Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-11-12-Speech-1-107"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011112.9.1-107"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, unusually for me I can stand here and say that virtually everything has been said. I agree with Mr von Boetticher and Mr Cappato and especially with Baroness Ludford. We are all members of the Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs; we have adopted a position and we have not rushed into it just because we have been bullied and lobbied on the Internet and via the fax machines that are in all our offices. We have to be very careful about legislating on the hoof. I have to say to the Commission that what it is proposing is wrong and hurried. In 2003 we will have a very good opportunity, in the e-commerce directive, to gather the information and the wisdom obtained from those Member States which have chosen either to opt in or to opt out. We must only propose and adopt legislation on the basis of good counsel and good experience. We must never underestimate the civil liberties implications to which Baroness Ludford has rightly alerted this House. At this time, when we perhaps are being a little over-assertive with some of the legislation we are bringing forward, I do not want anyone to have to confirm why they have opted to receive, for instance or why they have chosen to get some information from Amnesty International. The Internet has freed people from dictatorships and oppressors, and yet here we are introducing a kind of censorship by the back door. It is wrong and ill-informed. The Commissioner may shake his head and smile, but does he want to have to explain to a government agency or some other agency why he has chosen to opt in? That is not freedom: that is being answerable for using a service that is intended to free you. On the issue of the right of privacy: we all have the right of privacy, but that right cannot be imposed on individuals. Individuals choose the right of privacy and then legislation backs it up. On the matter of unsolicited commercial e-mail: not all UCE is spam. Here again the Commission has played right into the hands of those who want to drive jobs out of the EU and who pretend that, just because the EU is imposing a ban on sending UCEs within its territory, such a ban will be respected by people in Japan, the Philippines, the USA or anywhere else. Finally, on spamming, I myself have been spammed. My name has been put on various lists and the spam comes in. That has been done by individuals who have opted me in to the lists held by the spammers. I have a very good option: I have a filter, I have a delete button. We must encourage people to use the technology and stop being their nannies. Please support the Cappato report, as amended."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, det er usædvanligt for mig at stå her og sige, at stort set alt er blevet sagt. Jeg er enig med hr. von Boetticher og hr. Cappato og især med baronesse Ludford. Vi er alle medlem af Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, vi har vedtaget en holdning, og vi har ikke forhastet os, selv om vi er blevet hundset med og udsat for lobbyisme via internet og faxerne på kontorerne. Vi skal være meget forsigtige med at lovgive for hurtigt. Jeg må sige til Kommissionen, at dens forslag er forkerte og forhastede. I 2003 får vi med direktivet om e-handel rig lejlighed til at indhente information og erfaring fra de medlemsstater, som har at være med eller holde sig ude. Vi må kun foreslå og vedtage lovgivning på baggrund af god rådgivning og erfaring. Vi må aldrig undervurdere følgerne af de borgerlige friheder, som baronesse Ludford med rette har advaret Parlamentet om. På nuværende tidspunkt, hvor vi måske er lidt for selvhævdende med en del af den lovgivning, vi foreslår, ønsker jeg ikke, at der er nogen, der skal bekræfte, hvorfor de har valgt at modtage f.eks. eller hvorfor de har valgt at modtage visse oplysninger fra Amnesty International. Internettet har frigjort mennesker fra diktatur og undertrykkere, og dog er vi ved at indføre en slags censur via bagdøren. Det er forkert og uklogt. Kommissæren kan ryste på hovedet og smile, men ønsker han at skulle forklare et regeringsorgan eller anden instans, hvorfor han har valgt at være med? Det er ikke frihed. Det er at være ansvarlig for at bruge en tjeneste, som skal frigøre en. Vi har alle ret til privatlivets fred, men den ret kan ikke pålægges mennesker. Folk vælger retten til privatlivets fred, og derefter underbygger lovgivningen den ret. Hvad angår uanmodede e-mails, er ikke al UCE . Her har Kommissionen igen gået de menneskers ærinde, der ønsker at tvinge arbejdspladser ud af EU, og som lader som om, at, bare fordi EU indfører et forbud mod at sende UCE inden for EU's territorium, respekterer folk i Japan, Filippinerne, USA og andre steder et sådant forbud. Endelig har jeg også selv modtaget . Mit navn er sat på forskellige lister, hvorfor jeg modtager . Det er gjort af mennesker, som har valgt at medtage mig på lister. Jeg har en rigtig god mulighed: Jeg har et filter, jeg har knappen Slet. Vi skal tilskynde folk til at bruge teknologien og høre op med at være babysittere. Støt Cappato-betænkningen med ændringer."@da1
"Herr Präsident, es ist schon ungewöhnlich für mich, hier zu stehen und sagen zu können, dass praktisch schon alles gesagt ist. Ich stimme mit Herrn von Boetticher, Herrn Cappato und vor allem mit Baroness Ludford überein. Wir sind alle Mitglieder des Ausschusses für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten. Wir haben den Standpunkt angenommen, und wir haben das nicht etwa überstürzt getan, weil wir über das Internet und die Faxgeräte in unseren Büros unter Druck gesetzt bzw. von der Lobby beeinflusst worden sind. Mit einer Rechtsetzung aus dem Stegreif müssen wir sehr vorsichtig sein. Die Vorschläge der Kommission halte ich für falsch und übereilt. Wir werden im Jahr 2003 mit der E-Commerce-Richtlinie eine ausgezeichnete Gelegenheit haben, die Informationen und Erfahrungen der Mitgliedstaaten zu bündeln, die sich entweder für die Opt-in- oder die Opt-out-Lösung entschieden haben. Wir müssen nur die Rechtsvorschriften auf der Grundlage guter Beratung und guter Erfahrungen vorschlagen und annehmen. Wir dürfen die Auswirkungen auf die bürgerlichen Freiheiten, vor denen Baroness Ludford dieses Haus zu Recht gewarnt hat, niemals unterschätzen. Zum jetzigen Zeitpunkt, da wir bei einigen der von uns jetzt vorgelegten Rechtsvorschriften möglicherweise ein wenig zu streng verfahren, soll sich niemand gezwungen sehen, erklären zu müssen, weshalb er sich beispielsweise für den Bezug der oder aber von Informationen von Amnesty International entschieden hat. Das Internet hat die Menschen von Diktaturen und Unterdrückern befreit, und nun kommen wir und führen wieder eine Art Zensur durch die Hintertür ein. Das ist falsch und zeugt von wenig Sachverstand. Sie mögen vielleicht den Kopf schütteln und lächeln, Herr Kommissar, aber wollen Sie etwa einer Regierungsbehörde oder irgendeiner anderen Behörde erklären müssen, weshalb Sie die Opt-in-Lösung gewählt haben? Das ist keine Freiheit: Das bedeutet, für die Inanspruchnahme einer Leistung verantwortlich zu sein, die Ihnen eigentlich zu mehr Freiheit verhelfen soll. Zur Frage des Rechts auf Privatsphäre: Wir alle haben ein Recht auf Privatsphäre, aber dieses Recht kann dem Einzelnen nicht aufgezwungen werden. Man selbst wählt das Recht auf Privatsphäre, und dann wird es durch die Gesetzgebung untermauert. Zur Frage der unerbetenen kommerziellen E-Mails: Nicht jede UKE ist Spam. Hier hat die Kommission wieder einmal denen in die Hände gespielt, die Arbeitsplätze aus der EU verlagern wollen und die behaupten, dass, nur weil die EU ein Verbot für das Versenden von UKE anordnet, dieses Verbot von den Menschen in Japan, auf den Philippinen, in den USA oder auch anderswo respektiert würde. Schließlich zum Spamming: Ich selbst erhalte Spams. Mein Name ist in mehreren Verzeichnissen eingetragen, und so bekomme ich Spams. Das habe ich denen zu verdanken, die mich auf die von den Spammern geführte Liste gesetzt haben. Ich habe hier sehr gute Wahlmöglichkeiten: Ich habe einen Filter und auch eine Löschtaste. Wir müssen die Menschen dazu ermuntern, die Technik zu nutzen, und wir müssen aufhören, uns wie ihre Kindermädchen zu benehmen. Unterstützen Sie bitte den abgeänderten Bericht Cappato!"@de7
"Κύριε Πρόεδρε, είναι ασύνηθες για μένα να ομολογώ ότι έχουν λεχθεί ουσιαστικά τα πάντα. Συμφωνώ με τον κ. von Boetticher και τον κ. Cappato και ιδιαίτερα με τη βαρόνη Ludford. Είμαστε όλοι μέλη της Επιτροπής Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Υιοθετήσαμε μία θέση και δεν το κάναμε καθόλου βεβιασμένα, απλώς και μόνο επειδή έχουμε όλοι δεχτεί την παρενόχληση και την πίεση ανεπιθύμητων μηνυμάτων μέσω του Διαδικτύου και των συσκευών τηλεομοιοτυπίας που έχουμε στα γραφεία μας. Η θέσπιση νομοθεσίας δεν μπορεί να γίνεται χωρίς περίσκεψη. Είμαι υποχρεωμένος να δηλώσω στην Επιτροπή ότι οι προτάσεις της είναι λανθασμένες και βιαστικές. Το 2003, θα έχουμε την εξαιρετική ευκαιρία, στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, να συγκεντρώσουμε τις πληροφορίες και τις γνώσεις που θα έχουν αποκομίσει τα κράτη μέλη τα οποία επέλεξαν είτε το καθεστώς είτε το καθεστώς . Όταν προτείνουμε ή ψηφίζουμε νομοθετικά μέτρα, πρέπει πάντα να βασιζόμαστε σε σωστές συμβουλές και επαρκή εμπειρία. Δεν πρέπει επ' ουδενί να υποτιμούμε τις επιπτώσεις στα ατομικά δικαιώματα, όπως σωστά προειδοποίησε το Σώμα η βαρόνη Ludford . Την περίοδο αυτή, κατά την οποία είμαστε ίσως λίγο υπερβολικά κατηγορηματικοί σε ορισμένα από τα νομοθετικά μέτρα που προτείνουμε, δεν θα ήθελα να υποχρεωθεί κάποιος να επιβεβαιώσει τον λόγο για τον οποίο επέλεξε να του αποστέλλονται μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το (εβδομαδιαίο περιοδικό για όπλα), για παράδειγμα, ή γιατί επέλεξε να λάβει πληροφορίες από τη Διεθνή Αμνηστία. Το Διαδίκτυο απελευθέρωσε τους ανθρώπους από δικτατορίες και καταπιεστικά καθεστώτα, και παρόλα αυτά προσπαθούμε να επιβάλουμε ένα είδος λογοκρισίας από την πίσω πόρτα. Αυτό είναι λάθος και φανερώνει άγνοια. Ο Επίτροπος μπορεί να κουνά το κεφάλι του και να χαμογελά, αλλά θα ήθελε, άραγε, να υποχρεωθεί να δώσει εξηγήσεις σε κάποια κρατική ή άλλη υπηρεσία για τον λόγο για τον οποίο επέλεξε να λάβει κάποια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Αυτό δεν είναι ελευθερία: σημαίνει ότι είναι κανείς υποχρεωμένος να λογοδοτεί για τη χρήση μιας υπηρεσίας που δημιουργήθηκε για να παρέχει περισσότερη ελευθερία. Για το θέμα του δικαιώματος περιφρούρησης του ιδιωτικού βίου: όλοι έχουμε το δικαίωμα προστασίας του ιδιωτικού μας βίου, αλλά το δικαίωμα αυτό δεν επιβάλλεται στα άτομα. Τα άτομα επιλέγουν το δικαίωμα περιφρούρησης της ιδιωτικής ζωής τους και στη συνέχεια η νομοθεσία το υποστηρίζει. Σχετικά με τα μη ζητηθέντα εμπορικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: δεν είναι όλα μηνύματα . Και εδώ, η Επιτροπή πέφτει κατευθείαν στην παγίδα όσων θέλουν να μεταφέρουν θέσεις εργασίας εκτός της ΕΕ και διατείνονται ότι, μόνο και μόνο επειδή η ΕΕ θα επιβάλει απαγόρευση αποστολής μη ζητηθέντων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην επικράτειά της, η απαγόρευση αυτή θα γίνει σεβαστή και από ανθρώπους στην Ιαπωνία, τις Φιλιππίνες, τις ΗΠΑ ή οπουδήποτε αλλού. Τέλος, όσον αφορά τα μηνύματα έχω δεχτεί και εγώ μηνύματα τέτοιου είδους. Το όνομά μου έχει συμπεριληφθεί σε διάφορες λίστες και τα μηνύματα συνεχίζουν να έρχονται ακάθεκτα. Αυτό έχει γίνει από άτομα που έβαλαν το όνομά μου στους σχετικούς καταλόγους και δήλωσαν ότι δέχομαι να λαμβάνω τέτοιου είδους μηνύματα. Έχω στη διάθεσή μου μία πολύ καλή επιλογή: Έχω ένα φίλτρο και έχω και το πλήκτρο διαγραφής. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να χρησιμοποιεί την τεχνολογία και να σταματήσουμε να τον νταντεύουμε. Παρακαλώ, υποστηρίξτε την έκθεση Cappato, όπως τροποποιήθηκε."@el8
"(EN) Señor Presidente, aunque insólito en mí, intervengo para decir que prácticamente ya se ha dicho todo. Coincido con el Sr. von Boetticher y con el Sr. Cappato y especialmente con la Baronesa Ludford. Todos somos miembros de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, hemos aprobado una posición y no lo hemos hecho precipitadamente por que hayamos recibido presiones desde Internet y a través de las máquinas fax que todos tenemos en nuestras oficinas. Hemos de ser muy cuidadosos cuando legislamos de puntillas. Tengo que decirle a la Comisión que lo que está proponiendo está equivocado y es precipitado. En 2003 tendremos una muy buena ocasión, con la directiva de comercio electrónico, para recabar la información y el conocimiento obtenido por aquellos Estados miembros que hayan elegido tanto el como el . Hemos de proponer y aprobar leyes únicamente sobre la base del buen asesoramiento y la adecuada experiencia. Nunca hemos de subestimar las implicaciones para las libertades civiles, sobre las cuales acertadamente ha alertado a esta Asamblea la Baronesa Ludford. En este momento, cuando quizá estamos siendo algo más enérgicos de la cuenta respecto de la legislación que estamos dando curso, no deseo que nadie deba confirmar por qué han optado por recibir, por ejemplo o por qué han elegido recibir información de Amnistía Internacional. Internet ha liberado a la gente de las dictaduras y de los opresores y no obstante aquí estamos introduciendo por la puerta de atrás una suerte de censura. Esto está mal y mal fundamentado. El Comisario puede mover la cabeza y sonreír, pero ¿desea explicar a una agencia gubernamental o cualquier otra agencia por qué ha seleccionado el ? Eso no es libertad: eso es ser responsable por utilizar un servicio que en teoría debe darte libertad. En cuanto a la cuestión del derecho a la privacidad: todos tenemos el derecho a la privacidad, pero ese derecho no puede ser impuesto a los individuos. Los individuos eligen el derecho a la privacidad y la legislación lo garantiza. En cuanto al correo electrónico no solicitado: no todo el correo no solicitado constituye . En este caso el Comisario ha vuelto a caer en las manos de los que quieren desplazar empleos fuera de la UE y que pretenden que, sólo porque la UE prohiba enviar correo no solicitado dentro de su territorio, tal prohibición será respetada en Japón, en las Filipinas, en los EE.UU o en cualquier otro lugar. Por último, respecto del yo mismo he sido objeto del mismo. Mi nombre ha sido introducido en varias listas y el acaba por llegar. Esto ha sido perpetrado por personas que me han introducido en las listas en poder de los . Cuento con una muy buena opción: tengo un filtro, tengo una tecla para borrar. Hemos de estimular a la gente a utilizar la tecnología y dejar de ser sus niñeras. Les pido que apoyen el informe Cappato, tal y como está enmendado."@es12
"Arvoisa puhemies, on harvinaista, että voin todeta täällä, että käytännössä kaikki on jo sanottu. Olen samaa mieltä von Boetticherin ja Cappaton sekä etenkin Ludfordin kanssa. Me kaikki olemme kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäseniä; olemme omaksuneet kannan, johon emme ole päätyneet hätiköiden juuri siksi, että meitä on häiritty ja manipuloitu Internetissä ja kaikissa toimistoissamme sijaitsevien faksien välityksellä. Meidän on varottava antamasta hätiköityjä lakeja. Minun on sanottava komissiolle, että sen ehdotukset ovat epäoikeudenmukaisia ja hätiköityjä. Meille tarjoutuu vuonna 2003 sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin myötä erittäin hyvä mahdollisuus koota niistä jäsenvaltioista saatuja tietoja ja ratkaisuja, jotka ovat valinneet joko tai vaihtoehdon Meidän on vain ehdotettava ja hyväksyttävä lakeja hyvien ohjeiden ja hyvän asiantuntemuksen pohjalta. Meidän ei pidä koskaan aliarvioida kansalaisvapauksien osuutta, mihin Ludford kehotti täysin syystä parlamenttia kiinnittämään huomiota. Koska olemme nykyisin kenties liian itsevarmoja joistakin esittämistämme laeista, en halua, että kukaan joutuisi vahvistamaan halunneensa vastaanottaa esimerkiksi julkaisun tai perustelemaan, miksi on halunnut vastaanottaa joitakin tietoja Amnesty International -järjestöltä. Internet on vapauttanut ihmiset diktatuureista ja sortajista, mutta silti olemme ottamassa käyttöön jonkinasteista sensuuria takaoven kautta. Tämä on väärin ja merkitsee väärää tietoa. Komission jäsen saattaa pudistella päätään ja hymyillä, mutta haluaako hän joutua perustelemaan jollekin hallituksen virastolle tai jollekin muulle virastolle, miksi on valinnut vaihtoehdon? Tämä ei ole vapautta: tämä on sitä, että joutuu selittelemään sellaisen palvelun käyttöä, jonka olisi tarkoitus taata vapaus. Seuraavaksi puhun oikeudesta yksityisyyteen: meillä kaikilla on oikeus yksityisyyteen, mutta oikeutta ei pidä pakottaa yksilöille. He valitsevat oikeuden yksityisyyteen, jota sitten lainsäädännöllä tuetaan. Ei-toivotusta kaupallisesta sähköpostiviestinnästä sanoisin, ettei kaikki tällainen viestintä ole roskapostia. Tässäkin asiassa komissio on pelannut korttinsa suoraan niiden eduksi, jotka haluavat karkottaa työpaikkoja EU:sta ja jotka väittävät, että juuri siksi, että EU aikoo kieltää kaupallisten ei-toivottujen sähköpostiviestien lähettämisen alueellaan, japanilaisten, filippiiniläisten, amerikkalaisten ja muunmaalisten olisi noudatettava tuota kieltoa. Lopuksi puhuisin vielä roskapostin lähettämisestä. Minä itse olen saanut roskapostia. Nimeni on pantu useaan luetteloon, jolloin roskapostia pääsee läpi. Lähettäjinä on ollut henkilöitä, jotka ovat poimineet minut roskapostin lähettäjien pitämiin luetteloihin. Minulla on kuitenkin erittäin hyvin toimiva vaihtoehto: minulla on suodatin, ja minulla on myös delete-näppäin. Meidän on kannustettava ihmisiä hyödyntämään tekniikkaa ja lopetettava heidän hyysäämisensä. Kehotan teitä antamaan tukenne Cappaton muutetulle mietinnölle."@fi5
"Monsieur le Président, c'est inhabituel de ma part, mais je peux me lever pour déclarer que presque tout a été dit. Je suis de l'avis de M. von Boetticher et de M. Cappato et je partage particulièrement l'opinion de la baronne Ludford. Nous sommes tous membres de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures ; nous avons adopté une position et nous ne nous sommes pas dépêchés de le faire juste parce que nous avons été harcelés et qu'on a fait pression sur nous au moyen de l'internet et des fax qui se trouvent dans tous nos bureaux. Nous devons être très prudents et ne pas légiférer à la légère. Je dois dire à la Commission que ce qu'elle propose est faux et précipité. En 2003, nous aurons une très bonne opportunité, dans le cadre de la directive sur le commerce électronique, de rassembler les informations et les connaissances fournies par les États membres qui ont choisi l'un des deux systèmes. Nous ne devons proposer et adopter des législations que sur la base de bons conseils et d'une bonne expérience. Nous ne devons jamais sous-estimer les implications que cela comporte pour les libertés civiles et que la baronne Ludford a signalées à cette Assemblée. En ce moment, tandis que l'on est peut-être parfois un peu trop confiants quant à certaines législations auxquelles nous travaillons, je ne veux pas que quelqu'un doive justifier pourquoi il a choisi de recevoir, par exemple ou pourquoi il a voulu recevoir des informations d'Amnesty International. L'internet a libéré la population des dictatures et des oppresseurs, et pourtant nous sommes en train d'introduire une sorte de censure par la petite porte. C'est erroné et infondé. Le commissaire peut secouer la tête et sourire, mais veut-il devoir expliquer à une agence gouvernementale ou à toute autre agence pourquoi il a choisi de s'abonner ? Cela n'est pas la liberté : c'est de devoir se justifier d'avoir utilisé un service qui est supposé vous libérer. Au sujet du droit à la vie privée : nous avons tous le droit à la vie privée, mais on ne peut pas imposer ce droit aux individus. Les individus choisissent le droit à la vie privée et, ensuite, la législation le soutient. En ce qui concerne les e-mails commerciaux non sollicités : tous les e-mails commerciaux non sollicités ne sont pas des . À nouveau, la Commission joue le jeu de ceux qui veulent qu'il y ait moins d'emplois au sein de l'Union européenne et qui prétendent que, juste parce que l'Union européenne interdit l'envoi d'e-mails commerciaux non sollicités sur son territoire, une telle interdiction sera respectée au Japon, aux Philippines, aux États-Unis ou ailleurs. Pour terminer, concernant le j'ai moi-même reçus des . Mon nom a été placé sur différentes listes et les sont envoyés. Cela a été fait par des individus qui m'ont inscrits sur des listes de . J'ai une très bonne solution : j'ai installé un filtre et j'ai un bouton qui sert à effacer. Nous devons encourager la population à utiliser la technologie et cesser de les materner. S'il vous plaît, soutenez le rapport de Cappato, tel qu'il a été amendé."@fr6
"Signor Presidente, posso dire, fatto non comune per quanto mi riguarda, che virtualmente tutto è stato detto. Sono d’accordo con l’onorevole von Boetticher e con l’onorevole Cappato, e in modo particolare con la Baronessa Ludford. Tutti siamo membri della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, abbiamo adottato una posizione e non lo abbiamo fatto affrettatamente perché oggetto di pressioni di ogni tipo tramite o i fax installati in tutti i nostri uffici. Bisogna fare molta attenzione a non legiferare in quattro e quattr’otto. Mi preme dire alla Commissione che la sua proposta è sbagliata e frettolosa. Nel 2003 avremo un’ottima opportunità, con la direttiva per raccogliere le informazioni e il distillato di saggezza dagli Stati membri che hanno deciso per l’ o per l’ . Dobbiamo limitarci a proporre e approvare atti legislativi basati su una buona esperienza e una buona consulenza. Non dobbiamo mai sottovalutare le implicazioni in termini di libertà pubbliche sulle quali, giustamente, la Baronessa Ludford ha attirato l’attenzione dell’Aula. In un momento come questo in cui forse pecchiamo di un eccesso di sicurezza in alcune proposte legislative che avanziamo, non vorrei che nessuno fosse tenuto a confermare perché ha deciso di ricevere, ad esempio o perché ha scelto di ricevere informazioni da . ci ha liberato dalle dittature e dagli oppressori eppure stiamo introducendo una sorta di censura dalla porta di servizio: è sbagliato e basato su presupposti non corretti. Il Commissario può anche scuotere il capo e sorridere, ma avrebbe voglia di spiegare a un ente governativo o qualsivoglia ente perché ha scelto per l’ ? Questa non è libertà: è dover rispondere per il fatto di aver utilizzato un servizio preposto a renderci liberi. In merito al diritto alla : tutti abbiamo tale diritto ma tale diritto non può essere imposto agli individui. Gli individui scelgono il diritto alla e la legislazione lo supporta. Riguardo ai messaggi di posta elettronica non sollecitati: non tutti i messaggi commerciali non sollecitati equivalgono a . Ancora una volta la Commissione ha fatto il gioco di chi vuole esportare l’occupazione fuori dall’Unione europea e sostiene che, siccome l’Unione impone un divieto sull’invio di messaggi commerciali non sollecitati sul proprio territorio, un simile divieto verrà rispettato in Giappone, nelle Filippine, negli Stati Uniti e ovunque. Infine, parlando di anch’io ne sono rimasto vittima. Il mio nome è finito su diverse liste e sono inondato di messaggi. Ciò è da attribuire a persone che mi hanno inserito nelle liste di cui sono in possesso i mittenti di tali messaggi non sollecitati. Io ho un ottima alternativa: un filtro, il tasto “elimina”. Dobbiamo incoraggiare la gente a utilizzare la tecnologia e smettere di fare da balia. Vi invito ad appoggiare la relazione Cappato come emendata."@it9
"Mr President, unusually for me I can stand here and say that virtually everything has been said. I agree with Mr von Boetticher and Mr Cappato and especially with Baroness Ludford. We are all members of the Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs; we have adopted a position and we have not rushed into it just because we have been bullied and lobbied on the Internet and via the fax machines that are in all our offices. We have to be very careful about legislating on the hoof. I have to say to the Commission that what it is proposing is wrong and hurried. In 2003 we will have a very good opportunity, in the e-commerce directive, to gather the information and the wisdom obtained from those Member States which have chosen either to opt in or to opt out. We must only propose and adopt legislation on the basis of good counsel and good experience. We must never underestimate the civil liberties implications to which Baroness Ludford has rightly alerted this House. At this time, when we perhaps are being a little over-assertive with some of the legislation we are bringing forward, I do not want anyone to have to confirm why they have opted to receive, for instance or why they have chosen to get some information from Amnesty International. The Internet has freed people from dictatorships and oppressors, and yet here we are introducing a kind of censorship by the back door. It is wrong and ill-informed. The Commissioner may shake his head and smile, but does he want to have to explain to a government agency or some other agency why he has chosen to opt in? That is not freedom: that is being answerable for using a service that is intended to free you. On the issue of the right of privacy: we all have the right of privacy, but that right cannot be imposed on individuals. Individuals choose the right of privacy and then legislation backs it up. On the matter of unsolicited commercial e-mail: not all UCE is spam. Here again the Commission has played right into the hands of those who want to drive jobs out of the EU and who pretend that, just because the EU is imposing a ban on sending UCEs within its territory, such a ban will be respected by people in Japan, the Philippines, the USA or anywhere else. Finally, on spamming, I myself have been spammed. My name has been put on various lists and the spam comes in. That has been done by individuals who have opted me in to the lists held by the spammers. I have a very good option: I have a filter, I have a delete button. We must encourage people to use the technology and stop being their nannies. Please support the Cappato report, as amended."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, anders dan gewoonlijk kan ik deze keer zeggen dat vrijwel alles al aan de orde gesteld is. Ik ben het eens met de heren von Boetticher en Cappato en vooral met barones Ludford. Wij zijn allen lid van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. Wij hebben een standpunt ingenomen en ons daarbij niet laten opjagen door het feit dat wij geïntimideerd en onder druk gezet werden op internet en via de faxapparaten die ieder van ons in zijn kantoor heeft staan. Wij moeten er zeer voor oppassen dat wij niet gehaast te werk gaan bij het creëren van wetgeving. Het moet mij van het hart dat het voorstel van de Commissie verkeerd en overhaast is. In 2003 zullen wij in het kader van de richtlijn inzake elektronische handel een zeer goede gelegenheid hebben om de informatie en de inzichten te vergaren van de lidstaten die voor dan wel voor hebben gekozen. Wij moeten wetgeving alleen voorstellen en aannemen op basis van verstandig advies en gedegen ervaring. Wij mogen de implicaties voor de burgerlijke vrijheden, waarvoor barones Ludford dit Parlement terecht gewaarschuwd heeft, nooit onderschatten. Ik wil niet dat iemand in de huidige situatie – waarin wij sommige wetsvoorstellen misschien wel iets te stellig ter tafel leggen – moet verantwoorden waarom hij ervoor gekozen heeft om bijvoorbeeld of informatie van Amnesty International te ontvangen. Wij introduceren nu via de achterdeur een soort censuur, terwijl internet mensen juist bevrijd heeft van dictatuur en onderdrukking. Dat is verkeerd en onverstandig. De commissaris kan nu wel zijn hoofd schudden en glimlachen, maar wil hij dat hij aan een overheidsinstantie of een andere instelling moet uitleggen waarom hij ervoor gekozen heeft bepaalde e-mail te ontvangen? Dat is geen vrijheid. Dat is verantwoording moeten afleggen voor het feit dat je gebruik maakt van een dienst die bedoeld is om je vrijheid te geven. Over het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer zou ik het volgende willen zeggen. Wij hebben allemaal recht op privacy, maar dat recht kan niet aan mensen worden opgelegd. Mensen kiezen het recht op privacy en vervolgens wordt deze keuze ondersteund door wetgeving. Wat ongewenste commerciële e-mail betreft: dit is niet altijd hetzelfde als . Opnieuw speelt de Commissie hier degenen in de kaart die werkgelegenheid verloren willen laten gaan in de EU en die doen alsof mensen in Japan, de Filippijnen, de Verenigde Staten of waar dan ook geen ongewenste commerciële e-mail zullen sturen, alleen maar omdat de EU dat binnen haar grenzen verbiedt. Tot slot nog een opmerking over . Ik heb zelf ook regelmatig ontvangen. Mijn naam werd op diverse lijsten gezet en vervolgens kreeg ik junkmail. Ik ben door personen op lijsten geplaatst die worden beheerd door . Ik heb hier een zeer goede oplossing voor: ik heb een filter, ik heb een knop waarmee ik e-mail kan verwijderen. Wij moeten mensen aanmoedigen gebruik te maken van de technologie en ophouden hen te betuttelen. Ik roep het Parlement op het geamendeerde verslag-Cappato te steunen."@nl2
"Senhor Presidente, ao contrário do que me é habitual, desta vez posso afirmar que já aqui se disse praticamente tudo. Concordo com os senhores deputados von Boetticher e Cappato e especialmente com a baronesa Ludford. Todos nós somos membros da Comissão das Liberdades e dos Direitos dos Cidadãos, da Justiça e dos Assuntos Internos; adoptámos uma posição e não nos apressámos a adoptá-la só por termos sido forçados ou pressionados a isso através da Internet e dos faxes que temos em todos os nossos gabinetes. Temos de ser muito cuidadosos para não legislarmos à pressa. Devo dizer à Comissão que o que ela nos está a propor está errado e foi feito à pressa. Em 2003, na directiva sobre comércio electrónico, vamos ter uma óptima oportunidade para reunir as informações e os conhecimentos provenientes dos Estados-Membros que aderiram ao ou ao Só devemos propor e aprovar legislação baseada em bons pareceres e numa boa experiência. Nunca devemos subestimar as implicações desta proposta sobre as liberdades cívicas, implicações para as quais a baronesa Ludford alertou devidamente este Parlamento. Neste momento, quando talvez estejamos a ser um pouco dogmáticos no que se refere a alguma da legislação que estamos a propor, não quero que ninguém se veja obrigado a declarar por que razão optou por receber, por exemplo, a ou por que razão optou por pedir determinadas informações à Amnistia Internacional. A Internet libertou as pessoas de ditadores e de opressores e, contudo, estamos nós aqui a introduzir uma espécie de censura à socapa. Isto está errado e baseia-se em informações erradas. O Senhor Comissário pode abanar a cabeça e sorrir, mas será que quer ter de explicar a um organismo governamental, ou a qualquer outro organismo, por que razão escolheu o ? Isso não é liberdade: isso é poder ser responsabilizado por se utilizar um serviço cuja intenção é justamente libertar uma pessoa. Quanto à questão do direito à privacidade: todos nós temos direito à nossa privacidade, mas esse direito não pode ser imposto aos indivíduos. Os indivíduos optam pelo direito à privacidade e depois a legislação apoia-o. No que se refere à questão do correio electrónico comercial não solicitado: nem todo este correio é . Também aqui a Comissão entrou no jogo daqueles que querem eliminar postos de trabalho na UE e que fingem acreditar que, só porque a UE está a impor a proibição de envio de mensagens de correio electrónico comercial não solicitado no seu território, essa proibição vai ser respeitada pelas pessoas do Japão, das Filipinas, dos Estados Unidos ou de qualquer outra parte do mundo. Finalmente, quanto ao devo dizer que eu próprio fui alvo de . O meu nome foi colocado em várias listas e o entra através delas. Isso foi feito por indivíduos que me incluíram nas listas organizadas pelos Tenho uma excelente opção: tenho um filtro e tenho uma tecla “delete”. Devemos estimular as pessoas a utilizarem a tecnologia e a deixarem de ser as suas “amas-secas”. Por favor, apoiem o relatório Cappato, tal como ficou depois de introduzidas as alterações."@pt11
"Herr talman! Det är ovanligt för mig, men jag kan stå här och säga att praktiskt taget allt redan har sagts. Jag håller med von Boetticher och Cappato och i synnerhet baronessan Ludford. Vi är alla ledamöter av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, vi har antagit en ståndpunkt och vi har inte gjort något förhastat bara för att vi har blivit trakasserade och lobbade på Internet och via de faxmaskiner vi alla har i våra kontor. Vi måste vara försiktiga med ogenomtänkt lagstiftning. Jag måste säga till kommissionen att det som den föreslår är felaktigt och brådstörtat. År 2003 kommer vi i e-handelsdirektivet att ha goda möjligheter att samla in den information och den lärdom som dragits från de medlemsstater som har valt att antingen eller att . Vi får bara föreslå och anta lagstiftning på grundval av god rådgivning och goda erfarenheter. Vi får aldrig underskatta de konsekvenser för de medborgerliga rättigheterna som baronessan Ludford med rätta har gjort denna kammare uppmärksam på. Vid den här tidpunkten, när vi kanske är lite överdrivet bestämda i fråga om en del av den lagstiftning vi för fram, vill jag inte att någon skall behöva bekräfta varför de har valt att exempelvis ta emot eller varför de har valt att få information från Amnesty International. Internet har befriat människor från diktatur och förtryckare, och ändå inför vi här ett slags censur genom bakdörren. Det är fel och okunnigt. Kommissionären må skaka på huvudet och le, men vill han förklara för ett regeringsorgan eller något annat organ varför han har valt ? Det är inte frihet: Det är att stå till svars för att du använder en tjänst som är avsedd att befria dig. När det gäller frågan om rätten till privatlivet: Vi har alla rätt till ett privatliv, men den rätten kan inte påtvingas enskilda. Enskilda väljer rätten till privatliv och sedan backar lagstiftningen upp detta. När det gäller oönskad kommersiell e-post är inte all sådan massutskick. Här har återigen kommissionen spelat dem i händerna som vill driva bort arbetstillfällen från EU och som låtsas att bara för att EU inför ett förbud mot att sända oönskad kommersiell e-post inom dess territorium så kommer ett sådant förbud att respekteras av folk i Japan, Filippinerna, USA eller på annat håll. När det slutligen gäller massutskick har jag själv råkat ut för detta. Mitt namn har satts upp på diverse listor och massutskicken strömmar in. Detta har gjorts av enskilda som har satt upp mig på de listor som de som gör massutskick har. Jag har en mycket bra valmöjlighet. Jag har ett filter, jag har en knapp som heter radera. Vi måste uppmuntra människor att använda tekniken och sluta att agera förmyndare. Var snälla och stöd Cappato-betänkandet, med ändringarna."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Ammunition Weekly"13,8,1,5,2,10,3,7,9,6
"Ammunition Weekly,"11
"El semanal del armamento"12
"opt in"13,5,8
"opt-in"2,12,11,9
"opt-out"2,12,9
"spam"8,1,2,12,11
"spammernes"1
"spammers"2,2,12,6
"spammers."11
"spamming"2,12,11,9,6
"οpt out"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph