Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-24-Speech-4-118"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021024.5.4-118"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this is a question about the Eighth Conference of the Parties to the Kyoto Protocol dealing with the reduction of CO2 emissions. Is an urgent matter because the New Delhi Conference, to which the question refers, is now beginning. The European Parliament, and the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy in particular, are very concerned that we should keep the Kyoto momentum going. In the European Union all is really not well, because some of the Member States that have ratified Kyoto are in the process of increasing their emissions of CO2, notably Spain. We have adopted a number of directives tending to decrease CO2 emissions, and the Commission has put forward a very useful programme showing what it has done and what it intends to do. We are particularly interested in the proposals on monitoring mechanisms, which are likely to come forward soon. I want to ask three things. Firstly, how important is the New Delhi Conference? The Commissioner would say that it is very important. If so, then my next question is why is she here and is she planning to go? I am sure that if she is not planning to go, it is not a symptom of the downgrading of the status of the conference. We simply want to know what is likely to happen at New Delhi. We have heard conflicting rumours. Secondly, it would be interesting to hear how the Commission thinks other countries could be encouraged to participate in the Kyoto process. For example, I recently met with the Australian Ambassador to the European Union. Australia is not a party to Kyoto and is clearly not planning to become one. Australia might not have major CO2 emissions, but it could lead the way in South East Asia – a very important area where increasing industrialisation is increasing those emissions. Thirdly, we should sort out what the role of MEPs is when they attend such conferences. In the past, my colleagues have had increasingly uncomfortable experiences attending these conferences, for example the Johannesburg Conference on Sustainable Development. The Commission is always extremely helpful and briefs MEPs as much as possible, but our delegations are not part of the meetings held by the EU delegation as such. We cannot understand why we cannot be observers at that process. It is absurd for the representatives of the people of Europe to travel halfway round the world only to be spectators at a conference where the people negotiating on their behalf are not directly elected on a European mandate. We would like to see this changed so that we are at least given observer status in EU meetings at such conferences."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, det drejer sig her om den ottende partskonference under Kyoto-protokollen om reduktion af CO2-emissioner. Der er tale om en hastesag, fordi New Delhi-konferencen, som spørgsmålet henviser til, starter nu. Europa-Parlamentet og Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik i særdeleshed er meget opsatte på at bevare Kyoto-momentummet. I EU er ikke alt ved det bedste, idet visse medlemsstater, der har ratificeret Kyoto-aftalen, er i færd med at øge deres CO2-emissioner, især Spanien. Vi har vedtaget en række direktiver, der tager sigte på at nedbringe CO2-emissionerne, og Kommissionen har forelagt et meget nyttigt program, hvoraf det fremgår, hvad den har gjort, og hvad den har til hensigt at gøre. Vi er især interesserede i forslagene om styringsmekanismer, som snart må foreligge. Jeg vil gerne vide tre ting. For det første, hvor vigtig er denne New Delhi-konference? Kommissæren vil givet hævde, at den er meget vigtig. Hvis det er tilfældet, er mit næste spørgsmål, hvorfor hun befinder sig her, og om hun har planer om at deltage. Jeg er sikker på, at det i modsat fald ikke er tegn på nedgradering af konferencens status. Vi ønsker ganske enkelt at vide, hvad der forventes at ske i New Delhi. Vi har hørt modstridende rygter. For det andet kunne det være interessant at høre, hvordan Kommissionen mener andre lande kunne tilskyndes til at deltage i Kyoto-processen. F.eks. mødtes jeg for nylig med den australske EU-ambassadør. Australien har ikke undertegnet Kyoto-aftalen og har helt klart ikke planer om at gøre det. Måske har Australien ikke de største CO2-emissioner, men landet kunne føre an i Sydøstasien, som er et meget vigtigt område, hvor stigende industrialisering fører til øgede udslip. For det tredje bør vi klarlægge, hvilken rolle Europa-Parlamentets medlemmer spiller, når de deltager i sådanne konferencer. Mine kolleger har tidligere haft stadig mere ubehagelige oplevelser i forbindelse med deres deltagelse i disse konferencer, f.eks. Johannesburg-konferencen om bæredygtig udvikling. Kommissionen er altid yderst hjælpsom og holder Europa-Parlamentets medlemmer så godt underrettet som muligt, men vores delegation deltager ikke i de møder, der holdes af EU-delegationen som sådan. Vi forstår ikke, hvorfor vi ikke kan være observatører i denne proces. Det er absurd, at repræsentanterne for Europas befolkning rejser til den anden side af jorden for kun at være tilskuere ved en konference, hvor de personer, der forhandler på deres vegne, ikke er valgt direkte til et europæisk mandat. Vi ønsker dette forhold ændret, så vi i det mindste får observatørstatus på EU-møder på sådanne konferencer."@da1
"Herr Präsident, diese Frage betrifft die Achte Konferenz der Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls, bei dem es um die Reduzierung der CO2-Emissionen geht. Es ist eine dringliche Angelegenheit, da die Neu-Delhi-Konferenz, auf die sich die Frage bezieht, gerade beginnt. Dem Europäischen Parlament und insbesondere dem Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherpolitik ist sehr daran gelegen, dass die Dynamik von Kyoto beibehalten wird. Es steht nicht durchaus alles zum Besten in der Europäischen Union, denn einige Mitgliedstaaten, die Kyoto ratifiziert haben, namentlich Spanien, schicken sich an, ihre CO2-Emissionen zu erhöhen. Wir haben eine Reihe von Richtlinien verabschiedet, die zur Verringerung der CO2-Emissionen führen sollen, und die Kommission hat ein sehr sinnvolles Programm vorgelegt, das zeigt, was sie getan hat und was sie zu tun beabsichtigt. Besonders interessieren uns die Vorschläge zu den Monitoring-Mechanismen, mit denen es voraussichtlich bald vorangeht. Ich möchte drei Fragen stellen. Erstens: Wie wichtig ist die Konferenz von Neu-Delhi? Die Frau Kommissarin wird vermutlich sagen, sie sei sehr wichtig. Wenn das so ist, dann lautet meine nächste Frage: Warum ist sie hier, und beabsichtigt sie, dorthin zu fahren? Wenn nicht, dann ist das gewiss sicher kein Zeichen für eine Herabminderung des Status der Konferenz. Wir wollen einfach nur wissen, was eventuell in Neu-Delhi abläuft. Uns sind widersprüchliche Gerüchte zu Ohren gekommen. Zweitens wäre es interessant zu erfahren, wie die Kommission andere Länder zur Teilnahme am Kyoto-Prozess zu bewegen gedenkt. Ich bin zum Beispiel vor kurzem mit dem australischen Botschafter bei der Europäischen Union zusammengetroffen. Australien ist keine Kyoto-Vertragspartei und hat ganz offensichtlich auch nicht vor, das zu werden. Das Land mag keine größeren CO2-Emissionen haben, aber es könnte in Südostasien  eine sehr wichtigen Region, in der die Emissionen mit steigender Industrialisierung zunehmen  eine Vorreiterrolle übernehmen. Drittens sollten wir klären, welche Rolle die Mitglieder des Parlaments spielen, wenn sie an solchen Konferenzen teilnehmen. In der Vergangenheit machten meine Kollegen beim Besuch dieser Konferenzen, zum Beispiel bei der Konferenz in Johannesburg über nachhaltige Entwicklung, zunehmend unangenehme Erfahrungen. Die Kommission ist immer äußerst entgegenkommend und unterrichtet die Parlamentsmitglieder, so weit es geht, aber unsere Delegationen sind nicht an den eigentlichen Zusammenkünften der EU-Delegation beteiligt. Wir verstehen nicht, warum wir in diesem Prozess nicht Beobachter sein können. Es ist absurd, dass die eigentlichen Vertreter der europäischen Bürger um die halbe Welt reisen, nur um Zuschauer bei einer Konferenz zu sein, auf der diejenigen, die in ihrem Namen verhandeln, nicht direkt auf der Grundlage eines europäischen Mandats gewählt wurden. Wir hätten gern, dass sich das ändert, damit uns wenigstens bei EU-Zusammenkünften während solcher Konferenzen der Beobachterstatus eingeräumt wird."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για μια ερώτηση σχετικά με την Όγδοη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών του Πρωτοκόλλου του Κυότο που αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2. Πρόκειται για επείγον ζήτημα, διότι η Διάσκεψη του Νέου Δελχί, στην οποία αναφέρεται η ερώτηση, αρχίζει τώρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών ανησυχούν πολύ ότι πρέπει να διατηρήσουμε την ώθηση του Κυότο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βαίνουν όλα καλώς, διότι ορισμένα από τα κράτη μέλη που έχουν επικυρώσει το Κυότο βρίσκονται στη διαδικασία αύξησης των εκπομπών CO2, κυρίως η Ισπανία. Έχουμε υιοθετήσει πολλές οδηγίες που τείνουν να μειώσουν τις εκπομπές CO2, και η Επιτροπή έχει προτείνει ένα πολύ χρήσιμο πρόγραμμα που δείχνει τι έχει πράξει και σκοπεύει να πράξει. Ενδιαφερόμαστε ιδιαιτέρως για τις προτάσεις σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου, οι οποίοι είναι πιθανόν να παρουσιαστούν σύντομα. Θέλω να ρωτήσω τρία πράγματα. Πρώτον, πόσο σημαντική είναι η Διάσκεψη του Νέου Δελχί; Η Επίτροπος θα έλεγε ότι είναι πολύ σημαντική. Εάν ισχύει αυτό, η επόμενη ερώτησή μου είναι γιατί βρίσκεται εδώ και εάν σχεδιάζει να συμμετάσχει. Είμαι βέβαιη ότι εάν δεν σχεδιάζει να συμμετάσχει, δεν πρόκειται για σύμπτωμα υποβιβασμού της ιδιότητας της διάσκεψης. Θέλουμε απλώς να γνωρίζουμε τι είναι πιθανόν να συμβεί στο Νέο Δελχί. Έχουμε ακούσει αντικρουόμενες φήμες. Δεύτερον, θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε πώς πιστεύει η Επιτροπή ότι θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν άλλες χώρες, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία του Κυότο. Για παράδειγμα, πρόσφατα συναντήθηκα με τον αυστραλό πρέσβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αυστραλία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος του Κυότο και σαφώς δεν σχεδιάζει να γίνει. Η Αυστραλία μπορεί να μην έχει μεγάλες εκπομπές CO2, αλλά θα μπορούσε να πρωτοστατήσει στη Νοτιοανατολική Ασία – μια πολύ σημαντική περιοχή, όπου η αυξανόμενη βιομηχανοποίηση αυξάνει αυτές τις εκπομπές. Τρίτον, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι ο ρόλος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν παρακολουθούν τέτοιες διασκέψεις. Στο παρελθόν, συνάδελφοί μου είχαν όλο και πιο δυσάρεστες εμπειρίες όταν συμμετείχαν σε αυτές τις διασκέψεις, για παράδειγμα στη Διάσκεψη του Γιοχάνεσμπουργκ για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Η Επιτροπή είναι πάντα πολύ εξυπηρετική και ενημερώνει τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά οι αντιπροσωπείες μας δεν συμμετέχουν στις συνεδριάσεις που πραγματοποιεί η αντιπροσωπεία της ΕΕ ως τέτοια. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί δεν μπορούμε να είμαστε παρατηρητές σε αυτήν τη διαδικασία. Είναι παράλογο οι εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού λαού να διασχίζουν την υδρόγειο απλώς και μόνο για να είναι θεατές σε μια διάσκεψη όπου αυτοί που διαπραγματεύονται εξ ονόματός τους δεν εκλέγονται άμεσα με ευρωπαϊκή εντολή. Θα θέλαμε να αλλάξει αυτό, προκειμένου να μας δίδεται τουλάχιστον η ιδιότητα του παρατηρητή στις συνεδριάσεις της ΕΕ σε τέτοιες διασκέψεις."@el8
"Señor Presidente, esta pregunta se refiere a la Octava Conferencia de las Partes para el Protocolo de Kioto sobre la reducción de las emisiones de CO2. Es un tema urgente porque la Conferencia de Nueva Delhi, a la que se refiere la pregunta, ya está empezando. El Parlamento Europeo, y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor en particular, están muy preocupados por mantener en marcha el impulso de Kioto. En la Unión Europea no todo va bien, porque algunos de los Estados miembros que han ratificado Kioto están aumentando sus emisiones de CO2, principalmente España. Hemos adoptado una serie de directivas con tendencia a disminuir las emisiones de CO2, y la Comisión ha presentado un programa muy útil que muestra lo que se ha hecho y lo que se quiere hacer. En concreto estamos interesados en las propuestas de mecanismos de seguimiento, que probablemente se introducirán pronto. Quiero preguntar tres cosas. En primer lugar, ¿qué importancia tiene la Conferencia de Nueva Delhi? Seguramente la Comisaria dirá que es muy importante. Si es así, entonces la siguiente pregunta es por qué está aquí y si tiene intención de ir. Estoy segura de que si no tiene intención de ir, no es un síntoma de que haya bajado el nivel de la conferencia. Sólo queremos saber qué se cree que va a pasar en Nueva Delhi. Nos han llegado rumores contradictorios. En segundo lugar, sería interesante saber de qué forma cree la Comisión que se puede animar a otros países a participar en el proceso de Kioto. Por ejemplo, hace poco estuve hablando con el embajador de Australia en la Unión Europea. Australia no forma parte de Kioto, y obviamente no tiene intención de serlo. Es posible que las emisiones de CO2 de Australia no sean muy importantes, pero podría marcar el camino en el sudeste asiático, una región muy importante donde el aumento de la industrialización está incrementando estas emisiones. En tercer lugar, deberíamos decidir cuál es el papel de los diputados y diputadas cuando asisten a conferencias de este tipo. En el pasado, mis colegas han vivido situaciones incómodas al asistir a estas conferencias, por ejemplo en la Conferencia de Johanesburgo sobre Desarrollo Sostenible. La Comisión siempre es extremadamente útil y da el máximo de instrucciones a sus miembros, pero nuestras delegaciones no participan en las reuniones que celebra la delegación de la UE como tal. No entendemos por qué no podemos asistir a este proceso como observadores. Es absurdo que los representantes de los ciudadanos de Europa viajen hasta el otro lado del planeta para ser simples espectadores de una conferencia donde las personas que negocian en su nombre no han sido elegidas directamente en un mandato europeo. Quisiéramos que esto cambiara para que al menos pudiéramos tener la categoría de observadores en las reuniones que la UE celebra en estas conferencias."@es12
"Arvoisa puhemies, kysymys koskee Kioton pöytäkirjan sopimuspuolten kahdeksatta konferenssia hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Asialla on kiire, sillä kysymyksessä tarkoitettu New Delhin konferenssi on alkamassa. Euroopan parlamentti ja etenkin ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta ovat erittäin huolissaan Kioton pöytäkirjan toteuttamisen jatkamisesta. Tilanne Euroopan unionissa on huolestuttava, sillä joissakin jäsenvaltioissa, jotka ovat ratifioineet Kioton pöytäkirjan, hiilidioksidipäästöjen määrä on kasvussa. Näin tapahtuu erityisesti Espanjassa. Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on annettu useita direktiivejä, ja komissio on esittää hyödyllistä ohjelmaa, josta selviää komission toteuttamat ja suunnittelemat toimet. Erityisesti meitä kiinnostavat lähiaikoina todennäköisesti esitettävät valvontajärjestelmiä koskevat ehdotukset. Haluan esittää kolme kysymystä. Ensiksikin kuinka tärkeä New Delhin konferenssi on? Komission jäsen vastaisi sen olevan erittäin tärkeä, mutta jos kerran näin on, niin miksi hän on täällä ja aikooko hän mennä konferenssiin? Jos komission jäsen ei aio mennä konferenssiin, se ei tarkoita sitä, että konferenssi olisi vähempiarvoisempi. Haluamme vain tietää, mitä New Delhin konferenssilta on odotettavissa, sillä olemme kuulleet asiasta ristiriitaisia huhuja. Toiseksi olisi mielenkiintoista kuulla, millä tavalla komission mielestä muita maita pitäisi rohkaista osallistumaan Kioton prosessiin. Esimerkkinä mainittakoon, että tapasin äskettäin Australian Euroopan unionin suurlähettilään. Australia ei osallistu Kioton prosessiin eikä selvästi aiokaan osallistua. Australia ei ehkä aiheuta paljon hiilidioksidipäästöjä, mutta se voisi toimia esimerkkinä laajalle Kaakkois-Aasian alueelle, jossa nopeutuva teollistuminen lisää hiilidioksidipäästöjä. Kolmanneksi on selvitettävä, mikä on Euroopan parlamentin jäsenten asema tällaisissa konferensseissa. Kollegoillani kertovat yhä useammin epämiellyttävistä kokemuksista konferensseihin, kuten Johannesburgin kestävän kehityksen konferenssiin, osallistumisesta. Komissio on aina todella avulias ja opastaa parlamentin jäseniä mahdollisimman hyvin, mutta parlamentin valtuuskunnat eivät osallistu varsinaisiin EU:n valtuuskunnan kokouksiin. Emme ymmärrä, miksemme saa tarkkailijan asemaa prosessissa. Euroopan kansalaisten edustajien on järjetöntä matkustaa toiselle puolelle maailmaan vain istumaan yleisönä konferenssissa, jossa toimii neuvottelijoina ja eurooppalaisten edustajina henkilöitä, joilla ei ole eurooppalaisten vaalien valtuutusta. Asetelmaa on muutettava siten, että meille myönnetään vähintäänkin tarkkailijan asema tällaisten konferenssien EU-kokouksissa."@fi5
"Monsieur le Président, il s'agit d'une question concernant la Huitième Conférence des parties au protocole de Kyoto, laquelle traite de la réduction des émissions de CO2. Cette question est urgente, car la Conférence de New Delhi, à laquelle la question se rapporte, commence maintenant. Le Parlement européen et plus particulièrement la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs sont très soucieux de maintenir l'élan acquis à Kyoto. Toutefois, tout ne va pas pour le mieux dans l'Union européenne. En effet, certains États membres qui ont ratifié Kyoto sont en train d'augmenter leurs émissions de CO2, notamment l'Espagne. Nous avons adopté un certain nombre de directives visant à diminuer les émissions de CO2 et la Commission a lancé un programme très utile qui nous montre les progrès effectués et ceux à venir. Nous sommes particulièrement intéressés par les propositions concernant les mécanismes de surveillance qui seront probablement bientôt présentées. Je voudrais demander trois choses. Tout d'abord, quelle est l'importance de la Conférence de New Delhi ? Mme la commissaire nous répondra certainement qu'elle est capitale. Dans ce cas, je lui demanderai ce qu'elle fait encore ici et si elle a l'intention d'y aller. Si elle n'en a pas l'intention, je suis certain qu'il ne faut pas y voir le symptôme d'un déclin du statut de la conférence. Nous voulons simplement savoir ce qui risque de se passer à New Delhi. Nous avons effectivement entendu des rumeurs contradictoires. Deuxièmement, il serait intéressant de savoir comment, d'après la Commission, d'autres pays pourraient être encouragés à participer à la mise en œuvre du protocole de Kyoto. J'ai par exemple récemment rencontré l'ambassadeur d'Australie auprès de la Commission européenne. L'Australie n'a pas ratifié Kyoto et n'a clairement pas l'intention de le faire. Ses émissions de CO2 ne sont certes pas énormes, mais elle pourrait montrer la voie à l'Asie du Sud-Est - une région très importante où l'industrialisation croissante augmente ces émissions. Troisièmement, nous devrions définir le rôle des députés européens lorsqu'ils assistent à de telles conférences. Par le passé, mes collègues ont vécu des expériences chaque fois plus désagréables, notamment lors de la Conférence de Johannesburg sur le développement durable. La Commission est toujours d'une grande aide et donne autant d'informations que possible aux députés européens. Toutefois, nos délégations ne prennent pas part aux séances de la délégation de l'Union Européenne en tant que telle. Nous ne comprenons pas pourquoi nous ne pouvons pas y participer en tant qu'observateurs. Il est absurde que les représentants des citoyens européens voyagent jusqu'à l'autre côté de la terre pour n'être que les simples spectateurs d'une conférence où les personnes qui sont censées parler en leur nom ne sont même pas directement élues pour un mandat européen. Nous aimerions que cela change, afin que nous puissions au moins recevoir le statut d'observateurs pour les réunions de l'Union européenne dans le cadre de telles conférences."@fr6
"Signor Presidente, l’interrogazione verte sull’ottava Conferenza dei firmatari del Protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni di CO2. E’ una questione urgente, poiché la conferenza a cui si riferisce l’interrogazione si sta aprendo proprio in questi giorni a Nuova Delhi. Il Parlamento europeo e, in particolare, la commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori nutrono grandi preoccupazioni, in quanto dobbiamo sostenere il Protocollo di Kyoto in questo importante momento. Nell’Unione europea la situazione non è del tutto positiva: alcuni Stati membri che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto, in particolare la Spagna, si stanno dirigendo verso un aumento delle emissioni di CO2. Abbiamo approvato una serie di direttive volte a ridurre le emissioni e la Commissione ha presentato un programma molto utile, dando prova dei risultati raggiunti e degli obiettivi futuri. Attendiamo pertanto con molto interesse le proposte sui meccanismi di monitoraggio, che potrebbero essere presentate presto. Sono tre i quesiti che intendo porre. In primo luogo, quanto è importante la Conferenza di Nuova Delhi? La signora Commissario direbbe che è molto importante. Dando per assodato questo assunto, passo alla prossima domanda: perché la signora Commissario è qui? Intende prendere parte alla Conferenza? Sono certa che, se non intende partecipare, ciò non significa che la Conferenza si svolge in tono minore. Desideriamo semplicemente sapere che cosa succederà a Nuova Delhi. Ci sono infatti giunte voci discordanti. In secondo luogo, sarebbe interessante sentire dalla Commissione come gli altri paesi potrebbero essere incoraggiati a prendere parte al processo di Kyoto. Ad esempio, ho recentemente incontrato l’ambasciatore australiano all’Unione europea. L’Australia non è uno degli Stati firmatari del Protocollo di Kyoto e non intende assolutamente prendervi parte. L’Australia non è in testa alle emissioni di CO2, ma potrebbe aprire la strada nell’Asia sudorientale, un’area molto importante in cui la crescente industrializzazione è all’origine di un aumento delle emissioni. In terzo luogo, vorremmo fosse definito il ruolo dei deputati al Parlamento europeo quando partecipano a conferenze di questo genere. In passato i colleghi hanno avuto esperienze sempre più spiacevoli in tali occasioni, ad esempio alla Conferenza di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile. La Commissione è sempre molto disponibile e nella misura del possibile tiene informati i deputati, ma le nostre delegazioni non fanno parte degli incontri della delegazione UE in quanto tale. Non comprendiamo perché non possiamo partecipare in qualità di osservatori. E’ assurdo che i rappresentanti del popolo d’Europa si rechino all’altro capo del mondo solo per essere spettatori di una conferenza in cui i negoziatori che agiscono per loro conto non sono stati eletti direttamente con un mandato europeo. Vorremmo che tutto ciò cambiasse, in modo da avere almeno lo di osservatori negli incontri dell’Unione nell’ambito di tali incontri."@it9
"Mr President, this is a question about the Eighth Conference of the Parties to the Kyoto Protocol dealing with the reduction of CO2 emissions. Is an urgent matter because the New Delhi Conference, to which the question refers, is now beginning. The European Parliament, and the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy in particular, are very concerned that we should keep the Kyoto momentum going. In the European Union all is really not well, because some of the Member States that have ratified Kyoto are in the process of increasing their emissions of CO2, notably Spain. We have adopted a number of directives tending to decrease CO2 emissions, and the Commission has put forward a very useful programme showing what it has done and what it intends to do. We are particularly interested in the proposals on monitoring mechanisms, which are likely to come forward soon. I want to ask three things. Firstly, how important is the New Delhi Conference? The Commissioner would say that it is very important. If so, then my next question is why is she here and is she planning to go? I am sure that if she is not planning to go, it is not a symptom of the downgrading of the status of the conference. We simply want to know what is likely to happen at New Delhi. We have heard conflicting rumours. Secondly, it would be interesting to hear how the Commission thinks other countries could be encouraged to participate in the Kyoto process. For example, I recently met with the Australian Ambassador to the European Union. Australia is not a party to Kyoto and is clearly not planning to become one. Australia might not have major CO2 emissions, but it could lead the way in South East Asia – a very important area where increasing industrialisation is increasing those emissions. Thirdly, we should sort out what the role of MEPs is when they attend such conferences. In the past, my colleagues have had increasingly uncomfortable experiences attending these conferences, for example the Johannesburg Conference on Sustainable Development. The Commission is always extremely helpful and briefs MEPs as much as possible, but our delegations are not part of the meetings held by the EU delegation as such. We cannot understand why we cannot be observers at that process. It is absurd for the representatives of the people of Europe to travel halfway round the world only to be spectators at a conference where the people negotiating on their behalf are not directly elected on a European mandate. We would like to see this changed so that we are at least given observer status in EU meetings at such conferences."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, de onderhavige vraag heeft betrekking op de achtste conferentie van de partijen bij het Protocol van Kyoto inzake de vermindering van CO2-emissies. Het gaat om een dringende kwestie aangezien de Conferentie van New Delhi, waarop deze vraag van toepassing is, momenteel in de startblokken staat. Het Europees Parlement, en met name de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid, dringt er met klem op aan dat de vlam van Kyoto brandende wordt gehouden. In de Europese Unie gaat het niet al te best, aangezien de CO2-emissies in sommige van de lidstaten die Kyoto hebben geratificeerd alleen maar toenemen, vooral in Spanje. Wij hebben een reeks richtlijnen aangenomen om de uitstoot van CO2 terug te dringen en de Commissie heeft een zeer nuttig programma opgesteld waarin duidelijk wordt aangegeven wat zij reeds gedaan heeft en wat zij in de toekomst denkt te doen. Wij wachten met belangstelling op de voorstellen voor controlemechanismen die wellicht binnenkort op tafel zullen worden gelegd. Ik heb drie vragen. Ten eerste, hoe belangrijk is de Conferentie van New Delhi? De commissaris wordt verondersteld te zeggen dat de conferentie uitermate belangrijk is. In dat geval is mijn volgende vraag waarom zij hier is en of zij voornemens is de bijeenkomst bij te wonen. Als zij beslist om niet deel te nemen, wil dat volgens mij niet zeggen dat de conferentie aan prestige heeft ingeboet. Wij willen alleen graag weten wat er in New Delhi gaat gebeuren. Er doen immers tegenstrijdige geruchten de ronde. Ten tweede zou ik graag van de commissaris vernemen op welke manier andere landen tot deelname aan het Kyoto-proces kunnen worden aangezet. Ik heb bijvoorbeeld onlangs een onderhoud gehad met de ambassadeur van Australië bij de Europese Unie. Australië is geen partij bij Kyoto en is duidelijk niet van zins om daarin verandering te brengen. De uitstoot van Australië zelf is weliswaar beperkt, maar dit land zou een voorbeeldfunctie kunnen vervullen in Zuidoost-Azië, een vitale regio waar de toenemende industrialisatie een verhoging van de CO2-emissies tot gevolg heeft. Ten derde vragen wij opheldering over de rol van de EP-leden die dergelijke conferenties bijwonen. In het verleden kregen mijn collega’s het op deze bijeenkomsten steeds moeilijker, onder meer tijdens de Conferentie van Johannesburg over duurzame ontwikkeling. De Commissie is steeds zeer behulpzaam en verstrekt de afgevaardigden zo veel mogelijk informatie, maar dat neemt niet weg dat onze delegaties geen partij zijn bij de vergaderingen van de EU-delegatie als zodanig. Wij begrijpen niet waarom wij niet als waarnemers aan dat proces mogen deelnemen. Het is absurd dat de vertegenwoordigers van de Europese burgers de halve wereld afreizen om alleen maar toe te kijken bij een conferentie waar namens hen onderhandeld wordt door mensen die niet rechtstreeks gekozen zijn op basis van een Europees mandaat. Wij zouden hierin graag verandering zien komen, zodat wij in de EU-vergaderingen tijdens dergelijke conferenties op zijn minst een waarnemersstatus krijgen."@nl2
"Senhor Presidente, esta pergunta diz respeito à Oitava Conferência das Partes no Protocolo de Quioto, cujo tema é a redução das emissões de CO2. Trata-se de uma questão urgente porque a nova Conferência de Deli, a que a pergunta alude, está neste momento a iniciar-se. O Parlamento Europeu e a Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do Consumidor, em particular, estão muito interessados em que se mantenha o dinamismo do processo de Quioto. A verdade é que nem tudo está bem na União Europeia porque, em alguns dos Estados-Membros que ratificaram o Protocolo de Quioto, nomeadamente, Espanha, está a verificar-se um aumento das emissões de CO2. Adoptámos uma série de directivas destinadas a reduzir as emissões de CO2, e a Comissão apresentou um programa muito útil em que mostra o que fez e o que tenciona fazer. Estamos particularmente interessados nas propostas relativas aos mecanismos de controlo, que deverão ser apresentadas em breve. Gostaria de fazer três perguntas. Em primeiro lugar, até que ponto é importante a Conferência de Deli? A senhora Comissária dirá que é muito importante. Nesse caso, pergunto por que razão a senhora Comissária está aqui presente – será que não pensa participar nessa Conferência? Se não pensa fazê-lo, não será por certo porque a Conferência baixou de estatuto. Queremos, simplesmente, saber o que se irá passar em Nova Deli. Temos ouvidos boatos contraditórios. Em segundo lugar, seria interessante ouvir a Comissão dizer o que pensa que se poderá fazer para incentivar outros países a participarem no processo de Quioto. Por exemplo, encontrei-me recentemente com o Embaixador da Austrália na União Europeia. A Austrália não é parte no Protocolo de Quioto e não tenciona, nitidamente, vir a sê-lo. O nível de emissões de CO2 da Austrália poderá não ser muito elevado, mas aquele país poderia dar o exemplo no Sudeste Asiático, uma região muito importante onde a industrialização crescente está a provocar um aumento dessas emissões. Em terceiro lugar, devíamos esclarecer qual é o papel dos deputados do Parlamento Europeu quando assistem a este tipo de conferências. Já tem acontecido colegas meus terem experiências muito constrangedoras ao assistirem a estas conferências. Foi o caso, por exemplo, da Conferência de Joanesburgo sobre desenvolvimento sustentável. A Comissão é sempre muito prestável e prepara os deputados deste Parlamento tanto quanto possível, mas as nossas delegações não participam nas reuniões realizadas pela própria delegação da UE. Não compreendemos por que razão não podemos ter o estatuto de observadores neste processo. É absurdo os representantes dos cidadãos da Europa deslocarem-se a tais distâncias para serem simples espectadores numa conferência em que as pessoas que estão a negociar em seu nome não são directamente eleitas para um cargo de que decorre um mandato europeu. Gostaríamos que esta situação mudasse, de modo a termos, pelo menos, o estatuto de observadores nas reuniões realizadas pela UE neste tipo de conferências."@pt11
"Herr talman! Det här är en fråga angående den åttonde partskonferensen om Kyotoprotokollet för en minskning av koldioxidutsläpp. Det är ett brådskande ärende eftersom konferensen i New Delhi, som frågan refererar till, just håller på att inledas. Europaparlamentet, och i synnerhet utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor, är mycket angeläget om att drivkraften för Kyotoprotokollet skall hållas uppe. Allt står sannerligen inte väl till inom Europeiska unionen, eftersom vissa av de medlemsstater som har ratificerat Kyotoprotokollet för närvarande håller på att öka sina koldioxidutsläpp, i synnerhet Spanien. Vi har antagit ett antal direktiv som syftar till att minska koldioxidutsläppen, och kommissionen har lagt fram en mycket nyttig plan som visar vad som har gjorts och vad man ämnar göra. Vi är särskilt intresserade av förslagen om övervakningsmekanismer, som sannolikt kommer att läggas fram inom kort. Jag skulle vilja ställa tre frågor. För det första, hur pass viktig är konferensen i New Delhi? Kommissionären skulle säga att den är mycket viktig. Om det är så, då är min nästa fråga varför hon är här och om hon planerar att åka? Om hon inte planerar att åka så är jag säker på att det inte är ett tecken på konferensens degraderade status. Vi skulle endast vilja veta vad som kan förväntas hända i New Delhi. Vi har hört rykten om konflikter. För det andra, det skulle vara intressant att höra hur kommissionen tror att andra länder skall kunna uppmuntras att delta i Kyotoprocessen. Till exempel mötte jag nyligen Australiens ambassadör för Europeiska unionen. Australien deltar inte i Kyotoprocessen, och det planerar man uppenbarligen inte heller att göra. Kanhända har inte Australien några betydande koldioxidutsläpp, men det skulle kunna leda vägen till Sydostasien – ett mycket viktigt område där en ökad industrialisering förhöjer dessa utsläpp. För det tredje, vi borde reda ut vilken roll ledamöterna av Europaparlamentet skall ha när de närvarar vid sådana konferenser. Tidigare har mina kolleger haft allt mer besvärande erfarenheter från att ha deltagit vid sådana konferenser, till exempel konferensen i Johannesburg om hållbar utveckling. Kommissionen är alltid ytterst hjälpsam och upplyser parlamentsledamöterna så mycket som möjligt, men våra delegationer deltar inte i de sammanträden som hålls av EU-delegationerna i sig. Vi förstår inte varför vi inte kan vara observatörer till denna process. Det är absurt att representanter för Europas folk skall resa halvvägs runt jordklotet för att endast vara åskådare under en konferens där de personer som förhandlar på deras vägnar inte är direktvalda på europeiskt mandat. Vi skulle vilja se detta ändras så att vi åtminstone ges observatörsstatus under EU-sammanträden vid sådana konferenser."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph