Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-12-04-Speech-3-013"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021204.2.3-013"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Ich bedanke mich bei Herrn Fabra Vallés, insbesondere für sein Gespür, das er in den letzten Wochen hat walten lassen, was die Frage der öffentlichen Präsentation des Berichts vor dem Ausschuss angeht, weil ich glaube, es war notwendig, dass wir so etwas nicht hinter verschlossenen Türen behandeln, während ein solcher Bericht bereits in interessierten Kreisen Brüssels die Runde macht. Ausdrücklichen Dank dafür! Ich will etwas zu den Punkten sagen, die in mehreren Anmerkungen bereits eine Rolle gespielt haben, z. B. die Frage des Rechnungsführungssystems. Für uns als Sozialdemokraten gilt in den nächsten Monaten, dass wir die Bemerkungen des Rechnungshofs zur Grundlage unserer Arbeit machen werden, und ich habe da volles Vertrauen in unseren Berichterstatter, Herrn Paulo Casaca. Er wird die Kommission nicht aus der Pflicht entlassen, Auskünfte zu erteilen. Ich möchte aber eines im Protokoll eindeutig festgehalten wissen: Der Ausschuss für Haushaltskontrolle hat eine bedingte Einladung an die Rechnungsführerin ausgesprochen, von der hier mehrfach die Rede war. Allerdings sollte sie zusätzliche Belege über das liefern, was der Rechnungshof in seinen Bemerkungen ohnehin schon angeprangert hatte. Wir konnten dann über einen Zeitungsartikel, über eine Publikation, die hier in Brüssel erscheint, erfahren, dass sie dazu nicht gewillt sei. Dieses gehört mit zu der Geschichte und sollte nicht unterschlagen werden. Der andere Punkt ist - Herr Fabra Vallés hat sehr diplomatisch gesprochen, ich habe es mir aufgeschrieben - undiszipliniert und nicht sachlich. Ich sage es einmal mit meinen Worten: Wir als Sozialdemokraten - und auch andere Fraktionen - haben uns geweigert, dieses Parlament und seine Verfahrensweisen zu einem personalisierten Zirkus degenerieren zu lassen. Das bleibt auch so. Was wir allerdings nicht damit verbinden, ist der Ausruf von Begeisterung über den Zustand des Buchführungssystems seitens der Kommission. Die Bemerkungen des Rechnungshofs geben sehr wohl allen Anlass zur Sorge, und wir werden in dieser Frage in der Tat keine geben. Wir werden dieser Frage nachgehen, und die Kommission wird die Frage zu beantworten haben, warum in bestimmten Zeiten praktisch nichts unternommen wurde, um den Bemerkungen des Rechnungshofs Rechnung zu tragen. Wir werden nicht durchgehen lassen, dass man uns sagt: Wir konnten das nicht, weil wir ja an der neuen Finanzordnung arbeiten mussten! Beide Dinge haben nichts miteinander zu tun, und wir erwarten an der Stelle klare und deutliche Auskünfte, aus denen nachvollziehbar ist, warum bestimmte Sachen nicht stattgefunden haben. Sollten diese Erklärungen nicht befriedigend sein, wird es ungemütlich für alle Beteiligten werden! Das ist ein Versprechen, dass es dann ungemütlich wird!"@de7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg vil gerne takke hr. Fabra Vallés, især for hans gode fornemmelse, som han har fulgt i de seneste uger, hvad angår spørgsmålet om den offentlige fremlæggelse af beretningen for udvalget, fordi jeg tror, det var nødvendigt, at vi ikke behandler noget sådant bag lukkede døre, mens beretningen allerede cirkulerer blandt interesserede kredse i Bruxelles. En stor tak for det! Jeg vil gerne sige noget vedrørende de punkter, der allerede har spillet en rolle i flere bemærkninger, f.eks. spørgsmålet om regnskabssystem. For os som socialdemokrater gælder det i de kommende måneder om at tage udgangspunkt i Revisionsrettens bemærkninger i vores arbejde, og her har jeg fuld tillid til vores ordfører, hr. Paulo Casaca. Han vil ikke frigøre Kommissionen fra pligten til at give oplysninger. Jeg kunne dog godt tænke mig, at der er en ting, der bliver gjort entydigt klart i protokollen: Budgetkontroludvalget er kommet med en betinget invitation til regnskabsføreren, hvilket der er blevet talt om flere gange her. Dog bør hun levere yderligere belæg for det, Revisionsretten allerede er kommet med i sine bemærkninger. Vi erfarede så gennem en avisartikel, en publikation, der udkommer her i Bruxelles, at hun ikke er parat til det. Det hører med til historien og bør ikke forties. Det andet punkt er - hr. Fabra Vallés talte meget diplomatisk, det noterede jeg mig - udisciplineret og ikke sagligt. Jeg siger det med mine egne ord: Vi socialdemokrater - og også andre grupper - har nægtet at lade Europa-Parlamentet og dets fremgangsmåder degenerere til et personaliseret cirkus. Og det bliver vi ved med. Hvad vi dog ikke forbinder hermed, er de begejstrede ord fra Kommissionens side over bogføringssystemets tilstand. Bemærkningerne fra Revisionsretten giver i høj grad alle anledning til bekymring, og vi vil ikke give nogen her. Vi vil efterforske denne sag, og Kommissionen skal svare på spørgsmålet, hvorfor der i bestemte perioder praktisk talt ikke blev foretaget noget for at tage højde for Revisionsrettens bemærkninger. Vi lader det ikke passere, at man siger til os: Det kunne vi ikke gøre, fordi vi jo skulle arbejde på den nye finansforordning! Ingen af tingene har noget med hinanden at gøre, og vi forventer at få klare og tydelige oplysninger på stedet, hvoraf det fremgår, hvorfor bestemte ting ikke har fundet sted. Skulle disse forklaringer ikke være tilfredsstillende, bliver det ikke særlig hyggeligt for nogen af de involverede! Det er et løfte, at det så ikke bliver særlig hyggeligt!"@da1
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κ. Fabra Vallés, ιδίως για την ευαισθησία που επέδειξε τις τελευταίες εβδομάδες σε σχέση με τη δημόσια παρουσίαση της έκθεσης ενώπιον της επιτροπής, διότι θεωρώ ότι ήταν επιβεβλημένο να μην πραγματευθούμε ένα τέτοιο θέμα κεκλεισμένων των θυρών, ενώ η έκθεση κάνει ήδη τον γύρο της στους ενδιαφερόμενους κύκλους των Βρυξελλών. Επιτρέψτε μου λοιπόν να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για αυτό. Θέλω να πω κάτι σχετικά με τα ζητήματα που αναφέρθηκαν ήδη σε πολλές παρατηρήσεις, όπως π.χ. το λογιστικό σύστημα. Τους επόμενους μήνες, εμείς, οι Σοσιαλδημοκράτες, θα χρησιμοποιήσουμε ως βάση για τις περαιτέρω εργασίες μας τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εν προκειμένω έχω πλήρη εμπιστοσύνη στον εισηγητή μας, κ. Paulo Casaca, ο οποίος δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Επιτροπή να αποφύγει το καθήκον της και να μην μας παρέχει πληροφορίες. Θέλω ωστόσο να επισημανθεί σαφώς στα πρακτικά ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού είχε καλέσει υπό όρους την υπόλογο, για την οποία έγινε αρκετές φόρές λόγος εδώ. Της ζητήθηκε να μας παράσχει επιπρόσθετες αποδείξεις για το ζήτημα που ήδη στηλίτευσε έτσι κι αλλιώς στην έκθεσή του το Ελεγκτικό Συνέδριο. Από ένα άρθρο μιας εφημερίδας που εκδίδεται εδώ στις Βρυξέλλες, πληροφορηθήκαμε ότι η εν λόγω υπόλογος δεν είναι διατεθειμένη να κάνει κάτι τέτοιο. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που ανήκει στην όλη υπόθεση και δεν θα πρέπει να αποσιωπηθεί. Σημείωσα αυτά που είπε, χρησιμοποιώντας πολύ διπλωματική γλώσσα, ο κ. Fabra Vallés σχετικά με το δεύτερο σημείο ότι, δηλαδή, υπάρχει έλλειψη αυστηρότητας και αντικειμενικότητας. Επιτρέψτε μου να το πω με δικά μου λόγια: εμείς, οι Σοσιαλδημοκράτες – αλλά και άλλες πολιτικές ομάδες – αρνηθήκαμε να επιτρέψουμε να εκφυλιστεί το παρόν Κοινοβούλιο και οι διαδικασίες του και να γίνει ένα τσίρκο προσωπικοτήτων, και θα συνεχίσουμε να το απαγορεύουμε. Με αυτό δεν συνδέουμε φυσικά τις εκδηλώσεις ενθουσιασμού από την πλευρά της Επιτροπής, σχετικά με την κατάσταση του λογιστικού συστήματος. Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε κάθε λόγο να ανησυχούμε και στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν θα δώσουμε καλούς βαθμούς. Θα το εξετάσουμε και η Επιτροπή θα πρέπει να μας δώσει μιαν απάντηση στο ερώτημα γιατί σε συγκεκριμένες περιόδους δεν έκανε τίποτε προκειμένου να ανταποκριθεί στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε ως δικαιολογία ότι δεν ήταν σε θέση να το κάνει, επειδή ήταν απασχολημένη με την επεξεργασία του νέου δημοσιονομικού κανονισμού. Το ένα είναι άσχετο με το άλλο και περιμένουμε σαφείς εξηγήσεις, βάσει των οποίων θα καταστούν κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους δεν έγιναν ορισμένα βήματα. Εάν οι εξηγήσεις αυτές δεν είναι ικανοποιητικές, τότε τα πράγματα θα είναι δυσάρεστα για όλους τους ενεχόμενους. Σας το υπόσχομαι ότι θα είναι άσχημα τα πράγματα!"@el8
"Mr President, I am grateful to Mr Fabra Vallés, especially for the sensitivity by which he has been guided in recent weeks as regards the question of how his report should be publicly presented to the committee, believing as I do that it was necessary for us not to do this sort of thing behind closed doors while a report of this nature is also doing the rounds of interested parties in Brussels. So let me express my gratitude for that. I want to say something about the points that have already featured in numerous comments, such as, for example, the issue of the accounting system. Over the coming months, we Social Democrats will need to make the Court of Auditors' observations the foundation of the work we do, and, on that point, I have complete confidence in our rapporteur, Mr Paulo Casaca, who will not release the Commission from its obligation of providing information. There is though, one thing that I want to have put on the record, and that is the fact that the Committee on Budgetary Control attached conditions to the invitation to the accounting officer to whom a number of references have been made. She was to provide additional evidence of the things that the Court of Auditors' comments had in any case already denounced. We then learned from an article in a newspaper published here in Brussels, that she was not willing to do so. This is also part of the story and should not be concealed. I noted down what Mr Fabra Vallés said, in very diplomatic language, about the other point – that there was a lack of rigour and objectivity. Let me say it in my own words: we Social Democrats – like the other groups – have refused to let this House and its procedures degenerate into a circus of personalities, and we will continue to do so. Of course we do not include in that the Commission's expressions of delight at the state of the accounting system. The comments made by the Court of Auditors indeed give every cause for concern, and this is not, indeed, a matter in which we will be handing out credit points. We will pursue this matter, and the Commission will have to give an answer as to why, for certain periods of time, practically nothing was done to take into consideration the comments made by the Court of Auditors. We will not let them get away with telling us that this could not be done, because work had to be done on the new Financial Regulation. The two things have nothing to do with each other, and we expect prompt and clear information enabling us to follow up the reasons why certain things did not happen. If these explanations prove to be less than satisfactory, things are going to get unpleasant for everyone involved. That, I can promise you, is when things will turn ugly!"@en3
"Señor Presidente, quiero agradecer al Sr. Fabra Vallés especialmente por la sensibilidad que ha demostrado en las últimas semanas en relación con la cuestión de cómo presentar públicamente su informe a la Comisión, tanto más cuanto creo que era necesario que no celebráramos este tipo de acto a puerta cerrada, mientras un informe de tal naturaleza va cubriendo la ronda por los circuitos interesados en Bruselas. Por tanto, permítame expresar mi gratitud por ello. Quiero decir algo acerca de los aspectos que ya han sido objeto de numerosos comentarios, por ejemplo, el tema del sistema contable. A lo largo de los meses venideros, nosotros los socialdemócratas tenemos que asumir las observaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas como elemento fundamental del trabajo que hacemos y, en ese punto, tengo plena confianza en nuestro ponente, el señor Paulo Casaca, que no eximirá a la Comisión de su obligación de suministrar información. Sin embargo, hay una cosa que quiero que conste en acta, y es el hecho de que la Comisión de Control Presupuestario puso condiciones a la invitación a la contable a quien se ha aludido en repetidas ocasiones. Ella debía proporcionar pruebas adicionales de los aspectos que los comentarios del Tribunal de Cuentas, en cualquier caso, ya habían denunciado. Más tarde supimos por un artículo en un periódico publicado aquí en Bruselas que no estaba dispuesta a hacerlo. Esto forma parte también de la historia y no debería ocultarse. He anotado lo que ha dicho el Sr. Fabra Vallés de manera muy diplomática acerca del otro tema, el de la falta de rigor y objetividad. Permítanme expresarlo a mi manera: nosotros los socialdemócratas – al igual que otros grupos – nos hemos negado a permitir que esta Cámara y sus procedimientos degeneren en un circo de personalidades, y continuaremos haciéndolo. Por supuesto, no incluimos en ello las expresiones de entusiasmo proferidas por la Comisión acerca de la situación del sistema contable. Los comentarios vertidos por el Tribunal de Cuentas de hecho proporcionan motivo de preocupación, y este no es realmente un asunto en el que vayamos a regalar puntos de bonificación. Vamos a perseguir este asunto y la Comisión tendrá que proporcionar una respuesta a por qué, durante determinados periodos de tiempo, no se ha hecho prácticamente nada en el sentido de tomar en cuenta los comentarios realizados por el Tribunal de Cuentas. No les vamos a permitir que se escabullan diciéndonos que no pudieron hacerlo, porque había que trabajar en el nuevo reglamento financiero. Los dos temas no tienen nada que ver entre sí y esperamos una información rápida y transparente, que nos permita seguir las razones por las cuales no han sucedido determinadas cosas. En el caso de que estas explicaciones resulten menos que satisfactorias, la situación va a empezar a ponerse fea para todos los implicados. Y les puedo prometer que entonces sí que se van a poner las cosas realmente feas."@es12
"Arvoisa puhemies, olen kiitollinen Fabra Vallésille etenkin siitä taitavuudesta, jolla hän on viime viikkoina suhtautunut kysymykseen siitä, miten hänen kertomuksensa pitäisi esitellä julkisesti valiokunnalle. Uskon nimittäin, että oli tärkeää, ettei sitä tehty suljettujen ovien takana, sillä kertomus kiertää myös Brysselissä asianomaisten keskuudessa. Haluan siis tuoda esille kiitollisuuteni tämän johdosta. Haluan sanoa muutaman sanan kysymyksistä, jotka ovat olleet esillä jo monissa puheenvuoroissa, kuten kirjanpitojärjestelmän kysymyksestä. Me sosiaalidemokraatit pohjaamme tulevien kuukausien työmme tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin, joten tältä osin luotan täysin esittelijäämme Paulo Casacaan, joka ei vapauta komissiota sen velvollisuudesta toimittaa tietoja. Yhden asian haluan kuitenkin kirjattavan ylös, ja se on, että talousarvion valvontavaliokunta asetti monien puheenvuorossaan mainitseman pääkirjanpitäjän kutsulle ehtoja. Hänen oli määrä toimittaa lisätodisteita asioista, joihin oli jo kohdistettu arvostelua tilintarkastustuomioistuimen huomautuksissa. Sitten luimme täällä Brysselissä julkaistun sanomalehden eräästä artikkelista, ettei hän halunnut noita todisteita toimittaa. Tämä on osa tämän asian taustaa, eikä sitä pidä jättää kertomatta. Panin merkille, mitä Fabra Vallés totesi hyvin diplomaattisesti eräästä toisesta kysymyksestä. Hänen mukaansa kyse oli täsmällisyyden ja objektiivisuuden puutteesta. Omin sanoin sanottuna me sosiaalidemokraatit olemme muiden ryhmien tavoin estäneet parlamentin ja sen menettelyjen taantumisen henkilökohtaisuuksiin meneväksi sirkukseksi, ja niin teemme jatkossakin. Emme toki katso, että komission tyytyväiset ilmaukset kirjanpitojärjestelmän tilasta, kuuluvat tähän ryhmään. Tilintarkastustuomioistuimen huomautukset antavat totisesti syytä huoleen, mutta tämänkään asian vuoksi emme saa tilanteesta kovin luotettavaa kuvaa. Jatkamme asian käsittelyä, ja komission on vastattava siihen, miksei tiettynä aikana tehty käytännöllisesti katsoen mitään tilintarkastustuomioistuimen huomautusten huomioon ottamiseksi. Emme päästä komissiota pälkähästä sillä, että se toteaa, ettei niitä voitu ottaa huomioon sen vuoksi, että uusi varainhoitoasetus oli kesken. Näillä kahdella asialla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa, joten odotamme nopeita ja selkeitä tietoja, joiden perusteella ymmärrämme, miksi tietyt asiat jäivät toteutumatta. Jos selitykset eivät ole tarpeeksi tyydyttäviä, tilanne käy epämiellyttäväksi kaikille asianomaisille. Tällöin alkaa tapahtua ikäviä asioita, siitä voitte olla varmoja!"@fi5
"( ) Monsieur le Président, je remercie M. Fabra Vallés, notamment pour la manière dont il a géré, ces dernières semaines, la question de la présentation publique du rapport devant la commission. Je crois en effet qu'il était nécessaire que nous ne traitions pas ce sujet à huis clos alors que ce rapport circule déjà dans les milieux intéressés à Bruxelles. Je l'en remercie vivement. Je voudrais revenir sur quelques points déjà abordés dans plusieurs commentaires et notamment sur le système comptable. Pour les sociaux-démocrates, il importe que dans les prochains mois, notre travail se base sur les remarques de la Cour des comptes et, à cet égard, j'ai toute confiance en notre rapporteur, M. Casaca. Je sais qu'il ne libérera pas la Commission de l'obligation de fournir des explications. Néanmoins, je souhaiterais que ceci figure clairement dans le procès-verbal : la commission du contrôle budgétaire a lancé une invitation sous condition à la comptable dont il a été plusieurs fois question ici. Celle-ci devait en tout état de cause apporter des preuves supplémentaires de ce que la Cour des comptes avait de toute façon déjà dénoncé dans son rapport. Nous avons appris ensuite par un article, par une publication diffusée ici à Bruxelles, qu'elle n'était pas disposée à le faire. C'est une chose ahurissante qu'il faut faire savoir. J'ai noté la manière très diplomatique dont M. Fabra Vallés a parlé de l'autre point :un manque de rigueur et d'objectivité. Je vais le dire avec mes propres mots : les sociaux-démocrates - ainsi que d'autres groupes parlementaires - ont refusé que ce Parlement et ses procédures dégénèrent en un cirque. Et nous continuons de le refuser. Nous ne nous associons pas à l'enthousiasme de la Commission concernant le système comptable. Les remarques de la Cour des comptes ont de quoi nous inquiéter tous et sur cette question, nous n'accorderons pas de points de crédit. Nous allons nous pencher sur le problème et la Commission devra expliquer pourquoi, à certains moments, pratiquement rien n'a été entrepris pour tenir compte des remarques de la Cour des comptes. Nous n'accepterons pas que l'on nous dise que ce n'était pas possible parce qu'il fallait élaborer le nouveau règlement financier. Ces deux éléments sont sans aucun lien et nous attendons des réponses claires permettant de comprendre pourquoi certaines choses n'ont pas été faites. Si ces explications s'avéraient insuffisantes, je vous prie de croire que tous les intéressés se trouveront alors dans une situation très inconfortable. Les choses vont mal tourner si tel devait être le cas."@fr6
"Signor Presidente, sono grato al Presidente Fabra Vallés, soprattutto per la sensibilità dimostrata nelle ultime settimane con la decisione di presentare pubblicamente la relazione alla commissione parlamentare, perché credo che fosse necessario non farlo a porte chiuse visto che la relazione circola già tra tutti gli interessati a Bruxelles. Desidero quindi esprimergli tutta la mia gratitudine. Vorrei fare qualche osservazione sui punti a cui si è già fatto riferimento in molti commenti, per esempio sulla questione del sistema contabile. Nei prossimi mesi noi socialdemocratici dovremo basare il nostro lavoro sulle osservazioni della Corte dei conti e, su questo punto, ho piena fiducia nel nostro relatore, onorevole Paulo Casaca, che certo non esonererà la Commissione dall’obbligo di fornire le dovute informazioni. C’è una cosa, però, che vorrei fosse messa agli atti, e cioè il fatto che la commissione per il controllo dei bilanci aveva imposto alcune condizioni all’invito rivolto alla contabile della Commissione già più volte menzionata. La funzionaria in questione avrebbe dovuto fornire ulteriori prove sui punti che le osservazioni della Corte dei conti avevano, in ogni caso, già denunciato. Successivamente abbiamo letto in un articolo apparso su un quotidiano di Bruxelles che la funzionaria non aveva intenzione di farlo. Anche questo fa parte della vicenda e non bisogna nasconderlo. Ho preso nota di quanto il Presidente Fabra Vallés ha detto, utilizzando un linguaggio molto diplomatico, in merito all’altro punto, e cioè la mancanza di rigore e di obiettività. Permettetemi di dirlo con parole mie: noi socialdemocratici – come gli altri gruppi – abbiamo impedito che quest’Assemblea e le sue procedure degenerassero ad un livello circense, e continueremo su questa strada. ( ) In ogni caso non arriviamo a comprendere le espressioni di giubilo della Commissione per lo stato in cui versa il sistema contabile. I commenti espressi dalla Corte dei conti in realtà ci danno serio motivo di preoccupazione, e questa non è certo una questione per la quale possiamo riconoscere punti di merito. Andremo a fondo della faccenda e la Commissione dovrà fornire una risposta sul motivo per cui, in certi periodi, non ha fatto praticamente nulla per prendere in considerazione i commenti della Corte. Non se la caverà semplicemente dicendoci che non era in grado di farlo perché impegnata a lavorare sul nuovo regolamento finanziario. Le due cose non sono per niente collegate, e ci aspettiamo di ricevere prontamente informazioni chiare che ci permettano di capire le ragioni per cui non si è provveduto a determinate cose. Se le spiegazioni fornite non saranno soddisfacenti, la situazione diventerà sgradevole per tutte le persone coinvolte. In questo caso, ve lo prometto, la cosa prenderà una brutta piega! ( )"@it9
"Mr President, I am grateful to Mr Fabra Vallés, especially for the sensitivity by which he has been guided in recent weeks as regards the question of how his report should be publicly presented to the committee, believing as I do that it was necessary for us not to do this sort of thing behind closed doors while a report of this nature is also doing the rounds of interested parties in Brussels. So let me express my gratitude for that. I want to say something about the points that have already featured in numerous comments, such as, for example, the issue of the accounting system. Over the coming months, we Social Democrats will need to make the Court of Auditors' observations the foundation of the work we do, and, on that point, I have complete confidence in our rapporteur, Mr Paulo Casaca, who will not release the Commission from its obligation of providing information. There is though, one thing that I want to have put on the record, and that is the fact that the Committee on Budgetary Control attached conditions to the invitation to the accounting officer to whom a number of references have been made. She was to provide additional evidence of the things that the Court of Auditors' comments had in any case already denounced. We then learned from an article in a newspaper published here in Brussels, that she was not willing to do so. This is also part of the story and should not be concealed. I noted down what Mr Fabra Vallés said, in very diplomatic language, about the other point – that there was a lack of rigour and objectivity. Let me say it in my own words: we Social Democrats – like the other groups – have refused to let this House and its procedures degenerate into a circus of personalities, and we will continue to do so. Of course we do not include in that the Commission's expressions of delight at the state of the accounting system. The comments made by the Court of Auditors indeed give every cause for concern, and this is not, indeed, a matter in which we will be handing out credit points. We will pursue this matter, and the Commission will have to give an answer as to why, for certain periods of time, practically nothing was done to take into consideration the comments made by the Court of Auditors. We will not let them get away with telling us that this could not be done, because work had to be done on the new Financial Regulation. The two things have nothing to do with each other, and we expect prompt and clear information enabling us to follow up the reasons why certain things did not happen. If these explanations prove to be less than satisfactory, things are going to get unpleasant for everyone involved. That, I can promise you, is when things will turn ugly!"@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik zou de heer Fabra Vallés willen bedanken voor zijn optreden de afgelopen weken, met name omdat hij goed heeft aangevoeld dat het nodig was het verslag publiekelijk in de commissie te presenteren. Het was juist een dergelijk verslag niet achter gesloten deuren te behandelen, op een moment waarop het in geïnteresseerde kringen in Brussel reeds rondging. Hiervoor wil ik u van harte bedanken! Ik zou willen ingaan op een aantal punten die door andere sprekers reeds aan de orde zijn gesteld, bijvoorbeeld het vraagstuk van het boekhoudkundig beheer. Wij sociaal-democraten zullen de opmerkingen van de Rekenkamer de komende maanden tot de grondslag van onze werkzaamheden maken. Ik heb het volste vertrouwen in onze rapporteur, de heer Casaca, die de Commissie stellig zal houden aan haar verplichting om informatie te verstrekken. Ik wil echter dat één ding duidelijk in de notulen wordt opgenomen: de Commissie begrotingscontrole heeft voorwaarden verbonden aam de uitnodiging aan de hoofdaccountant naar wie reeds meerdere malen is verwezen. Zij diende alleen aanvullende bewijzen te leveren voor kwesties die de Rekenkamer sowieso al aan de kaak had gesteld. Via een bericht in een hier in Brussel verschijnende krant hebben wij vervolgens vernomen dat zij hiertoe niet bereid was. Dit hoort ook bij het verhaal en mag niet worden verzwegen. Het andere punt is – de heer Fabra Vallés heeft het zeer diplomatiek verwoord, ik heb het opgeschreven – dat er sprake was van een gebrek aan discipline en objectiviteit. Ik zou het in mijn eigen woorden als volgt willen formuleren: wij sociaal-democraten – en ook andere fracties – hebben geweigerd dit Parlement en zijn procedures te laten verworden tot een soort circus van persoonlijkheden, en we zullen dat ook blijven weigeren. Dit betekent echter niet dat wij nu staan te juichen over de toestand van het boekhoudsysteem van de Commissie. De opmerkingen van de Rekenkamer stemmen zeker tot bezorgdheid en wij zullen ten aanzien van dit vraagstuk inderdaad geen geven. Wij zullen ons over deze kwestie buigen en de Commissie zal antwoord moeten geven op de vraag waarom op bepaalde tijden vrijwel niets is gedaan om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Rekenkamer. Wij zullen niet aanvaarden dat ons wordt verteld: wij waren hiertoe niet in staat omdat wij bezig waren met het nieuwe Financieel Reglement! Deze twee zaken hebben niets met elkaar te maken en wij verwachten dan ook dat men ons duidelijke en heldere inlichtingen verstrekt waaruit kan worden opgemaakt waarom bepaalde dingen niet zijn gebeurd. Mochten deze verklaringen niet bevredigend zijn, dan gaan alle betrokken partijen onplezierige tijden tegemoet, daar kunt u van op aan!"@nl2
"Senhor Presidente, quero agradecer ao Sr. Fabra Vallés, especialmente pela sensibilidade que demonstrou nas últimas semanas na gestão da questão da apresentação pública do seu relatório na comissão, entendendo eu que era necessário não tratarmos este assunto à porta fechada, quando um relatório desta natureza já está a circular entre os meios interessados em Bruxelas. O meu sincero agradecimento por este facto. Gostaria de dizer algumas palavras sobre pontos que já foram abordados em numerosos comentários, nomeadamente sobre o sistema contabilístico. Nos próximos meses nós, os sociais-democratas temos de assumir as observações do Tribunal de Contas como elemento fundamental do nosso trabalho e, neste ponto, tenho plena confiança no nosso relator, senhor deputado Paulo Casaca, que não eximirá a Comissão da sua obrigação de nos prestar informações. Há uma coisa, porém, que queria que figurasse claramente na acta e que é o facto de a Comissão do Controlo Orçamental ter dirigido um convite, sob determinadas condições, à técnica de contas a quem já foram feitas aqui inúmeras referências. Ela deveria fornecer provas adicionais sobre situações que o Tribunal de Contas, nos seus comentários, já havia em todo o caso denunciado. Soubemos mais tarde, através de um artigo de um jornal publicado aqui em Bruxelas, que não estava disposta a fazê-lo. Isto também faz parte da história e não devia ser omitido. Tomei nota do que o Sr. Fabra Vallés, em termos muito diplomáticos, disse a respeito de outro ponto – a falta de rigor e de objectividade. Permitam-me que o diga nas minhas próprias palavras: nós, os sociais-democratas - tal como outros grupos – negámo-nos a permitir que este Parlamento e os seus procedimentos degenerassem num circo de personalidades e continuaremos iremos continuar a fazê-lo. Não nos associamos, evidentemente, às expressões de entusiasmo da Comissão sobre o estado do sistema contabilístico. As observações feitas pelo Tribunal de Contas dão realmente lugar a preocupação e esta não é, de facto, uma questão em que iremos atribuir pontos de crédito. Vamos acompanhar este assunto e a Comissão terá de dar uma resposta à questão de saber por que razão, em determinadas alturas, não foi feito praticamente nada para se ter em conta as observações do Tribunal de Contas. Não permitiremos que fujam à questão, deixando que nos digam que não puderam fazê-lo porque era preciso trabalhar no novo Regulamento Financeiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra e esperamos receber respostas rápidas e transparentes que nos permitam compreender as razões por que determinadas coisas não foram feitas. Se estas explicações não forem satisfatórias, a situação tornar-se-á desagradável para todas as partes envolvidas. Então, prometo-vos, é que a situação ficará mesmo feia!"@pt11
"Herr talman! Jag vill tacka Fabra Vallés för den känsla han har förmedlat de senaste veckorna i samband med att rapporten lades fram offentligt för utskottet. Jag tror nämligen att det är nödvändigt att vi inte behandlar sådana saker bakom stängda dörrar samtidigt som en liknande rapport redan cirkulerar i intresserade kretsar i Bryssel. Uttryckligen tack för detta! Låt mig säga något om de punkter som upprepade gånger har kommenterats, t.ex. frågan om räkenskapssystemet. För oss socialdemokrater gäller det under de kommande månaderna att lägga revisionsrättens anmärkningar till grund för vårt arbete, och jag har fullt förtroende för vår föredragande, Paulo Casaca. Han kommer inte att låta kommissionen slippa undan från att lämna upplysningar. En sak vill jag dock entydigt ha till protokollet: budgetkontrollutskottet bjöd in den ekonom som har nämnts ett flertal gånger på villkor att hon skulle lägga fram ytterligare bevis för det som revisionsrätten redan har kritiserat skarpt i sina anmärkningar. Vi erfor sedan via en artikel i en publikation här i Bryssel att hon inte var beredd att göra så. Detta hör också till saken och bör inte förtigas. Den andra punkten är odisciplinerad och osaklig – som Fabra Vallés mycket diplomatiskt uttryckte saken enligt mina anteckningar. Låt mig säga det med egna ord: vi socialdemokrater – liksom andra partigrupper – har alltid vägrat att låta parlamentet och dess förfaranden förfalla till rena cirkusen om en personfråga. Och detta gäller fortfarande. Detta skall dock inte tolkas som ett utrop av förtjusning över situationen med räkenskapssystemet i kommissionen. Revisionsrättens anmärkningar ger all anledning till oro, och vi kommer faktiskt inte att dela ut några pluspoäng vad gäller detta. Vi kommer att gå på djupet med frågan, och kommissionen blir tvungen att svara på varför praktiskt taget ingenting har gjorts under vissa perioder för att åtgärda de brister som revisionsrätten har pekat på. Vi kommer inte att nöja oss med svaret: ”Vi kunde inte eftersom vi var tvungna att arbeta på den nya budgetförordningen!” Dessa två saker hänger ihop, och vi förväntar oss omedelbart klara och tydliga upplysningar som förklarar varför vissa saker inte har gjorts. Om upplysningarna inte är tillfredsställande kommer situationen att bli omöjlig för alla inblandade! Då blir det rent otrevligt; det kan jag lova!"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph