Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-09-24-Speech-3-019"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030924.1.3-019"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand, jeg advarede det italienske formandskab mod dets køreplan for regeringskonferencen. Der er afsat 12 mødedage i efteråret til at forhandle en forfatning, som de færreste endnu har hørt om. Den skal vedtages den 13. december og underskrives den 9. maj, hvorefter vi kan gå til valg og folkeafstemninger, men ikke ændre forfatningen. Det er ikke fair, og det er slet ikke demokratisk. Endnu har de europæiske folk ikke bedt om en forfatning. Ingen af dem er blevet rigtigt involveret i EU-elitens planer om at flytte vælgermagt til Bruxelles. I Udvalget for Konstitutionelle Anliggender vedtog vi med 22 stemmer mod 3 at opfordre alle lande, hvor det er muligt, til at holde folkeafstemning. Den beslutning støtter EDD-Gruppen helhjertet. Træf den beslutning nu. For det er først, når folk ved, at de skal stemme om planerne, at de begynder at følge med. Når det bliver alvor, sætter folk sig ind i sagerne. Hvis alle EU-lande beslutter sig for folkeafstemning sammen med valget til Europa-Parlamentet til juni, får vi chancen for at få den første fælleseuropæiske debat. Så vil det vise sig, om vi også kan nå frem til en fælles konklusion. Jeg håber og tror, at vælgerne vil forkaste det udkast, der er udarbejdet under Giscard d'Estaings rimeligt autoritære ledelse, og som kaldes konsensus. Jeg indsamlede 200 underskrifter med henblik på at vende proceduren, så man starter med åbenhed. Det blev underskrevet af samtlige folkevalgte fra de nationale parlamenter og støttet af alle medlemmer af Europa-Parlamentet bortset fra Duhamel - alligevel er det ikke en del af den endelige rapport. Jeg indsamlede 123 underskrifter med henblik på, at alle lande fortsat skulle have en kommissær - alligevel er det ikke en del af konsensus. Vi har i stedet fået en opdeling med kommissærer med og uden stemmeret - et forslag, som først blev forelagt og diskuteret i konventet til allerallersidst. Kernen i forfatningsudkastet er at flytte megen mere magt fra vores parlamentariske demokratier til embedsmændenes og lobbyisternes Bruxelles. Mange beslutninger, som i dag kan omgøres af vælgere ved valg, vil i morgen ikke kunne ændres af vælgerne i vore lande. Der sker en kraftig beskæring af vore demokratier, og de nationale parlamenter afleverer megen mere magt end den ekstra indflydelse, Europa-Parlamentet får. Skal vi skære i demokratiet, bør det i det mindste besluttes demokratisk af vælgerne selv ved folkeafstemninger. Lad os derfor opfordre regeringskonferencen til at opfordre alle lande til at holde folkeafstemning. Og hvorfor ikke udarbejde to forskellige forslag, nemlig en demokratisk forbundsstatsforfatning og et traktatudkast for demokratiernes Europa. Så kan vi trygt lade de europæiske vælgere træffe beslutning om vores fælles fremtid."@da1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr Präsident, ich habe die italienische Präsidentschaft vor ihrem Zeitplan für die Regierungskonferenz gewarnt. Im Herbst sind 12 Sitzungstage für Verhandlungen über eine Verfassung angesetzt, von der nur wenige überhaupt etwas wissen. Die Verfassung soll am 13. Dezember beschlossen und am 9. Mai unterzeichnet werden, dann können wir in Wahlen und Volksentscheiden abstimmen, aber die Verfassung nicht mehr ändern. Das ist nicht fair und erst recht nicht demokratisch. Die Völker Europas haben noch nicht um eine Verfassung gebeten. Kein Volk ist vernünftig über die Pläne der EU-Elite informiert worden, die Wählermacht nach Brüssel zu verlegen. Im Verfassungsausschuss haben wir mit 22 gegen 3 Stimmen beschlossen, alle Länder – in denen das möglich ist – aufzufordern, eine Volksabstimmung durchzuführen. Dieser Beschluss wird von der Fraktion für das Europa der Demokratien und der Unterschiede vorbehaltlos unterstützt. Er sollte jetzt verwirklicht werden. Denn erst wenn die Leute wissen, dass sie über die Pläne abstimmen sollen, werden sie anfangen, sich dafür zu interessieren. Wenn es ernst wird, werden sich die Leute auch mit diesen Plänen befassen. Wenn sich alle EU-Staaten dafür entscheiden, eine Volksabstimmung zusammen mit den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni durchzuführen, eröffnen wir damit die Möglichkeit einer ersten gesamteuropäischen Debatte. Dann wird sich zeigen, ob wir auch zu einer gemeinsamen Schlussfolgerung gelangen können. Ich glaube und hoffe, dass die Wähler den Entwurf ablehnen werden, der unter der mäßig autoritären Führung von Giscard d’Estaing ausgearbeitet wurde und der Konsens genannt wird. Ich habe 200 Unterschriften gesammelt, um das Verfahren umzukehren, sodass die Offenheit am Anfang steht. Sämtliche Abgeordnete der nationalen Parlamente haben unterschrieben, alle Mitglieder des Europäischen Parlaments außer Herrn Duhamel haben die Petition unterstützt – trotzdem hat sie keinen Eingang in den Abschlussbericht gefunden. Ich habe 123 Unterschriften gesammelt, um zu erreichen, dass jedes Land auch in Zukunft einen Kommissar stellt – trotzdem ist dies nicht Teil des Konsenses geworden. Stattdessen soll es eine Aufteilung in Kommissare mit und ohne Stimmrecht geben – ein Vorschlag, der im Konvent erst in allerletzter Minute vorgelegt und diskutiert worden ist. Kernpunkt des Verfassungsentwurfs ist die Übertragung weiterer Befugnisse von unseren parlamentarischen Demokratien auf die Beamten und Lobbyisten in Brüssel. Viele Entscheidungen, die heute von den Wählern durch eine Wahl revidiert werden können, werden demnächst nicht mehr durch die Wähler unserer Länder geändert werden können. Unsere Demokratien werden stark beschnitten, und die nationalen Parlamente geben viel mehr Macht ab, als das Europäische Parlament hinzugewinnt. Wenn unsere Demokratie eingeschränkt werden soll, muss das wenigstens von den Wählern selbst durch Volksabstimmungen demokratisch beschlossen werden. Deshalb sollten wir die Regierungskonferenz auffordern, alle Länder anzuhalten eine Volksabstimmung durchzuführen. Man sollte auch zwei unterschiedliche Vorschläge ausarbeiten, einen für eine demokratische Bundesstaatsverfassung und einen Vertragsentwurf für ein Europa der Demokratien. Dann können wir es den europäischen Wählern überlassen, über unsere gemeinsame Zukunft zu entscheiden."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, προειδοποίησα την ιταλική Προεδρία σχετικά με το χρονοδιάγραμμά της για τη Διακυβερνητική Διάσκεψη. Αυτό το φθινόπωρο έχουν προγραμματιστεί δώδεκα ημέρες συνεδρίασης για τη συζήτηση ενός συντάγματος, την ύπαρξη του οποίου γνωρίζουν, ωστόσο, εξαιρετικά λίγοι άνθρωποι. Πρόκειται να εγκριθεί στις 13 Δεκεμβρίου και να υπογραφεί στις 9 Μαΐου, και μετά απ’ αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε σε ψηφοφορίες και να συμμετάσχουμε σε δημοψηφίσματα, αλλά όχι να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Αυτό δεν είναι δίκαιο, και δεν είναι επίσης καθόλου δημοκρατικό. Οι λαοί της Ευρώπης δεν έχουν προς στιγμήν ζητήσει ένα Σύνταγμα. Κανείς από αυτούς δεν έχει αναμιχθεί επαρκώς στα σχέδια της ελίτ της ΕΕ να μεταβιβαστεί η εκλογική εξουσία στις Βρυξέλλες. Στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, συμφωνήσαμε, με 22 ψήφους υπέρ και 3 κατά, να καλέσουμε όλες τις χώρες να διεξαγάγουν, όπου είναι δυνατόν, δημοψηφίσματα. Η Ομάδα για την Ευρώπη της Δημοκρατίας και της Διαφοράς υποστηρίζει ανεπιφύλακτα αυτήν την απόφαση. Λάβετε αυτήν την απόφαση σήμερα, διότι οι λαοί αρχίζουν να ενδιαφέρονται μόνο όταν ξέρουν ότι θα ψηφίσουν για τα σχέδια. Όταν τα πράγματα γίνονται σοβαρά, τότε οι άνθρωποι αρχίζουν να συμμετέχουν. Αν όλες οι χώρες της ΕΕ αποφασίσουν να διεξαγάγουν δημοψηφίσματα ταυτόχρονα με τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο, θα έχουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή συζήτηση. Τότε θα φανεί επίσης αν μπορούμε να καταλήξουμε ή όχι σε ένα κοινό συμπέρασμα. Πιστεύω και ελπίζω ότι οι ψηφοφόροι θα απορρίψουν το σχέδιο που ετοιμάστηκε υπό τη μάλλον απολυταρχική ηγεσία του προέδρου Giscard d'Estaing, που αναφέρεται ως συναίνεση. Συγκέντρωσα 200 υπογραφές για την ακύρωση της διαδικασίας ώστε να ξαναρχίσει με διαφάνεια. Την αναφορά μου υπέγραψαν όλοι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από τα εθνικά κοινοβούλια και την υποστήριξαν όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτός από τον κ. Duhamel. Αυτό που ζητούσε η αναφορά δεν αποτελεί, ωστόσο, μέρος της τελικής έκθεσης. Συγκέντρωσα 123 υπογραφές για να εξασφαλίσω ότι θα συνεχίσουν όλες οι χώρες να έχουν Επιτρόπους. Ωστόσο, ούτε η ρύθμιση αυτή αποτελεί μέρος της συναίνεσης. Αντ’ αυτού πήραμε τον διαχωρισμό των Επιτρόπων σε Επιτρόπους με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου – μια πρόταση που δεν υποβλήθηκε, ούτε συζητήθηκε στη Συνέλευση παρά μόνο στο τέλος. Η ουσία του σχεδίου Συντάγματος είναι η μεταβίβαση περισσότερων εξουσιών από τις κοινοβουλευτικές μας δημοκρατίες στις Βρυξέλλες των αξιωματούχων και των ομάδων πίεσης συμφερόντων. Πολύ σύντομα θα είναι αδύνατο για τα εκλογικά σώματα των χωρών μας να αλλάξουν πολλές αποφάσεις, τις οποίες σήμερα μπορούν να ανατρέψουν οι ψηφοφόροι μέσω των εκλογών. Οι δημοκρατίες μας σακατεύονται συστηματικά και τα εθνικά κοινοβούλια εκχωρούν εξουσίες σε βαθμό που δεν ταιριάζει με την πρόσθετη επιρροή που αποκτά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν πρόκειται να περιοριστεί η δημοκρατία, η απόφαση πρέπει τουλάχιστον να ληφθεί δημοκρατικά από τους ίδιους τους ψηφοφόρους μέσω δημοψηφισμάτων. Ας καλέσουμε, επομένως, τη Διακυβερνητική Διάσκεψη να παρακινήσει όλες τις χώρες για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων. Επιπλέον, γιατί να μην ετοιμαστούν δύο διαφορετικές προτάσεις, δηλαδή ένα δημοκρατικό ομοσπονδιακό σύνταγμα και ένα σχέδιο συνθήκης για μια Ευρώπη των δημοκρατιών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούμε ασφαλώς να αφήσουμε τους ευρωπαίους ψηφοφόρους να λάβουν την απόφαση για το κοινό μας μέλλον."@el8
"Mr President, I warned the Italian Presidency about its timetable for the Intergovernmental Conference. Twelve meeting days have been set aside this autumn for negotiating a constitution that extremely few people have yet heard of. It is to be adopted on 13 December and signed on 9 May, whereupon we can go to the polls and participate in referendums, but not change the Constitution. That is not fair, and it is not at all democratic. The peoples of Europe have not yet asked for a Constitution. None of them have been properly involved in the EU elite’s plans to transfer electoral power to Brussels. In the Committee on Constitutional Affairs, we agreed, with 22 votes in favour and 3 against, to call upon all the countries, where possible, to hold referendums. The Group for a Europe of Democracies and Diversities supports that decision wholeheartedly. Take that decision now, for it is only when people know that they are to vote on the plans that they begin to take an interest. When matters become serious, people get involved in them. If all the EU countries make up their minds to hold referendums at the same time as the elections to the European Parliament in June, we shall have the opportunity to hold the first common European debate. It will then become apparent whether we can also reach a common conclusion. I hope and believe that the voters will reject the draft prepared under President Giscard d'Estaing’s fairly authoritarian leadership, referred to as consensus. I collected 200 signatures with a view to reversing the procedure so that it might begin with openness. My petition was signed by all the elected representatives from the national parliaments and supported by all the Members of the European Parliament apart from Mr Duhamel. What was requested does not, however, form part of the final report. I collected 123 signatures with a view to ensuring that all the countries should continue to have Commissioners. No such arrangement is, however, part of the consensus. We have instead obtained a division into Commissioners with and without voting rights – a proposal that was not submitted to, or discussed in, the Convention until the very end. The main thrust of the draft Constitution is to transfer much more power from our parliamentary democracies to the Brussels of the officials and lobbyists. It will soon be impossible for our countries’ electorates to change many decisions that can at present be overturned by voters in elections. Our democracies are being vigorously pruned back, and the national parliaments are surrendering power to a degree not matched by the additional influence acquired by the European Parliament. If democracy is to be cut back, the decision to do so should at least be taken democratically by the voters themselves in referendums. Let us therefore call upon the Intergovernmental Conference to urge all the countries to hold referendums. Why not, moreover, prepare two different proposals, namely a democratic federal constitution and a draft treaty for a Europe of the democracies. In that way, we can safely let the European voters take the decision about our common future."@en3
"Señor Presidente, ya previne a la Presidencia italiana acerca de su calendario para la Conferencia Intergubernamental. Se han reservado doce días a reuniones durante este otoño para negociar una Constitución de la que poquísimas personas tienen hasta ahora conocimiento. Está previsto que se apruebe el 13 de diciembre y se ratifique el 9 de mayo, fecha a partir de la cual podremos acudir a las urnas y participar en los plebiscitos, pero no podremos modificar la Constitución. Eso no es justo y en absoluto democrático. Los pueblos de Europa no han solicitado por ahora una Constitución. Ninguno de ellos han estado debidamente implicados en los planes selectos de la UE para transferir el poder electoral a Bruselas. En la Comisión de Asuntos Constitucionales, acordamos, por 22 votos a favor y 3 en contra, invitar a todos los países, siempre que fuera posible, a celebrar un referéndum. El Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias apoya plenamente esa decisión. Tómese tal decisión ahora, porque solo cuando la gente sabe que tiene que votar los planes es cuando comienza a interesarse por ellos. Cuando las cosas se ponen serias, la gente se implica en ellas. Si todos los países de la UE deciden celebrar el referéndum simultáneamente con las elecciones al Parlamento Europeo en junio, tendremos la oportunidad de celebrar el primer debate europeo conjunto. Entonces se pondrá de manifiesto si podemos alcanzar una conclusión común. Espero y creo que los votantes rechazarán el proyecto elaborado bajo la dirección, más bien autoritaria, del Presidente Giscard d'Estaing, tildado de consenso. He reunido 200 firmas para tratar de invertir el procedimiento de manera que pueda comenzar con apertura. Mi petición ha sido suscrita por todos los representantes electos de los parlamentos nacionales y apoyada por todos los diputados al Parlamento Europeo, salvo el Sr. Duhamel. Ahora bien, el objeto de la petición no forma parte del informe final. He recabado 123 firmas para tratar de garantizar que todos los países continúen teniendo Comisarios. Pero tal disposición no forma parte del consenso. En cambio, hemos obtenido una división de Comisarios con y sin derecho a voto, una propuesta que no se presentó o debatió en la Convención hasta muy al final. El principal empeño del proyecto de Constitución consiste en transferir mucho más poder de nuestras democracias parlamentarias a la Bruselas de los funcionarios y los grupos de influencia. Pronto resultará imposible para los electorados de nuestros países modificar muchas decisiones que ahora pueden ser revocadas por los votantes en las elecciones. Nuestras democracias están siendo recortadas enérgicamente y los parlamentos nacionales están cediendo poder hasta un grado que no es equiparable a la influencia adicional adquirida por el Parlamento Europeo. Si se ha de recortar la democracia, por lo menos que la decisión de hacerlo sea aprobada democráticamente por los propios votantes mediante un referéndum. Por consiguiente, hagamos un llamamiento a la Conferencia Intergubernamental para que inste a todos los países a celebrar un referéndum. Es más, ¿por qué no se preparan dos propuestas diferentes, a saber, una Constitución federal democrática y un proyecto de Tratado para una Europa de las democracias? De esta forma podemos dejar sin ningún peligro que los votantes europeos decidan nuestro futuro común."@es12,12
"Arvoisa puhemies, varoitin puheenjohtajavaltio Italiaa tästä hallitustenvälisen konferenssin aikataulusta. Kaksitoista kokouspäivää on tänä syksynä varattu neuvotteluihin perustuslaista, josta erittäin harvat ovat tähän mennessä kuulleet. Se on tarkoitus hyväksyä 13. joulukuuta ja allekirjoittaa 9. toukokuuta, minkä jälkeen voimme käydä äänestämässä ja osallistua kansanäänestyksiin mutta emme muuttaa perustuslakia. Tämä ei ole reilua eikä lainkaan demokraattista. Euroopan kansat eivät ole vielä pyytäneet perustuslakia. Yksikään kansa ei ole asianmukaisesti osallistunut EU:n eliitin suunnitelmiin siirtää valtaa äänestäjiltä Brysseliin. Olemme perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnassa hyväksyneet äänin 22 puolesta 3 vastaan, että pyydämme kaikkia valtioita mahdollisuuksiensa mukaan järjestämään kansanäänestyksen. EDD-ryhmä tukee varauksetta tätä päätöstä. Tehkää tämä päätös nyt, koska vasta sitten, kun ihmiset tietävät saavansa äänestää suunnitelmista, asia alkaa heitä kiinnostaa. Kun asiat muuttuvat vakaviksi, ihmiset haluavat osallistua niiden käsittelyyn. Jos kaikki EU-valtiot päättävät pitää kansanäänestyksen samana päivänä Euroopan parlamentin vaalien kanssa kesäkuussa, meillä on mahdollisuus järjestää ensimmäinen yhteinen eurooppalainen keskustelu. Silloin selviää myös se, voimmeko päästä yhteiseen johtopäätökseen. Toivon ja uskon, että äänestäjät hylkäävät puheenjohtaja Giscard d'Estaingin kohtuullisen autoritaarisen johdon alaisuudessa laaditun luonnoksen, jota kutsuttiin konsensukseksi. Keräsin 200 allekirjoitusta prosessin kulun muuttamiseksi, jotta se olisi ensinnäkin avoin. Kaikki kansallisista parlamenteista valitut edustajat allekirjoittivat vetoomukseni ja kaikki Euroopan parlamentin jäsenet lukuun ottamatta Duhamelia tukivat sitä. Sitä, mitä vaadittiin, ei kuitenkaan ole sisällytetty loppuraporttiin. Keräsin 123 allekirjoitusta sen varmistamiseksi, että kaikilla valtioilla on jatkossakin oma komission jäsen. Tällainen järjestely ei kuitenkaan kuulu konsensukseen. Olemme sen sijaan saaneet järjestelmän, jossa komission jäsenet jaetaan niihin, joilla on äänioikeus, ja niihin, joilla ei ole äänioikeutta – tällaista ehdotusta ei esitetty valmistelukunnassa, eikä tällaisesta keskusteltu kuin vasta aivan lopussa. Perustuslakiluonnoksen keskeinen sisältö on se, että sillä siirretään huomattavan paljon valtaa meidän parlamentaarisilta demokratioiltamme Brysselin viranomaisille ja lobbareille. Pian maidemme äänestäjien on mahdotonta muuttaa useita sellaisia päätöksiä, jotka äänestäjät voivat vielä tällä hetkellä kumota vaaleissa. Demokratioitamme on ankarasti typistetty, ja kansalliset parlamenttimme luovuttavat toimivaltaansa sellaisessa laajuudessa, joka ei vastaa Euroopan parlamentin saamaa lisävaikutusvaltaa. Jos demokratiaa on leikattava, äänestäjien on ainakin tehtävä siitä demokraattisesti päätös kansanäänestyksessä. Vedotkaamme tästä syystä hallitustenväliseen konferenssiin, että se vaatisi kaikkia valtioita järjestämään kansanäänestyksen. Ja miksi emme tämän lisäksi valmistelisi kahta erillistä ehdotusta, nimittäin ehdotuksen demokraattiseksi liittovaltion perustuslaiksi sekä luonnoksen demokratioiden Eurooppaa koskevaksi perustamissopimukseksi. Tällä tavoin voimme turvallisesti antaa eurooppalaisten äänestäjien päättää yhteisestä tulevaisuudestamme."@fi5
"Monsieur le Président, j’ai mis la présidence italienne en garde concernant son calendrier pour la Conférence intergouvernementale. Douze jours de réunion ont été prévus cet automne pour négocier une Constitution dont très peu de personnes ont entendu parler. Elle doit être adoptée le 13 décembre et signée le 9 mai, après quoi elle fera l’objet de votes et de référendums sans qu’elle puisse toutefois être modifiée. Un tel procédé n’est pas honnête et certainement pas démocratique. D’autre part, les citoyens européens n’ont pas encore demandé une Constitution. Aucun d’entre eux n’a été véritablement impliqué dans les projets élaborés par l’élite européenne visant à transférer le pouvoir électoral vers Bruxelles. La commission des affaires constitutionnelles a adopté par 22 voix pour et 3 voix contre la proposition d’inviter l’ensemble des pays à organiser, si c’était possible, un référendum. Le groupe pour l’Europe des démocraties et des différences soutient de tout cœur cette décision. Prenez la décision tout de suite, car ce n’est que lorsque les gens apprendront qu’ils seront amenés à se prononcer sur ces projets qu’ils commenceront à s’y intéresser. C’est lorsque la situation devient grave que les gens commencent à s’impliquer. Si l’ensemble des États membres de l’Union décident d’organiser un référendum en même temps que les élections européennes de juin, le premier débat européen commun pourra enfin avoir lieu. On verra alors si une conclusion commune peut également être dégagée. J’espère et je pense que les électeurs rejetteront le projet élaboré sous la direction relativement autoritaire du président Giscard d’Estaing et que l’on appelle un consensus. J’ai recueilli 200 signatures en vue de renverser la procédure et de commencer par de la transparence. Ma pétition a été signée par l’ensemble des députés des parlements nationaux et soutenue par l’ensemble des députés du Parlement européen à l’exception de M. Duhamel. Cependant, ma requête ne fait pas partie du rapport final. J’ai recueilli 123 signatures en vue d’exiger que tous les pays puissent continuer à avoir un commissaire. Un tel accord ne fait toutefois pas partie du consensus. À l’inverse, les commissaires ont été divisés entre ceux qui auront le droit de vote et ceux qui ne l’auront pas - une proposition qui n’a été présentée et examinée qu’à la fin par la Convention. Le projet de Constitution a pour objectif principal de transférer beaucoup plus de pouvoirs de nos démocraties parlementaires vers les fonctionnaires et les lobbyistes de Bruxelles. De nombreuses décisions qui peuvent aujourd’hui être abrogées par les électeurs ne pourront bientôt plus être modifiées par les électeurs de nos pays. Nos démocraties subissent des coupes sombres et l’influence accrue acquise par le Parlement européen est minime par rapport à la perte considérable de pouvoirs des parlements nationaux. Si on veut réduire la démocratie, il faudrait au moins que cela se décide d’une façon démocratique par les électeurs à l’occasion de référendums. Demandons donc à la Conférence intergouvernementale d’exhorter tous es pays à organiser un référendum. Et pourquoi ne pas rédiger deux projets différents, à savoir une Constitution fédérale démocratique et un projet de Traité pour une Europe des démocraties? Nous pourrions ainsi laisser les électeurs européens décider de notre avenir commun."@fr6
"Signor Presidente, ho ammonito la Presidenza italiana riguardo al suo calendario per la Conferenza intergovernativa. Dodici giorni di riunioni quest’autunno sono riservati a negoziare una Costituzione di cui pochissime persone hanno finora sentito parlare. Deve essere adottata il 13 dicembre e firmata il 9 maggio, dopodiché potremo andare alle urne e partecipare ai ma non cambiare la Costituzione. Questo non è giusto e non è affatto democratico. I popoli d’Europa non hanno ancora chiesto una Costituzione. Nessuno di loro ha avuto modo di intervenire sui piani dell’ dell’Unione europea di trasferire il potere elettorale a Bruxelles. In seno alla commissione per gli affari costituzionali, abbiamo deciso, con 22 voti favorevoli e 3 contrari, di invitare tutti i paesi, se possibile, ad indire un . Il gruppo per l’Europa delle democrazie e delle diversità sostiene totalmente tale decisione. Prendete la decisione ora, perché solo quando le persone sanno di dover votare sui progetti cominciano ad interessarsi alla questione. Quando le questioni diventano serie, i cittadini intervengono. Se tutti i paesi dell’Unione decidono di indire contemporaneamente alle elezioni del Parlamento europeo in giugno, avremo la possibilità di tenere il primo dibattito comune europeo. Diventerà quindi evidente se si possa anche raggiungere una conclusione comune. Mi auguro e credo che gli elettori respingeranno il progetto preparato sotto la guida autoritaria del Presidente Giscard d’Estaing, che viene considerato un consenso. Ho raccolto 200 firme al fine di invertire la procedura, in modo che possa cominciare con un’apertura. La mia petizione è stata firmata da tutti i rappresentanti eletti dei parlamenti nazionali e sostenuta da tutti i deputati al Parlamento europeo, eccetto l’onorevole Duhamel. Ciò che è stato richiesto, tuttavia, non è compreso nella relazione finale. Ho raccolto 123 firme al fine di garantire che tutti i paesi continuino ad avere un Commissario. Tuttavia, nessun accordo di questo genere fa parte del consenso. Abbiamo invece ottenuto una divisione tra Commissari con e senza diritto di voto, una proposta che non è stata presentata né discussa in sede di Convenzione sino all’ultimo. Il principale orientamento del progetto di Costituzione è di trasferire molto più potere dalle nostre democrazie parlamentari alla Bruxelles dei funzionari e dei lobbisti. Sarà presto impossibile per gli elettori dei nostri paesi modificare molte decisioni che attualmente si possono ribaltare attraverso le elezioni. Le nostre democrazie vengono pesantemente sfrondate e i parlamenti nazionali stanno consegnando i loro poteri ad un livello che non è affatto compensato dalla maggiore influenza acquisita dal Parlamento europeo. Se la democrazia dev’essere ridotta, tale decisione deve almeno essere presa democraticamente dagli elettori in un . Invitiamo quindi la Conferenza intergovernativa ad esortare tutti i paesi ad indire un . Inoltre, perché non preparare due diverse proposte, cioè una costituzione federale democratica e un progetto di Trattato per un’Europa delle democrazie? In tal modo, possiamo permettere tranquillamente agli elettori europei di prendere la decisione in merito al nostro futuro comune."@it9
"Mr President, I warned the Italian Presidency about its timetable for the Intergovernmental Conference. Twelve meeting days have been set aside this autumn for negotiating a constitution that extremely few people have yet heard of. It is to be adopted on 13 December and signed on 9 May, whereupon we can go to the polls and participate in referendums, but not change the Constitution. That is not fair, and it is not at all democratic. The peoples of Europe have not yet asked for a Constitution. None of them have been properly involved in the EU elite’s plans to transfer electoral power to Brussels. In the Committee on Constitutional Affairs, we agreed, with 22 votes in favour and 3 against, to call upon all the countries, where possible, to hold referendums. The Group for a Europe of Democracies and Diversities supports that decision wholeheartedly. Take that decision now, for it is only when people know that they are to vote on the plans that they begin to take an interest. When matters become serious, people get involved in them. If all the EU countries make up their minds to hold referendums at the same time as the elections to the European Parliament in June, we shall have the opportunity to hold the first common European debate. It will then become apparent whether we can also reach a common conclusion. I hope and believe that the voters will reject the draft prepared under President Giscard d'Estaing’s fairly authoritarian leadership, referred to as consensus. I collected 200 signatures with a view to reversing the procedure so that it might begin with openness. My petition was signed by all the elected representatives from the national parliaments and supported by all the Members of the European Parliament apart from Mr Duhamel. What was requested does not, however, form part of the final report. I collected 123 signatures with a view to ensuring that all the countries should continue to have Commissioners. No such arrangement is, however, part of the consensus. We have instead obtained a division into Commissioners with and without voting rights – a proposal that was not submitted to, or discussed in, the Convention until the very end. The main thrust of the draft Constitution is to transfer much more power from our parliamentary democracies to the Brussels of the officials and lobbyists. It will soon be impossible for our countries’ electorates to change many decisions that can at present be overturned by voters in elections. Our democracies are being vigorously pruned back, and the national parliaments are surrendering power to a degree not matched by the additional influence acquired by the European Parliament. If democracy is to be cut back, the decision to do so should at least be taken democratically by the voters themselves in referendums. Let us therefore call upon the Intergovernmental Conference to urge all the countries to hold referendums. Why not, moreover, prepare two different proposals, namely a democratic federal constitution and a draft treaty for a Europe of the democracies. In that way, we can safely let the European voters take the decision about our common future."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik heb het Italiaanse voorzitterschap gewaarschuwd voor zijn tijdpad voor de Intergouvernementele Conferentie. Er zijn dit najaar twaalf dagen gereserveerd voor onderhandelingen over een Grondwet waar tot op heden maar heel weinig mensen van gehoord hebben. Die Grondwet moet op 13 december worden aangenomen en op 9 mei worden ondertekend. Daarna kunnen we gaan kiezen en referenda gaan houden, maar de Grondwet kunnen we dan niet meer veranderen. Dat is niet eerlijk en absoluut niet democratisch. De volkeren van Europa hebben nog niet gevraagd om een Grondwet. Ze zijn geen van allen betrokken bij de plannen van de EU-elite om de macht van de kiezers naar Brussel over te brengen. In de Commissie constitutionele zaken hebben we met 22 tegen 3 stemmen besloten alle landen op te roepen om zo mogelijk een referendum te houden. De Fractie voor een Europa van Democratie en Diversiteit steunt dat besluit van ganser harte. Neem dat besluit nu. Want pas als de burgers weten dat ze over plannen moeten stemmen, beginnen ze er aandacht aan te schenken. Als het serieus wordt, verdiepen de mensen zich in de materie. Als alle landen kiezen voor een referendum tegelijk met de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni, krijgen we de kans om het eerste gemeenschappelijke Europese debat te voeren. Dan zal blijken of wij ook tot een gemeenschappelijke conclusie kunnen komen. Ik hoop en geloof dat het ontwerp dat is opgesteld onder de tamelijk autoritaire leiding van de heer Giscard d’Estaing en dat consensus genoemd wordt, door de kiezers zal worden verworpen. Ik heb 200 handtekeningen verzameld om de procedure om te gooien, zodat men begint met openheid. Mijn schrijven is ondertekend door alle vertegenwoordigers van de nationale parlementen en wordt gesteund door alle leden van het Europees Parlement, met uitzondering van de heer Duhamel. Toch maakt het geen deel uit van het uiteindelijke verslag. Ik heb 123 handtekeningen verzameld ter ondersteuning van de eis dat alle landen een eigen commissaris behouden. Toch is het geen deel van de consensus. In plaats daarvan krijgen we nu een verdeling in commissarissen met en zonder stemrecht – een voorstel dat pas op het allerlaatste moment in de Conventie is gepresenteerd en bediscussieerd. De kern van de ontwerp-Grondwet is dat er veel meer macht van onze parlementaire democratieën wordt verplaatst naar het Brussel van de ambtenaren en de lobbyisten. Veel besluiten die op dit moment nog door de kiezers kunnen worden teruggedraaid door middel van verkiezingen, zullen binnenkort niet meer door de kiezers van onze landen kunnen worden gewijzigd. Onze democratieën worden sterk ingeperkt, en de nationale parlementen staan veel meer macht af dan de extra invloed die het Europees Parlement krijgt. Als we de democratie willen inperken, moet dat op zijn minst democratisch worden besloten door de kiezers zelf, door middel van referenda. Laten wij daarom de Intergouvernementele Conferentie oproepen om alle landen aan te sporen een referendum te houden. En waarom zouden we niet met twee verschillende voorstellen komen, namelijk een democratische federatieve Grondwet en een ontwerp-Grondwet voor een Europa van de democratieën? Dan kunnen we het met een gerust hart aan de Europese kiezers overlaten om een besluit over onze gemeenschappelijke toekomst te nemen."@nl2
"Senhor Presidente, adverti a Presidência italiana para o facto de que o prosseguimento do calendário da Conferência Intergovernamental seria um erro. Foram reservados 12 dias de reuniões durante o Outono para a negociação de uma Constituição que a maioria das pessoas nem sequer conhece. Está prevista a sua aprovação no dia 13 de Dezembro e a ratificação no dia 9 de Maio, após o que poderemos ir votar e participar em referendos, mas não podemos alterar a Constituição. Isso não é justo e não é, de todo, democrático. Até à data, os povos europeus não pediram uma Constituição. Nenhum desses povos foi verdadeiramente envolvido no plano elaborado pela elite da UE de transferir o poder dos eleitores para Bruxelas. Na Comissão dos Assuntos Constitucionais acordámos, por 22 votos a favor e 3 contra, em instar todos os países, sempre que possível, à realização de referendos. É uma decisão que o Grupo da Europa das Democracias e das Diferenças apoia de todo o coração. Essa decisão deverá ser tomada agora, pois só no momento em que as pessoas compreenderem que terão de votar irão começar a interessar-se e a seguir o assunto. Quando a questão se torna séria, as pessoas começam a envolver-se. Se todos os países da UE decidirem realizar o referendo na mesma altura que as eleições para o Parlamento Europeu, em Junho, portanto, teremos uma oportunidade para ter o maior debate de sempre ao nível da UE. Nessa altura iremos ver se conseguimos também chegar a uma conclusão comum. Espero e acredito que os eleitores irão rejeitar o projecto elaborado sob a direcção, um tanto autoritária, do senhor Giscard d'Estaing, que designam como sendo um projecto de consenso. Recolhi 200 assinaturas com vista a inverter o procedimento, para que se pudesse começar com a abertura. A minha petição foi assinada pelo conjunto dos representantes eleitos pelos parlamentos nacionais e apoiado por todos os membros do Parlamento Europeu, à excepção do senhor deputado Duhamel. Porém, aquilo que foi solicitado não faz parte do relatório final. Recolhi 123 assinaturas para que todos os países pudessem continuar a ter um Comissário. Não obstante, essa matéria não está prevista no consenso. Em vez disso temos agora uma divisão entre Comissários com direito a voto e Comissários sem direito a voto, uma proposta que apenas foi apresentada e discutida na Convenção no último momento. O cerne do projecto de Constituição consiste na transferência de muito mais poder das democracias parlamentares para os funcionários e lobistas em Bruxelas. Brevemente, o eleitorado nos nossos países vai deixar de poder alterar as decisões que, actualmente, são susceptíveis de ser alteradas. As nossas democracias estão a ser vigorosamente espoliadas e os poderes que os parlamentos nacionais estão a entregar não são, de modo algum, proporcionais à influência acrescida que o Parlamento Europeu irá ter. Se houver mesmo necessidade de cortar na democracia, esse facto deveria, pelo menos, resultar de uma decisão democrática dos próprios eleitores, tomada através de um referendo. Devemos, por isso, convidar a Conferência Intergovernamental a instar todos os países para que realizem referendos. E porque não elaborar duas propostas distintas, nomeadamente uma constituição democrática federal e um projecto de tratado para a Europa das Democracias? Dessa forma podemos, tranquilamente, deixar os eleitores europeus decidir sobre o nosso futuro comum."@pt11
"Herr talman! Jag har varnat det italienska ordförandeskapet angående tidsplanen för regeringskonferensen. Under hösten har tolv sammanträdesdagar avsatts för förhandlingar om en konstitution som ytterst få människor hittills har hört talas om. Den skall antas den 13 december och undertecknas den 9 maj, och därefter kan vi gå och rösta och delta i folkomröstningar, men inte ändra konstitutionen. Det är inte rätt och det är verkligen inte demokratiskt. Europas folk har ännu inte bett om en konstitution. De har inte varit delaktiga i EU-elitens planer på att överföra politisk makt till Bryssel. Vi i utskottet för konstitutionella frågor beslöt med 22 röster mot 3 att uppmana alla länderna att hålla folkomröstningar när så är möjligt. Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa stöder det beslutet helhjärtat. Fatta detta beslut nu, för det är bara när människor vet att de skall rösta om ett förslag som de börjar intressera sig. Människor engagerar sig när det börjar bli allvar. Om alla EU-länderna bestämmer sig för att hålla folkomröstningar samtidigt som valen till Europaparlamentet i juni får vi tillfälle att föra vår första gemensamma Europadebatt. Då kommer det att visa sig om vi också kan komma fram till gemensamma slutsatser. Jag tror och hoppas att väljarna kommer att säga nej till det förslag som har utarbetats under ordförande Giscard d'Estaings ganska auktoritära ledarskap, konsensus kallat. Jag har samlat in 200 namnunderskrifter i syfte att ändra på förfarandet så att det kan utgå från öppenhet. Min framställning undertecknades av alla valda företrädare för de nationella parlamenten och fick stöd av alla Europaparlamentets ledamöter utom Duhamel. Detta krav finns dock inte med i det slutliga betänkandet. Jag har samlat in 123 namnunderskrifter i syfte att se till att alla länderna fortfarande skulle ha kommissionsledamöter, men konstitutionsförslaget innehåller inga bestämmelser om det. I stället har vi fått en uppdelning i kommissionsledamöter med och utan rösträtt – ett förslag som inte lades fram för konventet eller diskuterades där förrän alldeles mot slutet. Konstitutionsförslaget går i huvudsak ut på att överföra mycket mer makt från våra parlamentariska demokratier till tjänstemännen och lobbyisterna i Bryssel. Det kommer snart att bli omöjligt för väljarna i våra länder att ändra på en mängd beslut som väljarna i dagens läge kan kullkasta genom val. Våra demokratier håller på att beskäras kraftigt och de nationella parlamenten ger upp sin makt i en omfattning som inte motsvaras av det ökade inflytande som Europaparlamentet får. Om demokratin skall reduceras bör åtminstone beslutet att göra detta fattas i demokratisk ordning av väljarna själva i folkomröstningar. Låt oss därför förmå regeringskonferensen att uppmana alla länder att hålla folkomröstningar. Varför inte dessutom ta fram två olika förslag, nämligen en demokratisk federal konstitution och ett förslag till fördrag om ett demokratiernas Europa. På så sätt kan vi tryggt låta Europas väljare fatta beslut om vår gemensamma framtid."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph