Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-05-12-Speech-4-036"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050512.3.4-036"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οφείλουμε να καθορίσουμε μέτρα για τη θωράκιση του βιομηχανικού κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας, μέτρα για τη λειτουργία της αγοράς και του εμπορίου αλλά και μέτρα για την προστασία του καταναλωτή. δεύτερον θα πρέπει να δεσμευθεί ρητά η Επιτροπή ότι θα διευκολύνει τις ανταλλαγές εντός της ευρωμεσογειακής ζώνης εναρμονίζοντας το ταχύτερο τους τελωνειακούς δασμούς και ότι δεν θα αρκεσθεί στις σημερινές διμερείς διακρατικές συμφωνίες. Τα μέτρα αυτά πρέπει να τα διασφαλίσουμε με τήρηση της διεθνούς νομιμότητας και των κανόνων του διεθνούς εμπορίου και, πιο συγκεκριμένα, μέσω του Πρωτοκόλλου ένταξης της Κίνας στον ΠΟΕ. Όμως, μέσα από την τήρησή του, όχι μόνο μπορούμε αλλά και οφείλουμε να ενεργοποιήσουμε τη ρήτρα διασφάλισης της κλωστοϋφαντουργίας. Η στρατηγική μας για την κλωστοϋφαντουργία πρέπει, κατά την άποψή μου, να βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα και την προστασία του καταναλωτή. Για την προστασία του καταναλωτή θεωρώ απαραίτητη τη θέσπιση μέτρων ενημέρωσης του καταναλωτή για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, μέσω κατάλληλης σήμανσης, όπως η σήμανση της προέλευσης, η σήμανση ποιότητας, η οικολογική σήμανση και κυρίως η σήμανση που υποδηλώνει την επίδραση του προϊόντος στην υγεία του καταναλωτή. Για την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα προτείνω να ενισχυθεί η έρευνα και να στραφεί: α) σε υψηλής ποιότητας καινοτομικά προϊόντα β) στη δημιουργία κέντρων έρευνας και ανάπτυξης γ) σε έρευνα για την επίδραση των προϊόντων στο περιβάλλον και την υγεία του καταναλωτή. Τέλος, όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής για την κλωστοϋφαντουργία, που καθορίζει ως στρατηγικό στόχο τη διατήρηση της αλυσίδας παραγωγής στις χώρες της ευρωμεσογειακής ζώνης, έτσι ώστε να μην φύγουν οριστικά πήγες μέσα από αυτές τις χώρες, έχω να παρατηρήσω τα εξής: πρώτον, θα πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκεί να γίνουν πιο ευέλικτες και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις των καταναλωτών·"@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οφείλουμε να καθορίσουμε μέτρα για την θωράκιση του βιομηχανικού κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας, μέτρα για τη λειτουργία της αγοράς και του εμπορίου αλλά και μέτρα για την προστασία του καταναλωτή. δεύτερον θα πρέπει να δεσμευθεί ρητά η Επιτροπή ότι θα διευκολύνει τις ανταλλαγές εντός της ευρωμεσογειακής ζώνης εναρμονίζοντας το ταχύτερο τους τελωνειακούς δασμούς και ότι δεν θα αρκεσθεί στις σημερινές διμερείς διακρατικές συμφωνίες. Τα μέτρα αυτά πρέπει να τα διασφαλίσουμε με τήρηση της διεθνούς νομιμότητας και των κανόνων του διεθνούς εμπορίου και, πιο συγκεκριμένα, μέσω του Πρωτοκόλλου ένταξης της Κίνας στον ΠΟΕ. Όμως, μέσα από την τήρησή του, όχι μόνο μπορούμε αλλά και οφείλουμε να ενεργοποιήσουμε τη ρήτρα διασφάλισης της κλωστοϋφαντουργίας. Η στρατηγική μας για την κλωστοϋφαντουργία πρέπει, κατά την άποψή μου, να βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα και την προστασία του καταναλωτή. Για την προστασία του καταναλωτή θεωρώ απαραίτητη τη θέσπιση μέτρων ενημέρωσης του καταναλωτή για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, μέσω κατάλληλης σήμανσης, όπως η σήμανση της προέλευσης, η σήμανση ποιότητας, η οικολογική σήμανση και κυρίως η σήμανση που υποδηλώνει την επίδραση του προϊόντος στην υγεία του καταναλωτή. Για την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα προτείνω να ενισχυθεί η έρευνα και να στραφεί: α) σε υψηλής ποιότητας καινοτομικά προϊόντα β) στη δημιουργία κέντρων έρευνας και ανάπτυξης γ) σε έρευνα για την επίδραση των προϊόντων στο περιβάλλον και την υγεία του καταναλωτή. Τέλος, όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής για την κλωστοϋφαντουργία, που καθορίζει ως στρατηγικό στόχο τη διατήρηση της αλυσίδας παραγωγής στις χώρες της ευρωμεσογειακής ζώνης έτσι ώστε να μην φύγουν οριστικά πήγες μέσα από αυτές τις χώρες, έχω να παρατηρήσω τα εξής: πρώτον, θα πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκεί να γίνουν πιο ευέλικτες και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις των καταναλωτών·"@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, vi er nødt til at fastsætte foranstaltninger til beskyttelse af tekstilindustrien, foranstaltninger, der kan forbedre markedets og handelens funktion, og foranstaltninger til beskyttelse af forbrugerne. for det andet skal Kommissionen indgå en klar forpligtelse til at fremme samhandelen inden for Euro-Middelhavsområdet ved så hurtigt som muligt at harmonisere toldsatserne og ikke begrænse sig til de nuværende bilaterale, mellemstatslige aftaler. Disse foranstaltninger bør vi sikre ved at overholde international lovgivning og de internationale handelsregler, helt konkret via protokollen for Kinas tiltrædelse af WTO. Samtidig med at vi overholder reglerne, både kan og bør vi imidlertid sætte beskyttelsesklausulen i kraft for tekstilindustrien. Jeg mener, at vores strategi for tekstilområdet bør baseres på konkurrenceevne, kvalitet og forbrugerbeskyttelse. Hvad forbrugerbeskyttelsen angår, mener jeg, det er nødvendigt at fastsætte foranstaltninger til oplysning af forbrugeren om produkternes kendetegn ved hjælp af hensigtsmæssig mærkning, f.eks. oprindelsemærkning, kvalitetsmærkning, økologisk mærkning og især mærkning med angivelse af produktets sundhedsmæssige indvirkninger. Med hensyn til konkurrenceevne og kvalitet foreslår jeg, at forskningen styrkes og koncentreres om: a) innovative produkter af høj kvalitet b) oprettelse af forsknings- og udviklingscentre c) forskning i produkternes indvirkning på miljøet og forbrugerens sundhed. Endelig har jeg følgende kommentarer til Kommissionens meddelelse om tekstiler, hvor den har sat det strategiske mål, at produktionskæden skal bevares i landene i Euro-Middelhavsområdet, så man undgår, at der er ressourcer, der forsvinder via disse lande: for det første skal vi hjælpe de små og mellemstore virksomheder, der er i området, til at blive mere fleksible og bedre i stand til at imødekomme forbrugernes krav;"@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Wir müssen Maßnahmen zum Schutz der Textilindustrie festlegen, damit der Markt und der Handel funktionieren und damit die Verbraucher geschützt werden. zweitens muss sich die Kommission ausdrücklich dazu verpflichten, den Handel innerhalb der Euro-Mittelmeer-Zone zu erleichtern, indem sie möglichst rasch Zölle festlegt und es ablehnt, sich auf die derzeit geltenden bilateralen transnationalen Abkommen zu beschränken. Diese Maßnahmen müssen unter Einhaltung des Völkerrechts, der Regeln des internationalen Handels und konkret des Protokolls über Chinas Beitritt zur WTO erfolgen. Bei der Einhaltung ist es aber nicht nur angebracht, sondern unbedingt notwendig, die Schutzklauseln im Bereich der Textilien zu aktivieren. Unsere Strategie in diesem Bereich muss nach meiner Ansicht auf Wettbewerbsfähigkeit, Qualität und Verbraucherschutz beruhen. Aus Gründen des Verbraucherschutzes sollten wir Maßnahmen ergreifen, um die Konsumenten durch entsprechende Kennzeichnung über die Eigenschaften von Produkten aufzuklären, z. B. über den Ursprung, die Qualität und den ökologischen Status, vor allem aber über die Auswirkungen auf die Gesundheit der Verbraucher. Im Hinblick auf Wettbewerbsfähigkeit und Qualität schlage ich vor, verstärkt und gezielt Forschung zu betreiben über a) hochwertige innovative Erzeugnisse b) die Einrichtung von Forschungs- und Entwicklungszentren c) die Auswirkungen von Produkten auf die Umwelt und die Gesundheit der Verbraucher. Zur Mitteilung der Kommission über den Textilsektor, die als strategisches Ziel die Aufrechterhaltung der Produktionskette in der Euro-Mittelmeer-Zone vorsieht, damit nicht über diese Länder Ressourcen abwandern, möchte ich folgende Anmerkungen machen: Erstens müssen wir den dortigen mittelständischen Unternehmen dabei behilflich sein, flexibler zu reagieren und stärker auf die Bedürfnisse der Konsumenten einzugehen, und"@de9
"Mr President, Commissioner, we need to define measures to protect the textile industry, measures so that the market and trade can operate, and measures to protect consumers. secondly, the Commission needs to expressly undertake to facilitate trade within the Euro-Mediterranean zone by applying customs duties as quickly as possible and refusing to confine itself to the current bilateral transnational agreements. We need to safeguard these measures by complying with international law and the rules of international trade and, more specifically, through China's protocol of accession to the WTO. However, in complying with it, not only we can, but also we must activate the textile safeguard clauses. Our strategy on textiles must, in my opinion, be based on competitiveness, quality and consumer protection. For the purposes of consumer protection, I think we need to adopt measures to inform consumers about the attributes of products through appropriate labelling, for example with labels of origin, quality labelling, ecological labelling and, most importantly, labelling which indicates the effect of the product on the consumer's health. As far as competitiveness and quality are concerned, I propose that research be reinforced and focus on: a) high-quality innovative products b) creating research and development centres c) research into the effect of products on the environment and consumer health. Finally, as regards the Commission communication on textiles, which stipulates as a strategic objective that the production chain must be maintained in countries in the Euro-Mediterranean zone, so that resources do not ultimately disappear via these countries, I have the following comments to make: firstly, we need to help small and medium-sized enterprises established there to become more flexible and to respond better to consumer demands and"@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, es necesario definir medidas de protección de la industria textil, medidas para puedan funcionar el mercado y el comercio y medidas para proteger a los consumidores. segundo, la Comisión tiene que facilitar de forma clara el comercio en la zona euromediterránea aplicando derechos de aduana lo más rápidamente posible y negándose a quedar confinada a los actuales acuerdos transnacionales bilaterales. Tenemos que salvaguardar estas medidas de conformidad con el Derecho internacional y las normas del comercio internacional y, más concretamente, con el protocolo de adhesión de China a la OMC. Sin embargo, al actuar de conformidad con los mismos, no solo podemos, sino que debemos activar las cláusulas de salvaguardia del sector textil. Nuestra estrategia en el sector textil, en mi opinión, debe basarse en la competitividad, la calidad y la protección del consumidor. Con vistas a la protección de los consumidores, creo que es necesario adoptar medidas encaminadas a informar a los consumidores sobre las características de los productos a través de un etiquetado adecuado, por ejemplo con etiquetas de origen, etiquetado de calidad, etiquetado ecológico y, sobre todo, etiquetado que indique los efectos que el producto puede tener sobre la salud del consumidor. En lo que se refiere a la competitividad y la calidad, propongo que se incremente la investigación y que se centre en: a) productos innovadores de alta calidad b) creación de centros de investigación y desarrollo c) investigación de los efectos de los productos sobre el medio ambiente y la salud del consumidor. Por último, en lo que respecta a la Comunicación de la Comisión sobre los productos textiles, que establece como objetivo estratégico el mantenimiento de la cadena de producción en los países de la zona euromediterránea, de modo que los recursos no acaben desapareciendo a través de dichos países, me gustaría realizar los siguientes comentarios: primero, es necesario ayudar a las pequeñas y medianas empresas establecidas allí a ser más flexibles y a responder mejor a las demandas de los consumidores, y"@es20
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οφείλουμε να καθορίσουμε μέτρα για την θωράκιση του βιομηχανικού κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας, μέτρα για τη λειτουργία της αγοράς και του εμπορίου αλλά και μέτρα για την προστασία του καταναλωτή. δεύτερον θα πρέπει να δεσμευθεί ρητά η Επιτροπή ότι θα διευκολύνει τις ανταλλαγές εντός της ευρωμεσογειακής ζώνης εναρμονίζοντας το ταχύτερο τους τελωνειακούς δασμούς και ότι δεν θα αρκεσθεί στις σημερινές διμερείς διακρατικές συμφωνίες. Τα μέτρα αυτά πρέπει να τα διασφαλίσουμε με τήρηση της διεθνούς νομιμότητας και των κανόνων του διεθνούς εμπορίου και, πιο συγκεκριμένα, μέσω του Πρωτοκόλλου ένταξης της Κίνας στον ΠΟΕ. Όμως, μέσα από την τήρησή του, όχι μόνο μπορούμε αλλά και οφείλουμε να ενεργοποιήσουμε τη ρήτρα διασφάλισης της κλωστοϋφαντουργίας. Η στρατηγική μας για την κλωστοϋφαντουργία πρέπει, κατά την άποψή μου, να βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα και την προστασία του καταναλωτή. Για την προστασία του καταναλωτή θεωρώ απαραίτητη τη θέσπιση μέτρων ενημέρωσης του καταναλωτή για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, μέσω κατάλληλης σήμανσης, όπως η σήμανση της προέλευσης, η σήμανση ποιότητας, η οικολογική σήμανση και κυρίως η σήμανση που υποδηλώνει την επίδραση του προϊόντος στην υγεία του καταναλωτή. Για την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα προτείνω να ενισχυθεί η έρευνα και να στραφεί: α) σε υψηλής ποιότητας καινοτομικά προϊόντα β) στη δημιουργία κέντρων έρευνας και ανάπτυξης γ) σε έρευνα για την επίδραση των προϊόντων στο περιβάλλον και την υγεία του καταναλωτή. Τέλος, όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής για την κλωστοϋφαντουργία, που καθορίζει ως στρατηγικό στόχο τη διατήρηση της αλυσίδας παραγωγής στις χώρες της ευρωμεσογειακής ζώνης έτσι ώστε να μην φύγουν οριστικά πήγες μέσα από αυτές τις χώρες, έχω να παρατηρήσω τα εξής: πρώτον, θα πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκεί να γίνουν πιο ευέλικτες και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις των καταναλωτών·"@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, meidän on määriteltävä tekstiiliteollisuuden suojelemiseksi markkinoiden ja kaupan toimintakyvyn mahdollistavia toimenpiteitä ja toimia, joilla kuluttajia suojellaan. toiseksi komission on nimenomaisesti ryhdyttävä edistämään kauppaa Euro–Välimeri-alueella siten, että nykyisten kahdenvälisten kansalliset rajat ylittävien sopimusten asemesta siirrytään mahdollisimman ripeästi tullimaksuihin. Meidän on turvattava nämä toimet noudattamalla kansainvälistä lainsäädäntöä ja kansainvälisen kaupan sääntöjä ja varsinkin Kiinan WTO:hon liittymistä koskevaa pöytäkirjaa. Siitä huolimatta, että noudatamme näitä asiakirjoja, voimme ja meidän myös täytyy ottaa käyttöön tekstiilejä koskevat suojalausekkeet. Mielestäni tekstiilialan strategiamme on perustuttava kilpailukyyn, laatuun ja kuluttajansuojaan. Mielestäni meidän on kuluttajien suojelemiseksi ryhdyttävä toimiin, joilla kuluttajille tiedotetaan tuotteiden ominaisuuksista asianmukaisten merkintöjen avulla, esimerkkeinä mainittakoon alkuperää, laatua ja ekologisuutta kuvaavat merkinnät ja ennen kaikkea merkinnät, jotka osoittavat tuotteen vaikutukset kuluttajien terveyteen. Kilpailukyvyn ja laadun osalta ehdotan, että tutkimusta lisätään ja tutkimuksessa keskitytään seuraaviin seikkoihin: a) korkealaatuiset ja innovatiiviset tuotteet b) tutkimus- ja kehityskeskusten perustaminen c) tutkimus tuotteiden vaikutuksista ympäristöön ja kuluttajien terveyteen. Lopuksi haluan esittää seuraavat huomiot komission tekstiilejä käsittelevästä tiedonannosta, jossa asetetaan strategiseksi tavoitteeksi tuotantoketjun säilyminen Euro–Välimeri-alueen maissa, jotta resurssit eivät lopulta katoa näiden maiden kautta: ensinnäkin tälle alueelle sijoittautuneita pieniä ja keskisuuria yrityksiä on autettava kehittymään joustavammiksi ja vastaamaan paremmin kuluttajien tarpeisiin ja"@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous devons définir des mesures de protection pour l’industrie textile, des mesures qui permettraient au marché et au commerce de fonctionner et qui protégeraient les consommateurs. deuxièmement, la Commission doit entreprendre expressément de faciliter les échanges au sein de l’espace euro-méditerranéen en imposant des droits de douane le plus tôt possible et en refusant de se limiter aux accords transnationaux bilatéraux actuels. Nous devons préserver ces mesures en respectant le droit international et les règles du commerce international - et plus particulièrement le protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC. Cependant, en respectant ce dernier, nous pouvons et devons activer les clauses de sauvegarde du secteur textile. Notre stratégie concernant le textile doit selon moi reposer sur la compétitivité, la qualité et la protection des consommateurs. Afin de protéger les consommateurs, je pense que nous devons adopter des mesures visant à informer ces derniers sur les caractéristiques des produits par le biais d’un étiquetage approprié, notamment via des labels d’origine, des labels de qualité, des labels écologiques et, surtout, des étiquettes indiquant l’effet du produit sur la santé du consommateur. Concernant la compétitivité et la qualité, je propose que la recherche soit renforcée et qu’on se concentre sur: a) les produits innovants de grande qualité; b) la création de centres de recherche et de développement; c) la recherche sur les effets qu’ont les produits sur l’environnement et la santé du consommateur. Enfin, concernant la communication de la Commission sur les textiles, qui cite comme objectif stratégique le maintien de la chaîne de production dans les pays de l’espace euro-méditerranéen afin que les ressources ne finissent pas par disparaître en transitant par ces pays, je voudrais faire les commentaires suivants: premièrement, nous devons aider les petites et moyennes entreprises établies dans ces régions à acquérir une plus grande flexibilité et à mieux répondre aux exigences des consommateurs, et"@fr8
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οφείλουμε να καθορίσουμε μέτρα για την θωράκιση του βιομηχανικού κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας, μέτρα για τη λειτουργία της αγοράς και του εμπορίου αλλά και μέτρα για την προστασία του καταναλωτή. δεύτερον θα πρέπει να δεσμευθεί ρητά η Επιτροπή ότι θα διευκολύνει τις ανταλλαγές εντός της ευρωμεσογειακής ζώνης εναρμονίζοντας το ταχύτερο τους τελωνειακούς δασμούς και ότι δεν θα αρκεσθεί στις σημερινές διμερείς διακρατικές συμφωνίες. Τα μέτρα αυτά πρέπει να τα διασφαλίσουμε με τήρηση της διεθνούς νομιμότητας και των κανόνων του διεθνούς εμπορίου και, πιο συγκεκριμένα, μέσω του Πρωτοκόλλου ένταξης της Κίνας στον ΠΟΕ. Όμως, μέσα από την τήρησή του, όχι μόνο μπορούμε αλλά και οφείλουμε να ενεργοποιήσουμε τη ρήτρα διασφάλισης της κλωστοϋφαντουργίας. Η στρατηγική μας για την κλωστοϋφαντουργία πρέπει, κατά την άποψή μου, να βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα και την προστασία του καταναλωτή. Για την προστασία του καταναλωτή θεωρώ απαραίτητη τη θέσπιση μέτρων ενημέρωσης του καταναλωτή για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, μέσω κατάλληλης σήμανσης, όπως η σήμανση της προέλευσης, η σήμανση ποιότητας, η οικολογική σήμανση και κυρίως η σήμανση που υποδηλώνει την επίδραση του προϊόντος στην υγεία του καταναλωτή. Για την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα προτείνω να ενισχυθεί η έρευνα και να στραφεί: α) σε υψηλής ποιότητας καινοτομικά προϊόντα β) στη δημιουργία κέντρων έρευνας και ανάπτυξης γ) σε έρευνα για την επίδραση των προϊόντων στο περιβάλλον και την υγεία του καταναλωτή. Τέλος, όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής για την κλωστοϋφαντουργία, που καθορίζει ως στρατηγικό στόχο τη διατήρηση της αλυσίδας παραγωγής στις χώρες της ευρωμεσογειακής ζώνης έτσι ώστε να μην φύγουν οριστικά πήγες μέσα από αυτές τις χώρες, έχω να παρατηρήσω τα εξής: πρώτον, θα πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκεί να γίνουν πιο ευέλικτες και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις των καταναλωτών·"@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, dobbiamo elaborare misure di protezione per il settore tessile che permettano al mercato e agli scambi di funzionare e tutelino i consumatori. in secondo luogo, la Commissione deve assumersi esplicitamente l’impegno di agevolare gli scambi nell’ambito della regione euromediterranea, applicando al più presto dazi doganali, senza limitarsi agli attuali accordi transnazionali bilaterali. Dobbiamo salvaguardare queste misure rispettando il diritto internazionale e le norme commerciali internazionali, avvalendoci, nello specifico, del protocollo di adesione della Cina all’OMC. Nel rispetto di tali norme, tuttavia, possiamo – di più: dobbiamo – far scattare le clausole di salvaguardia per il settore tessile. A mio parere la nostra strategia per questo settore deve basarsi su qualità, competitività e tutela dei consumatori. Per quanto riguarda la tutela dei consumatori, stimo necessario adottare misure che informino i consumatori stessi sulle caratteristiche del prodotto, tramite un opportuno sistema di etichettatura; si può pensare ad esempio a etichette di origine, etichette di qualità, etichette ecologiche e – cosa più importante di tutte – etichette che indichino gli effetti del prodotto sulla salute dei consumatori. Quanto invece a qualità e competitività, propongo di rafforzare la ricerca, concentrandoci su: a) prodotti innovativi e di alta qualità; b) istituzione di centri per la ricerca e lo sviluppo; c) ricerca sugli effetti dei prodotti sull’ambiente e sulla salute dei consumatori. Infine, per quanto concerne la comunicazione della Commissione sui tessili, che si prefigge come obiettivo strategico la conservazione della catena produttiva nei paesi della regione euromediterranea, per non far scomparire alla fine le risorse attraverso questi paesi, devo fare le seguenti osservazioni: in primo luogo, dobbiamo aiutare le piccole e medie imprese attive in questa regione a diventare più flessibili e a rispondere meglio alle richieste dei consumatori;"@it12
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οφείλουμε να καθορίσουμε μέτρα για την θωράκιση του βιομηχανικού κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας, μέτρα για τη λειτουργία της αγοράς και του εμπορίου αλλά και μέτρα για την προστασία του καταναλωτή. δεύτερον θα πρέπει να δεσμευθεί ρητά η Επιτροπή ότι θα διευκολύνει τις ανταλλαγές εντός της ευρωμεσογειακής ζώνης εναρμονίζοντας το ταχύτερο τους τελωνειακούς δασμούς και ότι δεν θα αρκεσθεί στις σημερινές διμερείς διακρατικές συμφωνίες. Τα μέτρα αυτά πρέπει να τα διασφαλίσουμε με τήρηση της διεθνούς νομιμότητας και των κανόνων του διεθνούς εμπορίου και, πιο συγκεκριμένα, μέσω του Πρωτοκόλλου ένταξης της Κίνας στον ΠΟΕ. Όμως, μέσα από την τήρησή του, όχι μόνο μπορούμε αλλά και οφείλουμε να ενεργοποιήσουμε τη ρήτρα διασφάλισης της κλωστοϋφαντουργίας. Η στρατηγική μας για την κλωστοϋφαντουργία πρέπει, κατά την άποψή μου, να βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα και την προστασία του καταναλωτή. Για την προστασία του καταναλωτή θεωρώ απαραίτητη τη θέσπιση μέτρων ενημέρωσης του καταναλωτή για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, μέσω κατάλληλης σήμανσης, όπως η σήμανση της προέλευσης, η σήμανση ποιότητας, η οικολογική σήμανση και κυρίως η σήμανση που υποδηλώνει την επίδραση του προϊόντος στην υγεία του καταναλωτή. Για την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα προτείνω να ενισχυθεί η έρευνα και να στραφεί: α) σε υψηλής ποιότητας καινοτομικά προϊόντα β) στη δημιουργία κέντρων έρευνας και ανάπτυξης γ) σε έρευνα για την επίδραση των προϊόντων στο περιβάλλον και την υγεία του καταναλωτή. Τέλος, όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής για την κλωστοϋφαντουργία, που καθορίζει ως στρατηγικό στόχο τη διατήρηση της αλυσίδας παραγωγής στις χώρες της ευρωμεσογειακής ζώνης έτσι ώστε να μην φύγουν οριστικά πήγες μέσα από αυτές τις χώρες, έχω να παρατηρήσω τα εξής: πρώτον, θα πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκεί να γίνουν πιο ευέλικτες και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις των καταναλωτών·"@lt14
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οφείλουμε να καθορίσουμε μέτρα για την θωράκιση του βιομηχανικού κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας, μέτρα για τη λειτουργία της αγοράς και του εμπορίου αλλά και μέτρα για την προστασία του καταναλωτή. δεύτερον θα πρέπει να δεσμευθεί ρητά η Επιτροπή ότι θα διευκολύνει τις ανταλλαγές εντός της ευρωμεσογειακής ζώνης εναρμονίζοντας το ταχύτερο τους τελωνειακούς δασμούς και ότι δεν θα αρκεσθεί στις σημερινές διμερείς διακρατικές συμφωνίες. Τα μέτρα αυτά πρέπει να τα διασφαλίσουμε με τήρηση της διεθνούς νομιμότητας και των κανόνων του διεθνούς εμπορίου και, πιο συγκεκριμένα, μέσω του Πρωτοκόλλου ένταξης της Κίνας στον ΠΟΕ. Όμως, μέσα από την τήρησή του, όχι μόνο μπορούμε αλλά και οφείλουμε να ενεργοποιήσουμε τη ρήτρα διασφάλισης της κλωστοϋφαντουργίας. Η στρατηγική μας για την κλωστοϋφαντουργία πρέπει, κατά την άποψή μου, να βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα και την προστασία του καταναλωτή. Για την προστασία του καταναλωτή θεωρώ απαραίτητη τη θέσπιση μέτρων ενημέρωσης του καταναλωτή για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, μέσω κατάλληλης σήμανσης, όπως η σήμανση της προέλευσης, η σήμανση ποιότητας, η οικολογική σήμανση και κυρίως η σήμανση που υποδηλώνει την επίδραση του προϊόντος στην υγεία του καταναλωτή. Για την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα προτείνω να ενισχυθεί η έρευνα και να στραφεί: α) σε υψηλής ποιότητας καινοτομικά προϊόντα β) στη δημιουργία κέντρων έρευνας και ανάπτυξης γ) σε έρευνα για την επίδραση των προϊόντων στο περιβάλλον και την υγεία του καταναλωτή. Τέλος, όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής για την κλωστοϋφαντουργία, που καθορίζει ως στρατηγικό στόχο τη διατήρηση της αλυσίδας παραγωγής στις χώρες της ευρωμεσογειακής ζώνης έτσι ώστε να μην φύγουν οριστικά πήγες μέσα από αυτές τις χώρες, έχω να παρατηρήσω τα εξής: πρώτον, θα πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκεί να γίνουν πιο ευέλικτες και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις των καταναλωτών·"@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οφείλουμε να καθορίσουμε μέτρα για την θωράκιση του βιομηχανικού κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας, μέτρα για τη λειτουργία της αγοράς και του εμπορίου αλλά και μέτρα για την προστασία του καταναλωτή. δεύτερον θα πρέπει να δεσμευθεί ρητά η Επιτροπή ότι θα διευκολύνει τις ανταλλαγές εντός της ευρωμεσογειακής ζώνης εναρμονίζοντας το ταχύτερο τους τελωνειακούς δασμούς και ότι δεν θα αρκεσθεί στις σημερινές διμερείς διακρατικές συμφωνίες. Τα μέτρα αυτά πρέπει να τα διασφαλίσουμε με τήρηση της διεθνούς νομιμότητας και των κανόνων του διεθνούς εμπορίου και, πιο συγκεκριμένα, μέσω του Πρωτοκόλλου ένταξης της Κίνας στον ΠΟΕ. Όμως, μέσα από την τήρησή του, όχι μόνο μπορούμε αλλά και οφείλουμε να ενεργοποιήσουμε τη ρήτρα διασφάλισης της κλωστοϋφαντουργίας. Η στρατηγική μας για την κλωστοϋφαντουργία πρέπει, κατά την άποψή μου, να βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα και την προστασία του καταναλωτή. Για την προστασία του καταναλωτή θεωρώ απαραίτητη τη θέσπιση μέτρων ενημέρωσης του καταναλωτή για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, μέσω κατάλληλης σήμανσης, όπως η σήμανση της προέλευσης, η σήμανση ποιότητας, η οικολογική σήμανση και κυρίως η σήμανση που υποδηλώνει την επίδραση του προϊόντος στην υγεία του καταναλωτή. Για την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα προτείνω να ενισχυθεί η έρευνα και να στραφεί: α) σε υψηλής ποιότητας καινοτομικά προϊόντα β) στη δημιουργία κέντρων έρευνας και ανάπτυξης γ) σε έρευνα για την επίδραση των προϊόντων στο περιβάλλον και την υγεία του καταναλωτή. Τέλος, όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής για την κλωστοϋφαντουργία, που καθορίζει ως στρατηγικό στόχο τη διατήρηση της αλυσίδας παραγωγής στις χώρες της ευρωμεσογειακής ζώνης έτσι ώστε να μην φύγουν οριστικά πήγες μέσα από αυτές τις χώρες, έχω να παρατηρήσω τα εξής: πρώτον, θα πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκεί να γίνουν πιο ευέλικτες και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις των καταναλωτών·"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, wij moeten maatregelen treffen niet alleen voor de bescherming van de textielindustrie en de goede werking van de markt en de handel, maar ook voor de bescherming van de consument. Ten tweede moet de Commissie uitdrukkelijk beloven dat zij de handel binnen het Euro-mediterraan gebied zal bevorderen door de douanerechten zo snel mogelijk te harmoniseren, en dat zij geen genoegen zal nemen met de huidige bilaterale overeenkomsten tussen de verschillende landen. Wij moeten deze maatregelen veilig stellen met inachtneming van de internationale wetgeving en de internationale handelsregels en, meer concreet gesproken, via het protocol inzake de toetreding van China tot de WTO. Als we ons aan de regels houden kunnen en moeten we echter de vrijwaringsclausule voor de textielindustrie activeren. Onze textielstrategie moet mijns inziens gegrondvest zijn op concurrentievermogen, kwaliteit en consumentenbescherming. Om de consumenten te kunnen beschermen moeten volgens mij voorlichtingsmaatregelen worden getroffen, opdat de consumenten op de hoogte kunnen worden gebracht van de productkenmerken via bijvoorbeeld etikettering. Zo kan men op het etiket vermelden waar het product vandaan komt, welke kwaliteit het heeft en of het aan de milieuvereisten voldoet, en met name welke invloed het product heeft op de gezondheid van de consument. Wat het mededingingsvermogen en de kwaliteit betreft, stel ik voor het onderzoek te ondersteunen en te richten op: a) innovatieve producten van hoge kwaliteit; b) de verwezenlijking van centra voor onderzoek en ontwikkeling; c) de gevolgen van de producten voor het milieu en de gezondheid van de consument. Wat tot slot de mededeling van de Commissie over textiel betreft, waarin de handhaving van de productieketen in het Euro-mediterraan gebied wordt uitgeroepen tot een strategisch doel, om te voorkomen dat wij via deze landen hulpbronnen verliezen, wil ik het volgende opmerken. Ten eerste moeten wij het daar gevestigde midden- en kleinbedrijf helpen flexibeler te worden, opdat zij beter tegemoet kunnen komen aan de consumentenvraag;"@nl3
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οφείλουμε να καθορίσουμε μέτρα για την θωράκιση του βιομηχανικού κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας, μέτρα για τη λειτουργία της αγοράς και του εμπορίου αλλά και μέτρα για την προστασία του καταναλωτή. δεύτερον θα πρέπει να δεσμευθεί ρητά η Επιτροπή ότι θα διευκολύνει τις ανταλλαγές εντός της ευρωμεσογειακής ζώνης εναρμονίζοντας το ταχύτερο τους τελωνειακούς δασμούς και ότι δεν θα αρκεσθεί στις σημερινές διμερείς διακρατικές συμφωνίες. Τα μέτρα αυτά πρέπει να τα διασφαλίσουμε με τήρηση της διεθνούς νομιμότητας και των κανόνων του διεθνούς εμπορίου και, πιο συγκεκριμένα, μέσω του Πρωτοκόλλου ένταξης της Κίνας στον ΠΟΕ. Όμως, μέσα από την τήρησή του, όχι μόνο μπορούμε αλλά και οφείλουμε να ενεργοποιήσουμε τη ρήτρα διασφάλισης της κλωστοϋφαντουργίας. Η στρατηγική μας για την κλωστοϋφαντουργία πρέπει, κατά την άποψή μου, να βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα και την προστασία του καταναλωτή. Για την προστασία του καταναλωτή θεωρώ απαραίτητη τη θέσπιση μέτρων ενημέρωσης του καταναλωτή για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, μέσω κατάλληλης σήμανσης, όπως η σήμανση της προέλευσης, η σήμανση ποιότητας, η οικολογική σήμανση και κυρίως η σήμανση που υποδηλώνει την επίδραση του προϊόντος στην υγεία του καταναλωτή. Για την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα προτείνω να ενισχυθεί η έρευνα και να στραφεί: α) σε υψηλής ποιότητας καινοτομικά προϊόντα β) στη δημιουργία κέντρων έρευνας και ανάπτυξης γ) σε έρευνα για την επίδραση των προϊόντων στο περιβάλλον και την υγεία του καταναλωτή. Τέλος, όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής για την κλωστοϋφαντουργία, που καθορίζει ως στρατηγικό στόχο τη διατήρηση της αλυσίδας παραγωγής στις χώρες της ευρωμεσογειακής ζώνης έτσι ώστε να μην φύγουν οριστικά πήγες μέσα από αυτές τις χώρες, έχω να παρατηρήσω τα εξής: πρώτον, θα πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκεί να γίνουν πιο ευέλικτες και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις των καταναλωτών·"@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, precisamos de definir medidas para proteger a indústria têxtil, medidas para que o mercado e o comércio possam funcionar, e medidas para proteger os consumidores. em segundo lugar, é necessário que a Comissão se comprometa expressamente a facilitar o comércio na região euromediterrânica, aplicando direitos aduaneiros o mais rapidamente possível e recusando-se a ficar restringida aos acordo transnacionais bilaterais actualmente em vigor. Precisamos de salvaguardar essas medidas, cumprindo o direito internacional e as regras do comércio internacional e, mais especificamente, através do protocolo de adesão da China à OMC. No entanto, ao assegurar esse cumprimento, não só podemos como ainda devemos activar as cláusulas de salvaguarda para os têxteis. A nossa estratégia relativamente aos têxteis deve, a meu ver, basear-se na competitividade, na qualidade e na protecção dos consumidores. Para efeitos de protecção dos consumidores, considero ser necessário adoptarmos medidas com vista a informar os consumidores sobre as características dos produtos através de rotulagem adequada, por exemplo, através de rótulos de origem, rótulos de qualidade, rótulos ecológicos e, acima de tudo, rótulos que indiquem os efeitos do produto na saúde do consumidor. No que se refere à competitividade e à qualidade, proponho que a investigação seja reforçada e centrada em: a) produtos inovadores de elevada qualidade b) criação de centros de investigação e desenvolvimento c) investigação sobre os efeitos dos produtos no ambiente e na saúde do consumidor. Por último, no que respeita à comunicação da Comissão sobre os têxteis, que estipula como um objectivo estratégico que a cadeia de produção deve ser mantida em países da zona euromediterrânica, de modo a evitar que os recursos acabem por desaparecer através desses países, tenho a fazer as seguintes observações: em primeiro lugar, precisamos de ajudar as pequenas e médias empresas ali estabelecidas a tornarem-se mais flexíveis e a responderem melhor às exigências dos consumidores, e"@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οφείλουμε να καθορίσουμε μέτρα για την θωράκιση του βιομηχανικού κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας, μέτρα για τη λειτουργία της αγοράς και του εμπορίου αλλά και μέτρα για την προστασία του καταναλωτή. δεύτερον θα πρέπει να δεσμευθεί ρητά η Επιτροπή ότι θα διευκολύνει τις ανταλλαγές εντός της ευρωμεσογειακής ζώνης εναρμονίζοντας το ταχύτερο τους τελωνειακούς δασμούς και ότι δεν θα αρκεσθεί στις σημερινές διμερείς διακρατικές συμφωνίες. Τα μέτρα αυτά πρέπει να τα διασφαλίσουμε με τήρηση της διεθνούς νομιμότητας και των κανόνων του διεθνούς εμπορίου και, πιο συγκεκριμένα, μέσω του Πρωτοκόλλου ένταξης της Κίνας στον ΠΟΕ. Όμως, μέσα από την τήρησή του, όχι μόνο μπορούμε αλλά και οφείλουμε να ενεργοποιήσουμε τη ρήτρα διασφάλισης της κλωστοϋφαντουργίας. Η στρατηγική μας για την κλωστοϋφαντουργία πρέπει, κατά την άποψή μου, να βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα και την προστασία του καταναλωτή. Για την προστασία του καταναλωτή θεωρώ απαραίτητη τη θέσπιση μέτρων ενημέρωσης του καταναλωτή για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, μέσω κατάλληλης σήμανσης, όπως η σήμανση της προέλευσης, η σήμανση ποιότητας, η οικολογική σήμανση και κυρίως η σήμανση που υποδηλώνει την επίδραση του προϊόντος στην υγεία του καταναλωτή. Για την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα προτείνω να ενισχυθεί η έρευνα και να στραφεί: α) σε υψηλής ποιότητας καινοτομικά προϊόντα β) στη δημιουργία κέντρων έρευνας και ανάπτυξης γ) σε έρευνα για την επίδραση των προϊόντων στο περιβάλλον και την υγεία του καταναλωτή. Τέλος, όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής για την κλωστοϋφαντουργία, που καθορίζει ως στρατηγικό στόχο τη διατήρηση της αλυσίδας παραγωγής στις χώρες της ευρωμεσογειακής ζώνης έτσι ώστε να μην φύγουν οριστικά πήγες μέσα από αυτές τις χώρες, έχω να παρατηρήσω τα εξής: πρώτον, θα πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκεί να γίνουν πιο ευέλικτες και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις των καταναλωτών·"@sk18
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οφείλουμε να καθορίσουμε μέτρα για την θωράκιση του βιομηχανικού κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας, μέτρα για τη λειτουργία της αγοράς και του εμπορίου αλλά και μέτρα για την προστασία του καταναλωτή. δεύτερον θα πρέπει να δεσμευθεί ρητά η Επιτροπή ότι θα διευκολύνει τις ανταλλαγές εντός της ευρωμεσογειακής ζώνης εναρμονίζοντας το ταχύτερο τους τελωνειακούς δασμούς και ότι δεν θα αρκεσθεί στις σημερινές διμερείς διακρατικές συμφωνίες. Τα μέτρα αυτά πρέπει να τα διασφαλίσουμε με τήρηση της διεθνούς νομιμότητας και των κανόνων του διεθνούς εμπορίου και, πιο συγκεκριμένα, μέσω του Πρωτοκόλλου ένταξης της Κίνας στον ΠΟΕ. Όμως, μέσα από την τήρησή του, όχι μόνο μπορούμε αλλά και οφείλουμε να ενεργοποιήσουμε τη ρήτρα διασφάλισης της κλωστοϋφαντουργίας. Η στρατηγική μας για την κλωστοϋφαντουργία πρέπει, κατά την άποψή μου, να βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα και την προστασία του καταναλωτή. Για την προστασία του καταναλωτή θεωρώ απαραίτητη τη θέσπιση μέτρων ενημέρωσης του καταναλωτή για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, μέσω κατάλληλης σήμανσης, όπως η σήμανση της προέλευσης, η σήμανση ποιότητας, η οικολογική σήμανση και κυρίως η σήμανση που υποδηλώνει την επίδραση του προϊόντος στην υγεία του καταναλωτή. Για την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα προτείνω να ενισχυθεί η έρευνα και να στραφεί: α) σε υψηλής ποιότητας καινοτομικά προϊόντα β) στη δημιουργία κέντρων έρευνας και ανάπτυξης γ) σε έρευνα για την επίδραση των προϊόντων στο περιβάλλον και την υγεία του καταναλωτή. Τέλος, όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής για την κλωστοϋφαντουργία, που καθορίζει ως στρατηγικό στόχο τη διατήρηση της αλυσίδας παραγωγής στις χώρες της ευρωμεσογειακής ζώνης έτσι ώστε να μην φύγουν οριστικά πήγες μέσα από αυτές τις χώρες, έχω να παρατηρήσω τα εξής: πρώτον, θα πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκεί να γίνουν πιο ευέλικτες και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις των καταναλωτών·"@sl19
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Vi måste enas om åtgärder för att skydda textilindustrin, åtgärder som gör så att marknaden och handeln kan fungera, och åtgärder för att skydda konsumenterna. För det andra måste kommissionen uttryckligen åta sig att underlätta handeln i Europa–Medelhavsområdet genom att införa tullar så snabbt som möjligt och vägra att begränsa sig till de nuvarande bilaterala transnationella avtalen. Vi måste säkra dessa åtgärder genom att följa den internationella lagstiftningen och världshandelns regler, i synnerhet genom Kinas anslutningsprotokoll till WTO. Vi skall följa reglerna, men vi inte bara kan, utan måste, aktivera skyddsklausulerna för textilvaror. Jag anser att vår strategi för textilnäringen måste bygga på konkurrenskraft, kvalitet och konsumentskydd. När det gäller konsumentskyddet anser jag att vi måste vidta åtgärder för att informera konsumenterna genom lämplig märkning, till exempel ursprungsmärkning, kvalitetsmärkning, miljömärkning och, viktigast av allt, märkning som anger produktens effekt på konsumenternas hälsa. När det gäller konkurrenskraft och kvalitet föreslår jag att forskningen förstärks och inriktas på a) innovativa produkter av hög kvalitet b) inrättande av forsknings- och utvecklingscentrum c) forskning om produkters inverkan på miljön och konsumenternas hälsa. Om kommissionens meddelande om textilier, som anger det strategiska målet att produktionskedjan skall upprätthållas i länderna i Europa–Medelhavsområdet för att resurserna inte till slut skall försvinna via dessa länder, har jag slutligen följande kommentarer: För det första måste vi hjälpa små och medelstora företag som är etablerade där att bli mer flexibla och bättre på att bemöta konsumenternas efterfrågan."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph