Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-09-Speech-3-096"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021009.7.3-096"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, la situation dans laquelle se trouve l'Algérie ne peut nous laisser indifférents. Au contraire, elle doit nous amener à nous impliquer davantage dans un examen lucide de l'état actuel du pays et à aider la population algérienne à surmonter les difficultés du moment. C'est pourquoi j'apporte tout mon soutien à l'accord d'association euro-méditerranéen qui nous est aujourd'hui soumis pour avis conforme. Celui-ci me semble aller dans le bon sens pour quatre raisons principales. Il s'inscrit dans la logique même du processus engagé à Barcelone, favorisant le dialogue euro-méditerranéen. Cet accord facilitera l'intégration régionale et en particulier l'Union du Maghreb arabe que nous appelons de tous nos vœux. Cet accord constitue un signal fort de solidarité des citoyens européens envers la population algérienne. Et surtout, cet accord devrait soutenir l'Algérie dans ses efforts d'ouverture, de réformes et de modernisation. C'est bien là l'essentiel. Dans ce contexte, je me réjouis du large consensus qui s'est dégagé au sein de la commission des affaires étrangères en faveur des mesures proposées. Néanmoins, notre avis conforme ne doit pas être interprété comme un blanc-seing accordé aux autorités algériennes. En effet, nous devons rester vigilants sur les questions de droits de l'homme, de démocratie et de bonne gouvernance. Il s'agit là de valeurs fondamentales qui sont à la base même de l'Union européenne et dont le respect constitue une condition nécessaire à une bonne mise en œuvre de l'accord. C'est pourquoi la proposition de résolution du Parlement rappelant ces exigences va dans le bon sens et doit être considérée avec le plus grand sérieux. Vous me permettrez d'ajouter qu'en tant que Française, je suis particulièrement sensible aux difficultés que connaît la population algérienne depuis si longtemps. Les souffrances de ce pays n'ont qu'assez duré. Il est urgent que nous nous mobilisions tous pour trouver des solutions concrètes. L'accord d'association y contribuera si nous sommes en mesure de jeter un regard objectif sur les problèmes réels de l'Algérie."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, fru kommissær, kære kolleger, Algeriets situation lader os ikke uberørte. Tværtimod bør den få os til at yde en ekstra indsats for klart at analysere den aktuelle situation i landet og bistå den algeriske befolkning i bestræbelserne for at løse de aktuelle vanskeligheder. Jeg støtter derfor fuldt og helt det forslag om indgåelse af Euro-Middelhavsassocieringsaftalen, som i dag er forelagt Europa-Parlamentet med henblik på afgivelse af samstemmende udtalelse. Jeg finder, at aftalen peger i den rigtige retning, hvilket jeg begrunder med fire forhold. Aftalen falder helt i tråd med tankerne bag Barcelona-processen, som lægger vægt på Euro-Middelhavsdialogen. Aftalen vil fremme den regionale integration og i særdeleshed etableringen af en arabisk Maghreb-union, som vi afgjort støtter. Aftalen sender et klart signal om de europæiske borgeres solidaritet med den algeriske befolkning. Og ikke mindst burde aftalen støtte Algeriet i bestræbelserne for at skabe åbenhed, reformer og modernisering. Det er det helt afgørende punkt. I denne forbindelse glæder jeg mig over, at der i Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik var bred enighed om de foreslåede foranstaltninger. Europa-Parlamentets samstemmende udtalelse skal imidlertid ikke udlægges som et carte blanche til myndighederne i Algeriet. Vi bør fortsat være årvågne, når det gælder spørgsmål om menneskerettigheder, demokrati og styreformer. Der er tale om grundlæggende værdier, som er selve fundamentet for EU, og respekt for disse værdier er en nødvendig forudsætning for vellykket gennemførelse af aftalen. Derfor peger Europa-Parlamentets beslutningsforslag, som bringer disse krav i erindring, i den rigtige retning og bør tages særdeles alvorligt. Tillad mig at tilføje, at jeg som franskmand er særligt berørt af de vanskeligheder, det algeriske folk så længe har været konfronteret med. Landets lidelser har varet længe nok. Det er bydende nødvendigt, at vi alle gør vores yderste for at finde konkrete løsninger. Associeringsaftalen vil bidrage hertil, hvis vi er i stand til at se objektivt på de faktiske problemer i Algeriet."@da1
"Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Situation Algeriens kann uns nicht gleichgültig lassen. Im Gegenteil, sie muss uns veranlassen, die aktuelle Lage im Land klarsichtig zu untersuchen und der algerischen Bevölkerung bei der Überwindung der derzeitigen Schwierigkeiten behilflich zu sein. Deshalb unterstütze ich das uns heute zur Stellungnahme vorliegende Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen voll und ganz. Es scheint mir in die richtige Richtung zu gehen, und zwar aus vier wesentlichen Gründen. Es ordnet sich in die Logik des Barcelona-Prozesses ein und fördert den Europa-Mittelmeer-Dialog. Dieses Abkommen wird die regionale Integration und insbesondere die Union des arabischen Maghreb, die wir uns wünschen, voranbringen. Dieses Abkommen ist ein starkes Signal der Solidarität der europäischen Bürger mit der algerischen Bevölkerung. Vor allem soll es Algerien bei seinen Bemühungen um Öffnung, um Reformen und um Modernisierung unterstützen. Das ist das Wesentliche. In diesem Sinne freue ich mich über den breiten Konsens, der sich im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten zugunsten der vorgeschlagenen Maßnahmen herausgebildet hat. Allerdings darf unsere Zustimmung nicht als ein Freibrief für die algerischen Behörden gewertet werden. Wir müssen in den Fragen der Menschenrechte, der Demokratie und der guten Staatsführung wachsam bleiben. Es handelt sich dabei um Grundwerte, auf denen die Europäische Union basiert und deren Einhaltung eine notwendige Voraussetzung für eine korrekte Umsetzung des Abkommens darstellt. Deshalb geht der Entschließungsentwurf des Parlaments, der diese Forderungen aufgreift, in die richtige Richtung und verdient eine ernsthafte Prüfung. Lassen Sie mich noch hinzufügen, dass mir als Französin die Schwierigkeiten, denen die algerische Bevölkerung seit so langer Zeit ausgesetzt ist, besonders nahe gehen. Dieses Land hat lange genug gelitten. Nun kommt es darauf an, das wir uns alle mobilisieren, um konkrete Lösungen zu finden. Das Assoziationsabkommen wird dazu einen Beitrag leisten, wenn wir in der Lage sind, die realen Probleme Algeriens objektiv zu sehen."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Αλγερία δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους. Αντίθετα, θα πρέπει να μας κάνει να εμπλακούμε περισσότερο σε μια σαφή εκτίμηση της σημερινής κατάστασης της χώρας και να βοηθήσουμε τον λαό της Αλγερίας να υπερβεί τις τωρινές δυσκολίες. Για αυτό, υποστηρίζω πλήρως την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης που μας υποβλήθηκε σήμερα προς έγκριση. Είμαι της άποψης ότι η συμφωνία αυτή ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση για τέσσερις βασικούς λόγους. Εντάσσεται στην ίδια τη λογική της διαδικασίας που αποφασίστηκε στη Βαρκελώνη, καθώς ενθαρρύνει τον ευρωμεσογειακό διάλογο. Η συμφωνία αυτή θα διευκολύνει την περιφερειακή ενοποίηση, και κυρίως την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ, την οποία επιθυμούμε ολόψυχα. Η συμφωνία αυτή αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη αλληλεγγύης των ευρωπαίων πολιτών απέναντι στον λαό της Αλγερίας. Κυρίως όμως, η συμφωνία αυτή θα έπρεπε να υποστηρίζει τις προσπάθειες της Αλγερίας για άνοιγμα, μεταρρυθμίσεις, και εκσυγχρονισμό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σε αυτό το πλαίσιο, αισθάνομαι ικανοποίηση από την ευρεία συναίνεση υπέρ των προτεινόμενων μέτρων που σχηματίστηκε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής. Ωστόσο, η σύμφωνη γνώμη μας δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως παροχή στις αρχές της Αλγερίας του δικαιώματος της εν λευκώ λήψης αποφάσεων. Πρέπει να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε όσον αφορά τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και σωστής διακυβέρνησης. Πρόκειται για θεμελιώδεις αξίες οι οποίες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεπώς ο σεβασμός αυτών των αξιών αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή εφαρμογή της συμφωνίας. Για αυτό η πρόταση ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, η οποία υπενθυμίζει αυτές τις απαιτήσεις, βαδίζει προς τη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να εξεταστεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σοβαρότητα. Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι, ως Γαλλίδα, είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητη ως προς τις δυσκολίες που υφίσταται ο λαός της Αλγερίας εδώ και πολύ καιρό. Αρκετά υπέφερε αυτή η χώρα. Είναι επιτακτική ανάγκη να κινητοποιηθούμε όλοι μας προκειμένου να εξεύρουμε συγκεκριμένες λύσεις. Η συμφωνία σύνδεσης θα συνεισφέρει σε αυτό, αρκεί να εξετάσουμε με αντικειμενικότητα τα πραγματικά προβλήματα της Αλγερίας."@el8
"Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, we cannot remain indifferent in the face of the current situation in Algeria. On the contrary, it should make us more committed to making a clear assessment of the current state of the country and to helping the Algerian people to overcome their difficulties. That is why I am giving my full support to the Euro-Mediterranean association agreement that has been presented to us for our agreement today. I believe it is along the right lines for four main reasons. This is part of the very rationale behind the process opened in Barcelona, encouraging Euro-Mediterranean dialogue. This agreement will facilitate regional integration and in particular the Arab Maghreb Union, which we are hoping for with all our might. This agreement sends a strong signal of the solidarity of European citizens with the Algerian people. And in particular, this agreement should support Algeria in its efforts to achieve openness, reforms and modernisation. That is the most important thing. In this context, I am pleased to see the broad consensus within the Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy in favour of the proposed measures. Nevertheless, our agreement must not be interpreted as giving the Algerian authorities carte blanche. We must remain vigilant on the subject of human rights, democracy and good governance. These fundamental values are the very cornerstone of the European Union and must be respected as a prerequisite for the correct implementation of the agreement. That is why Parliament’s motion for a resolution, which recalls these requirements, is along the right lines and should be given the utmost consideration. Please allow me to add that, as a Frenchwoman, I am particularly aware of the difficulties that the Algerian people has suffered for so long. The suffering of this country has gone on long enough. We all need to take urgent action to find concrete solutions. The association agreement will contribute to this if we are able to give objective consideration to Algeria’s real problems."@en3
"Señora Presidenta, Comisaria, Señorías, no podemos quedarnos indiferentes ante la situación actual de Argelia. Por el contrario, debería acrecentar nuestro compromiso de realizar un claro análisis del estado actual del país y de ayudar al pueblo argelino a superar sus dificultades. Por este motivo, doy mi apoyo pleno al Acuerdo Euromediterráneo de asociación que se ha presentado hoy ante nosotros para que le demos el visto bueno. Este acuerdo camina por la senda correcta por cuatro razones principales. Sigue la tónica del proceso abierto en Barcelona, favoreciendo el diálogo euromediterráneo. Este acuerdo facilitará la integración regional y, en particular, ayudará a hacer realidad la Unión del Magreb árabe, algo que deseamos con todas nuestras fuerzas. Este acuerdo envía una clara señal de solidaridad de los ciudadanos europeos hacia el pueblo argelino. Y, en particular, este acuerdo debería respaldar los esfuerzos de Argelia por lograr la apertura, las reformas y la modernización. Esto es lo más importante. En este contexto, me complace comprobar el amplio consenso existente dentro de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, a favor de las medidas propuestas. No obstante, nuestro acuerdo no debe interpretarse como que estamos dando carta blanca a las autoridades argelinas. Debemos estar alerta frente a la cuestión de los derechos humanos, la democracia y la buena gobernanza. Estos valores fundamentales son la piedra angular de la Unión Europea y su respeto constituye un requisito para la aplicación correcta de este acuerdo. Por esta razón, la propuesta de resolución del Parlamento, que vuelve a mencionar estos requisitos, va por el buen camino y debería gozar de la máxima consideración. Permítanme, por favor, añadir que, como francesa, soy particularmente consciente de las dificultades por las que lleva atravesando, desde hace mucho tiempo, el pueblo argelino. El sufrimiento de este pueblo se ha prolongado ya demasiado. Hemos de ponernos todos manos a la obra, sin dilación, para hallar soluciones concretas. El acuerdo de asociación contribuirá a ello si somos capaces de examinar con objetividad los problemas reales de Argelia."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, Algerian tämänhetkistä tilannetta ei voi vain seurata välinpitämättömänä. Pikemminkin meidän olisi sitouduttava entistä selvemmin arvioimaan maan nykytilannetta ja auttamaan Algerian kansaa voittamaan vaikeutensa. Siksi annan täyden tukeni Euro–Välimeri-assosiaatiosopimukselle, joka meille on tänään esitelty hyväksyttäväksi. Mielestäni se on oikeansuuntainen, pääasiassa neljästä syystä. Sopimuksen taustalla on sama perusajatus kuin Barcelonassa käynnistetyssä prosessissa, jonka tavoitteena on lisätä Euro–Välimeri-vuoropuhelua. Sopimuksella edistetään alueellista yhdentymistä ja erityisesti Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liiton perustamista, mitä toivomme kaikesta sydämestämme. Sopimuksella annetaan vahva viestin Euroopan kansalaisten solidaarisuudesta Algerian kansaa kohtaan. Erityisesti sopimuksella olisi tuettava Algeriaa sen pyrkimyksissä kohti avoimuutta, uudistuksia ja nykyaikaistumista. Tämä on tärkeintä. Siksi olenkin iloinen havaitessani ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnan olleen varsin yksimielinen ehdotetuista toimenpiteistä. Sopimuksen ei kuitenkaan pidä tulkita antavan vapaita käsiä Algerian viranomaisille. Meidän on pysyttävä valppaina ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja hyvään hallintoon liittyvissä asioissa. Nämä perusarvot ovat koko Euroopan unionin kulmakivi ja niistä on pidettävä kiinni sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon edellytyksinä. Juuri sen vuoksi parlamentin päätöslauselmaesitys, jossa nämä vaatimukset toistetaan, on oikeansuuntainen ja siihen on suhtauduttava sen ansaitsemalla vakavuudella. Haluaisin lisätä vielä, että ranskalaisena olen erityisen hyvin tietoinen vaikeuksista, joista Algerian kansa on joutunut kärsimään jo pitkään. Maan kärsimykset ovat jatkuneet kyllin kauan. Meidän on toimittava kiireellisesti konkreettisten ratkaisujen löytämiseksi. Assosiaatiosopimuksella edistetään näiden ratkaisujen löytämistä, jos vain pystymme tarkastelemaan objektiivisesti Algerian todellisia ongelmia."@fi5
"Signora Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, l’attuale situazione dell’Algeria non può lasciarci indifferenti. Anzi, deve spingerci a impegnarci maggiormente in un esame lucido dello stato attuale del paese e ad aiutare la popolazione algerina a superare le difficoltà del momento. Per questo do tutto il mio sostegno all’accordo di associazione euromediterraneo che ci viene oggi sottoposto per un parere conforme. Mi sembra che esso vada nella direzione giusta per quattro ragioni principali. Si inscrive nella logica stessa del processo avviato a Barcellona, favorendo il dialogo euromediterraneo. Questo accordo faciliterà l’integrazione regionale e in particolare l’Unione del Maghreb arabo che noi auspichiamo caldamente. Questo accordo costituisce un forte segnale di solidarietà da parte dei cittadini europei nei confronti della popolazione algerina. E, soprattutto, questo accordo dovrebbe sostenere l’Algeria nei suoi sforzi di apertura, di riforma e di modernizzazione. E’ questo l’essenziale. In tale contesto, sono lieta del vasto consenso creatosi in seno alla Commissione per gli affari esteri, i diritti dell’uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa a favore delle misure proposte. Tuttavia, il nostro parere conforme non deve essere interpretato come disponibilità a dare carta bianca alle autorità algerine. Dobbiamo infatti rimanere vigili sulle questioni dei diritti umani, della democrazia e del buon governo. Si tratta di valori fondamentali che sono alla base stessa dell’Unione europea e il cui rispetto costituisce una condizione necessaria per una buona attuazione dell’accordo. Per questo la proposta di risoluzione del Parlamento che ricorda questi requisiti va nella giusta direzione e deve essere considerata con la massima serietà. Permettetemi di aggiungere, inoltre, che in quanto francese, sono particolarmente sensibile alle difficoltà in cui versa da tanto tempo la popolazione algerina. La sofferenza di questo paese è durata abbastanza. E’ urgente mobilitarsi per trovare soluzioni concrete. L’accordo di associazione potrà contribuirvi se saremo in grado di gettare uno sguardo obiettivo sui problemi reali dell’Algeria."@it9
"Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, we cannot remain indifferent in the face of the current situation in Algeria. On the contrary, it should make us more committed to making a clear assessment of the current state of the country and to helping the Algerian people to overcome their difficulties. That is why I am giving my full support to the Euro-Mediterranean association agreement that has been presented to us for our agreement today. I believe it is along the right lines for four main reasons. This is part of the very rationale behind the process opened in Barcelona, encouraging Euro-Mediterranean dialogue. This agreement will facilitate regional integration and in particular the Arab Maghreb Union, which we are hoping for with all our might. This agreement sends a strong signal of the solidarity of European citizens with the Algerian people. And in particular, this agreement should support Algeria in its efforts to achieve openness, reforms and modernisation. That is the most important thing. In this context, I am pleased to see the broad consensus within the Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy in favour of the proposed measures. Nevertheless, our agreement must not be interpreted as giving the Algerian authorities carte blanche. We must remain vigilant on the subject of human rights, democracy and good governance. These fundamental values are the very cornerstone of the European Union and must be respected as a prerequisite for the correct implementation of the agreement. That is why Parliament’s motion for a resolution, which recalls these requirements, is along the right lines and should be given the utmost consideration. Please allow me to add that, as a Frenchwoman, I am particularly aware of the difficulties that the Algerian people has suffered for so long. The suffering of this country has gone on long enough. We all need to take urgent action to find concrete solutions. The association agreement will contribute to this if we are able to give objective consideration to Algeria’s real problems."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, mevrouw de commissaris, waarde collega’s, de situatie waarin Algerije zich bevindt kan ons niet onberoerd laten. We moeten daarom een scherpzinnige studie maken van de situatie waarin het land verkeert en de Algerijnse bevolking helpen de huidige moeilijkheden te overwinnen. Om die reden schaar ik mij achter de Euro-mediterrane associatieovereenkomst die ons in het kader van de instemmingsprocedure is voorgelegd. Ik ben van mening dat deze overeenkomst de goede kant op gaat, en wel om vier belangrijke redenen. De overeenkomst past in het kader van het proces van Barcelona ter stimulering van de euro-mediterrane dialoog. Deze overeenkomst zal de regionale integratie bespoedigen en vooral ook een stimulans vormen voor de door ons zo vurig gewenste Unie van de Arabische Maghreb. Met deze overeenkomst geven de Europese burgers een krachtig signaal van solidariteit af aan de Algerijnse bevolking. Voorts dienen wij met deze overeenkomst Algerije te stimuleren zich open te stellen, hervormingen door te voeren en te moderniseren. Dat is uiteindelijk waar het allemaal om draait. Ik ben dan ook verheugd over de brede consensus die zich binnen de Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid heeft afgetekend ten gunste van de voorgestelde maatregelen. Onze instemming mag evenwel niet worden opgevat als een blancovolmacht aan de Algerijnse autoriteiten. Wij moeten waakzaam blijven op het gebied van de mensenrechten, de democratie en goede . Dit zijn fundamentele waarden die aan de basis van de Europese Unie zelf ten grondslag liggen. De naleving van deze waarden vormt een voorwaarde voor de goede tenuitvoerlegging van de overeenkomst. Daarom kan ik mij vinden in de ontwerpresolutie van het Parlement waarin deze vereisten in herinnering worden gebracht. Deze overeenkomst moet derhalve met de grootst mogelijke ernst tegemoet worden getreden. Als Française ben ik buitengewoon gevoelig voor de moeilijkheden die de Algerijnse bevolking al zo lang ondervindt. Dit land heeft al te lang deze lijdensweg moeten afleggen. Daarom moeten we met z’n allen zo snel mogelijk concrete oplossingen voor deze moeilijkheden vinden. De associatieovereenkomst zal hieraan een bijdrage kunnen leveren als wij in staat blijken een objectieve blik op de daadwerkelijke problemen in Algerije te werpen."@nl2
"Senhora Presidente, Senhora Comissária, caros colegas, a situação em que se encontra a Argélia não pode deixar-nos indiferentes. Pelo contrário, deve fazer com que nos impliquemos mais numa análise lúcida do estado actual do país e que ajudemos a população argelina a ultrapassar as dificuldades actuais. É por isso que dou todo o meu apoio ao acordo de associação euro-mediterrânico que ora nos é submetido para parecer favorável. Penso que ele aponta no bom sentido por quatro razões principais. Insere-se na própria lógica do processo iniciado em Barcelona, favorecendo o diálogo euro-mediterrânico. Este acordo facilitará a integração regional e concretamente a União do Magrebe Árabe que desejamos do fundo do coração. Este acordo constitui um sinal forte de solidariedade dos cidadãos europeus para com a população argelina. E, sobretudo, este acordo apoia a Argélia nos seus esforços de abertura, de reformas e de modernização. Eis a questão essencial. Neste contexto, congratulo-me com o largo consenso alcançado no seio da Comissão dos Assuntos Externos, dos Direitos do Homem, da Segurança Comum e da Política de Defesa a favor das medidas propostas. Todavia, o nosso parecer favorável não deve ser interpretado como um cheque em branco concedido às autoridades argelinas. Com efeito, temos de continuar vigilantes sobre as questões dos direitos humanos, da democracia e da boa governança. Trata-se de valores fundamentais, que estão na própria base da União Europeia e cujo respeito constitui um pré-requisito para uma boa implementação do acordo. É por isso que a proposta de resolução do Parlamento, que recorda estas exigências, aponta no bom sentido e deve ser considerada muito seriamente. Permitam-me acrescentar que, enquanto Francesa, sou particularmente sensível às dificuldades sentidas pela população argelina há muito tempo. Os sofrimentos daquele país já duraram demasiado. É urgente mobilizarmo-nos todos para encontrar soluções concretas. O acordo de associação contribuirá para isso se formos capazes de olhar objectivamente os problemas reais da Argélia."@pt11
"Fru talman, fru kommissionär, kära kolleger! Den situation Algeriet befinner sig i kan inte lämna oss oberörda. Den bör tvärtom få oss att ta större del i en insiktsfull analys av nuläget i landet och hjälpa den algeriska befolkningen att övervinna aktuella svårigheter. Därför ger jag mitt fulla stöd till detta Europa-Medelhavsavtal om associering, som vi i dag behandlar för samtycke. Detta avtal tycks gå i rätt riktning, och det av fyra huvudskäl. Detta avtal följer den process som inleddes i Barcelona och som främjar en dialog mellan EU och länderna i Medelhavsområdet. Avtalet kommer att underlätta regional integration och särskilt Arabiska Maghrebunionen, som vi gärna vill se. Avtalet sänder vidare en stark signal om de europeiska medborgarnas solidaritet med den algeriska befolkningen. Och det kommer framför allt att stödja Algeriets insatser för öppenhet, reformer och modernisering, vilket är det allra viktigaste. I det här sammanhanget välkomnar jag att man nådde ett brett samförstånd om de föreslagna åtgärderna i utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik. Vårt samtycke får dock inte tolkas som att vi ger en blankofullmakt till de algeriska myndigheterna. Vi måste fortsätta att vara vaksamma i frågor som rör mänskliga rättigheter, demokrati och goda styrelseformer. Det rör sig om grundläggande värderingar som utgör själva grunden för Europeiska unionen, och att dessa respekteras är en nödvändig förutsättning för att avtalet skall kunna genomföras på ett bra sätt. Eftersom parlamentets resolutionsförslag erinrar om dessa krav går det i rätt riktning och bör således betraktas med största allvar. Tillåt mig tillägga att jag som fransyska är särskilt uppmärksam på de svårigheter som den algeriska befolkningen har gått igenom under så lång tid. Landet har fått lida tillräckligt länge. Vi måste alla skynda oss att mobilisera oss för att hitta konkreta lösningar. Associeringsavtalet kommer att bidra till det, förutsatt att vi är i stånd att se objektivt på Algeriets verkliga problem."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph