Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-07-21-Speech-3-011"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040721.1.3-011"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, my group also wishes to congratulate the Taoiseach and his team for their prize-winning presidency: canny, courageous and committed. As you say, this Parliament can also claim a share in the success story. What we have achieved together is something rather remarkable: we have changed the political discourse in Europe, we have established a constitutional framework for a Europe that can stand on its own feet in world affairs and deliver effective common policy to address our shared problems. The IGC accepted the same concept of constitutional fidelity that Member States show to the Union, a concept that informed the proceedings throughout the European Convention. Although there were certainly remnants of the old-style quarrels about the pecking order between states, the IGC successfully managed to transcend these and leaves us with a fairly clear picture of what the European Union will be like for the foreseeable future. There is a sense of constitutional settlement, of democratic legitimisation that this package deal has achieved, a sense that previous IGCs have failed to establish. The European Union comes out stronger. We trust each other more and are more trustworthy for the citizen and the outside world. This Parliament will now develop its own positive critique of the outcome of the IGC and prepare to exploit it, but we must also explain and justify to a fairly sceptical electorate what has happened. We must be a campaigning Parliament for the Constitution. We can be proud of our own role inside the process so far and we must not be shy of marketing Parliament on the strength of the success. This time Parliament cannot absolve itself of responsibility for the outcome of the IGC. We were there, we were players. It could be that a referendum will be lost somewhere in Europe. It will be partly our fault as Members of the European Parliament, and that of the political parties that sent us here, should a referendum fail. It will also be our problem to resolve thereafter."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, my group also wishes to congratulate the Taoiseach and his team for their prize-winning presidency: canny, courageous and committed. As you say, this Parliament can also claim a share in the success story. What we have achieved together is something rather remarkable: we have changed the political discourse in Europe, we have established a constitutional framework for a Europe that can stand on its own feet in world affairs and deliver effective common policy to address our shared problems. The IGC accepted the same concept of constitutional fidelity that Member States show to the Union, a concept that informed the proceedings throughout the European Convention. Although there were certainly remnants of the old-style quarrels about the pecking order between states, the IGC successfully managed to transcend these and leaves us with a fairly clear picture of what the European Union will be like for the foreseeable future. There is a sense of constitutional settlement, of democratic legitimisation that this package deal has achieved, a sense that previous IGCs have failed to establish. The European Union comes out stronger. We trust each other more and are more trustworthy for the citizen and the outside world. This Parliament will now develop its own positive critique of the outcome of the IGC and prepare to exploit it, but we must also explain and justify to a fairly sceptical electorate what has happened. We must be a campaigning Parliament for the Constitution. We can be proud of our own role inside the process so far and we must not be shy of marketing Parliament on the strength of the success. This time Parliament cannot absolve itself of responsibility for the outcome of the IGC. We were there, we were players. It could be that a referendum will be lost somewhere in Europe. It will be partly our fault as Members of the European Parliament, and that of the political parties that sent us here, should a referendum fail. It will also be our problem to resolve thereafter."@cs1
"Hr. formand, min gruppe vil også gerne komplimentere og hans team for deres fremragende formandskab, som kan beskrives med ordene kløgt, mod og engagement. Som De siger, har Parlamentet også en aktie i succeshistorien. Det, vi har opnået sammen, er ret bemærkelsesværdigt. Vi har ændret den politiske debat i Europa, vi har skabt en forfatningsmæssig ramme for et Europa, der kan stå på egne ben på verdensscenen og udarbejde effektiv fælles politik til løsning af vores fælles problemer. Regeringskonferencen accepterede den samme forfatningsmæssige troskab, som medlemsstaterne viser Unionen, og den prægede alle forhandlinger i Det Europæiske Konvent. Selv om der ganske vist var lidt skænderier om hakkeordenen ligesom i gamle dage, formåede regeringskonferencen at sætte sig ud over dem, og den efterlader et ret klart billede af, hvordan EU vil se ud i en overskuelig fremtid. Denne pakkeløsning har givet en følelse af forfatningsmæssig ro, af demokratisk legitimering, hvilket ikke er lykkedes de tidligere regeringskonferencer. EU er blevet styrket. Vi har større tillid til hinanden og vækker større tillid hos borgeren og den omgivende verden. Parlamentet vil nu udarbejde sin egen positive kritik af regeringskonferencens resultater og forberede sig på at bruge dem, men vi skal også ud og forklare et ret skeptisk vælgerkorps, hvad der er sket, og begrunde det. Vi skal ud og føre kampagne for forfatningen. Vi kan være stolte af vores egen rolle i forløbet indtil videre, og vi må ikke tøve med at markedsføre Parlamentet på bølgen af denne succes. Denne gang kan Parlamentet ikke frasige sig ansvaret for regeringskonferencens resultater. Vi var til stede, vi medvirkede. Måske bliver en folkeafstemning tabt et sted i Europa. Vi som parlamentsmedlemmer og de politiske partier, som har sendt os, vil i så fald have en del af skylden. Det vil også være os, der skal løse problemet bagefter."@da2
"Herr Präsident, auch meine Fraktion möchte dem Taoiseach und seinem Team zur erfolgreichen Ratspräsidentschaft gratulieren: Sie hat sich durch Klugheit, Mut und Engagement ausgezeichnet. Wie Sie sagen, kann auch dieses Parlament einen Teil der Erfolgsgeschichte für sich beanspruchen. Das, was wir gemeinsam erreicht haben, ist durchaus beachtlich: Wir haben den politischen Diskurs in Europa verändert, wir haben einen Verfassungsrahmen für ein Europa geschaffen, das bei internationalen Angelegenheiten auf eigenen Füßen stehen und eine effektive gemeinsame Politik führen kann, um unsere gemeinsamen Probleme anzugehen. Die Regierungskonferenz hat dieselbe Auffassung von Verfassungstreue akzeptiert, die die Mitgliedstaaten der Union entgegenbringen, eine Auffassung, die die Verfahren im gesamten Europäischen Konvent geprägt hat. Obwohl es natürlich Überbleibsel der früheren Streitigkeiten über die Hackordnung unter den Mitgliedstaaten gab, ist es der Regierungskonferenz gelungen, sich darüber hinwegzusetzen und uns ein ziemlich klares Bild davon zu vermitteln, wie die Europäische Union in absehbarer Zeit aussehen wird. Es gibt ein Gefühl der konstitutionellen Einigung, der demokratischen Legitimierung, die diese Paketlösung erreicht hat, ein Gefühl, das zu vermitteln früheren Regierungskonferenzen nicht gelungen ist. Die Europäische Union ist dadurch stärker geworden. Wir vertrauen einander mehr und sind für die Bürger und die Außenwelt vertrauenswürdiger. Dieses Parlament wird nun seine eigene positive Kritik der Ergebnisse der Regierungskonferenz ausarbeiten und sich daran machen, sie auszunutzen, doch wir müssen auch vor einer ziemlich skeptischen Wählerschaft erklären und begründen, was geschehen ist. Wir müssen ein Parlament sein, das sich für die Verfassung engagiert. Wir können auf unsere eigene Rolle in diesem Prozess bisher stolz sein und dürfen uns nicht davor scheuen, das Parlament aufgrund der Stärke des Erfolges zu vermarkten. Dieses Mal kann sich das Parlament nicht der Verantwortung für die Ergebnisse der Regierungskonferenz entziehen. Wir waren dabei, wir waren daran beteiligt. Es könnte sein, dass irgendwo in Europa ein Referendum verloren wird. Es wird zum Teil unsere Schuld als Abgeordnete des Europäischen Parlaments und die der politischen Parteien sein, die uns hierher entsendet haben, wenn ein Referendum scheitern sollte. Es wird auch unser Problem sein, danach zu einer Lösung zu kommen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα μου επιθυμεί επίσης να συγχαρεί τον πρωθυπουργό και την ομάδα του για την άξια βράβευσης Προεδρία τους: προσεκτική, θαρραλέα και αφοσιωμένη. Όπως είπατε, το Κοινοβούλιο αυτό μπορεί επίσης να διεκδικήσει ένα μερίδιο στην επιτυχία. Αυτό που επιτύχαμε μαζί είναι κάτι ιδιαιτέρως αξιοσημείωτο: αλλάξαμε τον πολιτικό λόγο στην Ευρώπη, θεσπίσαμε ένα συνταγματικό πλαίσιο για μια Ευρώπη που μπορεί να σταθεί στα πόδια της στην παγκόσμια σκηνή και να εφαρμόσει μια αποτελεσματική κοινή πολιτική για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων μας. Η ΔΚΔ δέχτηκε την ίδια έννοια της συνταγματικής πίστης που τα κράτη μέλη δείχνουν στην Ένωση, μια έννοια που χαρακτήρισε τις διαδικασίες καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης. Αν και υπήρχαν σίγουρα κατάλοιπα των παραδοσιακών διενέξεων σχετικά με την ιεραρχία μεταξύ των κρατών, η ΔΚΔ κατάφερε να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια και να μας αφήσει με μια αρκετά σαφή εικόνα του πώς θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο εγγύς μέλλον. Αυτή η συνολική συμφωνία κατάφερε να δημιουργήσει μια αίσθηση συνταγματικού συμβιβασμού, δημοκρατικής νομιμοποίησης, μια αίσθηση που καμία από τις προηγούμενες ΔΚΔ δεν κατάφερε να δημιουργήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βγαίνει ισχυρότερη. Εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλο ολοένα και περισσότερο και είμαστε περισσότερο αξιόπιστοι για τον πολίτη και τον έξω κόσμο. Το Κοινοβούλιο αυτό θα αναπτύξει τώρα τη δική του θετική κριτική για τα αποτελέσματα της ΔΚΔ και θα προετοιμαστεί να τα διερευνήσει, αλλά πρέπει επίσης να εξηγήσουμε σε ένα αρκετά δύσπιστο εκλογικό σώμα τι συνέβη. Πρέπει να είμαστε ένα Κοινοβούλιο που θα πραγματοποιήσει εκστρατεία υπέρ του Συντάγματος. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για τον δικό μας ρόλο σε αυτή τη διαδικασία μέχρι στιγμής και δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να διαφημίζουμε το Κοινοβούλιο βασιζόμενοι σε αυτή την επιτυχία. Αυτή τη φορά το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να απαλλαχθεί από την ευθύνη για τα αποτελέσματα της ΔΚΔ. Ήμασταν εκεί, συμμετείχαμε. Μπορεί κάποιο δημοψήφισμα να δώσει αρνητικό αποτέλεσμα κάπου στην Ευρώπη. Θα είναι εν μέρει δικό μας σφάλμα, ως μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και σφάλμα των πολιτικών κομμάτων που μας έστειλαν εδώ, αν χαθεί κάποιο δημοψήφισμα. Θα είναι επίσης ένα πρόβλημα που θα πρέπει να λύσουμε εμείς στη συνέχεια."@el10
"Señor Presidente, mi Grupo también quiere felicitar al Taoiseach y a su equipo por su memorable Presidencia: astuta, valiente y comprometida. Tal como ha dicho, este Parlamento también puede reivindicar una parte del éxito. Lo que hemos logrado juntos es algo realmente digno de mérito: hemos cambiado el discurso político en Europa, hemos establecido un marco constitucional para una Europa capaz de valerse por sí misma en asuntos mundiales y de aplicar una política común efectiva para abordar nuestros problemas comunes. La CIG aceptó el mismo concepto de fidelidad constitucional que los Estados miembros muestran a la Unión, un concepto que informó los procedimientos durante toda la Convención Europea. Aunque no cabe duda de que quedaban algunos restos de las discrepancias a la antigua sobre la jerarquía entre Estados, la CIG logró superarlas con éxito y nos deja una imagen bien clara de lo que será la Unión Europea en el futuro previsible. Hay una especie de acuerdo constitucional, de legitimación democrática que ha supuesto este paquete, cosa que las CIG anteriores no fueron capaces de generar. La Unión Europea sale reforzada. Confiamos más unos en otros y somos más dignos de confianza para los ciudadanos y el mundo exterior. Ahora, este Parlamento desarrollará su propia crítica positiva sobre los resultados de la CIG y se preparará para explotarlos, pero también hay que explicar y justificar ante un electorado muy escéptico lo que ha ocurrido. Tenemos que ser un Parlamento que defienda activamente la Constitución. Podemos estar orgullosos de nuestro propio papel en el proceso hasta la fecha y no hemos de tener miedo de aprovechar el Parlamento para reforzar el éxito. Esta vez el Parlamento no puede eximirse de la responsabilidad sobre los resultados de la CIG. Estábamos allí, participamos activamente. Puede que en algún lugar de Europa se pierda un referendo. En parte sería culpa nuestra como diputados al Parlamento Europeo, y de los partidos políticos que nos enviaron aquí, si un referendo fracasara. También sería nuestro problema resolverlo después."@es20
"Mr President, my group also wishes to congratulate the Taoiseach and his team for their prize-winning presidency: canny, courageous and committed. As you say, this Parliament can also claim a share in the success story. What we have achieved together is something rather remarkable: we have changed the political discourse in Europe, we have established a constitutional framework for a Europe that can stand on its own feet in world affairs and deliver effective common policy to address our shared problems. The IGC accepted the same concept of constitutional fidelity that Member States show to the Union, a concept that informed the proceedings throughout the European Convention. Although there were certainly remnants of the old-style quarrels about the pecking order between states, the IGC successfully managed to transcend these and leaves us with a fairly clear picture of what the European Union will be like for the foreseeable future. There is a sense of constitutional settlement, of democratic legitimisation that this package deal has achieved, a sense that previous IGCs have failed to establish. The European Union comes out stronger. We trust each other more and are more trustworthy for the citizen and the outside world. This Parliament will now develop its own positive critique of the outcome of the IGC and prepare to exploit it, but we must also explain and justify to a fairly sceptical electorate what has happened. We must be a campaigning Parliament for the Constitution. We can be proud of our own role inside the process so far and we must not be shy of marketing Parliament on the strength of the success. This time Parliament cannot absolve itself of responsibility for the outcome of the IGC. We were there, we were players. It could be that a referendum will be lost somewhere in Europe. It will be partly our fault as Members of the European Parliament, and that of the political parties that sent us here, should a referendum fail. It will also be our problem to resolve thereafter."@et5
"Arvoisa puhemies, myös minun ryhmäni haluaa onnitella ja hänen tiimiään voitokkaasta puheenjohtajakaudesta, jonka aikana on toimittu viisaasti, rohkeasti ja sitoutuneesti. Kuten totesitte, myös parlamentilla on osuutensa tässä menestystarinassa. Olemme saavuttaneet yhdessä jotain aivan ainutlaatuista: olemme muuttaneet Euroopan poliittista keskustelua, olemme vahvistaneet perustuslailliset puitteet Euroopalle, joka kykenee toimimaan itsenäisesti maailmalla ja soveltamaan tehokasta yhteistä politiikkaa yhteisten ongelmiemme ratkaisemiseksi. Hallitustenvälinen konferenssi hyväksyi saman perustuslaillisen uskollisuuden periaatteen, jota jäsenvaltiot soveltavat unionia kohtaan ja joka otettiin huomioon kaikissa Eurooppa-valmistelukunnan menettelyissä. Vaikka jäänteitä vanhakantaisista, valtioiden nokkimisjärjestystä koskevista kiistoista tietenkin oli, hallitustenvälinen konferenssi onnistui hienosti ylittämään ne ja muodostamaan meille melko selkeän kuvan siitä, millainen Euroopan unioni on lähitulevaisuudessa. Tällä pakettiratkaisulla on luotu perustuslaillisen sopimisen ja demokraattisen legitiimiyden henki, jota aiemmat hallitustenväliset konferenssit eivät onnistuneet muodostamaan. Euroopan unionista tulee vahvempi. Luotamme toisiimme enemmän, ja olemme aiempaa luotettavampia myös kansalaisten ja ulkomaailman silmissä. Tämä parlamentti antaa seuraavaksi oman rakentavan kritiikkinsä hallitustenvälisen konferenssin lopputuloksesta ja valmistautuu hyödyntämään sitä, mutta meidän on lisäksi selitettävä ja perusteltava melko epäileväiselle valitsijakunnalle, mitä on tapahtunut. Parlamentin on kampanjoitava perustuslain puolesta. Voimme olla ylpeitä tähänastisesta panoksestamme prosessissa eikä meidän pidä arkailla markkinoida parlamenttia tämän menestyksen avulla. Tällä kertaa parlamentti ei voi liueta vastuusta hallitustenvälisen konferenssin lopputulosta koskevassa asiassa. Olimme siinä mukana, osallistuimme siihen. Saattaa olla, että kansanäänestys hävitään jossain päin Eurooppaa. Jos kansanäänestys epäonnistuu, se on osittain meidän Euroopan parlamentin jäsenten ja meidät tänne lähettäneiden poliittisten ryhmien syytä. Meidän ongelmamme on myös ratkaista tilanne sen jälkeen."@fi7
"Monsieur le Président, mon groupe désire également féliciter le et son équipe pour leur présidence très positive: prudente, courageuse et engagée. Comme vous l’avez souligné, le Parlement a joué un rôle important dans cette réussite. Ensemble, nous avons accompli d’assez grandes choses: nous avons changé le discours politique en Europe et nous avons érigé un cadre constitutionnel pour une Europe capable de parler en son nom sur la scène mondiale et d’adopter une politique commune efficace pour traiter nos problèmes communs. La CIG a embrassé la même attitude de fidélité à la constitution que celle adoptée par les États membres envers l’Union, un concept qui a imprégné tous les débats de la Convention. Malgré quelques vestiges de querelles à l’ancienne sur l’ordre hiérarchique entre les États, la CIG a réussi à surmonter ces obstacles pour nous brosser un tableau relativement clair de ce que sera l’Union européenne dans un avenir prévisible. Cet accord global est imprégné d’un sens du contrat constitutionnel, d’un sens de la légitimation démocratique que les CIG antérieures n’avaient pas réussi à faire émerger. L’Union européenne en ressort fortifiée. Nous nous faisons davantage confiance et gagnons la foi des citoyens et du monde extérieur. Ce Parlement va maintenant analyser les résultats positifs de la CIG et s’atteler à les exploiter, mais il nous faut avant tout expliquer à un électorat quelque peu sceptique et justifier devant les électeurs ce qui s’est concrètement passé. Nous devons plaider pour la Constitution. Nous pouvons être fiers du rôle que nous avons joué jusqu’à présent dans le processus d’élaboration et ne pas hésiter à vanter les mérites du Parlement à cet égard. Cette fois, le Parlement ne peut renier sa responsabilité dans l’aboutissement de la CIG. Nous étions là, nous avons participé. Il se peut qu’un référendum connaisse une issue négative quelque part en Europe; nous en serions partiellement responsables, nous, députés du Parlement européen, à l’instar des partis politiques qui nous ont envoyés ici. Il nous incombera également de résoudre ce problème par la suite."@fr8
"Mr President, my group also wishes to congratulate the Taoiseach and his team for their prize-winning presidency: canny, courageous and committed. As you say, this Parliament can also claim a share in the success story. What we have achieved together is something rather remarkable: we have changed the political discourse in Europe, we have established a constitutional framework for a Europe that can stand on its own feet in world affairs and deliver effective common policy to address our shared problems. The IGC accepted the same concept of constitutional fidelity that Member States show to the Union, a concept that informed the proceedings throughout the European Convention. Although there were certainly remnants of the old-style quarrels about the pecking order between states, the IGC successfully managed to transcend these and leaves us with a fairly clear picture of what the European Union will be like for the foreseeable future. There is a sense of constitutional settlement, of democratic legitimisation that this package deal has achieved, a sense that previous IGCs have failed to establish. The European Union comes out stronger. We trust each other more and are more trustworthy for the citizen and the outside world. This Parliament will now develop its own positive critique of the outcome of the IGC and prepare to exploit it, but we must also explain and justify to a fairly sceptical electorate what has happened. We must be a campaigning Parliament for the Constitution. We can be proud of our own role inside the process so far and we must not be shy of marketing Parliament on the strength of the success. This time Parliament cannot absolve itself of responsibility for the outcome of the IGC. We were there, we were players. It could be that a referendum will be lost somewhere in Europe. It will be partly our fault as Members of the European Parliament, and that of the political parties that sent us here, should a referendum fail. It will also be our problem to resolve thereafter."@hu11
"Signor Presidente, anche il mio gruppo desidera congratularsi con il e il suo gruppo per la premiata Presidenza irlandese: accorta, coraggiosa e impegnata. Come ha detto lei, anche il Parlamento europeo può rivendicare la propria parte in questo successo. I risultati che abbiamo raggiunto insieme sono davvero notevoli: abbiamo cambiato il discorso politico in Europa, abbiamo istituito un quadro istituzionale per un’Europa che sa muoversi da sola sulla scena internazionale e attuare un’efficace politica comune per affrontare i problemi condivisi da tutti. La CIG ha accettato lo stesso concetto di fedeltà costituzionale che gli Stati membri mostrano all’Unione, un concetto che ha caratterizzato le procedure per l’intera durata della Convenzione europea. Nonostante non siano sicuramente mancati tracce di alterchi di vecchio stampo sulla gerarchia tra gli Stati, la CIG è riuscita a superarli con successo e ci lascia un quadro abbastanza chiaro dell’aspetto che l’Unione europea assumerà nel prossimo futuro. Grazie all’accordo su questo pacchetto si avverte una sensazione di composizione costituzionale, di legittimazione democratica, una sensazione che le precedenti CIG non erano riuscite a instaurare. L’Unione europea ne esce rafforzata. Abbiamo maggiore fiducia gli uni negli altri e siamo più affidabili agli occhi dei cittadini e del mondo esterno. Il Parlamento europeo ora elaborerà la propria critica positiva sull’esito della CIG e si preparerà a trarne vantaggio, ma dobbiamo anche spiegare e giustificare a un elettorato piuttosto scettico quello che è accaduto. Dobbiamo essere un Parlamento che si batte per la Costituzione. Possiamo essere fieri del ruolo che abbiamo avuto finora all’interno del processo e non dobbiamo vergognarci di reclamizzare il Parlamento sull’onda del successo ottenuto. Questa volta il Parlamento non può sottrarsi alla responsabilità che ha avuto nell’esito della CIG. Eravamo là, eravamo gli attori in gioco. E’ probabile che, da qualche parte in Europa, si possa perdere un . Se un dovesse avere esito negativo, sarà in parte colpa nostra come deputati al Parlamento europeo, e dei partiti politici che ci hanno mandato qui. Sarà anche un problema che dovremo risolvere noi in seguito."@it12
"Mr President, my group also wishes to congratulate the Taoiseach and his team for their prize-winning presidency: canny, courageous and committed. As you say, this Parliament can also claim a share in the success story. What we have achieved together is something rather remarkable: we have changed the political discourse in Europe, we have established a constitutional framework for a Europe that can stand on its own feet in world affairs and deliver effective common policy to address our shared problems. The IGC accepted the same concept of constitutional fidelity that Member States show to the Union, a concept that informed the proceedings throughout the European Convention. Although there were certainly remnants of the old-style quarrels about the pecking order between states, the IGC successfully managed to transcend these and leaves us with a fairly clear picture of what the European Union will be like for the foreseeable future. There is a sense of constitutional settlement, of democratic legitimisation that this package deal has achieved, a sense that previous IGCs have failed to establish. The European Union comes out stronger. We trust each other more and are more trustworthy for the citizen and the outside world. This Parliament will now develop its own positive critique of the outcome of the IGC and prepare to exploit it, but we must also explain and justify to a fairly sceptical electorate what has happened. We must be a campaigning Parliament for the Constitution. We can be proud of our own role inside the process so far and we must not be shy of marketing Parliament on the strength of the success. This time Parliament cannot absolve itself of responsibility for the outcome of the IGC. We were there, we were players. It could be that a referendum will be lost somewhere in Europe. It will be partly our fault as Members of the European Parliament, and that of the political parties that sent us here, should a referendum fail. It will also be our problem to resolve thereafter."@lt14
"Mr President, my group also wishes to congratulate the Taoiseach and his team for their prize-winning presidency: canny, courageous and committed. As you say, this Parliament can also claim a share in the success story. What we have achieved together is something rather remarkable: we have changed the political discourse in Europe, we have established a constitutional framework for a Europe that can stand on its own feet in world affairs and deliver effective common policy to address our shared problems. The IGC accepted the same concept of constitutional fidelity that Member States show to the Union, a concept that informed the proceedings throughout the European Convention. Although there were certainly remnants of the old-style quarrels about the pecking order between states, the IGC successfully managed to transcend these and leaves us with a fairly clear picture of what the European Union will be like for the foreseeable future. There is a sense of constitutional settlement, of democratic legitimisation that this package deal has achieved, a sense that previous IGCs have failed to establish. The European Union comes out stronger. We trust each other more and are more trustworthy for the citizen and the outside world. This Parliament will now develop its own positive critique of the outcome of the IGC and prepare to exploit it, but we must also explain and justify to a fairly sceptical electorate what has happened. We must be a campaigning Parliament for the Constitution. We can be proud of our own role inside the process so far and we must not be shy of marketing Parliament on the strength of the success. This time Parliament cannot absolve itself of responsibility for the outcome of the IGC. We were there, we were players. It could be that a referendum will be lost somewhere in Europe. It will be partly our fault as Members of the European Parliament, and that of the political parties that sent us here, should a referendum fail. It will also be our problem to resolve thereafter."@lv13
"Mr President, my group also wishes to congratulate the Taoiseach and his team for their prize-winning presidency: canny, courageous and committed. As you say, this Parliament can also claim a share in the success story. What we have achieved together is something rather remarkable: we have changed the political discourse in Europe, we have established a constitutional framework for a Europe that can stand on its own feet in world affairs and deliver effective common policy to address our shared problems. The IGC accepted the same concept of constitutional fidelity that Member States show to the Union, a concept that informed the proceedings throughout the European Convention. Although there were certainly remnants of the old-style quarrels about the pecking order between states, the IGC successfully managed to transcend these and leaves us with a fairly clear picture of what the European Union will be like for the foreseeable future. There is a sense of constitutional settlement, of democratic legitimisation that this package deal has achieved, a sense that previous IGCs have failed to establish. The European Union comes out stronger. We trust each other more and are more trustworthy for the citizen and the outside world. This Parliament will now develop its own positive critique of the outcome of the IGC and prepare to exploit it, but we must also explain and justify to a fairly sceptical electorate what has happened. We must be a campaigning Parliament for the Constitution. We can be proud of our own role inside the process so far and we must not be shy of marketing Parliament on the strength of the success. This time Parliament cannot absolve itself of responsibility for the outcome of the IGC. We were there, we were players. It could be that a referendum will be lost somewhere in Europe. It will be partly our fault as Members of the European Parliament, and that of the political parties that sent us here, should a referendum fail. It will also be our problem to resolve thereafter."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ook mijn fractie wil de Taoiseach en zijn team feliciteren met hun bejubelde voorzitterschap: het was slim, gedurfd en vastberaden. Zoals u zegt kan ook dit Parlement een rol in dit succesverhaal voor zich opeisen. Wat we samen hebben bereikt is zeker opmerkelijk te noemen: we hebben het politieke discours in Europa veranderd en we hebben een constitutioneel kader opgezet voor een Europa dat in internationale kwesties op eigen benen kan staan en een doeltreffend gemeenschappelijk beleid kan vormgeven voor het oplossen van gezamenlijke problemen. De IGC heeft ingestemd met hetzelfde concept van constitutionele loyaliteit als dat wat we zien in de verhouding tussen de lidstaten en de Unie, een concept dat ten grondslag lag aan het gehele verloop van de Europese Conventie. Hoewel de restanten van de traditionele twisten tussen staten over hun plaats in de pikorde nog duidelijk aanwezig waren, is men er gedurende de IGC toch in geslaagd deze achter zich te laten en daarom hebben we nu een redelijk duidelijk beeld van de aanblik die de Europese Unie in de nabije toekomst zal bieden. Dit totaalpakket heeft geleid tot het gevoel dat men tot een constitutioneel vergelijk is gekomen, dat er sprake is van democratische legitimiteit. Bij eerdere IGC’s was van een dergelijk gevoel geen sprake. De Europese Unie is hierdoor sterker geworden. We vertrouwen elkaar meer en zijn betrouwbaarder in de ogen van onze burgers en die van de buitenwereld. Dit Parlement zal nu zijn eigen positieve analyse van de resultaten van de IGC ontwikkelen en zich voorbereiden op het benutten ervan. We moeten echter tegelijkertijd ten overstaan van een vrij sceptisch electoraat uitleggen en rechtvaardigen wat er gebeurd is. We moeten als Parlement campagne gaan voeren voor de Grondwet. We mogen trots zijn op onze eigen rol in dit proces tot nu toe en moeten er niet voor terugdeinzen het Parlement op basis van dit succes te promoten. Deze keer kan het Parlement de verantwoordelijkheid voor de uitkomst van de IGC niet afschuiven op anderen. Wij waren er immers zelf bij en hebben onze partij meegeblazen. Het kan gebeuren dat er ergens in Europa een referendum wordt verloren. Mocht de Grondwet in een referendum sneuvelen, dan is dat voor een deel de fout van ons, als leden van het Europees Parlement, en voor een ander deel de fout van de politieke partijen die ons hiernaartoe hebben afgevaardigd. Vervolgens zullen wij echter weer degenen zijn die het probleem moeten oplossen."@nl3
"Mr President, my group also wishes to congratulate the Taoiseach and his team for their prize-winning presidency: canny, courageous and committed. As you say, this Parliament can also claim a share in the success story. What we have achieved together is something rather remarkable: we have changed the political discourse in Europe, we have established a constitutional framework for a Europe that can stand on its own feet in world affairs and deliver effective common policy to address our shared problems. The IGC accepted the same concept of constitutional fidelity that Member States show to the Union, a concept that informed the proceedings throughout the European Convention. Although there were certainly remnants of the old-style quarrels about the pecking order between states, the IGC successfully managed to transcend these and leaves us with a fairly clear picture of what the European Union will be like for the foreseeable future. There is a sense of constitutional settlement, of democratic legitimisation that this package deal has achieved, a sense that previous IGCs have failed to establish. The European Union comes out stronger. We trust each other more and are more trustworthy for the citizen and the outside world. This Parliament will now develop its own positive critique of the outcome of the IGC and prepare to exploit it, but we must also explain and justify to a fairly sceptical electorate what has happened. We must be a campaigning Parliament for the Constitution. We can be proud of our own role inside the process so far and we must not be shy of marketing Parliament on the strength of the success. This time Parliament cannot absolve itself of responsibility for the outcome of the IGC. We were there, we were players. It could be that a referendum will be lost somewhere in Europe. It will be partly our fault as Members of the European Parliament, and that of the political parties that sent us here, should a referendum fail. It will also be our problem to resolve thereafter."@pl16
"Senhor Presidente, o meu grupo também deseja felicitar o e a sua equipa pela excelente Presidência - arguta, corajosa e empenhada - que exerceram. Como afirmou, este Parlamento também pode reivindicar uma quota-parte nesta história de sucesso. É deveras notável o que conseguimos concretizar em conjunto: mudámos o discurso político na Europa, criámos um quadro constitucional para uma Europa capaz de assumir uma atitude firme e auto-suficiente nos assuntos mundiais e de levar à prática uma política comum eficaz que dê resposta aos problemas que partilhamos. A CIG aceitou o mesmo conceito de fidelidade constitucional que os Estados-Membros demonstram perante a União, um conceito que informou os trabalhos ao longo de toda a Convenção Europeia. Embora subsistissem, sem dúvida, restos das disputas de outros tempos travadas entre Estados por questões de hierarquia, a CIG conseguiu sobrepor-se a essas disputas e deixa-nos com uma imagem bastante clara do que será a União Europeia no futuro previsível. Este acordo conjunto gerou algo que se assemelha a uma solução constitucional, a uma legitimação democrática, coisa que CIG anteriores não conseguiram criar. A União Europeia sai daqui fortalecida. Confiamos mais uns nos outros e somos mais fidedignos para o cidadão comum e para o mundo que nos rodeia. Este Parlamento vai agora construir a sua própria crítica positiva do resultado da CIG e preparar-se para o explorar, mas também temos de explicar e de justificar, perante um eleitorado que é bastante céptico, tudo o que aconteceu. Temos de ser um Parlamento em campanha a favor da Constituição. Podemos ter orgulho no papel que até agora desempenhámos no processo e não devemos ter acanhamento de fazer relativamente ao Parlamento com base na força do êxito alcançado. Desta vez o Parlamento não se pode eximir a responsabilidades pelo resultado da CIG. Estivemos lá, interviemos no processo. Pode acontecer que se perca um referendo algures na Europa. Se acaso um referendo se saldar por um fracasso, será em parte culpa nossa, enquanto deputados do Parlamento Europeu, e dos partidos políticos que nos enviaram para aqui. Também será problema nosso encontrar posteriormente uma solução."@pt17
"Mr President, my group also wishes to congratulate the Taoiseach and his team for their prize-winning presidency: canny, courageous and committed. As you say, this Parliament can also claim a share in the success story. What we have achieved together is something rather remarkable: we have changed the political discourse in Europe, we have established a constitutional framework for a Europe that can stand on its own feet in world affairs and deliver effective common policy to address our shared problems. The IGC accepted the same concept of constitutional fidelity that Member States show to the Union, a concept that informed the proceedings throughout the European Convention. Although there were certainly remnants of the old-style quarrels about the pecking order between states, the IGC successfully managed to transcend these and leaves us with a fairly clear picture of what the European Union will be like for the foreseeable future. There is a sense of constitutional settlement, of democratic legitimisation that this package deal has achieved, a sense that previous IGCs have failed to establish. The European Union comes out stronger. We trust each other more and are more trustworthy for the citizen and the outside world. This Parliament will now develop its own positive critique of the outcome of the IGC and prepare to exploit it, but we must also explain and justify to a fairly sceptical electorate what has happened. We must be a campaigning Parliament for the Constitution. We can be proud of our own role inside the process so far and we must not be shy of marketing Parliament on the strength of the success. This time Parliament cannot absolve itself of responsibility for the outcome of the IGC. We were there, we were players. It could be that a referendum will be lost somewhere in Europe. It will be partly our fault as Members of the European Parliament, and that of the political parties that sent us here, should a referendum fail. It will also be our problem to resolve thereafter."@sk18
"Mr President, my group also wishes to congratulate the Taoiseach and his team for their prize-winning presidency: canny, courageous and committed. As you say, this Parliament can also claim a share in the success story. What we have achieved together is something rather remarkable: we have changed the political discourse in Europe, we have established a constitutional framework for a Europe that can stand on its own feet in world affairs and deliver effective common policy to address our shared problems. The IGC accepted the same concept of constitutional fidelity that Member States show to the Union, a concept that informed the proceedings throughout the European Convention. Although there were certainly remnants of the old-style quarrels about the pecking order between states, the IGC successfully managed to transcend these and leaves us with a fairly clear picture of what the European Union will be like for the foreseeable future. There is a sense of constitutional settlement, of democratic legitimisation that this package deal has achieved, a sense that previous IGCs have failed to establish. The European Union comes out stronger. We trust each other more and are more trustworthy for the citizen and the outside world. This Parliament will now develop its own positive critique of the outcome of the IGC and prepare to exploit it, but we must also explain and justify to a fairly sceptical electorate what has happened. We must be a campaigning Parliament for the Constitution. We can be proud of our own role inside the process so far and we must not be shy of marketing Parliament on the strength of the success. This time Parliament cannot absolve itself of responsibility for the outcome of the IGC. We were there, we were players. It could be that a referendum will be lost somewhere in Europe. It will be partly our fault as Members of the European Parliament, and that of the political parties that sent us here, should a referendum fail. It will also be our problem to resolve thereafter."@sl19
"Herr talman! Även min grupp vill gratulera premiärministern och hans lag för deras förstklassiga ordförandeskap: förståndigt, modigt och engagerat. Som ni säger kan också parlamentet göra anspråk på att ha en del i framgångshistorien. Det som vi har uppnått tillsammans är närmast anmärkningsvärt: vi har ändrat det politiska resonemanget i Europa, vi har upprättat en konstitutionell ram för ett Europa som kan stå på egna ben på världsarenan och utarbeta en effektiv gemensam politik för att ta itu med våra gemensamma problem. Regeringskonferensen godtog samma koncept av konstitutionell trohet som medlemsstaterna visar unionen, ett koncept som präglade förfarandena under Europeiska konventet. Även om det sannerligen fanns rester av de gamla tvisterna om rangordningen mellan medlemsstaterna lyckades regeringskonferensen framgångsrikt få bukt med dessa och ge oss en tämligen tydlig bild av hur Europeiska unionen kommer att se ut inom överskådlig framtid. Det finns en känsla av en konstitutionell uppgörelse, av demokratisk legitimering som har nåtts genom detta paketavtal, en känsla som tidigare regeringskonferenser inte har lyckats skapa. Europeiska unionen går starkare ur detta. Vi litar mer på varandra och är mer trovärdiga för medborgarna och omvärlden. Parlamentet kommer nu att utarbeta sin egen positiva kritik av resultatet av regeringskonferensen och bearbeta dessa resultat, men vi måste också förklara och motivera det som har hänt för en tämligen skeptisk väljarkår. Parlamentet måste tala för konstitutionen. Vi kan vara stolta över vår egen roll inom processen hittills, och vi får inte vara rädda för att marknadsföra parlamentet med stöd av framgångarna. Den här gången kan inte parlamentet frikänna sig från ansvaret för resultatet av regeringskonferensen. Vi var där, och vi deltog. Det kan hända att någon folkomröstning förloras någonstans i Europa. Om någon folkomröstning förloras kommer detta delvis att vara vårt fel som ledamöter av Europaparlamentet, och de politiska partier som har sänt hit oss. Vi kommer sedan också att vara ansvariga för att lösa det problemet."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"(Applause)"5,19,15,1,18,14,16,11,13,13,4
"Duff (ALDE )."5,19,15,1,18,14,16,11,10,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph