Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2003-01-13-Speech-1-122"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20030113.6.1-122"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"El debate queda cerrado. La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. DECLARACIONES POR ESCRITO (ART 120)"@es12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"The debate is closed. The vote will take place tomorrow at 12 noon. WRITTEN DECLARATIONS (RULE 120)"@en3
"Keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan huomenna klo 12.00. KIRJALLISET KANNANOTOT (120 ARTIKLA)"@fi5
"The debate is closed. The vote will take place tomorrow at 12 noon. WRITTEN DECLARATIONS (RULE 120)"@lv10
"Está encerrado o debate. A votação terá lugar amanhã, às 12H00. DECLARAÇÕES ESCRITAS (ARTIGO 120º)"@pt11
"Debatten är avslutad. Omröstningen kommer att äga rum i morgon kl. 12.00. SKRIFTLIGA FÖRKLARINGAR (ARTIKEL 120)"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"STEMVERKLARINGEN (ARTIKEL 120)"2
"ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph