Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-05-05-Speech-3-031"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mijnheer de Commissaris, geachte leden van de Europese Commissie, U zult vandaag het vertrouwen krijgen van het Parlement, ook van mij. Het vertrouwen van de burgers moet u echter nog winnen. In die zin dat veel burgers de uibreiding verwachtingsvol, maar met enig wantrouwen bezien. Daarvoor wil ik twee redenen geven. Veel van onze burgers vinden nog altijd dat in Europa geld wordt verspild, dat het toezicht onnauwkeurig is en dat de transparantie te gering is. Onze burgers wensen van deze Commissie opnieuw de verzekering te krijgen dat er een nultolerantie zal zijn ten aanzien van fraude. Dat heeft Commissaris Prodi bij het begin van zijn mandaat beloofd en hij zal daar door de burgers ook op worden afgerekend. Zeker op dit ogenblik. Voorts zie ik de gelijkheid en de gelijke deelname van mannen en vrouwen nog altijd als doel. Ik heb de laatste dagen in dit Huis echter op de hoogste niveaus heel veel mannen en weinig vrouwen gezien. Ten slotte sluit ik mij aan bij de wens dat de solidariteit met Afrika niet vergeten wordt. Op een moment dat wij feestvieren, is het oorlog in Darfour en is het nog altijd geen vrede in Congo. Ik kan de rij van conflicten nog veel langer maken. Draag alstublieft de hoop op vrede die wij in Europa als basisstreven dragen, ook mee in de wereld. Tot in het Midden-Oosten, tot Irak en tot Afrika. Veel geluk."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Maes (Verts/ALE )."5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:translated text
"Mijnheer de Commissaris, geachte leden van de Europese Commissie, U zult vandaag het vertrouwen krijgen van het Parlement, ook van mij. Het vertrouwen van de burgers moet u echter nog winnen. In die zin dat veel burgers de uibreiding verwachtingsvol, maar met enig wantrouwen bezien. Daarvoor wil ik twee redenen geven. Veel van onze burgers vinden nog altijd dat in Europa geld wordt verspild, dat het toezicht onnauwkeurig is en dat de transparantie te gering is. Onze burgers wensen van deze Commissie opnieuw de verzekering te krijgen dat er een nultolerantie zal zijn ten aanzien van fraude. Dat heeft Commissaris Prodi bij het begin van zijn mandaat beloofd en hij zal daar door de burgers ook op worden afgerekend. Zeker op dit ogenblik. Voorts zie ik de gelijkheid en de gelijke deelname van mannen en vrouwen nog altijd als doel. Ik heb de laatste dagen in dit Huis echter op de hoogste niveaus heel veel mannen en weinig vrouwen gezien. Ten slotte sluit ik mij aan bij de wens dat de solidariteit met Afrika niet vergeten wordt. Op een moment dat wij feestvieren, is het oorlog in Darfour en is het nog altijd geen vrede in Congo. Ik kan de rij van conflicten nog veel langer maken. Draag alstublieft de hoop op vrede die wij in Europa als basisstreven dragen, ook mee in de wereld. Tot in het Midden-Oosten, tot Irak en tot Afrika. Veel geluk."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Maes (Verts/ALE )."5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:translated text
"Mijnheer de Commissaris, geachte leden van de Europese Commissie, U zult vandaag het vertrouwen krijgen van het Parlement, ook van mij. Het vertrouwen van de burgers moet u echter nog winnen. In die zin dat veel burgers de uibreiding verwachtingsvol, maar met enig wantrouwen bezien. Daarvoor wil ik twee redenen geven. Veel van onze burgers vinden nog altijd dat in Europa geld wordt verspild, dat het toezicht onnauwkeurig is en dat de transparantie te gering is. Onze burgers wensen van deze Commissie opnieuw de verzekering te krijgen dat er een nultolerantie zal zijn ten aanzien van fraude. Dat heeft Commissaris Prodi bij het begin van zijn mandaat beloofd en hij zal daar door de burgers ook op worden afgerekend. Zeker op dit ogenblik. Voorts zie ik de gelijkheid en de gelijke deelname van mannen en vrouwen nog altijd als doel. Ik heb de laatste dagen in dit Huis echter op de hoogste niveaus heel veel mannen en weinig vrouwen gezien. Ten slotte sluit ik mij aan bij de wens dat de solidariteit met Afrika niet vergeten wordt. Op een moment dat wij feestvieren, is het oorlog in Darfour en is het nog altijd geen vrede in Congo. Ik kan de rij van conflicten nog veel langer maken. Draag alstublieft de hoop op vrede die wij in Europa als basisstreven dragen, ook mee in de wereld. Tot in het Midden-Oosten, tot Irak en tot Afrika. Veel geluk."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Maes (Verts/ALE )."5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:translated text
"Mijnheer de Commissaris, geachte leden van de Europese Commissie, U zult vandaag het vertrouwen krijgen van het Parlement, ook van mij. Het vertrouwen van de burgers moet u echter nog winnen. In die zin dat veel burgers de uibreiding verwachtingsvol, maar met enig wantrouwen bezien. Daarvoor wil ik twee redenen geven. Veel van onze burgers vinden nog altijd dat in Europa geld wordt verspild, dat het toezicht onnauwkeurig is en dat de transparantie te gering is. Onze burgers wensen van deze Commissie opnieuw de verzekering te krijgen dat er een nultolerantie zal zijn ten aanzien van fraude. Dat heeft Commissaris Prodi bij het begin van zijn mandaat beloofd en hij zal daar door de burgers ook op worden afgerekend. Zeker op dit ogenblik. Voorts zie ik de gelijkheid en de gelijke deelname van mannen en vrouwen nog altijd als doel. Ik heb de laatste dagen in dit Huis echter op de hoogste niveaus heel veel mannen en weinig vrouwen gezien. Ten slotte sluit ik mij aan bij de wens dat de solidariteit met Afrika niet vergeten wordt. Op een moment dat wij feestvieren, is het oorlog in Darfour en is het nog altijd geen vrede in Congo. Ik kan de rij van conflicten nog veel langer maken. Draag alstublieft de hoop op vrede die wij in Europa als basisstreven dragen, ook mee in de wereld. Tot in het Midden-Oosten, tot Irak en tot Afrika. Veel geluk."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Maes (Verts/ALE )."5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:translated text
"Mijnheer de Commissaris, geachte leden van de Europese Commissie, U zult vandaag het vertrouwen krijgen van het Parlement, ook van mij. Het vertrouwen van de burgers moet u echter nog winnen. In die zin dat veel burgers de uibreiding verwachtingsvol, maar met enig wantrouwen bezien. Daarvoor wil ik twee redenen geven. Veel van onze burgers vinden nog altijd dat in Europa geld wordt verspild, dat het toezicht onnauwkeurig is en dat de transparantie te gering is. Onze burgers wensen van deze Commissie opnieuw de verzekering te krijgen dat er een nultolerantie zal zijn ten aanzien van fraude. Dat heeft Commissaris Prodi bij het begin van zijn mandaat beloofd en hij zal daar door de burgers ook op worden afgerekend. Zeker op dit ogenblik. Voorts zie ik de gelijkheid en de gelijke deelname van mannen en vrouwen nog altijd als doel. Ik heb de laatste dagen in dit Huis echter op de hoogste niveaus heel veel mannen en weinig vrouwen gezien. Ten slotte sluit ik mij aan bij de wens dat de solidariteit met Afrika niet vergeten wordt. Op een moment dat wij feestvieren, is het oorlog in Darfour en is het nog altijd geen vrede in Congo. Ik kan de rij van conflicten nog veel langer maken. Draag alstublieft de hoop op vrede die wij in Europa als basisstreven dragen, ook mee in de wereld. Tot in het Midden-Oosten, tot Irak en tot Afrika. Veel geluk."@sk18
lpv:unclassifiedMetadata
"Maes (Verts/ALE )."5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:translated text
"Mijnheer de Commissaris, geachte leden van de Europese Commissie, U zult vandaag het vertrouwen krijgen van het Parlement, ook van mij. Het vertrouwen van de burgers moet u echter nog winnen. In die zin dat veel burgers de uibreiding verwachtingsvol, maar met enig wantrouwen bezien. Daarvoor wil ik twee redenen geven. Veel van onze burgers vinden nog altijd dat in Europa geld wordt verspild, dat het toezicht onnauwkeurig is en dat de transparantie te gering is. Onze burgers wensen van deze Commissie opnieuw de verzekering te krijgen dat er een nultolerantie zal zijn ten aanzien van fraude. Dat heeft Commissaris Prodi bij het begin van zijn mandaat beloofd en hij zal daar door de burgers ook op worden afgerekend. Zeker op dit ogenblik. Voorts zie ik de gelijkheid en de gelijke deelname van mannen en vrouwen nog altijd als doel. Ik heb de laatste dagen in dit Huis echter op de hoogste niveaus heel veel mannen en weinig vrouwen gezien. Ten slotte sluit ik mij aan bij de wens dat de solidariteit met Afrika niet vergeten wordt. Op een moment dat wij feestvieren, is het oorlog in Darfour en is het nog altijd geen vrede in Congo. Ik kan de rij van conflicten nog veel langer maken. Draag alstublieft de hoop op vrede die wij in Europa als basisstreven dragen, ook mee in de wereld. Tot in het Midden-Oosten, tot Irak en tot Afrika. Veel geluk."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Maes (Verts/ALE )."5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:translated text
"Mijnheer de Commissaris, geachte leden van de Europese Commissie, U zult vandaag het vertrouwen krijgen van het Parlement, ook van mij. Het vertrouwen van de burgers moet u echter nog winnen. In die zin dat veel burgers de uibreiding verwachtingsvol, maar met enig wantrouwen bezien. Daarvoor wil ik twee redenen geven. Veel van onze burgers vinden nog altijd dat in Europa geld wordt verspild, dat het toezicht onnauwkeurig is en dat de transparantie te gering is. Onze burgers wensen van deze Commissie opnieuw de verzekering te krijgen dat er een nultolerantie zal zijn ten aanzien van fraude. Dat heeft Commissaris Prodi bij het begin van zijn mandaat beloofd en hij zal daar door de burgers ook op worden afgerekend. Zeker op dit ogenblik. Voorts zie ik de gelijkheid en de gelijke deelname van mannen en vrouwen nog altijd als doel. Ik heb de laatste dagen in dit Huis echter op de hoogste niveaus heel veel mannen en weinig vrouwen gezien. Ten slotte sluit ik mij aan bij de wens dat de solidariteit met Afrika niet vergeten wordt. Op een moment dat wij feestvieren, is het oorlog in Darfour en is het nog altijd geen vrede in Congo. Ik kan de rij van conflicten nog veel langer maken. Draag alstublieft de hoop op vrede die wij in Europa als basisstreven dragen, ook mee in de wereld. Tot in het Midden-Oosten, tot Irak en tot Afrika. Veel geluk."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Maes (Verts/ALE )."5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:translated text
"Mijnheer de Commissaris, geachte leden van de Europese Commissie, U zult vandaag het vertrouwen krijgen van het Parlement, ook van mij. Het vertrouwen van de burgers moet u echter nog winnen. In die zin dat veel burgers de uibreiding verwachtingsvol, maar met enig wantrouwen bezien. Daarvoor wil ik twee redenen geven. Veel van onze burgers vinden nog altijd dat in Europa geld wordt verspild, dat het toezicht onnauwkeurig is en dat de transparantie te gering is. Onze burgers wensen van deze Commissie opnieuw de verzekering te krijgen dat er een nultolerantie zal zijn ten aanzien van fraude. Dat heeft Commissaris Prodi bij het begin van zijn mandaat beloofd en hij zal daar door de burgers ook op worden afgerekend. Zeker op dit ogenblik. Voorts zie ik de gelijkheid en de gelijke deelname van mannen en vrouwen nog altijd als doel. Ik heb de laatste dagen in dit Huis echter op de hoogste niveaus heel veel mannen en weinig vrouwen gezien. Ten slotte sluit ik mij aan bij de wens dat de solidariteit met Afrika niet vergeten wordt. Op een moment dat wij feestvieren, is het oorlog in Darfour en is het nog altijd geen vrede in Congo. Ik kan de rij van conflicten nog veel langer maken. Draag alstublieft de hoop op vrede die wij in Europa als basisstreven dragen, ook mee in de wereld. Tot in het Midden-Oosten, tot Irak en tot Afrika. Veel geluk."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Maes (Verts/ALE )."5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:translated text
"Hr. kommissær, ærede medlemmer af Kommissionen, Parlamentet, inklusive mig, vil i dag afgive et tillidsvotum til Dem. Borgernes tillid nyder De imidlertid ikke endnu, i den forstand at mange borgere betragter udvidelsen forventningsfuldt, men også med nogen mistillid. Det vil jeg nævne to grunde til. Mange af vores borgere synes stadig, at der spildes penge i Europa, at tilsynet er mangelfuldt, og at gennemsigtigheden er for ringe. Vores borgere ønsker, at denne Kommission på ny skal garantere, at der vil være nultolerance, hvad angår svig. Det lovede kommissær Prodi ved begyndelsen af sit mandat, og det skal han også stå til regnskab for over for borgerne, i hvert fald på nuværende tidspunkt. Endvidere betragter jeg lighed og lige deltagelse af mænd og kvinder stadig som et mål. I de seneste dage har jeg imidlertid her i Parlamentet set temmelig mange mænd og meget få kvinder på de højeste niveauer. Endelig tilslutter jeg mig ønsket om, at solidariteten med Afrika ikke glemmes. På et tidspunkt, hvor vi fester, er der krig i Darfour, og der er stadig ikke fred i Congo. Jeg kan gøre rækken af konflikter endnu længere. Jeg vil indtrængende anmode Dem om at bringe håbet om fred, som vi i Europa hæger om som en grundlæggende ambition, med ud i verden, helt til Mellemøsten, Irak og Afrika. Held og lykke!"@da2
lpv:translated text
"Herr kommissionär, mina damer och herrar! I dag kommer ni att få parlamentets förtroende, och även mitt förtroende. Ni måste dock fortfarande vinna medborgarnas förtroende, eftersom många av dem har stora förväntningar på utvidgningen, samtidigt som det finns en viss misstänksamhet hos dem. Jag vill nämna två anledningar till att det förhåller sig så. Många medborgare anser fortfarande att pengar slösas bort i EU, att kontrollerna är verkningslösa och att EU brister i öppenhet. Vad dessa medborgare vill ha av kommissionen är upprepade försäkringar om att nolltolerans kommer att gälla mot bedrägeri. Detta lovade Romano Prodi när han tillträdde sin post och det är på denna grundval, framför allt i det rådande klimatet, som allmänheten kommer att bedöma honom. Vidare anser jag fortfarande att jämställdhet och lika deltagande av kvinnor och män är ett mål. De senaste dagarna har jag sett ett mycket stort antal män och ett fåtal kvinnor på de högsta posterna inom parlamentet. Slutligen skulle även jag vilja uttrycka önskan om att solidariteten med Afrika inte får glömmas bort. Samtidigt som vi firar här är det krig i Darfur och det är långt till fred i Kongo. Jag skulle kunna räkna upp otaliga andra konflikter. Jag uppmanar er att ni, var ni än befinner er i världen, även i Mellanöstern, Irak och Afrika, bär med er hoppet om fred, som vi i Europa värnar om som en grundläggande strävan. Lycka till!"@sv21
lpv:translated text
"Arvoisat komission jäsenet, arvoisa komission puheenjohtaja, saatte tänään parlamentin luottamuksen, myös omani. Teidän on kuitenkin vielä ansaittava kansalaisten luottamus, sillä monilla kansalaisilla on suuria odotuksia laajentumisesta, mutta monilla on myös epäilyksiä. Haluan eritellä kaksi syytä tähän. Monet kansalaiset katsovat edelleen, että Euroopassa haaskataan rahaa, että valvonta on tehotonta ja että avoimuus on heikkoa. He haluaisivat kuulla tämän komission vakuuttavan jälleen kerran, että petoksiin sovelletaan nollatoleranssin periaatetta. Niin komission puheenjohtaja Prodi lupasi virkakautensa alussa, ja sen perusteella kansalaiset arvioivat häntä erityisesti nykyoloissa. Lisäksi pidän edelleen tavoitteena miesten ja naisten tasa-arvoista osallistumista toimintaan. Viime päivinä olen tavannut lukuisia miehiä mutta vain vähän naisia parlamentin korkeimmissa viroissa. Lopuksi haluan toistaa toiveeni siitä, ettei Afrikkaan kohdistuvaa yhteisvastuuta laiminlyötäisi. Samalla kun juhlimme, Darfourissa soditaan, eikä Kongossakaan ole vielä saavutettu rauhaa. Voisin luetella paljon muitakin konflikteja. Kehotan teitä viemään mukananne koko maailmaan, aina Lähi-itään, Irakiin ja Afrikkaan saakka, toivon rauhasta, jota me Euroopassa vaalimme peruspäämääränämme. Onnea matkaan!"@fi7
lpv:spoken text
"Mijnheer de Commissaris, geachte leden van de Europese Commissie, U zult vandaag het vertrouwen krijgen van het Parlement, ook van mij. Het vertrouwen van de burgers moet u echter nog winnen. In die zin dat veel burgers de uitbreiding verwachtingsvol, maar met enig wantrouwen bezien. Daarvoor wil ik twee redenen geven. Veel van onze burgers vinden nog altijd dat in Europa geld wordt verspild, dat het toezicht onnauwkeurig is en dat de transparantie te gering is. Onze burgers wensen van deze Commissie opnieuw de verzekering te krijgen dat er een nultolerantie zal zijn ten aanzien van fraude. Dat heeft Commissaris Prodi bij het begin van zijn mandaat beloofd en hij zal daar door de burgers ook op worden afgerekend. Zeker op dit ogenblik. Voorts zie ik de gelijkheid en de gelijke deelname van mannen en vrouwen nog altijd als doel. Ik heb de laatste dagen in dit Huis echter op de hoogste niveaus heel veel mannen en weinig vrouwen gezien. Ten slotte sluit ik mij aan bij de wens dat de solidariteit met Afrika niet vergeten wordt. Op een moment dat wij feestvieren, is het oorlog in Darfour en is het nog altijd geen vrede in Congo. Ik kan de rij van conflicten nog veel langer maken. Draag alstublieft de hoop op vrede die wij in Europa als basisstreven dragen, ook mee in de wereld. Tot in het Midden-Oosten, tot Irak en tot Afrika. Veel geluk."@nl3
lpv:unclassifiedMetadata
"Maes (Verts/ALE )."5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:translated text
"Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, σήμερα θα λάβετε την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου, καθώς και τη δική μου. Ωστόσο, χρειάζεται ακόμη να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των πολιτών, υπό την έννοια ότι πολλοί από αυτούς έχουν μεγάλες προσδοκίες από τη διεύρυνση, αλλά και κάποια δυσπιστία απέναντί της. Θα ήθελα να δώσω δύο λόγους για αυτό. Πολλοί πολίτες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι σπαταλούνται χρήματα στην Ευρώπη, ότι η εποπτεία είναι αναποτελεσματική και η διαφάνεια ελλιπής. Αυτό που θα ήθελαν να έχουν από την Επιτροπή αυτή είναι η εκ νέου διαβεβαίωση ότι θα υιοθετηθεί μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής απέναντι στην απάτη. Αυτό υποσχέθηκε ο Επίτροπος Πρόντι στην αρχή της θητείας του και βάσει αυτού θα κριθεί, μάλιστα με το σημερινό κλίμα, από το κοινό. Επίσης, εξακολουθώ να θεωρώ στόχο την ισότητα και την ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών. Τις τελευταίες ημέρες είδα έναν τεράστιο αριθμό ανδρών, και λίγες γυναίκες, στα υψηλότερα κλιμάκια του Σώματος αυτού. Τέλος, θα ήθελα να επαναλάβω την παράκληση να μην παραβλεφθεί η αλληλεγγύη με την Αφρική. Αυτές τις ημέρες που εμείς γιορτάζουμε, στο Darfour μαίνεται ο πόλεμος ενώ η ειρήνη δεν έχει εδραιωθεί ακόμη στο Κονγκό. Θα μπορούσα να απαριθμήσω και άλλες συγκρούσεις. Σας καλώ μετ’ επιτάσεως να μεταφέρετε μαζί σας, σε ολόκληρο τον κόσμο, μέχρι τη Μέση Ανατολή, το Ιράκ και την Αφρική, την ελπίδα για ειρήνη, την οποία εμείς στην Ευρώπη διατηρούμε ως βασική φιλοδοξία. Καλή τύχη!"@el10
lpv:unclassifiedMetadata
"Maes (Verts/ALE )."5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
lpv:translated text
"Mijnheer de Commissaris, geachte leden van de Europese Commissie, U zult vandaag het vertrouwen krijgen van het Parlement, ook van mij. Het vertrouwen van de burgers moet u echter nog winnen. In die zin dat veel burgers de uibreiding verwachtingsvol, maar met enig wantrouwen bezien. Daarvoor wil ik twee redenen geven. Veel van onze burgers vinden nog altijd dat in Europa geld wordt verspild, dat het toezicht onnauwkeurig is en dat de transparantie te gering is. Onze burgers wensen van deze Commissie opnieuw de verzekering te krijgen dat er een nultolerantie zal zijn ten aanzien van fraude. Dat heeft Commissaris Prodi bij het begin van zijn mandaat beloofd en hij zal daar door de burgers ook op worden afgerekend. Zeker op dit ogenblik. Voorts zie ik de gelijkheid en de gelijke deelname van mannen en vrouwen nog altijd als doel. Ik heb de laatste dagen in dit Huis echter op de hoogste niveaus heel veel mannen en weinig vrouwen gezien. Ten slotte sluit ik mij aan bij de wens dat de solidariteit met Afrika niet vergeten wordt. Op een moment dat wij feestvieren, is het oorlog in Darfour en is het nog altijd geen vrede in Congo. Ik kan de rij van conflicten nog veel langer maken. Draag alstublieft de hoop op vrede die wij in Europa als basisstreven dragen, ook mee in de wereld. Tot in het Midden-Oosten, tot Irak en tot Afrika. Veel geluk."@lv13
lpv:translated text
"Commissioner, ladies and gentlemen, today, you will receive Parliament's confidence, including mine. However, you still need to win the confidence of the citizens, in the sense that many of them have great expectations of the enlargement, but also a degree of mistrust. I should like to give two reasons for this. Many members of the public are still of the opinion that money is being wasted in Europe, that supervision is ineffective and transparency is in short supply. What they would like to have from this Commission is the reiterated assurance that a zero-tolerance approach will be taken to fraud. That is what Commissioner Prodi promised at the beginning of his term of office and it is on that, certainly in the current climate, that the public will judge him. Furthermore, I still see equality and equal participation of men and women as an objective. Over the past few days, I have seen a huge number of men, and few women, at the highest echelons in this House. Finally, I should like to echo the desire that solidarity with Africa should not be overlooked. At a time when we are celebrating, there is war in Darfour and still no peace in Congo. I could make the list of conflicts much longer. I would urge you to carry with you, throughout the world, as far as the Middle East, Iraq and Africa, the hope for peace, which we in Europe cherish as a basic ambition. Good luck!"@en4
lpv:translated text
"Señor Comisario, estimados miembros de la Comisión Europea, hoy van a recibir la confianza del Parlamento, incluida la mía. Pero todavía tienen que ganarse la confianza de los ciudadanos, en el sentido de que muchos tienen grandes expectativas respecto a la ampliación, pero también un cierto grado de desconfianza. Y quiero exponer dos motivos para ello: Muchos ciudadanos todavía opinan que en Europa se despilfarra dinero, que la supervisión es ineficaz y la transparencia escasa. Lo que les gustaría recibir de esta Comisión es una confirmación reiterada de que se asume un planteamiento de tolerancia cero respecto al fraude. Eso es lo que prometió el Comisario Prodi a principios de esta legislatura y este es el rasero por el que los ciudadanos le juzgarán, sobre todo en el clima actual. Además, veo que la igualdad y la participación equitativa de hombres y mujeres siguen siendo un objetivo. Durante los últimos días he visto a un gran número de hombres, y pocas mujeres, en los estratos más elevados de esta Cámara. Finalmente, me gustaría hacerme eco del deseo de que no se pase por alto la solidaridad con África. Mientras aquí estamos de celebraciones, hay guerra en Darfour y no ha paz en el Congo. Y podría leer una lista de conflictos mucho más larga. Les insto a que lleven consigo, por todo el mundo, al Oriente Próximo, al Iraq, y a África, la esperanza de paz que aquí, en Europa, conservamos como ambición básica. ¡Buena suerte!"@es20
lpv:translated text
"Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Parlament und auch ich werden Ihnen heute das Vertrauen aussprechen. Das Vertrauen der Bürger müssen Sie allerdings erst gewinnen, in dem Sinne, dass viele Bürger große Erwartungen in die Erweiterung setzen, ihr aber gleichzeitig mit einem gewissen Misstrauen begegnen. Lassen Sie mich dafür zwei Gründe anführen. Bei vielen unserer Bürger herrscht noch die Meinung vor, in Europa werde Geld verschwendet, es fehle an sorgfältiger Kontrolle, und Transparenz sei Mangelware. Was sie sich von dieser Kommission erwünschen ist die erneute Zusicherung einer Null-Toleranz gegenüber Betrügereien. Das war das Versprechen von Kommissionspräsident Prodi bei seiner Amtsübernahme, und danach werden ihn die Bürger auch beurteilen, insbesondere in dem gegenwärtig bestehenden Klima. Des Weiteren betrachte ich Gleichheit und gleiche Teilhabe von Männern und Frauen nach wie vor als ein Ziel. In den letzten Tagen habe ich in diesem Haus auf den höchsten Ebenen jedoch sehr viele Männer und nur wenig Frauen gesehen. Schlussendlich möchte ich mich dem Wunsch anschließen, die Solidarität mit Afrika nicht zu vergessen. Während bei uns gefeiert wird, wird in Darfur Krieg geführt, und im Kongo ist noch kein Friede eingekehrt. Ich könnte eine ganze Reihe weiterer Konflikte nennen. Deshalb möchte ich Sie dringend ersuchen, die Botschaft der Hoffnung auf Frieden, dem unserem Europa zugrunde liegenden Ziel, auch weltweit, bis in den Nahen Osten, den Irak und nach Afrika, zu vermitteln. Viel Glück!"@de9
lpv:translated text
"Senhor Comissário, Senhoras e Senhores, hoje, irão receber o voto de confiança do Parlamento, incluindo o meu. No entanto, ainda terão de conquistar a confiança dos cidadãos, na medida em que muitos depositam grandes esperanças no alargamento, mas encaram-no também com alguma desconfiança. Gostaria de referir duas razões para isso. Muitos dos nossos cidadãos continuam a achar que se esbanja dinheiro na Europa, que a supervisão é ineficaz e que a transparência deixa a desejar. Aquilo que desejariam desta Comissão é a garantia reiterada de que será adoptado um grau de tolerância zero em relação à fraude. Foi essa a promessa que o Comissário Prodi fez no início do seu mandato e é também em função dela que, certamente no clima actual, os cidadãos irão avaliá-lo. Além disso, continuo a encarar a equidade e a igualdade da participação de homens e mulheres como um objectivo. Durante os últimos dias, vi nesta Assembleia um elevadíssimo número de homens e muito poucas mulheres nos escalões mais altos. Por último, gostaria de me associar ao voto de que a solidariedade para com a África não seja esquecida. Numa ocasião em que estamos a festejar, há uma guerra em Darfour e a paz ainda não chegou ao Congo. Poderia engrossar consideravelmente esta lista de conflitos. Gostaria de vos exortar a que leveis convosco a todo mundo – ao Médio Oriente, ao Iraque, à África – a esperança de paz que nós, na Europa, acalentamos como uma ambição fundamental. Muitas felicidades!"@pt17
lpv:translated text
"Signori Commissari, onorevoli colleghi, oggi riceverete la fiducia del Parlamento, e anche la mia. Tuttavia, dovete ancora guadagnarvi la fiducia dei cittadini, visto che molti di loro nutrono grandi speranze nell’allargamento, ma sono anche pervasi da una certa diffidenza. Vorrei fornire due motivazioni per quest’ultima. Molti cittadini continuano a pensare che in Europa si sprechino soldi, che la supervisione sia inefficace e che non ci sia abbastanza trasparenza. Essi vorrebbero che questa Commissione li riassicurasse ripetutamente sul fatto che si adotterà l’approccio della tolleranza zero nei confronti delle frodi. E’ quanto ha promesso il Presidente Prodi all’inizio del suo mandato ed è su questo che sarà giudicato dai cittadini, in particolare nell’attuale situazione. Inoltre, continuo a ritenere che l’uguaglianza e la parità di partecipazione tra uomini e donne costituisca un obiettivo non ancora conseguito. Negli ultimi giorni, ho visto numerosissimi uomini, ma poche donne, ai livelli più elevati di questo Parlamento. Infine, desidero dare voce all’auspicio di non relegare in secondo piano la solidarietà nei confronti dell’Africa. Mentre festeggiamo, nel Darfour si sta combattendo e in Congo non si è ancora giunti alla pace. La lista dei conflitti è molto più lunga. Vi invito a portare con voi, in tutto il mondo, nel Medio Oriente come in Iraq e in Africa, la speranza della pace, che rappresenta una della ambizioni che più stanno a cuore all’Europa. Buona fortuna!"@it12
lpv:translated text
"Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, vous recevrez aujourd’hui la confiance du Parlement et la mienne. Toutefois, il vous faudra encore gagner la confiance des citoyens, car nombre d’entre eux ont de grandes attentes vis-à-vis de l’élargissement, mais également une certaine méfiance à son égard. Je souhaiterais expliquer cette situation au regard de deux arguments. De nombreux citoyens pensent encore que l’argent est gaspillé en Europe, que le contrôle est inefficace et que la transparence est trop limitée. Ils voudraient que cette Commission leur garantisse à nouveau que la tolérance zéro sera d’application en matière de fraudes. Le commissaire Prodi nous l’avait promis au début de son mandat et, compte tenu du climat actuel, l’opinion publique le jugera certainement à l’aune de ce critère. En outre, l’égalité et la participation égale des hommes et des femmes représente toujours un objectif à mes yeux. Ces tout derniers jours, j’ai vu un grand nombre d’hommes et peu de femmes aux plus hauts échelons de cette Assemblée. Pour terminer, je voudrais réitérer le souhait que la solidarité envers l’Afrique ne soit pas passée sous silence. Alors que l’Europe est en fête, la guerre ravage Darfour et la paix tarde à se concrétiser au Congo. Je pourrais rendre cette liste des conflits bien plus longue. Je vous demande instamment d’emmener avec vous l’espoir de paix, que nous chérissons et dans lequel nous voyons une ambition fondamentale en Europe, jusqu’au Moyen-Orient, jusqu’en Irak et jusqu’en Afrique. Je vous souhaite bonne chance!"@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040505.1.3-031"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph