Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-12-11-Speech-2-245"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011211.16.2-245"4
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, je voudrais vous remercier vraiment très chaleureusement de l'intervention très forte que vous venez de prononcer devant le Parlement européen, vous remercier de l'appréciation très positive que vous avez bien voulu porter à l'égard de notre institution. Vous avez rappelé qu'elle était le symbole de l'unité européenne et vous avez bien voulu évoquer le soutien que l'Union européenne avait pu vous apporter et souhaite continuer à vous apporter. Nous avons bien sûr observé et écouté avec beaucoup d'intérêt les propositions, les projets très concrets que vous avez conçus pour encourager les échanges entre l'Asie et l'Europe, et vous avez dit que ces projets permettraient de renforcer notre compréhension mutuelle et notre coopération. Vous savez que vous avez notre soutien plein et entier dans ces entreprises, et nous souhaitons que l'accord-cadre qui a pu être conclu puisse être un instrument privilégié de cette coopération. Mais vous avez aussi, Monsieur le Président, mis l'accent sur la responsabilité qu'ont les pays développés d'aider les pays en voie de développement à s'adapter à la société d'information, pour que les pays les plus pauvres ne soient pas écartés du futur développement de l'économie mondiale. Je peux vous dire que c'est une réflexion à laquelle nous sommes très sensibles dans ce Parlement et que votre message a été non seulement écouté, mais entendu et reçu. Enfin, et nous en avions d'ailleurs longuement parlé avant votre intervention, vous nous avez dit votre espoir de paix et de stabilité en Corée. J'avais rappelé moi-même combien vous aviez encouragé la coopération entre les deux Corée. Et cette perspective d'unification, Monsieur le Président, nous la soutenons avec vous, de tout notre cœur et de toutes nos forces. Enfin, vous nous avez lancé un appel tout à fait sympathique au sujet du match de la Coupe du monde. Nous avons senti avec quel enthousiasme vous vous prépariez déjà à organiser cette Coupe du monde. À ce sujet, je peux assurer aussi que tous les collègues la suivront très attentivement, à la télévision bien sûr, mais nous avons également entendu l'invitation que vous nous avez si sympathiquement lancée. Chacun sait que le sport, la culture sont des vecteurs privilégiés pour faire progresser la paix, pour faire progresser la liberté, pour faire progresser l'État de droit, le respect de l'autre, toutes ces valeurs que vous défendez avec une persévérance et une détermination que nous admirons profondément. De tout cela, soyez remercié, Monsieur le Président."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. præsident, hjertelig tak for Deres vægtige indlæg. Tak for Deres positive ord om Europa-Parlamentet. De erindrer om, at denne institution vidner om europæisk enhed, ligesom De omtaler den støtte, EU har kunnet yde Dem, og De udtrykker ønske om, at denne må fortsætte. Vi har afgjort bemærket os og med interesse påhørt de forslag, de meget konkrete projekter, De har udarbejdet med det formål at fremme samkvemmet mellem Asien og Europa. De understreger, at disse projekter ville styrke den gensidige forståelse og det gensidige samarbejde. De ved, at vi fuldt og helt støtter disse initiativer, og vi ønsker, at den rammeaftale, der er indgået, kan spille en afgørende rolle for samarbejdet. Hr. præsident, De understregede ligeledes, at det påhviler alle udviklede lande at bistå udviklingslandene i bestræbelserne for at tilpasse sig informationssamfundet, således at de fattigste lande ikke udelukkes fra den fremtidige verdensøkonomiske udvikling. Jeg kan forsikre, at det er tanker, som finder genklang i Europa-Parlamentet. Vi ikke blot lyttede til Deres ord, vi opfattede og tog imod budskabet. Endvidere udtrykte De håb om fred og stabilitet i Korea. Et emne, vi i øvrigt drøftede indgående, inden De talte i Europa-Parlamentet. Jeg påpegede selv, at De i høj grad har opfordret til samarbejde mellem Nord- og Sydkorea. Hr. præsident, vi støtter, som De, fuldt og helt tanken om genforening. Endelig sendte De et særdeles positivt signal vedrørende verdensmesterskaberne. Vi mærker, med hvilken entusiasme De allerede er i færd med at forberede værtskabet i forbindelse med verdensmesterskaberne. Jeg kan forsikre, at alle kollegerne vil følge disse opmærksomt, naturligvis primært via tv, men vi hørte også Deres venlige invitation. Vi ved alle, at sport og kultur kan bidrage til at fremme fred og frihed, fremme retsstaten, respekten for andre, alle de værdier, De forsvarer med beundringsværdig vedholdenhed og beslutsomhed. Tak, hr. præsident."@da1
"Herr Präsident, ich möchte Ihnen sehr herzlich danken für Ihre beeindruckende Rede vor dem Europäischen Parlament sowie für die sehr positiven Worte, mit denen Sie unsere Institution gewürdigt haben. Sie haben darauf verwiesen, dass sie das Symbol der europäischen Einigung ist, und Sie hatten die Freundlichkeit, die Unterstützung zu erwähnen, welche die Europäische Union Ihnen gewährt hat und Ihnen weiterhin gewähren möchte. Wir haben selbstverständlich die sehr konkreten Vorschläge und Vorhaben mit großem Interesse zur Kenntnis genommen und verfolgt, die Sie zur Förderung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Asien und Europa entwickelt haben. Sie fügten hinzu, dass diese Vorhaben dazu beitragen, unser gegenseitiges Verständnis und unsere Zusammenarbeit zu verstärken. Sie können sicher sein, dass wir diese Vorhaben voll und ganz unterstützen, und wir hoffen, dass sich das abgeschlossene Rahmenabkommen als ein bevorzugtes Instrument dieser Zusammenarbeit erweist. Doch haben Sie, Herr Präsident, auch die Verantwortung der entwickelten Länder hervorgehoben, die Entwicklungsländern dabei zu unterstützen, sich auf die Informationsgesellschaft einzustellen, damit die ärmsten Länder nicht von der künftigen Entwicklung der Weltwirtschaft ausgeschlossen werden. Ich kann Ihnen versichern, dass wir in diesem Parlament solchen Überlegungen sehr offen gegenüberstehen und dass Ihre Botschaft nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern verstanden und angenommen worden ist. Des Weiteren haben Sie Ihre Hoffnung auf Frieden und Stabilität in Korea zum Ausdruck gebracht, einen Wunsch, von dem wir bereits vor Ihrer Ansprache ausführlich gesprochen hatten. Dabei hatte ich hervorgehoben, wie sehr Sie sich für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Teilen Koreas eingesetzt haben. Diese Perspektive der Vereinigung, Herr Präsident, unterstützen wir mit Ihnen aus ganzem Herzen und aus ganzer Kraft. Sie haben schließlich in sehr sympathischer Weise von den Spielen um die Fußballweltmeisterschaft gesprochen. Wir haben gespürt, mit welcher Begeisterung Sie diese Weltmeisterschaft bereits vorbereiten. Ich kann Ihnen versichern, dass alle Kollegen die Spiele sehr aufmerksam verfolgen werden, natürlich im Fernsehen, aber wir haben auch die sehr sympathische Einladung vernommen, die Sie ausgesprochen haben. Sport und Kultur sind bekanntlich hervorragend geeignet, Frieden, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, die Achtung des Anderen zu befördern – alle die Werte, die Sie mit Beharrlichkeit und Entschlossenheit fördern, wofür wir Sie zutiefst bewundern. Für all dies danken wir Ihnen herzlich, Herr Präsident."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ιδιαίτερα σημαντική παρέμβασή σας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και για τη μεγάλη εκτίμηση που τρέφετε προς το θεσμικό αυτό όργανο. Μας υπενθυμίσατε ότι υπήρξε το σύμβολο της ευρωπαϊκής ενότητας και δεν παραλείψατε να αναφερθείτε στη στήριξη που σας έχει προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που επιθυμεί να εξακολουθήσει να σας προσφέρει. Ακούσαμε φυσικά με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον τις προτάσεις, τα πολύ συγκεκριμένα σχέδια που εφαρμόσατε προκειμένου να ενθαρρύνετε τις ανταλλαγές ανάμεσα στην Ασία και στην Ευρώπη. Είπατε μάλιστα ότι αυτά τα σχέδια θα επιτρέψουν ενδεχομένως την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης και της συνεργασίας μας. Ξέρετε ότι έχετε την πλήρη και αμέριστη υποστήριξή μας στα σχέδια αυτά και ευχόμαστε η συμφωνία πλαίσιο που συνάφθηκε να αποτελέσει προνομιακό εργαλείο αυτής της συνεργασίας. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, τονίσατε την ευθύνη που έχουν οι αναπτυγμένες χώρες να βοηθούν τις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε οι τελευταίες να προσαρμοστούν στην κοινωνία της πληροφορίας, με απώτερο στόχο να μην τεθούν οι πιο φτωχές χώρες στο περιθώριο της μελλοντικής ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Είμαι σε θέση να σας πω ότι πρόκειται για μια σκέψη την οποία αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη ευαισθησία στο Σώμα αυτό κι ότι όχι μόνο εισακούσαμε το μήνυμά σας, αλλά και το κατανοήσαμε και το αποδεχθήκαμε πλήρως. Τέλος, όσον αφορά ένα θέμα που έχει συζητηθεί επανειλημμένα πριν από την παρέμβασή σας, μοιραστήκατε μαζί μας τις ελπίδες που τρέφετε για ειρήνη και σταθερότητα στην Κορέα. Εγώ η ίδια υπενθύμισα πόσο πολύ έχετε ενθαρρύνει τη συνεργασία ανάμεσα στη Βόρεια και στη Νότια Κορέα. Κύριε Πρόεδρε, στηρίζουμε και εμείς με όλη μας την καρδιά και με όλες μας τις δυνάμεις αυτή την προοπτική ενοποίησης. Τέλος, μας απευθύνατε μια ευγενική έκκληση σχετικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αντιληφθήκαμε τον ενθουσιασμό με τον οποίο προετοιμάζεστε ήδη για τη διοργάνωσή του Παγκoσμίου Κυπέλλου. Ως προς το θέμα αυτό, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι συνάδελφοι θα παρακολουθήσουν ανελλιπώς τους αγώνες για το κύπελλο, από την τηλεόραση φυσικά, λαμβάνουμε, όμως, υπόψη μας και την πρόσκληση που μας απευθύνατε. Όλοι ξέρουμε ότι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός είναι σημαντικότατοι παράγοντες για την πρόοδο της ειρήνης, της ελευθερίας, του κράτους δικαίου, του σεβασμού προς τους άλλους, όλων αυτών των αξιών που υπερασπίζεστε με μια επιμονή και μια αποφασιστικότητα που τόσο πολύ θαυμάζουμε. Για όλα αυτά, σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε."@el8
"Mr President, I should really like to thank you most warmly for the very powerful address that you have just given before the European Parliament, and also for the very positive opinion that you have expressed with regard to this House. You reminded us that it is the symbol of European unity, and you also mentioned the support that the European Union has been able to give you and hopes to continue to give you. We have, of course, seen and heard with great interest the proposals, the very specific projects that you have in mind in order to encourage trade between Asia and Europe, and you have told us that these projects would help to strengthen our mutual understanding and cooperation. You know that you have our full support in these undertakings, and we hope that the framework agreement that has been concluded will be a privileged instrument of that cooperation. Yet you also emphasised, Mr President, the responsibility that the developed countries have to help the developing countries to adjust to the information society, so that the poorest countries will not be isolated from the future development of the world economy. I can assure you that this is a view to which we in this House attach particular importance, and your message has been not only heard, but also understood and accepted. Lastly, and this is something that we had talked about at length before your address, you spoke of your hopes for peace and stability in Korea. I myself had pointed out how much you had encouraged cooperation between North and South Korea, and we share that hope with you, Mr President, with all our hearts and with all our strength. My last point is that you appealed to us most sympathetically regarding the World Cup match. We realise how enthusiastic you are about preparing to organise the World Cup. On this subject I can also assure you that all members of this House will be following it closely, on television of course, but we have also heard your kind invitation that you extended to us. Each one of us knows that sport and culture are forceful vehicles for bringing about peace, for developing freedom, the rule of law and respect for other people, and all those values that you defend with a perseverance and determination that we deeply admire. For all this, we thank you Mr President. (The formal sitting was closed at 12.40 p.m.)"@en3
"Señor Presidente, desearía darle las gracias calurosamente por la importante intervención que acaba de pronunciar ante el Parlamento Europeo, darle las gracias por la apreciación tan positiva con que se ha referido a nuestra institución. Ha recordado que ésta era el símbolo de la unidad europea y ha mencionado el apoyo que la Unión Europea le había brindado y que desea seguir brindándole. Naturalmente, hemos considerado y escuchado con mucho interés las propuestas, los proyectos muy concretos que usted ha elaborado para fomentar los intercambios entre Asia y Europa, y ha dicho que dichos proyectos permitirán reforzar nuestra comprensión mutua y nuestra cooperación. Usted sabe que cuenta con todo nuestro apoyo en sus empresas, y deseamos que el acuerdo marco que ha sido concluido pueda constituir un instrumento privilegiado de esta cooperación. Pero usted también ha hecho hincapié, señor Presidente, en la responsabilidad que tienen los países desarrollados de ayudar a los países en vías de desarrollo a adaptarse a la sociedad de la información, para que los países más pobres no queden al margen del futuro desarrollo de la economía mundial. Puedo decirle que se trata de una reflexión a la que somos muy sensibles en este Parlamento y que su mensaje no sólo ha sido escuchado, sino también comprendido y recibido. Finalmente, y hemos hablado largamente de ello antes de su intervención, usted nos ha expresado su esperanza de paz y de estabilidad en Corea. Yo misma había recordado sus esfuerzos por fomentar la cooperación entre las dos Coreas. Y esta perspectiva de unificación, señor Presidente, la apoyamos con usted, con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas. Por fin, usted nos hizo un llamamiento muy cordial con respecto al partido de la Copa del Mundo. Hemos notado el entusiasmo con el que se preparaba para organizar esta Copa del Mundo. En tal sentido, puedo asegurar asimismo que todos los colegas la seguirán con mucha atención, en la televisión naturalmente; pero también hemos oído la invitación tan cordial que nos ha hecho. Todos sabemos que el deporte, la cultura, son vectores privilegiados para hacer avanzar la paz, para hacer avanzar la libertad, para hacer avanzar el Estado de derecho, el respeto de los demás, todos esos valores que usted defiende con una perseverancia y una determinación que admiramos profundamente. Le damos las gracias por todo ello, señor Presidente."@es12
"Arvoisa herra presidentti, haluaisin todella lämpimästi kiittää teitä voimakkaasta puheenvuorostanne, jonka juuri esititte Euroopan parlamentille, sekä hyvin positiivisesta arvostuksesta, jota olette halunnut osoittaa instituutiotamme kohtaan. Sanoitte sen olevan eurooppalaisen yhteyden symboli ja halusitte mainita tuen, jota Euroopan unioni on teille antanut ja haluaa antaa jatkossakin. Olemme luonnollisesti seuranneet ja kuunnelleet hyvin kiinnostuneina ehdotuksianne, hyvin konkreettisia projekteja, joita olette suunnitelleet Aasian ja Euroopan välisen vuoropuhelun rohkaisemiseksi, ja sanoitte, että näiden projektien tulisi vahvistaa molemminpuolista ymmärtämystämme ja yhteistyötämme. Tiedätte varmasti, että tuemme teitä täydellisesti näissä hankkeissa, ja toivomme, että puitesopimus, joka on onnistuttu tekemään, voi muodostaa tämän yhteistyön yksinoikeutetun välineen. Arvoisa presidentti, korostitte myös kehittyneiden maiden vastuuta auttaa kehitysmaita sopeutumaan tietoyhteiskuntaan, jotta köyhimmät maat eivät joudu syrjään maailmantalouden tulevasta kehityksestä. Voin sanoa, että tässä parlamentissa olemme suotuisia tälle ajatukselle ja että viestinne on kuultu sekä ymmärretty että vastaanotettu. Lopuksi ilmaisitte toivonne rauhan ja vakauden puolesta Koreassa. Tästä asiasta puhuimmekin pitkään ennen puheenvuoroanne. Mainitsin jo aikaisemmin, kuinka paljon olette rohkaissut kahden Korean välistä yhteistyötä. Arvoisa presidentti, tuemme kaikesta sydämestämme ja kaikin mahdollisin voimin tätä yhdistymisnäkökulmaa. Lopuksi osoititte meille varsin sympaattisen kutsun jalkapallon maailmanmestaruuskisoihin. Havaitsimme innostuksen, jolla olette jo valmistautunut järjestämään maailmanmestaruuskisoja. Voin vakuuttaa teille, että kaikki kollegani tulevat seuraamaan niitä tarkasti, televisiosta luonnollisesti, mutta kuulimme silti kutsun, jonka ystävällisesti meille esititte. Kaikki tietävät, että urheilu ja kulttuuri ovat etuoikeutettuja välineitä rauhan edistämisessä, vapauden, oikeusvaltion, toisen kunnioittamisen edistämisessä, jotka kaikki ovat arvoja, joita puolustatte sitkeästi ja päättäväisesti, mitä me suunnattomasti ihailemme. Tästä kaikesta haluamme kiittää teitä, arvoisa presidentti."@fi5
"Signor Presidente, desidero ringraziarla calorosamente per l’energico intervento che lei ha appena pronunciato innanzi al Parlamento europeo, ringraziarla per l’apprezzamento assai positivo da lei espresso nei confronti della nostra Istituzione. Lei ha ricordato che costituisce il simbolo dell’unità europea e ha evocato l’appoggio che l’Unione europea era stata in grado di offrirle e che auspica continuare a darle. Naturalmente, abbiamo osservato e ascoltato con molto interesse le proposte, i progetti molto concreti da lei concepiti per incoraggiare gli scambi fra l’Asia e l’Europa. Lei ha inoltre detto che tali progetti avrebbero consentito di rafforzare la nostra reciproca comprensione e la nostra cooperazione. Lei sa di godere del nostro pieno e totale appoggio per queste iniziative e auspichiamo che l’accordo quadro concluso possa essere uno strumento privilegiato di tale cooperazione. Signor Presidente, lei ha altresì posto l’accento sulla responsabilità dei paesi sviluppati di aiutare i paesi in via di sviluppo ad adattarsi alla società dell’informazione affinché i paesi più poveri non siano emarginati dal futuro sviluppo dell’economia mondiale. Le assicuro che questo Parlamento è molto sensibile a tale riflessione e che il suo messaggio non è stato soltanto ascoltato ma capito e recepito. Infine, e ne avevamo parlato a lungo prima del suo intervento, lei ci ha parlato della sua speranza di pace e di stabilità in Corea. Io stessa avevo ricordato quanto lei avesse incoraggiato la cooperazione fra le due Coree. Questa prospettiva di unificazione, signor Presidente, noi la appoggiamo insieme a lei, dal profondo del nostro cuore e con tutte le nostre forze. Infine, lei ha lanciato un simpatico appello per quanto riguarda la Coppa del mondo. Abbiamo colto l’entusiasmo con cui vi state preparando fin d’ora a organizzare questa Coppa del mondo. A tale riguardo le posso garantire che tutti i colleghi la seguiranno molto attentamente, alla televisione naturalmente, ma abbiamo anche colto l’invito che in modo tanto simpatico lei ci ha rivolto. Tutti sanno che lo sport, la cultura sono vettori privilegiati per far progredire la pace, per far progredire la libertà, per far progredire lo Stato di diritto, il rispetto dell’altro, tutti quei valori che lei difende con una perseveranza e una determinazione che noi ammiriamo profondamente. Di tutto questo la ringraziamo, signor Presidente."@it9
"Mr President, I should really like to thank you most warmly for the very powerful address that you have just given before the European Parliament, and also for the very positive opinion that you have expressed with regard to this House. You reminded us that it is the symbol of European unity, and you also mentioned the support that the European Union has been able to give you and hopes to continue to give you. We have, of course, seen and heard with great interest the proposals, the very specific projects that you have in mind in order to encourage trade between Asia and Europe, and you have told us that these projects would help to strengthen our mutual understanding and cooperation. You know that you have our full support in these undertakings, and we hope that the framework agreement that has been concluded will be a privileged instrument of that cooperation. Yet you also emphasised, Mr President, the responsibility that the developed countries have to help the developing countries to adjust to the information society, so that the poorest countries will not be isolated from the future development of the world economy. I can assure you that this is a view to which we in this House attach particular importance, and your message has been not only heard, but also understood and accepted. Lastly, and this is something that we had talked about at length before your address, you spoke of your hopes for peace and stability in Korea. I myself had pointed out how much you had encouraged cooperation between North and South Korea, and we share that hope with you, Mr President, with all our hearts and with all our strength. My last point is that you appealed to us most sympathetically regarding the World Cup match. We realise how enthusiastic you are about preparing to organise the World Cup. On this subject I can also assure you that all members of this House will be following it closely, on television of course, but we have also heard your kind invitation that you extended to us. Each one of us knows that sport and culture are forceful vehicles for bringing about peace, for developing freedom, the rule of law and respect for other people, and all those values that you defend with a perseverance and determination that we deeply admire. For all this, we thank you Mr President. (The formal sitting was closed at 12.40 p.m.)"@lv10
"Mijnheer de president, ik dank u allerhartelijkst voor de buitengewoon krachtige toespraak die u zojuist heeft gehouden voor het Europees Parlement en voor uw bijzonder positieve inschatting van onze instelling. U heeft opgemerkt dat het Parlement het symbool is van de Europese eenheid, en u bent zo vriendelijk geweest de steun te vermelden die de Europese Unie u heeft verleend en die zij u wil blijven verlenen. Uiteraard hebben wij met veel belangstelling geluisterd naar de zeer concrete voorstellen en projecten die u heeft ontwikkeld om de uitwisseling tussen Azië en Europa te bevorderen, en u heeft gezegd dat dergelijke projecten ons wederzijds begrip en onze wederzijdse samenwerking kunnen vergroten. U kunt rekenen op onze volledige steun in deze ondernemingen, en wij hopen dat de afgesloten kaderovereenkomst het instrument bij uitstek wordt voor deze samenwerking. U heeft er echter ook op gewezen, mijnheer de president, dat de ontwikkelde landen de plicht hebben de ontwikkelingslanden te helpen aansluiting te vinden bij de informatiemaatschappij, zodat de armste landen in de toekomst niet uitgesloten worden van de ontwikkelingen in de wereldeconomie. Hier in het Parlement zijn wij zeer gevoelig voor deze gedachtegang, en uw boodschap is niet alleen gehoord, maar ook in vruchtbare aarde gevallen. Voorts heeft u gesproken over uw hoop dat er vrede en stabiliteit mogen heersen in Korea, iets waar wij het voor uw toespraak trouwens al uitgebreid over hebben gehad. Ik had er zelf al op gewezen hoezeer u de samenwerking tussen de twee Korea’s heeft bevorderd. Het streven naar hereniging is iets dat wij samen met u uit alle macht en uit de grond van ons hart steunen, mijnheer de president. Tot slot heeft u een bijzonder sympathieke oproep gedaan in verband met de Wereldbeker voetbal. Wij hebben gevoeld met welk enthousiasme u zich op deze Wereldbeker aan het voorbereiden bent. In dat verband kan ik u eveneens verzekeren dat alle collega’s hem aandachtig zullen volgen, en niet alleen op televisie natuurlijk, want ook uw gastvrije uitnodiging is ons niet ontgaan. Iedereen weet dat sport en cultuur de middelen bij uitstek zijn om vrede, vrijheid, de rechtsstaat en het respect voor de medemens te bevorderen, allemaal waarden die u met volharding en vastberadenheid verdedigt en waar wij u diep voor bewonderen. Wij danken u voor dit alles, mijnheer de president."@nl2
"Senhor Presidente, gostaria de facto de lhe agradecer, muito calorosamente, as palavras extremamente fortes que acaba de proferir perante o Parlamento Europeu, bem como agradecer-lhe a apreciação tão positiva que gentilmente fez da nossa Instituição. Lembrou que esta Instituição era o símbolo da unidade europeia e atenciosamente evocou o apoio que a União Europeia vos prestou e que deseja continuar a prestar. Ouvimos atentamente, como é óbvio, e com grande interesse as propostas e os projectos muito concretos que V. Ex.a concebeu na perspectiva de encorajar um intercâmbio entre a Ásia e a Europa: Afirmou que estes projectos permitirão reforçar o nossa reconhecimento mútuo e a nossa cooperação. V. Ex.a sabe que contará com o nosso inteiro apoio na concretização desses mesmos projectos, e fazemos votos para que o acordo-quadro, que tivemos oportunidade de celebrar, seja um instrumento privilegiado desta cooperação. Senhor Presidente, V. Ex.a frisou também a responsabilidade que cabe aos países desenvolvidos de prestar ajuda aos países em via de desenvolvimento tendo em vista a sua adaptação à sociedade de informação, uma ajuda que permita que os países mais pobres não se vejam afastados do futuro desenvolvimento da economia mundial. Posso afirmar-vos que essa é uma reflexão à qual este Parlamento é extremamente sensível e que a vossa mensagem não só foi ouvida, como entendida e recebida. Por último, e aliás falámos longamente dessa questão antes da vossa intervenção, V. Ex.a comunicou-nos a esperança que nutria relativamente à paz e estabilidade na Coreia. Eu própria evoquei o quanto encorajou a cooperação entre as duas Coreias. Senhor Presidente, apoiamos sinceramente e com todas as nossas forças esta perspectiva de unificação. Por último, deixou-nos um apelo extremamente amável relativamente ao Campeonato do Mundo de Futebol. Foi claro para nós o entusiasmo com que se dedica, desde já, à organização deste Mundial de Futebol. A esse respeito, posso assegurar-lhe também que todos os colegas o acompanharão atentamente, na televisão, bem entendido, muito embora tenhamos também registado o convite que muito simpaticamente nos dirigiu. Todos nós sabemos que o desporto e a cultura são vectores privilegiados no que se refere ao progresso da paz e da liberdade, do Estado de direito, do respeito pelo outro, de todos os valores que defende com uma perseverança e determinação que muito admiramos. Por tudo isso, bem haja, Senhor Presidente."@pt11
"Herr president! Jag skulle vilja tacka er mycket varmt för det mycket starka tal ni just hållit inför Europaparlamentet, och även tacka för er mycket positiva bedömning av vår institution. Ni erinrade om att den var en symbol för det europeiska enandet, och ni hade vänligheten att ta upp det stöd Europeiska unionen givit er och som vi vill fortsätta att ge. Vi noterade naturligtvis, och lyssnade med stort intresse till, de förslag och mycket konkreta projekt som ni utformat för att uppmuntra utbytet mellan Asien och Europa och ni sade att dessa projekt skulle göra det möjligt att öka vår ömsesidiga förståelse och vårt samarbete. Ni vet att ni har vårt fulla stöd i detta arbete, och vi hoppas att det ramavtal som kunnat slutas kan bli ett prioriterat instrument i detta samarbete. Herr president! Ni betonade även det ansvar som de utvecklade länderna har när det gäller att stödja utvecklingsländerna i deras anpassning till informationssamhället, så att de fattigaste länderna inte hamnar vid sidan av den kommande utvecklingen inom världsekonomin. Jag kan säga er att det är en kommentar som vi är mycket mottagliga för här i parlamentet, och vi har inte bara hört ert budskap utan även lyssnat och tagit emot det. Avslutningsvis berättade ni om era förhoppningar om fred och stabilitet i Korea, och vi talade för övrigt länge om det före ert tal. Jag erinrade själv om i vilken utsträckning ni uppmuntrat samarbetet mellan de två delarna av Korea. Herr president! Detta framtida enande stöder vi tillsammans med er, av hela vårt hjärta och av all vår kraft. Avslutningsvis hade ni en mycket sympatisk vädjan till oss beträffande VM-matchen. Vi kände med vilken entusiasm ni redan förbereder er för att arrangera detta VM. Jag kan i det sammanhanget försäkra er att alla kolleger kommer att följa mästerskapet mycket uppmärksamt, på TV naturligtvis, men vi hörde också den inbjudan som ni så sympatiskt framförde. Alla vet att idrott och kultur är viktiga beståndsdelar för att freden skall göra framsteg, men även friheten och rättsstaten, liksom respekten för nästan, alla dessa värderingar som ni försvarar med en ihärdighet och en beslutsamhet som vi beundrar djupt. Tack för allt detta, herr president."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"(A sessão solene é suspensa às 12H 40)"11
"(De plechtige zitting wordt om 12.40 uur opgeheven)"2
"(Det högtidliga sammanträdet avslutades kl. 12.40.)"13
"(Die feierliche Sitzung wird um 12.40 Uhr geschlossen.)"7
"(La seduta solenne termina alle 12.05)"9
"(La seduta solenne termina alle 12.05) (La seduta solenne termina alle 12.05)"9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph