Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-09-07-Speech-3-041"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050907.2.3-041"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the consequence of adopting a shoot-to-kill policy in response to the terrorist attacks in London is that the UK is now directly responsible for the killing of an innocent man based solely upon his appearance. He is, of course, a victim, but there is another casualty and that is the state of human rights and civil liberties within the EU. Certain EU governments are targeting individuals through stop-and-search procedures based entirely upon racial profiling. However, if the security services openly state that they are targeting young, ethnic-minority men, the rest of society may also begin to view those who fit this profile with suspicion. Intercommunity relations will be devastated. Our response to the terrorist threat must be intelligence led and, therefore, requires the contribution of the very communities that these policies are pushing to the fringes of society. Only through a healthy, constructive dialogue can we root out and tackle anger and hatred. The protection of the human rights of EU citizens who just happen to fit a particular description should not be mutually exclusive from the tracking of the perpetrators and prevention of these terrorist attacks. Public security is of paramount concern, but the Presidency must acknowledge that undue restrictions on the liberty of our citizens simply fulfil the ultimate goal of these extremists. If we do not avoid extremist responses, we may feed the very beast we seek to destroy. Today, Europe has an opportunity to respond to extremist forces within our borders in an intelligent, strong, liberal manner, considering our citizens as equal, unless and until any one of them actually takes actions which threaten the security of our society. Then our response must be united, relentless and firm, but always proportionate and based upon the rule of law. Let us not allow our reactions to deliver that which the terrorists' actions can never achieve. I hear much talk of the targeting of mosques. I am a European Muslim. I received my religious teaching in that very same mosque system. It taught me to be a good, contributing citizen who is proud to be European and British. Please do not confine millions like me to a second-class citizenship simply because of our appearance and by ignoring our contribution. In conclusion, I repeat, President-in-Office, let us not allow our reactions to deliver to the terrorists that which their actions can never seek to achieve."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, the consequence of adopting a shoot-to-kill policy in response to the terrorist attacks in London is that the UK is now directly responsible for the killing of an innocent man based solely upon his appearance. He is, of course, a victim, but there is another casualty and that is the state of human rights and civil liberties within the EU. Certain EU governments are targeting individuals through stop-and-search procedures based entirely upon racial profiling. However, if the security services openly state that they are targeting young, ethnic-minority men, the rest of society may also begin to view those who fit this profile with suspicion. Intercommunity relations will be devastated. Our response to the terrorist threat must be intelligence led and, therefore, requires the contribution of the very communities that these policies are pushing to the fringes of society. Only through a healthy, constructive dialogue can we root out and tackle anger and hatred. The protection of the human rights of EU citizens who just happen to fit a particular description should not be mutually exclusive from the tracking of the perpetrators and prevention of these terrorist attacks. Public security is of paramount concern, but the Presidency must acknowledge that undue restrictions on the liberty of our citizens simply fulfil the ultimate goal of these extremists. If we do not avoid extremist responses, we may feed the very beast we seek to destroy. Today, Europe has an opportunity to respond to extremist forces within our borders in an intelligent, strong, liberal manner, considering our citizens as equal, unless and until any one of them actually takes actions which threaten the security of our society. Then our response must be united, relentless and firm, but always proportionate and based upon the rule of law. Let us not allow our reactions to deliver that which the terrorists' actions can never achieve. I hear much talk of the targeting of mosques. I am a European Muslim. I received my religious teaching in that very same mosque system. It taught me to be a good, contributing citizen who is proud to be European and British. Please do not confine millions like me to a second-class citizenship simply because of our appearance and by ignoring our contribution. In conclusion, I repeat, President-in-Office, let us not allow our reactions to deliver to the terrorists that which their actions can never seek to achieve."@cs1
"Hr. formand, konsekvensen af at vedtage en meget målrettet politik som reaktion på terrorangrebene i London er, at Det Forenede Kongerige nu er direkte ansvarligt for drabet på en uskyldig mand baseret udelukkende på hans udseende. Han er naturligvis et offer, men der er endnu et offer, og det er betydningen af disse omstændigheder for menneskerettighederne og de borgerlige frihedsrettigheder inden for EU. Visse regeringer i EU går efter enkeltpersoner gennem procedurer, hvor man stopper og kropsvisiterer de pågældende personer - udelukkende baseret på raceprofil. Men hvis sikkerhedstjenesterne åbent erklærer, at de går målrettet efter unge mænd, der tilhører en etnisk minoritet, vil resten af samfundet muligvis også begynde at opfatte de personer, der passer ind i denne profil, med mistro. Det vil ødelægge alle samfundsrelationer. Vores reaktion på terrortruslen skal være baseret på efterforskning og kræver derfor bidrag fra netop de samfundsgrupper, som med disse politikker skubbes ud i samfundets periferi. Kun gennem en sund og konstruktiv dialog kan vi fjerne og håndtere vrede og had. Beskyttelsen af menneskerettighederne for EU-borgere, der helt tilfældigt passer på en bestemt beskrivelse, bør ikke udelukke sporingen af kriminelle og forebyggelse af disse terrorangreb. Offentlig sikkerhed er af afgørende betydning, men formandskabet skal erkende, at fastlæggelse af urimelige restriktioner over for vores borgere blot vil opfylde disse ekstremisters ultimative målsætninger. Hvis vi ikke undgår ekstreme reaktioner, risikerer vi at forværre situationen. I dag har Europa lejlighed til at reagere på de ekstreme kræfter inden for vores grænser på en intelligent, stærk og liberal måde, hvor vi behandler vores borgere lige, medmindre og indtil en af disse borgere foretager handlinger, der truer sikkerheden i vores samfund. Vi skal sammen træffe målrettede foranstaltninger, som dog altid skal være afbalancerede og baseret på retsstatsprincippet. Vores reaktion må aldrig føre til netop de tilstande, som terrorisme aldrig vil kunne føre til. Jeg hører mange udtalelser om, at man skal se nærmere på moskéer. Jeg er europæisk muslim. Jeg har modtaget min religiøse uddannelse i en moské. Denne uddannelse har givet mig grundlaget for at være en god borger og bidragyder, som er stolt af at være europæisk og britisk. Jeg beder om, at man ikke henviser millioner af mennesker som mig til et andenklasses statsborgerskab blot på grund af vores udseende og ved at ignorere vores bidrag. Som konklusion ønsker jeg at gentage følgende, hr. rådsformand: Vores reaktion må aldrig føre til netop de tilstande, som terrorisme aldrig vil kunne føre til."@da2
"Herr Präsident! Die Shoot-to-kill-Politik, die als Reaktion auf die Terrorangriffe in London ergriffen wurde, hat dazu geführt, dass Großbritannien nun direkt für die Tötung eines unschuldigen Mannes verantwortlich ist, auf den lediglich aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes geschossen wurde. Es steht außer Frage, dass er ein Opfer ist, aber es gibt noch ein weiteres Opfer, nämlich die Menschenrechte und bürgerlichen Freiheiten in der EU. Die Regierungen einiger EU-Staaten haben es auf eine bestimmte Personengruppe abgesehen, was bedeutet, dass deren Mitglieder allein aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit angehalten und durchsucht werden. Wenn jedoch die Sicherheitsdienste offen einräumen, dass sie junge Männer ins Visier genommen haben, die einer ethnischen Minderheit angehören, dann könnte auch die übrige Gesellschaft anfangen, diejenigen, die in dieses Profil passen, mit Argwohn zu betrachten. Dadurch würden die Beziehungen innerhalb der Gemeinden erheblichen Schaden nehmen. Wir müssen uns bei der Reaktion auf die terroristische Bedrohung von der Vernunft leiten lassen und daher genau die Gemeinschaften einbeziehen, die durch diese Politiken an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Nur durch einen vernünftigen, konstruktiven Dialog können wir gegen die Angst und den Hass angehen und sie ausmerzen. Der Schutz der Menschenrechte von EU-Bürgern, die einfach zufällig zu einer bestimmten Beschreibung passen, und die Suche nach den Attentätern sowie die Verhinderung dieser Terroranschläge sollten sich nicht gegenseitig ausschließen. Die öffentliche Sicherheit ist zwar von überragender Bedeutung, aber die Präsidentschaft muss auch einsehen, dass wir mit ungerechtfertigten Beschränkungen der Freiheit unserer Bürger genau das tun, was diese Extremisten letztendlich erreichen wollen. Wenn wir zu extremistischen Maßnahmen greifen, dann könnte es sein, dass wir nur noch mehr Öl ins Feuer gießen. Europa bietet sich nunmehr die Chance, gegen extremistische Kräfte innerhalb seiner Grenzen in vernünftiger, entschlossener und liberaler Weise vorzugehen und seine Bürger dabei als gleichberechtigt anzusehen, sofern und solange keiner von ihnen zu Maßnahmen greift, die die Sicherheit unserer Gesellschaft gefährden. Wenn allerdings ein solcher Fall eintritt, müssen wir zusammenstehen und unnachgiebig und entschieden reagieren, wobei wir jedoch stets die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und Rechtsstaatlichkeit einhalten sollten. Unsere Reaktionen sollten niemals solche Veränderungen bewirken, die die Terroristen mit ihren Anschlägen niemals erreichen können. Es wird viel davon geredet, die Moscheen ins Visier zu nehmen. Ich bin ein europäischer Moslem. Ich habe meinen Religionsunterricht in genau solchen Moscheen absolviert. Dabei habe ich gelernt, ein rechtschaffener, engagierter Bürger zu sein, der auf seine europäische und britische Staatsbürgerschaft stolz ist. Bitte machen Sie nicht Millionen Menschen wie mich nur aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes zu Bürgern zweiter Klasse und ignorieren Sie nicht unseren Beitrag zur Gesellschaft! Herr Präsident! Abschließend möchte ich noch einmal wiederholen, dass unsere Reaktionen niemals solche Veränderungen bewirken sollten, die die Terroristen mit ihren Anschlägen niemals erreichen können."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, οι επιπτώσεις της υιοθέτησης μιας πολιτικής «πυροβολήστε στο ψαχνό» ως απάντηση στις τρομοκρατικές επιθέσεις του Λονδίνου είναι ότι τώρα το ΗΒ είναι άμεσα υπεύθυνο για το θάνατο ενός αθώου ανθρώπου με βάση μόνο την εμφάνισή του. Είναι, φυσικά, ένα θύμα, αλλά, υπάρχει άλλη μια απώλεια και αυτό είναι το καθεστώς των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών εντός της ΕΕ. Κάποιες κυβερνήσεις της ΕΕ στοχεύουν άτομα στους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο δρόμο βασιζόμενες αποκλειστικά στα φυλετικά χαρακτηριστικά. Εάν, ωστόσο, οι υπηρεσίες ασφαλείας δηλώνουν ανοιχτά ότι στοχεύουν νέους άνδρες από εθνοτικές μειονότητες, η υπόλοιπη κοινωνία μπορεί επίσης να αρχίσει να αντιμετωπίζει με καχυποψία εκείνους που ταιριάζουν με το εν λόγω προφίλ. Οι διακοινοτικές σχέσεις θα υποστούν πλήγμα. Η απάντησή μας στην τρομοκρατική απειλή πρέπει να έρθει μέσω της συγκέντρωσης πληροφοριών και, ως εκ τούτου, απαιτείται η συμβολή των ίδιων των κοινοτήτων που οδηγούνται στο περιθώριο της κοινωνίας μέσω αυτών των πολιτικών. Μόνο με έναν υγιή, εποικοδομητικό διάλογο μπορούμε να αποκλείσουμε και να αντιμετωπίσουμε το θυμό και το μίσος. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ που απλώς τυχαίνει να ταιριάζουν σε μία συγκεκριμένη περιγραφή δεν θα πρέπει να αποκλείει τον εντοπισμό των δραστών και την αποτροπή αυτών των τρομοκρατικών επιθέσεων. Η δημόσια ασφάλεια αποτελεί σημαντικό μέλημά μας, αλλά η Προεδρία πρέπει να αναγνωρίσει ότι οι υπέρμετροι περιορισμοί της ελευθερίας των πολιτών μας εκπληρώνουν απλώς τον απώτερο σκοπό αυτών των εξτρεμιστών. Εάν δεν αποφύγουμε τις εξτρεμιστικές απαντήσεις, μπορεί να θρέφουμε το ίδιο το τέρας που προσπαθούμε να καταστρέψουμε. Η Ευρώπη έχει σήμερα μία ευκαιρία να απαντήσει στις εξτρεμιστικές δυνάμεις εντός των συνόρων μας με έναν έξυπνο, δυναμικό, φιλελεύθερο τρόπο, θεωρώντας τους πολίτες μας ίσους, εκτός και μέχρι τη στιγμή που κάποιος από αυτούς δράσει με τρόπο που απειλεί την ασφάλεια της κοινωνίας μας. Τότε, η απάντησή μας πρέπει να είναι κοινή, αμείλικτη και σταθερή, αλλά πάντα μετρημένη και βασισμένη στο κράτος δικαίου. Ας μην επιτρέψουμε οι αντιδράσεις μας να καταφέρουν αυτό που οι πράξεις των τρομοκρατών δεν μπορούν ποτέ να πετύχουν. Ακούω πολλές συζητήσεις που στρέφονται κατά των τζαμιών. Εγώ είμαι ένας Ευρωπαίος Μουσουλμάνος. Έλαβα τη θρησκευτική μου παιδεία σε αυτό το ίδιο μουσουλμανικό σύστημα. Μου δίδαξε να είμαι ένας καλός πολίτης που συνεισφέρει και που είναι περήφανος ως Ευρωπαίος και Βρετανός. Μην κάνετε, σας παρακαλώ, εκατομμύρια ανθρώπους σαν και εμένα πολίτες δεύτερης κατηγορίας, μόνο και μόνο εξαιτίας της εμφάνισής μας και αγνοώντας τη συνεισφορά μας. Συμπερασματικά, επαναλαμβάνω, κύριε Προεδρεύων, ας μην επιτρέψουμε οι αντιδράσεις μας να καταφέρουν αυτό που οι πράξεις των τρομοκρατών δεν μπορούν ποτέ να πετύχουν."@el10
"Señor Presidente, la consecuencia de adoptar una política de tirar a matar en respuesta a los atentados terroristas de Londres es que el Reino Unido es ahora el responsable directo del asesinato de un hombre inocente, basándose únicamente en su aspecto. Él es, sin duda, una víctima, pero hay otra baja y esa es la situación de los derechos humanos y las libertades civiles en la Unión Europea. Ciertos Gobiernos de la Unión Europea multiplican los registros de individuos en razón exclusivamente del perfil racial. No obstante, si los servicios de seguridad afirman abiertamente que su objetivo son los hombres jóvenes pertenecientes a minorías étnicas, el resto de la sociedad también podría comenzar a mirar con recelo a quienes se ajustan a este perfil. Las relaciones intercomunitarias quedarán destruidas. Nuestra respuesta a la amenaza terrorista debe basarse en la inteligencia y, por lo tanto, exige la contribución de las mismas comunidades a las que esas políticas están empujando a la cuneta de la sociedad. Solo a través de un diálogo saludable y constructivo podremos eliminar y atajar la ira y el odio. La protección de los derechos humanos de los ciudadanos europeos que simplemente coinciden con una descripción particular no debería ser mutuamente excluyente del seguimiento de los autores y de la prevención de estos atentados terroristas. La seguridad pública tiene una enorme importancia, pero la Presidencia debe reconocer que unas restricciones indebidas de la libertad de nuestros ciudadanos simplemente cumplen el fin último de estos extremistas. Si no evitamos respuestas extremistas, podemos estar alimentando a la misma bestia a la que pretendemos eliminar. Hoy Europa tiene la oportunidad de responder a las fuerzas extremistas dentro de nuestras fronteras, de una forma inteligente, decidida y liberal, tratando a todos sus ciudadanos en pie de igualdad, a menos que y hasta que cualquiera de ellos realmente emprenda acciones que supongan una amenaza para la seguridad de nuestra sociedad. Entonces nuestra respuesta deberá ser unánime, implacable y firme, pero siempre proporcionada y basada en el Estado de Derecho. No permitamos que nuestras reacciones provoquen lo que las acciones de los terroristas nunca pueden conseguir. Oigo hablar mucho acerca del control de las mezquitas. Yo soy un musulmán europeo. Recibí mi formación religiosa en ese mismo sistema de mezquitas. Me enseñaron a ser un buen ciudadano activo, que está orgulloso de ser europeo y británico. Por favor, no confinemos a millones de personas como yo a una ciudadanía de segunda clase, simplemente por nuestra apariencia e ignorando nuestra contribución. En conclusión, repito, señor Presidente en ejercicio, no permitamos que nuestras reacciones den a los terroristas lo que sus acciones nunca podrían conseguir."@es20
"Mr President, the consequence of adopting a shoot-to-kill policy in response to the terrorist attacks in London is that the UK is now directly responsible for the killing of an innocent man based solely upon his appearance. He is, of course, a victim, but there is another casualty and that is the state of human rights and civil liberties within the EU. Certain EU governments are targeting individuals through stop-and-search procedures based entirely upon racial profiling. However, if the security services openly state that they are targeting young, ethnic-minority men, the rest of society may also begin to view those who fit this profile with suspicion. Intercommunity relations will be devastated. Our response to the terrorist threat must be intelligence led and, therefore, requires the contribution of the very communities that these policies are pushing to the fringes of society. Only through a healthy, constructive dialogue can we root out and tackle anger and hatred. The protection of the human rights of EU citizens who just happen to fit a particular description should not be mutually exclusive from the tracking of the perpetrators and prevention of these terrorist attacks. Public security is of paramount concern, but the Presidency must acknowledge that undue restrictions on the liberty of our citizens simply fulfil the ultimate goal of these extremists. If we do not avoid extremist responses, we may feed the very beast we seek to destroy. Today, Europe has an opportunity to respond to extremist forces within our borders in an intelligent, strong, liberal manner, considering our citizens as equal, unless and until any one of them actually takes actions which threaten the security of our society. Then our response must be united, relentless and firm, but always proportionate and based upon the rule of law. Let us not allow our reactions to deliver that which the terrorists' actions can never achieve. I hear much talk of the targeting of mosques. I am a European Muslim. I received my religious teaching in that very same mosque system. It taught me to be a good, contributing citizen who is proud to be European and British. Please do not confine millions like me to a second-class citizenship simply because of our appearance and by ignoring our contribution. In conclusion, I repeat, President-in-Office, let us not allow our reactions to deliver to the terrorists that which their actions can never seek to achieve."@et5
"Arvoisa puhemies, Lontoossa tapahtuneiden terrori-iskujen johdosta otettiin käyttöön tappolupa, mikä johti siihen, että Yhdistynyt kuningaskunta on nyt suoraan vastuussa viattoman miehen tappamisesta täysin hänen ulkonäkönsä perusteella. Hän on tietenkin uhri, mutta uhreja on muitakin, millä viittaan ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien tilaan EU:ssa. Tietyt EU:n hallitukset ovat oikeuttaneet täysin rotuprofilointiin perustuvat henkilöntarkastukset. Jos turvallisuuspalvelut ilmoittavat avoimesti tarkkailevansa etnisiin vähemmistöihin kuuluvia nuoria miehiä, myös muu yhteiskunta saattaa alkaa suhtautua epäilevästi tähän profiiliin sopiviin henkilöihin. Yhteisöjen sisäiset suhteet kärsivät merkittävästi. Meidän on vastattava terroriuhkaan tiedustelupalvelujen johdolla, ja näin ollen juuri niiden väestönosien on osallistuttava toimintaan, jotka näillä toimilla ahdistetaan yhteiskunnan reunalle. Vihamielisyyttä pystytään käsittelemään ja se voidaan kitkeä pois ainoastaan tervehenkisen ja rakentavan vuoropuhelun avulla. Rikollisten jäljittäminen ja terrori-iskujen estäminen ei saa samanaikaisesti vaikuttaa kielteisesti niiden EU:n kansalaisten ihmisoikeuksien suojeluun, jotka sattuvat sopimaan tiettyyn ihmiskuvaukseen. Yleinen turvallisuus on ensisijainen huolenaihe, mutta puheenjohtajavaltion on ymmärrettävä, että kansalaistemme vapauden aiheeton rajoittaminen on juuri se päämäärä, johon nämä ääriliikkeet pyrkivät. Jos reagoimme äärimmäisellä tavalla, saatamme ruokkia juuri sitä petoa, jonka yritämme tuhota. Euroopalla on tänään mahdollisuus vastata rajojemme sisällä oleviin äärivoimiin älykkäällä, lujalla ja vapautta arvostavalla tavalla niin, että kansalaisiamme pidetään samanarvoisina niin kauan, kunnes joku heistä todellakin ryhtyy yhteiskuntamme turvallisuutta uhkaavaan toimintaan. Tällöin meidän on vastattava yksimielisesti, säälimättömästi ja lujasti mutta aina oikeasuhtaisesti ja laillisesti. Omat toimemme eivät saa johtaa sellaiseen kielteiseen tulokseen, johon terroristit eivät itse ikinä pystyisi. Moskeijoiden ratsaamisesta puhutaan paljon. Olen itse eurooppalainen muslimi. Sain uskonnollisen opetukseni juuri tuossa moskeijajärjestelmässä. Opin olemaan hyvä ja osallistuva kansalainen, joka on ylpeä eurooppalaisuudestaan ja brittiläisyydestään. Älkää tehkö miljoonista kaltaisistani toisen luokan kansalaisia ainoastaan ulkonäkömme perusteella jättämällä huomiotta tähän yhteiskuntaan antamamme panoksen. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, toistan vielä: omat toimemme eivät saa johtaa sellaiseen kielteiseen tulokseen, johon terroristit eivät itse ikinä pystyisi"@fi7
"Monsieur le Président, à la suite de l’adoption d’une politique de tirer pour tuer en réponse aux attentats terroristes de Londres, le Royaume-Uni est à présent directement responsable du meurtre d’un innocent uniquement en raison de son apparence. Il s’agit bien entendu d’une victime, mais il n’est pas le seul: il y a également l’état des droits de l’homme et des libertés civiles au sein de l’UE. Certains gouvernements européens ciblent des personnes par des procédures d’arrestation et de fouille basées entièrement sur le profilage racial. Cependant, si les services de sécurité déclarent publiquement qu’ils ciblent des hommes jeunes appartenant à une minorité ethnique, le reste de la société peut également commencer à regarder de travers ceux qui correspondent à ce profil. Les relations entre les communautés en seraient ravagées. Notre réponse à la menace terroriste doit avoir à sa tête les services de renseignements, ce qui requiert par conséquent la contribution de ces communautés que les politiques de cette nature poussent en marge de la société. Ce n’est que par un dialogue légitime, constructif que nous serons en mesure de parvenir à extirper la colère et la haine. La protection des droits de l’homme des citoyens européens qui correspondent simplement à une description bien précise n’est pas incompatible avec la traque des auteurs et la prévention des ces attentats terroristes. La sécurité publique est une préoccupation capitale, mais la présidence doit reconnaître que les restrictions excessives de la liberté de nos concitoyens remplissent uniquement le but ultime de ces extrémistes. Si nous n’évitons pas les réponses extrémistes, nous pourrions bien jeter de l’huile sur le feu que nous essayons d’éteindre. De nos jours, l’Europe a une occasion de répondre aux forces extrémistes à l’intérieur de nos frontières de manière intelligente, forte et large d’esprit, en considérant nos concitoyens égaux, sauf si et jusqu’à ce que l’un d’eux commette des actes qui mettent en danger la sécurité de notre société. Notre réponse doit alors être commune, implacable et ferme, mais toujours proportionnée et conforme à l’État de droit. Ne permettons pas que nos réactions donnent aux terroristes ce que leurs actes ne parviendront jamais à accomplir. J’entends énormément parler de cibler les mosquées. Je suis un musulman européen. J’ai suivi mon enseignement religieux dans ce même système de mosquées. Il m’a appris à être un bon citoyen actif, fier d’être européen et britannique. Je vous en prie, ne reléguez pas les millions de personnes comme moi à une citoyenneté de seconde zone simplement à cause de notre apparence et par ignorance de notre contribution. En guise de conclusion, je le répète, Monsieur le Président en exercice, ne laissez pas nos réactions donner aux terroristes ce que leurs actes ne parviendront jamais à accomplir."@fr8
"Mr President, the consequence of adopting a shoot-to-kill policy in response to the terrorist attacks in London is that the UK is now directly responsible for the killing of an innocent man based solely upon his appearance. He is, of course, a victim, but there is another casualty and that is the state of human rights and civil liberties within the EU. Certain EU governments are targeting individuals through stop-and-search procedures based entirely upon racial profiling. However, if the security services openly state that they are targeting young, ethnic-minority men, the rest of society may also begin to view those who fit this profile with suspicion. Intercommunity relations will be devastated. Our response to the terrorist threat must be intelligence led and, therefore, requires the contribution of the very communities that these policies are pushing to the fringes of society. Only through a healthy, constructive dialogue can we root out and tackle anger and hatred. The protection of the human rights of EU citizens who just happen to fit a particular description should not be mutually exclusive from the tracking of the perpetrators and prevention of these terrorist attacks. Public security is of paramount concern, but the Presidency must acknowledge that undue restrictions on the liberty of our citizens simply fulfil the ultimate goal of these extremists. If we do not avoid extremist responses, we may feed the very beast we seek to destroy. Today, Europe has an opportunity to respond to extremist forces within our borders in an intelligent, strong, liberal manner, considering our citizens as equal, unless and until any one of them actually takes actions which threaten the security of our society. Then our response must be united, relentless and firm, but always proportionate and based upon the rule of law. Let us not allow our reactions to deliver that which the terrorists' actions can never achieve. I hear much talk of the targeting of mosques. I am a European Muslim. I received my religious teaching in that very same mosque system. It taught me to be a good, contributing citizen who is proud to be European and British. Please do not confine millions like me to a second-class citizenship simply because of our appearance and by ignoring our contribution. In conclusion, I repeat, President-in-Office, let us not allow our reactions to deliver to the terrorists that which their actions can never seek to achieve."@hu11
"Signor Presidente, la conseguenza dell’adozione di una politica in risposta agli attentati terroristici di Londra è che il Regno Unito è ora direttamente responsabile della morte di un innocente, ucciso solo a causa del suo aspetto. Di sicuro egli è una vittima, ma ve ne è un’altra, cioè lo stato dei diritti umani e delle libertà civili nell’Unione europea. Alcuni governi dell’Unione prendono di mira singoli individui tramite procedure di fermo e perquisizione interamente basate sul profilo razziale. Tuttavia, se i servizi di sicurezza dichiarano apertamente di prendere di mira giovani uomini appartenenti a minoranze etniche, il resto della società potrebbe anche cominciare a guardare con sospetto le persone che rispondono a questo profilo. Le relazioni tra le comunità saranno devastate. La nostra risposta alla minaccia terrorista deve essere guidata dall’ e, di conseguenza, è necessario il contributo delle stesse comunità che queste politiche stanno spingendo ai margini della società. Solo attraverso un dialogo sano e costruttivo possiamo sradicare e affrontare la rabbia e l’odio. La tutela dei diritti umani dei cittadini dell’Unione cui capita di rispondere a una particolare descrizione non deve escludere l’individuazione degli autori e la prevenzione degli attentati terroristici, e viceversa. La sicurezza pubblica è fonte di enorme preoccupazione, ma la Presidenza deve riconoscere che le limitazioni indebite della libertà dei cittadini non fanno che realizzare l’obiettivo ultimo di questi estremisti. Se non evitiamo le risposte estremistiche, potremmo alimentare la stessa bestia che cerchiamo di distruggere. Oggi l’Europa ha la possibilità di rispondere alle forze estremiste all’interno delle nostre frontiere in modo intelligente, forte e liberale, considerando i nostri cittadini uguali, a meno che e finché uno di essi non compia effettivamente azioni che minacciano la sicurezza della nostra società. La nostra risposta deve quindi essere unita, implacabile e ferma, ma sempre proporzionata e basata sullo Stato di diritto. Non permettiamo alle nostre reazioni di compiere ciò che le azioni dei terroristi non potranno mai realizzare. Si fa un gran parlare di controlli nelle moschee. Sono un musulmano europeo. Ho ricevuto la mia educazione religiosa proprio in quel sistema di moschee. Mi ha insegnato a essere un buon cittadino, che contribuisce alla vita della comunità ed è fiero di essere europeo e britannico. Per favore, non confinate milioni di persone come me in una cittadinanza di seconda classe solo a causa del nostro aspetto e ignorando il nostro contributo. Per concludere, signor Presidente in carica del Consiglio, ripeto che non dobbiamo permettere che le nostre reazioni compiano ciò che i terroristi con le loro azioni non riusciranno mai a realizzare."@it12
"Mr President, the consequence of adopting a shoot-to-kill policy in response to the terrorist attacks in London is that the UK is now directly responsible for the killing of an innocent man based solely upon his appearance. He is, of course, a victim, but there is another casualty and that is the state of human rights and civil liberties within the EU. Certain EU governments are targeting individuals through stop-and-search procedures based entirely upon racial profiling. However, if the security services openly state that they are targeting young, ethnic-minority men, the rest of society may also begin to view those who fit this profile with suspicion. Intercommunity relations will be devastated. Our response to the terrorist threat must be intelligence led and, therefore, requires the contribution of the very communities that these policies are pushing to the fringes of society. Only through a healthy, constructive dialogue can we root out and tackle anger and hatred. The protection of the human rights of EU citizens who just happen to fit a particular description should not be mutually exclusive from the tracking of the perpetrators and prevention of these terrorist attacks. Public security is of paramount concern, but the Presidency must acknowledge that undue restrictions on the liberty of our citizens simply fulfil the ultimate goal of these extremists. If we do not avoid extremist responses, we may feed the very beast we seek to destroy. Today, Europe has an opportunity to respond to extremist forces within our borders in an intelligent, strong, liberal manner, considering our citizens as equal, unless and until any one of them actually takes actions which threaten the security of our society. Then our response must be united, relentless and firm, but always proportionate and based upon the rule of law. Let us not allow our reactions to deliver that which the terrorists' actions can never achieve. I hear much talk of the targeting of mosques. I am a European Muslim. I received my religious teaching in that very same mosque system. It taught me to be a good, contributing citizen who is proud to be European and British. Please do not confine millions like me to a second-class citizenship simply because of our appearance and by ignoring our contribution. In conclusion, I repeat, President-in-Office, let us not allow our reactions to deliver to the terrorists that which their actions can never seek to achieve."@lt14
"Mr President, the consequence of adopting a shoot-to-kill policy in response to the terrorist attacks in London is that the UK is now directly responsible for the killing of an innocent man based solely upon his appearance. He is, of course, a victim, but there is another casualty and that is the state of human rights and civil liberties within the EU. Certain EU governments are targeting individuals through stop-and-search procedures based entirely upon racial profiling. However, if the security services openly state that they are targeting young, ethnic-minority men, the rest of society may also begin to view those who fit this profile with suspicion. Intercommunity relations will be devastated. Our response to the terrorist threat must be intelligence led and, therefore, requires the contribution of the very communities that these policies are pushing to the fringes of society. Only through a healthy, constructive dialogue can we root out and tackle anger and hatred. The protection of the human rights of EU citizens who just happen to fit a particular description should not be mutually exclusive from the tracking of the perpetrators and prevention of these terrorist attacks. Public security is of paramount concern, but the Presidency must acknowledge that undue restrictions on the liberty of our citizens simply fulfil the ultimate goal of these extremists. If we do not avoid extremist responses, we may feed the very beast we seek to destroy. Today, Europe has an opportunity to respond to extremist forces within our borders in an intelligent, strong, liberal manner, considering our citizens as equal, unless and until any one of them actually takes actions which threaten the security of our society. Then our response must be united, relentless and firm, but always proportionate and based upon the rule of law. Let us not allow our reactions to deliver that which the terrorists' actions can never achieve. I hear much talk of the targeting of mosques. I am a European Muslim. I received my religious teaching in that very same mosque system. It taught me to be a good, contributing citizen who is proud to be European and British. Please do not confine millions like me to a second-class citizenship simply because of our appearance and by ignoring our contribution. In conclusion, I repeat, President-in-Office, let us not allow our reactions to deliver to the terrorists that which their actions can never seek to achieve."@lv13
"Mr President, the consequence of adopting a shoot-to-kill policy in response to the terrorist attacks in London is that the UK is now directly responsible for the killing of an innocent man based solely upon his appearance. He is, of course, a victim, but there is another casualty and that is the state of human rights and civil liberties within the EU. Certain EU governments are targeting individuals through stop-and-search procedures based entirely upon racial profiling. However, if the security services openly state that they are targeting young, ethnic-minority men, the rest of society may also begin to view those who fit this profile with suspicion. Intercommunity relations will be devastated. Our response to the terrorist threat must be intelligence led and, therefore, requires the contribution of the very communities that these policies are pushing to the fringes of society. Only through a healthy, constructive dialogue can we root out and tackle anger and hatred. The protection of the human rights of EU citizens who just happen to fit a particular description should not be mutually exclusive from the tracking of the perpetrators and prevention of these terrorist attacks. Public security is of paramount concern, but the Presidency must acknowledge that undue restrictions on the liberty of our citizens simply fulfil the ultimate goal of these extremists. If we do not avoid extremist responses, we may feed the very beast we seek to destroy. Today, Europe has an opportunity to respond to extremist forces within our borders in an intelligent, strong, liberal manner, considering our citizens as equal, unless and until any one of them actually takes actions which threaten the security of our society. Then our response must be united, relentless and firm, but always proportionate and based upon the rule of law. Let us not allow our reactions to deliver that which the terrorists' actions can never achieve. I hear much talk of the targeting of mosques. I am a European Muslim. I received my religious teaching in that very same mosque system. It taught me to be a good, contributing citizen who is proud to be European and British. Please do not confine millions like me to a second-class citizenship simply because of our appearance and by ignoring our contribution. In conclusion, I repeat, President-in-Office, let us not allow our reactions to deliver to the terrorists that which their actions can never seek to achieve."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, als gevolg van het beleid, waartoe als reactie op de terroristische aanslagen in Londen werd besloten, is het Verenigd Koninkrijk direct verantwoordelijk voor het doden van een onschuldige man vanwege zijn uiterlijk. Deze man is uiteraard het slachtoffer, maar er vallen meer verliezen te betreuren: de mensenrechten en burgervrijheden in de Europese Unie. Een aantal regeringen in de EU neemt mensen in het vizier, houdt ze aan en fouilleert ze uitgaande van een racistisch profiel. Als veiligheidsdiensten echter openlijk bevestigen dat ze het gemunt hebben op jonge mannen uit een etnische minderheidsgroep, zal de rest van de bevolking degenen die aan dat profiel voldoen als verdachten zien. Dat heeft een verwoestende werking op de banden tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Ons antwoord op de terroristische dreiging moet worden ingegeven door het verstand. Daarom is juist een bijdrage nodig van de bevolkingsgroepen die door het huidige beleid naar de rand van de samenleving worden verbannen. Slechts een gezonde en opbouwende dialoog kan leiden tot het bestrijden van woede en haat, zodat het bij de wortels kan worden uitgeroeid. De mensenrechten van EU-burgers die toevallig aan een bepaald profiel voldoen, mogen vanwege de jacht op daders en het voorkomen van terroristische aanslagen niet zo maar in het gedrang komen. De openbare veiligheid is van het opperste belang. Het voorzitterschap moet echter erkennen dat overdreven beperking van de vrijheid van onze burgers eenvoudigweg leidt tot de verwezenlijking van het doel dat deze extremisten uiteindelijk nastreven. Indien we radicale reacties niet kunnen voorkomen, voeden we het monster dat we nu juist proberen te vernietigen. Europa heeft vandaag de kans om een rationele, vastberaden en liberale respons te geven op de extremistische krachten binnen onze landsgrenzen. Onze burgers moeten daarbij als gelijken worden beschouwd, tenzij - of totdat - een van hen daadwerkelijk acties onderneemt om de veiligheid van de maatschappij te bedreigen. Onze respons moet vereend, vastberaden en onverbiddelijk maar ook altijd proportioneel zijn en gegrondvest op de rechtsstaat. Laten wij niet toestaan dat straks door ons eigen toedoen dat wordt bereikt wat een terroristische actie nooit kan bereiken. Ik hoor vaak dat moskeeën in het vizier moeten worden genomen. Ik ben een Europese moslim. Ik heb mijn religieuze opvoeding genoten in diezelfde moskeeën. Ik heb daar geleerd om een goede burger te zijn die zijn bijdrage aan de maatschappij levert en trots is Europeaan en Brit te zijn. Veroordeelt u alstublieft niet miljoenen mensen als ik tot tweederangs burgers, vanwege ons uiterlijk of door het ontkennen van onze bijdrage aan de maatschappij. Tenslotte, mijnheer de fungerend voorzitter, herhaal ik: laten wij niet toestaan dat wij straks door eigen toedoen bewerkstelligen wat een terroristische actie nooit kan bewerkstelligen."@nl3
"Mr President, the consequence of adopting a shoot-to-kill policy in response to the terrorist attacks in London is that the UK is now directly responsible for the killing of an innocent man based solely upon his appearance. He is, of course, a victim, but there is another casualty and that is the state of human rights and civil liberties within the EU. Certain EU governments are targeting individuals through stop-and-search procedures based entirely upon racial profiling. However, if the security services openly state that they are targeting young, ethnic-minority men, the rest of society may also begin to view those who fit this profile with suspicion. Intercommunity relations will be devastated. Our response to the terrorist threat must be intelligence led and, therefore, requires the contribution of the very communities that these policies are pushing to the fringes of society. Only through a healthy, constructive dialogue can we root out and tackle anger and hatred. The protection of the human rights of EU citizens who just happen to fit a particular description should not be mutually exclusive from the tracking of the perpetrators and prevention of these terrorist attacks. Public security is of paramount concern, but the Presidency must acknowledge that undue restrictions on the liberty of our citizens simply fulfil the ultimate goal of these extremists. If we do not avoid extremist responses, we may feed the very beast we seek to destroy. Today, Europe has an opportunity to respond to extremist forces within our borders in an intelligent, strong, liberal manner, considering our citizens as equal, unless and until any one of them actually takes actions which threaten the security of our society. Then our response must be united, relentless and firm, but always proportionate and based upon the rule of law. Let us not allow our reactions to deliver that which the terrorists' actions can never achieve. I hear much talk of the targeting of mosques. I am a European Muslim. I received my religious teaching in that very same mosque system. It taught me to be a good, contributing citizen who is proud to be European and British. Please do not confine millions like me to a second-class citizenship simply because of our appearance and by ignoring our contribution. In conclusion, I repeat, President-in-Office, let us not allow our reactions to deliver to the terrorists that which their actions can never seek to achieve."@pl16
"Senhor Presidente, o resultado da adopção de uma política de atirar a matar em resposta aos ataques terroristas em Londres é o Reino Unido ser agora directamente responsável pela morte de um homem inocente, abatido exclusivamente por causa do seu aspecto físico. Ele é, naturalmente, uma vítima, mas há outra baixa, que é o estado dos direitos humanos e das liberdades do cidadão na UE. Alguns governos da UE estão a promover operações policiais de controlo dirigidas contra indivíduos seleccionados exclusivamente com base em parâmetros raciais. Ora, se os serviços de segurança declaram abertamente estar a visar jovens do sexo masculino das minorias étnicas, o resto da sociedade pode começar também a olhar com suspeita os indivíduos que se encaixam nesse perfil. Isso terá um efeito devastador sobre as relações entre comunidades. A nossa resposta à ameaça terrorista tem de assentar na recolha de informações, requerendo, portanto, a contribuição das próprias comunidades que as políticas em causa estão a empurrar para as margens da sociedade. Um diálogo são e construtivo é o único meio capaz de nos permitir atacar e erradicar a raiva e o ódio. A tutela dos direitos humanos dos cidadãos da UE que correspondam a um dado perfil e a perseguição dos autores de actos terroristas e prevenção de novos ataques não devem ser incompatíveis entre si. A segurança pública é uma preocupação fundamental, mas a Presidência deve reconhecer que as restrições indevidas da liberdade dos nossos cidadãos só servem o objectivo último desses extremistas. Se não evitarmos reacções extremistas, podemos acabar por vir a alimentar o próprio monstro que pretendemos destruir. Hoje, a Europa tem uma oportunidade de responder às forças extremistas internas de modo inteligente, forte e liberal, tratando todos os nossos cidadãos como iguais, excepto quando ou até que qualquer deles pratique acções susceptíveis de ameaçar a segurança da nossa sociedade. Aí, a nossa reacção deve ser unânime, implacável e firme, mas sempre proporcionada e baseada no primado da lei. Não permitamos que as nossas reacções dêem aos terroristas aquilo que eles, por si, nunca conseguirão alcançar com as suas acções. Ouço falar muito em assestar baterias contra as mesquitas. Sou um muçulmano europeu. Recebi a minha formação religiosa precisamente nesse sistema de mesquitas. Ele ensinou-me a ser um bom cidadão, que dá o seu contributo à sociedade e tem orgulho em ser europeu e britânico. Por favor não confinem milhões de pessoas como eu a uma cidadania de segunda classe, simplesmente por causa da nossa aparência, ignorando o nosso contributo. Concluindo, repito, Senhor Presidente em exercício do Conselho, não permitamos que as nossas reacções dêem aos terroristas o que eles nunca serão capazes de obter com as suas acções."@pt17
"Mr President, the consequence of adopting a shoot-to-kill policy in response to the terrorist attacks in London is that the UK is now directly responsible for the killing of an innocent man based solely upon his appearance. He is, of course, a victim, but there is another casualty and that is the state of human rights and civil liberties within the EU. Certain EU governments are targeting individuals through stop-and-search procedures based entirely upon racial profiling. However, if the security services openly state that they are targeting young, ethnic-minority men, the rest of society may also begin to view those who fit this profile with suspicion. Intercommunity relations will be devastated. Our response to the terrorist threat must be intelligence led and, therefore, requires the contribution of the very communities that these policies are pushing to the fringes of society. Only through a healthy, constructive dialogue can we root out and tackle anger and hatred. The protection of the human rights of EU citizens who just happen to fit a particular description should not be mutually exclusive from the tracking of the perpetrators and prevention of these terrorist attacks. Public security is of paramount concern, but the Presidency must acknowledge that undue restrictions on the liberty of our citizens simply fulfil the ultimate goal of these extremists. If we do not avoid extremist responses, we may feed the very beast we seek to destroy. Today, Europe has an opportunity to respond to extremist forces within our borders in an intelligent, strong, liberal manner, considering our citizens as equal, unless and until any one of them actually takes actions which threaten the security of our society. Then our response must be united, relentless and firm, but always proportionate and based upon the rule of law. Let us not allow our reactions to deliver that which the terrorists' actions can never achieve. I hear much talk of the targeting of mosques. I am a European Muslim. I received my religious teaching in that very same mosque system. It taught me to be a good, contributing citizen who is proud to be European and British. Please do not confine millions like me to a second-class citizenship simply because of our appearance and by ignoring our contribution. In conclusion, I repeat, President-in-Office, let us not allow our reactions to deliver to the terrorists that which their actions can never seek to achieve."@sk18
"Mr President, the consequence of adopting a shoot-to-kill policy in response to the terrorist attacks in London is that the UK is now directly responsible for the killing of an innocent man based solely upon his appearance. He is, of course, a victim, but there is another casualty and that is the state of human rights and civil liberties within the EU. Certain EU governments are targeting individuals through stop-and-search procedures based entirely upon racial profiling. However, if the security services openly state that they are targeting young, ethnic-minority men, the rest of society may also begin to view those who fit this profile with suspicion. Intercommunity relations will be devastated. Our response to the terrorist threat must be intelligence led and, therefore, requires the contribution of the very communities that these policies are pushing to the fringes of society. Only through a healthy, constructive dialogue can we root out and tackle anger and hatred. The protection of the human rights of EU citizens who just happen to fit a particular description should not be mutually exclusive from the tracking of the perpetrators and prevention of these terrorist attacks. Public security is of paramount concern, but the Presidency must acknowledge that undue restrictions on the liberty of our citizens simply fulfil the ultimate goal of these extremists. If we do not avoid extremist responses, we may feed the very beast we seek to destroy. Today, Europe has an opportunity to respond to extremist forces within our borders in an intelligent, strong, liberal manner, considering our citizens as equal, unless and until any one of them actually takes actions which threaten the security of our society. Then our response must be united, relentless and firm, but always proportionate and based upon the rule of law. Let us not allow our reactions to deliver that which the terrorists' actions can never achieve. I hear much talk of the targeting of mosques. I am a European Muslim. I received my religious teaching in that very same mosque system. It taught me to be a good, contributing citizen who is proud to be European and British. Please do not confine millions like me to a second-class citizenship simply because of our appearance and by ignoring our contribution. In conclusion, I repeat, President-in-Office, let us not allow our reactions to deliver to the terrorists that which their actions can never seek to achieve."@sl19
"Herr talman! Följden av att tillämpa taktiken att skjuta för att döda som reaktion på attackerna i London är att Förenade kungariket nu är direkt ansvarigt för dödandet av en oskyldig man grundat enbart på hans utseende. Han är givetvis ett offer, men det finns också ett annat offer och det är situationen för de mänskliga rättigheterna och de medborgerliga fri- och rättigheterna inom EU. Vissa regeringar i EU gör individerna till måltavlor genom att stoppa och kroppsvisitera dem helt grundat på rasprofilering. Men om säkerhetstjänsterna öppet uttalar att de gör unga män ur etniska minoriteter till måltavlor kan även resten av samhället börja betrakta dem som passar in i denna profil med misstänksamhet. Vår reaktion mot terroristhotet måste styras av förnuftet och därför krävs det att gemenskaperna själva bidrar till att denna politik drivs till samhällets utkanter. Vi kan endast genom en sund och konstruktiv dialog utrota och tackla ilska och hat. Skyddet av de mänskliga rättigheterna för EU-medborgare som helt enkelt råkar passa in på en särskild beskrivning och spårandet av gärningsmännen och förebyggandet av dessa terroristattacker bör inte utesluta varandra. Allmänhetens säkerhet är ytterst viktig men ordförandeskapet måste erkänna att onödiga inskränkningar av våra medborgares frihet endast uppfyller dessa extremisters slutliga mål. Om vi inte undviker extrema reaktioner livnär vi kanske det odjur vi försöker krossa. I dag har EU en möjlighet att reagera mot extremistiska krafter inom våra gränser på ett intelligent, starkt och liberalt sätt och se våra medborgare som jämlikar, såvida ingen verkligen skrider till handling på ett sätt som hotar vårt samhälles säkerhet. Då måste vi reagera samlat, obevekligt och bestämt men alltid proportionerligt och grundat på rättssamhället. Mycket sägs om att göra moskéer till måltavlor. Jag är en europeisk muslim. Jag fick min religiösa undervisning i just detta moskésystem. Den lärde mig att vara en god, bidragande medborgare som är stolt över att vara europé och britt. Gör inte mig och miljontals andra till andra klassens medborgare bara på grund av vårt utseende och genom att ignorera vårt bidrag. För att sammanfatta upprepar jag, herr rådsordförande, låt oss inte tillåta att våra reaktioner ger terroristerna det som aldrig kan vara avsikten med åtgärderna."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Sajjad Karim (ALDE )."5,19,15,1,18,14,11,16,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph