Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-06-04-Speech-3-295"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030604.8.3-295"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Zuerst einmal möchte ich dem Sozial- und Kulturausschuss zur gelungenen und erfolgreichen offenen Koordinierung gratulieren! Offene Koordinierung – das klingt so wie ein richtig modernes Logo. Politische Aktivitäten, politische Strategien zu koordinieren, dazu gehört viel Logik, das sind wir von politischen Arbeiten nicht immer gewöhnt. Eigentlich sehr erfreulich! Ich hatte zuhause ein paar Probleme, den österreichischen Bürgerinnen und Bürgern diese offene Koordinierung zu erklären. Wir haben da noch keine Tradition wie zum Beispiel die skandinavischen Länder. Die erste Frage bei mir im Land war: Und welche Rolle spielt das Parlament dabei? Ich musste all das, was ich heute Abend hier gehört habe und was wir in den Ausschüssen immer wieder hören, auch dort erklären. Selbstverständlich, haben die Bürgerinnen und Bürger gesagt, nicht nur aus Achtung vor Dir als Abgeordnete, nicht nur als Recht, das eine Parlamentarierin für sich und im Auftrag der Bevölkerung fordern muss: Wir verlangen für diese wunderbare Möglichkeit eine demokratische Legitimierung! Nun, ob die offene Koordinierung so eine wunderbare Möglichkeit ist – wie gesagt, ich habe damit noch keine Erfahrung, ich bin noch kein Fan, und ich bin mir auch nicht sicher, ob die Überführung in eine Gemeinschaftsmethode das Lösungsrezept ist. Ich glaube, wir müssen uns um die Details kümmern, die da heißen: Die drei Institutionen müssen sich an einen Tisch setzen. Das bedeutet keinen Gnadenakt gegenüber dem Europäischen Parlament, sondern eine offene, faire Verhandlung zwischen den drei Institutionen. Hier geht es ums Detail: Wie wird das Parlament mit eingebunden? Wie haben wir Zugriff auf die Dokumente? Welche Regeln stellen wir auf? Wenn wir da wirklich einen großen Schritt weiterkommen, dann könnte ich mich zum Fan der offenen Koordinierung entwickeln. Im Bereich Kultur, Medien, Sport, Bildung und Jugend wäre das sicher auch ein möglicher Schritt hin zu einer Art europäischer Kulturpolitik, die bitte nicht falsch verstanden werden soll und in keinster Weise die Harmonisierung nationaler Kulturpolitik bedeutet, sondern eben das effektive Koordinieren gemeinsamer Politiken, um ein gemeinsames Ziel auch zusammen erreichen zu können. Denn alleine sind wir – wie wir wissen – gerade in diesen sensiblen Bereichen einfach nicht stark genug. Daher meine Bitte, die ich nicht oft genug wiederholen kann. Ich glaube, das Parlament hat hier beinahe mit einer Stimme gesprochen, das erwartet man ja von Europa in vielen Bereichen. Verehrte Kommission, sehen Sie uns als Partner und koordinieren Sie sich mit uns – offen!"@de7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, kære kolleger, først vil jeg gerne gratulere Social- og Kulturudvalget med, at den åbne koordination lykkedes, og det med succes! Åben koordination - det lyder som et rigtig moderne slogan. Det kræver meget logik at koordinere politiske aktiviteter og strategier, hvilket vi ikke altid er vant til i det politiske arbejde. Det er egentlig meget glædeligt! Jeg havde nogle problemer med at forklare østrigerne denne åbne koordination. Det har vi endnu ikke nogen tradition for i Østrig, som det er tilfældet i f.eks. de skandinaviske lande. Det første spørgsmål, jeg blev mødt med i Østrig, var: Og hvilken rolle spiller Parlamentet i den sammenhæng? Også dér måtte jeg forklare alt det, som jeg har hørt her i aften, og hvad vi hører igen og igen i udvalgene. Selvfølgelig sagde østrigerne, og det ikke kun af respekt for dig som parlamentsmedlem, ikke kun som en rettighed, som et parlamentsmedlem på egne og befolkningens vegne må kræve: Vi forlanger en demokratisk legitimering for denne vidunderlige mulighed! Om den åbne koordination nu også er så vidunderlig en mulighed - som sagt, har jeg endnu ikke nogen erfaring at trække på. Jeg er endnu ikke blevet en fan, og jeg er heller ikke sikker på, om overførelsen til en fællesskabsmetode er løsningen. Jeg mener, at vi skal beskæftige os med detaljerne, som på det punkt er: De tre institutioner skal sætte sig ved samme bord. Det er ingen barmhjertighedsgerning over for Europa-Parlamentet, men en åben og fair forhandling mellem de tre institutioner. Det drejer sig her om detaljerne: Hvordan inddrages Parlamentet? Hvordan får vi indsigt i dokumenterne? Hvilke regler kan vi opstille? Hvis vi virkelig kommer et stort skridt videre, kunne jeg godt udvikle mig til en fan af den åbne koordination. På områderne kultur, medier, sport, uddannelse og ungdom ville dette sikkert også være et muligt skridt i retning af en slags europæisk kulturpolitik. Det må endelig ikke opfattes forkert, og det betyder på ingen måde en harmonisering af den nationale kulturpolitik, men snarere en effektiv koordination af fælles politikker for også at kunne nå et fælles mål sammen. For alene er vi - som vi ved - netop på disse følsomme områder ganske enkelt ikke stærke nok. Deraf min anmodning, som jeg ikke kan gentage ofte nok. Jeg tror, at Parlamentet i denne forbindelse næsten har talt med én stemme, og det forventer man jo af Europa på mange områder. Kære Kommission, se på os som en samarbejdspartner, og lad os koordinere sagerne sammen - og åbent!"@da1
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Πολιτισμού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού, για τον επιτυχή και καρποφόρο ανοικτό συντονισμό! Ανοικτός συντονισμός – ακούγεται σαν ένα εντελώς σύγχρονο σλόγκαν. Ο συντονισμός των πολιτικών δραστηριοτήτων και των πολιτικών στρατηγικών απαιτεί μεγάλη λογική, αλλά δεν είμαστε πάντα συνηθισμένοι σε κάτι τέτοιο όταν επιτελούμε το έργο μας στην πολιτική. Είναι πράγματι ευπρόσδεκτος! Αντιμετώπισα κάποια προβλήματα στη χώρα μου, στην προσπάθειά μου να εξηγήσω αυτόν τον ανοικτό συντονισμό στο αυστριακό κοινό. Δεν έχουμε ακόμα παράδοση σε αυτό, όπως οι σκανδιναβικές χώρες, λόγου χάρη. Το πρώτο πράγμα που με ρώτησε ο κόσμος στη χώρα μου ήταν το εξής: “Και τι ρόλο παίζει το Κοινοβούλιο σε αυτό;”. Αναγκάστηκα να τους εξηγήσω όλα όσα άκουσα απόψε εδώ και όλα όσα ακούμε συνεχώς στις επιτροπές. “Φυσικά”, είπαν οι πολίτες, “όχι μόνο από σεβασμό προς εσάς ως βουλευτή του Κοινοβουλίου, και όχι μόνο ως δικαίωμα το οποίο μια βουλευτής του Κοινοβουλίου πρέπει να διεκδικήσει για τον εαυτό της αλλά και εξ ονόματος του λαού: απαιτούμε τη δημοκρατική νομιμοποίηση αυτής της θαυμάσιας ευκαιρίας!” Τώρα, όσον αφορά το κατά πόσον ο ανοικτός συντονισμός αποτελεί πράγματι μια θαυμάσια ευκαιρία, όπως είπα, δεν έχω καμία εμπειρία έως τώρα· δεν έχω γίνει ακόμα φανατική οπαδός. Ούτε είμαι βέβαιη ότι η μετατροπή σε κοινοτική μέθοδο αποτελεί πράγματι τη συνταγή για την επίλυση των προβλημάτων. Πιστεύω ότι πρέπει να εγκύψουμε περισσότερο στις λεπτομέρειες, πράγμα που σημαίνει ότι τα τρία θεσμικά όργανα πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι. Αυτό δεν αποτελεί εκδήλωση οίκτου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά ανοικτές και δίκαιες διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Πρόκειται για λεπτομέρειες: πώς θα συμμετάσχει το Κοινοβούλιο; Πώς θα έχουμε πρόσβαση σε έγγραφα; Τι κανόνες πρέπει να θεσπίσουμε; Εάν σημειώσουμε ικανοποιητική πρόοδο σε αυτό, τότε ίσως γίνω φανατική οπαδός του ανοικτού συντονισμού. Στον τομέα του πολιτισμού, των μέσων ενημέρωσης, του αθλητισμού, της παιδείας και της νεότητας, κάτι τέτοιο ενδεχομένως θα αποτελούσε ένα βήμα προς μια ευρωπαϊκή πολιτική για τον πολιτισμό, αλλά παρακαλώ να μην υπάρξει παρεξήγηση: σε καμία περίπτωση δεν αναφέρομαι στην εναρμόνιση της εθνικής πολιτικής για τον πολιτισμό αλλά μάλλον σε έναν αποτελεσματικό συντονισμό των κοινών πολιτικών, προκειμένου να επιτύχουμε από κοινού διάφορους κοινούς στόχους. Διότι, όπως όλοι γνωρίζουμε, απλώς δεν είμαστε αρκετά δυνατοί όταν είμαστε ο καθένας μόνος του – ιδίως σε αυτούς τους ευαίσθητους τομείς. Αυτός είναι ο λόγος τους αιτήματός μου, το οποίο δεν έχω τη δυνατότητα να επαναλαμβάνω αρκετά συχνά. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο μίλησε σχεδόν με μία φωνή για το θέμα αυτό. Αυτό προσδοκάται από την Ευρώπη σε πολλούς τομείς. Ας μας θεωρήσει η Επιτροπή εταίρο της και ας συντονιστεί μαζί μας – ανοικτά!"@el8
"Madam President, ladies and gentlemen, I would first of all like to congratulate the Committee on Employment and Social Affairs and the Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport on their successful and fruitful open coordination! Open coordination – it sounds like a really modern logo. Coordinating political activities and political strategies requires a great deal of logic, and we are not always used to this in the work of politics. It is really very welcome! I had a few problems at home, trying to explain this open coordination to the Austrian public. We do not yet have a tradition of this in the way the Scandinavian countries do, for example. The first question people asked me at home was ‘And what role does Parliament play in it?’ I had to explain to them everything I have heard here this evening, and everything we hear over and over again in the committees. ‘Of course’, the citizens said, ‘not just out of respect for you as a Member of Parliament, and not only as a right that a Member of Parliament must assert for herself and on behalf of the population: we demand democratic legitimisation of this wonderful opportunity!’ Now, as to whether open coordination is indeed such a wonderful opportunity, as I have said, I have no experience to date; I am not yet a fan. Neither am I sure that conversion to the Community method is really the recipe for solving matters. I believe that we must look more closely at the details, which means that the three institutions must sit down at the table. This does not mean an act of mercy towards the European Parliament, but open, fair negotiations among the three institutions. It is all about the details: how is Parliament to be involved? How are we to have access to documents? What rules should we put in place? If we really do make good progress in this regard, I may yet become a fan of open coordination. In the field of culture, media, sport, education and youth, it would also be a possible step towards a kind of European cultural policy, but please do not misunderstand: I am in no way referring to harmonisation of national cultural policy, but rather to effective coordination of common policies in order to achieve common goals together. Because, as we all know, we are simply not strong enough on our own – particularly in these sensitive areas. This is the reason for my request, and I cannot repeat it often enough. I believe that Parliament came close to speaking with one voice here. This is what is expected of Europe in many areas. Let the Commission consider us a partner and coordinate with us – openly!"@en3
". Señora Presidenta, Señorías, ante todo quiero felicitar a las comisiones de Asuntos Sociales y Cultura por la exitosa coordinación abierta que han logrado establecer. Coordinación abierta suena como un lema verdaderamente moderno. La coordinación de las actividades políticas, de las estrategias políticas, implica mucha lógica, algo que no estamos acostumbrados a ver siempre en las actividades políticas. ¡De hecho, es muy de agradecer! En mi país tuve algunos problemas para explicarles a los ciudadanos y ciudadanas austriacos esta coordinación abierta. Allí todavía no existe una tradición como ocurre, por ejemplo, en los países escandinavos. La primera pregunta que me hicieron en mi país fue: ¿Y qué papel tiene en ello el Parlamento? Tuve que explicarles todo lo que he escuchado aquí esta noche y lo que se repite continuamente en las comisiones. Evidentemente, los ciudadanos y ciudadanas dijeron, y no solo por consideración hacia mí en mi calidad de diputada, no solo como un derecho que una parlamentaria debe reivindicar para sí y en nombre de la población: ¡Exigimos la legitimación de esta magnífica oportunidad! Ahora, en cuanto a si la coordinación abierta es una oportunidad tan magnífica: como he dicho, no tengo aún ninguna experiencia al respecto, todavía no soy una entusiasta y tampoco estoy segura de que su traducción en un método comunitario sea la solución. Creo que debemos prestar atención a los detalles, que en este caso son los siguientes. Las tres instituciones tienen que sentarse a una misma mesa. Lo cual no supone un acto de gracia hacia el Parlamento Europeo, sino un trato sincero y leal entre las tres instituciones. Lo importante son los detalles: ¿Cómo va a participar el Parlamento? ¿Cómo tendremos acceso a los documentos? ¿Qué normas se van a establecer? Si en verdad conseguimos avanzar un paso importante en este aspecto, podría llegar a convertirme en una entusiasta de la coordinación abierta. En el ámbito de la cultura, los medios de comunicación, el deporte, la educación y la juventud, sin duda también podría constituir un paso hacia una suerte de política cultural europea, que no se debe entender en un mal sentido –se lo ruego– y que no significa en absoluto una armonización de las políticas culturales nacionales, sino justamente la coordinación efectiva de las políticas comunes, con objeto de poder alcanzar conjuntamente un objetivo común. Porque solos –ya lo sabemos– simplemente carecemos de fuerza suficiente precisamente en estos ámbitos sensibles. De ahí mi ruego, que jamás me cansaré de repetir. Creo que en este caso el Parlamento ha hablado prácticamente con una sola voz y esto es justamente lo que se espera de Europa en muchos ámbitos. ¡Dejen que la Comisión nos considere socios y se coordine con nosotros, abiertamente!"@es12
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan ensinnäkin onnitella työllisyys- ja sosiaalivaliokuntaa sekä kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokuntaa menestyksekkäästä ja hedelmällisestä avoimesta koordinoinnista! Avoin koordinointi kuulostaa todella nykyaikaiselta tunnuslauseelta. Poliittisten toimien ja poliittisten strategioiden koordinointi edellyttää runsaasti logiikkaa, emmekä aina ole tottuneita tällaiseen työskentelytapaan. Se onkin todella tervetullutta! Minun ei ollut helppo selittää avointa koordinointia kotimaani Itävallan kansalaisille. Emme ole vielä tottuneet tähän menetelmään samalla tavoin kuin esimerkiksi Pohjoismaiden kansalaiset. Ihmiset kysyivät minulta kotimaassani ensiksi: "Mikä asema parlamentilla tässä oikein on?" Minun oli selitettävä heille kaikki, mitä olen kuullut täällä tänä iltana ja mitä kuulemme kerta toisensa jälkeen valiokunnissa. Kansalaiset totesivat: "Vaadimme tämän upean tilaisuuden demokraattista laillistamista, mutta emme vain siksi, että kunnioitamme teitä parlamentin jäsenenä ja että teidän oikeutenne on puolustaa omia oikeuksianne ja kansalaisten oikeuksia!" Kuten mainitsin, minulla ei ole tähän mennessä riittävästi kokemusta arvioidakseni sitä, onko avoin koordinointi todellakin näin upea tilaisuus, enkä siksi kuulu vielä sen kannattajiin. En ole myöskään varma, että yhteisön menetelmäksi muuttaminen ratkaisee kaikki ongelmat. Mielestäni meidän on tarkasteltava lähemmin yksityiskohtia. Tämä merkitsee, että kolmen toimielimen on neuvoteltava asiasta. Kyse ei ole armonosoituksesta Euroopan parlamenttia kohtaan vaan kolmen toimielimen välisistä avoimista ja tasapuolisista neuvotteluista. Kyse on yksityiskohdista. Miten parlamentti otetaan mukaan toimintaan? Miten parlamentti saa asiakirjoja? Mitä sääntöjä meidän on otettava käyttöön? Jos todella edistymme asiassa, alan ehkä kannattaa avointa koordinointia. Kulttuuri-, tiedonvälitys-, urheilu-, koulutus- ja nuorisoalalla on myös mahdollista saada aikaan eräänlainen eurooppalainen kulttuuripolitiikka. Teidän ei kuitenkaan pidä käsittää tätä väärin. En missään nimessä viittaa kansallisen kulttuuripolitiikan yhdenmukaistamiseen, vaan pikemminkin yhteisten toimien tehokkaaseen koordinointiin, jotta voimme saavuttaa yhteiset tavoitteet yhdessä. Kuten kaikki tiedämme, emme yksinkertaisesti ole tarpeeksi vahvoja yksin, etenkään näillä arkaluonteisilla aloilla. Tämän vuoksi esitin tämän pyynnön enkä voi toistaa sitä tarpeeksi usein. Mielestäni parlamentti puhui tässä asiassa lähes yhdellä äänellä. Tätä Euroopalta odotetaankin monilla aloilla. Komission on pidettävä meitä yhteistyökumppanina ja koordinoitava kanssamme – avoimesti!"@fi5
"Madame la Présidente, chers collègues, je voudrais tout d’abord féliciter la commission de la culture, de la jeunesse, de l’éducation, des médias et des sports pour le succès de cette coordination aussi ouverte que fructueuse. La coordination ouverte: on croirait qu’il s’agit d’un de ces logos bien modernes. Coordonner les activités et les stratégies politiques, cela demande beaucoup de logique, et la politique ne nous a pas toujours habitués à une telle démarche. En fait, c’est vraiment bienvenu! Au pays, j’avais quelques difficultés à expliquer cette coordination ouverte aux citoyens autrichiens. Nous n’avons pas encore de tradition en la matière, comme c’est le cas dans les pays scandinaves. En Autriche, la première question que l’on m’a posée était: "Et quel est le rôle du Parlement dans tout cela?" J’ai dû expliquer là-bas aussi tout ce que j’ai entendu ici ce soir et ce que nous entendons sans cesse dans les commissions. "Bien entendu", m’ont dit mes concitoyens, "non seulement par respect pour votre qualité de député, mais aussi parce qu’il s’agit d’un droit que tout parlementaire doit faire valoir en son nom et en celui de ses électeurs, nous exigeons une légitimation démocratique de cette admirable opportunité". Quant à savoir si la coordination ouverte est vraiment une si belle opportunité - comme je vous l’ai dit, je n’ai pas encore d’expérience en la matière -, je puis dire que je ne suis pas encore une adepte de la solution. Je ne suis pas certaine non plus que la transposition dans une méthode communautaire soit la recette miracle. Je pense que nous devons nous préoccuper davantage des détails, ce qui implique que les trois institutions doivent s’asseoir autour d’une même table. Cela signifie donc que nous ne voulons pas d’un acte de charité à l’égard du Parlement européen, mais que nous exigeons une négociation ouverte et honnête entre les trois institutions. Ce sont les détails qui ont de l’importance: de quelle manière le Parlement sera-t-il impliqué? Comment aurons-nous accès aux documents? Quelles règles élaborerons-nous? Si cela peut nous permettre de faire un grand pas en avant, je pourrais devenir un adepte de la coordination ouverte. Dans le domaine de la culture, de la jeunesse, de l’éducation, des médias et des sports, ce serait sans doute aussi un pas vers une sorte de politique culturelle européenne, une notion dont je voudrais qu’elle ne soit pas mal comprise: une politique culturelle européenne ne signifie en aucune façon l’harmonisation des politiques culturelles nationales, mais plutôt la coordination effective des politiques communes en vue de pouvoir atteindre ensemble un objectif commun. Car seuls, comme vous le savez, nous ne sommes tout simplement pas suffisamment forts dans ces domaines sensibles. D’où ma requête, que je ne pourrai jamais suffisamment répéter. Je crois que le Parlement s’est exprimé ici presque d’une seule voix, et je pense que c’est ce que l’on attend de l’Europe dans de nombreux domaines. Je demande à la Commission de nous considérer comme des partenaires et de réaliser avec nous une coordination ouverte."@fr6
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzi tutto congratularmi con la commissione per l’occupazione e gli affari sociali e la commissione per la cultura, la gioventù, l’istruzione, i mezzi d’informazione e lo sport per il loro efficace e fruttuoso coordinamento aperto! Coordinamento aperto – suona come un vero logo moderno. Coordinare attività e strategie politiche richiede una grande dose di logica, a cui non sempre siamo abituati in politica. E’ davvero il benvenuto! Nel mio paese ho avuto qualche problema a spiegare ai cittadini austriaci questo coordinamento aperto. Non esiste da noi alcuna tradizione, come ad esempio nei paesi scandinavi. La prima domanda che mi è stata posta riguarda il ruolo del Parlamento in tutto questo. Ho dovuto spiegare quello che ho sentito qui questa sera e quello che si sente continuamente in seno alle commissioni. “Certamente,” mi hanno detto i cittadini, “non solo per rispetto nei suoi confronti in qualità di parlamentare, e non solo come diritto che un parlamentare deve rivendicare per se stesso e a nome dei cittadini: noi chiediamo la legittimazione democratica di questa magnifica opportunità!” Che il coordinamento aperto sia veramente questa magnifica opportunità, come ho detto, finora non ne ho avuto alcun riscontro e non sono ancora una . E nemmeno sono sicura che la conversione al metodo comunitario sia la vera soluzione ai problemi. Ritengo opportuno osservare i dettagli più da vicino e che le Istituzioni, quindi, siedano intorno a un tavolo. Il che non significa un atto di pietà nei confronti del Parlamento europeo, ma di negoziati aperti, leali fra le tre Istituzioni. Tutto ruota intorno ai dettagli: in che modo sarà coinvolto il Parlamento? In che modo avremo accesso ai documenti? Quali norme occorre attuare? Se si faranno veramente progressi in tal senso, potrei diventare una sostenitrice del coordinamento aperto. Nell’ambito della cultura, dell’informazione, dell’istruzione e della gioventù potrebbe anche essere un possibile passo verso una sorta di politica europea, ma per favore non fraintendetemi: non mi riferisco in alcun modo all’armonizzazione della politica culturale nazionale, ma piuttosto a un coordinamento efficace delle politiche comuni per raggiungere insieme obiettivi comuni. Poiché, come tutti sappiamo, semplicemente non siamo abbastanza forti da soli, in particolare in ambiti così sensibili. Questa è la ragione della mia richiesta, che non ripeterò mai abbastanza. Credo che il Parlamento sia quasi unanime in questo caso. E’ quanto ci si attende dall’Europa in molti ambiti. Che la Commissione consideri il Parlamento un suo e che coordini insieme a noi – apertamente!"@it9
"Madam President, ladies and gentlemen, I would first of all like to congratulate the Committee on Employment and Social Affairs and the Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport on their successful and fruitful open coordination! Open coordination – it sounds like a really modern logo. Coordinating political activities and political strategies requires a great deal of logic, and we are not always used to this in the work of politics. It is really very welcome! I had a few problems at home, trying to explain this open coordination to the Austrian public. We do not yet have a tradition of this in the way the Scandinavian countries do, for example. The first question people asked me at home was ‘And what role does Parliament play in it?’ I had to explain to them everything I have heard here this evening, and everything we hear over and over again in the committees. ‘Of course’, the citizens said, ‘not just out of respect for you as a Member of Parliament, and not only as a right that a Member of Parliament must assert for herself and on behalf of the population: we demand democratic legitimisation of this wonderful opportunity!’ Now, as to whether open coordination is indeed such a wonderful opportunity, as I have said, I have no experience to date; I am not yet a fan. Neither am I sure that conversion to the Community method is really the recipe for solving matters. I believe that we must look more closely at the details, which means that the three institutions must sit down at the table. This does not mean an act of mercy towards the European Parliament, but open, fair negotiations among the three institutions. It is all about the details: how is Parliament to be involved? How are we to have access to documents? What rules should we put in place? If we really do make good progress in this regard, I may yet become a fan of open coordination. In the field of culture, media, sport, education and youth, it would also be a possible step towards a kind of European cultural policy, but please do not misunderstand: I am in no way referring to harmonisation of national cultural policy, but rather to effective coordination of common policies in order to achieve common goals together. Because, as we all know, we are simply not strong enough on our own – particularly in these sensitive areas. This is the reason for my request, and I cannot repeat it often enough. I believe that Parliament came close to speaking with one voice here. This is what is expected of Europe in many areas. Let the Commission consider us a partner and coordinate with us – openly!"@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, geachte collega’s, allereerst wil ik de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport feliciteren met hun geslaagde en succesvolle open coördinatie! Open coördinatie – het klinkt als een echt moderne slogan. Er is veel logica nodig om politieke activiteiten, politieke strategieën te kunnen coördineren, en dat zijn wij in ons politieke werk niet altijd gewend. Eigenlijk is die logica zeer welkom! Het was voor mij niet altijd even gemakkelijk om de Oostenrijkse burgers deze open coördinatie uit te leggen. Wij hebben op dit gebied nog niet een traditie zoals bijvoorbeeld de Scandinavische landen. De eerste vraag in mijn land luidde: ‘En welke rol speelt het Parlement?’ Alles wat ik hier vanavond heb gehoord en wat wij in de commissies steeds weer horen, moest ik ook daar uitleggen. ‘Natuurlijk’, zeiden de burgers, ‘verlangen wij – niet alleen uit respect voor u als afgevaardigde en niet alleen omdat een afgevaardigde dat recht voor zichzelf en namens de bevolking moet opeisen – dat deze prachtige mogelijkheid democratisch wordt gelegitimeerd!’. Welnu, of die open coördinatie een prachtige mogelijkheid is – zoals gezegd, ik heb hiermee nog geen ervaring; ik ben nog geen voorstander. Evenmin ben ik er zeker van dat de problemen worden opgelost door de open coördinatie om te zetten in de communautaire methode. Ik vind dat wij ons moeten bezighouden met de details, dat wil zeggen, de drie instellingen moeten rond de tafel gaan zitten. Niet als genadeblijk jegens het Europees Parlement, maar om open, eerlijke onderhandelingen te voeren tussen de drie instellingen. Het gaat hier om de details: hoe wordt het Parlement erbij betrokken? Hoe krijgen wij toegang tot de documenten? Welke regels stellen we op? Als we op dit punt werkelijk grote vooruitgang boeken, zou ik voorstander kunnen worden van de open coördinatie. Op het gebied van de cultuur, de media, de sport, het onderwijs en de jeugd zou dat beslist ook een mogelijke stap zijn in de richting van een soort Europees cultuurbeleid, maar begrijpt u mij goed: ik heb het hier geenszins over harmonisatie van nationaal cultuurbeleid, maar juist over het doeltreffend coördineren van gemeenschappelijke beleidsvormen, om ook samen een gemeenschappelijk doel te kunnen bereiken. Want alleen zijn wij – zoals bekend – juist op deze gevoelige gebieden gewoonweg niet sterk genoeg. Dat is de reden van mijn verzoek, en ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Ik vind dat het Parlement hier bijna met één stem heeft gesproken. Dat wordt op veel gebieden verwacht van Europa. Geachte Commissie, beschouw ons als partner en coördineer met ons – open."@nl2
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores, gostaria em primeiro lugar de felicitar a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e a Comissão para a Cultura, a Juventude, a Educação, os Meios de Comunicação Social e os Desportos pela sua bem sucedida e profícua coordenação aberta! Coordenação aberta soa como uma palavra de ordem verdadeiramente moderna. Coordenar actividades políticas com estratégias políticas requer uma grande dose de lógica, e nós nem sempre estamos habituados a isso nos trabalhos políticos. É algo a que, de facto, damos as boas-vindas! Tivemos algumas dificuldades no país, ao tentar explicar esta coordenação aberta aos cidadãos austríacos, pois ainda não possuímos tradição nesta matéria, como já é o caso dos países escandinavos, por exemplo. A primeira pergunta que me foi posta no meu país, foi “E qual é o papel desempenhado pelo Parlamento?” Tive de lhes explicar tudo aquilo que aqui ouvi esta noite e tudo o que aqui escutamos vezes sem conta nas comissões. “Obviamente”, disseram os cidadãos, “não apenas pelo respeito para com uma deputada e não apenas pelos direitos que essa deputada deve exigir para si e em nome da população: exigimos legitimidade democrática para esta maravilhosa oportunidade!” Agora, quanto à questão de a coordenação aberta ser uma tão maravilhosa oportunidade, tal como já referi, ainda não possuo experiência, ainda não sou uma apologista do método. Também nem sequer tenho a certeza de a conversão para o método comunitário ser uma receita para solucionar as questões. Creio que temos de observar mais atentamente os pormenores, significando que as três Instituições têm de se sentar à mesma mesa. Não se trata de um acto de clemência para com o Parlamento Europeu, mas, sim, de negociações abertas e equitativas entre as três Instituições. Há que entrar nos pormenores: como vai o Parlamento ser associado? Como vamos ter acesso aos documentos? Que regras implementamos? Se conseguirmos progredir nestes domínios, posso até vir ainda a tornar-me uma apologista da coordenação aberta. Nas áreas da cultura, dos meios de comunicação social, desporto, educação e juventude, seria um passo exequível no sentido de uma espécie de política cultural europeia, mas que ninguém, por favor, entenda mal: não estou de modo algum a referir-me a uma harmonização da política cultural dos países, mas antes a uma coordenação eficaz das políticas comuns, de modo a atingir em conjunto objectivos comuns. Pois, como todos sabemos, sozinhos não temos força suficiente – em especial nestas áreas sensíveis. Esta é a razão do meu pedido, e não me canso de a repetir. Neste contexto, creio que o Parlamento chegou praticamente ao ponto de falar a uma só voz. É isto que se espera em muitos domínios. Que a Comissão nos considere como um parceiro e coordene a sua acção connosco – abertamente!"@pt11
"Fru talman, ärade kolleger! Låt mig först och främst gratulera utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott till den lyckade och framgångsrika öppna samordningen! Öppen samordning – det låter som en riktigt modern logotyp. Att samordna politiska aktiviteter och politiska strategier kräver stor logik, vilket vi inte alltid är vana vid i politiska arbeten. Mycket glädjande egentligen! Jag har haft vissa problem med att förklara den öppna samordningen för de österrikiska medborgarna där hemma. Vi har ännu ingen tradition av detta, vilket t.ex. de skandinaviska länderna har. Den främsta frågan i mitt hemland löd: Och vilken roll spelar då parlamentet? Jag blev tvungen att även där hemma förklara allt det som jag har hört här i kväll och som ständigt upprepas i utskotten. Inte enbart av respekt för dig som ledamot, sade medborgarna, inte bara med tanke på den rätt som en parlamentariker måste kräva både för egen del och på uppdrag av befolkningen kräver vi självklart en demokratisk legitimering för denna fantastiska möjlighet! Nåväl, om den öppna samordningen nu är en så fantastisk möjlighet – jag har som sagt ingen erfarenhet av detta, jag är ingen anhängare och jag är heller inte så säker på att överföringen till en gemenskapsmetod är den rätta lösningen. Jag tror att vi måste ta itu med detaljerna, nämligen de som handlar om att de tre institutionerna skall sitta ned vid samma bord. Det är inte fråga om en nådegåva till Europaparlamentet utan om en öppen och rättvis förhandling mellan de tre institutionerna. Det handlar om följande detaljer: Hur skall parlamentet göras delaktigt? Hur får vi tillgång till dokumenten? Vilka bestämmelser sätter vi upp? Om detta verkligen för oss ett stort steg framåt, då kan jag mycket väl komma att bli en förespråkare av den öppna samordningen. På området kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott vore detta säkerligen också ett möjligt steg i riktning mot en sorts europeisk kulturpolitik, vilket nu inte skall missförstås och på inga villkor innebär en harmonisering av nationell kulturpolitik, utan helt enkelt en effektiv samordning av gemensamma politiska områden i syfte att tillsammans nå ett gemensamt mål. För ensamma är vi – som vi vet – helt enkelt inte tillräckligt starka på dessa känsliga områden. Därav min vädjan som jag inte kan upprepa ofta nog. Jag tror att parlamentet nära nog har talat med en röst här, vilket man ju förväntar sig av Europa på många områden. Låt kommissionen se oss som en partner och samordna med oss – öppet!"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph