Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-11-20-Speech-3-259"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021120.6.3-259"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – I would like to start off with a few words on the more general subject of observing elections, repeating one sentence from my statement: the Commission would like to stress that we followed our standard approach in the methodology we used to observe the election in Pakistan. That is important. It also illustrates the professionalism in the way we do this and also in the way we work with the European Parliament. In general we have, over the years, managed to build up a global position as a quality electoral observation party. What has been achieved and contributed in this case certainly adds to our track record. However, it is important not to confuse the task of election observation with handling the relationship in general, the overall agenda vis-à-vis the country in question. I liked what Mrs Lynne said about the process. Very shortly after the signature of the cooperation agreement in November last year when Mr Verhofstadt and President Prodi visited President Musharraf, I visited him on my way back from Afghanistan in the first week of December last year and had a very long and frank exchange with him. I share the view that on balance he seems to be more part of the solution than part of the problem for Pakistan today. We must avoid over-simplification. We talk more about democratisation than democracy. Working constructively and consistently on the situation as a whole is a better way of dealing with the problems than dwelling too much on the pure and perfect principles of democracy. That is how we are trying to make a difference in Africa and elsewhere. Let me make one comment about the cooperation agreement. What we are trying to achieve through the agreement is a contribution to the process of democratisation, to the promotion of economic development and progress. I strongly urge Parliament to see this cooperation agreement as a positive European contribution to stability in the region and to foster the dialogue with President Musharraf and the emerging democratic Pakistani leaders in order to speed up progress. That is the thinking behind the cooperation agreement and I hope Parliament will see it from that point of view."@en3
lpv:translated text
"Jeg vil gerne begynde med et par ord om det generelle emne valgobservation, idet jeg gentager en sætning fra min udtalelse: Med hensyn til de metoder, vi anvendte til at observere valget i Pakistan vil Kommissionen gerne understrege, at vi har fulgt en standardprocedure. Det er vigtigt. Det illustrerer også professionalismen i den måde, vi gør dette på, og i den måde, vi samarbejder med Europa-Parlamentet på. Generelt har vi i årenes løb haft held til at opbygge en global position, som en valgobservationsgruppe af høj kvalitet. Det, der er blevet nået, og hvad vi har bidraget med i denne sag, er helt sikkert noget, der tæller til vores fordel. Men det er vigtigt ikke at sammenblande valgobservation med håndtering af forholdene i almindelighed, den samlede dagsorden over for det pågældende land. Jeg kunne godt lide, hvad fru Lynne sagde om denne proces. Meget kort efter underskrivningen af samarbejdsaftalen i november sidste år, da hr. Verhofstadt og hr. Prodi besøgte præsident Musharraf, besøgte jeg ham på tilbagevejen fra Afghanistan i den første uge af december sidste år og havde en lang og åbenhjertig meningsudveksling med ham. Jeg deler den opfattelse, at han alt i alt mere synes at være en del af løsningen end en del af problemet for Pakistan i dag. Vi må undgå overforenkling. Vi taler mere om demokratisering end om demokrati. At arbejde konstruktivt og konsekvent på situationen som helhed er en bedre måde at håndtere problemet på end at dvæle for meget ved demokratiets rene og fuldkomne principper. Det er på den måde, vi forsøger at gøre en forskel i Afrika og andre steder. Lad mig fremsætte en kommentar om samarbejdsaftalen. Hvad vi prøver at nå via aftalen er et bidrag til demokratiseringsprocessen, til fremme af økonomisk udvikling og fremskridt. For at fremskynde processen vil jeg stærkt opfordre Parlamentet til at se denne samarbejdsaftale som et positivt europæisk bidrag til stabilitet i regionen og til at fremme dialogen med præsident Musharraf og de nye pakistanske demokratiske ledere, der er på vej. Det er tankegangen bag samarbejdsaftalen, og jeg håber, at Parlamentet vil se den fra det synspunkt."@da1
"Ich möchte mit einigen allgemeineren Anmerkungen zum Thema Wahlbeobachtung beginnen und einen Satz aus meiner Erklärung wiederholen: Die Kommission möchte betonen, dass wir bei der Beobachtung der Wahlen in Pakistan unseren üblichen Ansatz verfolgt haben. Das ist wichtig. Dies verdeutlicht auch die Professionalität unserer Wahlbeobachtung und der Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament. Generell haben wir uns im Laufe der Jahre weltweit einen guten Ruf als professionelle Wahlbeobachter erworben. Was wir bei dieser Wahlbeobachtung erreicht und geleistet haben, können wir sicherlich als weiteren Erfolg in unserer Bilanz verbuchen. Es ist jedoch wichtig, dass wir die Aufgabe der Wahlbeobachtung nicht mit der generellen Handhabung unserer Beziehungen, der übergeordneten Agenda für das betreffende Land vermischen. Mir gefielen die Ausführungen von Frau Lynne über den Prozess. Schon kurz nach der Unterzeichnung des Kooperationsabkommens im November vergangenen Jahres, als Herr Verhofstadt und Herr Prodi Präsident Musharraf besuchten, traf ich in der ersten Dezemberwoche 2001 auf meinem Rückweg von Afghanistan mit dem pakistanischen Präsidenten zusammen und führte ein langes und sehr offenes Gespräch mit ihm. Ich teile die Auffassung, dass er heute insgesamt gesehen eher Teil der Lösung als des Problems in Pakistan ist. Wir dürfen die Dinge nicht zu sehr vereinfachen. Wir sprechen mehr über Demokratisierung als über Demokratie. Es ist besser, die Probleme durch eine konstruktive und konsequente Arbeit zur Verbesserung der Gesamtsituation anzugehen, als zu sehr auf die reinen und makellosen Grundsätze der Demokratie zu pochen. Dies ist die Strategie, mit der wir in Afrika und an anderen Orten versuchen, etwas zu erreichen. Ich möchte noch kurz auf das Kooperationsabkommen eingehen. Durch das Abkommen versuchen wir, einen Beitrag zum Demokratisierungsprozess, zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und des wirtschaftlichen Fortschritts zu leisten. Ich bitte das Parlament dringend, dieses Kooperationsabkommen als positiven europäischen Beitrag zur Stabilität in der Region zu sehen und den Dialog mit Präsident Musharraf und den neuen politischen Führern in Pakistan zu fördern, um den Fortschritt zu beschleunigen. Dies ist der Gedanke, der hinter dem Kooperationsabkommen steht, und ich hoffe, das Parlament betrachtet dieses Abkommen unter diesem Gesichtspunkt."@de7
"Θα ήθελα να αρχίσω με λίγα λόγια σχετικά με το γενικότερο θέμα της παρακολούθησης των εκλογών και να επαναλάβω μία πρόταση από τη δήλωσή μου: η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι ακολουθήσαμε την καθιερωμένη μας προσέγγιση στη μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε για να παρακολουθήσουμε τις εκλογές στο Πακιστάν. Αυτό είναι σημαντικό. Δείχνει επίσης τον επαγγελματισμό στον τρόπο με τον οποίο ασκούμε αυτήν την παρακολούθηση, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γενικά, έχουμε καταφέρει με τα χρόνια να αναπτύξουμε μία παγκόσμια θέση ως ποιοτικός φορέας παρακολούθησης εκλογών. Ό,τι επιτεύχθηκε και συνέβαλε σε αυτήν την υπόθεση αδιαμφισβήτητα προστίθεται στην προηγούμενη εμπειρία μας. Ωστόσο, έχει σημασία να μην συγχέουμε το έργο της παρακολούθησης των εκλογών με τον χειρισμό της γενικότερης σχέσης, με το συνολικό πρόγραμμα εργασίας για την εν λόγω χώρα. Μου άρεσε αυτό που είπε η κ. Lynne σχετικά με τη διαδικασία. Πολύ σύντομα μετά την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας πέρυσι τον Νοέμβριο, όταν ο κ. Verhofstadt και ο Πρόεδρος κ. Πρόντι επισκέφθηκαν τον Πρόεδρο Μουσάραφ, τον επισκέφθηκα και εγώ καθώς επέστρεφα από το Αφγανιστάν την πρώτη εβδομάδα του περασμένου Δεκεμβρίου και είχα μία πολύ εκτενή και ειλικρινή συζήτηση μαζί του. Συμμερίζομαι την άποψη ότι σε τελική ανάλυση ο Πρόεδρος Μουσάραφ μάλλον είναι μέρος της λύσης παρά μέρος του προβλήματος για το Πακιστάν σήμερα. Πρέπει να αποφύγουμε την υπεραπλούστευση. Μιλάμε περισσότερο για εκδημοκρατισμό παρά για δημοκρατία. Η εποικοδομητική και συνεπής εργασία για τη γενικότερη κατάσταση είναι καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων από την υπερβολική εμμονή στις αγνές και τέλειες αρχές της δημοκρατίας. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στην Αφρική και αλλού. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με τη συμφωνία συνεργασίας. Αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε μέσω της συμφωνίας είναι η συμβολή στη διαδικασία του εκδημοκρατισμού, στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και προόδου. Απευθύνω έντονη έκκληση στο Κοινοβούλιο να δει αυτήν τη συμφωνία συνεργασίας ως μία θετική ευρωπαϊκή συμβολή στη σταθερότητα της περιοχής και να ενθαρρύνει τον διάλογο με τον Πρόεδρο Μουσάραφ και τους ανερχόμενους δημοκρατικούς ηγέτες του Πακιστάν προκειμένου να επιταχύνει την πρόοδο. Αυτό είναι το σκεπτικό πίσω από τη συμφωνία συνεργασίας, και ελπίζω το Κοινοβούλιο να την δει από αυτήν την οπτική γωνία."@el8
"Me gustaría comenzar con unas palabras acerca del asunto más general de la observación de las elecciones, repitiendo una frase de mi declaración: la Comisión desearía señalar que seguimos nuestro procedimiento estándar en la metodología que aplicamos para observar las elecciones de Pakistán. Esto es importante. Asimismo esto ilustra la profesionalidad con la que lo hacemos y también con la que trabajamos con el Parlamento Europeo. En general, con el paso de los años, hemos conseguido establecernos como observadores de procesos electorales de calidad en todo el mundo. Lo que se ha conseguido y aportado en este caso viene sin duda a sumarse a nuestro historial. Sin embargo, es importante no confundir la tarea de observación de las elecciones con la gestión de la relación en general, la agenda general con respecto al país en cuestión. Me ha gustado lo que la Sra. Lynne ha dicho acerca del proceso. Muy poco después de la firma del acuerdo de cooperación en noviembre del pasado año, cuando el Sr. Verhofstadt y el Presidente Prodi visitaron al Presidente Musharraf, yo también lo visité cuando venía de regreso desde Afganistán en la primera semana de diciembre, y mantuve una conversación muy larga y honesta con él. Comparto la opinión de que, en general, parece ser más parte de la solución que del problema actual de Pakistán. Debemos evitar una simplificación excesiva. Hablamos más acerca de la democratización que de la democracia. Trabajar constructiva y coherentemente en la situación en su conjunto es una manera mejor de enfrentarse a los problemas que insistir demasiado en los principios puros y perfectos de la democracia. Así es como estamos intentando marcar una diferencia en África y en otros lugares. Permítanme hacer un comentario sobre el acuerdo de cooperación. Lo que intentamos conseguir a través del acuerdo es una contribución al proceso de democratización, a la promoción del progreso y el desarrollo económico. Recomiendo encarecidamente al Parlamento que considere este acuerdo de cooperación como una contribución positiva europea para la estabilidad de la región y para entablar el diálogo con el Presidente Musharraf y con los líderes democráticos pakistaníes emergentes, con el fin de acelerar el progreso. Éste es el pensamiento que se esconde tras el acuerdo de cooperación y espero que el Parlamento lo considere desde ese punto de vista."@es12
". – Haluan aloittaa kommentoimalla yleisesti ottaen vaalitarkkailua, ja toistan yhden virkkeen julkilausumastani: komissio haluaa korostaa, että se on noudattanut tavallista lähestymistapaansa tarkkaillessaan Pakistanin vaaleja. Tämä on tärkeää. Se osoittaa lisäksi sekä toimintamme että Euroopan parlamentin kanssa tekemämme työn ammattimaisuutta. Yleisesti ottaen olemme vuosien kuluessa pystyneet luomaan maailmanlaajuisen aseman laadukkaana vaalitarkkailijana. Tähän tapaukseen liittyvät saavutukset ja toimet ovat todellakin myönteinen asia maineemme kannalta. On kuitenkin tärkeää olla sekoittamatta toisiinsa vaalitarkkailutehtävää ja kyseistä valtiota koskevien suhteiden asiakokonaisuuden yleistä hoitamista. Pidin siitä, mitä jäsen Lynne totesi tästä prosessista. Neuvoston edustaja Verhofstadt ja komission puheenjohtaja Prodi vierailivat presidentti Musharrafin luona viime vuoden marraskuussa yhteistyösopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Hyvin pian sen jälkeen, toisin sanoen joulukuun ensimmäisellä viikolla viime vuonna, minäkin vierailin hänen luonaan Afganistanista palatessani. Kävin hänen kanssaan erittäin pitkän ja suorapuheisen keskustelun. Olen samaa mieltä siitä, että hän vaikuttaa loppujen lopuksi olevan enemmänkin osa Pakistanin nykyisten ongelmien ratkaisua kuin niiden syytä. Emme saa yksinkertaistaa tilannetta liikaa. Puhumme enemmän demokratisoinnista kuin demokratiasta. Tilanteen parissa tehtävä rakentava ja jatkuva työskentely on kokonaisuudessaan parempi tapa ratkaista ongelmat kuin demokratiaan liittyvien täydellisten periaatteiden liika pohdiskelu. Yritämme tällä tavoin vaikuttaa tilanteeseen niin Afrikassa kuin muuallakin. Haluaisin kommentoida hieman yhteistyösopimusta. Pyrimme sopimuksen avulla edistämään demokratisointiprosessia, tukemaan taloudellista kehitystä ja edistystä. Kehotan parlamenttia todellakin tarkastelemaan tätä yhteistyösopimusta siten, että se on myönteinen Euroopan parlamentin toimi alueen vakauden parantamiseksi. Lisäksi sillä pyritään luomaan vuoropuhelu presidentti Musharrafin ja nousevien demokraattisen Pakistanin johtajien kanssa, jotta kehitystä voitaisiin nopeuttaa. Tähän pyrimme yhteistyösopimuksen avulla, ja toivon, että parlamentti tarkastelee asiaa tästä näkökulmasta."@fi5
". Je voudrais commencer par quelques mots sur le sujet de l’observation électorale en général et reprendre une des phrases de ma déclaration : la Commission voudrait souligner qu’elle a suivi son approche standard dans la méthodologie utilisée pour observer les élections au Pakistan. Ceci a toute son importance et illustre également le professionnalisme qui anime la façon dont nous opérons et travaillons avec le Parlement européen. De façon générale, nous sommes parvenus à asseoir au fil des années notre position d’observateur électoral de qualité à travers le monde. Ce qui a été réalisé et apporté dans le cadre de cette opération s’ajoute certainement à nos annales. Toutefois il est important de ne pas confondre la tâche d’observation électorale avec la gestion des relations générales vis-à-vis du pays en question et l’ensemble de son agenda. J’ai apprécié ce que Mme Lynne a dit à propos du processus. Peu après la signature de l’accord de coopération en novembre de l’année dernière à l’occasion de la visite de M. Verhofstadt et du président Prodi au président Musharraf, j’ai rendu visite à ce dernier à mon retour d’Afghanistan la première semaine de décembre de l’année dernière et ai eu une longue et franche conversation avec lui. Je partage l’opinion selon laquelle, en toute impartialité, il semble avoir davantage contribué à la solution qu’au problème posé par le Pakistan aujourd’hui. Nous devons nous garder de trop simplifier. Nous parlons plus de démocratisation que de démocratie. Travailler de façon constructive et conséquente sur la situation en général est un meilleur moyen de gérer les problèmes que de s’arrêter trop sur les principes purs et parfaits de la démocratie. C’est la façon dont nous nous efforçons de nous démarquer en Afrique et ailleurs. Permettez-moi un commentaire sur l’accord de coopération. Ce que nous visons par cet accord c’est une contribution au processus de démocratisation, à la promotion du développement économique et du progrès. J’insiste très fort pour que le Parlement considère cet accord de coopération comme une contribution européenne positive à la stabilité dans la région et renforce le dialogue avec le président Musharraf et les dirigeants démocratiques pakistanais qui apparaissent afin d’accélérer le progrès. C’est la réflexion qui sous-tend l’accord de coopération et j’espère que le Parlement l’envisagera sous cet angle."@fr6
"Vorrei cominciare spendendo alcune parole sul tema più generale del monitoraggio delle elezioni, ripetendo una frase della mia dichiarazione: la Commissione desidera sottolineare che abbiamo seguito la nostra impostazione abituale nella metodologia applicata al monitoraggio elettorale in Pakistan. Questo è importante. Dimostra la professionalità con cui svolgiamo tale compito e con cui collaboriamo con il Parlamento europeo. In generale, nel corso degli anni, siamo riusciti ad acquistare una reputazione a livello globale di gruppo di osservatori elettorali di qualità. I risultati conseguiti e il contributo apportato in questo caso di sicuro si aggiungono ai nostri precedenti successi. Tuttavia, è importante non confondere la missione di osservazione delle elezioni con la conduzione generale delle relazioni, l’agenda complessiva riguardante il paese in questione. Ho apprezzato ciò che ha affermato l’onorevole Lynne in merito all’intero processo. Subito dopo la firma dell’accordo di cooperazione nel novembre dello scorso anno, quando il Presidente Verhofstadt e il Presidente Prodi hanno fatto visita al Presidente Musharraf, ho avuto anch’io un incontro con lui, di rientro dall’Afghanistan nella prima settimana di dicembre dello scorso anno, durante il quale abbiamo avuto un lungo e franco scambio di opinioni. Condivido il parere secondo cui, nel complesso, il Presidente Musharraf sembra far parte più della soluzione che del problema per il Pakistan di oggi. Dobbiamo evitare l’eccessiva semplificazione. Parliamo più di democratizzazione che di democrazia. Lavorare in modo costruttivo e coerente, considerando la situazione nel suo insieme, è il modo migliore di affrontare i problemi, anziché soffermarsi troppo sui principi puri e perfetti della democrazia. Questo è il modo in cui cerchiamo di fare una differenza in Africa e altrove. Consentitemi di formulare un’osservazione sull’accordo di cooperazione. Ciò che cerchiamo di apportare attraverso l’accordo è un contributo al processo di democratizzazione, alla promozione dello sviluppo e del progresso economico. Esorto il Parlamento a considerare questo accordo di cooperazione come un contributo europeo concreto alla stabilità nella regione e alla promozione del dialogo con il Presidente Musharraf e con i democratici emergenti in Pakistan, al fine di accelerare i progressi. Questo è il ragionamento alla base dell’accordo di cooperazione, e mi auguro che il Parlamento lo consideri in questa prospettiva."@it9
". – I would like to start off with a few words on the more general subject of observing elections, repeating one sentence from my statement: the Commission would like to stress that we followed our standard approach in the methodology we used to observe the election in Pakistan. That is important. It also illustrates the professionalism in the way we do this and also in the way we work with the European Parliament. In general we have, over the years, managed to build up a global position as a quality electoral observation party. What has been achieved and contributed in this case certainly adds to our track record. However, it is important not to confuse the task of election observation with handling the relationship in general, the overall agenda vis-à-vis the country in question. I liked what Mrs Lynne said about the process. Very shortly after the signature of the cooperation agreement in November last year when Mr Verhofstadt and President Prodi visited President Musharraf, I visited him on my way back from Afghanistan in the first week of December last year and had a very long and frank exchange with him. I share the view that on balance he seems to be more part of the solution than part of the problem for Pakistan today. We must avoid over-simplification. We talk more about democratisation than democracy. Working constructively and consistently on the situation as a whole is a better way of dealing with the problems than dwelling too much on the pure and perfect principles of democracy. That is how we are trying to make a difference in Africa and elsewhere. Let me make one comment about the cooperation agreement. What we are trying to achieve through the agreement is a contribution to the process of democratisation, to the promotion of economic development and progress. I strongly urge Parliament to see this cooperation agreement as a positive European contribution to stability in the region and to foster the dialogue with President Musharraf and the emerging democratic Pakistani leaders in order to speed up progress. That is the thinking behind the cooperation agreement and I hope Parliament will see it from that point of view."@lv10
"Allereerst wil ik meer in het algemeen iets zeggen over het waarnemen van verkiezingen, en ik zal daarbij één zin uit mijn verklaring herhalen: de Commissie wil graag benadrukken dat wij onze standaardmethoden hebben gebruikt om onze waarnemerstaak tijdens de verkiezingen in Pakistan te vervullen. Dat is een belangrijk gegeven. Het laat onze professionele houding op dit terrein zien, wat ook geldt voor de manier waarop we met het Europees Parlement samenwerken. Over het algemeen hebben we in de loop der jaren wereldwijd de reputatie opgebouwd dat we over een kwalitatief hoogstaand verkiezingswaarnemingsteam beschikken. Wat we in Pakistan bereikt en bijgedragen hebben, kan die reputatie alleen maar versterken. Het is echter van belang verkiezingswaarneming niet te verwarren met onderlinge betrekkingen in het algemeen, oftewel met onze totale agenda voor het land in kwestie. Ik waardeer wat mevrouw Lynne over dit onderwerp zei. Vlak nadat vorig jaar november de samenwerkingsovereenkomst was ondertekend en de heer Verhofstadt en voorzitter Prodi een bezoek hadden gebracht aan president Musharraf, heb ik hem bezocht op mijn terugreis vanuit Afghanistan. Dat was in de eerste week van december. Ik heb toen heel lang en openhartig met hem gesproken. Ook ik ben van mening dat hij voor het huidige Pakistan per saldo meer een deel van de oplossing dan een deel van het probleem is. We mogen de zaak niet al te eenvoudig voorstellen. Het gaat eerder om democratisering dan om democratie. Het is beter constructief en consistent te werken aan de situatie als geheel dan je blind te staren op de zuivere en volmaakte beginselen van de democratie. Op deze manier proberen we ook in Afrika en elders iets te bereiken. Ik wil nog graag één opmerking maken over de samenwerkingsovereenkomst. Met deze overeenkomst trachten we een bijdrage te leveren aan het democratiseringsproces en aan de economische ontwikkeling en vooruitgang. Ik roep het Parlement met klem op deze samenwerkingsovereenkomst te beschouwen als een positieve Europese bijdrage aan de stabiliteit in de regio en de dialoog met president Musharraf en de nieuwe democratische leiders in Pakistan te bevorderen, om zo de voortgang van het proces te versnellen. Dat is de gedachte achter de samenwerkingsovereenkomst en ik hoop dat het Parlement dat ook zo ziet."@nl2
"Gostaria de começar por dizer algumas palavras sobre o tema mais geral da observação eleitoral, repetindo uma frase da minha declaração: no que se refere à metodologia aplicada na observação das eleições do Paquistão, a Comissão gostaria de sublinhar que adoptámos a nossa abordagem habitual. Este aspecto é importante, pois é muito elucidativo no que se refere ao profissionalismo da nossa actuação neste domínio e também no que diz respeito à nossa colaboração com o Parlamento Europeu. De um modo geral, conseguimos marcar posição, ao longo dos anos e a nível global, como um observador eleitoral de qualidade. O nosso êxito e a nossa contribuição no caso em apreço reforçaram certamente essa posição. Porém, é importante não confundir a tarefa da observação eleitoral com a gestão da nossa relação em geral, da nossa agenda política global em relação ao país em questão. Gostei de ouvir as observações da senhora deputada Lynne sobre este processo. Pouco tempo depois da assinatura do acordo de cooperação, em Novembro do ano passado, por ocasião da visita do Presidente do Conselho Verhofstadt e do Presidente Prodi ao Presidente Musharraf, visitei-o também, na primeira semana de Dezembro do mesmo ano, quando regressava do Afeganistão, e tive uma longa e franca conversa com ele. Sou também de opinião que, tendo em conta todos os aspectos da situação, o General não é actualmente o problema do Paquistão, pelo contrário, pode contribuir para o resolver. Temos de evitar as simplificações excessivas. Deveríamos falar mais de democratização do que de democracia. Os esforços construtivos e coerentes de melhoria da situação em geral contribuirão mais para resolver os problemas do que a insistência nos princípios puros e perfeitos da democracia. É assim que estamos a tentar melhorar a situação, em África e noutros lugares. Gostaria de fazer um comentário sobre o acordo de cooperação. O que estamos a tentar fazer com o acordo é contribuir para o processo de democratização, para promover o desenvolvimento económico e o progresso. Exorto o Parlamento a considerar este acordo de cooperação como um contributo positivo da União Europeia para a estabilidade na região e para a promoção do diálogo com o Presidente Musharraf e os novos dirigentes democráticos do Paquistão, com o objectivo de acelerar o progresso do país. É essa a intenção do acordo de cooperação e espero que o Parlamento o avalie sob esse ponto de vista."@pt11
"Jag skulle vilja börja med några ord om valobservationer i allmänhet och upprepa en mening i mitt uttalande: kommissionen skulle vilja betona att vi följde vårt standardförfarande i de metoder som vi använde för att observera valet i Pakistan. Det är viktigt. Det illustrerar också professionalismen i det sätt på vilket vi gör det här och även i det sätt på vilket vi samarbetar med Europaparlamentet. Rent allmänt har vi, under årens lopp, lyckats bygga upp en global ställning som en valobservatör av hög kvalitet. Det som uppnåtts och bidragits med i det här fallet är verkligen något att tillföra vår meritförteckning. Det är dock viktigt att inte blanda ihop observationsuppgiften med hantering av förbindelsen i allmänhet, den övergripande agendan angående det aktuella landet. Jag gillade det som Lynne sade om processen. Mycket kort efter att samarbetsavtalet undertecknades i november förra året, då Verhofstadt och ordförande Prodi besökte president Musharraf, besökte jag honom på väg tillbaka från Afghanistan den första veckan i december förra året och jag hade ett mycket långt och uppriktigt samtal med honom. Jag delar åsikten att han i slutändan mer verkar vara en del av lösningen än en del av problemet för Pakistan i dag. Vi måste undvika överförenklingar. Vi pratar mer om demokratisering än om demokrati. Att arbeta konstruktivt och konsekvent på situationen som helhet är ett bättre sätt att hantera problemen än att dröja för mycket vid demokratins rena och perfekta principer. Det är så vi försöker åstadkomma något i Afrika och på andra håll. Låt mig kommentera en sak om samarbetsavtalet. Det vi försöker uppnå genom det avtalet är ett bidrag till demokratiseringsprocessen, till främjandet av ekonomisk utveckling och framgång. Jag uppmanar parlamentet verkligen att se det här samarbetsavtalet som ett positivt europeiskt bidrag till stabiliteten i regionen och att befordra dialogen med president Musharraf och de uppkommande pakistanska ledarna för att skynda på framstegen. Det är tanken bakom samarbetsavtalet och jag hoppas parlamentet kommer att se det ur den synvinkeln."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph