Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-09-Speech-3-099"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021009.7.3-099"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, bien sûr, cet accord n'est pas le fruit d'un processus large de participation et de négociations entre tous les acteurs des sociétés des deux rives. Donc, il est ce qu'il est. Mais nous ne mégotons pas notre soutien à l'enjeu qu'il y a à construire des relations politiques durables entre les deux rives de la Méditerranée, et nous souhaitons aussi que le drame algérien puisse sortir du huis-clos tragique dans lequel il se joue depuis trop longtemps. Nous voulons donc faire le pari d'un développement partagé. Monsieur Morillon, je vais vous mettre à l'aise, soyez à l'aise : il ne s'agit pas d'ingérence quand nous parlons de déficit démocratique et de l'importance du soutien au développement des libertés dans ce pays. C'est le rapport du Bureau arabe du Programme des Nations unies pour le développement qui le dit lui-même. Il n'y a donc là aucune ingérence. La démocratie est le fondement du développement sous toutes ses dimensions. Mais pour gagner ce pari, pour pouvoir faire ce pari d'un développement partagé, il faut commencer par ne pas ajouter de la confusion au chaos en Algérie. Bien sûr, cet accord ne doit pas être un blanc-seing pour les autorités. Et pour ce faire, il doit reconnaître très clairement ce qu'il est aujourd'hui quasiment indécent de vouloir nier, c'est que les violences qui ensanglantent l'Algérie depuis plus de dix ans sont le fruit de groupes de tout poil, et quand je dis de tout poil, je dis évidemment bien sûr aussi des groupes de la sécurité militaire. Il faut le dire ! Des groupes paramilitaires. Il faut l'écrire ! M. Habib Souaidia, qui est présent dans cette tribune avec d'autres amis que je salue a été attaqué en diffamation par le général Nezzar. Il a dit : les généraux, ce sont eux les politiciens, ce sont eux les décideurs, ils ont tué des milliers de gens pour rien du tout. M. Nezzar a été débouté de sa plainte. Aurions-nous le centième du millionième de courage de ce lieutenant algérien ? Je crois qu'il faut commencer par reconnaître dans notre résolution les souffrances et les drames, les centaines de milliers de morts et les milliers de disparus. Deuxièmement, notre résolution doit clairement appeler à la levée de l'état d'urgence qui est une réelle mise en suspension des libertés, et les autorités publiques avec lesquelles nous négocions sont par décret de cet état d'urgence en suspension de leurs prérogatives mêmes, sous couvert du pouvoir militaire. Comment pouvons-nous l'accepter ?"@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, denne aftale er selvfølgelig ikke et resultat af en bred deltagelses- og forhandlingsproces mellem alle samfundsaktørerne på begge sider af Middelhavet. Derfor er den blevet, som den nu måtte blive. Men det betyder ikke, at vi ikke støtter den udfordring, som det er at skabe bæredygtige politiske forbindelser mellem Middelhavets to bredder. Vi håber også, at det algeriske problem ikke længere skal løses bag lukkede døre, sådan som det sørgeligt nok har være tilfældet alt for længe. Derfor ønsker vi at tage den demokratiske udviklings udfordring op. Jeg kan berolige Dem med, hr. Morillon, at der ikke er tale om indblanding, når vi nævner det demokratiske underskud og vigtigheden af, at man støtter indførelsen af frihedsrettigheder i landet. Det står der også i rapporten fra de arabiske landes kontor under FN's Udviklingsprogram. Der er således ikke tale om indblanding. Demokrati er grundlaget for enhver form for udvikling. Men hvis vi skal tage denne udfordring op og skabe en demokratisk udvikling, er det første, vi skal gøre, at lade være med at skabe mere forvirring omkring Algeriets kaos. Denne aftale skal selvfølgelig ikke være et carte blanche til myndighederne. Derfor er der en ting, som skal fremgå meget tydeligt, nemlig at det i dag næsten er uanstændigt at nægte, at den vold, der har hærget Algeriet i over 10 år, skyldes grupper af enhver art, og når jeg siger "af enhver art", mener jeg naturligvis også militære sikkerhedsgrupper. Det skal vi sige højt! Der er tale om paramilitære grupper, og det skal vi også skrive! Habib Souaidia, der sidder i tilhørerlogen sammen med andre af vores venner, som jeg gerne vil byde velkommen, er blevet anklaget for bagvaskelse af general Nezzar. Han har nemlig sagt, at det er generalerne, som er de egentlige politikere og beslutningstagere, og at det er dem, der har slået tusindvis af mennesker ihjel uden grund. Hr. Nezzars klage blev afvist. Har vi den mindste brøkdel af denne algeriske løjtnants mod? Jeg tror, at vi skal starte med at nævne lidelserne og dramaerne, de hundredtusinde døde og de tusindvis af forsvundne i vores beslutning. Derudover skal vi i vores beslutning klart opfordre til en ophævelse af den undtagelsestilstand, hvor frihedsrettighederne reelt er sat ud af kraft, og hvor de offentlige myndigheder, som vi forhandler med, under dække af militærmagten ikke udøver deres privilegier på grund af denne undtagelsestilstand. Hvordan kan vi acceptere det?"@da1
"Frau Präsidentin, natürlich ist dieses Abkommen nicht das Ergebnis eines breiten Mitwirkungs- und Verhandlungsprozesses zwischen allen Akteuren der Gesellschaften beiderseits des Mittelmeeres. Es ist, was es ist. Aber wir geizen nicht mit unserer Unterstützung für den Aufbau nachhaltiger politischer Beziehungen zwischen beiden Ufern des Mittelmeeres, und wir wünschen zugleich, dass das algerische Drama aus der tragischen Sackgasse herauskommt, in der es sich seit so langer Zeit abspielt. Wir wollen also auf eine gemeinsame Entwicklung setzen. Ich kann Sie beruhigen, Herr Morillon, es geht nicht um Einmischung, wenn wir von einem demokratischen Defizit und von der Bedeutung der Unterstützung für die Entwicklung der Freiheiten in diesem Land sprechen. Auch der Bericht des arabischen Büros des Programms der Vereinten Nationen für Entwicklung besagt dies. Das hat also mit Einmischung nichts zu tun. Demokratie ist die Grundlage der Entwicklung in all ihren Dimensionen. Um aber diese Herausforderung der gemeinsamen Entwicklung erfolgreich zu bewältigen, muss man damit beginnen, nicht noch mehr Konfusion in das Chaos in Algerien zu bringen. Natürlich darf dieses Abkommen nicht zu einer Blankovollmacht für die Behörden werden. Um das zu gewährleisten, gilt es klar anzuerkennen, was heute schamlos wäre, zu leugnen, dass nämlich die Gewalttaten, die sich in Algerien seit mehr als zehn Jahren ereignen, das Werk von Gruppen aller Couleur sind, und wenn ich sage aller Couleur meine ich natürlich auch die militärischen Sicherheitsgruppen. Das muss gesagt werden! Paramilitärische Gruppen. Das muss geschrieben werden! Herr Habib Souaidia, den ich zusammen mit anderen Freunden hier unter uns begrüßen möchte, wurde durch General Nezzar wegen Verleumdung verklagt. Er hatte gesagt: Die Generäle machen die Politik, sie treffen die Entscheidungen, sie haben Tausende für nichts und wieder nichts umgebracht. Die Klage von Herrn Nezzar wurde abgewiesen. Hätten wir auch nur einen Bruchteil des Mutes dieses algerischen Leutnants gehabt? Meiner Meinung nach sollten wir in unserer Entschließung zunächst die Leiden und die Dramen, die Hunderttausende Toten und die Tausende Vermissten anerkennen. Zweitens muss unsere Entschließung klar und eindeutig zur Aufhebung des Ausnahmezustands aufrufen, der einer echten Aussetzung der Freiheiten gleichkommt. Die Behörden, mit denen wir verhandeln, sind mit der Verhängung des Ausnahmezustands mit Rückendeckung durch die Militärmacht ihrer eigenen Befugnissee enthoben worden. Wie kann man das hinnehmen?"@de7
"Κυρία Πρόεδρε, εννοείται πως η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί καρπό μιας ευρείας διαδικασίας συμμετοχής και διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε όλους τους κύριους παράγοντες των δύο πλευρών. Για αυτό είναι έτσι όπως είναι. Ωστόσο, υποστηρίζουμε αταλάντευτα την πρόκληση για δημιουργία βιώσιμων πολιτικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές της Μεσογείου. Επιπλέον, επιθυμούμε η τραγική κρίση που διέρχεται η Αλγερία να μπορέσει να βγει από την τραγική μυστικότητα μέσα στην οποία εξελίσσεται εδώ και πάρα πολύ καιρό τώρα. Θέλουμε, επομένως, να δεχτούμε την πρόκληση για κοινή ανάπτυξη. Μην ανησυχείτε, κύριε Morillon, δεν πρόκειται για επέμβαση όταν μιλούμε για δημοκρατικό έλλειμμα και για τη σπουδαιότητα της υποστήριξης της ανάπτυξης των ελευθεριών σε αυτήν τη χώρα. Αυτό το λέει και η έκθεση του ίδιου του αρμόδιου για τις αραβικές χώρες γραφείου του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία επέμβαση. Η δημοκρατία αποτελεί το θεμέλιο της ανάπτυξης σε όλες της τις μορφές. Ωστόσο, προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αυτήν την πρόκληση, προκειμένου να δεχτούμε την πρόκληση για κοινή ανάπτυξη, πρέπει να φροντίσουμε, καταρχάς, να μην δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση στο χάος που ήδη επικρατεί στην Αλγερία. Η σύναψη αυτής της συμφωνίας, βέβαια, δεν σημαίνει ότι αφήνουμε περιθώριο στις αρχές της Αλγερίας για λήψη αποφάσεων εν λευκώ. Προκειμένου να αποφύγουμε κάτι τέτοιο, πρέπει να αναγνωριστεί σαφώς ότι σήμερα θα ήταν στην ουσία ανέντιμο να αρνηθούμε ότι οι βιαιοπραγίες που αιματοκυλούν την Αλγερία για περισσότερα από δέκα χρόνια οφείλονται στις κάθε είδους ομάδες, και όταν λέω “κάθε είδους”, εννοώ φυσικά και τις στρατιωτικές ομάδες. Πρέπει να το πούμε! Παραστρατιωτικές ομάδες. Πρέπει να το γράψουμε! Ο κ. Habib Souaidia, ο οποίος βρίσκεται σε αυτήν την αίθουσα μαζί με ορισμένους ακόμα φίλους τους οποίους θα ήθελα να χαιρετίσω, κατηγορήθηκε για συκοφαντική δυσφήμηση από τον στρατηγό Nezzar. Ο κ. Souaidia είπε ότι οι στρατηγοί, οι οποίοι είναι οι πραγματικοί πολιτικοί και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις στην Αλγερία, σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους για το τίποτα. Η μήνυση του κ. Nezzar απερρίφθη. Θα είχαμε άραγε ένα ψήγμα έστω από το θάρρος αυτού του αλγερινού υπολοχαγού; Νομίζω ότι πρέπει πρώτα από όλα να αναγνωρίσουμε στο ψήφισμά μας τον πόνο και τα δράματα, τους εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και τους χιλιάδες αγνοούμενους. Δεύτερον, στο ψήφισμά μας θα πρέπει να απαιτείται ρητώς η άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, η οποία αποτελεί πραγματική στέρηση των ελευθεριών. Οι δημόσιες αρχές με τις οποίες διαπραγματευόμαστε, κηρύσσοντας τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στερήθηκαν ακόμα και τα δικά τους προνόμια με το πρόσχημα της στρατιωτικής εξουσίας. Πώς μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο;"@el8
"Madam President, of course this agreement is not the result of an extensive process of participation and negotiation between all the main players from both sides. Consequently, it is what it is. Our support, however, for the challenge of forging lasting political relations between both sides of the Mediterranean is unstinting, and we also hope that the Algerian crisis can emerge from behind closed doors where it has tragically played out for too long. We would therefore like to take up the challenge of shared development. Mr Morillon, I am going to put your mind at ease, please be reassured: we are not interfering when we talk of the democratic deficit and of the importance of supporting the development of freedom in this country. The report of the Arab States office of the United Nations Development Programme says this itself. It is therefore not a matter of interference at all. Democracy is the foundation of development in all its forms. However, in order to meet this challenge, in order to take up this challenge of shared development, we must begin by not adding confusion to the chaos in Algeria. Certainly, this agreement must not give the authorities free rein. In order to avoid this, it is necessary to very clearly acknowledge that, today, it is practically indecent to deny that the violence that has blighted Algeria for more than ten years is down to groups of all kinds, and when I say all kinds, clearly I am also talking about military security groups. This has to be said! Paramilitary groups. This has to be written! Mr Habib Souaidia, who is present here today along with other friends whom I would like to greet, was accused of slander by General Nezzar. Mr Souaidia said that the generals, who are the real politicians and decision-makers, have killed thousands of people for no reason at all. The case brought by Mr Nezzar was thrown out. Will we have just the merest fraction of the courage of this Algerian lieutenant? I believe that we should start by acknowledging in our resolution the suffering and tragedy, the hundreds of thousands who have died and the thousands who have disappeared. Secondly, our resolution must clearly call for the lifting of the state of emergency which is a real denial of freedom, and the public authorities with whom we negotiate, by declaring this state of emergency, have even let their prerogatives lapse, under the guise of military power. How can we accept this?"@en3
"Señora Presidenta, es evidente que este acuerdo no es fruto de un largo proceso de participación y de negociación entre los principales colectivos de ambas partes. En consecuencia, es lo que es. Nuestro apoyo, no obstante, al reto de tejer relaciones políticas duraderas entre ambas orillas del Mediterráneo es firme, y confiamos además en que el drama argelino pueda salir del trágico enclaustramiento en el que se halla desde hace mucho tiempo. Por consiguiente, nos gustaría aceptar el desafío del desarrollo compartido. Señor Morillon, voy a tranquilizarle; cálmese, por favor: no estamos interfiriendo, cuando hablamos de déficit democrático y de la importancia de respaldar el desarrollo de las libertades en este país. El mismo informe de la Oficina de los estados árabes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lo dice. Por tanto, no es una cuestión de interferencia, de ningún modo. La democracia es el pilar del desarrollo en todas sus formas. No obstante, para responder a este reto, para aceptar el reto del desarrollo compartido, debemos empezar no añadiendo confusión al caos en Argelia. En efecto, este acuerdo no debe dar carta blanca a las autoridades. Para evitarlo, es necesario reconocer, con toda claridad, que hoy es prácticamente una indecencia negar que la violencia que lleva asolando Argelia durante más de diez años se debe a grupos de toda índole, y cuando digo de toda índole, me refiero también, por supuesto, a los grupos de seguridad militar. Esto hay que decirlo así. Grupos paramilitares. Hay que escribirlo. El Sr. Habib Suaidia, que está presente hoy aquí junto con otros amigos a quienes me gustaría saludar, fue acusado de difamación por el general Nezzar. El Sr. Suaidia ha afirmado que los generales, que son los auténticos políticos, quienes de verdad toman las decisiones, han matado a miles de personas sin ningún motivo. La denuncia del Sr. Nezzar fue desestimada. ¿Tendremos una mínima parte del coraje de este teniente argelino? Creo que deberíamos comenzar reconociendo en nuestra resolución el sufrimiento y la tragedia, así como a los cientos de miles de personas que han muerto y a los miles que han desaparecido. En segundo lugar, nuestra resolución debe pedir con toda claridad el levantamiento del estado de emergencia que suprime las libertades. Las autoridades públicas con quienes estamos negociando, al declarar este estado de emergencia, han perdido sus prerrogativas bajo la apariencia de un poder militar. ¿Cómo podemos aceptar esto?"@es12
"Arvoisa puhemies, tietenkään tämä sopimus ei ole syntynyt sellaisen laajamittaisen neuvotteluprosessin tuloksena, johon olisivat osallistuneet kummankin osapuolen kaikki tärkeimmät eturyhmät. Se näkyy lopputuloksessa. Me kuitenkin tuemme väsymättä pyrkimyksiä luoda kestävät poliittiset suhteet molemmin puolin Välimerta, ja toivomme myös, että Algerian kriisi saadaan takaisin päivänvaloon sen oltua aivan liian kauan pimennossa. Sen vuoksi haluammekin tarttua yhteisen kehityksen haasteeseen. Hyvä jäsen Morillon, ei ole mitään syytä huoleen: me emme puutu Algerian sisäisiin asioihin puhuessamme demokratiavajeesta ja kansalaisvapauksien lisäämisen tärkeydestä. Yhdistyneiden Kansakuntien kehitysohjelman arabivaltioiden toimiston raportissa vahvistetaan sama asia. Kysymys ei siis lainkaan ole sisäisiin asioihin puuttumisesta. Demokratia on kaiken kehityksen perusta. Pystyäksemme vastaamaan yhteisen kehityksen haasteeseen meidän on aloitettava varomalla ainakaan lisäämästä Algeriassa vallitsevaa kaaosta. Assosiaatiosopimuksen ei varmaankaan ole tarkoitus antaa ohjaksia Algerian viranomaisille. Jotta niin ei kävisi, meidän on tärkeää tunnustaa riittävän selkeästi – ja nykyisessä tilanteessa sitä taitaa olla mahdotonta kiistää – että syylliset Algeriassa jo yli kymmenen vuotta esiintyneisiin väkivaltaisuuksiin löytyvät kaikista yhteiskuntaryhmistä, ja kun sanon kaikista, tarkoitan myös sotilaallisia turvallisuusjoukkoja. Tämä on sanottava ääneen! Tämä koskee myös puolisotilaallisia joukkoja. Tästä asiasta on kirjoitettava! Täällä on tänään paikalla Habib Souaidia, samoin kuin joukko muitakin asianomaisia – tervehdys heille – joka joutui syytteeseen kenraali Nezzarin herjaamisesta. Souaidia oli sanonut, että kenraalit, jotka ovat todellisia poliitikkoja ja päätöksentekijöitä, ovat tappaneet tuhansia ihmisiä syyttä. Kenraali Nezzarin nostama syyte hylättiin. Onko meillä edes hitunen siitä rohkeudesta kuin tällä algerialaisella luutnantilla? Mielestäni meidän olisi tunnustettava aluksi päätöslauselmassamme ihmisten kärsimykset ja tragedia sekä sadattuhannet kuolonuhrit ja tuhannet kadonneet. Toiseksi päätöslauselmassa on selkeästi vaadittava hätätilan purkamista, koska se merkitsee kansalaisten vapauksien voimakasta rajoittamista. Viranomaiset, joiden kanssa neuvottelemme, ovat jopa luopuneet valtaoikeuksistaan ja piiloutuneet sotilasvallan taakse julistamalla voimaan hätätilan. Voimmeko me hyväksyä tämän?"@fi5
"Signora Presidente, quest’accordo non è certo frutto di un vasto processo di partecipazione e di negoziati fra tutti gli attori sociali sulle due sponde del Mediterraneo. Di conseguenza, è quello che è. Ma noi non lesiniamo il nostro sostegno affinché si costruiscano relazioni politiche durevoli fra le due rive del Mediterraneo, augurandoci al tempo stesso che il dramma algerino riesca a uscire dal silenzio in cui è avvolto da troppo tempo. Vogliamo quindi scommettere su uno sviluppo condiviso. Onorevole Morillon, vorrei tranquillizzarla, si rassicuri: non si tratta di ingerenza quando parliamo di democratico e dell’importanza del sostegno allo sviluppo delle libertà in Algeria. Lo dice lo stesso rapporto dell’Ufficio arabo del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite. Non vi è dunque alcuna ingerenza. La democrazia è il fondamento dello sviluppo in tutti i suoi aspetti. Ma per vincere questa scommessa, per poter raccogliere la sfida di uno sviluppo condiviso, bisogna evitare di aggiungere confusione al caos algerino. Certo, questo accordo non deve dare carta bianca alle autorità. E per evitare che ciò avvenga, deve riconoscere molto chiaramente una cosa che oggi è pressoché indecente voler negare, e cioè che le violenze che insanguinano l’Algeria da più di dieci anni vengono perpetrate da gruppi d’ogni provenienza, e quando dico d’ogni provenienza intendo anche gruppi della sicurezza militare. Bisogna dirlo! Gruppi paramilitari. Bisogna scriverlo! Habib Souaidia, presente in quest’Aula con altri amici che colgo l’occasione per salutare, è stato accusato di diffamazione dal generale Nezzar. Egli aveva detto: sono i generali i veri politici, sono loro a prendere le decisioni, hanno ucciso migliaia di persone per niente. La querela del generale Nezzar è stata respinta. Chi di noi avrebbe un centesimo del coraggio di questo tenente algerino? Credo sia necessario cominciare col riconoscere nella nostra risoluzione le sofferenze e i drammi, le centinaia di migliaia di morti e le migliaia di scomparsi. In secondo luogo, la nostra risoluzione deve chiedere fermamente l’abolizione dello stato d’emergenza che è una vera e propria sospensione delle libertà, tanto che le autorità pubbliche con le quali stiamo negoziando, decretando questo stato d’emergenza, si vedono private delle loro stesse prerogative, in nome del potere militare. Come possiamo accettare una cosa simile?"@it9
"Madam President, of course this agreement is not the result of an extensive process of participation and negotiation between all the main players from both sides. Consequently, it is what it is. Our support, however, for the challenge of forging lasting political relations between both sides of the Mediterranean is unstinting, and we also hope that the Algerian crisis can emerge from behind closed doors where it has tragically played out for too long. We would therefore like to take up the challenge of shared development. Mr Morillon, I am going to put your mind at ease, please be reassured: we are not interfering when we talk of the democratic deficit and of the importance of supporting the development of freedom in this country. The report of the Arab States office of the United Nations Development Programme says this itself. It is therefore not a matter of interference at all. Democracy is the foundation of development in all its forms. However, in order to meet this challenge, in order to take up this challenge of shared development, we must begin by not adding confusion to the chaos in Algeria. Certainly, this agreement must not give the authorities free rein. In order to avoid this, it is necessary to very clearly acknowledge that, today, it is practically indecent to deny that the violence that has blighted Algeria for more than ten years is down to groups of all kinds, and when I say all kinds, clearly I am also talking about military security groups. This has to be said! Paramilitary groups. This has to be written! Mr Habib Souaidia, who is present here today along with other friends whom I would like to greet, was accused of slander by General Nezzar. Mr Souaidia said that the generals, who are the real politicians and decision-makers, have killed thousands of people for no reason at all. The case brought by Mr Nezzar was thrown out. Will we have just the merest fraction of the courage of this Algerian lieutenant? I believe that we should start by acknowledging in our resolution the suffering and tragedy, the hundreds of thousands who have died and the thousands who have disappeared. Secondly, our resolution must clearly call for the lifting of the state of emergency which is a real denial of freedom, and the public authorities with whom we negotiate, by declaring this state of emergency, have even let their prerogatives lapse, under the guise of military power. How can we accept this?"@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, deze overeenkomst is uiteraard niet het product van een uitvoerig proces van participatie en onderhandelingen tussen alle actoren van de samenlevingen ten noorden en ten zuiden van de Middellandse Zee. De overeenkomst is dus wat hij is. Wij willen desondanks onze steun uitspreken voor deze kans om duurzame politieke banden te smeden tussen de landen aan beide kanten van de Middellandse Zee. Verder hopen wij dat het tragische Algerijnse drama zich niet langer achter gesloten deuren blijft afspelen. Deze situatie heeft nu al te lang geduurd. Wat wij willen is een gedeelde ontwikkeling. Mijnheer Morillon, ik wil u geruststellen: van inmenging in de interne aangelegenheden is geen sprake. Wij spreken hier immers over een democratisch tekort en over het belang van steun aan de ontwikkeling van de vrijheden in dit land. Dit punt wordt bevestigd in het verslag van het Arabisch Bureau over het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. Van inmenging is dus geen sprake. De democratie is de basis voor ontwikkeling in al haar dimensies binnen Algerije. De beoogde ontwikkeling heeft echter alleen een kans van slagen als er geen onduidelijkheden worden gecreëerd. De situatie is al chaotisch genoeg. Natuurlijk mag deze overeenkomst geen blancovolmacht voor de autoriteiten worden. Daarom moeten we volmondig erkennen wat tot op heden maar al te vaak is ontkend, namelijk dat het geweld dat al meer dan tien jaar voortduurt in Algerije wordt veroorzaakt door alle denkbare groeperingen, dus ook door militaire groeperingen die moeten zorgen voor veiligheid: paramilitaire groeperingen dus. Dit moet gezegd en opgeschreven worden! De heer Habib Souaidia, die zich hier met andere vrienden op de tribune bevindt – ik wil ze hartelijk welkom heten – is door generaal Nezzar beschuldigd van laster. Souaidia heeft gezegd dat de generaals in feite de politici zijn die de beslissingen nemen en die duizenden mensen zonder enige reden hebben laten vermoorden. De aanklacht van de heer Nezzar is ongegrond verklaard. Beschikken wij over een fractie van de moed van de Algerijnse luitenant Souaidia? Laten we maar eens beginnen door in onze resolutie erkenning te tonen voor het lijden, de ellende, de honderdduizenden doden en de duizenden vermisten. In de tweede plaats moeten wij in onze resolutie duidelijk een oproep doen tot opheffing van de noodtoestand. De vrijheden zijn in het kader van deze noodtoestand immers ernstig beknot. Door de noodtoestand af te kondigen hebben de openbare autoriteiten met wie we onderhandelen hun eigen prerogatieven uit handen gegeven ten gunste van de militairen. Hoe kunnen wij deze situatie accepteren?"@nl2
"Senhora Presidente, é evidente que este acordo não é fruto de um processo alargado de participação e negociação entre todos os actores sociais de ambos os lados do Mediterrâneo. Assim, é o que é. Mas não poupámos o nosso apoio àquilo que está em jogo na construção das relações políticas duradouras entre essas duas partes, e esperamos por outro lado que o drama argelino possa sair do secretismo trágico em que se joga desde há demasiado tempo. Queremos portanto apostar num desenvolvimento partilhado. Senhor Deputado Morillon, vou pô-lo à vontade, pode estar certo disso: não se trata de ingerência quando falamos de défice democrático e da importância do apoio ao desenvolvimento das liberdades daquele país. É o próprio relatório do gabinete árabe do programa das Nações Unidas para o desenvolvimento que o diz. Assim, não há aqui nenhuma ingerência. A democracia é o fundamento do desenvolvimento, em todas as suas dimensões. Mas, para ganhar essa aposta, para podermos apostar num desenvolvimento partilhado, há que começar por não acrescentar ainda mais confusão ao caos na Argélia. Evidentemente que este acordo não deve ser um cheque em branco para as autoridades. E, para isso, tem de reconhecer muito claramente aquilo que é hoje em dia quase indecente pretender negar, que as violências que ensanguentam a Argélia à mais de dez anos são fruto de grupos de todos os tipos, e quando digo de todos os tipos, refiro-me também aos grupos da segurança militar. Há que dizê-lo! Grupos paramilitares. Há que ficar escrito! Habib Souaidia, presente nesta tribuna com outros amigos que saúdo, foi acusado de difamação pelo General Nezzar. Ele disse: os generais, são eles os políticos, são eles os que decidem, mataram milhares de pessoas para nada. O caso levantado pelo General Nezzar foi rejeitado. Teríamos nós a centésima milionésima parte da coragem deste tenente argelino? Penso que há que começar por reconhecer na nossa resolução os sofrimentos e os dramas, as centenas de milhares de mortos e os milhares de desaparecidos. Em segundo lugar, a nossa resolução tem claramente que apelar para o levantamento do estado de emergência, que representa uma verdadeira suspensão das liberdades, e as autoridades públicas com que estamos a negociar encontram-se suspensas, por decreto desse estado de emergência, das suas próprias prerrogativas, a coberto do poder militar. Como é que podemos aceitar esta situação?"@pt11
"Fru talman! Detta avtal är självklart inte resultatet av en omfattande process där alla parter i samhällena på bägge sidorna Medelhavet har deltagit och förhandlat. Nu är det alltså vad det är. Men vi får inte knussla med vårt stöd till det viktiga projekt som går ut på att bygga upp varaktiga politiska förbindelser mellan de båda sidorna av Medelhavet. Det algeriska lidandet har under alltför lång tid pågått inom stängda dörrar och vi önskar att denna tragiska slutenhet skall få ett slut. Vi vill alltså satsa på delad utveckling. Herr Morillon! Jag skall lugna er, ni kan vara lugn: det rör sig inte om inblandning när vi talar om demokratiskt underskott och betydelsen av att stödja utvecklingen av friheter i detta land. Detta står att läsa i rapporten från UNDP:s arabiska regionkontor. Det rör sig således inte om någon inblandning. Demokrati utgör grunden för utveckling i alla dess former. Men för att lyckas med denna satsning, för att kunna satsa på delad utveckling, måste man börja med att inte tillföra förvirring till det kaos som råder i Algeriet. Detta avtal får självklart inte vara en blankofullmakt till myndigheterna. Därför måste det mycket tydligt ange något som i dag nästan är ovärdigt att inte erkänna, nämligen att många olika grupper är skyldiga till det våld som har dränkt Algeriet i blod i mer än tio år, och när jag säger många olika menar jag givetvis också militära säkerhetsgrupper. Det måste sägas! Paramilitära grupper. Det måste skrivas! Habib Souaidia som sitter på åhörarläktaren tillsammans med vänner – jag vill välkomna dem – har attackerats av general Nezzar för ärekränkning. Han har sagt att generalerna är de egentliga politikerna, det är de som är beslutsfattarna, och de har dödat tusentals människor för ingenting alls. Nezzars klagomål avvisades. Kommer vi att ha en hundradels miljondel av denne algeriske löjtnants mod? Jag tror att vi måste inleda vår resolution med att erkänna lidandet, tragedierna, de hundratusentals döda och tusentals försvunna. För det andra: vår resolution måste klart och tydligt uppmana till ett slut på undantagstillståndet, som verkligen är frihetsberövande. De offentliga myndigheter som vi förhandlar med är i kraft av detta undantagstillstånd dessutom berövade sina egna prerogativ, med den militära makten som täckmantel. Hur kan vi gå med på det?"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph