Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-11-12-Speech-1-146"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011112.11.1-146"4
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Muchas gracias, señor Comisario. El debate queda cerrado. La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. ."@es12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Grazie, signor Commissario. La discussione è chiusa. La votazione si svolgerà domani, alle 12.00. ."@it9
"Tack så mycket, herr kommissionär. Jag förklarar debatten avslutad. Omröstningen kommer att äga rum i morgon kl. 12.00. ."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"(Istunto päättyi klo 21.40.)"5
"(Sammanträdet avbröts kl. 21.40.)"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph