Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-12-15-Speech-3-024"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20041215.2.3-024"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants des nations d’Europe, le prochain Conseil aura pour sujet principal la Turquie et je ne parlerai que de ce point, même si les souverainistes français, j’ai eu l’occasion de le rappeler ici avant-hier, ont déjà fait part des raisons de leur opposition. Je voudrais simplement adopter cette fois un autre point de vue et mettre en garde le Conseil contre la décision qu’il va prendre. Cette décision aura en effet des conséquences fort graves à mes yeux, non plus simplement au regard des conséquences de l’entrée de la Turquie, mais au regard également de l’image que les peuples d’Europe ont de l’Union européenne. Premièrement, les opinions publiques comprennent de moins en moins ce que nous concevons comme nos frontières. Évidemment, en faisant entrer la Turquie, les frontières se brouillent, la porte est ouverte à un ensemble de pays turcophones, y compris des pays du Caucase, auxquels s’ajoute la Géorgie. Bref, nous sommes en train de glisser vers une sorte d’État mondial dont le fondement n’est plus qu’un vague catalogue de bons sentiments dénommés «droits de l’homme». Cette évolution est incompréhensible pour beaucoup d’Européens, d’autant que, et j’en viens à mon deuxième point, ce faisant, nous tournons le dos à ce qui est pour les Européens l’essence de l’Europe et qui a été vaguement, maladroitement peut-être, qualifié de racine chrétienne. Malgré tout, il y a une conception précise du mode de vie, des civilisations qui composent l’Europe. Nous nous en éloignons et sans doute que, pris dans une sorte de tourbillon dans lequel vit une espèce d’élite mondialisée, nous ne nous rendons pas compte que nous insultons les peuples et que nous les choquons. Troisième point, la première conséquence ne va pas tarder. En France, à l’occasion du référendum, les Français commencent à comprendre qu’il existe un lien entre la Turquie et la Constitution. Ils se prononceront en en tenant compte. Je vous laisse donc maîtres des conséquences des décisions qui seront prises, Messieurs du Conseil, vendredi prochain."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants des nations d'Europe, le prochain Conseil aura pour sujet principal la Turquie et je ne parlerai que de ce point, même si les souverainistes français, j'ai eu l'occasion de le rappeler ici avant-hier, ont déjà fait part des raisons de leur opposition. Je voudrais simplement adopter cette fois un autre point de vue et mettre en garde le Conseil contre la décision qu'il va prendre. Cette décision aura en effet des conséquences fort graves à mes yeux, non plus simplement au regard des conséquences de l'entrée de la Turquie, mais au regard également de l'image que les peuples d'Europe ont de l'Union européenne. Premièrement, les opinions publiques comprennent de moins en moins ce que nous concevons comme nos frontières. Évidemment, en faisant entrer la Turquie, les frontières se brouillent, la porte est ouverte à un ensemble de pays turcophones, y compris des pays du Caucase, auxquels s'ajoute la Géorgie. Bref, nous sommes en train de glisser vers une sorte d'État mondial dont le fondement n'est plus qu'un vague catalogue de bons sentiments dénommés "droits de l'homme". Cette évolution est incompréhensible pour beaucoup d'Européens, d'autant que, et j'en viens à mon deuxième point, ce faisant, nous tournons le dos à ce qui est pour les Européens l'essence de l'Europe et qui a été vaguement, maladroitement peut-être, qualifié de racine chrétienne. Malgré tout, il y a une conception précise du mode de vie, des civilisations qui composent l'Europe. Nous nous en éloignons et sans doute que, pris dans une sorte de tourbillon dans lequel vit une espèce d'élite mondialisée, nous ne nous rendons pas compte que nous insultons les peuples et que nous les choquons. Troisième point, la première conséquence ne va pas tarder. En France, à l'occasion du référendum, les Français commencent à comprendre qu'il existe un lien entre la Turquie et la Constitution. Ils se prononceront en en tenant compte. Je vous laisse donc maîtres des conséquences des décisions qui seront prises, Messieurs du Conseil, vendredi prochain."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer, det kommende Europæiske Råd vil have Tyrkiet som vigtigste punkt på dagsordenen, og jeg vil udelukkende tale om dette punkt, selv om de franske uafhængige medlemmer allerede har givet udtryk for grundene til deres modstand, hvilket jeg fik mulighed for at nævne i forgårs. Jeg vil ganske enkelt denne gang fremhæve et andet synspunkt og advare Rådet mod en beslutning, som det har til hensigt at træffe. Beslutningen vil efter min mening reelt få mange alvorlige konsekvenser ikke blot med hensyn til konsekvenserne af Tyrkiets tiltrædelse, men ligeledes med hensyn til det billede, som europæerne har af EU. For det første forstår offentligheden stadig mindre af det, som vi kalder EU's grænser. Når Tyrkiet tiltræder, bliver grænserne uklare, og døren åbnes til en lang række tyrkisktalende lande, herunder landene i Kaukasusområdet, bl.a. Georgien. Vi er kort sagt ved at bevæge os i retning af en slags global stat, hvor grundlaget blot er en skrøbelig oversigt over de velmenende følelser, som kaldes "menneskerettigheder". Mange europæere forstår ikke denne udvikling, for, og dette er mit andet punkt, vi vender dermed ryggen til det, som europæerne opfatter som essensen af Europa, og som på uklar og måske ikke særlig heldig vis betegnes som det kristne grundlag. Til syvende og sidst findes der en præcis opfattelse af den livsform og de samfund, som EU består af. Vi er på vej væk fra dette, og det er helt sikkert, at vi, der er fanget i en slags hvirvelstrøm med en globaliseret elite, ikke er klar over, at vi fornærmer og chokerer befolkningerne. For det tredje vil den første konsekvens snart vise sig. I Frankrig begynder franskmændene i forbindelse med folkeafstemningen at forstå, at der er en sammenhæng mellem Tyrkiet og forfatningen. De vil afgive deres stemme, mens de tager dette i betragtning. Ærede rådsmedlemmer, jeg vil overlade konsekvenserne af de beslutninger, som træffes på fredag, til Dem."@da2
". Herr Präsident, meine Damen und Herren! Hauptthema der nächsten Ratstagung wird die Türkei sein, und ich möchte nur über diesen Punkt sprechen, selbst wenn die französischen Souveränisten, wie ich hier schon vorgestern anmerkte, bereits mitgeteilt haben, warum sie dagegen sind. Ich möchte diesmal einen anderen Standpunkt darlegen und den Rat vor der Entscheidung, die er zu treffen hat, warnen. Diese Entscheidung wird in meinen Augen äußerst ernste Konsequenzen haben, nicht nur bezüglich des Beitritts der Türkei, sondern auch bezüglich des Bildes, das die Völker Europas von der Union haben. Erstens versteht die Öffentlichkeit immer weniger, wo wir unsere Grenzen ansetzen. Indem wir der Türkei den Beitritt gestatten, werden die Grenzen natürlich sehr unscharf und die Tür wird für eine Reihe turksprachiger Länder geöffnet, einschließlich der Länder des Kaukasus, wozu noch Georgien kommt. Kurz, wir befinden uns auf dem Wege in eine Art Weltstaat, dessen Fundament nur noch in einem vagen Katalog guter Gefühle namens „Menschenrechte“ besteht. Diese Entwicklung ist für viele Europäer unverständlich, zumal wir, und da komme ich zu meinem zweiten Punkt, dem, was für die Europäer das Wesen Europas ausmacht und was vielleicht vage und ungeschickt als christliche Wurzeln definiert wurde, den Rücken kehren. Trotzdem gibt es jedoch eine präzise Vorstellung von der Lebensart, den Zivilisationen, aus denen Europa besteht. Davon entfernen wir uns, und zweifellos sind wir uns in einer Art von Taumel, in dem eine gewisse globalisierte Elite lebt, nicht darüber im Klaren, dass wir die Völker beleidigen und schockieren. Als dritter Punkt ist zu sagen, dass die Folgen nicht auf sich warten lassen werden. In Frankreich beginnen die Franzosen anlässlich des Referendums zu begreifen, dass ein Zusammenhang zwischen der Türkei und der Verfassung besteht. Dem werden sie bei ihrem Votum Rechnung tragen. Ich bitte also den Rat, die Konsequenzen der Beschlüsse zu bedenken, die nächsten Freitag gefasst werden."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επικεντρωθεί στην Τουρκία και το ίδιο θα κάνω και στη δική μου ομιλία, παρά το γεγονός ότι οι γάλλοι υπέρμαχοι της εθνικής κυριαρχίας, όπως το υπενθύμισα προχθές, έχουν ήδη γνωστοποιήσει τους λόγους της αντίθεσής τους. Θα ήθελα αυτήν τη φορά να εξετάσω το θέμα από μια άλλη οπτική γωνία, και να προειδοποιήσω το Συμβούλιο για τις επιπτώσεις της απόφασης που θα λάβει. Έχω την πεποίθηση ότι αυτή η απόφαση θα έχει εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες, όχι μόνο ως αποτέλεσμα της εισδοχής της Τουρκίας, αλλά και από την άποψη της εικόνας που θα διαμορφώσουν οι λαοί της Ευρώπης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, η κοινή γνώμη στα κράτη μέλη είναι ολοένα και λιγότερο σίγουρη ως προς το ποια θεωρούμε ότι είναι τα σύνορά μας. Αν επιτραπεί η ένταξη της Τουρκίας, τα σύνορα θα καταστούν συγκεχυμένα και θα ανοίξει η πόρτα για μεγάλο αριθμό τουρκόφωνων χωρών, περιλαμβανομένων των χωρών του Καυκάσου, όπως η Γεωργία. Εν ολίγοις, αυτή τη στιγμή ολισθαίνουμε προς ένα είδος παγκόσμιου κράτους, του οποίου τα θεμέλια είναι απλώς μια αόριστη διακήρυξη αγαθών προθέσεων που ονομάζονται “ανθρώπινα δικαιώματα”. Αυτή η εξέλιξη είναι ακατανόητη για πολλούς Ευρωπαίους, πολύ δε περισσότερο –και έρχομαι στο δεύτερο επιχείρημά μου– που την ίδια στιγμή γυρίζουμε την πλάτη σε κάτι που είναι για τους Ευρωπαίους η ουσία της Ευρώπης και το οποίο ασαφώς, και αδέξια ίσως, αναφέρθηκε ως οι χριστιανικές ρίζες της. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει μια σαφέστατη αντίληψη για τον τρόπο ζωής και τους πολιτισμούς που συνθέτουν την Ευρώπη. Απομακρυνόμαστε ακόμη περισσότερο από αυτά, και χωρίς αμφιβολία δεν αντιλαμβανόμαστε τον βαθμό στον οποίο προσβάλλουμε και σοκάρουμε τους πολίτες, εγκλωβισμένοι καθώς είμαστε στη δίνη της παγκοσμιοποιημένης ελίτ. Το τρίτο επιχείρημά μου είναι ότι η πρώτη συνέπεια δεν θα αργήσει να έλθει. Το προσεχές δημοψήφισμα σημαίνει ότι ο γαλλικός λαός αρχίζει να βλέπει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην Τουρκία και το Σύνταγμα, και θα ψηφίσει αναλόγως. Θέλω, συνεπώς να υπενθυμίσω στο Συμβούλιο την ευθύνη που έχει για το αποτέλεσμα των αποφάσεων που θα λάβει την προσεχή Παρασκευή."@el10
". Mr President, ladies and gentlemen, the next Council summit will focus on Turkey, and I shall do the same in my speech, even though the French sovereignists, as I noted the day before yesterday, have already made known the reasons for their opposition. This time I would like to look at the issue from a different angle, and to warn the Council against the decision it is going to take. It is my belief that this decision will have extremely serious consequences, not merely as a result of Turkey’s entry, but also in terms of the European Union’s image amongst the peoples of Europe. Firstly, the public is less and less sure of what we regard as our borders. If Turkey were allowed to join, the borders would be blurred, and the door would be open to a large number of Turkish-speaking countries, including the countries of the Caucasus such as Georgia. In short, we are currently slipping into a kind of world state, the foundation for which is merely a hazy catalogue of good intentions labelled ‘human rights’. This development is incomprehensible to many Europeans, all the more so because – and this is my second point – we are at the same time turning our back on what Europeans see as the essence of Europe, and what has been loosely, and perhaps clumsily, described as its Christian roots. In spite of everything, there is a very well-defined idea of the way of life and civilisations of which Europe is made up. We are moving ever further away from these, and we no doubt do not realise the extent to which we are insulting and shocking citizens, trapped as we are in the hustle and bustle of the globalised elite. My third point is that the first consequences will not be long in coming. The forthcoming referendum has meant that the French people are beginning to see the link between Turkey and the Constitution, and they will vote accordingly. I would therefore like to remind the Council of their responsibility for the outcome of the decisions they take next Friday."@en4
". Señor Presidente, Señorías, la próxima reunión en la cumbre del Consejo se centrará Turquía y yo haré lo mismo en mi intervención, si bien los soberanistas franceses, como tuve ocasión de señalar anteayer, han expuesto ya las razones de su oposición. Esta vez quisiera enfocar la cuestión desde otro punto de vista y advertir al Consejo ante la decisión que va a tomar. Creo que esa decisión tendrá consecuencias muy graves, no ya solo a raíz de la entrada en Turquía, sino también por la imagen de la Unión Europea entre los pueblos de Europa. En primer lugar, el público está cada vez menos seguro de qué entendemos por nuestras fronteras. Evidentemente, con la entrada de Turquía, las fronteras se desdibujan, se abre la puerta a un conjunto de países turcófonos, incluso países del Cáucaso como Georgia. En resumen, nos deslizamos hacia una especie de Estado mundial cuyo fundamento no es más que un vago catálogo de buenos sentimientos denominados «derechos humanos». Esta deriva es incomprensible para muchos europeos, máxime cuando –y este es el segundo punto que quiero plantear– al mismo tiempo damos la espalda a lo que para los europeos es la esencia de Europa y que se ha calificado vagamente, y tal vez torpemente, de raíces cristianas. A pesar de todo, existe una idea precisa del modo de vida y de las civilizaciones que componen Europa. Nos alejamos cada vez más de todo ello y sin duda no nos damos cuenta hasta qué punto ofendemos y escandalizamos a los ciudadanos, atrapados como estamos en el ajetreo de la elite globalizada. El tercer punto es que las primeras consecuencias no se harán esperar. El referendo convocado ha hecho que los franceses empiecen a ver la relación que existe entre Turquía y la Constitución, y votarán en consecuencia. Así pues, quisiera recordar al Consejo su responsabilidad por las consecuencias de las decisiones que tomen el próximo viernes."@es20
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants des nations d'Europe, le prochain Conseil aura pour sujet principal la Turquie et je ne parlerai que de ce point, même si les souverainistes français, j'ai eu l'occasion de le rappeler ici avant-hier, ont déjà fait part des raisons de leur opposition. Je voudrais simplement adopter cette fois un autre point de vue et mettre en garde le Conseil contre la décision qu'il va prendre. Cette décision aura en effet des conséquences fort graves à mes yeux, non plus simplement au regard des conséquences de l'entrée de la Turquie, mais au regard également de l'image que les peuples d'Europe ont de l'Union européenne. Premièrement, les opinions publiques comprennent de moins en moins ce que nous concevons comme nos frontières. Évidemment, en faisant entrer la Turquie, les frontières se brouillent, la porte est ouverte à un ensemble de pays turcophones, y compris des pays du Caucase, auxquels s'ajoute la Géorgie. Bref, nous sommes en train de glisser vers une sorte d'État mondial dont le fondement n'est plus qu'un vague catalogue de bons sentiments dénommés "droits de l'homme". Cette évolution est incompréhensible pour beaucoup d'Européens, d'autant que, et j'en viens à mon deuxième point, ce faisant, nous tournons le dos à ce qui est pour les Européens l'essence de l'Europe et qui a été vaguement, maladroitement peut-être, qualifié de racine chrétienne. Malgré tout, il y a une conception précise du mode de vie, des civilisations qui composent l'Europe. Nous nous en éloignons et sans doute que, pris dans une sorte de tourbillon dans lequel vit une espèce d'élite mondialisée, nous ne nous rendons pas compte que nous insultons les peuples et que nous les choquons. Troisième point, la première conséquence ne va pas tarder. En France, à l'occasion du référendum, les Français commencent à comprendre qu'il existe un lien entre la Turquie et la Constitution. Ils se prononceront en en tenant compte. Je vous laisse donc maîtres des conséquences des décisions qui seront prises, Messieurs du Conseil, vendredi prochain."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, seuraavassa neuvoston huippukokouksessa käsitellään pääasiassa Turkkia, ja minä aion tehdä samoin puheessani, vaikka valtioiden suvereenisuutta puolustavat ranskalaiset parlamentin jäsenet ovat jo kertoneet, mistä syystä he vastustavat asiaa – puhuin asiasta toissapäivänä. Tällä kertaa haluan tarkastella asiaa eri näkökulmasta ja kehottaa neuvostoa olemaan tekemättä aikomaansa päätöstä. Olen sitä mieltä, että tällä päätöksellä on äärettömän vakavia seurauksia, jotka eivät johdu pelkästään Turkin liittymisestä vaan koskevat myös sitä kuvaa, joka Euroopan kansoilla on Euroopan unionista. Ensinnäkin kansalaiset ovat yhä epävarmempia siitä, mitä pidämme rajoinamme. Jos Turkki voi liittyä unioniin, rajat hämärtyvät, ja ovi olisi avoinna monille turkinkielisille maille ja lisäksi Kaukasian maille, kuten Georgialle. Tämä tarkoittaa lyhyesti sanottuna sitä, että liu'umme kohti eräänlaista maailmanvaltiota, jonka perustana on pelkästään epämääräinen litania "ihmisoikeuksien" otsikon alle niputettuja hyviä aikomuksia. Monet eurooppalaiset eivät pysty ymmärtämään tällaista kehitystä varsinkaan siksi, että – ja tämä on minun toinen näkökohtani – käännämme selkäämme sille, mitä eurooppalaiset pitävät Euroopan olemuksena ja mitä on löyhästi ja kenties kömpelöstikin kutsuttu kristillisiksi juuriksi. Kaikesta huolimatta on olemassa hyvinkin tarkka käsitys siitä, millaisen elämäntavan ja minkä sivilisaatioiden varaan Eurooppa rakentuu. Etäännymme yhä kauemmaksi niistä, ja on selvää, ettemme käsitä, missä määrin loukkaamme ja järkytämme kansalaisia, koska olemme globaalin eliitin haihattelun vankeja. Kolmanneksi haluan muistuttaa, että ensimmäiset seuraukset ovat pian havaittavissa. Tulevan kansanäänestyksen vuoksi ranskalaiset ovat alkaneet ymmärtää, että Turkin ja perustuslakisopimuksen välillä on yhteys, ja he aikovat äänestää sen mukaisesti. Tämän vuoksi muistutan neuvostoa siitä, että sillä on vastuu ensi perjantaina tekemänsä päätöksen tuloksesta."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants des nations d'Europe, le prochain Conseil aura pour sujet principal la Turquie et je ne parlerai que de ce point, même si les souverainistes français, j'ai eu l'occasion de le rappeler ici avant-hier, ont déjà fait part des raisons de leur opposition. Je voudrais simplement adopter cette fois un autre point de vue et mettre en garde le Conseil contre la décision qu'il va prendre. Cette décision aura en effet des conséquences fort graves à mes yeux, non plus simplement au regard des conséquences de l'entrée de la Turquie, mais au regard également de l'image que les peuples d'Europe ont de l'Union européenne. Premièrement, les opinions publiques comprennent de moins en moins ce que nous concevons comme nos frontières. Évidemment, en faisant entrer la Turquie, les frontières se brouillent, la porte est ouverte à un ensemble de pays turcophones, y compris des pays du Caucase, auxquels s'ajoute la Géorgie. Bref, nous sommes en train de glisser vers une sorte d'État mondial dont le fondement n'est plus qu'un vague catalogue de bons sentiments dénommés "droits de l'homme". Cette évolution est incompréhensible pour beaucoup d'Européens, d'autant que, et j'en viens à mon deuxième point, ce faisant, nous tournons le dos à ce qui est pour les Européens l'essence de l'Europe et qui a été vaguement, maladroitement peut-être, qualifié de racine chrétienne. Malgré tout, il y a une conception précise du mode de vie, des civilisations qui composent l'Europe. Nous nous en éloignons et sans doute que, pris dans une sorte de tourbillon dans lequel vit une espèce d'élite mondialisée, nous ne nous rendons pas compte que nous insultons les peuples et que nous les choquons. Troisième point, la première conséquence ne va pas tarder. En France, à l'occasion du référendum, les Français commencent à comprendre qu'il existe un lien entre la Turquie et la Constitution. Ils se prononceront en en tenant compte. Je vous laisse donc maîtres des conséquences des décisions qui seront prises, Messieurs du Conseil, vendredi prochain."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, il prossimo Consiglio si concentrerà sulla Turchia, e io farò altrettanto nel mio intervento, anche se i fautori della sovranità nazionale francesi, come ho potuto notare l’altro ieri, hanno già reso noti i motivi del loro dissenso. Questa volta vorrei considerare la questione da una diversa angolazione, mettendo in guardia il Consiglio dal prendere la decisione che sta maturando. Sono convinto che tale decisione avrà conseguenze molto gravi, non solo a seguito dell’adesione turca, ma anche per quanto riguarda l’immagine dell’Unione presso i popoli europei. Innanzi tutto, i cittadini sono sempre meno sicuri di ciò che consideriamo i nostri confini. Se si concederà l’adesione alla Turchia, i confini diventeranno incerti e si aprirà la porta a numerosi paesi di lingua turca, compresi gli Stati caucasici come la Georgia. Per farla breve, attualmente stiamo scivolando in una sorta di Stato mondiale, la cui fondazione è solo un nebuloso catalogo di buone intenzioni etichettate come “diritti umani”. Questa linea di sviluppo è incomprensibile per molti europei, soprattutto perché – e questa è la mia seconda argomentazione – voltiamo le spalle a ciò che gli europei considerano l’essenza dell’Europa, e a ciò che si è indicato, in modo vago e forse goffo, come le sue radici cristiane. Nonostante tutto, esiste un concetto molto ben definito dello stile di vita e delle civiltà di cui è composta l’Europa. Ce ne stiamo allontanando sempre di più, e senza dubbio, intrappolati nel gran trambusto dell’ globalizzata, non comprendiamo quanto stiamo oltraggiando e lasciando perplessi i cittadini. In terzo luogo, le prime conseguenze non tarderanno a manifestarsi. L’imminente ha indotto i cittadini francesi a iniziare a scorgere il legame esistente tra la Turchia e la Costituzione, e voteranno di conseguenza. Vorrei pertanto ricordare al Consiglio la sua responsabilità riguardo al risultato delle decisioni che prenderà venerdì prossimo."@it12
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants des nations d'Europe, le prochain Conseil aura pour sujet principal la Turquie et je ne parlerai que de ce point, même si les souverainistes français, j'ai eu l'occasion de le rappeler ici avant-hier, ont déjà fait part des raisons de leur opposition. Je voudrais simplement adopter cette fois un autre point de vue et mettre en garde le Conseil contre la décision qu'il va prendre. Cette décision aura en effet des conséquences fort graves à mes yeux, non plus simplement au regard des conséquences de l'entrée de la Turquie, mais au regard également de l'image que les peuples d'Europe ont de l'Union européenne. Premièrement, les opinions publiques comprennent de moins en moins ce que nous concevons comme nos frontières. Évidemment, en faisant entrer la Turquie, les frontières se brouillent, la porte est ouverte à un ensemble de pays turcophones, y compris des pays du Caucase, auxquels s'ajoute la Géorgie. Bref, nous sommes en train de glisser vers une sorte d'État mondial dont le fondement n'est plus qu'un vague catalogue de bons sentiments dénommés "droits de l'homme". Cette évolution est incompréhensible pour beaucoup d'Européens, d'autant que, et j'en viens à mon deuxième point, ce faisant, nous tournons le dos à ce qui est pour les Européens l'essence de l'Europe et qui a été vaguement, maladroitement peut-être, qualifié de racine chrétienne. Malgré tout, il y a une conception précise du mode de vie, des civilisations qui composent l'Europe. Nous nous en éloignons et sans doute que, pris dans une sorte de tourbillon dans lequel vit une espèce d'élite mondialisée, nous ne nous rendons pas compte que nous insultons les peuples et que nous les choquons. Troisième point, la première conséquence ne va pas tarder. En France, à l'occasion du référendum, les Français commencent à comprendre qu'il existe un lien entre la Turquie et la Constitution. Ils se prononceront en en tenant compte. Je vous laisse donc maîtres des conséquences des décisions qui seront prises, Messieurs du Conseil, vendredi prochain."@lt14
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants des nations d'Europe, le prochain Conseil aura pour sujet principal la Turquie et je ne parlerai que de ce point, même si les souverainistes français, j'ai eu l'occasion de le rappeler ici avant-hier, ont déjà fait part des raisons de leur opposition. Je voudrais simplement adopter cette fois un autre point de vue et mettre en garde le Conseil contre la décision qu'il va prendre. Cette décision aura en effet des conséquences fort graves à mes yeux, non plus simplement au regard des conséquences de l'entrée de la Turquie, mais au regard également de l'image que les peuples d'Europe ont de l'Union européenne. Premièrement, les opinions publiques comprennent de moins en moins ce que nous concevons comme nos frontières. Évidemment, en faisant entrer la Turquie, les frontières se brouillent, la porte est ouverte à un ensemble de pays turcophones, y compris des pays du Caucase, auxquels s'ajoute la Géorgie. Bref, nous sommes en train de glisser vers une sorte d'État mondial dont le fondement n'est plus qu'un vague catalogue de bons sentiments dénommés "droits de l'homme". Cette évolution est incompréhensible pour beaucoup d'Européens, d'autant que, et j'en viens à mon deuxième point, ce faisant, nous tournons le dos à ce qui est pour les Européens l'essence de l'Europe et qui a été vaguement, maladroitement peut-être, qualifié de racine chrétienne. Malgré tout, il y a une conception précise du mode de vie, des civilisations qui composent l'Europe. Nous nous en éloignons et sans doute que, pris dans une sorte de tourbillon dans lequel vit une espèce d'élite mondialisée, nous ne nous rendons pas compte que nous insultons les peuples et que nous les choquons. Troisième point, la première conséquence ne va pas tarder. En France, à l'occasion du référendum, les Français commencent à comprendre qu'il existe un lien entre la Turquie et la Constitution. Ils se prononceront en en tenant compte. Je vous laisse donc maîtres des conséquences des décisions qui seront prises, Messieurs du Conseil, vendredi prochain."@lv13
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants des nations d'Europe, le prochain Conseil aura pour sujet principal la Turquie et je ne parlerai que de ce point, même si les souverainistes français, j'ai eu l'occasion de le rappeler ici avant-hier, ont déjà fait part des raisons de leur opposition. Je voudrais simplement adopter cette fois un autre point de vue et mettre en garde le Conseil contre la décision qu'il va prendre. Cette décision aura en effet des conséquences fort graves à mes yeux, non plus simplement au regard des conséquences de l'entrée de la Turquie, mais au regard également de l'image que les peuples d'Europe ont de l'Union européenne. Premièrement, les opinions publiques comprennent de moins en moins ce que nous concevons comme nos frontières. Évidemment, en faisant entrer la Turquie, les frontières se brouillent, la porte est ouverte à un ensemble de pays turcophones, y compris des pays du Caucase, auxquels s'ajoute la Géorgie. Bref, nous sommes en train de glisser vers une sorte d'État mondial dont le fondement n'est plus qu'un vague catalogue de bons sentiments dénommés "droits de l'homme". Cette évolution est incompréhensible pour beaucoup d'Européens, d'autant que, et j'en viens à mon deuxième point, ce faisant, nous tournons le dos à ce qui est pour les Européens l'essence de l'Europe et qui a été vaguement, maladroitement peut-être, qualifié de racine chrétienne. Malgré tout, il y a une conception précise du mode de vie, des civilisations qui composent l'Europe. Nous nous en éloignons et sans doute que, pris dans une sorte de tourbillon dans lequel vit une espèce d'élite mondialisée, nous ne nous rendons pas compte que nous insultons les peuples et que nous les choquons. Troisième point, la première conséquence ne va pas tarder. En France, à l'occasion du référendum, les Français commencent à comprendre qu'il existe un lien entre la Turquie et la Constitution. Ils se prononceront en en tenant compte. Je vous laisse donc maîtres des conséquences des décisions qui seront prises, Messieurs du Conseil, vendredi prochain."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het belangrijkste onderwerp van de volgende Raad zal Turkije zijn. Ik zal het dan ook alleen over dat punt hebben, ook al hebben de Franse pleitbezorgers van soevereiniteit – zoals ik eergisteren al de gelegenheid heb gehad te herhalen – al kennis gegeven van de redenen van hun verzet. Ditmaal zou ik echter voor een ander gezichtspunt willen kiezen en de Raad willen waarschuwen voor het besluit dat hij gaat nemen. Dit besluit zal in mijn ogen namelijk zeer ernstige gevolgen hebben, niet alleen met het oog op de directe gevolgen van de toetreding van Turkije, maar ook met het oog op het beeld dat de volkeren van Europa van de Europese Unie hebben. Ten eerste begrijpt het publiek steeds minder wat wij als onze grenzen beschouwen. Het spreekt vanzelf dat, als we Turkije laten toetreden, de grenzen vervagen en de deur open staat voor een hele verzameling Turkstalige landen, waaronder de landen van de Kaukasus, zoals Georgië. Kortom, we glijden af richting een soort wereldstaat die slechts gebaseerd is op een vage lijst goede bedoelingen met het etiket “mensenrechten”. Deze ontwikkeling is voor veel Europeanen niet te begrijpen, te meer – en dat is mijn tweede punt – daar we ons hiermee afwenden van hetgeen voor de Europese burgers de essentie is van Europa en dat vagelijk – en wellicht wat onhandig – wordt aangeduid als de “christelijke wortels” van Europa. Ondanks alles bestaat er een duidelijk idee over de manier van leven en over de beschavingen waar Europa voor staat. Daarvan raken we steeds verder verwijderd, en we zijn ons er waarschijnlijk niet van bewust hoezeer we daarmee onze burgers beledigen en kwetsen, opgeslokt als we worden door de gewichtige zaken waarmee de mondiale elite zich bezighoudt. Mijn derde punt is dat de eerste gevolgen niet lang op zich zullen laten wachten. In Frankrijk, waar een referendum op stapel staat, beginnen de Fransen te begrijpen dat er een verband is tussen Turkije en de Grondwet. Ze zullen daar rekening mee houden wanneer ze zich uitspreken. Ik wil de Raad er dan ook aan herinneren dat hij verantwoordelijk is voor de gevolgen van de komende vrijdag te nemen besluiten."@nl3
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants des nations d'Europe, le prochain Conseil aura pour sujet principal la Turquie et je ne parlerai que de ce point, même si les souverainistes français, j'ai eu l'occasion de le rappeler ici avant-hier, ont déjà fait part des raisons de leur opposition. Je voudrais simplement adopter cette fois un autre point de vue et mettre en garde le Conseil contre la décision qu'il va prendre. Cette décision aura en effet des conséquences fort graves à mes yeux, non plus simplement au regard des conséquences de l'entrée de la Turquie, mais au regard également de l'image que les peuples d'Europe ont de l'Union européenne. Premièrement, les opinions publiques comprennent de moins en moins ce que nous concevons comme nos frontières. Évidemment, en faisant entrer la Turquie, les frontières se brouillent, la porte est ouverte à un ensemble de pays turcophones, y compris des pays du Caucase, auxquels s'ajoute la Géorgie. Bref, nous sommes en train de glisser vers une sorte d'État mondial dont le fondement n'est plus qu'un vague catalogue de bons sentiments dénommés "droits de l'homme". Cette évolution est incompréhensible pour beaucoup d'Européens, d'autant que, et j'en viens à mon deuxième point, ce faisant, nous tournons le dos à ce qui est pour les Européens l'essence de l'Europe et qui a été vaguement, maladroitement peut-être, qualifié de racine chrétienne. Malgré tout, il y a une conception précise du mode de vie, des civilisations qui composent l'Europe. Nous nous en éloignons et sans doute que, pris dans une sorte de tourbillon dans lequel vit une espèce d'élite mondialisée, nous ne nous rendons pas compte que nous insultons les peuples et que nous les choquons. Troisième point, la première conséquence ne va pas tarder. En France, à l'occasion du référendum, les Français commencent à comprendre qu'il existe un lien entre la Turquie et la Constitution. Ils se prononceront en en tenant compte. Je vous laisse donc maîtres des conséquences des décisions qui seront prises, Messieurs du Conseil, vendredi prochain."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o próximo Conselho terá por tema principal a Turquia mas eu não vou falar sobre esse assunto, embora os monárquicos franceses, como tive ocasião de recordar aqui anteontem, já tenham transmitido as razões da sua oposição. Gostaria apenas de adoptar desta vez um outro ponto de vista e pôr de sobreaviso o Conselho contra a decisão que vai tomar. Com efeito, essa decisão terá consequências muito graves, em meu entender, já não apenas como resultado da entrada da Turquia, mas também relativamente à imagem que os povos da Europa têm da União Europeia. Em primeiro lugar, as opiniões públicas compreendem cada vez menos as nossas concepções das nossas fronteiras. É evidente que, ao aceitarmos a entrada da Turquia, as fronteiras se confundem, a porta fica aberta para um conjunto de países turcófonos, incluindo os países do Cáucaso, como a Geórgia. Em resumo, estamos a escorregar para uma espécie de Estado mundial, cujo fundamento não passa de um vago catálogo de bons sentimentos chamados "direitos do Homem". Essa evolução é incompreensível para muitos Europeus, tanto mais que - e passo ao meu segundo ponto -, ao fazê-lo, voltamos as costas àquilo que para os Europeus constitui a essência da Europa e que foi vagamente, talvez desajeitadamente, qualificado de raiz cristã. Apesar de tudo, existe uma concepção muito concreta do modo de vida, das civilizações que compõem a Europa. Estamos a afastar-nos delas e não há dúvida que, apanhados numa espécie de turbilhão em que vive uma espécie de elite globalizada, não nos damos conta que estamos a insultar e chocar os cidadãos. Terceiro ponto: as primeiras consequências estão a chegar. Em França, por ocasião do referendo, os Franceses começam a compreender que existe uma relação entre a Turquia e a Constituição, e vão pronunciar-se de acordo com isso. E espero que o Conselho assuma as consequências das decisões que tomará na próxima sexta-feira."@pt17
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants des nations d'Europe, le prochain Conseil aura pour sujet principal la Turquie et je ne parlerai que de ce point, même si les souverainistes français, j'ai eu l'occasion de le rappeler ici avant-hier, ont déjà fait part des raisons de leur opposition. Je voudrais simplement adopter cette fois un autre point de vue et mettre en garde le Conseil contre la décision qu'il va prendre. Cette décision aura en effet des conséquences fort graves à mes yeux, non plus simplement au regard des conséquences de l'entrée de la Turquie, mais au regard également de l'image que les peuples d'Europe ont de l'Union européenne. Premièrement, les opinions publiques comprennent de moins en moins ce que nous concevons comme nos frontières. Évidemment, en faisant entrer la Turquie, les frontières se brouillent, la porte est ouverte à un ensemble de pays turcophones, y compris des pays du Caucase, auxquels s'ajoute la Géorgie. Bref, nous sommes en train de glisser vers une sorte d'État mondial dont le fondement n'est plus qu'un vague catalogue de bons sentiments dénommés "droits de l'homme". Cette évolution est incompréhensible pour beaucoup d'Européens, d'autant que, et j'en viens à mon deuxième point, ce faisant, nous tournons le dos à ce qui est pour les Européens l'essence de l'Europe et qui a été vaguement, maladroitement peut-être, qualifié de racine chrétienne. Malgré tout, il y a une conception précise du mode de vie, des civilisations qui composent l'Europe. Nous nous en éloignons et sans doute que, pris dans une sorte de tourbillon dans lequel vit une espèce d'élite mondialisée, nous ne nous rendons pas compte que nous insultons les peuples et que nous les choquons. Troisième point, la première conséquence ne va pas tarder. En France, à l'occasion du référendum, les Français commencent à comprendre qu'il existe un lien entre la Turquie et la Constitution. Ils se prononceront en en tenant compte. Je vous laisse donc maîtres des conséquences des décisions qui seront prises, Messieurs du Conseil, vendredi prochain."@sk18
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants des nations d'Europe, le prochain Conseil aura pour sujet principal la Turquie et je ne parlerai que de ce point, même si les souverainistes français, j'ai eu l'occasion de le rappeler ici avant-hier, ont déjà fait part des raisons de leur opposition. Je voudrais simplement adopter cette fois un autre point de vue et mettre en garde le Conseil contre la décision qu'il va prendre. Cette décision aura en effet des conséquences fort graves à mes yeux, non plus simplement au regard des conséquences de l'entrée de la Turquie, mais au regard également de l'image que les peuples d'Europe ont de l'Union européenne. Premièrement, les opinions publiques comprennent de moins en moins ce que nous concevons comme nos frontières. Évidemment, en faisant entrer la Turquie, les frontières se brouillent, la porte est ouverte à un ensemble de pays turcophones, y compris des pays du Caucase, auxquels s'ajoute la Géorgie. Bref, nous sommes en train de glisser vers une sorte d'État mondial dont le fondement n'est plus qu'un vague catalogue de bons sentiments dénommés "droits de l'homme". Cette évolution est incompréhensible pour beaucoup d'Européens, d'autant que, et j'en viens à mon deuxième point, ce faisant, nous tournons le dos à ce qui est pour les Européens l'essence de l'Europe et qui a été vaguement, maladroitement peut-être, qualifié de racine chrétienne. Malgré tout, il y a une conception précise du mode de vie, des civilisations qui composent l'Europe. Nous nous en éloignons et sans doute que, pris dans une sorte de tourbillon dans lequel vit une espèce d'élite mondialisée, nous ne nous rendons pas compte que nous insultons les peuples et que nous les choquons. Troisième point, la première conséquence ne va pas tarder. En France, à l'occasion du référendum, les Français commencent à comprendre qu'il existe un lien entre la Turquie et la Constitution. Ils se prononceront en en tenant compte. Je vous laisse donc maîtres des conséquences des décisions qui seront prises, Messieurs du Conseil, vendredi prochain."@sl19
". Herr talman, mina damer och herrar! Under nästa rådsmöte kommer man att fokusera på Turkiet, och detsamma kommer jag att göra i mitt anförande, även om de franska suveränitetsförespråkarna redan har uppgett skälen till sitt motstånd, vilket jag noterade i förrgår. Den här gången vill jag undersöka frågan ur en annan synvinkel och varna rådet för det beslut man kommer att fatta. Det är min övertygelse att detta beslut kommer att få ytterst allvarliga konsekvenser, inte endast till följd av Turkiets inträde, utan också när det gäller EU:s anseende bland Europas folk. För det första blir allmänheten allt osäkrare på vad vi betraktar som våra gränser. Om Turkiet skulle tillåtas att ansluta sig skulle gränserna suddas ut, och dörren skulle stå öppen för ett stort antal turkiskspråkiga länder, däribland länderna i Kaukasien, som t.ex. Georgien. Kort sagt håller vi för närvarande på att glida in i ett slags världsstat som vilar på en grundval som endast är en dunkel förteckning över goda intentioner som betecknas ”mänskliga rättigheter”. Den här utvecklingen är obegriplig för många européer, inte minst på grund av att vi – och det här är min andra punkt – samtidigt blundar för det som européerna uppfattar som EU:s innersta väsen och som i lösa termer och kanske på ett klumpigt sätt beskrivits som dess kristna rötter. Trots allt förekommer det en mycket väldefinierad idé om den livsstil och de civilisationer som EU består av. Vi rör oss allt längre bort från dessa, och säkerligen inser vi inte i vilken omfattning vi förolämpar och upprör medborgarna, fångade som vi är i den globaliserade elitens stormvindar. För det tredje vill jag säga att det inte kommer att dröja länge förrän vi får se de första konsekvenserna. Den förestående folkomröstningen har inneburit att det franska folket börjat se förbindelsen mellan Turkiet och konstitutionen, och de kommer att rösta i enlighet med detta. Jag vill därför påminna rådet om att man har ett ansvar för utgången av de beslut som kommer att fattas nästa fredag."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Coûteaux (IND/DEM ),"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8
"au nom du groupe"5,19,15,1,18,14,11,16,13,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph