονδίνο και την Τουρκία είναι μια κλήση αφύπνισης. Έχουμε ακούσει τις εκκλήσεις για να αναλάβει δράση το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Φυσικά πρέπει να δράσουν, αλλά πρέπει να δράσει επίσης και το Κοινοβούλιο. Οι τρομοκράτες και το οργανωμένο έγκλημα χρησιμοποιούν σύγχρονη τεχνολογία ενώ εμείς, σε αυτό το Κοινοβούλιο, διαφωνούμε και συζητάμε για το εάν η αστυνομία μας και οι υπηρεσίες πληροφοριών μας πρέπει να έχουν πρόσβαση στα ίδια εργαλεία και την ίδια τεχνολογία. Διαφωνούμε για να προστατεύσουμε το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, ενώ οι ζωές των πολιτών μας πλήττονται σωματικά, υπονομεύονται και μερικές φορές χάνονται. Οι απλοί πολίτες, άντρες και γυναίκες, περιμένουν από εμάς να κάνουμε τη ζωή τους και τις κοινωνίες τους πιο ασφαλείς. Ναι, πρέπει να επιτύχουμε μια ισορροπία ανάμεσα στην ιδιωτική ζωή, στη διατήρηση των δεδομένων και στη χρήση των δεδομένων, αλλά όχι σε σημείο ώστε να δώσουμε στους τρομοκράτες ένα πλεονέκτημα που θα υπονομεύει το δικό μας τρόπο ζωής και θα τους δίνει την ευκαιρία να διαπράξουν περισσότερες φρικαλεότητες. Σε αυτό το Κοινοβούλιο, πρέπει να τελειώνουμε με τις διοργανικές διαφωνίες και να δράσουμε συλλογικά με την Επιτροπή και το Συμβούλιο ώστε να επιτύχουμε συμφωνία, με ελέγχους και ισορροπίες για τη διατήρηση δεδομένων, τη χρήση βιομετρικών χαρακτηριστικών, τα αρχεία ονομάτων επιβατών, το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν II, το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, την αστυνομική συνεργασία και τη συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών πληροφοριών. Η ισορροπία είναι απαραίτητη. Αλλά θυμηθείτε αυτό: οι τρομοκράτες δεν αισθάνονται κανένα σεβασμό για τη δημοκρατία και σέβονται ακόμα λιγότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα, εκτός από τα δικά τους. Οι πολιτικοί εξτρεμιστές θα εκμεταλλευθούν το κενό που δημιουργούμε με την αδράνειά μας και τις παρατεταμένες διαβουλεύσεις, που διεξάγονται με άνεση στο ασφαλές μας περιβάλλον. Οι πολίτες μας φοβούνται ότι έχουμε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα και δεν κατανοούμε τους φόβους τους, τις ανάγκες τους, τις ζωές τους. Οι εξτρεμιστές θα χρησιμοποιήσουν και πράγματι χρησιμοποιούν το εκρηκτικό κοκτέιλ της τρομοκρατίας, της μετανάστευσης και του ασύλου και της ξενοφοβίας για να επιτύχουν τα σχέδια τους, που θα περιορίσουν τα δικαιώματα των πλέον ευάλωτων. Πρέπει να είμαστε πρακτικοί και λογικοί στην προσέγγισή μας, αλλά πρέπει να δράσουμε. Η ελευθερία κυκλοφορία σε ολόκληρη την Ευρώπη θεωρείται ως το μεγαλύτερο προνόμιο που δίνει στα μέλη η ΕΕ. Αυτό το νέο δικαίωμα έχει αποκτηθεί γιατί εκχωρήσαμε ένα άλλο δικαίωμα. Έχουμε δώσει τη συγκατάθεσή μας στη συλλογή, διατήρηση και χρήση πληροφοριών για τους εαυτούς μας. Εάν δεν είχαμε εκχωρήσει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, δεν θα είχαμε ελευθερία κίνησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση."@el10
"Señor Presidente, acojo con satisfacción las declaraciones del Presidente en ejercicio del Consejo y del Comisario. No obstante, quiero dirigirme a los diputados a esta Cámara. Después del 11 de septiembre, los atentados de Madrid, Londres y Turquía suponen un toque de atención. Hemos escuchado peticiones al Consejo y a la Comisión para que actúen. Sin duda, tienen que actuar, pero también el Parlamento Europeo debe hacerlo. Los terroristas y criminales organizados utilizan la tecnología moderna, mientras que nosotros, en esta Cámara, argumentamos y debatimos acerca de si nuestra policía y servicios de inteligencia deberían tener acceso a las mismas herramientas y a la misma tecnología. Hablamos en defensa del derecho de privacidad, mientras que las vidas de nuestros ciudadanos están siendo físicamente dañadas, arruinadas y, en ocasiones, segadas. Los hombres y mujeres normales esperan que hagamos que sus vidas y comunidades sean más seguras. Sí, debemos conseguir un equilibrio por lo que respecta a la privacidad, a la conservación de datos y a su utilización, pero no hasta el punto de ofrecer a los terroristas y criminales una ventaja que arruina nuestro propio estilo de vida y les da la oportunidad de cometer nuevas atrocidades. En esta Cámara debemos poner fin a la disputa interinstitucional y actuar colectivamente con la Comisión y el Consejo llegar un acuerdo, con controles y equilibrios relativos a la conservación de datos, el uso de elementos biométricos, los expedientes de los pasajeros, el Sistema de Información de Schengen II, el Sistema de Información sobre Visados (SIV) y la cooperación entre la policía y los servicios de inteligencia. El equilibrio es esencial. No obstante, debemos recordar esto: los terroristas no respetan la democracia y aún menos los derechos humanos, salvo los suyos propios. Los extremistas políticos explotarán el vacío que creamos mediante nuestra falta de acción y nuestras prolongadas deliberaciones, llevadas a cabo cómodamente en nuestros entornos seguros. Nuestros ciudadanos temen que hayamos perdido el contacto con la realidad y que no entendamos sus miedos, sus necesidades, sus vidas. Los extremistas utilizarán la combinación explosiva de terrorismo, inmigración y asilo, así como el temor del forastero a seguir su propia agenda, lo que reducirá los derechos de los vulnerables. Debemos ser prácticos y sensibles en nuestro planteamiento, pero debemos actuar. La libre circulación en la Unión Europea se considera el mayor beneficio singular de la pertenencia a la misma. Ese nuevo derecho ha sido adquirido porque hemos cedido otro derecho. Hemos aceptado el hecho de que se puede recopilar, conservar y utilizar información relativa a nosotros. Si no hubiésemos cedido ese derecho de privacidad, no habríamos tenido libertad de circulación en toda la Unión Europea."@es20
"Mr President, I welcome the statements from the President-in-Office of the Council and from the Commissioner. However, I want to address my words to the Members of this House. After 11 September, the bombings in Madrid, London and Turkey are a wake-up call. We have heard the Council and the Commission being urged to act. Of course they have to act, but so does the European Parliament. Terrorists and organised criminals use modern technology while we, in this House, argue and debate whether our police and intelligence services should have access to the same tools and the same technology. We argue in defence of the right of privacy whilst our citizens' lives are being physically damaged, undermined and sometimes terminated. Ordinary men and women look to us to make their lives and their communities safer. Yes, we must achieve a balance on privacy, on the retention of data and the use of data, but not to the point where we hand the terrorists and criminals an advantage that undermines our own way of life and gives them the opportunity to commit further atrocities. In this House we must end the interinstitutional argument and act collectively with the Commission and the Council to achieve agreement, with checks and balances on data retention, the use of biometrics, passenger name records, Schengen Information System II, VIS, police and intelligence cooperation. Balance is essential. But remember this: terrorists have no respect for democracy and even less respect for human rights, except their own. Political extremists will exploit the vacuum we create by our inaction and our prolonged deliberations, undertaken comfortably within our secure environments. Our citizens fear that we have lost touch with reality and do not understand their fears, their needs, their lives. Extremists will and do use the explosive cocktail of terrorism, immigration and asylum and the fear of the stranger to pursue their own agenda, which will diminish the rights of the vulnerable. We must be practical and sensible in our approach, but we must act. Freedom of movement across the European Union is seen as the biggest single benefit of being a member of the EU. That new right has been acquired because we have ceded another right. We have consented to the fact that information can be collected, retained and used on us. Had we not ceded that right of privacy, we would not have freedom of movement across the European Union."@et5
"Arvoisa puhemies, suhtaudun myönteisesti neuvoston puheenjohtajan ja komission jäsenen julkilausumiin. Haluan kuitenkin puhua parlamentin jäsenille. Syyskuun 11. päivän jälkeen Madridin, Lontoon ja Turkin iskut ovat ravistaneet Euroopan hereille tajuamaan terroriuhan. Neuvostoa ja komissiota on pyydetty toimimaan. Niiden on luonnollisesti toimittava mutta niin on Euroopan parlamentinkin. Terroristit ja järjestäytyneet rikolliset käyttävät modernia tekniikkaa samalla, kun me täällä parlamentissa väittelemme ja keskustelemme siitä, pitäisikö poliisin ja tiedustelupalvelujen saada käyttöönsä samat välineet ja tekniikat. Vetoamme yksityisyyden suojaan samalla, kun kansalaisemme vahingoittuvat iskuissa, heidän elämänsä on vaarassa ja joskus uhrit kuolevatkin. Tavalliset naiset ja miehet turvautuvat meihin, jotta turvaisimme heidän elämänsä ja yhteisönsä. Meidän on toki asetettava yksityisyyden suoja sekä tietojen säilytys ja käyttö tasapainoon keskenään muttei kuitenkaan niin pitkälle, että annamme terroristeille ja rikollisille etulyöntiaseman, joka vaarantaa elämäntapamme ja antaa näille mahdollisuuden toteuttaa lisää hirmutöitä. Toimielinten välisen väittelyn on pysähdyttävä tänne parlamenttiin, ja meidän on toimittava yhdessä komission ja neuvoston kanssa saadaksemme aikaan sopimuksen, joka kattaa tietojen säilytyksen valvontaa koskevan järjestelmän, biometristen tietojen käytön, lentomatkustajia koskevan matkustajarekisterin, Schengenin tietojärjestelmän II-vaiheen, VIS:n sekä poliisiyhteistyön ja tiedustelualan yhteistyön. Tasapaino on olennaista. Mutta muistakaa, etteivät terroristit kunnioita demokratiaa ja vielä vähemmän ihmisoikeuksia – paitsi omiensa kesken. Poliittiset ääriliikkeet käyttävät hyväkseen tyhjiötä, joka syntyy toimimattomuudestamme ja pitkittyneistä keskusteluistamme, joita käymme mukavasti omassa turvallisessa ympäristössämme. Kansalaisemme pelkäävät, että olemme menettäneet kosketuksen todellisuuteen emmekä ymmärrä heidän pelkojaan, tarpeitaan ja elämäänsä. Ääriliikkeet käyttävät tälläkin hetkellä hyväkseen tätä terrorismin, maahanmuuton, turvapaikkapolitiikan ja vierasta kohtaan tunnetun pelon räjähdysherkkää sekoitusta ajaakseen omia tavoitteitaan, joilla rajoitetaan haavoittuvien oikeuksia. Lähestymistapamme on oltava käytännöllinen ja järkevä, mutta ennen kaikkea meidän on toimittava. Euroopan unionin sisäistä liikkumisvapautta pidetään EU:n jäsenyydestä koituvana merkittävimpänä yksittäisenä etuna. Tämä uusi vapaus saatiin luopumalla toisesta oikeudesta. Olemme myöntyneet siihen, että meitä koskevia tietoja kerätään, säilytetään ja käytetään. Euroopan unionissa ei olisi liikkumisvapautta, jos emme olisi luopuneet tästä oikeudesta yksityisyyden suojaan."@fi7
"Monsieur le Président, je me félicite des déclarations du président en exercice du Conseil et du commissaire. Je tiens toutefois à adresser mon intervention aux députés de cette Assemblée. Après le 11 septembre, les attentats de Madrid, de Londres et de Turquie sont un avertissement. Nous avons entendu le Conseil et la Commission être invités à prendre des mesures de toute urgence. Bien évidemment, ils doivent prendre des mesures, mais le Parlement européen aussi. Le terrorisme et la criminalité organisée utilisent des technologies modernes alors qu’au sein de cette Assemblée, nous argumentons et débattons de l’éventualité que nos services de police et de renseignements aient accès aux mêmes outils et aux mêmes technologies. Nous plaidons pour la défense du droit à la vie privée alors que l’on porte physiquement atteinte aux vies de nos concitoyens, qu’elles sont ébranlées, et parfois ôtées. Monsieur et madame tout-le-monde se tournent vers nous pour faire en sorte que leurs vies et leurs communautés soient plus sûres. Oui, nous devons trouver un équilibre en matière de vie privée, de rétention des données et de leur utilisation, mais pas au point de conférer un avantage aux terroristes et aux criminels qui sapent notre mode de vie et de leur donner l’occasion de commettre d’autres atrocités. Nous devons mettre un terme aux discussions interinstitutionnelles au sein de cette Assemblée et agir de concert avec la Commission et le Conseil pour trouver un accord, avec les freins et contrepoids en matière de rétention des données, d’utilisation de la biométrie, de dossiers des passagers aériens, du système d’information de Schengen II, du système d’information sur les visas, de coopération des services de police et de renseignements. L’équilibre est essentiel. Mais rappelez-vous de ceci: les terroristes n’ont aucun respect pour la démocratie et encore moins pour les droits de l’homme, mis à part les leurs. Les extrémistes politiques exploiteront le vide que nous créons par notre inaction et nos délibérations prolongées, réalisées confortablement à l’abri dans nos environnements sécurisés. Nos concitoyens craignent que nous ayons perdu pied avec la réalité et que nous ne comprenions par leurs craintes, leurs besoins, leurs vies. Les extrémistes utilisent et utiliseront le cocktail explosif formé par le terrorisme, l’immigration, l’asile et la peur de l’étranger pour poursuivre leur propre ordre du jour, qui diminuera les droits des personnes vulnérables. Notre approche doit être concrète et sensible, mais nous devons agir. La liberté de mouvement sur tout le territoire de l’Union européenne est perçue comme le plus grand avantage d’être membre de l’UE. Ce nouveau droit a été acquis parce que nous avons cédé un autre droit. Nous avons consenti que les informations puissent être collectées, retenues et utilisées contre nous. Si nous n’avions pas cédé ce droit à la vie privée, nous ne bénéficierions pas de la liberté de mouvement sur tout le territoire de l’Union européenne."@fr8
"Mr President, I welcome the statements from the President-in-Office of the Council and from the Commissioner. However, I want to address my words to the Members of this House. After 11 September, the bombings in Madrid, London and Turkey are a wake-up call. We have heard the Council and the Commission being urged to act. Of course they have to act, but so does the European Parliament. Terrorists and organised criminals use modern technology while we, in this House, argue and debate whether our police and intelligence services should have access to the same tools and the same technology. We argue in defence of the right of privacy whilst our citizens' lives are being physically damaged, undermined and sometimes terminated. Ordinary men and women look to us to make their lives and their communities safer. Yes, we must achieve a balance on privacy, on the retention of data and the use of data, but not to the point where we hand the terrorists and criminals an advantage that undermines our own way of life and gives them the opportunity to commit further atrocities. In this House we must end the interinstitutional argument and act collectively with the Commission and the Council to achieve agreement, with checks and balances on data retention, the use of biometrics, passenger name records, Schengen Information System II, VIS, police and intelligence cooperation. Balance is essential. But remember this: terrorists have no respect for democracy and even less respect for human rights, except their own. Political extremists will exploit the vacuum we create by our inaction and our prolonged deliberations, undertaken comfortably within our secure environments. Our citizens fear that we have lost touch with reality and do not understand their fears, their needs, their lives. Extremists will and do use the explosive cocktail of terrorism, immigration and asylum and the fear of the stranger to pursue their own agenda, which will diminish the rights of the vulnerable. We must be practical and sensible in our approach, but we must act. Freedom of movement across the European Union is seen as the biggest single benefit of being a member of the EU. That new right has been acquired because we have ceded another right. We have consented to the fact that information can be collected, retained and used on us. Had we not ceded that right of privacy, we would not have freedom of movement across the European Union."@hu11
"Signor Presidente, accolgo con favore le dichiarazioni del Presidente in carica del Consiglio e del Commissario. Tuttavia, vorrei rivolgere le mie parole all’Assemblea. Dopo l’11 settembre, gli attentati a Madrid, Londra e in Turchia sono un segnale di sveglia. Abbiamo sentito esortare il Consiglio e la Commissione ad agire. Certo, essi devono agire, ma deve agire anche il Parlamento europeo. I terroristi e la criminalità organizzata usano le tecnologie moderne mentre noi, in questa sede, discutiamo se le nostre forze di polizia e i nostri servizi di debbano avere accesso agli stessi strumenti e alle stesse tecnologie. Interveniamo in difesa del diritto alla vita privata, mentre la vita dei nostri cittadini è fisicamente danneggiata, compromessa e talvolta prematuramente interrotta. I nostri cittadini ci chiedono di rendere la loro vita e le loro comunità più sicure. Sì, dobbiamo trovare l’equilibrio sulla vita privata, la conservazione dei dati e l’uso dei dati, ma non al punto da conferire a terroristi e criminali un vantaggio che compromette il nostro stile di vita e offre loro la possibilità di commettere nuove atrocità. Noi parlamentari europei dobbiamo porre fine alla diatriba interistituzionale e agire insieme con la Commissione e il Consiglio al fine di raggiungere l’accordo, con pesi e contrappesi in materia di conservazione dei dati, uso di dati biometrici, dati sui passeggeri, sistema d’informazione Schengen II, sistema VIS e cooperazione tra forze di polizia e servizi di . L’equilibrio è essenziale. Tuttavia, dobbiamo ricordare che i terroristi non hanno alcun rispetto della democrazia e ancor meno dei diritti umani, eccetto i propri. Gli estremisti politici sfrutteranno il vuoto creato dalla nostra inazione e dalle nostre interminabili deliberazioni, svolte comodamente nei nostri ambienti sicuri. I cittadini temono che abbiamo perso il contatto con la realtà e non comprendiamo i loro timori, le loro esigenze, le loro vite. Gli estremisti useranno e usano il esplosivo di terrorismo, immigrazione e asilo e il timore dello straniero per portare avanti il loro programma, che ridurrà i diritti dei più deboli. Dobbiamo essere pratici e ragionevoli nella nostra strategia, ma dobbiamo agire. La libera circolazione in tutta l’Unione europea è considerata il maggiore vantaggio per il singolo cittadino derivante dall’appartenenza all’Unione. Questo nuovo diritto è stato acquisito perché abbiamo rinunciato a un altro diritto: abbiamo acconsentito alla possibilità di raccogliere, conservare e utilizzare informazioni su di noi. Se non avessimo rinunciato a questo diritto alla vita privata, non avremmo la libera circolazione in tutta l’Unione europea."@it12
"Mr President, I welcome the statements from the President-in-Office of the Council and from the Commissioner. However, I want to address my words to the Members of this House. After 11 September, the bombings in Madrid, London and Turkey are a wake-up call. We have heard the Council and the Commission being urged to act. Of course they have to act, but so does the European Parliament. Terrorists and organised criminals use modern technology while we, in this House, argue and debate whether our police and intelligence services should have access to the same tools and the same technology. We argue in defence of the right of privacy whilst our citizens' lives are being physically damaged, undermined and sometimes terminated. Ordinary men and women look to us to make their lives and their communities safer. Yes, we must achieve a balance on privacy, on the retention of data and the use of data, but not to the point where we hand the terrorists and criminals an advantage that undermines our own way of life and gives them the opportunity to commit further atrocities. In this House we must end the interinstitutional argument and act collectively with the Commission and the Council to achieve agreement, with checks and balances on data retention, the use of biometrics, passenger name records, Schengen Information System II, VIS, police and intelligence cooperation. Balance is essential. But remember this: terrorists have no respect for democracy and even less respect for human rights, except their own. Political extremists will exploit the vacuum we create by our inaction and our prolonged deliberations, undertaken comfortably within our secure environments. Our citizens fear that we have lost touch with reality and do not understand their fears, their needs, their lives. Extremists will and do use the explosive cocktail of terrorism, immigration and asylum and the fear of the stranger to pursue their own agenda, which will diminish the rights of the vulnerable. We must be practical and sensible in our approach, but we must act. Freedom of movement across the European Union is seen as the biggest single benefit of being a member of the EU. That new right has been acquired because we have ceded another right. We have consented to the fact that information can be collected, retained and used on us. Had we not ceded that right of privacy, we would not have freedom of movement across the European Union."@lt14
"Mr President, I welcome the statements from the President-in-Office of the Council and from the Commissioner. However, I want to address my words to the Members of this House. After 11 September, the bombings in Madrid, London and Turkey are a wake-up call. We have heard the Council and the Commission being urged to act. Of course they have to act, but so does the European Parliament. Terrorists and organised criminals use modern technology while we, in this House, argue and debate whether our police and intelligence services should have access to the same tools and the same technology. We argue in defence of the right of privacy whilst our citizens' lives are being physically damaged, undermined and sometimes terminated. Ordinary men and women look to us to make their lives and their communities safer. Yes, we must achieve a balance on privacy, on the retention of data and the use of data, but not to the point where we hand the terrorists and criminals an advantage that undermines our own way of life and gives them the opportunity to commit further atrocities. In this House we must end the interinstitutional argument and act collectively with the Commission and the Council to achieve agreement, with checks and balances on data retention, the use of biometrics, passenger name records, Schengen Information System II, VIS, police and intelligence cooperation. Balance is essential. But remember this: terrorists have no respect for democracy and even less respect for human rights, except their own. Political extremists will exploit the vacuum we create by our inaction and our prolonged deliberations, undertaken comfortably within our secure environments. Our citizens fear that we have lost touch with reality and do not understand their fears, their needs, their lives. Extremists will and do use the explosive cocktail of terrorism, immigration and asylum and the fear of the stranger to pursue their own agenda, which will diminish the rights of the vulnerable. We must be practical and sensible in our approach, but we must act. Freedom of movement across the European Union is seen as the biggest single benefit of being a member of the EU. That new right has been acquired because we have ceded another right. We have consented to the fact that information can be collected, retained and used on us. Had we not ceded that right of privacy, we would not have freedom of movement across the European Union."@lv13
"Mr President, I welcome the statements from the President-in-Office of the Council and from the Commissioner. However, I want to address my words to the Members of this House. After 11 September, the bombings in Madrid, London and Turkey are a wake-up call. We have heard the Council and the Commission being urged to act. Of course they have to act, but so does the European Parliament. Terrorists and organised criminals use modern technology while we, in this House, argue and debate whether our police and intelligence services should have access to the same tools and the same technology. We argue in defence of the right of privacy whilst our citizens' lives are being physically damaged, undermined and sometimes terminated. Ordinary men and women look to us to make their lives and their communities safer. Yes, we must achieve a balance on privacy, on the retention of data and the use of data, but not to the point where we hand the terrorists and criminals an advantage that undermines our own way of life and gives them the opportunity to commit further atrocities. In this House we must end the interinstitutional argument and act collectively with the Commission and the Council to achieve agreement, with checks and balances on data retention, the use of biometrics, passenger name records, Schengen Information System II, VIS, police and intelligence cooperation. Balance is essential. But remember this: terrorists have no respect for democracy and even less respect for human rights, except their own. Political extremists will exploit the vacuum we create by our inaction and our prolonged deliberations, undertaken comfortably within our secure environments. Our citizens fear that we have lost touch with reality and do not understand their fears, their needs, their lives. Extremists will and do use the explosive cocktail of terrorism, immigration and asylum and the fear of the stranger to pursue their own agenda, which will diminish the rights of the vulnerable. We must be practical and sensible in our approach, but we must act. Freedom of movement across the European Union is seen as the biggest single benefit of being a member of the EU. That new right has been acquired because we have ceded another right. We have consented to the fact that information can be collected, retained and used on us. Had we not ceded that right of privacy, we would not have freedom of movement across the European Union."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik ben verheugd over de verklaringen van de fungerend voorzitter van de Raad en de commissaris. Ik wil echter het woord richten tot de afgevaardigden van dit Parlement. Na 11 september zijn wij wakker geschud door bomaanslagen in Madrid, Londen en Turkije. We hebben gehoord dat bij de Raad en de Commissie op actie wordt aangedrongen. Het spreekt voor zich dat zij tot actie moeten overgaan, maar dat geldt ook voor het Europees Parlement. Terroristen en de georganiseerde misdaad maken gebruik van de moderne technologie, terwijl wij hier, in dit Parlement erover debatteren of onze politie- en inlichtingsdiensten toegang zouden moeten krijgen tot dezelfde instrumenten en dezelfde technologie. In ons betoog verdedigen wij het recht op privacy, terwijl de levens van onze burgers fysiek worden beschadigd, ondermijnd en soms beëindigd. De gewone man en vrouw vragen ons hun levens en gemeenschappen veiliger te maken. Natuurlijk moeten we een evenwicht bereiken als het gaat om privacy en het bewaren en gebruiken van gegevens, maar terroristen en criminelen mogen daardoor niet de kans krijgen onze levens te bedreigen en meer gewelddaden te begaan. Wij moeten in dit Parlement een einde maken aan het interinstitutionele dispuut en gezamenlijk optreden, met de Commissie en de Raad, opdat overeenstemming wordt bereikt. Wij moeten zorgen voor als het gaat om dataretentie, het gebruik van biometrische gegevens en passagiergegevens, het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie, het Visum Informatie Systeem, en de samenwerking tussen politie- en inlichtingsdiensten. Evenwicht is van essentieel belang, maar vergeet niet: terroristen hebben geen respect voor de democratie en nog minder voor de mensenrechten, met uitzondering van hun eigen rechten. Politieke extremisten zullen gebruik maken van het vacuüm dat wij creëren omdat we, comfortabel in onze veilige omgeving, geen actie ondernemen en eindeloos praten. Onze burgers vrezen dat wij het contact met de werkelijkheid verloren hebben en hun angsten, behoeften en levens niet begrijpen. Extremisten gebruiken de gevaarlijke combinatie van terrorisme, immigratie, asiel en de angst voor vreemdelingen om hun plannen te verwezenlijken, waarmee zij de rechten van de kwetsbaren in gevaar brengen. We moeten de zaak praktisch en verstandig aanpakken, maar ook handelen. Vrijheid van verkeer in de Europese Unie wordt gezien als het belangrijkste voordeel van het EU-lidmaatschap. Dat recht hebben we verworven door een ander recht op te geven. We hebben ermee ingestemd dat informatie verzameld, bewaard en ook gebruikt wordt. Indien we dat recht op privacy niet hadden opgegeven, dan hadden we geen vrijheid van verkeer in de Europese Unie genoten."@nl3
"Mr President, I welcome the statements from the President-in-Office of the Council and from the Commissioner. However, I want to address my words to the Members of this House. After 11 September, the bombings in Madrid, London and Turkey are a wake-up call. We have heard the Council and the Commission being urged to act. Of course they have to act, but so does the European Parliament. Terrorists and organised criminals use modern technology while we, in this House, argue and debate whether our police and intelligence services should have access to the same tools and the same technology. We argue in defence of the right of privacy whilst our citizens' lives are being physically damaged, undermined and sometimes terminated. Ordinary men and women look to us to make their lives and their communities safer. Yes, we must achieve a balance on privacy, on the retention of data and the use of data, but not to the point where we hand the terrorists and criminals an advantage that undermines our own way of life and gives them the opportunity to commit further atrocities. In this House we must end the interinstitutional argument and act collectively with the Commission and the Council to achieve agreement, with checks and balances on data retention, the use of biometrics, passenger name records, Schengen Information System II, VIS, police and intelligence cooperation. Balance is essential. But remember this: terrorists have no respect for democracy and even less respect for human rights, except their own. Political extremists will exploit the vacuum we create by our inaction and our prolonged deliberations, undertaken comfortably within our secure environments. Our citizens fear that we have lost touch with reality and do not understand their fears, their needs, their lives. Extremists will and do use the explosive cocktail of terrorism, immigration and asylum and the fear of the stranger to pursue their own agenda, which will diminish the rights of the vulnerable. We must be practical and sensible in our approach, but we must act. Freedom of movement across the European Union is seen as the biggest single benefit of being a member of the EU. That new right has been acquired because we have ceded another right. We have consented to the fact that information can be collected, retained and used on us. Had we not ceded that right of privacy, we would not have freedom of movement across the European Union."@pl16
"Senhor Presidente, saúdo as declarações do Senhor Presidente em exercício do Conselho e do Senhor Comissário. Quero, contudo, dirigir-me aos membros desta Assembleia. Os atentados bombistas de Madrid, Londres e Turquia, na esteira do 11 de Setembro, constituem um toque de alerta. Ouvimos exortações à acção por parte do Conselho e da Comissão. É óbvio que eles têm de agir, mas o Parlamento Europeu igualmente. Os terroristas e a criminalidade organizada usam tecnologia moderna e, enquanto isso, nós, nesta Assembleia, discutimos e debatemos se os nossos serviços policiais e de informações devem ter acesso aos mesmos meios e à mesma tecnologia. Saímos a terreiro em defesa do direito à reserva da vida privada enquanto a integridade física e a vida dos nossos cidadãos são ameaçadas, atingidas e, por vezes, destruídas. O homem e a mulher comuns esperam de nós que tornemos a sua vida e as suas comunidades mais seguras. Temos de chegar a um equilíbrio em matéria de privacidade, de retenção e utilização de dados, sim, mas que não signifique darmos aos terroristas e criminosos uma vantagem que mine o nosso modo de vida e lhes permita cometer novas atrocidades. Temos de pôr fim à querela interinstitucional nesta Câmara e concertar esforços com a Comissão e o Conselho no sentido de alcançarmos um acordo, adoptando um sistema de freios e contrapesos nas áreas da retenção de informação, uso de dados biométricos, registos de identificação de passageiros, Sistema de Informação Schengen II, VIS e cooperação entre polícias e serviços de informações. O equilíbrio é essencial. Mas recordem-se do seguinte: os terroristas não respeitam a democracia e respeitam ainda menos os direitos humanos, salvo os deles próprios. Os extremistas explorarão o vácuo que nós criarmos com a nossa inércia ou com a morosidade das nossas decisões, tomadas no aconchego e segurança dos nossos países. Os nossos concidadãos temem que nós tenhamos perdido o contacto com a realidade e não compreendamos os seus temores, as suas necessidades, a sua vida. Os extremistas não deixarão de tirar partido da mistura explosiva composta por terrorismo, imigração e asilo e pelo medo do outro para levar a cabo os seus próprios desígnios, o que cerceará os direitos dos mais vulneráveis. Temos de adoptar uma abordagem prática e sensata, mas temos de agir. A liberdade de circulação na União Europeia é vista como o maior benefício individual que deriva da integração na UE. A aquisição desse direito devemo-la à renúncia a outro direito. Consentimos na recolha, retenção e utilização de informação a nosso respeito. Se não tivéssemos abdicado desse direito à privacidade, não gozaríamos de liberdade de circulação no interior da União Europeia."@pt17
"Mr President, I welcome the statements from the President-in-Office of the Council and from the Commissioner. However, I want to address my words to the Members of this House. After 11 September, the bombings in Madrid, London and Turkey are a wake-up call. We have heard the Council and the Commission being urged to act. Of course they have to act, but so does the European Parliament. Terrorists and organised criminals use modern technology while we, in this House, argue and debate whether our police and intelligence services should have access to the same tools and the same technology. We argue in defence of the right of privacy whilst our citizens' lives are being physically damaged, undermined and sometimes terminated. Ordinary men and women look to us to make their lives and their communities safer. Yes, we must achieve a balance on privacy, on the retention of data and the use of data, but not to the point where we hand the terrorists and criminals an advantage that undermines our own way of life and gives them the opportunity to commit further atrocities. In this House we must end the interinstitutional argument and act collectively with the Commission and the Council to achieve agreement, with checks and balances on data retention, the use of biometrics, passenger name records, Schengen Information System II, VIS, police and intelligence cooperation. Balance is essential. But remember this: terrorists have no respect for democracy and even less respect for human rights, except their own. Political extremists will exploit the vacuum we create by our inaction and our prolonged deliberations, undertaken comfortably within our secure environments. Our citizens fear that we have lost touch with reality and do not understand their fears, their needs, their lives. Extremists will and do use the explosive cocktail of terrorism, immigration and asylum and the fear of the stranger to pursue their own agenda, which will diminish the rights of the vulnerable. We must be practical and sensible in our approach, but we must act. Freedom of movement across the European Union is seen as the biggest single benefit of being a member of the EU. That new right has been acquired because we have ceded another right. We have consented to the fact that information can be collected, retained and used on us. Had we not ceded that right of privacy, we would not have freedom of movement across the European Union."@sk18
"Mr President, I welcome the statements from the President-in-Office of the Council and from the Commissioner. However, I want to address my words to the Members of this House. After 11 September, the bombings in Madrid, London and Turkey are a wake-up call. We have heard the Council and the Commission being urged to act. Of course they have to act, but so does the European Parliament. Terrorists and organised criminals use modern technology while we, in this House, argue and debate whether our police and intelligence services should have access to the same tools and the same technology. We argue in defence of the right of privacy whilst our citizens' lives are being physically damaged, undermined and sometimes terminated. Ordinary men and women look to us to make their lives and their communities safer. Yes, we must achieve a balance on privacy, on the retention of data and the use of data, but not to the point where we hand the terrorists and criminals an advantage that undermines our own way of life and gives them the opportunity to commit further atrocities. In this House we must end the interinstitutional argument and act collectively with the Commission and the Council to achieve agreement, with checks and balances on data retention, the use of biometrics, passenger name records, Schengen Information System II, VIS, police and intelligence cooperation. Balance is essential. But remember this: terrorists have no respect for democracy and even less respect for human rights, except their own. Political extremists will exploit the vacuum we create by our inaction and our prolonged deliberations, undertaken comfortably within our secure environments. Our citizens fear that we have lost touch with reality and do not understand their fears, their needs, their lives. Extremists will and do use the explosive cocktail of terrorism, immigration and asylum and the fear of the stranger to pursue their own agenda, which will diminish the rights of the vulnerable. We must be practical and sensible in our approach, but we must act. Freedom of movement across the European Union is seen as the biggest single benefit of being a member of the EU. That new right has been acquired because we have ceded another right. We have consented to the fact that information can be collected, retained and used on us. Had we not ceded that right of privacy, we would not have freedom of movement across the European Union."@sl19
"Herr talman! Jag välkomnar rådsordförandens och kommissionsledamotens uttalanden. Jag vill dock rikta mina ord till parlamentsledamöterna. Efter den 11 september är bombningarna i Madrid, London och Turkiet en väckarklocka. Vi har hört att rådet och kommissionen har uppmanats att agera. Självklart måste de agera, men det måste även Europaparlamentet. Terrorister och organiserade brottslingar använder modern teknik medan vi här i kammaren grälar och går på om huruvida vår polis och våra underrättelsetjänster bör få tillgång till samma verktyg och samma teknik. Vi försvarar rätten till personlig integritet medan våra medborgare skadas fysiskt och psykiskt eller till och med dödas. Vanliga män och kvinnor vänder sig till oss för att få ett säkrare liv och samhälle. Ja, vi måste åstadkomma en balans mellan integritet och bevarandet och användandet av uppgifter, men inte till den grad att vi ger terroristerna och brottslingarna ett övertag som underminerar vårt eget sätt att leva och ger dem möjligheten att begå fler ohyggligheter. Vi måste få ett slut på de interinstitutionella dispyterna här i kammaren och agera tillsammans med kommissionen och rådet för att komma överens, med kontroller och avvägningar om bevarandet av uppgifter, användandet av biometrisk information, passagerarnamnlistor, Schengens informationssystem II, VIS samt polis- och underrättelsesamarbete. Balans är viktigt. Men kom ihåg: terrorister har ingen respekt för demokrati och än mindre för mänskliga rättigheter, förutom sina egna. Politiska extremister kommer att utnyttja det tomrum vi skapar genom att inte agera och genom våra långa överläggningar som vi i all bekvämlighet har i vår trygga omgivning. Våra medborgare befarar att vi har förlorat kontakten med verkligheten och inte förstår deras rädslor, behov och liv. Extremister kommer att använda och använder den explosiva blandningen av terrorism, immigration och asylfrågor och den okändes rädsla för att fullfölja den egna dagordningen, vilket kommer att minska de sårbaras rättigheter. Vi måste ha en praktisk och förnuftig strategi men vi måste agera. Fri rörlighet inom EU ses som den största enskilda fördelen med att vara EU-medlem. Denna nya rättighet har förvärvats för att vi har gett upp en annan rättighet. Vi har samtyckt till att information kan samlas in, bevaras och användas om oss. Om vi inte hade gett upp rätten till personlig integritet skulle vi inte ha fri rörlighet inom EU."@sv21,21
lpv:unclassifiedMetadata
"Michael Cashman (PSE )."5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"balances"3
"checks and"3

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph