Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-12-16-Speech-4-152"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20041216.12.4-152"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the conflict in the Democratic Republic of the Congo is the most lethal since the Second World War. The International Rescue Committee reckons that 3.8 million people have now been killed and over a million of those are children. Apart from those killed, 3.4 million have been displaced. Congolese and foreign military groups continue to use violence to conceal the plundering of gold, timber, ivory, tin and other natural resources. Meanwhile, the fragile and ineffectual transitional Congolese government stumbles from political stalemate to military crisis. Both the transitional government and its international partners have failed to deal with the root causes of the conflict. Natural resource exploitation has funded and fuelled the instability in the country and, indeed, has fuelled instability and violence in the Congo for over a hundred years. What should have been a blessing to that country has turned out to be a source of deep sadness and regret and, indeed, a curse. The Congo's natural wealth has been a source of private funding for military and political elites instead of benefiting the vast majority of the Congolese population. Our resolution rightly calls for a package of measures to tackle this situation. We must take action to ensure respect for the arms embargo; the UN Security Council must impose sanctions, travel restrictions, a ban on financial services, etcetera, on individuals who have participated in the pillaging of Congolese assets; the EU and its Member States must act against companies involved in exploitation; we need a peacekeeping force in the east of the country; and action must be taken to disarm all illegally armed groups. Only if such measures are taken can we hold out any hope that the elections due next year will make any difference to the tragic situation in that country. The problem in the Congo is neither ethnic nor racial. It is about economics, and only if we tackle economics will we solve the problems."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, the conflict in the Democratic Republic of the Congo is the most lethal since the Second World War. The International Rescue Committee reckons that 3.8 million people have now been killed and over a million of those are children. Apart from those killed, 3.4 million have been displaced. Congolese and foreign military groups continue to use violence to conceal the plundering of gold, timber, ivory, tin and other natural resources. Meanwhile, the fragile and ineffectual transitional Congolese government stumbles from political stalemate to military crisis. Both the transitional government and its international partners have failed to deal with the root causes of the conflict. Natural resource exploitation has funded and fuelled the instability in the country and, indeed, has fuelled instability and violence in the Congo for over a hundred years. What should have been a blessing to that country has turned out to be a source of deep sadness and regret and, indeed, a curse. The Congo's natural wealth has been a source of private funding for military and political elites instead of benefiting the vast majority of the Congolese population. Our resolution rightly calls for a package of measures to tackle this situation. We must take action to ensure respect for the arms embargo; the UN Security Council must impose sanctions, travel restrictions, a ban on financial services, etcetera, on individuals who have participated in the pillaging of Congolese assets; the EU and its Member States must act against companies involved in exploitation; we need a peacekeeping force in the east of the country; and action must be taken to disarm all illegally armed groups. Only if such measures are taken can we hold out any hope that the elections due next year will make any difference to the tragic situation in that country. The problem in the Congo is neither ethnic nor racial. It is about economics, and only if we tackle economics will we solve the problems."@cs1
"Hr. formand, konflikten i Den Demokratiske Republik Congo er den mest dødbringende siden Anden Verdenskrig. IRC (International Rescue Committee) erkender, at 3,8 millioner mennesker nu er blevet dræbt, og mere end 1 million af dem er børn. Ud over de dræbte er 3,4 millioner mennesker fordrevet. Congolesiske og udenlandske militære grupper anvender stadig vold for at dække over plyndringen af guld, tømmer, elfenben, tin og andre naturressourcer. Samtidig snubler den skrøbelige og ineffektive congolesiske overgangsregering fra politisk hårdknude til militær krise. Hverken overgangsregeringen eller dens internationale partnere har formået at gøre noget ved den dybeste årsag til konflikten. Udnyttelsen af naturressourcerne har finansieret og givet næring til ustabiliteten i landet, faktisk har den givet næring til ustabilitet og vold i Congo i over hundrede år. Det, der skulle have været en velsignelse for landet, har vist sig at være kilde til dyb sorg og fortvivlelse og en forbandelse. Congos naturlige velstand har været kilde til privat finansiering for militære og politiske eliter i stedet for at være til gavn for den brede congolesiske befolkning. I vores beslutning kræves der med rette en pakke med foranstaltninger til at klare denne situation. Vi må gøre noget for at sikre, at våbenembargoen respekteres. FN's Sikkerhedsråd må indføre sanktioner, begrænsning af bevægelsesfriheden, bankrestriktioner osv., over for personer, der har deltaget i udplyndringen af congolesiske rigdomme. EU og dets medlemsstater må skride ind over for virksomheder, der er involveret i udnyttelsen, vi må have en fredsbevarende styrke i den østlige del af landet, og der må gøres noget for at afvæbne alle ulovligt væbnede grupper. Kun hvis disse foranstaltninger træffes, er der håb om, at valget til næste år vil ændre den tragiske situation i landet. Problemet i Congo er hverken etnisk eller racemæssigt. Det drejer sig om økonomi, og kun hvis vi får økonomien under kontrol, kan vi løse disse problemer."@da2
"Herr Präsident, der Konflikt in der Demokratischen Republik Kongo ist der tödlichste seit dem Zweiten Weltkrieg. Nach Schätzungen des International Rescue Committee wurden mittlerweile 3,8 Millionen Menschen getötet, und über eine Million von ihnen sind Kinder. Abgesehen von den Getöteten wurden 3,4 Millionen vertrieben. Kongolesische und ausländische Militärgruppierungen wenden nach wie vor Gewalt an, um das Ausplündern von Gold, Holz, Elfenbein, Zinn und anderen Naturschätzen zu verschleiern. Inzwischen stolpert die fragile, ineffektive kongolesische Übergangsregierung aus einem politischen Patt in eine militärische Krise. Weder der Übergangsregierung noch ihren internationalen Partnern ist es gelungen, zur Wurzel des Konflikts vorzudringen. Die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen hat die Instabilität im Lande finanziell gefördert und angeheizt, ja sie hat Instabilität und Gewalt seit über hundert Jahren angeheizt. Was dem Land ein Segen hätte sein sollen, hat sich als Quelle tiefer Trauer und Reue, ja als ein Fluch erwiesen. Der Naturreichtum des Kongo war den militärischen und politischen Eliten bislang eine Quelle der privaten Bereicherung, anstatt dass die Mittel der übergroßen Mehrheit der kongolesischen Bevölkerung zugute gekommen wären. In unserer Entschließung wird zu Recht ein Paket von Maßnahmen zur Änderung dieser Situation gefordert. Wir müssen etwas unternehmen, um die Respektierung des Waffenembargos zu gewährleisten; der UNO-Sicherheitsrat muss gegen Personen, die sich an der Plünderung kongolesischen Vermögens beteiligt haben, Sanktionen verhängen, Reisebeschränkungen, ein Verbot der Finanzdienstleistungen und so weiter; die EU und ihre Mitgliedstaaten müssen gegen Unternehmen vorgehen, die an der Ausbeutung teilhaben; wir brauchen eine Friedenstruppe im Osten des Landes, und es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die illegal bewaffneten Gruppen zu entwaffnen. Nur wenn solche Maßnahmen ergriffen werden, können wir die Hoffnung hegen, dass sich mit den im nächsten Jahr fälligen Wahlen die tragische Lage in diesem Land ändern könnte. Das Problem im Kongo ist weder ethnischer noch rassischer Natur. Es geht um die Wirtschaft, und nur wenn wir uns mit der Wirtschaft befassen, werden wir die Probleme lösen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η σύγκρουση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι η πιο πολύνεκρη σύγκρουση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης υπολογίζει ότι 3,8 εκατομμύρια άτομα έχουν πλέον χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται περισσότερα από ένα εκατομμύριο παιδιά. Εκτός από τους νεκρούς, 3,4 εκατομμύρια άτομα έχουν εκτοπιστεί. Στρατιωτικές ομάδες από το Κονγκό και από το εξωτερικό εξακολουθούν να χρησιμοποιούν βία για τη συγκάλυψη της λεηλασίας χρυσού, ξυλείας, ελεφαντοστού, κασσίτερου και άλλων φυσικών πόρων. Εν τω μεταξύ, η ευάλωτη και αναποτελεσματική μεταβατική κυβέρνηση του Κονγκό κινείται μεταξύ πολιτικής αποτελμάτωσης και στρατιωτικής κρίσης. Τόσο η μεταβατική κυβέρνηση όσο και οι διεθνείς εταίροι της απέτυχαν να αντιμετωπίσουν τις γενεσιουργές αιτίες της σύγκρουσης. Η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων χρηματοδοτεί και συντηρεί την αστάθεια στη χώρα· εξάλλου, έχει συντηρήσει την αστάθεια και τη βία στο Κονγκό για περισσότερο από έναν αιώνα. Αυτό που έπρεπε να είναι ευλογία για αυτήν τη χώρα έχει μετατραπεί σε πηγή βαθύτατης θλίψης και απογοήτευσης· αποτελεί, ουσιαστικά, κατάρα. Ο φυσικός πλούτος του Κονγκό έχει χρησιμοποιηθεί ως πηγή ιδιωτικής χρηματοδότησης στρατιωτικών και πολιτικών ελίτ, αντί να ωφελεί τη συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού της χώρας. Στο ψήφισμά μας ορθώς ζητούμε μια δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Πρέπει να αναλάβουμε δράση για να διασφαλίσουμε την τήρηση του αποκλεισμού στην πώληση όπλων· το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρέπει να επιβάλει κυρώσεις, περιορισμούς στην πραγματοποίηση ταξιδίων, δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών κλπ. για άτομα που έχουν συμμετάσχει στη λεηλασία των πόρων του Κονγκό· η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να λάβουν μέτρα κατά των εταιρειών που εμπλέκονται στην εκμετάλλευση· χρειαζόμαστε μια ειρηνευτική δύναμη στο ανατολικό τμήμα της χώρας· και πρέπει να αναληφθεί δράση για τον αφοπλισμό όλων των παράνομων ενόπλων ομάδων. Μόνον εάν ληφθούν παρόμοια μέτρα μπορούμε να έχουμε κάποιες, έστω, ελπίδες ότι οι εκλογές που αναμένεται να διεξαχθούν το προσεχές έτος θα επιφέρουν την παραμικρή βελτίωση στην τραγική κατάσταση που επικρατεί σε αυτήν τη χώρα. Το πρόβλημα στο Κονγκό δεν είναι ούτε εθνοτικό ούτε φυλετικό. Είναι οικονομικό, και μόνο εάν αντιμετωπίσουμε την οικονομική του διάσταση θα λύσουμε τα προβλήματα."@el10
"Señor Presidente, el conflicto en la República Democrática del Congo es el más letal desde la Segunda Guerra Mundial. El Comité Internacional de Rescate estima que hasta ahora han muerto unos 3,8 millones de personas, de los cuales más de un millón son niños. Al margen de los muertos, 3,4 millones han sido desplazados. Grupos militares congoleños y extranjeros continúan utilizando la violencia para encubrir el saqueo de oro, madera, marfil, estaño y otros recursos naturales. Mientras tanto, el frágil e ineficaz Gobierno de transición congoleño pasa de la paralización política a la crisis militar. Tanto el Gobierno de transición como sus socios internacionales han fracasado a la hora de solventar las causas primarias del conflicto. La explotación de los recursos naturales ha subvencionado y alimentado la inestabilidad en el país y, de hecho, ha nutrido la inestabilidad y la violencia en el Congo durante más de cien años. Lo que debería haber sido una bendición para el país se ha convertido en una fuente de profunda tristeza y pesar y, realmente, en una maldición. La riqueza natural del Congo ha sido una fuente de financiación privada de las elites militares y políticas, en lugar de beneficiar a la gran mayoría de la población congoleña. Nuestra resolución propugna acertadamente un paquete de medidas para atajar esta situación. Debemos actuar para garantizar el respeto del embargo de armas; el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe imponer sanciones, restringir los desplazamientos, prohibir los servicios financieros, etc., para los individuos que hayan participado en el saqueo de los bienes congoleños; la Unión Europea y sus Estados miembros deben actuar contra las empresas implicadas en esta explotación; necesitamos una fuerza que mantenga la paz en el Este del país; y hay que desarmar a todos los grupos armados ilegalmente. Solo con la adopción de este tipo de medidas podremos albergar alguna esperanza de que las elecciones previstas para el año que viene puedan suponer un cambio en la trágica situación de aquel país. El problema en el Congo no es ni étnico ni racial. Es económico, y solo si abordamos el aspecto económico podremos solucionar los problemas."@es20
"Mr President, the conflict in the Democratic Republic of the Congo is the most lethal since the Second World War. The International Rescue Committee reckons that 3.8 million people have now been killed and over a million of those are children. Apart from those killed, 3.4 million have been displaced. Congolese and foreign military groups continue to use violence to conceal the plundering of gold, timber, ivory, tin and other natural resources. Meanwhile, the fragile and ineffectual transitional Congolese government stumbles from political stalemate to military crisis. Both the transitional government and its international partners have failed to deal with the root causes of the conflict. Natural resource exploitation has funded and fuelled the instability in the country and, indeed, has fuelled instability and violence in the Congo for over a hundred years. What should have been a blessing to that country has turned out to be a source of deep sadness and regret and, indeed, a curse. The Congo's natural wealth has been a source of private funding for military and political elites instead of benefiting the vast majority of the Congolese population. Our resolution rightly calls for a package of measures to tackle this situation. We must take action to ensure respect for the arms embargo; the UN Security Council must impose sanctions, travel restrictions, a ban on financial services, etcetera, on individuals who have participated in the pillaging of Congolese assets; the EU and its Member States must act against companies involved in exploitation; we need a peacekeeping force in the east of the country; and action must be taken to disarm all illegally armed groups. Only if such measures are taken can we hold out any hope that the elections due next year will make any difference to the tragic situation in that country. The problem in the Congo is neither ethnic nor racial. It is about economics, and only if we tackle economics will we solve the problems."@et5
"Arvoisa puhemies, konflikti Kongon demokraattisessa tasavallassa on tappavin sitten toisen maailmansodan. International Rescue Committee -järjestö arvelee, että kuolleita on tähän mennessä 3,8 miljoonaa ja että heistä miljoona on lapsia. Lisäksi 3,4 miljoonaa henkilöä on joutunut siirtymään kotiseudultaan. Kongolaiset ja ulkomaiset sotilaalliset joukot jatkavat väkivallantekoja pitääkseen kullan, puutavaran, norsunluun, tinan ja muiden luonnonvarojen ryöstelyn salassa. Tällä välin Kongon heiveröinen ja tehoton väliaikaishallitus kamppailee poliittisen pattitilanteen ja sotilaalliseen kriisin kanssa. Sen enempää väliaikaishallitus kuin sen kansainväliset kumppanitkaan eivät ole onnistuneet poistamaan konfliktin perimmäisiä syitä. Maan epävakautta on rahoitettu ja ylläpidetty luonnonvaroja riistämällä, ja näin epävakautta ja väkivaltaa on ruokittu Kongossa itse asiassa yli sata vuotta. Siitä, minkä piti olla maalle siunaus, onkin tullut syvän surun ja murheen lähde, itse asiassa kirous. Sen sijaan, että Kongon valtavista luonnonvaroista olisi ollut hyötyä suurimmalle osalle väestöstä, ne ovatkin taanneet yksityisen rahoituksen sotilaalliselle ja poliittiselle eliitille. Päätöslauselmassamme vaaditaan perustellusti toimenpidepakettia tähän tilanteeseen puuttumiseksi. Meidän on ryhdyttävä toimiin varmistaaksenne, että aseidenvientikieltoa noudatetaan. YK:n turvallisuusneuvoston on langetettava matkustusoikeusrajoitusten ja rahoituspalvelujen käyttökiellon kaltaisia seuraamuksia henkilöille, jotka ovat sekaantuneet Kongon rikkauksien ryöstelyyn. EU:n ja sen jäsenvaltioiden on vastustettava riistoon sekaantuneita yrityksiä, maan itäosaan tarvitaan rauhanturvajoukkoja, ja on ryhdyttävä toimiin kaikkien laittomasti aseistautuneiden ryhmien riisumiseksi aseista. Toiveita siitä, että ensi vuoden vaalit miltään osin muuttavat maan traagista tilannetta, voidaan elättää ainoastaan, jos näihin toimenpiteisiin ryhdytään. Kongon ongelma ei ole etninen eikä myöskään rodullinen. Se on taloudellinen, ja ongelmat voidaan ratkaista ainoastaan puuttumalla talousongelmiin."@fi7
"Monsieur le Président, le conflit qui sévit en République démocratique du Congo est le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. La Comité international de secours comptabilise 3,8 millions de morts, dont plus d’un million d’enfants. En plus des personnes assassinées, 3,4 millions de personnes ont été déplacées. Les groupes militaires congolais et étrangers continuent à faire usage de la violence pour dissimuler le pillage d’or, de bois, d’ivoire, de fer et d’autres ressources naturelles. Pendant ce temps, le fragile et inefficace gouvernement transitoire congolais va d’impasses politiques en crises militaires. Le gouvernement transitoire, mais également ses partenaires internationaux, n’ont pas réussi à s’attaquer aux racines du conflit. L’exploitation des ressources naturelles a financé et alimenté l’instabilité du pays et alimente en fait l’instabilité et la violence au Congo depuis plus de cent ans. Ce qui aurait dû être une bénédiction pour ce pays est devenu une source de profond chagrin et de regret et, en fait, une malédiction. La richesse naturelle du Congo a été détournée au profit de l’intérêt privé des élites militaires et politiques au lieu de bénéficier à une large majorité de la population congolaise. Notre résolution propose, à juste titre, une série de mesures destinées à s’attaquer à cette situation. Nous devons agir pour assurer le respect de l’embargo sur les armes. Le Conseil de sécurité des Nations unies doit imposer des sanctions, des restrictions concernant les voyages, une interdiction de services bancaires et ainsi de suite, à tous les individus qui ont participé au pillage des richesses congolaises. L’UE et ses États membres doivent agir contre les sociétés impliquées dans l’exploitation. Nous devons instaurer une force de maintien de la paix dans l’est du pays et des actions doivent être mises en place afin de désarmer tous les groupes illégalement armés. Seules de telles mesures peuvent nous permettre d’espérer que les élections qui se tiendront l’année prochaine amélioreront ne fût-ce qu’un peu la tragique situation du pays. Au Congo, le problème n’est ni ethnique, ni racial. Il est économique et si nous nous attaquons à l’économie, nous parviendrons à résoudre les problèmes."@fr8
"Mr President, the conflict in the Democratic Republic of the Congo is the most lethal since the Second World War. The International Rescue Committee reckons that 3.8 million people have now been killed and over a million of those are children. Apart from those killed, 3.4 million have been displaced. Congolese and foreign military groups continue to use violence to conceal the plundering of gold, timber, ivory, tin and other natural resources. Meanwhile, the fragile and ineffectual transitional Congolese government stumbles from political stalemate to military crisis. Both the transitional government and its international partners have failed to deal with the root causes of the conflict. Natural resource exploitation has funded and fuelled the instability in the country and, indeed, has fuelled instability and violence in the Congo for over a hundred years. What should have been a blessing to that country has turned out to be a source of deep sadness and regret and, indeed, a curse. The Congo's natural wealth has been a source of private funding for military and political elites instead of benefiting the vast majority of the Congolese population. Our resolution rightly calls for a package of measures to tackle this situation. We must take action to ensure respect for the arms embargo; the UN Security Council must impose sanctions, travel restrictions, a ban on financial services, etcetera, on individuals who have participated in the pillaging of Congolese assets; the EU and its Member States must act against companies involved in exploitation; we need a peacekeeping force in the east of the country; and action must be taken to disarm all illegally armed groups. Only if such measures are taken can we hold out any hope that the elections due next year will make any difference to the tragic situation in that country. The problem in the Congo is neither ethnic nor racial. It is about economics, and only if we tackle economics will we solve the problems."@hu11
"Signor Presidente, il conflitto che devasta la Repubblica democratica del Congo è il più sanguinoso che si ricordi dai tempi della Seconda guerra mondiale. Secondo l’ sono state uccise 3 milioni e 800 000 persone, tra cui un milione di bambini; oltre a queste vittime, vi sono 3 milioni e 400 000 sfollati. I gruppi militari congolesi e stranieri continuano ad usare la violenza per celare il saccheggio di oro, avorio, legname, stagno ed altre risorse naturali, mentre il fragile e impotente governo di transizione del Congo precipita dalla paralisi politica alla crisi militare. Né il governo di transizione, né i suoi internazionali sono riusciti ad affrontare le cause fondamentali del conflitto. Lo sfruttamento delle risorse naturali ha finanziato ed alimentato l’instabilità del paese; si può dire, anzi, che stia alimentando instabilità e violenza nel Congo da più di cent’anni. Quello che avrebbe dovuto rappresentare la fortuna del paese si è trasformato in un motivo di amarezza e tragedia, e addirittura in una maledizione. Le ricchezze naturali del Congo hanno costituito una fonte di finanziamenti privati per le militari e politiche, anziché andare a vantaggio della grande maggioranza della popolazione congolese. La nostra risoluzione chiede giustamente un pacchetto di misure per far fronte a questo stato di cose. Dobbiamo garantire il rispetto dell’ sulle armi; il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite deve imporre sanzioni, restrizioni sui viaggi, il divieto di accedere di servizi finanziari e altre misure analoghe nei confronti di coloro che hanno partecipato al saccheggio dei beni congolesi; l’Unione europea ed i suoi Stati membri devono agire contro le imprese corresponsabili dello sfruttamento; occorre inviare una forza di nelle regioni orientali del paese; e occorre infine mobilitarsi per disarmare tutti i gruppi armati irregolari. Solo con l’applicazione di tali misure si potrà sperare che le elezioni previste per l’anno prossimo servano in qualche modo ad alleviare la tragica situazione del paese. I problemi del Congo non sono etnici né razziali: sono di natura economica, e solo con un’azione economica potremo risolverli."@it12
"Mr President, the conflict in the Democratic Republic of the Congo is the most lethal since the Second World War. The International Rescue Committee reckons that 3.8 million people have now been killed and over a million of those are children. Apart from those killed, 3.4 million have been displaced. Congolese and foreign military groups continue to use violence to conceal the plundering of gold, timber, ivory, tin and other natural resources. Meanwhile, the fragile and ineffectual transitional Congolese government stumbles from political stalemate to military crisis. Both the transitional government and its international partners have failed to deal with the root causes of the conflict. Natural resource exploitation has funded and fuelled the instability in the country and, indeed, has fuelled instability and violence in the Congo for over a hundred years. What should have been a blessing to that country has turned out to be a source of deep sadness and regret and, indeed, a curse. The Congo's natural wealth has been a source of private funding for military and political elites instead of benefiting the vast majority of the Congolese population. Our resolution rightly calls for a package of measures to tackle this situation. We must take action to ensure respect for the arms embargo; the UN Security Council must impose sanctions, travel restrictions, a ban on financial services, etcetera, on individuals who have participated in the pillaging of Congolese assets; the EU and its Member States must act against companies involved in exploitation; we need a peacekeeping force in the east of the country; and action must be taken to disarm all illegally armed groups. Only if such measures are taken can we hold out any hope that the elections due next year will make any difference to the tragic situation in that country. The problem in the Congo is neither ethnic nor racial. It is about economics, and only if we tackle economics will we solve the problems."@lt14
"Mr President, the conflict in the Democratic Republic of the Congo is the most lethal since the Second World War. The International Rescue Committee reckons that 3.8 million people have now been killed and over a million of those are children. Apart from those killed, 3.4 million have been displaced. Congolese and foreign military groups continue to use violence to conceal the plundering of gold, timber, ivory, tin and other natural resources. Meanwhile, the fragile and ineffectual transitional Congolese government stumbles from political stalemate to military crisis. Both the transitional government and its international partners have failed to deal with the root causes of the conflict. Natural resource exploitation has funded and fuelled the instability in the country and, indeed, has fuelled instability and violence in the Congo for over a hundred years. What should have been a blessing to that country has turned out to be a source of deep sadness and regret and, indeed, a curse. The Congo's natural wealth has been a source of private funding for military and political elites instead of benefiting the vast majority of the Congolese population. Our resolution rightly calls for a package of measures to tackle this situation. We must take action to ensure respect for the arms embargo; the UN Security Council must impose sanctions, travel restrictions, a ban on financial services, etcetera, on individuals who have participated in the pillaging of Congolese assets; the EU and its Member States must act against companies involved in exploitation; we need a peacekeeping force in the east of the country; and action must be taken to disarm all illegally armed groups. Only if such measures are taken can we hold out any hope that the elections due next year will make any difference to the tragic situation in that country. The problem in the Congo is neither ethnic nor racial. It is about economics, and only if we tackle economics will we solve the problems."@lv13
"Mr President, the conflict in the Democratic Republic of the Congo is the most lethal since the Second World War. The International Rescue Committee reckons that 3.8 million people have now been killed and over a million of those are children. Apart from those killed, 3.4 million have been displaced. Congolese and foreign military groups continue to use violence to conceal the plundering of gold, timber, ivory, tin and other natural resources. Meanwhile, the fragile and ineffectual transitional Congolese government stumbles from political stalemate to military crisis. Both the transitional government and its international partners have failed to deal with the root causes of the conflict. Natural resource exploitation has funded and fuelled the instability in the country and, indeed, has fuelled instability and violence in the Congo for over a hundred years. What should have been a blessing to that country has turned out to be a source of deep sadness and regret and, indeed, a curse. The Congo's natural wealth has been a source of private funding for military and political elites instead of benefiting the vast majority of the Congolese population. Our resolution rightly calls for a package of measures to tackle this situation. We must take action to ensure respect for the arms embargo; the UN Security Council must impose sanctions, travel restrictions, a ban on financial services, etcetera, on individuals who have participated in the pillaging of Congolese assets; the EU and its Member States must act against companies involved in exploitation; we need a peacekeeping force in the east of the country; and action must be taken to disarm all illegally armed groups. Only if such measures are taken can we hold out any hope that the elections due next year will make any difference to the tragic situation in that country. The problem in the Congo is neither ethnic nor racial. It is about economics, and only if we tackle economics will we solve the problems."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, sinds de Tweede Wereldoorlog heeft geen conflict zoveel dodelijke slachtoffers geëist als dat in de Democratische Republiek Congo. Volgens berekeningen van het International Rescue Committee (IRC) zijn er tot nog toe meer dan 3,8 miljoen mensen omgekomen, en meer dan een miljoen daarvan zijn kinderen. Niet alleen zijn velen gedood, er zijn ook 3,4 miljoen mensen ontheemd geraakt. Congolese en buitenlandse militaire troepen gebruiken nog steeds geweld om het plunderen van de goud-, hout-, ivoor- en tinvoorraden en andere natuurlijke rijkdommen te maskeren. Intussen strompelt de wankele en incapabele Congolese overgangsregering voort van politieke patstelling naar militaire crisis. Noch de overgangsregering noch haar internationale partners zijn erin geslaagd om de wezenlijke oorzaken van het conflict aan te pakken. De voortdurende instabiliteit en het geweld in het land hangen ten nauwste samen met de strijd om de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen, en dat is in Congo al meer dan een eeuw het geval. Wat een zegen had moeten zijn voor het land, is een bron van diepe treurnis en ellende en in feite een vloek gebleken. Congo’s natuurlijke rijkdommen zijn door militaire en politieke elites als particuliere financieringsbron gebruikt, en dus niet ten goede gekomen aan de grote meerderheid van de Congolese bevolking. In onze resolutie pleiten wij dan ook voor een pakket maatregelen om deze situatie aan te pakken.We moeten actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de wapenstilstand geëerbiedigd wordt; de VN-Veiligheidsraad dient sancties op te leggen, zoals reisbeperkingen, een verbod op bankverrichtingen, enzovoorts, aan mensen die medeverantwoordelijk zijn voor het plunderen van de rijkdommen van Congo; de Europese Unie en haar lidstaten moeten optreden tegen bedrijven die bij de exploitatie betrokken zijn; er moet een vredesmacht worden gelegerd in het oosten van het land, en er moet actie worden ondernomen om alle illegaal bewapende benden te ontwapenen. Alleen als dergelijke maatregelen worden genomen, is er hoop dat de verkiezingen die voor volgend jaar op de agenda staan, enige verandering kunnen brengen in de tragische situatie van het land. Het probleem in Congo is etnisch noch raciaal. Het gaat om economische belangen, en alleen als we op dat niveau ingrijpen, kunnen de problemen worden opgelost."@nl3
"Mr President, the conflict in the Democratic Republic of the Congo is the most lethal since the Second World War. The International Rescue Committee reckons that 3.8 million people have now been killed and over a million of those are children. Apart from those killed, 3.4 million have been displaced. Congolese and foreign military groups continue to use violence to conceal the plundering of gold, timber, ivory, tin and other natural resources. Meanwhile, the fragile and ineffectual transitional Congolese government stumbles from political stalemate to military crisis. Both the transitional government and its international partners have failed to deal with the root causes of the conflict. Natural resource exploitation has funded and fuelled the instability in the country and, indeed, has fuelled instability and violence in the Congo for over a hundred years. What should have been a blessing to that country has turned out to be a source of deep sadness and regret and, indeed, a curse. The Congo's natural wealth has been a source of private funding for military and political elites instead of benefiting the vast majority of the Congolese population. Our resolution rightly calls for a package of measures to tackle this situation. We must take action to ensure respect for the arms embargo; the UN Security Council must impose sanctions, travel restrictions, a ban on financial services, etcetera, on individuals who have participated in the pillaging of Congolese assets; the EU and its Member States must act against companies involved in exploitation; we need a peacekeeping force in the east of the country; and action must be taken to disarm all illegally armed groups. Only if such measures are taken can we hold out any hope that the elections due next year will make any difference to the tragic situation in that country. The problem in the Congo is neither ethnic nor racial. It is about economics, and only if we tackle economics will we solve the problems."@pl16
"Senhor Presidente, o conflito na República Democrática do Congo é o mais mortífero desde a Segunda Guerra Mundial. A organização estima que 3,8 milhões de pessoas tenham sido mortas, das quais mais de um milhão eram crianças. Para além dos mortos, 3,4 milhões de pessoas foram deslocadas. Grupos militares congoleses e estrangeiros continuam a usar de violência para esconder a pilhagem de ouro, madeira, marfim, estanho e outros recursos naturais. Entretanto, o frágil e ineficaz Governo de transição do Congo tropeça, fruto do impasse político e da crise militar. Ambos os governos de transição e os seus parceiros internacionais falharam em solucionar as causas do conflito. A exploração dos recursos naturais tem financiado a instabilidade no país e, na verdade, alimentado a instabilidade e a violência no Congo ao longo de centenas de anos. O que deveria ter sido uma bênção para o país, transformou-se numa fonte de profunda tristeza e desilusão e, na verdade, numa maldição. A riqueza natural do Congo tem sido uma fonte de financiamento privado para as elites militares e políticas, em vez de beneficiar a vasta maioria da população congolesa. Na nossa resolução solicita-se, com razão, um pacote de medidas para enfrentar esta situação. Temos de agir de forma a assegurar o respeito pelo embargo ao armamento; é preciso que o Conselho de Segurança da ONU imponha sanções, restrições às viagens, a proibição de serviços financeiros, etc., aos indivíduos que tenham participado nas pilhagens dos bens congoleses; a UE e os seus Estados-Membros deverão actuar contra as empresas envolvidas na exploração; é necessária uma força de manutenção da paz na região Leste do país; e deverá também actuar-se no sentido de desarmar todos os grupos armados ilegais. Só com a adopção deste tipo de medidas poderemos acalentar alguma esperança de que as eleições, que deverão ter lugar no próximo ano, façam qualquer diferença face à situação trágica em que o país se encontra. O problema no Congo não é, nem étnico, nem racial. O que está em causa é a economia, e só abordando a questão económica poderemos solucionar os problemas."@pt17
"Mr President, the conflict in the Democratic Republic of the Congo is the most lethal since the Second World War. The International Rescue Committee reckons that 3.8 million people have now been killed and over a million of those are children. Apart from those killed, 3.4 million have been displaced. Congolese and foreign military groups continue to use violence to conceal the plundering of gold, timber, ivory, tin and other natural resources. Meanwhile, the fragile and ineffectual transitional Congolese government stumbles from political stalemate to military crisis. Both the transitional government and its international partners have failed to deal with the root causes of the conflict. Natural resource exploitation has funded and fuelled the instability in the country and, indeed, has fuelled instability and violence in the Congo for over a hundred years. What should have been a blessing to that country has turned out to be a source of deep sadness and regret and, indeed, a curse. The Congo's natural wealth has been a source of private funding for military and political elites instead of benefiting the vast majority of the Congolese population. Our resolution rightly calls for a package of measures to tackle this situation. We must take action to ensure respect for the arms embargo; the UN Security Council must impose sanctions, travel restrictions, a ban on financial services, etcetera, on individuals who have participated in the pillaging of Congolese assets; the EU and its Member States must act against companies involved in exploitation; we need a peacekeeping force in the east of the country; and action must be taken to disarm all illegally armed groups. Only if such measures are taken can we hold out any hope that the elections due next year will make any difference to the tragic situation in that country. The problem in the Congo is neither ethnic nor racial. It is about economics, and only if we tackle economics will we solve the problems."@sk18
"Mr President, the conflict in the Democratic Republic of the Congo is the most lethal since the Second World War. The International Rescue Committee reckons that 3.8 million people have now been killed and over a million of those are children. Apart from those killed, 3.4 million have been displaced. Congolese and foreign military groups continue to use violence to conceal the plundering of gold, timber, ivory, tin and other natural resources. Meanwhile, the fragile and ineffectual transitional Congolese government stumbles from political stalemate to military crisis. Both the transitional government and its international partners have failed to deal with the root causes of the conflict. Natural resource exploitation has funded and fuelled the instability in the country and, indeed, has fuelled instability and violence in the Congo for over a hundred years. What should have been a blessing to that country has turned out to be a source of deep sadness and regret and, indeed, a curse. The Congo's natural wealth has been a source of private funding for military and political elites instead of benefiting the vast majority of the Congolese population. Our resolution rightly calls for a package of measures to tackle this situation. We must take action to ensure respect for the arms embargo; the UN Security Council must impose sanctions, travel restrictions, a ban on financial services, etcetera, on individuals who have participated in the pillaging of Congolese assets; the EU and its Member States must act against companies involved in exploitation; we need a peacekeeping force in the east of the country; and action must be taken to disarm all illegally armed groups. Only if such measures are taken can we hold out any hope that the elections due next year will make any difference to the tragic situation in that country. The problem in the Congo is neither ethnic nor racial. It is about economics, and only if we tackle economics will we solve the problems."@sl19
"Herr talman! Konflikten i Demokratiska republiken Kongo är den konflikt som har krävt flest offer sedan andra världskriget. Internationella räddningskommittén bedömer att 3,8 miljoner människor, varav en miljon barn, nu har dödats. Bortsett från de dödade har 3,4 miljoner människor tvångsförflyttats. Kongolesiska och utländska militära grupper fortsätter att använda våld för att dölja plundringen av guld, timmer, elfenben, tenn och andra naturresurser. Under tiden stapplar den bräckliga och ineffektiva kongolesiska övergångsregeringen vidare från ett politiskt dödläge till en militär kris. Både övergångsregeringen och dess internationella samarbetspartner har misslyckats med att ta itu med de grundläggande orsakerna till konflikten. Exploateringen av naturresurser har lagt gru0nden till och underblåst instabiliteten i landet – den har faktiskt underblåst instabilitet och våld i Kongo i över hundra år. Det som borde ha blivit en välsignelse för landet har visat sig leda till djup sorg och ånger och, i själva verket, vara en förbannelse. Kongos naturrikedomar har använts för privat finansiering av en militär och politisk elit i stället för att komma den stora majoriteten av den kongolesiska befolkningen till nytta. I vår resolution uttrycks med rätta krav på ett åtgärdspaket för att tackla denna situation. Vi måste vidta åtgärder för att se till att vapenembargot efterlevs. FN:s säkerhetsråd måste utfärda sanktioner: reserestriktioner och förbud mot finansiella tjänster med mera för personer som har deltagit i plundringen av kongolesiska tillgångar. EU och dess medlemsstater måste vidta åtgärder mot företag som deltar i exploateringen. Vi behöver en fredsbevarande styrka på plats i landets östra del och åtgärder måste vidtas för att avväpna alla illegala väpnade grupper. Bara om sådana åtgärder vidtas kan vi ha ett hopp om att valen nästa år kommer att kunna förändra den tragiska situationen i landet. Problemen i Demokratiska republiken Kongo beror inte på motsättningar mellan raser eller etniska grupper. De handlar om ekonomi och det är bara om vi angriper ekonomin som vi kommer att kunna lösa problemen."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Martin, David (PSE )."5,19,15,1,18,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph