Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-09-14-Speech-2-190"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040914.11.2-190"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the Sudanese Government has failed to carry out its serious international obligation under UN Security Council Resolution 1556 of last July. This is the opinion of many international human rights organisations, including International Watch and the International Committee of the Red Cross. It appears that many camps in the western region of Darfur in Sudan are still in control of both the Janjaweed armed militia and the Sudanese Government. That is simply an intolerable situation. The agencies must be given free and unencumbered access to these camps. That is not the case at the moment. Many aid agencies are working in very difficult situations. This too is the view of members of the Committee on Development who recently travelled to the Darfur region on a fact-finding mission on behalf of the European Parliament. We heard this afternoon from many of those who were on that mission. I congratulate them for undertaking it and for bringing their reports back. I look forward to the next meeting of the committee. I am sure we will hear in more detail about what they heard and saw. I believe that one of the best ways forward is to engage more African Union troops to act as peace-keepers in the Darfur region. That would also help to ensure that we could put in place an African solution to an African problem. Up until now we have not been able to achieve this because there are not enough African Union troops on the ground who could enforce a ceasefire. The Sudanese Government has, for the most part, imposed stalling tactics, which has resulted in the small numbers of African Union peace-keepers being denied access to all regions around Darfur. The Sudanese Government has said that there are enormous difficulties and that it needs more time; but as one of the earlier speakers said, is the government unable to carry out what we have asked it to do, or is it reluctant? The more one listens to people - whether it is aid agencies or members of our Committee on Development or other groups - who have been out there and have seen first hand what is going on, one has to say that there is a total lack of commitment to do anything about the violence that is happening on the ground. I support the strong role that the European Union has played in providing humanitarian aid to the people of Sudan. Its value is in excess of EUR 400 million this year. The European Union will continue to be the largest donor of international aid to Sudan for some time to come. The Sudanese Government must now realise the clear challenge that it faces. It must fully meet its international responsibilities and its responsibilities to its own people, or face further international condemnation in the form of sanctions. The European Union, together with the United Nations, should seriously consider imposing a global arms embargo on Sudan. This would play a constructive role in helping to cut off military supplies to both the Sudanese Government and the Janjaweed armed militia."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, the Sudanese Government has failed to carry out its serious international obligation under UN Security Council Resolution 1556 of last July. This is the opinion of many international human rights organisations, including International Watch and the International Committee of the Red Cross. It appears that many camps in the western region of Darfur in Sudan are still in control of both the Janjaweed armed militia and the Sudanese Government. That is simply an intolerable situation. The agencies must be given free and unencumbered access to these camps. That is not the case at the moment. Many aid agencies are working in very difficult situations. This too is the view of members of the Committee on Development who recently travelled to the Darfur region on a fact-finding mission on behalf of the European Parliament. We heard this afternoon from many of those who were on that mission. I congratulate them for undertaking it and for bringing their reports back. I look forward to the next meeting of the committee. I am sure we will hear in more detail about what they heard and saw. I believe that one of the best ways forward is to engage more African Union troops to act as peace-keepers in the Darfur region. That would also help to ensure that we could put in place an African solution to an African problem. Up until now we have not been able to achieve this because there are not enough African Union troops on the ground who could enforce a ceasefire. The Sudanese Government has, for the most part, imposed stalling tactics, which has resulted in the small numbers of African Union peace-keepers being denied access to all regions around Darfur. The Sudanese Government has said that there are enormous difficulties and that it needs more time; but as one of the earlier speakers said, is the government unable to carry out what we have asked it to do, or is it reluctant? The more one listens to people - whether it is aid agencies or members of our Committee on Development or other groups - who have been out there and have seen first hand what is going on, one has to say that there is a total lack of commitment to do anything about the violence that is happening on the ground. I support the strong role that the European Union has played in providing humanitarian aid to the people of Sudan. Its value is in excess of EUR 400 million this year. The European Union will continue to be the largest donor of international aid to Sudan for some time to come. The Sudanese Government must now realise the clear challenge that it faces. It must fully meet its international responsibilities and its responsibilities to its own people, or face further international condemnation in the form of sanctions. The European Union, together with the United Nations, should seriously consider imposing a global arms embargo on Sudan. This would play a constructive role in helping to cut off military supplies to both the Sudanese Government and the Janjaweed armed militia."@cs1
"Hr. formand, regeringen i Sudan har ikke overholdt dens internationale forpligtelser ifølge FN's sikkerhedsrådsresolution 1556 af sidste juli. Det mener mange internationale menneskerettighedsorganisationer, herunder International Watch og Den Internationale Røde Kors Komité. Det har vist sig, at mange lejre i det vestlige Darfur i Sudan stadig er under både den bevæbnede Janjaweed-milits og den sudanesiske regerings kontrol. Det er ganske enkelt en utålelig situation. Organisationerne skal have fri og uhindret adgang til disse lejre. Det er ikke tilfældet for øjeblikket. Mange hjælpeorganisationer arbejder under meget vanskelige forhold. Det er også den holdning, man møder hos de medlemmer af Udviklingsudvalget, der for nylig rejste ned til Darfur-regionen på en undersøgelsesmission på vegne af Europa-Parlamentet. Her til eftermiddag har vi hørt fra mange af dem, der var med på missionen. Jeg vil gerne takke dem for deres arbejde på missionen og de beretninger, de har taget med hjem. Jeg ser frem til det næste udvalgsmøde, hvor jeg er sikker på, vi kommer til at høre mere om det, de hørte og så. Jeg mener, at en af de bedste veje frem er at indsætte flere fredsbevarende styrker fra Den Afrikanske Union i Darfur-regionen. Det ville også være med til at sikre, at vi kunne få skabt en afrikansk løsning på et afrikansk problem. Hidtil har vi ikke været i stand til at nå dette mål, da der ikke er nok tropper fra Den Afrikanske Union i området til at håndhæve en våbenhvile. Sudans regering har for størstedelens vedkommende indført henholdende taktikker, hvilket har betydet, at kun et lille antal fredsbevarere fra Den Afrikanske Union er blevet nægtet adgang til alle områderne omkring Darfur. Den sudanesiske regering har sagt, at der er enorme vanskeligheder, og at den har brug for mere tid, men som en af de tidligere talere sagde, er regeringen ude af stand til at udføre det arbejde, vi har bedt den om, eller er den uvillig? Jo mere man lytter til folk - hvad enten det er hjælpeorganisationerne eller medlemmerne af Udviklingsudvalget eller andre grupper - der har været derude og selv har set, hvad der sker, må man sige, at der overhovedet ikke gøres noget som helst for at komme den vold, der udfolder sig i området, til livs. Jeg støtter den store rolle, EU har spillet for at tilvejebringe humanitær bistand til det sudanesiske folk. Bistanden har i år en værdi af over 400 millioner euro. EU vil fortsætte med at være den største yder af international bistand til Sudan i et godt stykke tid endnu. Sudans regering bliver nu nødt til at forstå den klare udfordring, den står over for. Den skal enten leve 100 % op til dens internationale ansvar og dens ansvar over for befolkningen eller konfronteres med yderligere international fordømmelse i form af sanktioner. EU skal sammen med FN alvorligt overveje at indføre en global våbenembargo mod Sudan. Det ville være konstruktivt og hjælpe med at afskære militære forsyninger til såvel den sudanesiske regering som den bevæbnede Janjaweed-milits."@da2
"Herr Präsident, die sudanesische Regierung ist ihrer großen völkerrechtlichen Verpflichtung aus Entschließung 1556 des UNO-Sicherheitsrats vom letzten Juli nicht nachgekommen. Diese Ansicht vertreten zahlreiche internationale Menschenrechtsorganisationen, darunter International Watch und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Es hat den Anschein, dass sich im Sudan zahlreiche Lager im westlichen Teil von Darfur noch immer unter der Kontrolle der bewaffneten Dschandschawid-Milizen oder der sudanesischen Regierung befinden. Dies ist wirklich ein untragbarer Zustand. Die Hilfsorganisationen müssen freien und ungehinderten Zugang zu den Lagern erhalten. Derzeit ist dies nicht der Fall. Viele Hilfsorganisationen arbeiten unter äußerst schwierigen Bedingungen. Diese Ansicht teilen auch Mitglieder des Entwicklungsausschusses, die unlängst als Mitglieder einer Delegation des Europäischen Parlaments in die Region Darfur reisten. Viele von ihnen haben uns heute Nachmittag von ihren Eindrücken berichtet. Ich möchte ihnen dafür danken, dass sie diese Reise unternommen und uns Bericht erstattet haben. Voller Erwartung sehe ich der nächsten Sitzung des Ausschusses entgegen. Sicher werden wir dort noch mehr darüber erfahren, was sie hörten und sahen. Mit am sinnvollsten erschiene es mir, zusätzliche Streitkräfte der Afrikanischen Union in die Region Darfur zu entsenden, damit sie den Frieden sichern. Dies würde auch zu einer afrikanischen Lösung eines afrikanischen Problems beitragen. Bisher konnten wir dies nicht erreichen, weil nicht genügend militärische Kräfte der Afrikanischen Union vor Ort sind, um einen Waffenstillstand durchzusetzen. Die sudanesische Regierung verfolgt zumeist eine Hinhaltetaktik, die dazu geführt hat, dass die zahlenmäßig kleine Friedenstruppe der Afrikanischen Union keinen Zugang zu den Darfur umgebenden Regionen erhält. Die sudanesische Regierung behauptet, dass sie mit gewaltigen Schwierigkeiten zu kämpfen hat und dass sie mehr Zeit braucht. Aber einer meiner Vorredner hat ja bereits die Frage aufgeworfen, ob die Regierung wirklich nicht in der Lage ist, die an sie gestellten Forderungen zu erfüllen, oder ob es ihr vielmehr an Bereitschaft mangelt. Je öfter man mit Angehörigen von Hilfsorganisationen, Mitgliedern unseres Entwicklungsausschusses oder Vertretern anderer Einrichtungen spricht, die dort waren und sich ein eigenes Bild von der Lage verschaffen konnten, desto mehr verstärkt sich der Eindruck, dass jeglicher Wille fehlt, etwas gegen die Gewaltakte vor Ort zu unternehmen. Ich unterstütze die herausragende Rolle, die die Europäische Union bei der Bereitstellung humanitärer Hilfe für die Bevölkerung des Sudan spielt. Wertmäßig beträgt sie in diesem Jahr über 400 Mio. EUR. Die Europäische Union wird bei der internationalen Hilfe für den Sudan noch längere Zeit als größtes Geberland fungieren. Die sudanesische Regierung muss jetzt begreifen, vor welcher Herausforderung sie steht. Sie muss in vollem Umfang ihren internationalen Verpflichtungen nachkommen und ihre Verantwortung gegenüber dem eigenen Volk wahrnehmen oder sich auf eine Ächtung durch die Völkergemeinschaft in Form von Sanktionen einstellen. Die Europäische Union sollte zusammen mit den Vereinten Nationen ernsthaft die Verhängung eines globalen Waffenembargos gegen den Sudan in Erwägung ziehen. Eine solche Maßnahme würde konstruktiv dazu beitragen, dass keine Waffen mehr an die sudanesische Regierung und an die bewaffneten Dschandschawid-Milizen geliefert werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η κυβέρνηση του Σουδάν αμέλησε να εκπληρώσει τη σοβαρή διεθνή της υποχρέωση σύμφωνα με το ψήφισμα 1556 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ του περασμένου Ιουλίου. Αυτή είναι η γνώμη πολλών διεθνών οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Παρατηρητηρίου και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Φαίνεται πως αρκετοί καταυλισμοί στο δυτικό τμήμα της επαρχίας Νταρφούρ στο Σουδάν βρίσκονται ακόμη υπό τον έλεγχο τόσο της ένοπλης πολιτοφυλακής Τζαντζαουίντ όσο και της κυβέρνησης του Σουδάν. Αυτή είναι μια κατάσταση την οποία δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να ανεχθούμε. Οι υπηρεσίες πρέπει να έχουν ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε αυτούς τους καταυλισμούς. Αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πολλές οργανώσεις παροχής βοήθειας εργάζονται υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτή είναι επίσης η άποψη των μελών της Επιτροπής Ανάπτυξης που μετέβησαν πρόσφατα στην περιοχή του Νταρφούρ σε διερευνητική αποστολή για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακούσαμε σήμερα το απόγευμα πολλούς από εκείνους που συμμετείχαν σε αυτή την αποστολή. Τους συγχαίρω για το εγχείρημα που ανέλαβαν και για τις πληροφορίες που μας έφεραν από εκεί. Περιμένω με ανυπομονησία την επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής. Είμαι βέβαιος ότι θα ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όσα είδαν και άκουσαν επιτόπου. Πιστεύω ότι μια από τις καλύτερες δυνατές επιλογές για το μέλλον είναι να τοποθετήσουμε περισσότερους στρατιώτες της Αφρικανικής Ένωσης ως ειρηνευτική δύναμη στην περιοχή του Νταρφούρ. Αυτό θα βοηθούσε επίσης να εξασφαλιστεί η εφαρμογή μιας αφρικανικής λύσης σε ένα αφρικανικό πρόβλημα. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε κάτι τέτοιο, διότι δεν υπάρχουν αρκετά στρατεύματα της Αφρικανικής Ένωσης στην περιοχή τα οποία θα μπορούσαν να επιβάλουν εκεχειρία. Η κυβέρνηση του Σουδάν επέβαλλε, ως επί το πλείστον, τεχνικές κωλυσιεργίας, γεγονός που οδήγησε στην άρνηση της πρόσβασης των ολιγομελών ειρηνευτικών δυνάμεων της Αφρικανικής Ένωσης σε όλα τα τμήματα του Νταρφούρ. Η κυβέρνηση του Σουδάν δήλωσε ότι υπάρχουν πολυάριθμες δυσκολίες και ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο, αλλά, όπως ανέφερε ένας από τους προηγούμενους ομιλητές, η κυβέρνηση είναι άραγε ανίκανη να εκτελέσει ό,τι της ζητήσαμε ή μήπως είναι απρόθυμη; Όσο περισσότερο ακούμε τους ανθρώπους –είτε πρόκειται για οργανώσεις παροχής βοήθειας είτε για μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης είτε για άλλες ομάδες– που πήγαν εκεί και είδαν από πρώτο χέρι τι συμβαίνει, τόσο υποχρεωνόμαστε να πούμε ότι παρατηρείται παντελής έλλειψη ενδιαφέροντος να γίνει κάτι σχετικά με τη βία που επικρατεί στην περιοχή. Υποστηρίζω τον σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό του Σουδάν. Η αξία της ξεπερνάει φέτος τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να είναι ο μεγαλύτερος χορηγός διεθνούς βοήθειας στο Σουδάν για αρκετό καιρό ακόμη. Η κυβέρνηση του Σουδάν πρέπει πια να συνειδητοποιήσει τη σαφή πρόκληση που αντιμετωπίζει. Πρέπει να ανταποκριθεί πλήρως στις διεθνείς της υποχρεώσεις και στις ευθύνες της απέναντι στον ίδιο τον λαό της ή να αντιμετωπίσει περαιτέρω διεθνή καταδίκη υπό μορφή κυρώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με τον ΟΗΕ, θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά την επιβολή ενός καθολικού εμπάργκο όπλων στο Σουδάν. Αυτό θα διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο, συμβάλλοντας στη διακοπή των στρατιωτικών προμηθειών τόσο στην κυβέρνηση του Σουδάν όσο και στην ένοπλη πολιτοφυλακή Τζαντζαουίντ."@el10
"Señor Presidente, el Gobierno sudanés no ha cumplido las obligaciones que le exigía la comunidad internacional en virtud de la Resolución 1556 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del pasado mes de julio. Esa es la opinión de muchas organizaciones internacionales de derechos humanos, incluidos International Watch y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Parece que muchos campamentos de la región occidental de Darfur, en Sudán, siguen bajo el control conjunto de la milicia armada de los Janjaweed y del Gobierno sudanés. Se trata de una situación totalmente intolerable. Se debe permitir el acceso libre y sin obstáculos de las agencias a los campamentos. En este momento, esto no sucede. Muchas agencias humanitarias están trabajando en situaciones muy complicadas. Esa es también la opinión de los miembros de la Comisión de Desarrollo que viajó recientemente a la región de Darfur en una misión de investigación en representación del Parlamento Europeo. Esta tarde hemos escuchado a muchos de los que formaron parte de esa misión. Les felicito por llevarla a cabo y por presentarnos sus informes. Espero con interés la próxima reunión de la comisión. Estoy seguro de que nos darán más detalles de lo que vieron y oyeron. Creo que una de las mejores vías para avanzar es el envío de más tropas de la Unión Africana en misión de mantenimiento de la paz a la región de Darfur. Eso ayudaría también a garantizar que se pone en práctica una solución africana para un problema africano. Hasta ahora no hemos podido lograrlo porque no hay suficientes tropas de la Unión Africana sobre el terreno para obligar a que se mantenga el alto el fuego. El Gobierno sudanés se ha dedicado sobre todo a imponer tácticas dilatorias, lo que ha hecho que al reducido número de tropas de mantenimiento de la paz de la Unión Africana se les impidiera el acceso a todas las regiones fronterizas con Darfur. El Gobierno sudanés ha dicho que hay grandes dificultades y que necesita más tiempo; sin embargo, como ha dicho uno de los anteriores oradores, ¿es el Gobierno incapaz de hacer lo que le hemos pedido que haga, o no quiere hacerlo? Cuanto más escuchamos a las personas –ya sean miembros de organizaciones humanitarias o miembros de nuestra Comisión de Desarrollo o de otros grupos– que han estado allí y han visto de primera mano lo que está pasando, más claramente vemos que hay una falta total de compromiso para hacer algo por acabar con la violencia que se produce sobre el terreno. Apoyo el importante papel que la Unión Europea ha tenido en la prestación de ayuda humanitaria al pueblo de Sudán. Su valor supera los 400 millones de euros este año. La Unión Europea seguirá siendo el mayor donante de ayuda internacional a Sudán durante un tiempo. El Gobierno sudanés debe darse cuenta ya de que se enfrenta a un importante reto. Debe cumplir plenamente sus responsabilidades internacionales y sus responsabilidades con su propio pueblo, o se enfrentará a nuevas condenas internacionales en forma de sanciones. La Unión Europea debe, junto con las Naciones Unidas, contemplar seriamente la posibilidad de imponer un embargo internacional de armas a Sudán. Ese embargo serviría para cortar los suministros militares tanto al Gobierno sudanés como a las milicias armadas de los Janjaweed."@es20
"Mr President, the Sudanese Government has failed to carry out its serious international obligation under UN Security Council Resolution 1556 of last July. This is the opinion of many international human rights organisations, including International Watch and the International Committee of the Red Cross. It appears that many camps in the western region of Darfur in Sudan are still in control of both the Janjaweed armed militia and the Sudanese Government. That is simply an intolerable situation. The agencies must be given free and unencumbered access to these camps. That is not the case at the moment. Many aid agencies are working in very difficult situations. This too is the view of members of the Committee on Development who recently travelled to the Darfur region on a fact-finding mission on behalf of the European Parliament. We heard this afternoon from many of those who were on that mission. I congratulate them for undertaking it and for bringing their reports back. I look forward to the next meeting of the committee. I am sure we will hear in more detail about what they heard and saw. I believe that one of the best ways forward is to engage more African Union troops to act as peace-keepers in the Darfur region. That would also help to ensure that we could put in place an African solution to an African problem. Up until now we have not been able to achieve this because there are not enough African Union troops on the ground who could enforce a ceasefire. The Sudanese Government has, for the most part, imposed stalling tactics, which has resulted in the small numbers of African Union peace-keepers being denied access to all regions around Darfur. The Sudanese Government has said that there are enormous difficulties and that it needs more time; but as one of the earlier speakers said, is the government unable to carry out what we have asked it to do, or is it reluctant? The more one listens to people - whether it is aid agencies or members of our Committee on Development or other groups - who have been out there and have seen first hand what is going on, one has to say that there is a total lack of commitment to do anything about the violence that is happening on the ground. I support the strong role that the European Union has played in providing humanitarian aid to the people of Sudan. Its value is in excess of EUR 400 million this year. The European Union will continue to be the largest donor of international aid to Sudan for some time to come. The Sudanese Government must now realise the clear challenge that it faces. It must fully meet its international responsibilities and its responsibilities to its own people, or face further international condemnation in the form of sanctions. The European Union, together with the United Nations, should seriously consider imposing a global arms embargo on Sudan. This would play a constructive role in helping to cut off military supplies to both the Sudanese Government and the Janjaweed armed militia."@et5
"Arvoisa puhemies, Sudanin hallitus ei ole noudattanut tärkeää kansainvälistä velvoitettaan, joka perustuu YK:n turvallisuusneuvoston viime heinäkuussa antamaan päätöslauselmaan 1556. Tätä mieltä ovat monet kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt, myös International Watch ja Punaisen Ristin kansainvälinen komitea. Monet Darfurin länsiosassa sijaitsevat Sudanin leirit näyttävät olevan edelleen aseistettujen Janjaweed-miliisijoukkojen ja Sudanin hallituksen valvonnassa. Se ei ole hyväksyttävää. Avustusjärjestöjen on päästävä vapaasti ja esteettä leireille. Näin ei ole tällä hetkellä. Monet järjestöt työskentelevät erittäin vaikeissa oloissa. Tätä mieltä ovat myös ne kehitysyhteistyövaliokunnan jäsenet, jotka tekivät äskettäin Darfurin alueelle tiedonhankintamatkan Euroopan parlamentin puolesta. Tänä iltapäivänä olemme kuulleet tämän näkemyksen monelta tehtävään osallistuneelta. Kiitän heitä tehtävän suorittamisesta ja raporteista. Odotan innokkaasti seuraavaa valiokunnan kokousta, jossa he varmasti kertovat tarkemmin, mitä kuulivat ja näkivät Darfurissa. Yksi parhaista etenemistavoista on lisätä Afrikan unionin joukkoja Darfurin alueen rauhanturvaamistehtävässä. Siten voitaisiin myös varmistaa, että afrikkalaiseen ongelmaan saadaan afrikkalainen ratkaisu. Emme ole toistaiseksi onnistuneet siinä, koska tapahtumapaikalla ei ole tarpeeksi Afrikan unionin joukkoja, jotka voisivat toimeenpanna aselevon. Sudanin hallitus on soveltanut enimmäkseen viivytystaktiikkaa, minkä vuoksi Afrikan unionin rauhanturvaajia on vähän ja heiltä evätään pääsy kaikille Darfuria ympäröiville alueille. Sudanin hallitus on todennut, että sillä on suunnattomia vaikeuksia ja että se tarvitsee lisää aikaa, mutta kuten eräs aikaisemmin puhunut parlamentin jäsen pohti, eikö Sudanin hallitus kykene vai eikö se halua toteuttaa pyytämiämme toimia? Kun kuuntelee ihmisiä, jotka ovat olleet tapahtumapaikalla ja nähneet tapahtumat omin silmin – olivatpa he avustusjärjestöjen tai kehitysyhteistyövaliokunnan tai muiden ryhmien jäseniä – on todettava, että Darfurin väkivaltaisuuksille ei ole todellakaan sitouduttu tekemään mitään. Minusta on myönteistä, että Euroopan unionilla on ollut vahva asema humanitaarisen avun tarjoamisessa Sudanin kansalle. Se on myöntänyt tänä vuonna apua yli 400 miljoonaa euroa. Euroopan unioni on vielä jonkin aikaa Sudanille tarkoitetun kansainvälisen avun suurin lahjoittaja. Sudanin hallituksen on tiedostettava selkeä haaste. Sen on noudatettava täysimääräisesti kansainvälisiä velvoitteitaan ja otettava vastuu omasta kansastaan. Muuten muut valtiot tuomitsevat sen teot ottamalla käyttöön pakotteita. Euroopan unionin on yhdessä Yhdistyneiden kansakuntien kanssa harkittava vakavasti Sudanin asettamista maailmanlaajuiseen asevientikieltoon. Siitä olisi merkittävää apua pyrittäessä estämään sotatarvikkeiden toimitus Sudanin hallitukselle ja Janjaweed-miliisijoukoille."@fi7
"Monsieur le Président, le gouvernement soudanais n’a pas respecté l’importante obligation découlant de la résolution 1556 du Conseil de sécurité de l’ONU de juillet dernier. C’est l’avis de nombreuses organisations internationales de défense des droits de l’homme, dont l’organisation International Watch et le Comité international de la Croix-Rouge. Il apparaît que de nombreux camps de la région occidentale du Darfour au Soudan sont encore sous le contrôle des milices armées Janjaweed et du gouvernement soudanais. Cette situation est tout bonnement intolérable. Les agences doivent avoir un accès libre et sans entrave à ces camps. Ce n’est pas le cas pour le moment. De nombreux organismes d’aide travaillent dans des situations très difficiles. Cet avis est également partagé par des membres de la commission du développement qui se sont rendus récemment dans la région du Darfour dans le cadre d’une commission d’enquête au nom du Parlement européen. Nous avons entendu un tel écho de la part de nombre d’entre eux cette après-midi. Je les félicite d’avoir effectué cette mission et de faire part de leurs témoignages. Il me tarde d’assister à la prochaine réunion de la commission. Je suis sûr qu’ils nous feront part avec plus de précision de ce qu’ils ont vu et entendu. J’estime qu’un des meilleurs moyens de progresser est d’engager les troupes de l’Union africaine à agir en tant que soldats de la paix dans la région du Darfour, ce qui permettrait également de garantir une solution africaine à un problème africain. Jusqu’à présent, nous ne sommes pas parvenus à le faire, car les troupes de l’Union africaine ne sont pas suffisantes sur le terrain pour faire respecter le cessez-le-feu. Le gouvernement soudanais a adopté, dans l’ensemble, une tactique d’entrave, qui empêche les soldats de la paix peu nombreux de l’Union africaine d’accéder à toutes les régions entourant le Darfour. Le gouvernement soudanais a déclaré qu’il existait d’énormes difficultés et qu’il a besoin de plus de temps. Toutefois, comme l’a déjà fait remarquer un orateur, le gouvernement est-il incapable d’appliquer les mesures qu’il a été invité à prendre ou est-il réticent à le faire? Plus on écoute les personnes - qu’il s’agisse de membres d’organismes internationaux, de notre commission du développement ou d’autres groupes - qui se sont rendues sur place et ont assisté aux événements en direct, plus on se rend compte qu’il existe un manque total d’engagement à agir contre la violence sur le terrain. Je soutiens le rôle puissant que l’Union européenne a joué en offrant une aide humanitaire aux Soudanais. Sa valeur dépasse 400 millions d’euros cette année. L’Union européenne demeurera encore quelques temps le plus important donateur international au profit du Soudan. Le gouvernement soudanais doit à présent se rendre compte du défi évident qu’il doit relever. Il doit assumer pleinement ses responsabilités au niveau international et à l’égard de ses citoyens, sous peine de faire l’objet encore à l’avenir de la condamnation de la communauté internationale, sous la forme de sanctions. L’Union européenne devrait envisager sérieusement, en collaboration avec les Nations unies, l’imposition d’un embargo international sur les armes au Soudan. Cette démarche aurait un effet constructif, car elle aiderait à faire cesser l’approvisionnement en armes du gouvernement soudanais et des milices armées Janjaweed."@fr8
"Mr President, the Sudanese Government has failed to carry out its serious international obligation under UN Security Council Resolution 1556 of last July. This is the opinion of many international human rights organisations, including International Watch and the International Committee of the Red Cross. It appears that many camps in the western region of Darfur in Sudan are still in control of both the Janjaweed armed militia and the Sudanese Government. That is simply an intolerable situation. The agencies must be given free and unencumbered access to these camps. That is not the case at the moment. Many aid agencies are working in very difficult situations. This too is the view of members of the Committee on Development who recently travelled to the Darfur region on a fact-finding mission on behalf of the European Parliament. We heard this afternoon from many of those who were on that mission. I congratulate them for undertaking it and for bringing their reports back. I look forward to the next meeting of the committee. I am sure we will hear in more detail about what they heard and saw. I believe that one of the best ways forward is to engage more African Union troops to act as peace-keepers in the Darfur region. That would also help to ensure that we could put in place an African solution to an African problem. Up until now we have not been able to achieve this because there are not enough African Union troops on the ground who could enforce a ceasefire. The Sudanese Government has, for the most part, imposed stalling tactics, which has resulted in the small numbers of African Union peace-keepers being denied access to all regions around Darfur. The Sudanese Government has said that there are enormous difficulties and that it needs more time; but as one of the earlier speakers said, is the government unable to carry out what we have asked it to do, or is it reluctant? The more one listens to people - whether it is aid agencies or members of our Committee on Development or other groups - who have been out there and have seen first hand what is going on, one has to say that there is a total lack of commitment to do anything about the violence that is happening on the ground. I support the strong role that the European Union has played in providing humanitarian aid to the people of Sudan. Its value is in excess of EUR 400 million this year. The European Union will continue to be the largest donor of international aid to Sudan for some time to come. The Sudanese Government must now realise the clear challenge that it faces. It must fully meet its international responsibilities and its responsibilities to its own people, or face further international condemnation in the form of sanctions. The European Union, together with the United Nations, should seriously consider imposing a global arms embargo on Sudan. This would play a constructive role in helping to cut off military supplies to both the Sudanese Government and the Janjaweed armed militia."@hu11,11
"Signor Presidente, il governo sudanese non è riuscito ad ottemperare al suo serio obbligo internazionale ai sensi della risoluzione 1556 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del luglio scorso. Questa è l’opinione di molte organizzazioni internazionali per i diritti umani, tra cui e il Comitato internazionale della Croce rossa. Sembra che molti campi di sfollati nella regione occidentale del Darfur in Sudan siano tuttora sotto il controllo della milizia armata dei Janjaweed e del governo sudanese. Si tratta di una situazione semplicemente intollerabile. Le agenzie devono ottenere accesso libero e senza ostacoli a questi campi. Per il momento non è questo il caso: molte agenzie di aiuto si trovano a lavorare in situazioni difficilissime. Questo è anche il parere dei membri della commissione per lo sviluppo che si sono recati recentemente nella regione del Darfur per una missione esplorativa per conto del Parlamento europeo. Questo pomeriggio abbiamo sentito gli interventi di molti membri di tale missione. Mi congratulo con loro per averla intrapresa e per averci riferito in merito. Attendo con ansia la prossima riunione della commissione: confido che ascolteremo con maggiore dovizia di dettagli quanto hanno sentito e visto. Credo che uno dei modi migliori di procedere sia impegnare un maggior numero di militari dell’Unione africana nel ruolo di nella regione del Darfur. Ciò contribuirebbe altresì ad attivare una soluzione africana a un problema africano. Fino ad ora non siamo stati in grado di ottenere tale risultato perché non c’era una presenza militare dell’Unione africana sufficiente a imporre il rispetto del cessate il fuoco. Il governo sudanese, per lo più, ha fatto valere la tattica dilatoria, con il risultato che i pochi militari inviati dall’Unione africana per il si sono visti negare l’accesso a tutte le regioni nel circondario del Darfur. Il governo sudanese ha affermato che esistono enormi difficoltà, e di avere bisogno di più tempo, ma, come ha dichiarato uno dei precedenti oratori, mi domando se il governo sia incapace di realizzare quanto gli abbiamo chiesto o se sia restio a farlo. Più ascoltiamo quanti sono stati e hanno informazioni di prima mano su quanto sta accadendo – che si tratti di operatori delle agenzie di aiuto, dei membri della nostra commissione per lo sviluppo o di altri gruppi – più viene da affermare che vi è una totale mancanza di impegno a intervenire contro la violenza in atto. Sono a favore del ruolo forte svolto dall’Unione europea per portare aiuto umanitario al popolo del Sudan, un aiuto pari a oltre 400 milioni di euro per quest’anno. L’Unione europea continuerà ad essere il maggior donatore di aiuti internazionali al Sudan ancora per un po’ di tempo. Il governo sudanese ora deve rendersi conto della chiara sfida cui si trova di fronte. Deve assumersi integralmente le proprie responsabilità internazionali e le responsabilità nei confronti dei propri cittadini, o fronteggiare un’altra condanna internazionale sotto forma di sanzioni. L’Unione europea, unitamente alle Nazioni Unite, dovrebbe seriamente considerare la possibilità di imporre al Sudan un globale per le armi. Una simile decisione sarebbe costruttiva al fine di contribuire a tagliare le forniture militari destinate tanto al governo sudanese quanto alla milizia armata Janjaweed."@it12
"Mr President, the Sudanese Government has failed to carry out its serious international obligation under UN Security Council Resolution 1556 of last July. This is the opinion of many international human rights organisations, including International Watch and the International Committee of the Red Cross. It appears that many camps in the western region of Darfur in Sudan are still in control of both the Janjaweed armed militia and the Sudanese Government. That is simply an intolerable situation. The agencies must be given free and unencumbered access to these camps. That is not the case at the moment. Many aid agencies are working in very difficult situations. This too is the view of members of the Committee on Development who recently travelled to the Darfur region on a fact-finding mission on behalf of the European Parliament. We heard this afternoon from many of those who were on that mission. I congratulate them for undertaking it and for bringing their reports back. I look forward to the next meeting of the committee. I am sure we will hear in more detail about what they heard and saw. I believe that one of the best ways forward is to engage more African Union troops to act as peace-keepers in the Darfur region. That would also help to ensure that we could put in place an African solution to an African problem. Up until now we have not been able to achieve this because there are not enough African Union troops on the ground who could enforce a ceasefire. The Sudanese Government has, for the most part, imposed stalling tactics, which has resulted in the small numbers of African Union peace-keepers being denied access to all regions around Darfur. The Sudanese Government has said that there are enormous difficulties and that it needs more time; but as one of the earlier speakers said, is the government unable to carry out what we have asked it to do, or is it reluctant? The more one listens to people - whether it is aid agencies or members of our Committee on Development or other groups - who have been out there and have seen first hand what is going on, one has to say that there is a total lack of commitment to do anything about the violence that is happening on the ground. I support the strong role that the European Union has played in providing humanitarian aid to the people of Sudan. Its value is in excess of EUR 400 million this year. The European Union will continue to be the largest donor of international aid to Sudan for some time to come. The Sudanese Government must now realise the clear challenge that it faces. It must fully meet its international responsibilities and its responsibilities to its own people, or face further international condemnation in the form of sanctions. The European Union, together with the United Nations, should seriously consider imposing a global arms embargo on Sudan. This would play a constructive role in helping to cut off military supplies to both the Sudanese Government and the Janjaweed armed militia."@lt14
"Mr President, the Sudanese Government has failed to carry out its serious international obligation under UN Security Council Resolution 1556 of last July. This is the opinion of many international human rights organisations, including International Watch and the International Committee of the Red Cross. It appears that many camps in the western region of Darfur in Sudan are still in control of both the Janjaweed armed militia and the Sudanese Government. That is simply an intolerable situation. The agencies must be given free and unencumbered access to these camps. That is not the case at the moment. Many aid agencies are working in very difficult situations. This too is the view of members of the Committee on Development who recently travelled to the Darfur region on a fact-finding mission on behalf of the European Parliament. We heard this afternoon from many of those who were on that mission. I congratulate them for undertaking it and for bringing their reports back. I look forward to the next meeting of the committee. I am sure we will hear in more detail about what they heard and saw. I believe that one of the best ways forward is to engage more African Union troops to act as peace-keepers in the Darfur region. That would also help to ensure that we could put in place an African solution to an African problem. Up until now we have not been able to achieve this because there are not enough African Union troops on the ground who could enforce a ceasefire. The Sudanese Government has, for the most part, imposed stalling tactics, which has resulted in the small numbers of African Union peace-keepers being denied access to all regions around Darfur. The Sudanese Government has said that there are enormous difficulties and that it needs more time; but as one of the earlier speakers said, is the government unable to carry out what we have asked it to do, or is it reluctant? The more one listens to people - whether it is aid agencies or members of our Committee on Development or other groups - who have been out there and have seen first hand what is going on, one has to say that there is a total lack of commitment to do anything about the violence that is happening on the ground. I support the strong role that the European Union has played in providing humanitarian aid to the people of Sudan. Its value is in excess of EUR 400 million this year. The European Union will continue to be the largest donor of international aid to Sudan for some time to come. The Sudanese Government must now realise the clear challenge that it faces. It must fully meet its international responsibilities and its responsibilities to its own people, or face further international condemnation in the form of sanctions. The European Union, together with the United Nations, should seriously consider imposing a global arms embargo on Sudan. This would play a constructive role in helping to cut off military supplies to both the Sudanese Government and the Janjaweed armed militia."@lv13
"Mr President, the Sudanese Government has failed to carry out its serious international obligation under UN Security Council Resolution 1556 of last July. This is the opinion of many international human rights organisations, including International Watch and the International Committee of the Red Cross. It appears that many camps in the western region of Darfur in Sudan are still in control of both the Janjaweed armed militia and the Sudanese Government. That is simply an intolerable situation. The agencies must be given free and unencumbered access to these camps. That is not the case at the moment. Many aid agencies are working in very difficult situations. This too is the view of members of the Committee on Development who recently travelled to the Darfur region on a fact-finding mission on behalf of the European Parliament. We heard this afternoon from many of those who were on that mission. I congratulate them for undertaking it and for bringing their reports back. I look forward to the next meeting of the committee. I am sure we will hear in more detail about what they heard and saw. I believe that one of the best ways forward is to engage more African Union troops to act as peace-keepers in the Darfur region. That would also help to ensure that we could put in place an African solution to an African problem. Up until now we have not been able to achieve this because there are not enough African Union troops on the ground who could enforce a ceasefire. The Sudanese Government has, for the most part, imposed stalling tactics, which has resulted in the small numbers of African Union peace-keepers being denied access to all regions around Darfur. The Sudanese Government has said that there are enormous difficulties and that it needs more time; but as one of the earlier speakers said, is the government unable to carry out what we have asked it to do, or is it reluctant? The more one listens to people - whether it is aid agencies or members of our Committee on Development or other groups - who have been out there and have seen first hand what is going on, one has to say that there is a total lack of commitment to do anything about the violence that is happening on the ground. I support the strong role that the European Union has played in providing humanitarian aid to the people of Sudan. Its value is in excess of EUR 400 million this year. The European Union will continue to be the largest donor of international aid to Sudan for some time to come. The Sudanese Government must now realise the clear challenge that it faces. It must fully meet its international responsibilities and its responsibilities to its own people, or face further international condemnation in the form of sanctions. The European Union, together with the United Nations, should seriously consider imposing a global arms embargo on Sudan. This would play a constructive role in helping to cut off military supplies to both the Sudanese Government and the Janjaweed armed militia."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de Soedanese regering heeft verzuimd de zware internationale verplichting na te komen die haar in juli met Resolutie 1556 van de VN-Veiligheidsraad is opgelegd. Dit is de mening van vele internationale mensenrechtenorganisaties, van onder andere International Watch en het Internationale Comité van het Rode Kruis. Het lijkt erop dat in veel kampen in de westelijke regio van Soedan, in Darfur, zowel de gewapende Janjaweed-militie als de Soedanese regering het nog steeds voor het zeggen hebben. Dat is eenvoudigweg een onaanvaardbare situatie. De organisaties moeten vrije, onbelemmerde toegang hebben tot deze kampen. Dat is op dit moment niet het geval. Veel hulporganisaties werken onder uiterst moeilijke omstandigheden. Dit is ook het standpunt van de leden van de Commissie ontwikkelingssamenwerking die onlangs naar de Darfur-regio zijn gereisd om onderzoek te doen namens het Europees Parlement. Wij hebben vanmiddag velen gehoord die aan die missie hebben deelgenomen. Dat zij die reis ondernomen hebben en dat zij ons verslag uitbrengen, verdient lof. Ik zie uit naar de volgende bijeenkomst van de commissie. Wij zullen ongetwijfeld meer in detail horen wat zij gehoord en gezien hebben. In mijn ogen is een van de beste opties meer troepen van de Afrikaanse Unie in te zetten als vredeshandhavers in de Darfur-regio. Dat zou ook bijdragen aan het bereiken van een Afrikaanse oplossing voor een Afrikaans probleem. Tot nu toe is ons dat nog niet gelukt omdat er niet voldoende troepen van de Afrikaanse Unie ter plaatse zijn die de naleving van een staakt-het-vuren zouden kunnen afdwingen. De Soedanese regering heeft zich voornamelijk bediend van vertragingstactieken, waardoor de weinige ter plekke aanwezige AU-vredeshandhavers de toegang is ontzegd tot alle regio’s rond Darfur. De Soedanese regering heeft verklaard dat er enorme problemen zijn en zij meer tijd nodig heeft, maar evenals een van de voorgaande sprekers vraag ik mij af of de regering in staat is om te doen wat wij haar vragen, en of zij daartoe wel bereid is? Hoe meer je luistert naar de mensen die daar geweest zijn, en die met eigen ogen gezien hebben wat zich er afspeelt - of het nu hulporganisaties zijn of leden van onze Commissie ontwikkelingssamenwerking of andere groepen -, hoe meer je tot de conclusie komt dat er sprake is van een totaal gebrek aan goede wil om ook maar iets te doen aan de gewelddadigheden aldaar. Ik sta achter de krachtige rol die de Europese Unie speelt bij het verlenen van humanitaire hulp aan de bevolking van Soedan. De waarde van die hulp bedraagt dit jaar meer dan 400 miljoen euro. De Europese Unie zal nog wel enige tijd de grootste donor blijven van de internationale hulp aan Soedan. De Soedanese regering moet zich nu realiseren dat zij voor een duidelijke taak staat. Zij moet haar internationale verantwoordelijkheden en haar verantwoordelijkheden jegens haar eigen volk nakomen, anders kan zij verdere internationale veroordeling in de vorm van sancties tegemoet zien. De Europese Unie en de Verenigde Naties dienen serieus een algemeen wapenembargo tegen Soedan te overwegen. Dat zou een constructieve bijdrage leveren aan het afsnijden van de toevoer van militair materieel aan zowel de Soedanese regering als de gewapende Janjaweed-militie."@nl3
"Mr President, the Sudanese Government has failed to carry out its serious international obligation under UN Security Council Resolution 1556 of last July. This is the opinion of many international human rights organisations, including International Watch and the International Committee of the Red Cross. It appears that many camps in the western region of Darfur in Sudan are still in control of both the Janjaweed armed militia and the Sudanese Government. That is simply an intolerable situation. The agencies must be given free and unencumbered access to these camps. That is not the case at the moment. Many aid agencies are working in very difficult situations. This too is the view of members of the Committee on Development who recently travelled to the Darfur region on a fact-finding mission on behalf of the European Parliament. We heard this afternoon from many of those who were on that mission. I congratulate them for undertaking it and for bringing their reports back. I look forward to the next meeting of the committee. I am sure we will hear in more detail about what they heard and saw. I believe that one of the best ways forward is to engage more African Union troops to act as peace-keepers in the Darfur region. That would also help to ensure that we could put in place an African solution to an African problem. Up until now we have not been able to achieve this because there are not enough African Union troops on the ground who could enforce a ceasefire. The Sudanese Government has, for the most part, imposed stalling tactics, which has resulted in the small numbers of African Union peace-keepers being denied access to all regions around Darfur. The Sudanese Government has said that there are enormous difficulties and that it needs more time; but as one of the earlier speakers said, is the government unable to carry out what we have asked it to do, or is it reluctant? The more one listens to people - whether it is aid agencies or members of our Committee on Development or other groups - who have been out there and have seen first hand what is going on, one has to say that there is a total lack of commitment to do anything about the violence that is happening on the ground. I support the strong role that the European Union has played in providing humanitarian aid to the people of Sudan. Its value is in excess of EUR 400 million this year. The European Union will continue to be the largest donor of international aid to Sudan for some time to come. The Sudanese Government must now realise the clear challenge that it faces. It must fully meet its international responsibilities and its responsibilities to its own people, or face further international condemnation in the form of sanctions. The European Union, together with the United Nations, should seriously consider imposing a global arms embargo on Sudan. This would play a constructive role in helping to cut off military supplies to both the Sudanese Government and the Janjaweed armed militia."@pl16
"Senhor Presidente, o Governo sudanês não cumpriu a sua solene obrigação internacional no quadro da Resolução 1556 do Conselho de Segurança das Nações Unidas do passado mês de Julho. Esta é a opinião de muitas organizações internacionais dos direitos humanos, incluindo a organização international e o Comité Internacional da Cruz Vermelha. Parece que muitos campos na região ocidental de Darfur no Sudão estão ainda sob o controlo, quer da milícia armada Janjaweed, quer do Governo sudanês. Uma situação simplesmente intolerável. As agências devem ter livre e fácil acesso a estes campos. Não é o caso neste momento. Muitas agências de ajuda humanitária estão a trabalhar em condições extremamente difíceis. Esta é também a opinião dos membros da Comissão do Desenvolvimento que recentemente se deslocaram até à região de Darfur numa missão de estudo em nome do Parlamento Europeu. Ouvimos esta tarde muitos dos que integraram essa missão. Felicito-os por a terem aceite e pelas informações que nos fazem chegar. Aguardo com expectativa a próxima reunião da Comissão do Desenvolvimento. Tenho a certeza de que saberemos mais em pormenor o que ouviram e viram. Creio que um dos melhores caminhos a seguir passa por ter mais tropas da União Africana a actuar como forças da manutenção da paz na região de Darfur. Isso ajudaria também a garantir a possibilidade de criar uma solução africana para um problema africano. Até à data, não temos sido capazes de concretizar este objectivo, na medida em que as tropas da União Africana no terreno não são suficientes para poder controlar a implementação do acordo de cessar-fogo. O Governo sudanês tem, na maioria das vezes, imposto a táctica do “ganhar tempo”, o que faz com que os poucos elementos da força de manutenção da paz da União Africana se vejam impedidos de aceder a todas as regiões em redor de Darfur. O Governo sudanês afirmou que eram imensas as dificuldades e que precisa de mais tempo; todavia, como disse um dos primeiros oradores, será o governo incapaz de levar por diante o que lhe pedimos, ou estará relutante em fazê-lo? Quanto mais ouvimos as pessoas – sejam elas elementos das agências de ajuda humanitária ou membros da nossa Comissão do Desenvolvimento ou outros grupos ainda – que estiveram lá e que viram em primeira-mão o que se passa, mais nos vemos obrigados a dizer que existe uma absoluta falta de empenho em fazer qualquer coisa relativamente à violência que se vive no terreno. Apoio o grande papel que a União Europeia tem desempenhado na prestação da ajuda humanitária ao povo do Sudão. O valor dessa ajuda excede os 400 milhões de euros este ano. A União Europeia continuará a ser o maior dador da ajuda internacional ao Sudão nos próximos tempos. O Governo sudanês tem de compreender agora o desafio evidente que tem pela frente. Terá de assumir na íntegra as suas responsabilidades internacionais e as suas responsabilidades para com o seu povo, ou enfrentar outra condenação internacional sob a forma de sanções. A União Europeia, em conjunto com as Nações Unidas, deveriam considerar seriamente a imposição de um embargo global de armas no Sudão. Uma posição que teria um papel construtivo na medida em que ajudaria a interromper os abastecimentos de material bélico destinado tanto ao Governo sudanês como à milícia armada Janjaweed."@pt17
"Mr President, the Sudanese Government has failed to carry out its serious international obligation under UN Security Council Resolution 1556 of last July. This is the opinion of many international human rights organisations, including International Watch and the International Committee of the Red Cross. It appears that many camps in the western region of Darfur in Sudan are still in control of both the Janjaweed armed militia and the Sudanese Government. That is simply an intolerable situation. The agencies must be given free and unencumbered access to these camps. That is not the case at the moment. Many aid agencies are working in very difficult situations. This too is the view of members of the Committee on Development who recently travelled to the Darfur region on a fact-finding mission on behalf of the European Parliament. We heard this afternoon from many of those who were on that mission. I congratulate them for undertaking it and for bringing their reports back. I look forward to the next meeting of the committee. I am sure we will hear in more detail about what they heard and saw. I believe that one of the best ways forward is to engage more African Union troops to act as peace-keepers in the Darfur region. That would also help to ensure that we could put in place an African solution to an African problem. Up until now we have not been able to achieve this because there are not enough African Union troops on the ground who could enforce a ceasefire. The Sudanese Government has, for the most part, imposed stalling tactics, which has resulted in the small numbers of African Union peace-keepers being denied access to all regions around Darfur. The Sudanese Government has said that there are enormous difficulties and that it needs more time; but as one of the earlier speakers said, is the government unable to carry out what we have asked it to do, or is it reluctant? The more one listens to people - whether it is aid agencies or members of our Committee on Development or other groups - who have been out there and have seen first hand what is going on, one has to say that there is a total lack of commitment to do anything about the violence that is happening on the ground. I support the strong role that the European Union has played in providing humanitarian aid to the people of Sudan. Its value is in excess of EUR 400 million this year. The European Union will continue to be the largest donor of international aid to Sudan for some time to come. The Sudanese Government must now realise the clear challenge that it faces. It must fully meet its international responsibilities and its responsibilities to its own people, or face further international condemnation in the form of sanctions. The European Union, together with the United Nations, should seriously consider imposing a global arms embargo on Sudan. This would play a constructive role in helping to cut off military supplies to both the Sudanese Government and the Janjaweed armed militia."@sk18
"Mr President, the Sudanese Government has failed to carry out its serious international obligation under UN Security Council Resolution 1556 of last July. This is the opinion of many international human rights organisations, including International Watch and the International Committee of the Red Cross. It appears that many camps in the western region of Darfur in Sudan are still in control of both the Janjaweed armed militia and the Sudanese Government. That is simply an intolerable situation. The agencies must be given free and unencumbered access to these camps. That is not the case at the moment. Many aid agencies are working in very difficult situations. This too is the view of members of the Committee on Development who recently travelled to the Darfur region on a fact-finding mission on behalf of the European Parliament. We heard this afternoon from many of those who were on that mission. I congratulate them for undertaking it and for bringing their reports back. I look forward to the next meeting of the committee. I am sure we will hear in more detail about what they heard and saw. I believe that one of the best ways forward is to engage more African Union troops to act as peace-keepers in the Darfur region. That would also help to ensure that we could put in place an African solution to an African problem. Up until now we have not been able to achieve this because there are not enough African Union troops on the ground who could enforce a ceasefire. The Sudanese Government has, for the most part, imposed stalling tactics, which has resulted in the small numbers of African Union peace-keepers being denied access to all regions around Darfur. The Sudanese Government has said that there are enormous difficulties and that it needs more time; but as one of the earlier speakers said, is the government unable to carry out what we have asked it to do, or is it reluctant? The more one listens to people - whether it is aid agencies or members of our Committee on Development or other groups - who have been out there and have seen first hand what is going on, one has to say that there is a total lack of commitment to do anything about the violence that is happening on the ground. I support the strong role that the European Union has played in providing humanitarian aid to the people of Sudan. Its value is in excess of EUR 400 million this year. The European Union will continue to be the largest donor of international aid to Sudan for some time to come. The Sudanese Government must now realise the clear challenge that it faces. It must fully meet its international responsibilities and its responsibilities to its own people, or face further international condemnation in the form of sanctions. The European Union, together with the United Nations, should seriously consider imposing a global arms embargo on Sudan. This would play a constructive role in helping to cut off military supplies to both the Sudanese Government and the Janjaweed armed militia."@sl19
"Herr talman! Sudans regering har inte uppfyllt sitt allvarliga internationella åtagande i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1556 från i juli. Denna uppfattning delas av många internationella människorättsorganisationer, inbegripet International Watch och Internationella rödakorskommittén. Det verkar som om många läger i Darfurregionen i västra Sudan fortfarande kontrolleras både av den väpnade Janjaweedmilisen och av Sudans regering. Detta är helt enkelt en oacceptabel situation. Organisationerna måste få fritt och ohindrat tillträde till dessa läger. Så är det inte för närvarande. Många hjälporganisationer arbetar under mycket svåra omständigheter. Denna uppfattning delas också av de ledamöter i utskottet för utveckling som nyligen reste till Darfurområdet på en faktainsamlingsresa för Europaparlamentets räkning. Vi har i eftermiddag lyssnat till många av dem som var med på denna resa. Jag gratulerar dem till att ha gjort resan och kommit tillbaka med sina rapporter. Jag ser fram emot utskottets nästa sammanträde. Jag är säker på att vi kommer att få höra mer i detalj vad de har hört och sett. Jag tror att ett av de bästa sätten att gå vidare är att engagera fler trupper från Afrikanska unionen för att verka som fredsbevarare i Darfurområdet. Detta skulle också bidra till att garantera att vi kan få till stånd en afrikansk lösning på ett afrikanskt problem. Hittills har vi inte kunnat nå detta mål, eftersom det inte finns tillräckligt många trupper från Afrikanska unionen på plats som skulle kunna framtvinga ett eldupphör. Sudans regering har för det mesta tillämpat en undanglidande taktik, vilket har lett till att de få fredsbevararna från Afrikanska unionen har nekats tillträde till alla regioner runt om Darfur. Sudans regering har sagt att det finns enorma svårigheter och att den behöver mer tid; men som en av de tidigare talarna sade, är regeringen oförmögen att genomföra vad vi har bett den om, eller är den motvillig? Ju mer man lyssnar på människor – vare sig det är hjälporganisationer eller ledamöter i vårt utskott för utveckling eller andra grupper – som har varit på plats och på nära håll har sett vad som pågår, måste man säga att det finns en total brist på engagemang att göra någonting åt de våldshandlingar som sker i området. Jag stöder den starka roll som Europeiska unionen har spelat för att förse Sudans folk med humanitär hjälp. Värdet på hjälpen uppgår i år till över 400 miljoner euro. Europeiska unionen kommer att fortsätta att vara den största givaren av internationellt bistånd till Sudan under ytterligare en tid. Sudans regering måste nu inse den tydliga utmaning som den står inför. Den måste helt och fullt leva upp till sitt internationella ansvar och sitt ansvar för sitt eget folk, eller utsättas för ytterligare internationellt fördömande i form av sanktioner. Europeiska unionen bör tillsammans med Förenta nationerna allvarligt överväga att införa ett globalt vapenembargo mot Sudan. Detta skulle på ett konstruktivt sätt bidra till att blockera militära leveranser både till Sudans regering och till den väpnade Janjaweedmilisen."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Ryan (UEN )."5,19,15,1,18,14,16,11,10,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph