Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-05-04-Speech-2-223"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Es tāpat kā mani iepriekšējie runātāji, priecājos uzstāties šeit pirmo reizi. Es neatsaukšos īpaši daudz uz mūsu nacionālo stāvokli Latvijā, arī par minoritātēm nerunāšu - tam būs laiks citās reizēs, bet par Eiropu kopumā. Brīvība bez drošības nav iedomājama, kā mēs to jau esam dzirdējuši, bet draudi brīvībai mūsdienās ir pavisam citādas dabas nekā tie bija vēl nesenā pagātnē. Ja apdraudējums agrāk brīvībai nāca galvenokārt no citām valstīm, tad šodien katrā ziņā Eiropā tā tas vairs nav. Eiropas Savienība pati par sevi ir tam apliecinājums. Brīvības apdraudējums ir atrodams mūsu valsts iekšienē - varmācība pieaug, organizētā noziedzība, terorisms un korupcija ir brīvību, cilvēku dažādo tiesību vistiešākais apdraudējums. Kriminālā pasaule sen vairs nepazīst robežas, tāpēc sadarbība starp dažādiem drošības orgāniem Eiropas Savienībā un arī pāri tās robežām ir it sevišķi svarīga. Eiropas Parlamentam ir jādara viss, kas vien ir tā spēkos, lai šo sadarbību nodrošinātu. Vienkāršo cilvēku apdraudētības sajūta jau šodien vairs nav maza. Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, kad bailes būtu noteicošais faktors cilvēku domāšanai un rīcībai, ka mēs būtu gatavi piekāpties, ieieties uz kompromisiem ar tiem, kas nedara mūsu vērtības baiļu dēļ. Lai garantētu cilvēku brīvības, ir jānes upuri. Tikai ar zināmu brīvību ierobežošanu var panākt drošību. Ja mēs diskusijās par to, cik tālu vajadzētu ierobežot brīvības drošības dēļ, paturēsim prātā mūsu ideālus - un šīm diskusijām nekad nevajadzētu beigties - tad mēs atradīsim arī pareizo ceļu."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Liepiņa (PPE-DE )."5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Es tāpat kā mani iepriekšējie runātāji, priecājos uzstāties šeit pirmo reizi. Es neatsaukšos īpaši daudz uz mūsu nacionālo stāvokli Latvijā, arī par minoritātēm nerunāšu - tam būs laiks citās reizēs, bet par Eiropu kopumā. Brīvība bez drošības nav iedomājama, kā mēs to jau esam dzirdējuši, bet draudi brīvībai mūsdienās ir pavisam citādas dabas nekā tie bija vēl nesenā pagātnē. Ja apdraudējums agrāk brīvībai nāca galvenokārt no citām valstīm, tad šodien katrā ziņā Eiropā tā tas vairs nav. Eiropas Savienība pati par sevi ir tam apliecinājums. Brīvības apdraudējums ir atrodams mūsu valsts iekšienē - varmācība pieaug, organizētā noziedzība, terorisms un korupcija ir brīvību, cilvēku dažādo tiesību vistiešākais apdraudējums. Kriminālā pasaule sen vairs nepazīst robežas, tāpēc sadarbība starp dažādiem drošības orgāniem Eiropas Savienībā un arī pāri tās robežām ir it sevišķi svarīga. Eiropas Parlamentam ir jādara viss, kas vien ir tā spēkos, lai šo sadarbību nodrošinātu. Vienkāršo cilvēku apdraudētības sajūta jau šodien vairs nav maza. Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, kad bailes būtu noteicošais faktors cilvēku domāšanai un rīcībai, ka mēs būtu gatavi piekāpties, ieieties uz kompromisiem ar tiem, kas nedara mūsu vērtības baiļu dēļ. Lai garantētu cilvēku brīvības, ir jānes upuri. Tikai ar zināmu brīvību ierobežošanu var panākt drošību. Ja mēs diskusijās par to, cik tālu vajadzētu ierobežot brīvības drošības dēļ, paturēsim prātā mūsu ideālus - un šīm diskusijām nekad nevajadzētu beigties - tad mēs atradīsim arī pareizo ceļu."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Liepiņa (PPE-DE )."5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Es tāpat kā mani iepriekšējie runātāji, priecājos uzstāties šeit pirmo reizi. Es neatsaukšos īpaši daudz uz mūsu nacionālo stāvokli Latvijā, arī par minoritātēm nerunāšu - tam būs laiks citās reizēs, bet par Eiropu kopumā. Brīvība bez drošības nav iedomājama, kā mēs to jau esam dzirdējuši, bet draudi brīvībai mūsdienās ir pavisam citādas dabas nekā tie bija vēl nesenā pagātnē. Ja apdraudējums agrāk brīvībai nāca galvenokārt no citām valstīm, tad šodien katrā ziņā Eiropā tā tas vairs nav. Eiropas Savienība pati par sevi ir tam apliecinājums. Brīvības apdraudējums ir atrodams mūsu valsts iekšienē - varmācība pieaug, organizētā noziedzība, terorisms un korupcija ir brīvību, cilvēku dažādo tiesību vistiešākais apdraudējums. Kriminālā pasaule sen vairs nepazīst robežas, tāpēc sadarbība starp dažādiem drošības orgāniem Eiropas Savienībā un arī pāri tās robežām ir it sevišķi svarīga. Eiropas Parlamentam ir jādara viss, kas vien ir tā spēkos, lai šo sadarbību nodrošinātu. Vienkāršo cilvēku apdraudētības sajūta jau šodien vairs nav maza. Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, kad bailes būtu noteicošais faktors cilvēku domāšanai un rīcībai, ka mēs būtu gatavi piekāpties, ieieties uz kompromisiem ar tiem, kas nedara mūsu vērtības baiļu dēļ. Lai garantētu cilvēku brīvības, ir jānes upuri. Tikai ar zināmu brīvību ierobežošanu var panākt drošību. Ja mēs diskusijās par to, cik tālu vajadzētu ierobežot brīvības drošības dēļ, paturēsim prātā mūsu ideālus - un šīm diskusijām nekad nevajadzētu beigties - tad mēs atradīsim arī pareizo ceļu."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Liepiņa (PPE-DE )."5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Es tāpat kā mani iepriekšējie runātāji, priecājos uzstāties šeit pirmo reizi. Es neatsaukšos īpaši daudz uz mūsu nacionālo stāvokli Latvijā, arī par minoritātēm nerunāšu - tam būs laiks citās reizēs, bet par Eiropu kopumā. Brīvība bez drošības nav iedomājama, kā mēs to jau esam dzirdējuši, bet draudi brīvībai mūsdienās ir pavisam citādas dabas nekā tie bija vēl nesenā pagātnē. Ja apdraudējums agrāk brīvībai nāca galvenokārt no citām valstīm, tad šodien katrā ziņā Eiropā tā tas vairs nav. Eiropas Savienība pati par sevi ir tam apliecinājums. Brīvības apdraudējums ir atrodams mūsu valsts iekšienē - varmācība pieaug, organizētā noziedzība, terorisms un korupcija ir brīvību, cilvēku dažādo tiesību vistiešākais apdraudējums. Kriminālā pasaule sen vairs nepazīst robežas, tāpēc sadarbība starp dažādiem drošības orgāniem Eiropas Savienībā un arī pāri tās robežām ir it sevišķi svarīga. Eiropas Parlamentam ir jādara viss, kas vien ir tā spēkos, lai šo sadarbību nodrošinātu. Vienkāršo cilvēku apdraudētības sajūta jau šodien vairs nav maza. Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, kad bailes būtu noteicošais faktors cilvēku domāšanai un rīcībai, ka mēs būtu gatavi piekāpties, ieieties uz kompromisiem ar tiem, kas nedara mūsu vērtības baiļu dēļ. Lai garantētu cilvēku brīvības, ir jānes upuri. Tikai ar zināmu brīvību ierobežošanu var panākt drošību. Ja mēs diskusijās par to, cik tālu vajadzētu ierobežot brīvības drošības dēļ, paturēsim prātā mūsu ideālus - un šīm diskusijām nekad nevajadzētu beigties - tad mēs atradīsim arī pareizo ceļu."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Liepiņa (PPE-DE )."5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Es tāpat kā mani iepriekšējie runātāji, priecājos uzstāties šeit pirmo reizi. Es neatsaukšos īpaši daudz uz mūsu nacionālo stāvokli Latvijā, arī par minoritātēm nerunāšu - tam būs laiks citās reizēs, bet par Eiropu kopumā. Brīvība bez drošības nav iedomājama, kā mēs to jau esam dzirdējuši, bet draudi brīvībai mūsdienās ir pavisam citādas dabas nekā tie bija vēl nesenā pagātnē. Ja apdraudējums agrāk brīvībai nāca galvenokārt no citām valstīm, tad šodien katrā ziņā Eiropā tā tas vairs nav. Eiropas Savienība pati par sevi ir tam apliecinājums. Brīvības apdraudējums ir atrodams mūsu valsts iekšienē - varmācība pieaug, organizētā noziedzība, terorisms un korupcija ir brīvību, cilvēku dažādo tiesību vistiešākais apdraudējums. Kriminālā pasaule sen vairs nepazīst robežas, tāpēc sadarbība starp dažādiem drošības orgāniem Eiropas Savienībā un arī pāri tās robežām ir it sevišķi svarīga. Eiropas Parlamentam ir jādara viss, kas vien ir tā spēkos, lai šo sadarbību nodrošinātu. Vienkāršo cilvēku apdraudētības sajūta jau šodien vairs nav maza. Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, kad bailes būtu noteicošais faktors cilvēku domāšanai un rīcībai, ka mēs būtu gatavi piekāpties, ieieties uz kompromisiem ar tiem, kas nedara mūsu vērtības baiļu dēļ. Lai garantētu cilvēku brīvības, ir jānes upuri. Tikai ar zināmu brīvību ierobežošanu var panākt drošību. Ja mēs diskusijās par to, cik tālu vajadzētu ierobežot brīvības drošības dēļ, paturēsim prātā mūsu ideālus - un šīm diskusijām nekad nevajadzētu beigties - tad mēs atradīsim arī pareizo ceļu."@sk18
lpv:unclassifiedMetadata
"Liepiņa (PPE-DE )."5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Es tāpat kā mani iepriekšējie runātāji, priecājos uzstāties šeit pirmo reizi. Es neatsaukšos īpaši daudz uz mūsu nacionālo stāvokli Latvijā, arī par minoritātēm nerunāšu - tam būs laiks citās reizēs, bet par Eiropu kopumā. Brīvība bez drošības nav iedomājama, kā mēs to jau esam dzirdējuši, bet draudi brīvībai mūsdienās ir pavisam citādas dabas nekā tie bija vēl nesenā pagātnē. Ja apdraudējums agrāk brīvībai nāca galvenokārt no citām valstīm, tad šodien katrā ziņā Eiropā tā tas vairs nav. Eiropas Savienība pati par sevi ir tam apliecinājums. Brīvības apdraudējums ir atrodams mūsu valsts iekšienē - varmācība pieaug, organizētā noziedzība, terorisms un korupcija ir brīvību, cilvēku dažādo tiesību vistiešākais apdraudējums. Kriminālā pasaule sen vairs nepazīst robežas, tāpēc sadarbība starp dažādiem drošības orgāniem Eiropas Savienībā un arī pāri tās robežām ir it sevišķi svarīga. Eiropas Parlamentam ir jādara viss, kas vien ir tā spēkos, lai šo sadarbību nodrošinātu. Vienkāršo cilvēku apdraudētības sajūta jau šodien vairs nav maza. Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, kad bailes būtu noteicošais faktors cilvēku domāšanai un rīcībai, ka mēs būtu gatavi piekāpties, ieieties uz kompromisiem ar tiem, kas nedara mūsu vērtības baiļu dēļ. Lai garantētu cilvēku brīvības, ir jānes upuri. Tikai ar zināmu brīvību ierobežošanu var panākt drošību. Ja mēs diskusijās par to, cik tālu vajadzētu ierobežot brīvības drošības dēļ, paturēsim prātā mūsu ideālus - un šīm diskusijām nekad nevajadzētu beigties - tad mēs atradīsim arī pareizo ceļu."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Liepiņa (PPE-DE )."5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Es tāpat kā mani iepriekšējie runātāji, priecājos uzstāties šeit pirmo reizi. Es neatsaukšos īpaši daudz uz mūsu nacionālo stāvokli Latvijā, arī par minoritātēm nerunāšu - tam būs laiks citās reizēs, bet par Eiropu kopumā. Brīvība bez drošības nav iedomājama, kā mēs to jau esam dzirdējuši, bet draudi brīvībai mūsdienās ir pavisam citādas dabas nekā tie bija vēl nesenā pagātnē. Ja apdraudējums agrāk brīvībai nāca galvenokārt no citām valstīm, tad šodien katrā ziņā Eiropā tā tas vairs nav. Eiropas Savienība pati par sevi ir tam apliecinājums. Brīvības apdraudējums ir atrodams mūsu valsts iekšienē - varmācība pieaug, organizētā noziedzība, terorisms un korupcija ir brīvību, cilvēku dažādo tiesību vistiešākais apdraudējums. Kriminālā pasaule sen vairs nepazīst robežas, tāpēc sadarbība starp dažādiem drošības orgāniem Eiropas Savienībā un arī pāri tās robežām ir it sevišķi svarīga. Eiropas Parlamentam ir jādara viss, kas vien ir tā spēkos, lai šo sadarbību nodrošinātu. Vienkāršo cilvēku apdraudētības sajūta jau šodien vairs nav maza. Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, kad bailes būtu noteicošais faktors cilvēku domāšanai un rīcībai, ka mēs būtu gatavi piekāpties, ieieties uz kompromisiem ar tiem, kas nedara mūsu vērtības baiļu dēļ. Lai garantētu cilvēku brīvības, ir jānes upuri. Tikai ar zināmu brīvību ierobežošanu var panākt drošību. Ja mēs diskusijās par to, cik tālu vajadzētu ierobežot brīvības drošības dēļ, paturēsim prātā mūsu ideālus - un šīm diskusijām nekad nevajadzētu beigties - tad mēs atradīsim arī pareizo ceļu."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Liepiņa (PPE-DE )."5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Es tāpat kā mani iepriekšējie runātāji, priecājos uzstāties šeit pirmo reizi. Es neatsaukšos īpaši daudz uz mūsu nacionālo stāvokli Latvijā, arī par minoritātēm nerunāšu - tam būs laiks citās reizēs, bet par Eiropu kopumā. Brīvība bez drošības nav iedomājama, kā mēs to jau esam dzirdējuši, bet draudi brīvībai mūsdienās ir pavisam citādas dabas nekā tie bija vēl nesenā pagātnē. Ja apdraudējums agrāk brīvībai nāca galvenokārt no citām valstīm, tad šodien katrā ziņā Eiropā tā tas vairs nav. Eiropas Savienība pati par sevi ir tam apliecinājums. Brīvības apdraudējums ir atrodams mūsu valsts iekšienē - varmācība pieaug, organizētā noziedzība, terorisms un korupcija ir brīvību, cilvēku dažādo tiesību vistiešākais apdraudējums. Kriminālā pasaule sen vairs nepazīst robežas, tāpēc sadarbība starp dažādiem drošības orgāniem Eiropas Savienībā un arī pāri tās robežām ir it sevišķi svarīga. Eiropas Parlamentam ir jādara viss, kas vien ir tā spēkos, lai šo sadarbību nodrošinātu. Vienkāršo cilvēku apdraudētības sajūta jau šodien vairs nav maza. Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, kad bailes būtu noteicošais faktors cilvēku domāšanai un rīcībai, ka mēs būtu gatavi piekāpties, ieieties uz kompromisiem ar tiem, kas nedara mūsu vērtības baiļu dēļ. Lai garantētu cilvēku brīvības, ir jānes upuri. Tikai ar zināmu brīvību ierobežošanu var panākt drošību. Ja mēs diskusijās par to, cik tālu vajadzētu ierobežot brīvības drošības dēļ, paturēsim prātā mūsu ideālus - un šīm diskusijām nekad nevajadzētu beigties - tad mēs atradīsim arī pareizo ceļu."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Liepiņa (PPE-DE )."5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Jeg er i lighed med de foregående talere meget glad for at kunne tage ordet her i Parlamentet for første gang. Jeg vil ikke beskæftige mig med vores nationale situation i Letland eller tale om mindretallene - det vil der blive rig lejlighed til senere - men om Europa som helhed. Frihed uden sikkerhed er som sagt en umulighed, men truslerne mod friheden er i dag af en helt anden karakter end i de forløbne år. Tidligere kom truslen mod friheden hovedsageligt fra andre lande, i dag er det ikke længere tilfældet i Europa. EU er i sig selv et bevis herpå. Truslen mod friheden i vores lande kommer indefra - volden stiger, og organiseret kriminalitet, terror og korruption udgør de mest direkte trusler mod friheden og forskellige menneskerettigheder. Den kriminelle verden har længe set stort på landegrænser, og det er derfor særligt vigtigt at sikre et samarbejde mellem de forskellige sikkerhedsorganer i EU og uden for EU's grænser. Europa-Parlamentet bør gøre alt, hvad der står i dets magt, for at sikre dette samarbejde. Fornemmelsen af en trussel mod det enkelte menneske er nu meget nærværende. Vi må ikke give plads for en situation, hvor folks tanker og handlinger er betingede af frygt, hvor vi er rede til at give efter og indgå kompromiser med kræfter, der ikke respekterer os på grund af frygt. Sikring af de menneskelige friheder kræver ofre. Kun ved visse begrænsninger af friheden er det muligt at opnå sikkerhed. Hvis vi under vores drøftelser om, i hvilket omfang friheden bør begrænses i sikkerhedens navn, holder os disse idealer for øje - og disse drøftelser bør aldrig tage ende - vil vi være på rette vej."@da2
lpv:translated text
"Olen edellisten puhujien tavoin iloinen saadessani puhua täällä ensimmäistä kertaa. En aio puhua erityisesti Latvian sisäisestä tilanteesta enkä myöskään vähemmistöistä – siihen on aikaa muulloinkin – vaan Euroopasta kokonaisuutena. Kuten olemme jo kuulleet, vapaus ilman turvallisuutta ei ole mahdollista, mutta nykyään vapauteen kohdistuvat uhat ovat hyvin erilaisia siitä, millaisia ne olivat lähimenneisyydessä. Vapauteen kohdistuvat uhat olivat aikaisemmin peräisin muista maista, mutta nykyään tämä ei enää päde Euroopassa. Euroopan unioni on todiste tästä. Vapauteen kohdistuvat uhat tulevat omasta maastamme – väkivalta lisääntyy, järjestäytynyt rikollisuus, terrorismi ja korruptio ovat välittömimpiä vapauteen ja erilaisiin ihmisoikeuksiin kohdistuvia uhkia. Alamaailma on jo pitkään ollut vähät välittämättä rajoista, joten on erityisen tärkeää, että turvallisuusviranomaiset tekevät yhteistyötä Euroopan unionissa ja sen rajojen ulkopuolella. Euroopan parlamentin on varmistettava kaikin mahdollisin tavoin, että yhteistyö toimii. Yksilöiden tuntema uhka ei ole enää nykyään pieni. Emme saa sallia sellaista tilannetta, jossa ihmisten ajatuksia ja toimia ohjaa pelko ja jossa olemme pelon vuoksi valmiita alistumaan ja sopimaan kompromisseista sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät kunnioita meitä. Vapauksien takaaminen edellyttää uhrauksia. Turvallisuus voidaan taata vain, jos vapaudesta hieman tingitään. Jos pidämme ihanteemme mielessä, kun keskustelemme siitä, kuinka paljon vapautta olisi rajoitettava turvallisuuden vuoksi – ja näitä keskusteluja ei pitäisi koskaan lopettaa – olemme oikealla tiellä."@fi7
lpv:translated text
"Net als de sprekers voor mij ben ik opgetogen om hier voor de eerste keer te mogen spreken. Ik zal niet specifiek verwijzen naar onze eigen situatie in Letland, en ik zal het ook niet hebben over minderheden - daar zal bij andere gelegenheden tijd voor zijn - maar in plaats daarvan over Europa in zijn geheel. Vrijheid zonder veiligheid is ondenkbaar, zoals al eerder is gezegd, maar de bedreigingen voor onze vrijheid zijn van een andere aard dan die in het recente verleden. De bedreiging van de vrijheid was voorheen vooral afkomstig van andere landen, maar dat is tegenwoordig in Europa niet meer het geval. De Europese Unie zelf is hier het bewijs van. De bedreiging van de vrijheid komt van binnenuit. Geweld neemt toe en georganiseerde misdaad, terrorisme en corruptie vormen de meest rechtstreekse bedreiging van de vrijheid en van de mensenrechten. Al lange tijd heeft de wereld van de misdaad zich niets aangetrokken van landsgrenzen, dus samenwerking tussen diverse veiligheidsinstanties in de Europese Unie, en ook daarbuiten, is van bijzonder groot belang. Het Europees Parlement moet alles doen wat in zijn vermogen ligt om deze samenwerking te bevorderen. Het gevoel van bedreiging dat de mensen vandaag de dag ondervinden, is niet gering meer. Wij mogen niet toestaan dat er een situatie ontstaat waarbij angst de bepalende factor in het menselijk handelen en denken wordt, waarbij wij uit angst bereid zijn om toe te geven, om compromissen te sluiten met hen die ons niet respecteren. Om de menselijke vrijheden veilig te stellen, moeten er offers worden gebracht. Alleen door bepaalde beperkingen op te leggen aan de vrijheid kan de veiligheid worden gewaarborgd. Als wij in de discussie over de vraag in hoeverre de vrijheid zou moeten worden beperkt ten behoeve van de veiligheid - en deze discussie moet altijd door blijven gaan - onze idealen goed in het oog houden, dan bevinden wij ons op de goede weg."@nl3
lpv:translated text
"I likhet med talarna före mig är jag verkligen glad över att tala här för första gången. Jag kommer inte att särskilt hänvisa till vår inhemska situation i Lettland, och jag kommer inte heller att tala om minoriteter – det blir tillfälle till det vid andra tillfällen – utan om Europa som helhet. Som vi redan har hört är det otänkbart med frihet utan säkerhet, men hoten mot friheten i dag är helt annorlunda jämfört med hur det var för inte så länge sedan. Tidigare kom hoten mot friheten huvudsakligen från andra länder, men i dag är det inte så i Europa. Europeiska unionen är i sig ett bevis för detta. Hotet mot friheten finns inom landet – ökat våld, organiserad brottslighet, terrorism och korruption är de mest direkta hoten mot friheten och olika mänskliga rättigheter. Den kriminella världen har under lång tid inte känts vid gränserna, och därför är samarbetet mellan olika säkerhetsorgan inom och utom Europeiska unionen särskilt viktigt. Europeiska unionen måste göra allt som står i dess makt för att se till att detta samarbete fungerar. Hoten mot enskilda personer är i dag inte längre försumbara. Vi får inte tillåta en situation där rädsla kännetecknar människors tankar och handlingar, och där vi på grund av rädsla är beredda att falla undan eller kompromissa med dem som inte respekterar oss. För att kunna säkerställa mänskliga friheter måste vissa offer göras. Det är endast genom en viss begränsning av friheten som vi kan uppnå säkerhet. Om vi håller våra ideal i minnet när vi diskuterar i vilken utsträckning friheten bör begränsas av säkerhetsskäl – och dessa diskussioner får aldrig upphöra –, då är vi på rätt väg."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Liepiņa (PPE-DE )."5,19,15,1,18,14,16,11,13
lpv:translated text
"Όπως και οι προηγούμενοι ομιλητές, αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση που μου προσφέρεται η δυνατότητα να μιλήσω για πρώτη φορά από αυτό το βήμα. Δεν θα προβώ σε ιδιαίτερες αναφορές στην εσωτερική κατάσταση της χώρας μου, της Λετονίας, ούτε θα αναφερθώ σε μειονότητες –θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα σε άλλες περιπτώσεις– αλλά στην Ευρώπη συνολικά. Ελευθερία χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει, όπως ακούσαμε ήδη να λέγεται, αλλά οι σημερινές απειλές για την ελευθερία είναι τελείως διαφορετικού χαρακτήρα από ό,τι οι απειλές του πρόσφατου παρελθόντος. Εάν η απειλή για την ελευθερία προερχόταν κατά το παρελθόν κυρίως από άλλες χώρες, δεν ισχύει το ίδιο και σήμερα στην Ευρώπη. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί απόδειξη αυτού. Η απειλή για την ελευθερία προέρχεται από το εσωτερικό της χώρας μας – η βία αυξάνεται, το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία και η διαφθορά αποτελούν τις πλέον άμεσες απειλές για την ελευθερία, για ποικίλα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ και πολύν καιρό, ο κόσμος του εγκλήματος δεν γνωρίζει σύνορα, οπότε η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων σωμάτων ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και εκτός των συνόρων της, είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει αυτή τη συνεργασία. Το αίσθημα απειλής που διακατέχει κάθε άτομο σήμερα δεν είναι καθόλου αμελητέο. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τη διαμόρφωση μιας κατάστασης κατά την οποία ο φόβος θα είναι καθοριστικός παράγοντας στη σκέψη και τη δράση των πολιτών, οπότε θα είμαστε διατεθειμένοι να υποκύψουμε, να συμβιβαστούμε με όσους δεν μας σέβονται, εξαιτίας του φόβου. Προκειμένου να εγγυηθούμε τις ανθρώπινες ελευθερίες, πρέπει να υποστούμε θυσίες. Η ασφάλεια μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν υπάρξουν ορισμένοι περιορισμοί της ελευθερίας. Εάν, στις συζητήσεις μας ως προς τον βαθμό στον οποίο πρέπει να περιοριστεί η ελευθερία προς όφελος της ασφάλειας, διατηρήσουμε στη σκέψη μας τα ιδεώδη μας –και δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε να συζητούμε αυτά τα θέματα– τότε θα βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο."@el10
lpv:spoken text
"Es tāpat kā mani iepriekšējie runātāji, priecājos uzstāties šeit pirmo reizi. Es neatsaukšos īpaši daudz uz mūsu nacionālo stāvokli Latvijā, arī par minoritātēm nerunāšu - tam būs laiks citās reizēs, bet par Eiropu kopumā. Brīvība bez drošības nav iedomājama, kā mēs to jau esam dzirdējuši, bet draudi brīvībai mūsdienās ir pavisam citādas dabas nekā tie bija vēl nesenā pagātnē. Ja apdraudējums agrāk brīvībai nāca galvenokārt no citām valstīm, tad šodien katrā ziņā Eiropā tā tas vairs nav. Eiropas Savienība pati par sevi ir tam apliecinājums. Brīvības apdraudējums ir atrodams mūsu valsts iekšienē - varmācība pieaug, organizētā noziedzība, terorisms un korupcija ir brīvību, cilvēku dažādo tiesību vistiešākais apdraudējums. Kriminālā pasaule sen vairs nepazīst robežas, tāpēc sadarbība starp dažādiem drošības orgāniem Eiropas Savienībā un arī pāri tās robežām ir it sevišķi svarīga. Eiropas Parlamentam ir jādara viss, kas vien ir tā spēkos, lai šo sadarbību nodrošinātu. Vienkāršo cilvēku apdraudētības sajūta jau šodien vairs nav maza. Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, kad bailes būtu noteicošais faktors cilvēku domāšanai un rīcībai, ka mēs būtu gatavi piekāpties, ieieties uz kompromisiem ar tiem, kas nedara mūsu vērtības baiļu dēļ. Lai garantētu cilvēku brīvības, ir jānes upuri. Tikai ar zināmu brīvību ierobežošanu var panākt drošību. Ja mēs diskusijās par to, cik tālu vajadzētu ierobežot brīvības drošības dēļ, paturēsim prātā mūsu ideālus - un šīm diskusijām nekad nevajadzētu beigties - tad mēs atradīsim arī pareizo ceļu."@lv13
lpv:translated text
"Like the speakers before me, I am delighted to be speaking here for the first time. I will not be making any particular reference to our national situation in Latvia, nor will I talk about minorities – there will be time for that on other occasions – but about Europe as a whole. Freedom without security is not conceivable, as we have already heard, but the threats to freedom today are of quite a different nature to what they were in the recent past. If the threat to freedom previously came mainly from other countries, nowadays that is no longer the case in Europe. The European Union in itself is proof of this. The threat to freedom comes from within our country – violence is increasing, organised crime, terrorism and corruption are the most direct threats to freedom, to various human rights. For a long time now the criminal world has not recognised borders, so cooperation between various security bodies in the European Union, as well as beyond its borders, is especially important. The European Parliament must do everything in its power to ensure this cooperation. The sense of menace to the individual is today no longer slight. We must not allow a situation where fear is the defining factor in people's thought and action, where we would be prepared to yield, to compromise with those who do not respect us, because of fear. In order to guarantee human freedoms, sacrifices must be borne. Only by certain curbs on freedom can security be achieved. If, in our discussions of how far freedom ought to be restricted for the sake of security, we keep our ideals in mind – and these discussions should never end – then we will be on the right path."@en4
lpv:translated text
"Tal como os oradores que me antecederam, também eu estou particularmente feliz por intervir aqui pela primeira vez. Não vou efectuar qualquer referência específica à nossa situação nacional na Letónia, nem vou falar acerca de minorias – haverá tempo para o fazer noutras ocasiões –, mas sim acerca da Europa como um todo. Não pode existir liberdade sem segurança, já alguém o referiu, mas as ameaças à liberdade são actualmente muito diferentes do que eram no passado recente. Se a ameaça à liberdade vinha anteriormente de outros países, esse já não é o caso na Europa do presente. A própria União Europeia é a prova disso. A ameaça à liberdade vem de dentro do nosso país – a violência aumenta, a criminalidade organizada, o terrorismo e a corrupção constituem as ameaças mais directas à liberdade, a vários direitos humanos. Durante muito tempo, o mundo da criminalidade não reconheceu fronteiras, daí a particular importância da cooperação entre vários organismos de segurança da União Europeia, bem como para além das suas fronteiras. O Parlamento Europeu tem de envidar todos os esforços ao seu alcance para assegurar esta cooperação. Actualmente, o sentido de ameaça ao indivíduo deixou de ser algo de ligeiro. Não podemos permitir uma situação em que o medo se torne no factor determinante do pensamento e da acção das pessoas, em que o medo nos faça estar preparados para ceder e contemporizar com aqueles que não nos respeitam. Há que suportar sacrifícios para podermos garantir as liberdades humanas. A segurança apenas pode ser conseguida através de algumas limitações à liberdade. Se, nas nossas discussões sobre até onde pode a liberdade ser restringida, tivermos em conta os nossos ideais – e estas discussões não devem ter fim – poderemos dizer que estamos no caminho certo."@pt17
lpv:translated text
"Al igual que los oradores que han intervenido antes, estoy encantada de hablar aquí por primera vez. No voy a hacer ninguna referencia especial a nuestra situación nacional en Letonia, ni tampoco voy a hablar sobre minorías –habrá tiempo para ello en otras ocasiones–, sino sobre Europa en su conjunto. No se puede concebir la libertad sin seguridad, tal como ya hemos oído, pero hoy las amenazas a la libertad son de una naturaleza muy diferente de lo que eran hace poco. Si antes la amenaza a la libertad procedía principalmente de otros países, hoy en día esto ya no es así en Europa. La propia Unión Europa es prueba de ello. La amenaza a la libertad procede del interior de nuestro país, la violencia está aumentando, la delincuencia organizada, el terrorismo y la corrupción son las amenazas más directas contra la libertad y varios derechos humanos. Durante mucho tiempo, el mundo criminal no ha reconocido fronteras, por lo que la cooperación entre diversos órganos de seguridad de la Unión Europea, así como más allá de sus fronteras, reviste especial importancia. El Parlamento Europeo tiene que hacer cuanto esté en su poder por asegurar esta cooperación. Hoy en día, la sensación de amenaza para el ciudadano ya no es liviana. No tenemos que permitir una situación donde el miedo es el factor que define el pensamiento y la actuación de los ciudadanos, donde estaríamos dispuestos a ceder y a comprometernos con quienes no nos respetan, debido al miedo. Para garantizar las libertades humanas, hay que hacer sacrificios. Solo acotando de alguna manera la libertad se puede conseguir la seguridad. Si, en nuestros debates sobre hasta qué punto se debe restringir la libertad en aras de la seguridad, mantenemos presentes nuestros ideales –y estos debates nunca deben terminar– estaremos en el buen camino."@es20
lpv:translated text
"Come gli oratori che mi hanno preceduta, sono molto lieta di poter intervenire per la prima volta in quest’Aula. Non farò alcun riferimento specifico alla situazione nazionale della Lettonia, e non parlerò nemmeno di minoranze – ci sarà tempo per farlo in altre occasioni – ma parlerò dell’Europa nel suo insieme. La libertà senza sicurezza non è concepibile, come è già stato detto, ma le minacce alla libertà sono oggi di natura piuttosto diversa rispetto al passato recente. Se le minacce alla libertà venivano in passato soprattutto dagli altri paesi, oggi in Europa le cose sono cambiate. La stessa Unione europea ne è una prova. La minaccia alla libertà viene dal nostro stesso paese – la violenza è in aumento, la criminalità organizzata, il terrorismo e la corruzione sono le minacce più dirette alla libertà e a diversi diritti umani. Da molto tempo ormai il mondo della criminalità non conosce frontiere, e pertanto la cooperazione tra i vari organi responsabili della sicurezza nell’Unione europea, e anche al di là delle sue frontiere, è particolarmente importante. Il Parlamento europeo deve fare tutto quanto in suo potere per garantire questa cooperazione. Il senso di minaccia all’individuo è oggi nettamente percepibile. Non dobbiamo permettere che si crei una situazione in cui la paura diventi il fattore decisivo nei pensieri e nelle azioni delle persone, in cui per paura, saremmo disposti a cedere, a scendere a compromessi con coloro che non ci rispettano. Per garantire le libertà umane, è necessario fare sacrifici. Soltanto limitando in qualche modo la libertà, è possibile realizzare la sicurezza. Se, nelle nostre discussioni sulle modalità per limitare la libertà nell’interesse della sicurezza, teniamo ben presenti i nostri ideali – e queste discussioni non dovrebbero mai finire – allora saremo sulla strada giusta."@it12
lpv:translated text
"Mir ist es, ebenso wie meinen Vorrednern, eine große Freude, hier zum ersten Mal sprechen zu dürfen. Ich möchte weder konkret auf die Lage in Litauen noch auf Minderheitenfragen eingehen, denn dazu wird zu anderer Zeit Gelegenheit sein, sondern über Europa als Ganzes sprechen. Wie wir bereits vernommen haben, ist Freiheit ohne Sicherheit nicht vorstellbar. Die Bedrohungen der Freiheit sind heute allerdings ganz anderer Art als noch vor kurzem. Während die Gefahren früher hauptsächlich von anderen Ländern ausgingen, gilt dies heute für Europa nicht mehr. Die Europäische Union selbst liefert den Beweis dafür, denn die Bedrohung der Freiheit kommt eher aus dem Innern unseres Landes – die Gewalt nimmt zu, das organisierte Verbrechen, Terrorismus und Korruption bedrohen die Freiheit und verschiedene Menschenrechte am unmittelbarsten. Schon seit langem kennt das Verbrechen keine Grenzen mehr. Umso wichtiger ist die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Sicherheitsorganisationen innerhalb und außerhalb der Europäischen Union. Das Europäische Parlament muss alles in seiner Macht stehende tun, um diese Zusammenarbeit zu gewährleisten. Der Einzelne fühlt sich heute stärker bedroht als in der Vergangenheit. Wir dürfen nicht zulassen, dass Angst das Denken und Handeln der Menschen bestimmen. Genauso wenig dürfen wir bereit sein, aus Angst jenen nachzugeben, die uns nicht achten, oder mit ihnen zu verhandeln. Um die menschlichen Freiheiten zu garantieren, müssen Opfer gebracht werden. Nur durch bestimmte Einschränkungen der Freiheit kann Sicherheit erreicht werden. Wenn wir in unseren Diskussionen über die Frage, wie weit die Freiheit zugunsten der Sicherheit eingeschränkt werden sollte, unsere Ideale nicht vergessen, dann befinden wir uns auf dem richtigen Weg. Diese Diskussionen sollten übrigens nie enden."@de9
lpv:translated text
"Comme les précédents orateurs, je suis ravi de m’exprimer ici pour la première fois. Je ne ferai pas de référence particulière à notre situation nationale en Lettonie; je ne parlerai pas non plus des minorités - j’aurai d’autres occasions de le faire -, mais de l’Europe dans son ensemble. La liberté sans la sécurité n’est pas concevable, comme on l’a dit, mais aujourd’hui les menaces qui pèsent sur la liberté sont d’une nature complètement différente de ce qu’elles étaient dans un récent passé: si auparavant elles venaient principalement d’autres pays, ce n’est plus le cas à l’heure actuelle en Europe. L’Union européenne elle-même en est la preuve. Le danger qui menace la liberté vient de l’intérieur de notre pays - la violence augmente, le crime organisé, le terrorisme et la corruption sont les dangers les plus directs qui menacent la liberté et les divers droits de l’homme. Depuis longtemps, la criminalité ne connaît plus de frontières: la coopération entre les divers organes de sécurité au sein de l’Union européenne et au-delà de ses frontières est particulièrement importante. Le Parlement européen doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer cette coopération. Le sentiment de menace qui pèse aujourd’hui sur tout individu n’est plus anodin. Nous ne devons pas permettre une situation où la peur est le facteur déterminant de la pensée et de l’action des personnes, où nous serions prêts, parce que nous avons peur, à céder, à accepter des compromis avec ceux qui ne nous respectent pas. Garantir les libertés fondamentales implique des sacrifices. Ce n’est qu’en imposant certaines restrictions à la liberté que la sécurité peut être assurée. Si, dans nos discussions visant à déterminer dans quelle mesure la liberté doit être restreinte au nom de la sécurité, nous gardons à l’esprit nos idéaux - et ces discussions ne devraient jamais être closes -, alors nous serons sur la bonne voie."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040504.9.2-223"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph