Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-12-14-Speech-2-202"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20041214.13.2-202"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Hr. formand. I ALDE-Gruppen var vi meget glade over at konstatere, at Prodi-Kommissionen lagde så stor vægt på Lissabon-målene, da den præsenterede sit forslag til de finansielle overslag. Vi kan også konstatere, at en bedring af konkurrenceevnen og øget vækst i Europa er noget af det, der virkelig står højt på dagsordenen for Barroso-Kommissionen og har gjort det helt fra starten. Det har vi også set med de tydelige markeringer, hr. Barroso er kommet med i dag her i plenarsalen. Derfor synes jeg, at det er meget naturligt at spørge Kommissionen, om den vil drage konsekvensen af sit skarpe fokus på Lissabon-målene og ændre i Prodi-Kommissionens forslag. Er der nogen steder, hvor den vil afsætte flere ressourcer til bedring af konkurrenceevnen og til at skabe øget vækst og flere arbejdspladser? Er der nogen ændringer i den finansielle rammes struktur? Og vil der blive fokuseret mere på de vækstorienterede politikområder? Er der ting, som man vil skære bort? Det er et stort kompleks. Det er et stort kompleks af lovgivning og forslag. Jeg forstår godt, at man tager udgangspunkt i det, der ligger, men alligevel kunne det være interessant at høre, om der er nogle ting, man vil veje tungere, og om der er nogle negative prioriteter. Hvor er det, man vil skære væk først, hvis der skulle prioriteres? Når vi i Parlamentet diskuterer de finansielle overslag, så fokuserer vi ikke på et udgiftsloft, ligesom nogle lande i Rådet gør. Vi ønsker ikke at lade os binde ind i Rådets perspektivløse diskussioner om 1 %, eller hvad det måtte være. Jeg er glad for, at De her i dag har sagt, at man heller ikke diskuterer procenter i Kommissionen - i hvert fald ikke i øjeblikket. Vi skal ikke tale om kvantitet, men om kvalitet. Derfor skal der her lyde en opfordring til, at Kommissionen bevarer en stoisk ro for først og fremmest at diskutere indhold i EU-politikken. Derefter kan vi diskutere budgetloft. Vi har nu en helt unik chance til at tænke over, hvad vi vil, og hvordan vi vil have det fremtidige EU i årene fra 2007 til 2013, og den chance skal vi ikke forspilde. For min egen gruppes vedkommende er det vigtigt, at vi får sat fokus på forskningen og styrker de fælles forskningsprogrammer, måske endda overvejer at skabe en fond for grundforskning, som kan styrke forskningen i fremtidens teknologier som f.eks. nanoteknologi, så EU også kan blive en "spiller på banen". Vi skal overveje at få øget benchmarking af vores universiteter i Europa - sådan en jævnlig sammenligning af, hvem der gør det bedst på tværs af grænserne, og vi skal skabe sund konkurrence. Vi skal se på vores uddannelsesprogrammer og se, om de tager hensyn til behovene i de nye medlemslande, hvor bl.a. mange studerende ikke har råd til at rejse ud og lære nyt. Igen kan man spørge: "Har vi fået det rigtige fokus i det, der ligger"? Det er klart, at det er den debat, vi vil gå ind i fra Parlamentets side og arbejde med. Når det er sagt, er det klart, at den store kamp kommer til at stå om regionalpolitikken. Det er regionalpolitikken, der er det vanskelige område. Da De var i høring her i Parlamentet, var De så modig at sige, at De mente nok, at der var enkelte af de nye lande, der kunne klare at absorbere mere end 4 % af bruttonationalproduktet. Jeg vil da være interesseret i at høre, om De stadigvæk mener det, fru Grybauskaitė, efter at De er blevet kommissær. Også her skal vi jo se på, hvor vi udnytter pengene mest effektivt, og hvordan vi skaffer kvalitet og ikke bare ser på kvantitet? Derfor bliver det meget centralt, hvad vi kan komme frem med i spørgsmålet om regionalpolitikken, og vi ser jo, at det er et ganske vanskeligt tema - også for Rådet. Jeg håber på, at vi kan få en god dialog, og vi kan få en månedlig trialog, fordi det er vigtigt, at vi kan løbende diskutere de her ting. Det er en meget stor pakke."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand. I ALDE-Gruppen var vi meget glade over at konstatere, at Prodi-Kommissionen lagde så stor vægt på Lissabon-målene, da den præsenterede sit forslag til de finansielle overslag. Vi kan også konstatere, at en bedring af konkurrenceevnen og øget vækst i Europa er noget af det, der virkelig står højt på dagsordenen for Barroso-Kommissionen og har gjort det helt fra starten. Det har vi også set med de tydelige markeringer, hr. Barroso er kommet med i dag her i plenarsalen. Derfor synes jeg, at det er meget naturligt at spørge Kommissionen, om den vil drage konsekvensen af sit skarpe fokus på Lissabon-målene og ændre i Prodi-Kommissionens forslag. Er der nogen steder, hvor den vil afsætte flere ressourcer til bedring af konkurrenceevnen og til at skabe øget vækst og flere arbejdspladser? Er der nogen ændringer i den finansielle rammes struktur? Og vil der blive fokuseret mere på de vækstorienterede politikområder? Er der ting, som man vil skære bort? Det er et stort kompleks. Det er et stort kompleks af lovgivning og forslag. Jeg forstår godt, at man tager udgangspunkt i det, der ligger, men alligevel kunne det være interessant at høre, om der er nogle ting, man vil veje tungere, og om der er nogle negative prioriteter. Hvor er det, man vil skære væk først, hvis der skulle prioriteres? Når vi i Parlamentet diskuterer det finansielle overslag, så fokuserer vi ikke på et udgiftsloft, ligesom nogle lande i Rådet gør. Vi ønsker ikke at lade os binde ind i Rådets perspektivløse diskussioner om 1 %, eller hvad det måtte være. Jeg er glad for, at De her i dag har sagt, at man heller ikke diskuterer procenter i Kommissionen - i hvert fald ikke i øjeblikket. Vi skal ikke tale om kvantitet, men om kvalitet. Derfor skal der her lyde en opfordring til, at Kommissionen bevarer en stoisk ro for først og fremmest at diskutere indhold i EU-politikken. Derefter kan vi diskutere budgetloft. Vi har nu en helt unik chance til at tænke over, hvad vi vil, og hvordan vi vil have det fremtidige EU i årene fra 2007 til 2013, og den chance skal vi ikke forspilde. For min egen gruppes vedkommende er det vigtigt, at vi får sat fokus på forskningen og styrker de fælles forskningsprogrammer, måske endda overvejer at skabe en fond for grundforskning, som kan styrke forskningen i fremtidens teknologier som f.eks. nanoteknologi, så EU også kan blive en "spiller på banen". Vi skal overveje at få øget benchmarking af vores universiteter i Europa - sådan en jævnlig sammenligning af, hvem der gør det bedst på tværs af grænserne, og vi skal skabe sund konkurrence. Vi skal se på vores uddannelsesprogrammer og se, om de tager hensyn til behovene i de nye medlemslande, hvor bl.a. mange studerende ikke har råd til at rejse ud og lære nyt. Igen kan man spørge: "Har vi fået det rigtige fokus i det, der ligger"? Det er klart, at det er den debat, vi vil gå ind i fra Parlamentets side og arbejde med. Når det er sagt, er det klart, at den store kamp kommer til at stå om regionalpolitikken. Det er regionalpolitikken, der er det vanskelige område. Da De var i høring her i Parlamentet, var De så modig at sige, at De mente nok, at der var enkelte af de nye lande, der kunne klare at absorbere mere end 4 % af bruttonationalproduktet. Jeg vil da være interesseret i at høre, om De stadigvæk mener det, fru Grybauskaite, efter at De er blevet kommissær. Også her skal vi jo se på, hvor vi udnytter pengene mest effektivt, og hvordan vi skaffer kvalitet og ikke bare ser på kvantitet? Derfor bliver det meget centralt, hvad vi kan komme frem med i spørgsmålet om regionalpolitikken, og vi ser jo, at det er et ganske vanskeligt tema - også for Rådet. Jeg håber på, at vi kan få en god dialog, og vi kan få en månedlig trialog, fordi det er vigtigt, at vi kan løbende diskutere de her ting. Det er en meget stor pakke."@cs1
". Herr Präsident! Wir, die Abgeordneten der Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa, haben uns sehr darüber gefreut, dass die Kommission von Herrn Prodi bei der Vorlage des Entwurfs für den finanziellen Rahmen den Zielen von Lissabon so große Bedeutung beigemessen hat. Wir stellen ferner fest, dass die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und die Erhöhung des Wachstums in Europa auf der Agenda der Kommission Barroso wirklich mit ganz oben stehen, und zwar schon von Anfang an. Das wird auch aus den klaren Worten deutlich, die Herr Barroso heute hier gebraucht hat. Deshalb ist es nur natürlich, dass ich von der Kommission wissen möchte, ob sie sich den Konsequenzen ihrer Schwerpunktverlagerung auf die Ziele von Lissabon stellen und den Vorschlag der Kommission Prodi abändern wird. Gedenkt sie, mehr Ressourcen für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und die Schaffung von mehr Wachstum und Arbeitsplätzen bereitzustellen? Wurde die Struktur des Finanzrahmens verändert? Werden wachstumsorientierte Bereiche stärker im Mittelpunkt stehen? Gibt es Dinge, auf die man verzichten wird? Wir haben es hier mit einem großen Komplex der Gesetzgebung und entsprechender Vorschläge zu tun. Mir ist klar, dass der derzeitige Stand den Ausgangspunkt bildet, aber es wäre doch interessant zu erfahren, ob es Dinge gibt, denen mehr Bedeutung beigemessen wird, und ob es möglicherweise negative Prioritäten gibt. Wenn es denn Prioritäten gibt, wo soll der Rotstift zuerst angesetzt werden? Wenn wir im Parlament den Finanzrahmen diskutieren, dann haben wir dabei im Gegensatz zu einigen Ländern im Rat nicht die Ausgabenobergrenze im Auge. Wir wollen uns aus den mit Scheuklappen geführten Diskussionen des Rates über 1%-Obergrenzen und dergleichen heraushalten. Ich freue mich, dass Sie heute in diesem Hause gesagt haben, dass in der Kommission keine Prozentsätze diskutiert werden, jedenfalls nicht im Moment. Wir müssen über Qualität sprechen und nicht über Quantität. Das Parlament muss die Kommission daher auffordern, absolute Ruhe zu bewahren und in allererster Linie den Inhalt der EU-Politik zu diskutieren. Über Haushaltsobergrenzen können wir später sprechen. Wir haben jetzt die einmalige Möglichkeit zu überlegen, was wir wollen und wie die Zukunft der EU zwischen 2007 und 2013 unserer Meinung nach aussehen soll. Diese Möglichkeit dürfen wir nicht ungenutzt lassen. Aus der Sicht meiner Fraktion ist es wichtig, das Augenmerk auf die Forschung zu legen, gemeinsame Forschungsprogramme zu stärken und vielleicht sogar die Einrichtung eines Fonds für die Grundlagenforschung zu prüfen, mit dem die Erforschung von Technologien der Zukunft wie der Nanotechnologie gefördert und der EU ein Platz unter den führenden Akteuren gesichert werden könnte. Wir müssen unsere Universitäten in Europa verstärkt einem Benchmarking unterziehen, um herauszufinden, wer im grenzüberschreitenden Vergleich in welchen Bereichen Spitzenleistungen vollbringt, und wir müssen einen gesunden Wettbewerb ankurbeln. Wir müssen unsere Ausbildungsprogramme überprüfen und feststellen, ob sie den Erfordernissen in den neuen Mitgliedstaaten entsprechen, in denen es sich viele Studenten nicht leisten können zu reisen und neues Wissen zu erwerben. Erneut kann die Frage gestellt werden: „Haben wir beim jetzigen Finanzrahmen die Akzente richtig gesetzt?“ Das ist eindeutig die Debatte, die wir im Parlament führen und an der wir arbeiten sollten. Allerdings wird die wirkliche Schlacht um die Regionalpolitik geschlagen werden. Die Regionalpolitik ist das wirklich schwierige Feld. Bei Ihren Anhörungen hier im Parlament hatten Sie den Mut, die Absicht zu äußern, dass einige der neuen Länder möglicherweise über 4 % des Bruttoinlandsprodukts absorbieren können. Mich würde interessieren, ob Sie jetzt, da Sie Kommissarin sind, noch immer diesen Standpunkt vertreten, Frau Grybauskaitė. Wir sollten in diesem Bereich natürlich auch prüfen, wie wir die Gelder am effektivsten einsetzen und wie wir Qualität statt Quantität schaffen können. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, was uns im Bereich der Regionalpolitik einfällt, und uns ist natürlich klar, dass dies auch für den Rat ein recht schwieriges Thema ist. Ich hoffe, dass wir einen konstruktiven Dialog und einen monatlichen Trilog führen können, denn es ist für uns wichtig, die Diskussion zu diesen Themen fortzusetzen. Vor uns liegt eine Menge Arbeit."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, όλοι οι βουλευτές της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη εκφράζουμε την ιδιαίτερη ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι η Επιτροπή Πρόντι έδωσε τόσο μεγάλη σημασία στους στόχους της Λισαβόνας κατά την παρουσίαση του σχεδίου δημοσιονομικών προοπτικών. Επισημαίνουμε ακόμη ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η ενίσχυση της ανάπτυξης στην Ευρώπη συγκαταλέγονται πράγματι μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων του προγράμματος της Επιτροπής Barroso, και τούτο μάλιστα εξαρχής. Το διαπιστώσαμε αυτό και από τις σαφείς παρατηρήσεις που διατύπωσε ο κ. Barroso σήμερα στην Ολομέλεια. Θεωρώ, επομένως, απολύτως φυσικό να ρωτήσω την Επιτροπή εάν θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες της σαφούς επικέντρωσής της στους στόχους της Λισαβόνας και εάν θα προβεί στην τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής Πρόντι. Αναφέρεται πουθενά ότι θα διατεθούν περισσότεροι πόροι για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, να ενισχυθεί η ανάπτυξη και να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας; Προβλέπονται αλλαγές στη δομή του δημοσιονομικού πλαισίου; Θα δοθεί μεγαλύτερο βάρος στους τομείς πολιτικής που είναι προσανατολισμένοι στην ανάπτυξη; Υπάρχουν τομείς οι οποίοι θα παραμεληθούν; Έχουμε ενώπιόν μας ένα μεγάλο, πολυσύνθετο πλέγμα νομοθετημάτων και προτάσεων. Αντιλαμβάνομαι πως ό,τι ισχύει αυτήν τη στιγμή αποτελεί την αφετηρία, αλλά θα ήταν ωστόσο ενδιαφέρον να ακούσουμε εάν υπάρχει κάτι στο οποίο θα δοθεί μεγαλύτερο βάρος και εάν υπάρχουν ενδεχομένως τομείς από τους οποίους θα αφαιρεθεί η προτεραιότητα. Εάν υπάρχουν όντως προτεραιότητες, σε ποιους τομείς θα γίνουν οι πρώτες περικοπές; Όταν συζητήσαμε στην Αίθουσα αυτή τις οικονομικές εκτιμήσεις, δεν επικεντρώσαμε την προσοχή μας σε κάποιο ανώτατο όριο δαπανών, όπως κάνουν ορισμένες χώρες στους κόλπους του Συμβουλίου. Δεν επιθυμούμε να εμπλακούμε στις κοντόφθαλμες συζητήσεις του Συμβουλίου για καθορισμού του 1% ή άλλου ποσοστού. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι δηλώσατε σήμερα στο Σώμα ότι ούτε η Επιτροπή συζητά τα ποσοστά – εν πάση περιπτώσει, όχι επί του παρόντος. Δεν πρέπει να συζητούμε για την ποσότητα, αλλά για την ποιότητα. Το Κοινοβούλιο πρέπει, συνεπώς, να ζητήσει από την Επιτροπή να διατηρήσει μια στωική ηρεμία και, πρώτα από όλα, να συζητήσει το περιεχόμενο της κοινοτικής πολιτικής. Μετά θα έρθει η ώρα να συζητήσουμε τα ανώτατα όρια του προϋπολογισμού. Έχουμε αυτήν τη στιγμή μια μοναδική ευκαιρία να σκεφτούμε τι θέλουμε, καθώς και πως θέλουμε να είναι η ΕΕ κατά την περίοδο 2007 – 2013. Δεν πρέπει να την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη. Η Ομάδα στην οποία πρόσκειμαι θεωρεί σημαντικό να δοθεί έμφαση στην έρευνα, να ενισχυθούν τα κοινά ερευνητικά προγράμματα και να εξεταστεί ίσως το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ταμείου για έρευνα σε βασικούς τομείς, το οποίο θα ενισχύσει την έρευνα σε τεχνολογίες του μέλλοντος, όπως η νανοτεχνολογία, καθιστώντας την ΕΕ καίριο παράγοντα στον εν λόγω τομέα. Πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο συγκριτικής αξιολόγησης των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και να προβούμε σε δίκαιη σύγκριση του ποιος κάνει τι καλύτερα σε διασυνοριακό επίπεδο. Οφείλουμε επίσης να προωθήσουμε τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των πανεπιστημίων. Πρέπει να εξετάσουμε τα κοινοτικά προγράμματα κατάρτισης και να δούμε εάν λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των νέων κρατών μελών στα οποία, για παράδειγμα, πολλοί φοιτητές δεν έχουν την οικονομική άνεση να ταξιδέψουν και να αποκτήσουν νέες γνώσεις. Τίθεται και πάλι το ερώτημα εάν έχουμε επικεντρωθεί σωστά με βάση τα όσα διαθέτουμε επί του παρόντος. Αυτό είναι το θέμα που θα πρέπει να συζητήσει το Κοινοβούλιο και πάνω στο οποίο θα πρέπει να εργαστεί. Εννοείται, ασφαλώς, ότι η μεγάλη μάχη θα επικεντρωθεί στην περιφερειακή πολιτική. Αυτή παρουσιάζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων στο Κοινοβούλιο, δηλώσατε με περισσό θάρρος ότι ορισμένες από τις νέες χώρες είναι μάλλον σε θέση να απορροφήσουν περισσότερο από το 4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Με ενδιαφέρει να ακούσω εάν έχετε ακόμη την ίδια άποψη, κυρία Grybauskaite, τώρα που γίνατε Επίτροπος. Και σε αυτόν τον τομέα, θα πρέπει επίσης να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα κονδύλια και πώς θα προωθήσουμε την ποιότητα αντί να ασχολούμαστε μόνο με την ποσότητα. Το έργο που θα επιτελέσουμε στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής είναι, επομένως, ζωτικής σημασίας, και κατανοούμε φυσικά το γεγονός ότι πρόκειται για ιδιαίτερα δύσκολο θέμα, ακόμη και για το Συμβούλιο. Θέλω να ελπίζω ότι θα ξεκινήσει εποικοδομητικός διάλογος και συζήτηση μεταξύ των τριών οργάνων σε μηνιαία βάση, καθώς θεωρούμε σημαντικό να συνεχιστεί η συζήτηση για τα θέματα αυτά. Η δέσμη μέτρων που έχουμε ενώπιόν μας είναι σημαντική."@el10
"Mr President, we in the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe were very pleased to see that the Prodi Commission attached such great importance to the Lisbon objectives when it presented its draft financial estimates. We also note that improved competitiveness and increased growth in Europe are among the things that are genuinely high on the Barroso Commission’s agenda and have been so right from the start. That is something we have also seen following the clear observations made by Mr Barroso today here in plenary. I therefore think it only natural to ask the Commission whether it will face the implications of its sharp focus on the Lisbon objectives and amend the Prodi Commission’s proposal. Is there anywhere it will allocate more resources to improve competitiveness and to create increased growth and more jobs? Are there any changes to the structure of the financial framework? Is there to be more focus upon growth-oriented policy areas? Are there things to be dispensed with? What we have here is a large complex of legislation and proposals. I appreciate that what exists at present forms the point of departure, but it might however be interesting to hear whether there is anything to which more weight is to be given and whether there are any negative priorities. If there are to be priorities, where are the cutbacks to be made first? When we in Parliament debate the financial estimates, we do not focus upon an expenditure ceiling, as some countries in the Council do. We do not wish to become tied up in the Council’s blinkered discussions of 1% or whatever. I am pleased that, in this House today, you have said that percentages are not being discussed in the Commission either – at any rate, not at the moment. We must not talk about quantity, but quality. Parliament must therefore call upon the Commission to preserve a stoical calm and first of all discuss the content of EU policy. We can discuss budget ceilings subsequently. We now have a unique opportunity to consider what we want, as well as what we want the future EU to look like between 2007 and 2013, and that is an opportunity we must not waste. As far as my own group is concerned, it is important to have the focus on research, to strengthen the common research programmes and perhaps even to consider creating a fund for basic research that can strengthen research in future technologies such as nanotechnology, allowing the EU also to be a key player. We must consider obtaining increased benchmarking of our universities in Europe in terms of a fair comparison of who does what best on a cross-border basis, and we must create healthy competition. We must look at our training programmes and see whether they take account of needs in the new Member States where, for example, many students cannot afford to travel and learn new things. Again, it may be asked: ‘Have we obtained the correct focus in what we now have?’ This, clearly, is the debate in which we in Parliament shall engage and on which we shall work. That being said, the big battle will clearly centre upon regional policy. It is regional policy that is the difficult area. When you attended the hearings here in Parliament, you were courageous enough to express the view that some of the new countries were probably able to absorb more than 4% of gross domestic product. I shall be interested to hear whether you still hold that view, Mrs Grybauskaite, once you are Commissioner. In this area too, we shall of course look at how to make most effective use of the money and at how to create quality rather than just look to quantity. What we are able to come up with on the issue of regional policy is therefore crucial, and we appreciate, of course, that this is quite a difficult subject, including for the Council. I hope that we can obtain a constructive dialogue and a monthly trialogue, for it is important for us to go on discussing these matters. It is quite a package that we have here."@en4
"Señor Presidente, en el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa nos complació enormemente comprobar que la Comisión Prodi había otorgado tanta importancia a los objetivos de Lisboa al presentar su anteproyecto de estado de previsiones financieras. Asimismo, observamos que el aumento de la competitividad y del crecimiento en Europa ocupa desde el principio un lugar prioritario en la agenda de la Comisión Barroso, lo cual también hemos podido apreciar en los claros comentarios realizados por el señor Barroso en el Pleno de hoy. Por lo tanto, opino que es natural preguntar a la Comisión si afrontará las consecuencias de su marcada preocupación por los objetivos de Lisboa e introducirá enmiendas en la propuesta de la Comisión Prodi. ¿Asignará una cantidad mayor de recursos a algún sector con vistas a mejorar la competitividad y a fomentar el crecimiento y el empleo? ¿Introducirá cambios en la estructura del marco financiero? ¿Se prestará más atención a las políticas orientadas hacia el crecimiento? ¿Será necesario prescindir de algo? Nos encontramos ante una larga serie de normas y propuestas. Si bien entiendo que lo que tenemos actualmente constituye el punto de partida, sería interesante saber si se va a dar mayor relevancia a algo en concreto y si existen prioridades negativas. De ser así, ¿en qué ámbito se aplicarán primero los recortes? Al debatir en el Parlamento las previsiones financieras, no centramos nuestra atención en fijar un límite máximo de gasto, como hacen algunos países en el Consejo. No pretendemos encerrarnos en los mismos debates inflexibles que se producen en el Consejo en torno al 1 % o el porcentaje que sea. Me alegra que, hoy en esta Cámara, haya señalado que la cuestión de los porcentajes tampoco se abordará en la Comisión, al menos no por el momento. Es preciso hablar de calidad, no de cantidad. Así, conviene que el Parlamento invite a la Comisión a que mantenga una calma estoica y aborde en primer lugar el contenido de la política comunitaria. Posteriormente, nosotros podemos dedicarnos a debatir los límites presupuestarios. Tenemos una oportunidad única de plantearnos qué es lo que queremos conseguir y cuál es la impresión que deseamos que dé la Unión Europea entre 2007 y 2013. Se trata de una oportunidad que no podemos desaprovechar. En lo que concierne a mi propio Grupo, es importante centrar la atención en la investigación, reforzar los programas de investigación comunes e incluso, quizás, considerar la posibilidad de crear un fondo que impulse la investigación básica en el ámbito de las tecnologías del futuro, como la nanotecnología, y que permita a la Unión Europea ocupar una posición clave. Hay que pensar en obtener un número mayor de evaluaciones comparativas transfronterizas de nuestras universidades europeas en términos de una justa comparación de quién destaca en cada terreno, y hay que fomentar una competencia sana. Debemos analizar nuestros programas de formación y determinar si en ellos se tienen en cuenta las necesidades existentes en los nuevos Estados miembros donde, por ejemplo, muchos estudiantes no se pueden permitir viajar y aprender cosas diferentes. Una vez más, hay que preguntar lo siguiente: «¿Hemos conseguido el enfoque correcto en lo que tenemos ahora?» Sin duda alguna, esta es la cuestión sobre la que debe entablarse el debate en el Parlamento y sobre la que debemos trabajar. Dicho esto, el principal conflicto surgirá claramente en relación con la política regional, el aspecto más complicado. Cuando asistió usted a las comparecencias en este Parlamento, demostró tener la suficiente valentía como para expresar que era probable que algunos de los nuevos países llegaran a absorber más de un 4 % del producto interior bruto. Me interesaría saber si aún opina lo mismo, señora Grybauskaitë, desde su posición actual de Comisaria. Es evidente que, también en este sentido, estudiaremos el modo de hacer un uso más eficaz del dinero y de crear calidad en lugar de pensar solo en la cantidad. Por este motivo, las propuestas que se presenten en materia de política regional serán de vital importancia, si bien, por supuesto, somos conscientes de que se trata de un asunto bastante difícil, incluso para el Consejo. Confío en que podamos establecer un diálogo constructivo, así como un diálogo mensual a tres bandas, ya que resulta fundamental mantener un debate continuado sobre estos temas. Nos encontramos ante un paquete bastante complejo."@es20
"Hr. formand. I ALDE-Gruppen var vi meget glade over at konstatere, at Prodi-Kommissionen lagde så stor vægt på Lissabon-målene, da den præsenterede sit forslag til de finansielle overslag. Vi kan også konstatere, at en bedring af konkurrenceevnen og øget vækst i Europa er noget af det, der virkelig står højt på dagsordenen for Barroso-Kommissionen og har gjort det helt fra starten. Det har vi også set med de tydelige markeringer, hr. Barroso er kommet med i dag her i plenarsalen. Derfor synes jeg, at det er meget naturligt at spørge Kommissionen, om den vil drage konsekvensen af sit skarpe fokus på Lissabon-målene og ændre i Prodi-Kommissionens forslag. Er der nogen steder, hvor den vil afsætte flere ressourcer til bedring af konkurrenceevnen og til at skabe øget vækst og flere arbejdspladser? Er der nogen ændringer i den finansielle rammes struktur? Og vil der blive fokuseret mere på de vækstorienterede politikområder? Er der ting, som man vil skære bort? Det er et stort kompleks. Det er et stort kompleks af lovgivning og forslag. Jeg forstår godt, at man tager udgangspunkt i det, der ligger, men alligevel kunne det være interessant at høre, om der er nogle ting, man vil veje tungere, og om der er nogle negative prioriteter. Hvor er det, man vil skære væk først, hvis der skulle prioriteres? Når vi i Parlamentet diskuterer det finansielle overslag, så fokuserer vi ikke på et udgiftsloft, ligesom nogle lande i Rådet gør. Vi ønsker ikke at lade os binde ind i Rådets perspektivløse diskussioner om 1 %, eller hvad det måtte være. Jeg er glad for, at De her i dag har sagt, at man heller ikke diskuterer procenter i Kommissionen - i hvert fald ikke i øjeblikket. Vi skal ikke tale om kvantitet, men om kvalitet. Derfor skal der her lyde en opfordring til, at Kommissionen bevarer en stoisk ro for først og fremmest at diskutere indhold i EU-politikken. Derefter kan vi diskutere budgetloft. Vi har nu en helt unik chance til at tænke over, hvad vi vil, og hvordan vi vil have det fremtidige EU i årene fra 2007 til 2013, og den chance skal vi ikke forspilde. For min egen gruppes vedkommende er det vigtigt, at vi får sat fokus på forskningen og styrker de fælles forskningsprogrammer, måske endda overvejer at skabe en fond for grundforskning, som kan styrke forskningen i fremtidens teknologier som f.eks. nanoteknologi, så EU også kan blive en "spiller på banen". Vi skal overveje at få øget benchmarking af vores universiteter i Europa - sådan en jævnlig sammenligning af, hvem der gør det bedst på tværs af grænserne, og vi skal skabe sund konkurrence. Vi skal se på vores uddannelsesprogrammer og se, om de tager hensyn til behovene i de nye medlemslande, hvor bl.a. mange studerende ikke har råd til at rejse ud og lære nyt. Igen kan man spørge: "Har vi fået det rigtige fokus i det, der ligger"? Det er klart, at det er den debat, vi vil gå ind i fra Parlamentets side og arbejde med. Når det er sagt, er det klart, at den store kamp kommer til at stå om regionalpolitikken. Det er regionalpolitikken, der er det vanskelige område. Da De var i høring her i Parlamentet, var De så modig at sige, at De mente nok, at der var enkelte af de nye lande, der kunne klare at absorbere mere end 4 % af bruttonationalproduktet. Jeg vil da være interesseret i at høre, om De stadigvæk mener det, fru Grybauskaite, efter at De er blevet kommissær. Også her skal vi jo se på, hvor vi udnytter pengene mest effektivt, og hvordan vi skaffer kvalitet og ikke bare ser på kvantitet? Derfor bliver det meget centralt, hvad vi kan komme frem med i spørgsmålet om regionalpolitikken, og vi ser jo, at det er et ganske vanskeligt tema - også for Rådet. Jeg håber på, at vi kan få en god dialog, og vi kan få en månedlig trialog, fordi det er vigtigt, at vi kan løbende diskutere de her ting. Det er en meget stor pakke."@et5,5
"Arvoisa puhemies, me Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmässä olimme hyvin tyytyväisiä huomatessamme, että Prodin komissio antoi niin paljon painoarvoa Lissabonin tavoitteille esitellessään rahoitusarvioluonnoksensa. Panimme myös merkille, että entistä parempi kilpailukyky ja lisääntynyt kasvu Euroopassa ovat niitä asioita, jotka ovat tärkeällä sijalla Barroson komission asialistalla ja ovat olleet sitä alusta alkaen. Tämän olemme myös voineet huomata kuunnellessamme niitä selkeitä huomioita, joita puheenjohtaja Barroso esitti täällä tänään täysistunnon aikana. Sen vuoksi olen sitä mieltä, että on aivan luonnollista kysyä komissiolta, aikooko se kohdata ne seuraukset, joita sen tiukka keskittyminen Lissabonin tavoitteisiin aiheuttaa, ja muuttaa Prodin komission ehdotusta. Aikooko se missään kohdin osoittaa enemmän varoja kilpailukyvyn parantamiseen sekä kasvun ja työpaikkojen lisäämiseen? Aiotaanko rahoituskehyksen rakenteeseen tehdä muutoksia? Onko tarkoitus keskittää entistä enemmän huomiota laajeneviin politiikan aloihin? Onko joitakin asioita, joista aiotaan luopua? Meillä on edessämme laaja lainsäädäntö- ja ehdotuskokonaisuus. Ymmärrän, että nykytilanne muodostaa lähtökohdan, mutta voisi kuitenkin olla kiinnostavaa kuulla, onko mitään, mitä halutaan korostaa entistä enemmän ja onko olemassa mitään kielteisiä painopisteitä. Jos painopistealoja on, missä leikkauksia on tarkoitus tehdä ensimmäiseksi? Kun me parlamentissa keskustelemme rahoitusarvioista, emme keskity menokattoon, kuten jotkin maat neuvoston kokouksissa tekevät. Emme halua olla sidoksissa neuvoston yksipuolisiin keskusteluihin yhdestä prosentista tai muuta sellaista. Olen iloinen, että olette tänään sanonut, ettei prosenttimääristä keskustella komissiossakaan, ei ainakaan vielä. Meidän ei pidä keskustella määrästä, vaan laadusta. Parlamentin on sen vuoksi kehotettava komissiota säilyttämään mielenrauhansa ja ennen kaikkea keskustelemaan EU-politiikan sisällöstä. Voimme keskustella budjetin enimmäismääristä myöhemmin. Meillä on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus pohtia, mitä haluamme ja miltä haluamme tulevaisuuden EU:n näyttävän vuosina 2007–2013, eikä meidän pidä hukata tätä tilaisuutta. Voin oman ryhmäni puolesta sanoa, että meidän on tärkeää keskittyä tutkimukseen, lisätä yhteisiä tutkimusohjelmia ja ehkä jopa pohtia sellaisen tutkimusta varten tarkoitetun rahaston luomista, jolla voidaan vahvistaa nanoteknologian kaltaisia tulevaisuuden tekniikoita ja jonka ansiosta EU kykenee myös toimimaan keskeisessä asemassa. Meidän täytyy pohtia, miten voimme tehdä vertailevaa arviointia Euroopan yliopistoista vertailemalla oikeudenmukaisesti, mitä kukin tekee parhaiten rajat ylittävän periaatteen mukaisesti, ja meidän on myös luotava tervettä kilpailua. Meidän täytyy tutkia koulutusohjelmiamme ja selvittää, otetaanko niissä huomioon uusien jäsenvaltioiden tarpeet. Näissä maissa esimerkiksi monilla opiskelijoilla ei ole varaa matkustaa ja oppia uusia asioita. Voidaan jälleen kysyä, olemmeko nyt onnistuneet keskittymään oikeisiin asioihin? Tämä on tietysti kysymys, josta me parlamentissa aiomme käydä keskustelua ja jonka parissa aiomme tehdä työtä. Tämän jälkeen voidaankin todeta, että suuri kamppailu keskittyy epäilemättä aluepolitiikkaan. Juuri aluepolitiikka on vaikea ala. Kun osallistuitte kuulemisiin täällä parlamentissa, olitte melko rohkea sanoessanne, että jotkin uusista maista vaativat todennäköisesti 4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Arvoisa komission jäsen Grybauskaite, olen kiinnostunut kuulemaan, oletteko edelleen samaa mieltä nyt, kun olette komission jäsen. Tässäkin asiassa aiomme toki pyrkiä käyttämään rahoja mahdollisimman tehokkaasti, ja pyrimme korostamaan laatua pikemmin kuin määrää. Sen vuoksi on ratkaisevan tärkeää, mitä saamme aikaiseksi aluepolitiikassa, ja me toki ymmärrämme, että tämä on varsin vaikea asia, myös neuvostolle. Toivon, että onnistumme käymään rakentavaa keskustelua ja järjestämään kolmenvälisiä keskustelutilaisuuksia kuukausittain, koska on tärkeää, että jatkamme näistä asioista keskustelua. Meillä on selvitettävänämme melkoinen paketti."@fi7
". Monsieur le Président, le groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe s’est réjoui de voir que la Commission Prodi attachait une si grande importance aux objectifs de Lisbonne quand elle a présenté son projet d’estimations financières. Nous remarquons en outre que l’amélioration de la compétitivité et de la croissance en Europe figure en bonne position dans le programme de la Commission Barroso depuis le début. Nous nous en sommes également aperçu à la suite des remarques formulées par M. Barroso aujourd’hui en plénière. Je pense donc qu’il est tout naturel de demander à la Commission si elle fera face aux implications de son intérêt profond pour les objectifs de Lisbonne et modifiera la proposition de la Commission Prodi. Allouera-t-elle plus de ressources dans un domaine donné pour améliorer la compétitivité, renforcer la croissance et créer des emplois? Modifiera-t-elle la structure du cadre financier? Placera-t-elle davantage l’accent sur les domaines politiques orientés sur la croissance? Y a-t-il des choses dont on pourra se passer? Nous sommes ici face à un grand ensemble de textes législatifs et de propositions. Je suis ravie que l’on utilise ce qui existe comme point de départ, mais il pourrait être intéressant d’entendre s’il est un domaine auquel il sera accordé plus d’importance et s’il existe des priorités négatives. S’il doit y avoir des priorités, quels domaines doivent faire l’objet des premières coupes? Quand nous discutons au sein de ce Parlement des perspectives financières, nous ne nous concentrons pas sur un plafond de dépenses comme certains pays le font au sein du Conseil. Nous ne voulons pas nous enfermer dans les débats bornés du Conseil sur le pourcentage de 1% ou que sais-je. Je suis ravie que vous ayez déclaré aujourd’hui devant cette Assemblée que la Commission ne parlait pas de pourcentages non plus, du moins pas pour le moment. Il ne faut pas parler de quantité, mais de qualité. Le Parlement doit donc inviter la Commission à garder son calme et à discuter avant toute chose du contenu de la politique de l’UE. Nous pourrons parler des plafonds budgétaires plus tard. Nous avons aujourd’hui une occasion unique de réfléchir à ce que nous voulons et à quoi nous voulons que l’UE ressemble entre 2007 et 2013, et nous ne pouvons la manquer. De l’avis de mon groupe, il est important de placer l’accent sur la recherche, de renforcer les programmes communs de recherche et peut-être même d’envisager la création d’un fonds pour la recherche fondamentale qui puisse promouvoir la recherche dans les technologies de l’avenir comme la nanotechnologie et permettre ainsi à l’UE d’être un acteur de premier plan. Nous devons viser une amélioration comparative de nos universités afin de déterminer équitablement les meilleurs acteurs de chaque discipline au niveau transfrontalier et de créer une saine concurrence. Enfin, nous devons nous pencher sur nos programmes de formation et voir s’ils tiennent compte des besoins des nouveaux États membres où, par exemple, de nombreux étudiants n’ont pas les moyens de voyager et d’apprendre de nouvelles choses. On peut une fois de plus se poser la question de savoir si nous sommes parvenus à l’objectif fixé. Tel est le débat dans lequel le Parlement doit s’engager et auquel nous travaillerons. Cela dit, la grande bataille portera évidemment essentiellement sur la politique régionale. C’est la politique régionale le domaine difficile. Quand vous avez participé aux auditions du Parlement, vous avez eu le courage de dire que certains des nouveaux États membres pourraient probablement absorber plus de 4% du produit intérieur brut. Je suis curieuse de savoir si vous êtes toujours de cet avis, Madame Grybauskaitė, maintenant que vous êtes commissaire. Dans ce domaine également, nous nous pencherons sur la manière d’utiliser les fonds le plus efficacement possible et de créer de la qualité au lieu de ne nous intéresser qu’à la quantité. Ce que nous pouvons suggérer au sujet de la politique régionale est dès lors crucial, et nous sommes conscients que c’est une question difficile, y compris pour le Conseil. J’espère que nous pourrons mener un dialogue constructif et un trilogue mensuel, car il est essentiel que nous continuions à discuter de ces matières. C’est un véritable paquet que nous avons là."@fr8
"Hr. formand. I ALDE-Gruppen var vi meget glade over at konstatere, at Prodi-Kommissionen lagde så stor vægt på Lissabon-målene, da den præsenterede sit forslag til de finansielle overslag. Vi kan også konstatere, at en bedring af konkurrenceevnen og øget vækst i Europa er noget af det, der virkelig står højt på dagsordenen for Barroso-Kommissionen og har gjort det helt fra starten. Det har vi også set med de tydelige markeringer, hr. Barroso er kommet med i dag her i plenarsalen. Derfor synes jeg, at det er meget naturligt at spørge Kommissionen, om den vil drage konsekvensen af sit skarpe fokus på Lissabon-målene og ændre i Prodi-Kommissionens forslag. Er der nogen steder, hvor den vil afsætte flere ressourcer til bedring af konkurrenceevnen og til at skabe øget vækst og flere arbejdspladser? Er der nogen ændringer i den finansielle rammes struktur? Og vil der blive fokuseret mere på de vækstorienterede politikområder? Er der ting, som man vil skære bort? Det er et stort kompleks. Det er et stort kompleks af lovgivning og forslag. Jeg forstår godt, at man tager udgangspunkt i det, der ligger, men alligevel kunne det være interessant at høre, om der er nogle ting, man vil veje tungere, og om der er nogle negative prioriteter. Hvor er det, man vil skære væk først, hvis der skulle prioriteres? Når vi i Parlamentet diskuterer det finansielle overslag, så fokuserer vi ikke på et udgiftsloft, ligesom nogle lande i Rådet gør. Vi ønsker ikke at lade os binde ind i Rådets perspektivløse diskussioner om 1 %, eller hvad det måtte være. Jeg er glad for, at De her i dag har sagt, at man heller ikke diskuterer procenter i Kommissionen - i hvert fald ikke i øjeblikket. Vi skal ikke tale om kvantitet, men om kvalitet. Derfor skal der her lyde en opfordring til, at Kommissionen bevarer en stoisk ro for først og fremmest at diskutere indhold i EU-politikken. Derefter kan vi diskutere budgetloft. Vi har nu en helt unik chance til at tænke over, hvad vi vil, og hvordan vi vil have det fremtidige EU i årene fra 2007 til 2013, og den chance skal vi ikke forspilde. For min egen gruppes vedkommende er det vigtigt, at vi får sat fokus på forskningen og styrker de fælles forskningsprogrammer, måske endda overvejer at skabe en fond for grundforskning, som kan styrke forskningen i fremtidens teknologier som f.eks. nanoteknologi, så EU også kan blive en "spiller på banen". Vi skal overveje at få øget benchmarking af vores universiteter i Europa - sådan en jævnlig sammenligning af, hvem der gør det bedst på tværs af grænserne, og vi skal skabe sund konkurrence. Vi skal se på vores uddannelsesprogrammer og se, om de tager hensyn til behovene i de nye medlemslande, hvor bl.a. mange studerende ikke har råd til at rejse ud og lære nyt. Igen kan man spørge: "Har vi fået det rigtige fokus i det, der ligger"? Det er klart, at det er den debat, vi vil gå ind i fra Parlamentets side og arbejde med. Når det er sagt, er det klart, at den store kamp kommer til at stå om regionalpolitikken. Det er regionalpolitikken, der er det vanskelige område. Da De var i høring her i Parlamentet, var De så modig at sige, at De mente nok, at der var enkelte af de nye lande, der kunne klare at absorbere mere end 4 % af bruttonationalproduktet. Jeg vil da være interesseret i at høre, om De stadigvæk mener det, fru Grybauskaite, efter at De er blevet kommissær. Også her skal vi jo se på, hvor vi udnytter pengene mest effektivt, og hvordan vi skaffer kvalitet og ikke bare ser på kvantitet? Derfor bliver det meget centralt, hvad vi kan komme frem med i spørgsmålet om regionalpolitikken, og vi ser jo, at det er et ganske vanskeligt tema - også for Rådet. Jeg håber på, at vi kan få en god dialog, og vi kan få en månedlig trialog, fordi det er vigtigt, at vi kan løbende diskutere de her ting. Det er en meget stor pakke."@hu11
". Signor Presidente, in seno al gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa, siamo stati molto felici di constatare che la Commissione Prodi ha attribuito così tanta importanza agli obiettivi di Lisbona, quando ha presentato il suo progetto di prospettive finanziarie. Osserviamo inoltre che il miglioramento della competitività e della crescita in Europa è davvero tra le priorità dell’ordine del giorno della Commissione Barroso e lo è stato sin dall’inizio. Lo abbiamo potuto constatare anche dopo aver ascoltato le chiare osservazioni espresse dal Presidente Barroso oggi in plenaria. Per questo ritengo che sia del tutto naturale chiedere alla Commissione se affronterà le conseguenze del marcato accento posto sugli obiettivi di Lisbona e modificherà la proposta della Commissione Prodi. Ci sono settori in cui stanzierà più risorse per migliorare la competitività e per favorire una crescita maggiore e più occupazione? Ci sono modifiche nella struttura del quadro finanziario? Ci si concentrerà maggiormente sui settori politici orientati alla crescita? Qualcosa sarà eliminato? Ciò che abbiamo è un cospicuo corpo di leggi e proposte. Mi rendo conto che costituisce il punto di partenza, ma potrebbe essere tuttavia interessante sentire se ci sono ambiti ai quali verrà attribuito maggiore peso e se ci sono priorità negative. Se ci devono essere delle priorità, dove saranno operati i primi tagli? Quando noi al Parlamento discutiamo delle prospettive finanziarie, non ci concentriamo su un massimale di spesa, come fanno alcuni paesi al Consiglio. Non vogliamo rimanere invischiati nelle misere discussioni del Consiglio sull’1 per cento o qualsiasi altra percentuale. Sono lieta che lei oggi abbia detto in quest’Aula che nemmeno alla Commissione si discutono percentuali – in ogni caso non in questo momento. Non dobbiamo parlare di quantità, ma di qualità. Il Parlamento deve perciò esortare la Commissione a mantenere una calma stoica e a discutere innanzi tutto del contenuto della politica dell’Unione europea. Dei massimali di bilancio potremo discutere in una fase successiva. Ora abbiamo un’opportunità unica di pensare a quello che vogliamo e a come vogliamo che sia la futura Unione europea nel periodo 2007-2013, ed è un’opportunità che non dobbiamo sprecare. Per il mio gruppo, è importante porre l’accento sulla ricerca, potenziare i programmi comuni di ricerca, e magari anche pensare all’istituzione di un fondo per la ricerca di base, che possa rafforzare la ricerca nelle tecnologie del futuro come per esempio, la nanotecnologia, in modo che anche l’Unione europea possa diventare un protagonista. Dobbiamo pensare al miglioramento del delle nostre università in Europa, stabilendo un equo confronto su base transfrontaliera per capire chi è migliore in determinati settori, e dobbiamo creare una sana concorrenza. Dobbiamo studiare i nostri programmi di formazione e verificare che tengano conto delle esigenze dei nuovi Stati membri, nei quali, tra le altre cose, molti studenti, non hanno i mezzi per viaggiare ed imparare cose nuove. E ancora una volta ci si può chiedere: ”Nei risultati perseguiti, ci siamo concentrati sulle cose giuste”? E’ chiaramente questo il dibattito che avvieremo al Parlamento e sul quale dovremo lavorare. Detto questo, la grande battaglia si giocherà chiaramente sulla politica regionale che è il settore critico. Quando ha partecipato alle audizioni qui al Parlamento, lei ha avuto il coraggio di dire che pensava effettivamente che alcuni dei nuovi paesi probabilmente potevano assorbire più del 4 per cento del prodotto nazionale lordo. Sarei interessata a sapere se è sempre della stessa idea, signora Grybauskaitė, ora che è diventata Commissario. Anche in questo settore, dovremo cercare di capire come utilizzare il denaro nel modo più efficace e come creare qualità, invece di guardare solo alla quantità? Pertanto quello che riusciremo a fare nel settore della politica regionale è assolutamente fondamentale, e riteniamo si tratti di un tema molto complesso, anche per il Consiglio. Spero sia possibile realizzare un dialogo costruttivo e che sia possibile organizzare un trilogo mensile, è infatti importante che si continui a discutere di questi temi. Si tratta di un pacchetto molto grosso."@it12
"Hr. formand. I ALDE-Gruppen var vi meget glade over at konstatere, at Prodi-Kommissionen lagde så stor vægt på Lissabon-målene, da den præsenterede sit forslag til de finansielle overslag. Vi kan også konstatere, at en bedring af konkurrenceevnen og øget vækst i Europa er noget af det, der virkelig står højt på dagsordenen for Barroso-Kommissionen og har gjort det helt fra starten. Det har vi også set med de tydelige markeringer, hr. Barroso er kommet med i dag her i plenarsalen. Derfor synes jeg, at det er meget naturligt at spørge Kommissionen, om den vil drage konsekvensen af sit skarpe fokus på Lissabon-målene og ændre i Prodi-Kommissionens forslag. Er der nogen steder, hvor den vil afsætte flere ressourcer til bedring af konkurrenceevnen og til at skabe øget vækst og flere arbejdspladser? Er der nogen ændringer i den finansielle rammes struktur? Og vil der blive fokuseret mere på de vækstorienterede politikområder? Er der ting, som man vil skære bort? Det er et stort kompleks. Det er et stort kompleks af lovgivning og forslag. Jeg forstår godt, at man tager udgangspunkt i det, der ligger, men alligevel kunne det være interessant at høre, om der er nogle ting, man vil veje tungere, og om der er nogle negative prioriteter. Hvor er det, man vil skære væk først, hvis der skulle prioriteres? Når vi i Parlamentet diskuterer det finansielle overslag, så fokuserer vi ikke på et udgiftsloft, ligesom nogle lande i Rådet gør. Vi ønsker ikke at lade os binde ind i Rådets perspektivløse diskussioner om 1 %, eller hvad det måtte være. Jeg er glad for, at De her i dag har sagt, at man heller ikke diskuterer procenter i Kommissionen - i hvert fald ikke i øjeblikket. Vi skal ikke tale om kvantitet, men om kvalitet. Derfor skal der her lyde en opfordring til, at Kommissionen bevarer en stoisk ro for først og fremmest at diskutere indhold i EU-politikken. Derefter kan vi diskutere budgetloft. Vi har nu en helt unik chance til at tænke over, hvad vi vil, og hvordan vi vil have det fremtidige EU i årene fra 2007 til 2013, og den chance skal vi ikke forspilde. For min egen gruppes vedkommende er det vigtigt, at vi får sat fokus på forskningen og styrker de fælles forskningsprogrammer, måske endda overvejer at skabe en fond for grundforskning, som kan styrke forskningen i fremtidens teknologier som f.eks. nanoteknologi, så EU også kan blive en "spiller på banen". Vi skal overveje at få øget benchmarking af vores universiteter i Europa - sådan en jævnlig sammenligning af, hvem der gør det bedst på tværs af grænserne, og vi skal skabe sund konkurrence. Vi skal se på vores uddannelsesprogrammer og se, om de tager hensyn til behovene i de nye medlemslande, hvor bl.a. mange studerende ikke har råd til at rejse ud og lære nyt. Igen kan man spørge: "Har vi fået det rigtige fokus i det, der ligger"? Det er klart, at det er den debat, vi vil gå ind i fra Parlamentets side og arbejde med. Når det er sagt, er det klart, at den store kamp kommer til at stå om regionalpolitikken. Det er regionalpolitikken, der er det vanskelige område. Da De var i høring her i Parlamentet, var De så modig at sige, at De mente nok, at der var enkelte af de nye lande, der kunne klare at absorbere mere end 4 % af bruttonationalproduktet. Jeg vil da være interesseret i at høre, om De stadigvæk mener det, fru Grybauskaite, efter at De er blevet kommissær. Også her skal vi jo se på, hvor vi udnytter pengene mest effektivt, og hvordan vi skaffer kvalitet og ikke bare ser på kvantitet? Derfor bliver det meget centralt, hvad vi kan komme frem med i spørgsmålet om regionalpolitikken, og vi ser jo, at det er et ganske vanskeligt tema - også for Rådet. Jeg håber på, at vi kan få en god dialog, og vi kan få en månedlig trialog, fordi det er vigtigt, at vi kan løbende diskutere de her ting. Det er en meget stor pakke."@lt14
"Hr. formand. I ALDE-Gruppen var vi meget glade over at konstatere, at Prodi-Kommissionen lagde så stor vægt på Lissabon-målene, da den præsenterede sit forslag til de finansielle overslag. Vi kan også konstatere, at en bedring af konkurrenceevnen og øget vækst i Europa er noget af det, der virkelig står højt på dagsordenen for Barroso-Kommissionen og har gjort det helt fra starten. Det har vi også set med de tydelige markeringer, hr. Barroso er kommet med i dag her i plenarsalen. Derfor synes jeg, at det er meget naturligt at spørge Kommissionen, om den vil drage konsekvensen af sit skarpe fokus på Lissabon-målene og ændre i Prodi-Kommissionens forslag. Er der nogen steder, hvor den vil afsætte flere ressourcer til bedring af konkurrenceevnen og til at skabe øget vækst og flere arbejdspladser? Er der nogen ændringer i den finansielle rammes struktur? Og vil der blive fokuseret mere på de vækstorienterede politikområder? Er der ting, som man vil skære bort? Det er et stort kompleks. Det er et stort kompleks af lovgivning og forslag. Jeg forstår godt, at man tager udgangspunkt i det, der ligger, men alligevel kunne det være interessant at høre, om der er nogle ting, man vil veje tungere, og om der er nogle negative prioriteter. Hvor er det, man vil skære væk først, hvis der skulle prioriteres? Når vi i Parlamentet diskuterer det finansielle overslag, så fokuserer vi ikke på et udgiftsloft, ligesom nogle lande i Rådet gør. Vi ønsker ikke at lade os binde ind i Rådets perspektivløse diskussioner om 1 %, eller hvad det måtte være. Jeg er glad for, at De her i dag har sagt, at man heller ikke diskuterer procenter i Kommissionen - i hvert fald ikke i øjeblikket. Vi skal ikke tale om kvantitet, men om kvalitet. Derfor skal der her lyde en opfordring til, at Kommissionen bevarer en stoisk ro for først og fremmest at diskutere indhold i EU-politikken. Derefter kan vi diskutere budgetloft. Vi har nu en helt unik chance til at tænke over, hvad vi vil, og hvordan vi vil have det fremtidige EU i årene fra 2007 til 2013, og den chance skal vi ikke forspilde. For min egen gruppes vedkommende er det vigtigt, at vi får sat fokus på forskningen og styrker de fælles forskningsprogrammer, måske endda overvejer at skabe en fond for grundforskning, som kan styrke forskningen i fremtidens teknologier som f.eks. nanoteknologi, så EU også kan blive en "spiller på banen". Vi skal overveje at få øget benchmarking af vores universiteter i Europa - sådan en jævnlig sammenligning af, hvem der gør det bedst på tværs af grænserne, og vi skal skabe sund konkurrence. Vi skal se på vores uddannelsesprogrammer og se, om de tager hensyn til behovene i de nye medlemslande, hvor bl.a. mange studerende ikke har råd til at rejse ud og lære nyt. Igen kan man spørge: "Har vi fået det rigtige fokus i det, der ligger"? Det er klart, at det er den debat, vi vil gå ind i fra Parlamentets side og arbejde med. Når det er sagt, er det klart, at den store kamp kommer til at stå om regionalpolitikken. Det er regionalpolitikken, der er det vanskelige område. Da De var i høring her i Parlamentet, var De så modig at sige, at De mente nok, at der var enkelte af de nye lande, der kunne klare at absorbere mere end 4 % af bruttonationalproduktet. Jeg vil da være interesseret i at høre, om De stadigvæk mener det, fru Grybauskaite, efter at De er blevet kommissær. Også her skal vi jo se på, hvor vi udnytter pengene mest effektivt, og hvordan vi skaffer kvalitet og ikke bare ser på kvantitet? Derfor bliver det meget centralt, hvad vi kan komme frem med i spørgsmålet om regionalpolitikken, og vi ser jo, at det er et ganske vanskeligt tema - også for Rådet. Jeg håber på, at vi kan få en god dialog, og vi kan få en månedlig trialog, fordi det er vigtigt, at vi kan løbende diskutere de her ting. Det er en meget stor pakke."@lv13
"Hr. formand. I ALDE-Gruppen var vi meget glade over at konstatere, at Prodi-Kommissionen lagde så stor vægt på Lissabon-målene, da den præsenterede sit forslag til de finansielle overslag. Vi kan også konstatere, at en bedring af konkurrenceevnen og øget vækst i Europa er noget af det, der virkelig står højt på dagsordenen for Barroso-Kommissionen og har gjort det helt fra starten. Det har vi også set med de tydelige markeringer, hr. Barroso er kommet med i dag her i plenarsalen. Derfor synes jeg, at det er meget naturligt at spørge Kommissionen, om den vil drage konsekvensen af sit skarpe fokus på Lissabon-målene og ændre i Prodi-Kommissionens forslag. Er der nogen steder, hvor den vil afsætte flere ressourcer til bedring af konkurrenceevnen og til at skabe øget vækst og flere arbejdspladser? Er der nogen ændringer i den finansielle rammes struktur? Og vil der blive fokuseret mere på de vækstorienterede politikområder? Er der ting, som man vil skære bort? Det er et stort kompleks. Det er et stort kompleks af lovgivning og forslag. Jeg forstår godt, at man tager udgangspunkt i det, der ligger, men alligevel kunne det være interessant at høre, om der er nogle ting, man vil veje tungere, og om der er nogle negative prioriteter. Hvor er det, man vil skære væk først, hvis der skulle prioriteres? Når vi i Parlamentet diskuterer det finansielle overslag, så fokuserer vi ikke på et udgiftsloft, ligesom nogle lande i Rådet gør. Vi ønsker ikke at lade os binde ind i Rådets perspektivløse diskussioner om 1 %, eller hvad det måtte være. Jeg er glad for, at De her i dag har sagt, at man heller ikke diskuterer procenter i Kommissionen - i hvert fald ikke i øjeblikket. Vi skal ikke tale om kvantitet, men om kvalitet. Derfor skal der her lyde en opfordring til, at Kommissionen bevarer en stoisk ro for først og fremmest at diskutere indhold i EU-politikken. Derefter kan vi diskutere budgetloft. Vi har nu en helt unik chance til at tænke over, hvad vi vil, og hvordan vi vil have det fremtidige EU i årene fra 2007 til 2013, og den chance skal vi ikke forspilde. For min egen gruppes vedkommende er det vigtigt, at vi får sat fokus på forskningen og styrker de fælles forskningsprogrammer, måske endda overvejer at skabe en fond for grundforskning, som kan styrke forskningen i fremtidens teknologier som f.eks. nanoteknologi, så EU også kan blive en "spiller på banen". Vi skal overveje at få øget benchmarking af vores universiteter i Europa - sådan en jævnlig sammenligning af, hvem der gør det bedst på tværs af grænserne, og vi skal skabe sund konkurrence. Vi skal se på vores uddannelsesprogrammer og se, om de tager hensyn til behovene i de nye medlemslande, hvor bl.a. mange studerende ikke har råd til at rejse ud og lære nyt. Igen kan man spørge: "Har vi fået det rigtige fokus i det, der ligger"? Det er klart, at det er den debat, vi vil gå ind i fra Parlamentets side og arbejde med. Når det er sagt, er det klart, at den store kamp kommer til at stå om regionalpolitikken. Det er regionalpolitikken, der er det vanskelige område. Da De var i høring her i Parlamentet, var De så modig at sige, at De mente nok, at der var enkelte af de nye lande, der kunne klare at absorbere mere end 4 % af bruttonationalproduktet. Jeg vil da være interesseret i at høre, om De stadigvæk mener det, fru Grybauskaite, efter at De er blevet kommissær. Også her skal vi jo se på, hvor vi udnytter pengene mest effektivt, og hvordan vi skaffer kvalitet og ikke bare ser på kvantitet? Derfor bliver det meget centralt, hvad vi kan komme frem med i spørgsmålet om regionalpolitikken, og vi ser jo, at det er et ganske vanskeligt tema - også for Rådet. Jeg håber på, at vi kan få en god dialog, og vi kan få en månedlig trialog, fordi det er vigtigt, at vi kan løbende diskutere de her ting. Det er en meget stor pakke."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, in de Fractie van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa waren we zeer verheugd te constateren dat de Commissie-Prodi zo’n groot gewicht toekende aan de doelstellingen van Lissabon, toen zij haar voorstel voor de financiële vooruitzichten presenteerde. We constateren ook dat een verbetering van het concurrentievermogen en toegenomen groei behoren tot de punten die vanaf het allereerste begin boven aan de agenda van de Commissie-Barroso staan. Dat hebben we ook kunnen zien aan de duidelijke opmerkingen die de heer Barroso hier vandaag in de plenaire heeft gemaakt. Daarom vind ik het niet meer dan natuurlijk om de Commissie te vragen of zij de consequentie wil trekken uit haar grote aandacht voor de doelstellingen van Lissabon, en of zij veranderingen wil aanbrengen in het voorstel van de Commissie-Prodi. Zijn er plaatsen waar zij meer middelen wil reserveren om het concurrentievermogen te verbeteren en om meer groei en werkgelegenheid te bewerkstelligen? Zijn er veranderingen in de structuur van het financiële kader? En zal er meer aandacht komen voor de op groei gerichte beleidsterreinen? Zijn er dingen die men wil afschaffen? Het gaat hier om een groot en complex geheel. Het is een complex geheel van wetgeving en voorstellen. Ik begrijp goed dat men uitgaat van wat ter tafel ligt, maar toch zou het interessant kunnen zijn om te horen of er dingen zijn waaraan men meer gewicht wil toekennen, en of er negatieve prioriteiten zijn. Wat wil men het eerst wegbezuinigen als er prioriteiten zouden moeten worden gesteld? Als wij in het Parlement discussiëren over de financiële vooruitzichten, richten we onze aandacht niet op een uitgavenplafond, zoals sommige landen in de Raad doen. Wij willen ons niet laten meeslepen in de perspectiefloze discussies van de Raad over 1 procent, of wat het ook moge zijn. Ik ben blij dat u hier vandaag hebt gezegd dat men in de Commissie ook niet over percentages discussieert, in elk geval niet op dit moment. We moeten niet over kwantiteit spreken, maar over kwaliteit. Daarom moet hier een oproep gedaan worden aan de Commissie om een stoïcijnse rust te bewaren, teneinde allereerst de inhoud van het EU-beleid te bediscussiëren. Daarna kunnen we discussiëren over begrotingsplafonds. We hebben nu een volstrekt unieke kans na te denken over wat we willen en hoe we de toekomstige EU willen hebben in de jaren 2007 tot 2013, en die kans moeten we ons niet laten ontglippen. Wat mijn eigen fractie betreft, vinden wij het belangrijk dat de aandacht uitgaat naar wetenschappelijk onderzoek en dat we de gemeenschappelijke onderzoeksprogramma’s versterken. Misschien moeten we zelfs overwegen om een fonds voor fundamenteel onderzoek in het leven te roepen, een fonds dat steun kan geven aan het onderzoek naar de technologieën van de toekomst, zoals de nanotechnologie, zodat de EU ook een hoofdrolspeler op dit gebied kan blijven. We moeten overwegen om tot een ruimere van onze universiteiten in Europa te komen - in de vorm van een eerlijke vergelijking van wie wat het beste doet over de grenzen heen - en we moeten zorgen voor een gezonde concurrentie. We moeten naar onze opleidingsprogramma’s kijken en bezien of ze rekening houden met de behoeften in de nieuwe lidstaten, waar bijvoorbeeld veel studenten het zich niet kunnen permitteren om naar het buitenland te gaan voor het opdoen van nieuwe kennis. Opnieuw kan men zich afvragen of onze huidige aandacht op het juiste punt is gericht. Het is duidelijk dat wij als Parlement daarover een debat willen starten en gaande houden. Dat gezegd zijnde, is het duidelijk dat het grote strijdpunt het regionaal beleid zal worden. Het regionale beleid is het moeilijke punt. Toen u hier in het Parlement gehoord werd, was u zo moedig om te zeggen dat naar uw idee een paar van de nieuwe landen wel in staat was om meer dan 4 procent van het BNP te absorberen. In dat verband zou ik graag willen horen of u dat nog steeds vindt, mevrouw Grybauskaitė, nu u commissaris geworden bent. Ook hier moeten we immers bekijken hoe we het geld het doelmatigst gebruiken, en hoe we kwaliteit leveren en niet alleen letten op kwantiteit. Daarom zal het van centraal belang zijn wat voor oplossingen we kunnen aandragen voor het vraagstuk van het regionaal beleid, en zoals we zien is dat een zeer moeilijk thema, ook voor de Raad. Ik hoop dat we een goede dialoog kunnen voeren en dat we maandelijkse tripartiet overleg kunnen voeren, want het is belangrijk dat we permanent over deze dingen kunnen discussiëren. Het gaat hier om een zeer groot pakket."@nl3
"Hr. formand. I ALDE-Gruppen var vi meget glade over at konstatere, at Prodi-Kommissionen lagde så stor vægt på Lissabon-målene, da den præsenterede sit forslag til de finansielle overslag. Vi kan også konstatere, at en bedring af konkurrenceevnen og øget vækst i Europa er noget af det, der virkelig står højt på dagsordenen for Barroso-Kommissionen og har gjort det helt fra starten. Det har vi også set med de tydelige markeringer, hr. Barroso er kommet med i dag her i plenarsalen. Derfor synes jeg, at det er meget naturligt at spørge Kommissionen, om den vil drage konsekvensen af sit skarpe fokus på Lissabon-målene og ændre i Prodi-Kommissionens forslag. Er der nogen steder, hvor den vil afsætte flere ressourcer til bedring af konkurrenceevnen og til at skabe øget vækst og flere arbejdspladser? Er der nogen ændringer i den finansielle rammes struktur? Og vil der blive fokuseret mere på de vækstorienterede politikområder? Er der ting, som man vil skære bort? Det er et stort kompleks. Det er et stort kompleks af lovgivning og forslag. Jeg forstår godt, at man tager udgangspunkt i det, der ligger, men alligevel kunne det være interessant at høre, om der er nogle ting, man vil veje tungere, og om der er nogle negative prioriteter. Hvor er det, man vil skære væk først, hvis der skulle prioriteres? Når vi i Parlamentet diskuterer det finansielle overslag, så fokuserer vi ikke på et udgiftsloft, ligesom nogle lande i Rådet gør. Vi ønsker ikke at lade os binde ind i Rådets perspektivløse diskussioner om 1 %, eller hvad det måtte være. Jeg er glad for, at De her i dag har sagt, at man heller ikke diskuterer procenter i Kommissionen - i hvert fald ikke i øjeblikket. Vi skal ikke tale om kvantitet, men om kvalitet. Derfor skal der her lyde en opfordring til, at Kommissionen bevarer en stoisk ro for først og fremmest at diskutere indhold i EU-politikken. Derefter kan vi diskutere budgetloft. Vi har nu en helt unik chance til at tænke over, hvad vi vil, og hvordan vi vil have det fremtidige EU i årene fra 2007 til 2013, og den chance skal vi ikke forspilde. For min egen gruppes vedkommende er det vigtigt, at vi får sat fokus på forskningen og styrker de fælles forskningsprogrammer, måske endda overvejer at skabe en fond for grundforskning, som kan styrke forskningen i fremtidens teknologier som f.eks. nanoteknologi, så EU også kan blive en "spiller på banen". Vi skal overveje at få øget benchmarking af vores universiteter i Europa - sådan en jævnlig sammenligning af, hvem der gør det bedst på tværs af grænserne, og vi skal skabe sund konkurrence. Vi skal se på vores uddannelsesprogrammer og se, om de tager hensyn til behovene i de nye medlemslande, hvor bl.a. mange studerende ikke har råd til at rejse ud og lære nyt. Igen kan man spørge: "Har vi fået det rigtige fokus i det, der ligger"? Det er klart, at det er den debat, vi vil gå ind i fra Parlamentets side og arbejde med. Når det er sagt, er det klart, at den store kamp kommer til at stå om regionalpolitikken. Det er regionalpolitikken, der er det vanskelige område. Da De var i høring her i Parlamentet, var De så modig at sige, at De mente nok, at der var enkelte af de nye lande, der kunne klare at absorbere mere end 4 % af bruttonationalproduktet. Jeg vil da være interesseret i at høre, om De stadigvæk mener det, fru Grybauskaite, efter at De er blevet kommissær. Også her skal vi jo se på, hvor vi udnytter pengene mest effektivt, og hvordan vi skaffer kvalitet og ikke bare ser på kvantitet? Derfor bliver det meget centralt, hvad vi kan komme frem med i spørgsmålet om regionalpolitikken, og vi ser jo, at det er et ganske vanskeligt tema - også for Rådet. Jeg håber på, at vi kan få en god dialog, og vi kan få en månedlig trialog, fordi det er vigtigt, at vi kan løbende diskutere de her ting. Det er en meget stor pakke."@pl16
"Senhor Presidente, em nome do Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa gostaria de manifestar a nossa satisfação em relação à elevada importância que a Comissão Prodi atribuiu aos objectivos de Lisboa quando apresentou a proposta relativa às Perspectivas Financeiras. Constatamos igualmente que o aumento da competitividade e do crescimento são dois dos aspectos que estão no topo da ordem do dia da Comissão Barroso, e têm estado, desde a primeira hora. São aspectos que foram claramente destacados nas intervenções do Senhor Comissário Barroso hoje, nesta Assembleia Plenária. Afigura-se-me, por isso, muito natural perguntar à Comissão se irá encarar de frente as implicações de fazer convergir a atenção sobre os objectivos de Lisboa e se irá alterar a proposta da Comissão Prodi. Estará disposta a afectar mais recursos a algumas das rubricas com vista a melhorar a competitividade, o crescimento e criar mais postos de trabalho? Existem algumas alterações à estrutura do quadro financeiro? Será dada mais atenção às áreas políticas orientadas pelo crescimento? Existem aspectos que se tenciona eliminar? O que temos aqui é um conjunto complexo de legislação e de propostas. Compreendo que se tome como ponto de partida aquilo que já existe, mas poderia ser interessante ouvir se existem alguns aspectos aos quais deveria ser dado mais peso e se existem algumas prioridades negativas. Quais seriam os aspectos a eliminar primeiro se for necessário estabelecer uma ordem de prioridade? Quando discutimos as Perspectivas Financeiras, aqui no Parlamento, não colocámos a ênfase sobre um limite máximo para as despesas, como fizeram alguns países no Conselho. Não desejamos ficar presos nas discussões áridas do Conselho sobre se deve ser 1 %, ou outro valor. Congratulo-me pelo facto de ter referido hoje, aqui, que também não se discutem percentagens na Comissão, pelo menos neste momento não. Não devemos discutir a quantidade mas a qualidade. Por esse motivo, o Parlamento deverá apelar à Comissão para que mantenha uma calma estóica e discuta, em primeiro lugar, o teor da política comunitária. Posteriormente poderemos discutir os limites orçamentais. Dispomos, neste momento, de uma oportunidade única para pensar sobre aquilo que queremos e como queremos que as coisas se apresentem na futura UE, no período entre 2007 e 2013, uma oportunidade que não devemos desperdiçar. No que diz respeito ao meu próprio grupo, importa colocar o enfoque na investigação, bem como reforçar os programas de investigação comuns, e talvez até ponderar a criação de um fundo para a pesquisa essencial, destinado a reforçar a investigação em futuras tecnologias como, por exemplo, a nanotecnologia, permitindo à UE ser também um jogador chave. Devemos ponderar o aumento das análises comparativas das nossas universidades europeias, uma espécie de comparação justa para saber quem tem o melhor desempenho transfronteiriço e devemos criar uma concorrência saudável. Deveremos analisar os nossos programas educativos e ver se são adequados às necessidades dos novos Estados-Membros onde, por exemplo, muitos estudantes não têm meios para viajar para o estrangeiro para aprender coisas novas. Podemos novamente interrogar-nos: "Será que estamos a dar o enfoque adequado àquilo que já temos"? É claramente este o debate em que nos iremos envolver no Parlamento e sobre o qual iremos trabalhar. Dito isto, é claro que a grande luta será travada em torno da política regional. A política regional é a parte mais difícil. Quando Vossa Excelência assistiu às audições aqui no Parlamento, teve a coragem de afirmar que considerava que alguns dos novos países seriam provavelmente capazes de absorver mais de 4% do PIB. Gostaria de saber se a Senhora Comissária Grybauskaite mantém a mesma opinião, agora que é Comissária. Também nesta área deveremos analisar o modo de aplicar o dinheiro da forma mais eficaz possível e o modo de assegurar a qualidade e não olhar apenas à quantidade. Os aspectos que pudermos apresentar em matéria de política regional tornam-se, consequentemente, cruciais, e obviamente que compreendemos que se trata de uma matéria muito complexa, inclusivamente para o Conselho. Espero que consigamos um bom diálogo e um triálogo mensal, pois importa podermos continuar a discutir estas questões. Trata-se, realmente, de um pacote muito volumoso."@pt17
"Hr. formand. I ALDE-Gruppen var vi meget glade over at konstatere, at Prodi-Kommissionen lagde så stor vægt på Lissabon-målene, da den præsenterede sit forslag til de finansielle overslag. Vi kan også konstatere, at en bedring af konkurrenceevnen og øget vækst i Europa er noget af det, der virkelig står højt på dagsordenen for Barroso-Kommissionen og har gjort det helt fra starten. Det har vi også set med de tydelige markeringer, hr. Barroso er kommet med i dag her i plenarsalen. Derfor synes jeg, at det er meget naturligt at spørge Kommissionen, om den vil drage konsekvensen af sit skarpe fokus på Lissabon-målene og ændre i Prodi-Kommissionens forslag. Er der nogen steder, hvor den vil afsætte flere ressourcer til bedring af konkurrenceevnen og til at skabe øget vækst og flere arbejdspladser? Er der nogen ændringer i den finansielle rammes struktur? Og vil der blive fokuseret mere på de vækstorienterede politikområder? Er der ting, som man vil skære bort? Det er et stort kompleks. Det er et stort kompleks af lovgivning og forslag. Jeg forstår godt, at man tager udgangspunkt i det, der ligger, men alligevel kunne det være interessant at høre, om der er nogle ting, man vil veje tungere, og om der er nogle negative prioriteter. Hvor er det, man vil skære væk først, hvis der skulle prioriteres? Når vi i Parlamentet diskuterer det finansielle overslag, så fokuserer vi ikke på et udgiftsloft, ligesom nogle lande i Rådet gør. Vi ønsker ikke at lade os binde ind i Rådets perspektivløse diskussioner om 1 %, eller hvad det måtte være. Jeg er glad for, at De her i dag har sagt, at man heller ikke diskuterer procenter i Kommissionen - i hvert fald ikke i øjeblikket. Vi skal ikke tale om kvantitet, men om kvalitet. Derfor skal der her lyde en opfordring til, at Kommissionen bevarer en stoisk ro for først og fremmest at diskutere indhold i EU-politikken. Derefter kan vi diskutere budgetloft. Vi har nu en helt unik chance til at tænke over, hvad vi vil, og hvordan vi vil have det fremtidige EU i årene fra 2007 til 2013, og den chance skal vi ikke forspilde. For min egen gruppes vedkommende er det vigtigt, at vi får sat fokus på forskningen og styrker de fælles forskningsprogrammer, måske endda overvejer at skabe en fond for grundforskning, som kan styrke forskningen i fremtidens teknologier som f.eks. nanoteknologi, så EU også kan blive en "spiller på banen". Vi skal overveje at få øget benchmarking af vores universiteter i Europa - sådan en jævnlig sammenligning af, hvem der gør det bedst på tværs af grænserne, og vi skal skabe sund konkurrence. Vi skal se på vores uddannelsesprogrammer og se, om de tager hensyn til behovene i de nye medlemslande, hvor bl.a. mange studerende ikke har råd til at rejse ud og lære nyt. Igen kan man spørge: "Har vi fået det rigtige fokus i det, der ligger"? Det er klart, at det er den debat, vi vil gå ind i fra Parlamentets side og arbejde med. Når det er sagt, er det klart, at den store kamp kommer til at stå om regionalpolitikken. Det er regionalpolitikken, der er det vanskelige område. Da De var i høring her i Parlamentet, var De så modig at sige, at De mente nok, at der var enkelte af de nye lande, der kunne klare at absorbere mere end 4 % af bruttonationalproduktet. Jeg vil da være interesseret i at høre, om De stadigvæk mener det, fru Grybauskaite, efter at De er blevet kommissær. Også her skal vi jo se på, hvor vi udnytter pengene mest effektivt, og hvordan vi skaffer kvalitet og ikke bare ser på kvantitet? Derfor bliver det meget centralt, hvad vi kan komme frem med i spørgsmålet om regionalpolitikken, og vi ser jo, at det er et ganske vanskeligt tema - også for Rådet. Jeg håber på, at vi kan få en god dialog, og vi kan få en månedlig trialog, fordi det er vigtigt, at vi kan løbende diskutere de her ting. Det er en meget stor pakke."@sk18
"Hr. formand. I ALDE-Gruppen var vi meget glade over at konstatere, at Prodi-Kommissionen lagde så stor vægt på Lissabon-målene, da den præsenterede sit forslag til de finansielle overslag. Vi kan også konstatere, at en bedring af konkurrenceevnen og øget vækst i Europa er noget af det, der virkelig står højt på dagsordenen for Barroso-Kommissionen og har gjort det helt fra starten. Det har vi også set med de tydelige markeringer, hr. Barroso er kommet med i dag her i plenarsalen. Derfor synes jeg, at det er meget naturligt at spørge Kommissionen, om den vil drage konsekvensen af sit skarpe fokus på Lissabon-målene og ændre i Prodi-Kommissionens forslag. Er der nogen steder, hvor den vil afsætte flere ressourcer til bedring af konkurrenceevnen og til at skabe øget vækst og flere arbejdspladser? Er der nogen ændringer i den finansielle rammes struktur? Og vil der blive fokuseret mere på de vækstorienterede politikområder? Er der ting, som man vil skære bort? Det er et stort kompleks. Det er et stort kompleks af lovgivning og forslag. Jeg forstår godt, at man tager udgangspunkt i det, der ligger, men alligevel kunne det være interessant at høre, om der er nogle ting, man vil veje tungere, og om der er nogle negative prioriteter. Hvor er det, man vil skære væk først, hvis der skulle prioriteres? Når vi i Parlamentet diskuterer det finansielle overslag, så fokuserer vi ikke på et udgiftsloft, ligesom nogle lande i Rådet gør. Vi ønsker ikke at lade os binde ind i Rådets perspektivløse diskussioner om 1 %, eller hvad det måtte være. Jeg er glad for, at De her i dag har sagt, at man heller ikke diskuterer procenter i Kommissionen - i hvert fald ikke i øjeblikket. Vi skal ikke tale om kvantitet, men om kvalitet. Derfor skal der her lyde en opfordring til, at Kommissionen bevarer en stoisk ro for først og fremmest at diskutere indhold i EU-politikken. Derefter kan vi diskutere budgetloft. Vi har nu en helt unik chance til at tænke over, hvad vi vil, og hvordan vi vil have det fremtidige EU i årene fra 2007 til 2013, og den chance skal vi ikke forspilde. For min egen gruppes vedkommende er det vigtigt, at vi får sat fokus på forskningen og styrker de fælles forskningsprogrammer, måske endda overvejer at skabe en fond for grundforskning, som kan styrke forskningen i fremtidens teknologier som f.eks. nanoteknologi, så EU også kan blive en "spiller på banen". Vi skal overveje at få øget benchmarking af vores universiteter i Europa - sådan en jævnlig sammenligning af, hvem der gør det bedst på tværs af grænserne, og vi skal skabe sund konkurrence. Vi skal se på vores uddannelsesprogrammer og se, om de tager hensyn til behovene i de nye medlemslande, hvor bl.a. mange studerende ikke har råd til at rejse ud og lære nyt. Igen kan man spørge: "Har vi fået det rigtige fokus i det, der ligger"? Det er klart, at det er den debat, vi vil gå ind i fra Parlamentets side og arbejde med. Når det er sagt, er det klart, at den store kamp kommer til at stå om regionalpolitikken. Det er regionalpolitikken, der er det vanskelige område. Da De var i høring her i Parlamentet, var De så modig at sige, at De mente nok, at der var enkelte af de nye lande, der kunne klare at absorbere mere end 4 % af bruttonationalproduktet. Jeg vil da være interesseret i at høre, om De stadigvæk mener det, fru Grybauskaite, efter at De er blevet kommissær. Også her skal vi jo se på, hvor vi udnytter pengene mest effektivt, og hvordan vi skaffer kvalitet og ikke bare ser på kvantitet? Derfor bliver det meget centralt, hvad vi kan komme frem med i spørgsmålet om regionalpolitikken, og vi ser jo, at det er et ganske vanskeligt tema - også for Rådet. Jeg håber på, at vi kan få en god dialog, og vi kan få en månedlig trialog, fordi det er vigtigt, at vi kan løbende diskutere de her ting. Det er en meget stor pakke."@sl19
"Herr talman! Vi i gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa är mycket glada att Prodikommissionen fäste så stort avseende vid Lissabonmålen när den presenterade sitt utkast till finansiella prognoser. Vi noterar också att den förbättrade konkurrenskraften och ökade tillväxten i Europa tillhör sådant som står mycket högt på Barrosokommissionens dagordning och så har gjort sedan starten. Det framgick även av José Manuel Barrosos klara iakttagelser i dag här i plenum. Därför är det helt naturligt att fråga kommissionen om den tänker ta konsekvenserna av att tydligt fokusera på Lissabonmålen och ändra Prodikommissionens förslag. Är det någonstans vi kommer att fördela mer resurser för att förbättra konkurrenskraften och skapa ökad tillväxt och fler arbetstillfällen? Finns det några förändringar i strukturen för de ekonomiska ramarna? Skall det bli mer fokus på tillväxtorienterade politikområden? Finns det något vi kan undvara? Vi har här ett stort komplex av lagstiftning och förslag. Jag inser att det vi har i dag utgör själva starten, men det vore ändå intressant att höra om det finns något som skall tillskrivas större vikt och om det finns några negativa prioriteringar. Om det skall finnas prioriteringar, var skall vi skära ned först? När vi i parlamentet debatterar de finansiella uppskattningarna riktar vi inte in oss på ett utgiftstak, som vissa länder i rådet gör. Vi vill inte bli låsta i rådets trångsynta diskussioner om 1 procent eller vad det nu är. Jag är glad att i dag höra er säga här att procentsatser inte diskuteras i kommissionen heller, åtminstone inte för ögonblicket. Vi skall inte tala om kvantitet, men kvalitet. Parlamentet måste därför mana kommissionen att behålla ett stoiskt lugn och först av allt diskutera innehållet i EU-politiken. Vi kan diskutera budgettak senare. Vi har nu en unik möjlighet att överväga vad vi vill och hur vi vill att det framtida EU skall se ut mellan 2007 och 2013. Det är ett tillfälle vi inte får slösa bort. Vad min egen grupp anbelangar är det viktigt att fokusera på forskning, stärka de gemensamma forskningsprogrammen och kanske även överväga att skapa en fond för grundforskning som kan stärka forskningen i framtida tekniker, t.ex. nanoteknik, så att EU även kan vara en nyckelspelare. Vi behöver överväga att få till stånd mer riktmärkning mellan våra europeiska universitet så att vi får en rättvis jämförelse av vem som är bäst på vad på en gränsöverskridande grund. Vi måste även skapa sund konkurrens. Vi måste titta på våra utbildningsprogram och se om de tar hänsyn till behov i de nya medlemsstaterna, där många studenter t.ex. inte har råd att resa och lära sig nya saker. Frågan kan alltså ställas igen: ”Har vi nått rätt fokus på vad vi nu har?” Detta är utan vidare den debatt vi i parlamentet skall ägna oss åt och arbeta utifrån. Det stora slaget kommer alltså helt klart att stå om regionalpolitiken. Det är regionalpolitik som är det svåra området. När ni närvarade under utfrågningarna här i parlamentet hade ni modet att uttrycka åsikten att några av de nya länderna förmodligen skulle kunna absorbera mer än 4 procent av BNI. Det skall bli intressant att höra om ni fortfarande är av den åsikten nu när ni är kommissionär, Dalia Grybauskaitė. Vi skall på det här området naturligtvis se hur pengarna kan användas på mest effektiva sätt och hur vi kan skapa kvalitet snarare än att bara se på kvantitet. Det vi kan komma fram till när det gäller regionalpolitik är därför avgörande, och vi är förstås medvetna om att detta är en mycket besvärlig fråga, även för rådet. Jag hoppas att vi kan föra en konstruktiv dialog och ha en månatlig trialog, för det är viktigt för oss att fortsätta diskutera dessa frågor. Det är inget litet paket vi har att göra med."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Jensen,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"for ALDE-Gruppen"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph