Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-06-22-Speech-3-169"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
lpv:document identification number
"en.20050622.19.3-169"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Το επόμενο θέμα είναι συζήτηση επί της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή του Marcin Libicki εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με την Υπόθεση Lloyd (- B6-0245/2005 )"@cs1
"Næste punkt på dagsordenen er mundtlig forespørgsel (- B6-0245/2005 ) af Libicki for Udvalget for Andragender til Kommissionen om andragender fra Lloyd's "Names": gennemførelse af det første direktiv om forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring."@da2
"Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über die mündliche Anfrage (0-0068/2005 – B6-0245/2005 ) von Herrn Libicki im Namen des Petitionsausschusses an die Kommission über den Fall Lloyd’s."@de9
"Το επόμενο θέμα είναι συζήτηση επί της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή του Marcin Libicki εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με την Υπόθεση Lloyd (– B6-0245/2005 )"@el10
"Τhe next item is the debate on the oral question to the Commission by Marcin Libicki, on behalf of the Committee on Petitions, on the Lloyd's affair (– B6-0245/2005 )."@en4
"De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral a la Comisión, formulada por el señor Libicki, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el asunto Lloyd (– B6-0245/2005 )."@es20
"Το επόμενο θέμα είναι συζήτηση επί της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή του Marcin Libicki εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με την Υπόθεση Lloyd (- B6-0245/2005 )"@et5
"Esityslistalla on seuraavana Libickin laatima vetoomusvaliokunnan suullinen kysymys komissiolle Lloyd's-vetoomuksista (– B6-0245/2005 )."@fi7
"L’ordre du jour appelle la question orale (- B6-0245/2005 ) posée à la Commission par M. Libicki, au nom de la commission des pétitions, sur l’affaire Lloyd’s."@fr8
"Το επόμενο θέμα είναι συζήτηση επί της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή του Marcin Libicki εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με την Υπόθεση Lloyd (- B6-0245/2005 )"@hu11
"L’ordine del giorno reca l’interrogazione orale (– B6-0245/2005 ) dell’onorevole Marcin Libicki, a nome della commissione per le petizioni, alla Commissione, su autori di petizioni concernenti i Lloyd’s."@it12
"Το επόμενο θέμα είναι συζήτηση επί της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή του Marcin Libicki εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με την Υπόθεση Lloyd (- B6-0245/2005 )"@lt14
"Το επόμενο θέμα είναι συζήτηση επί της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή του Marcin Libicki εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με την Υπόθεση Lloyd (- B6-0245/2005 )"@lv13
"Το επόμενο θέμα είναι συζήτηση επί της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή του Marcin Libicki εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με την Υπόθεση Lloyd (- B6-0245/2005 )"@mt15
"Aan de orde is de mondelinge vraag aan de Commissie van Marcin Libicki, namens de Commissie verzoekschriften, over de zaak Lloyd's (– B6-0245/2005 )."@nl3
"Το επόμενο θέμα είναι συζήτηση επί της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή του Marcin Libicki εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με την Υπόθεση Lloyd (- B6-0245/2005 )"@pl16
"Segue-se na ordem do dia a pergunta oral (– B6-0245/2005 ) apresentada pelo deputado Libicki, em nome da Comissão das Petições, à Comissão: "Petições Lloyd's": implementação da primeira directiva relativa ao seguro directo não vida"@pt17
"Το επόμενο θέμα είναι συζήτηση επί της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή του Marcin Libicki εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με την Υπόθεση Lloyd (- B6-0245/2005 )"@sk18
"Το επόμενο θέμα είναι συζήτηση επί της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή του Marcin Libicki εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με την Υπόθεση Lloyd (- B6-0245/2005 )"@sl19
"Nästa punkt på föredragningslistan är en muntlig fråga (– B6-0245/2005 ) till kommissionen från Marcin Libicki för utskottet för framställningar om ärendet Lloyd."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Πρόεδρος. –"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph