Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-24-Speech-4-152"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021024.8.4-152"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, le rejet de la Cour pénale internationale par les États-Unis est significatif de la morgue de ces derniers, mais aussi de ce que cette Cour a de dérisoire et d'hypocrite. Elle est destinée à accréditer l'idée d'une justice internationale et immanente, capable de punir sinon de prévenir les génocides et les crimes contre l'humanité. Mais si un tribunal pénal international instruit en effet le procès de quelques crapules qui portent une grande responsabilité des massacres en ex-Yougoslavie, si un autre en fait tout autant pour le génocide au Rwanda, comment oser affirmer que tous ceux qui portent une responsabilité au moins aussi grande seront poursuivis ? Qui peut croire que seront poursuivis les responsables politiques et les profiteurs économiques de l'ancienne puissance coloniale belge qui ont sciemment dressé les uns contre les autres Tutsis et Hutus ? Seront-ils poursuivis, les dirigeants français dont les troupes présentes au Rwanda ont assisté, armes aux pieds, aux massacres déclenchés par le gouvernement en place, s'ils n'y ont pas contribué en fournissant les armes ? La Grande-Bretagne sera-t-elle poursuivie pour son rôle dans les manœuvres politiques qui ont tant contribué aux massacres ethniques en Sierra Leone ? Peut-on imaginer que George Bush, qui se prépare au vu et au su de tout le monde, à noyer sous les bombes des dizaines de milliers de civils irakiens, sous prétexte de punir leur dictateur, sera poursuivi devant le tribunal pour crime contre l'humanité ? Peut-on imaginer que l'on poursuive les groupes industriels qui, à l'ombre des "va-t-en guerre" de la politique, tirent des profits substantiels de la fabrication et de la vente d'armes de destruction massive ? Alors, la Cour pénale internationale ne fera qu'ajouter une touche d'hypocrisie à un monde impérialiste où seuls comptent les rapports de forces."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, USA's afvisning af Den Internationale Straffedomstol er betegnende for denne stormagts arrogance, men vidner også om, at denne domstol er en parodisk og dobbeltmoralsk konstruktion. Den skal understøtte tanken om en international immanent retfærdighed, som gør det muligt om ikke at forebygge så dog at straffe folkemord og forbrydelser mod menneskeheden. En international straffedomstol forbereder ganske vist en sag mod nogle slyngler, som bærer et betydeligt ansvar for massakrerne i det tidligere Jugoslavien, og en anden er i gang med samme proces vedrørende folkemordet i Rwanda. Men tør man hævde, at alle, der bærer et mindst lige så stort ansvar, vil blive retsforfulgt? Hvem tror, at de personer i den tidligere kolonimagt Belgien, der bærer det politiske ansvar, og de, der har høstet økonomisk gevinst ved bevidst at sætte tutsier og hutuer op mod hinanden, bliver retsforfulgt? Og vil man retsforfølge de franske ledere, som havde tropper i Rwanda og lod disse se passivt til under de massakrer, den lokale regering iværksatte, hvis de da ikke ligefrem bidrog hertil med våbenleverancer? Bliver Storbritannien retsforfulgt med henvisning til den rolle, landet har spillet i de politiske manøvrer, der i høj grad har bidraget til de etniske massakrer i Sierra Leone? Kunne man forestille sig, at George Bush, der med hele verden som vidne forbereder sig til at lade bomberne regne ned over titusindvis af civile irakere under påskud af at ville straffe landets diktator, blev stillet for retten og anklaget for forbrydelser mod menneskeheden? Kunne man forestille sig, at man retsforfulgte de industrikoncerner, som i ly af de politiske "krigstrommer" tjener godt ved at producere og sælge masseødelæggelsesvåben? Den Internationale Straffedomstol vil således blot tilføre den imperialistiske verden, hvor kun styrkeforhold tæller, et anstrøg af dobbeltmoral."@da1
"Herr Präsident, die Ablehnung des Internationalen Strafgerichtshofs seitens der Vereinigten Staaten spricht für den Hochmut der Amerikaner, jedoch auch für den lächerlichen und heuchlerischen Charakter des Strafgerichtshofs. Er soll dazu da sein, die Idee einer internationalen und immanenten Justiz glaubwürdig zu machen, die in der Lage ist, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu bestrafen, wenn nicht gar zu verhindern. Wenn ein internationaler Strafgerichtshof auch einigen Schurken den Prozess macht, die eine große Verantwortung an den Massakern in Ex-Jugoslawien tragen, und ein anderer sich mit dem Völkermord in Ruanda befasst, kann man doch nicht gleich behaupten, dass all jene, die eine mindestens ebenso große Verantwortung tragen, verfolgt werden! Wer kann glauben, dass die politisch Verantwortlichen und die wirtschaftlichen Profiteure der ehemaligen belgischen Kolonialmacht verfolgt werden, die bewusst Tutsis und Hutus gegeneinander aufgebracht haben? Werden die französischen Befehlshaber vor Gericht gestellt, deren Truppen in Ruanda Gewehr bei Fuß bei den Massakern zugesehen haben, die die dortige Regierung angerichtet hat, wenn sie nicht gar durch Waffenlieferungen dazu beigetragen haben? Wird Großbritannien wegen seiner Rolle bei den politischen Manövern angeklagt, die zu den ethnischen Massakern in Sierra Leone beigetragen haben? Wäre es vorstellbar, dass George Bush, der sich vor den Augen der ganzen Welt dafür rüstet, unter dem Vorwand, einen Diktator bestrafen zu wollen, Zehntausende irakische Zivilisten zu bombardieren, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht gestellt wird? Ist es vorstellbar, dass die Konzerne, die im Schatten der Kriegstreiber in der Politik beträchtliche Gewinne aus der Produktion und dem Verkauf von Massenvernichtungswaffen schlagen, gerichtlich belangt werden? Der internationale Strafgerichtshof wird also nur ein Stückchen mehr Scheinheiligkeit in eine imperialistische Welt bringen, in der allein das Kräfteverhältnis zählt."@de7
"Kύριε Πρόεδρε, η απόρριψη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από τις ΗΠΑ είναι ενδεικτική της αλαζονείας των Αμερικανών, αλλά και του γελοίου και υποκριτικού χαρακτήρα αυτού του Δικαστηρίου. Προορισμός του υποτίθεται ότι είναι η προάσπιση της ιδέας μιας διεθνούς και ενεργού δικαιοσύνης, ικανής να τιμωρήσει, αν όχι και να αποτρέψει, τις γενοκτονίες και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Όμως, παρόλο που ήδη ένα διεθνές ποινικό δικαστήριο διεξάγει έρευνα για κάποιους απατεώνες που φέρουν μεγάλη ευθύνη για το μακελειό στην πρώην Γιουγκοσλαβία και κάποιο άλλο κάνει ακριβώς το ίδιο για τη γενοκτονία στη Ρουάντα, τίποτα δεν μας βεβαιώνει ότι θα διωχθούν όλοι όσοι φέρουν ευθύνη για τόσο σοβαρά αδικήματα. Πόσο πιθανό είναι να διωχθούν όσοι φέρουν πολιτική ευθύνη και όσοι ωφελήθηκαν οικονομικά από την παλιά βελγική αποικιακή δύναμη που δημιούργησε συνειδητά την αντιπαράθεση μεταξύ Τούτσι και Χούτου; Θα διωχθούν άραγε οι γάλλοι ιθύνοντες, των οποίων τα στρατεύματα παρέμειναν αδρανή στη Ρουάντα μπροστά στις σφαγές που εξαπέλυσε η τότε κυβέρνηση, εάν δεν συνέβαλαν σε αυτές εφοδιάζοντας με όπλα τη μία ή την άλλη πλευρά; Θα διωχθεί άραγε η Μεγάλη Βρετανία για τον ρόλο που έπαιξε στα πολιτικά παιχνίδια τα οποία τόσο συνέβαλαν στις εθνοτικές σφαγές της Σιέρα Λεόνε; Μπορούμε να φανταστούμε ότι ο Τζορτζ Μπους, ο οποίος προετοιμάζεται, αγνοώντας ολόκληρο τον κόσμο, να θάψει κάτω από τις βόμβες δεκάδες χιλιάδες ιρακινούς αμάχους, με το πρόσχημα ότι έτσι τιμωρεί τον ηγέτη τους, θα διωχθεί από το Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας; Μπορούμε να φανταστούμε να διώκονται εκείνοι οι βιομήχανοι που, πίσω από την πολιτική της προθυμίας να βοηθήσουν στην εξάλειψη του πολέμου, αποκτούν τεράστια κέρδη από την παραγωγή και την πώληση όπλων μαζικής καταστροφής; Επομένως, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το μόνο που θα κάνει είναι να προσθέσει μια νότα υποκρισίας σε έναν ιμπεριαλιστικό κόσμο, όπου τον τελευταίο λόγο έχουν οι ισχυροί."@el8
"Mr President, the United States’ refusal to ratify the International Criminal Court is indicative of its pride, but also of the ridiculous, hypocritical nature of the Court. It is supposed to give substance to the concept of international, immanent justice which can punish, if not prevent, genocide and crimes against humanity. Even with one International Criminal Court conducting an investigation into a few crooks who bear a large part of the responsibility for the massacres in the former Yugoslavia and another conducting an investigation into the genocide in Rwanda, however, there is absolutely nothing to suggest that all those guilty of offences which are just as serious will be prosecuted. How likely is it that the politicians and economic profiteers of the former colonial Belgian power, who consciously set the Tutsis and the Hutus against each other, will be prosecuted? Will the French leaders be prosecuted, those leaders whose troops in Rwanda were present, holding their fire at the massacres unleashed by the government in office, when they did not make matters worse by supplying weapons to either side? Will the United Kingdom be prosecuted for its part in the political manœuvres which played such a major role in the ethnic massacres in Sierra Leone? How likely is it that George Bush, who is preparing, openly and publicly, to bombard tens of thousands of Iraqi civilians with the excuse that he is punishing their dictator, will be prosecuted before the Court for crimes against humanity? How likely is it that the industrial groups which, thanks to the gung-ho activities of politicians, are free to derive considerable profits from the manufacture of weapons of mass destruction, will be prosecuted? Well then, the only effect of the International Criminal Court will be to add a touch of hypocrisy to an imperialist world where the strongest have the last word."@en3
"Señor Presidente, la negativa de los Estados Unidos a ratificar la Corte Penal Internacional es indicativa de su orgullo, pero también de la naturaleza ridícula e hipócrita de la Corte. Se supone que dará sentido al concepto de justicia internacional e inmanente que puede castigar, si no prevenir, los genocidios y delitos contra la humanidad. Sin embargo, a pesar de que una Corte Penal Internacional realizase una investigación acerca de unos cuantos criminales que son en gran medida responsables de las masacres en la antigua Yugoslavia y que otra realizase una investigación acerca del genocidio de Ruanda, no hay absolutamente ningún motivo para creer que los culpables de unos delitos tan graves serían procesados. ¿Qué probabilidades hay de que los políticos y las personas que hicieron fortuna al aprovecharse del antiguo poder colonial belga, que enfrentaron premeditadamente a los tutsis con los hutus, sean procesados? ¿Serán procesados los líderes franceses cuyas tropas estuvieron presentes en Ruanda, impasibles ante las masacres desatadas por el gobierno entonces en el poder, si no empeoraron las cosas suministrando armas a alguna de las partes? ¿Será procesado el Reino Unido por su participación en las maniobras políticas que contribuyeron en gran medida a las masacres étnicas en Sierra Leona? ¿Qué probabilidades hay de que George Bush, que se está preparando, abierta y públicamente, para bombardear a decenas de miles de civiles iraquíes, con la excusa de que está castigando a su dictador, sea procesado ante la Corte por delitos contra la humanidad? ¿Qué probabilidades hay de que sean procesados los grupos industriales que, gracias a las actividades militaristas de los políticos, tienen libertad para obtener considerables beneficios con la fabricación de armas de destrucción masiva? Por lo tanto, el único efecto de la Corte Penal Internacional será el de añadir un toque de hipocresía a un mundo imperialista en el que el más fuerte tiene la última palabra."@es12
"Arvoisa puhemies, se että Yhdysvallat torjuu Kansainvälisen rikostuomioistuimeen, on osoitus sen ylimielisyydestä, mutta myös tuomioistuimen naurettavuudesta ja tekopyhyydestä. Sen tarkoituksena on konkretisoida se ajatus, että on olemassa kansainvälinen oikeus, joka kykenee ainakin rankaisemaan, jollei estämään, kansanmurhat ja rikokset ihmisyyttä vastaan. Mutta vaikka yksi tuomioistuin tutkii eräiden sellaisten roistojen tekoja, jotka ovat suurelta osin vastuussa entisessä Jugoslaviassa tapahtuneista joukkomurhista, ja toisessa tuomioistuimessa käsitellään Ruandan kansanmurhaa, mikään ei viittaa siihen, että kaikki, jotka ovat vastuussa vähintään yhtä suurista rikoksista, saatetaan oikeuden eteen. Kuka uskoo, että entisen siirtomaavallan Belgian poliitikot ja keinottelijat, jotka tietoisesti yllyttivät tutsit ja hutut toisiaan vastaan, saatetaan oikeuden eteen? Nostetaanko niitä ranskalaisia johtajia vastaan syyte, joiden joukot olivat paikalla, mutta eivät tarttuneet aseisiin, kun Ruandan silloinen hallitus käynnisti joukkomurhat, tai pahensivat tilannetta toimittamalla aseita? Nostetaanko Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan syyte sen osuudesta niihin poliittisiin juoniin, jotka vaikuttivat niin merkittävästi Sierra Leonen etnisiin joukkomurhiin? Onko ajateltavissa, että George Bush, joka avoimesti ja julkisesti suunnittelee kymmenien tuhansien irakilaisten siviilien pommittamista verukkeenaan heidän diktaattorinsa rankaiseminen, tuodaan Kansainväliseen rikostuomioistuimeen syytettynä rikoksista ihmisyyttä vastaan? Miten todennäköistä on, että ne teollisuusyhtymät saavat syytteen, jotka poliitikkojen sodanlietsonnan ansiosta voivat kerätä huomattavia voittoja valmistamalla ja myymällä joukkotuhoaseita? Niinpä Kansainvälinen rikostuomioistuin lisää vain ripauksen tekopyhyyttä imperialistiseen maailmaan, jossa voimakkaimmat saavat viimeisen sanan."@fi5
"Signor Presidente, rifiutandosi di ratificare lo Statuto della Corte penale internazionale gli Stati Uniti hanno dato una dimostrazione di arroganza, ma hanno anche messo in luce l’aspetto ridicolo e ipocrita di questo tribunale, destinato ad accreditare l’idea di una giustizia internazionale ed immanente, capace di punire – se non di prevenire – i genocidi e i crimini contro l’umanità. Ma anche se un’istanza penale internazionale istruisce il processo a carico di alcuni delinquenti responsabili dei massacri nella ex Jugoslavia, ed un’altra indaga sul genocidio perpetrato in Ruanda, nulla fa sperare che i colpevoli di crimini non meno gravi verranno perseguiti. Chi può credere che saranno puniti i responsabili politici e i profittatori economici dell’ex regime coloniale belga, i quali hanno consapevolmente istigato gli uni contro gli altri i e gli ? Saranno forse perseguiti i governanti francesi, le cui truppe dislocate in Ruanda hanno assistito – senza sparare un colpo – ai massacri scatenati dal governo locale, quando addirittura non vi hanno contribuito con forniture di armi? Forse che il Regno Unito sarà punito per il ruolo che ha svolto nelle manovre politiche che tanto hanno contribuito ai massacri etnici in Sierra Leone? E’ forse concepibile che George Bush – che sotto gli occhi di tutti si sta preparando a bombardare decine di migliaia di civili iracheni col pretesto di punire il loro dittatore – venga perseguito dalla Corte per crimini contro l’umanità? E’ forse concepibile che si perseguano i gruppi industriali i quali, all’ombra dei guerrafondai della politica, ottengono cospicui profitti dalla produzione e dalla vendita delle armi di distruzione di massa? La Corte penale internazionale dunque non farà che aggiungere un tocco d’ipocrisia a un mondo imperialista in cui contano solo i rapporti di forza."@it9
"Mr President, the United States’ refusal to ratify the International Criminal Court is indicative of its pride, but also of the ridiculous, hypocritical nature of the Court. It is supposed to give substance to the concept of international, immanent justice which can punish, if not prevent, genocide and crimes against humanity. Even with one International Criminal Court conducting an investigation into a few crooks who bear a large part of the responsibility for the massacres in the former Yugoslavia and another conducting an investigation into the genocide in Rwanda, however, there is absolutely nothing to suggest that all those guilty of offences which are just as serious will be prosecuted. How likely is it that the politicians and economic profiteers of the former colonial Belgian power, who consciously set the Tutsis and the Hutus against each other, will be prosecuted? Will the French leaders be prosecuted, those leaders whose troops in Rwanda were present, holding their fire at the massacres unleashed by the government in office, when they did not make matters worse by supplying weapons to either side? Will the United Kingdom be prosecuted for its part in the political manœuvres which played such a major role in the ethnic massacres in Sierra Leone? How likely is it that George Bush, who is preparing, openly and publicly, to bombard tens of thousands of Iraqi civilians with the excuse that he is punishing their dictator, will be prosecuted before the Court for crimes against humanity? How likely is it that the industrial groups which, thanks to the gung-ho activities of politicians, are free to derive considerable profits from the manufacture of weapons of mass destruction, will be prosecuted? Well then, the only effect of the International Criminal Court will be to add a touch of hypocrisy to an imperialist world where the strongest have the last word."@lv10,10
"Mijnheer de Voorzitter, het niet erkennen van het Internationaal Strafhof door de Verenigde Staten zegt veel over de trots van deze grootmacht, maar ook over het bespottelijke en hypocriete karakter van dit Hof. Het is bedoeld om invulling te geven aan het concept van een internationale en immanente rechtspraak die in staat is volkenmoord en misdaden tegen de menselijkheid te bestraffen en zelfs te voorkomen. Maar als één internationaal strafhof een paar misdadigers berecht die grotendeels verantwoordelijk zijn voor de massamoorden in voormalig Joegoslavië, en een ander hof hetzelfde doet voor de volkenmoord in Rwanda, hoe durven we dan te beweren dat allen die zich schuldig hebben gemaakt aan misdrijven die minstens even ernstig zijn ook zullen worden vervolgd? Hoe groot is de kans dat de politiek verantwoordelijken en de economische profiteurs van de voormalige Belgische koloniale mogendheid die Tutsi´s en Hutu´s willens en wetens tegen elkaar hebben opgezet, zullen worden vervolgd? Zullen de Franse leiders worden vervolgd wier troepen in Rwanda aanwezig waren en lijdzaam hebben toegezien hoe de door de zittende regering ontketende massamoorden zich voltrokken, voorzover ze er al niet aan hebben bijgedragen door middel van wapenleveranties? Zal Groot-Brittannië worden vervolgd voor zijn rol in de politieke stoelendans die de etnische zuiveringen in Sierra Leone zozeer in de hand heeft gewerkt? Hoe groot is de kans dat George Bush, die openlijk voorbereidingen treft om tienduizenden Iraakse burgers te bombarderen, met als excuus dat hij hun dictator wil straffen, door het Strafhof zal worden vervolgd wegens misdaden tegen de menselijkheid? Hoe groot is de kans dat industriële concerns worden vervolgd, die in het kielzog van oorlogszuchtige politici forse winsten halen uit de productie en de verkoop van massavernietigingswapens? Mijns inziens zal het Internationaal Strafhof slechts een vleugje hypocrisie toevoegen aan een imperialistische wereld waarin alleen het recht van de sterkste geldt."@nl2
"Senhor Presidente, a recusa dos Estados Unidos em ratificar o Tribunal Penal Internacional é indicativa do seu orgulho, mas também da natureza ridícula e hipócrita deste tribunal. O seu objectivo é dar substância à noção de uma justiça internacional e iminente, capaz de punir, se não prevenir, os genocídios e os crimes contra a humanidade. No entanto, mesmo que um Tribunal Penal Internacional leve a cabo uma investigação sobre alguns criminosos, grandemente responsáveis pelos massacres na ex-Jugoslávia, e mesmo que se proceda de igual forma em relação ao genocídio no Ruanda, não há absolutamente nada que indique que todos os responsáveis por crimes igualmente graves sejam processados. Que probabilidades existem de os responsáveis políticos e os oportunistas da antiga potência colonial belga, que, conscientemente, fomentaram as lutas entre Tutsis e Hutus, serem levados a responder perante a justiça? Será que os dirigentes franceses, cujas tropas presentes no Ruanda assistiram, sem intervir, aos massacres desencadeados pelo governo em funções, se é que não contribuíram para piorar a situação fornecendo armas a ambas as partes no conflito, irão responder perante a justiça? Será que o Reino Unido vai ser processado pela sua quota-parte nas manobras políticas que tanto contribuíram para os massacres entre etnias na Serra Leoa? Que probabilidades haverá de George Bush, que se prepara, aberta e publicamente, para bombardear dezenas de milhar de civis iraquianos, a pretexto de punir o seu ditador, ser levado a responder perante o tribunal por crimes contra a humanidade? Que probabilidades haverá de ver processados os grupos industriais que, graças aos políticos belicistas, estão à vontade para tirar lucros substanciais do fabrico e da venda de armas de destruição maciça? Ora bem, o único efeito do Tribunal Penal Internacional será dar mais um toque de hipocrisia a um mundo imperialista onde o mais forte é quem tem a última palavra."@pt11
"Herr talman! Förenta staternas förkastande av internationella brottmålsdomstolen är betecknande för deras nedlåtande attityd, men också för den löjeväckande och hycklande karaktär som kännetecknar denna domstol. Den är ämnad att befästa uppfattningen om en internationell och inneboende rättvisa som kan straffa, även om den inte kan förhindra folkmord och brott mot mänskligheten. Men även om en internationell brottmålsdomstol leder rättegången mot några skurkar som bär ett stort ansvar för massakrerna i före detta Jugoslavien, om en annan gör likadant vad gäller folkmordet i Rwanda, hur vågar man försäkra att alla de som bär ett minst lika stort ansvar kommer att åtalas? Vem kan tro att man kommer att åtala de politiskt ansvariga och de ekonomiska profithajarna från den före detta belgiska kolonialmakten som avsiktligt fick tutsierna och hutuerna att resa sig mot varandra? Kommer man att åtala de franska ledare vars beväpnade trupper i Rwanda var behjälpliga vid de massakrer som regeringen utlöste på ort och ställe, när de inte bidrog med vapenleveranser? Kommer Storbritannien att åtalas för sin roll i det politiska agerande som i så hög grad bidrog till de etniska massakrerna i Sierra Leone? Kan man föreställa sig att George Bush, som förbereder sig att i allas åsyn förgöra tiotusentals civila irakier med bomber under förevändning att straffa deras diktator kommer att åtalas inför domstolen för brott mot mänskligheten? Kan man föreställa sig att åtala de industrikoncerner som i skuggan av den politiska krigshetsen tjänar grovt på tillverkning och försäljning av massförstörelsevapen? Därför kan internationella brottmålsdomstolen endast skänka ett drag av hyckleri åt den imperialistiska världen där det bara är styrkeförhållandena som räknas."@sv13,13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph