Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-04-10-Speech-3-021"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020410.1.3-021"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Commissaire, chers collègues, face au drame tchétchène, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. De cette deuxième guerre des forces fédérales russes en Tchétchénie, nous parviennent par bribes, grâce aux confidences terrifiées des réfugiés et aux témoignages des derniers journalistes sur place, des échos d'exactions systématiques et d'une barbarie revancharde et exacerbée. Cette fois encore, nous ne pourrons pas dire que nous ne pouvions pas. La Russie n'est plus un État autarcique, se régulant à huis clos et ayant un droit de vie et de mort sur sa population. La Russie est liée à l'Union européenne et, au-delà de celle-ci, à d'autres parties du monde, par des engagements moraux et politiques dont dépendent sa crédibilité et sa solvabilité sur la scène européenne et internationale. Au nombre de ceux-ci figurent la stratégie commune de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie et l'accord de coopération et de partenariat soumettant la Russie au respect des droits de l'homme. La Russie est soutenue dans sa difficile transition vers les standards économiques occidentaux par des programmes, des partenariats et des financements dans lesquels l'Union joue un rôle-clé. De par l'élargissement de l'Union, la Russie se retrouvera, à court terme, dans une situation géopolitique nouvelle qui l'obligera à renégocier en profondeur son statut et ses relations avec son nouveau voisinage européen. Sachons, cette fois, nous élever contre cet état de non-droit et imposer, sous peine de réelles rétorsions, l'envoi d'observateurs et de représentants des médias étrangers dans ce dernier huis clos tragique de la barbarie humaine. Sachons exiger la présence urgentissime de secours médicaux et humanitaires et, surtout, cessons de camoufler notre passivité sous des déclarations et de falsifier notre conscience en prétendant préserver la fragile démocratie en Russie. Sachons éviter l'amalgame simpliste, entre lutte contre le terrorisme et génocide planifié, sinon l'aggravation de la barbarie sur place sera proportionnelle à notre indifférence."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. formand for Rådet, hr. kommissær, kære kolleger, stillet over for de tragiske begivenheder i Tjetjenien kan vi ikke sige, at vi ikke vidste noget om det. Fra denne de russiske styrkers anden krig i Tjetjenien får vi takket være flygtningenes forfærdede betroelser og de sidste tilstedeværende journalisters vidneudsagn små bidder af ekkoet af systematiske overgreb og en hævngerrig og forbitret grusomhed. Denne gang kan vi ikke sige, at vi ikke kunne gøre noget. Rusland er ikke længere en selvforsyningsstat, der styres for lukkede døre, og som råder over befolkningens liv og død. Rusland er knyttet til EU og derudover til andre dele af verden gennem moralske og politiske forpligtelser, som dets troværdighed og soliditet på den europæiske og internationale scene afhænger af. De omfatter bl.a. EU's fælles strategi over for Rusland og den samarbejds- og partnerskabsaftale, der forpligter Rusland til at overholde menneskerettighederne. Rusland støttes i den vanskelige overgang til vestlige økonomiske standarder af programmer, partnerskaber og finansiering, i hvilke EU spiller en væsentlig rolle. Med udvidelsen af EU vil Rusland på kort sigt komme til at befinde sig i en ny geopolitisk situation, som vil tvinge det til en dybtgående genforhandling af dets status og forbindelser med det nye europæiske nabolag. Lad os denne gang protestere imod denne mangel på retstilstand og forlange, at der udsendes observatører og repræsentanter for udenlandske medier til dette tragiske indelukke af menneskelig grusomhed, hvis Rusland ikke vil udsættes for gengældelsesforanstaltninger. Lad os kræve, at den uopsættelige lægelige og humanitære nødhjælp kommer til stede, og lad os især holde op med at kamuflere vores passivitet med erklæringer og dulme vores samvittighed ved at foregive, at vi vil bevare det skrøbelige demokrati i Rusland. Lad os undgå den forenklede sammenblanding af kampen mod terrorismen og organiseret folkedrab, da forværringen af grusomhederne i Tjetjenien ellers bliver proportionel med vores ligegyldighed."@da1
"Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Angesichts der tschetschenischen Tragödie können wir nicht behaupten, nichts gewusst zu haben. Von diesem zweiten Krieg, den die Streitkräfte der Russischen Föderation in Tschetschenien führen, erhalten wir dank der Schrecken erregenden Aussagen von Flüchtlingen und der Berichte der letzten vor Ort befindlichen Journalisten immer wieder neue Informationen über systematische Gewalttaten, über maßlos grausame Rachefeldzüge. Auch diesmal können wir nicht behaupten, nichts gewusst zu haben. Russland ist kein abgeschotteter Staat mehr, in dem alles hinter verschlossenen Türen geregelt wird und der über Leben und Tod seiner Bevölkerung entscheidet. Russland ist durch moralische und politische Verpflichtungen, von denen seine Glaubwürdigkeit und Kreditfähigkeit auf europäischer und internationaler Ebene abhängen, mit der Europäischen Union und mit anderen Teilen der Welt verbunden. Dazu gehören die gemeinsame Strategie der Europäischen Union gegenüber Russland, der Vertrag über Zusammenarbeit und Partnerschaft, der Russland zur Achtung der Menschenrechte verpflichtet. Russland wird bei seinem schwierigen Übergang zu westlichen Wirtschaftsstandards durch Programme, Partnerschaften und Finanzmittel unterstützt, bei denen die EU eine Schlüsselrolle spielt. Durch die EU-Erweiterung wird Russland sich bald in einer neuen geopolitischen Situation befinden, die es zwingen wird, seinen Status und seine Beziehungen zu seinen neuen europäischen Nachbarn von Grund auf neu auszuhandeln. Diesmal müssen wir uns gegen diesen Unrechtsstaat stark machen und unter Androhung echter Sanktionen die Entsendung von Beobachtern und Vertretern ausländischer Medien in diese letzte tragische Enklave menschlicher Barbarei durchsetzen. Wir müssen verlangen, dass die überaus dringliche medizinische und humanitäre Hilfe ihr Ziel erreicht, und vor allem müssen wir damit aufhören, unsere Passivität hinter Erklärungen zu verbergen und unser Gewissen mit dem Vorwand zu täuschen, die zerbrechliche Demokratie in Russland erhalten zu müssen. Wir müssen die vereinfachte Gleichsetzung der Bekämpfung des Terrorismus mit einem geplanten Völkermord vermeiden, sonst wird die Zunahme der Gewalttätigkeiten in diesem Land das Ausmaß unserer Gleichgültigkeit erreichen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή τη φορά δεν θα μπορέσουμε να ισχυριστούμε πως δεν γνωρίζαμε για το δράμα της Τσετσενίας. Χάρη στις εκμυστηρεύσεις των τρομοκρατημένων προσφύγων και στις μαρτυρίες των τελευταίων δημοσιογράφων που βρίσκονται ακόμα εκεί, κατορθώνει να φθάσει σε εμάς, αποσπασματικά, η ηχώ των συστηματικών βιαιοπραγιών, της εκδικητικής μανίας και της λυσσαλέας βαρβαρότητας που χαρακτηρίζουν τούτο τον δεύτερο πόλεμο των στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Τσετσενίας,. Αλλά και ούτε θα μπορέσουμε, αυτή τη φορά, να ισχυριστούμε πως δεν μπορούσαμε. Η Ρωσία δεν είναι πια ένα αύταρκες κράτος που κυβερνάται κεκλεισμένων των θυρών και μπορεί να αποφασίζει για τη ζωή και τον θάνατο του πληθυσμού του. Η Ρωσία συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και με άλλα μέρη του κόσμου έξω από αυτή, με ηθικές και πολιτικές δεσμεύσεις, από τις οποίες εξαρτάται η αξιοπιστία και η φερεγγυότητά της στην ευρωπαϊκή και στη διεθνή σκηνή. Σε αυτές τις δεσμεύσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η κοινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη Ρωσία και η Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τη Ρωσία, οι οποίες επιβάλλουν στη Ρωσία τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη δύσκολη μετάβασή της προς τα δυτικά οικονομικά πρότυπα, η Ρωσία υποστηρίζεται από προγράμματα, εταιρικές σχέσεις και χρηματοδοτήσεις, στα οποία η Ευρώπη διαδραματίζει ζωτικό ρόλο. Με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ρωσία θα βρεθεί πολύ σύντομα σε μια νέα γεωπολιτική κατάσταση και θα υποχρεωθεί να κάνει μια εις βάθος αναδιαπραγμάτευση του κύρους της και των σχέσεών της με τους νέους, Ευρωπαίους γείτονές της. Ας βρούμε έναν τρόπο, τούτη τη φορά, να ξεσηκωθούμε ενάντια σε αυτό το κράτος μη-δικαίου και να επιβάλουμε, επισείοντας το ενδεχόμενο πραγματικών αντιποίνων, την αποστολή παρατηρητών και εκπροσώπων των ξένων ΜΜΕ σε αυτό το τελευταίο τραγικό άντρο της ανθρώπινης βαρβαρότητας. Ας βρούμε τον τρόπο να απαιτήσουμε την παρουσία, κατεπειγόντως, ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας και, πάνω από όλα, ας σταματήσουμε να καλύπτουμε την παθητικότητά μας με δηλώσεις, και να ξεγελούμε τη συνείδησή μας προσποιούμενοι ότι προστατεύουμε την εύθραυστη δημοκρατία στη Ρωσία. Ας μάθουμε να μην συγχέουμε αφελώς τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας με την προσχεδιασμένη γενοκτονία, ειδάλλως η κλιμάκωση της βαρβαρότητας στην περιοχή θα είναι ευθέως ανάλογη της αδιαφορίας μας."@el8
"Mr President, Mr President-in-Office of the Council, Commissioner, ladies and gentlemen, we will not be able to say that we did not know about the tragedy unfolding in Chechnya. We are receiving cursory reports from the second war waged by Russian federal forces in Chechnya, based on the terrified accounts given by refugees and reports by the last journalists who were on the ground, that systematic violence and heightened and vengeful acts of barbarism are being committed. Once again, we will not be able to say that we could not help. Russia is no longer an autarchic state, conducting its affairs behind closed doors and determining which Russians have a right to live or die. Russia is linked to the European Union and, consequently, to other parts of the world, through moral and political undertakings, on which its credibility and reputation on the European and international stage depend. One of these undertakings is the European Union’s common strategy on Russia and the cooperation and partnership agreement compelling Russia to respect human rights. Russia is supported in its difficult transition towards achieving Western economic standards by means of programmes, partnerships and funding, in which the Union plays a key role. The enlargement of the Union will mean that Russia will soon find itself in a new geo-political situation which will force it to completely renegotiate its status and relations with its new European neighbours. This time, we must condemn this state of lawlessness and send observers and representatives from the foreign media to find out what is really happening in this tragic, barbaric situation, or impose genuine retaliatory measures if attempts to do this are blocked. We must demand that medical and humanitarian assistance be sent, as a matter of extreme urgency and, above all, we must stop using statements to hide our lack of action and stop soothing our conscience by claiming that we are preserving fragile democracy in Russia. We must avoid any simplistic equation between the fight against terrorism and deliberate genocide. As long as we remain indifferent, the barbaric situation in Chechnya can only deteriorate further."@en3
"(FR) Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, Señorías, frente al drama checheno no podremos decir que no sabíamos. De esta segunda guerra de las fuerzas federales rusas en Chechenia nos llegan a trozos - gracias a las declaraciones aterradoras de los refugiados y a los testimonios de los últimos periodistas que se hallan noticias de abusos sistemáticos y de una barbarie revanchista y exacerbada. Esta vez tampoco podremos decir que no podíamos. Rusia ya no es un Estado autárquico dirigido a puerta cerrada y con un derecho de decidir sobre la vida y la muerte de su población. Rusia está vinculada a la Unión Europea y, más allá de ésta, a otras partes del mundo a través de compromisos morales y políticos, de los que depende su credibilidad y su solvencia en el escenario europeo e internacional. Entre éstos figuran la estrategia común de la Unión Europea con respecto a Rusia y el acuerdo de cooperación y de asociación, que obliga a Rusia a respetar los derechos humanos. Rusia está apoyada en su difícil transición hacia las normas económicas occidentales por programas, acuerdos de asociación y financiaciones en los que la Unión Europea desempeña un papel clave. Debido a la ampliación de la Unión, Rusia se encontrará a corto plazo en una situación geopolítica nueva que la obligará a volver a negociar a fondo su posición y sus relaciones con sus nuevos vecinos europeos. Sepamos, esta vez, oponernos a este Estado de no-Derecho e imponer, bajo pena de adoptar medidas reales de retorsión, el envío de observadores y de representantes de los medios de comunicación extranjeros a este último “secretismo” trágico de la barbarie humana. Sepamos exigir la presencia urgente de ayudas sanitarias y humanitarias, y sobre todo dejemos de disimular nuestra pasividad detrás de declaraciones y de tranquilizar nuestra conciencia, con el pretexto de proteger la frágil democracia en Rusia. Sepamos evitar el proceso de amalgama simplista entre lucha contra el terrorismo y genocidio planificado; de lo contrario, el agravamiento de la barbarie será proporcional a nuestra indiferencia."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, kun puhumme Tšetšenian murhenäytelmästä, emme voi sanoa, ettemme tienneet mitään. Kauhuissaan olevien pakolaisten antamien luottamuksellisten tietojen ja viimeisten paikalla olleiden toimittajien todistusten ansiosta saamme tuosta Venäjän federaation sotajoukkojen toisesta Tšetšenian sodasta tiedonmuruja, että siellä tehdään järjestelmällisesti julmuuksia ja kostonhimoisia ja yhä pahenevia raakuuksia. Tälläkään kertaa emme voi sanoa, ettemme voineet asialle mitään. Venäjä ei ole enää omavarainen valtio, joka hoitaa asioitaan suljettujen ovien takana ja joka määrää kansansa oikeudesta elämään ja kuolemaan. Venäjä on yhteydessä Euroopan unioniin ja tämän ohella myös muihin maailman kolkkiin moraalisten ja poliittisten sitoumusten kautta, joista riippuvat sen uskottavuus ja maksukyky eurooppalaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Näiden asioiden lisäksi on mainittava Euroopan unionin yhteinen Venäjän-strategia sekä yhteistyö- ja kumppanuussopimus, jonka perusteella Venäjän on kunnioitettava ihmisoikeuksia. Venäjää tuetaan vaikeassa siirtymävaiheessa kohti länsimaalaisia talousnormeja sellaisten ohjelmien, kumppanuuksien ja rahoitusten avulla, joissa Euroopan unioni on avainasemassa. Unionin laajentumisen myötä Venäjä on lyhyellä aikavälillä uudessa geopoliittisessa tilanteessa, minkä vuoksi sen on pakko neuvotella uudestaan asemastaan ja suhteistaan uusien eurooppalaisten naapureittensa kanssa. Tällä kertaa meidän on osattava nousta tuota oikeuksia vastustavaa valtiota vastaan ja määrätä todellisilla painostustoimilla, että tarkkailijoita ja ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajia lähetetään tuohon traagiseen paikkaan, joka on sulkenut ovensa ulkopuolisilta ja jossa on meneillään viimeisimmät ihmiskunnan julmuudet. Meidän on osattava vaatia, että paikalle lähetetään kiireesti lääkintä- ja humanitaarista apua, ja ennen kaikkea meidän on lakattava kätkemästä passiivisuuttamme julkilausumien taakse ja väärentämästä omantuntomme ääntä kuvittelemalla, että kykenemme säilyttämään Venäjän hauraan demokratian. Meidän on osattava välttää sekoittamasta yksipuolisesti keskenään terrorismia ja suunnitelmallista kansanmurhaa, muuten paikalla tapahtuvien julmuuksien pahenemista voidaan verrata meidän välinpitämättömyyteemme."@fi5
"Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signor Commissario, onorevoli colleghi, di fronte al dramma ceceno non potremo dire che non sapevamo. Grazie ai racconti pieni di terrore dei profughi e alle testimonianze degli ultimi giornalisti presenti sul posto ci giungono brandelli di notizie su questa seconda guerra delle forze federali russe in Cecenia, echi di sistematiche vessazioni di ogni sorta e di una barbarie revanscista ed esacerbata. Neanche stavolta potremo dire che eravamo impotenti. La Russia non è più uno Stato autarchico, che governa a porte chiuse e dispone del diritto di vita e di morte sulla sua popolazione. La Russia è legata all'Unione europea nonché ad altre parti del mondo da impegni morali e politici da cui dipendono la sua credibilità e la sua solvibilità sulla scena europea e internazionale. Tra gli impegni assunti dalla Russia figurano la strategia comune dell'Unione europea nei confronti della Russia e l'accordo di cooperazione e di partenariato che vincola la Russia al rispetto dei diritti dell'uomo. La Russia è sostenuta nella sua difficile transizione verso gli economici occidentali da programmi, accordi di partenariato e finanziamenti nei quali l'Unione svolge un ruolo chiave. A seguito dell'allargamento dell'Unione la Russia si ritroverà a breve termine in una nuova situazione geopolitica che la obbligherà a rivedere in profondità il suo statuto e le relazioni con il nuovo vicinato europeo. Questa volta dobbiamo riuscire a denunciare questo Stato di non diritto e ad imporre, dietro minaccia di reali ritorsioni, l'invio di osservatori e di rappresentanti dei stranieri in quest'ultima tragica roccaforte della barbarie umana. Dobbiamo esigere la presenza urgentissima di soccorsi medici e umanitari e, soprattutto, smettere di nascondere dietro a dichiarazioni la nostra passività e di ingannare la nostra coscienza affermando di voler preservare la fragile democrazia in Russia. Evitiamo di confondere semplicisticamente la lotta contro il terrorismo con il genocidio pianificato, altrimenti la barbarie in Cecenia si aggraverà in misura proporzionale alla nostra indifferenza."@it9
"Mr President, Mr President-in-Office of the Council, Commissioner, ladies and gentlemen, we will not be able to say that we did not know about the tragedy unfolding in Chechnya. We are receiving cursory reports from the second war waged by Russian federal forces in Chechnya, based on the terrified accounts given by refugees and reports by the last journalists who were on the ground, that systematic violence and heightened and vengeful acts of barbarism are being committed. Once again, we will not be able to say that we could not help. Russia is no longer an autarchic state, conducting its affairs behind closed doors and determining which Russians have a right to live or die. Russia is linked to the European Union and, consequently, to other parts of the world, through moral and political undertakings, on which its credibility and reputation on the European and international stage depend. One of these undertakings is the European Union’s common strategy on Russia and the cooperation and partnership agreement compelling Russia to respect human rights. Russia is supported in its difficult transition towards achieving Western economic standards by means of programmes, partnerships and funding, in which the Union plays a key role. The enlargement of the Union will mean that Russia will soon find itself in a new geo-political situation which will force it to completely renegotiate its status and relations with its new European neighbours. This time, we must condemn this state of lawlessness and send observers and representatives from the foreign media to find out what is really happening in this tragic, barbaric situation, or impose genuine retaliatory measures if attempts to do this are blocked. We must demand that medical and humanitarian assistance be sent, as a matter of extreme urgency and, above all, we must stop using statements to hide our lack of action and stop soothing our conscience by claiming that we are preserving fragile democracy in Russia. We must avoid any simplistic equation between the fight against terrorism and deliberate genocide. As long as we remain indifferent, the barbaric situation in Chechnya can only deteriorate further."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de voorzitter van de Raad, mijnheer de commissaris, dames en heren, we zullen niet kunnen zeggen dat we ons niet van het Tsjetsjeense drama bewust waren. Over deze tweede oorlog van de Russische federale strijdkrachten in Tsjetsjenië ontvangen wij, dankzij getuigenissen van doodsbange vluchtelingen en van de laatste journalisten ter plaatse, stukjes informatie over systematisch machtsmisbruik en wraakzuchtige en mateloze wreedheid. Deze keer kunnen wij niet zeggen dat we niets kunnen doen. Rusland is niet langer een autarkische, gesloten staat met recht op leven en dood over zijn bevolking. Rusland is door morele en politieke verbintenissen - waarvan de geloofwaardigheid en solvabiliteit van dat land op het Europese en internationale toneel afhankelijk zijn - met de Europese Unie en andere delen van de wereld verbonden. Ik denk aan de gemeenschappelijke strategie van de Europese Unie voor Rusland en de samenwerkings- en partnerschapsovereenkomst die Rusland tot eerbiediging van de mensenrechten verplicht. Rusland wordt bij de moeilijke overgang naar westerse economische normen ondersteund door programma’s, partnerschappen en financieringen waarin de Unie een belangrijke rol speelt. Tengevolge van de uitbreiding van de Unie zal Rusland zich op korte termijn in een geopolitieke situatie bevinden die het land ertoe zal nopen opnieuw diepgaand over zijn status en zijn betrekkingen met het nieuwe Europese buurland te onderhandelen. Deze keer moeten wij tegen deze staat van onrecht optreden, en hem er op straffe van tegenmaatregelen toe dwingen waarnemers en vertegenwoordigers van buitenlandse media in dit laatste tragische oord van menselijke wreedheid toe te laten. Wij moeten eisen dat zo snel mogelijk dringende medische en humanitaire hulpverlening ter plaatse komt. Laten wij er vooral mee ophouden onze passiviteit te verbergen achter verklaringen en ons geweten te sussen door te veinzen dat wij de kwetsbare democratie in Rusland beschermen. Wij moeten de simplistische denkbeelden van terrorismebestrijding tegenover geplande genocide laten varen. De toename van de wreedheden ter plaatse zal in verhouding zijn met onze onverschilligheid."@nl2
"Senhor Presidente, Senhor Presidente do Conselho, Senhor Comissário, caros colegas, perante o drama checheno, não poderemos dizer que não sabíamos. Desta segunda guerra das forças federais russas na Chechénia chegam-nos em pedaços, graças às confidências aterrorizadas dos refugiados e ao testemunho dos últimos jornalistas no local, os ecos de excessos sistemáticos e de uma barbárie vingativa e exacerbada. Também aqui, não poderemos dizer que não sabíamos. A Rússia já não é um Estado autárcico, regendo-se à porta fechada e com direito de vida e de morte sobre a sua população. A Rússia está ligada à União Europeia e, mais, a outras partes do mundo, por compromissos morais e políticos de que dependem a sua credibilidade e a sua solvabilidade na cena europeia e internacional. Entre eles figuram a estratégia comum da União Europeia face à Rússia e o acordo de cooperação e de parceria que obriga a Rússia a respeitar os direitos humanos. A Rússia é apoiada, na sua difícil transição para normas económicas ocidentais, por programas, parcerias e financiamentos em que a União desempenha um papel-chave. Com o alargamento da União a Rússia encontrar-se-á, a curto prazo, numa nova situação geopolítica que a obrigará a renegociar profundamente o seu estatuto e relações com a sua nova vizinhança europeia. Saibamos, desta vez, erguer-nos contra este estado de não-direito e impor, sob pena de verdadeiras retorsões, o envio de observadores e de representantes dos meios de comunicação social estrangeiros a este último trágico teatro fechado da barbárie humana. Saibamos exigir a presença urgentíssima de assistência médica e humanitária e, sobretudo, cessemos de camuflar a nossa passividade sob declarações e de enganar a nossa consciência fingindo preservar a frágil democracia na Rússia. Saibamos evitar a amálgama simplista, entre luta contra o terrorismo e genocídio programado, ou o agravamento da barbárie no local será proporcional à nossa indiferença."@pt11
"Herr talman, herr rådsordförande, herr kommissionär, kära kolleger! Inför katastrofen i Tjetjenien kan vi inte säga att vi inte visste. Från detta andra krig med de federala ryska styrkorna i Tjetjenien får vi via brottstycken, via skrämda förtroenden från flyktingarna och vittnesbörden från de senaste kollegerna på plats, höra om systematiska övergrepp och ett revanschlystet och intensifierat barbari. Inte heller den här gången kan vi säga att vi inte kan. Ryssland är inte längre en självförsörjande stat som styrs bakom stängda dörrar och som bestämmer över sitt folks liv och död. Ryssland är förbundet med Europeiska unionen och bortom unionen, med andra delar av världen, genom moraliska och politiska åtaganden som dess trovärdighet och solvens på den europeiska och internationella marknaden är beroende av. Bland dessa finns Europeiska unionens gemensamma strategi gentemot Ryssland samt samarbets- och partnerskapsavtalet enligt vilket Ryssland skall respektera de mänskliga rättigheterna. Ryssland stöds i sin svåra övergång till västliga ekonomiska standarder av program, partnerskap och finansiering där unionen spelar en nyckelroll. Genom unionens utvidgning kommer Ryssland att snart befinna sig i en ny geopolitisk situation som tvingar landet att på djupet omförhandla sin ställning och sina förbindelser med de nya europeiska grannländerna. Låt oss denna gång se till att vi vänder oss emot detta tillstånd av bristande rättigheter och kräva att vi får skicka observatörer och företrädare för utländska media till de senaste tragiska händelserna av mänskligt barbari bakom stängda dörrar, annars tvingas vi till verkliga motåtgärder. Låt oss se till att omedelbart kräva medicinsk och humanitär hjälp och låt oss framför allt sluta upp med att kamouflera vår passivitet bakom uttalanden och dagtinga med vårt samvete genom att utge oss för att bevara den sköra demokratin i Ryssland. Låt oss se till att undvika den alltför enkla sammansmältningen mellan kampen mot terrorismen och överlagt folkmord, annars kommer det förvärrade barbariet på plats att stå i proportion till vår likgiltighet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph