Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-11-18_AgendaItem_3"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Has Part
dcterms:Is Part Of
dcterms:Title
"3 - Texty smluv dodané Radou (viz zápis)"@cs1
"3 - Nõukogu poolt edastatud lepingutekstid (vt protokoll)"@et5
"Transmission par le Conseil de textes d’accords (Cf. procès-verbal)"@fr8
"3 - A megállapodások szövegeinek Tanács általi előterjesztése: lásd a jegyzőkönyvet"@hu11
"3 - Tarybos perduoti susitarimų tekstai (žr. protokolą)"@lt14
"3 - Padomes nosūtītie nolīgumu teksti (sk. protokolu)"@lv13
"3 - Testi ta' ftehim imressqa mill-Kunsill (ara l-Minuti)"@mt15
"3 - Teksty porozumień przekazane przez Radę (patrz: protokół)"@pl16
"3 - Zaslanie textu zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu"@sk18
"3 - Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta (gl. zapisnik)"@sl19
lpv:document identification number
"en.20041118.3"6
lpv:hasSubsequent

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 4 triples

Context graph