Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-10-24-Speech-3-197"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011024.14.3-197"4
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Comme vous pouvez le constater, Votre Sainteté, nous sommes tous très émus, et je voudrais vous remercier, au nom du Parlement européen, du message de grande noblesse que vous venez de nous adresser. Vous avez eu la délicatesse de rappeler que le Parlement européen, depuis toujours, a soutenu l'action de votre personne et a soutenu votre peuple. Nous avons vu que vous connaissez bien les résolutions que nous avons votées dans ce Parlement, toujours à une très large majorité, pour ne pas dire une quasi-unanimité, encore tout récemment, au mois de février dernier. C'est vrai que nous constatons avec vous, comme vous nous l'avez rappelé, que le peuple tibétain est privé de ses libertés essentielles, menacé de la destruction de ses monastères, c'est-à-dire de ce qui forge son âme morale et spirituelle, et, enfin, menacé d'une politique de marginalisation de la population tibétaine. Vous nous avez rappelé tout cela, et vous nous avez dit avec beaucoup de franchise que, malheureusement, jusqu'à présent, la main tendue aux autorités chinoises avait été ignorée, et nous avons noté aussi, Votre Sainteté, que vous n'avez jamais cessé d'espérer. Vous portez à la fois cette inquiétude et en même temps cette immense espérance que viendra un jour où la Chine, en s'ouvrant sur le reste du monde, finira par entendre votre appel, et c'est un souhait, bien sûr, que nous rejoignons ardemment, mais nous ne faisons pas que rejoindre votre souhait, Votre Sainteté. Nous avons bien sûr entendu l'appel très fort que vous nous avez adressé. Vous nous avez dit que si la communauté internationale, en l'espèce la Communauté européenne, pouvait se joindre à vos efforts, peut-être le résultat que nous souhaitons tous pourrait-il être au bout du chemin. Alors, je voudrais simplement vous assurer que vous pouvez compter sur le concours actif de notre Parlement européen, sur le concours actif de nos groupes politiques, sur le concours actif de l'intergroupe qui, comme vous le savez, a été constitué justement pour renforcer encore notre amitié avec le peuple tibétain, vous pouvez compter sur notre concours, vous pouvez compter sur notre indéfectible fidélité pour que, dans l'esprit de vos propositions, le Tibet recouvre la liberté. Encore une fois, merci Votre Sainteté, de votre présence et de votre message."@fr6,6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Som De kan konstatere, Deres Hellighed, er vi alle meget rørt, og jeg vil gerne på Europa-Parlamentets vegne sige Dem tak for det ædle budskab, De netop har overbragt os. De var så elskværdig at minde om, at Europa-Parlamentet altid har støttet Deres person og Deres folk. Vi har set, at De er bekendt med de beslutningsforslag, vi for ganske nylig vedtog her i Parlamentet i februar. Alle disse beslutningsforslag blev vedtaget med et meget stort flertal for ikke at sige stort set enstemmigt. Det er rigtigt, at vi sammen med Dem må konstatere, sådan som De mindede os om det, at det tibetanske folk er blevet frataget sine essentielle friheder. Det trues med nedrivning af landets klostre, det vil sige af det, der udgør befolkningens moralske og spirituelle sjæl, og endelig med en marginaliseringspolitik for den tibetanske befolkning. Alt dette mindede De os om, og De sagde meget ærligt, at den hånd, De har strakt ud mod de kinesiske myndigheder, indtil videre er blevet ignoreret, og vi bemærkede også, Deres Hellighed, at De aldrig er holdt op med at håbe. De bærer i Dem både denne bekymring og på samme tid dette enorme håb om, at Kina en dag åbner sig for resten af verden og endelig hører Deres appel, og det er naturligvis noget, vi alle indtrængende ønsker os, men vi vil ikke blot slutte os til Deres ønske, Deres Hellighed. Vi har naturligvis hørt den kraftige appel, De rettede til os. De sagde, at hvis det internationale samfund, i dette tilfælde Det Europæiske Fællesskab, ville bakke op om Deres anstrengelser, ville det ønskede resultat måske være for enden af tunnellen. Til det vil jeg ganske enkelt sige, at De kan regne med aktiv bistand fra Europa-Parlamentet, aktiv bistand fra vores politiske grupper, aktiv bistand fra den tværpolitiske gruppe, der, som De ved, netop er blevet nedsat for at styrke vores venskab med det tibetanske folk. De kan regne med vores bistand, De kan regne med vores urokkelige loyalitet, så Tibet kan genfinde sin frihed i overensstemmelse med Deres forslag. Endnu en gang tak, Deres Hellighed, for Deres besøg og Deres budskab."@da1
"Wie Sie feststellen können, Eure Heiligkeit, sind wir alle sehr bewegt, und ich möchte Ihnen im Namen des Europäischen Parlaments für Ihre beeindruckende Rede danken. Sie haben freundlicherweise daran erinnert, dass das Europäische Parlament Ihr persönliches Wirken und auch Ihr Volk stets unterstützt hat. Wie wir sehen konnten, kennen Sie die Entschließungen, die wir hier im Parlament, immer mit sehr breiter Mehrheit, um nicht zu sagen praktisch einstimmig angenommen haben, die letzte noch im Februar dieses Jahres. Wie Sie stellen auch wir fest, darauf haben Sie hingewiesen, dass das tibetische Volk seiner grundlegenden Freiheiten beraubt ist, dass seine Klöster von Zerstörung bedroht sind und damit seine Seele, seine moralische und geistige Identität. Eine weitere Bedrohung besteht in der Politik der Ausgrenzung der tibetischen Bevölkerung. All dies haben Sie uns in Erinnerung gerufen, und Sie sagten sehr offen, dass die chinesischen Behörden die ihnen gebotene Hand bisher bedauerlicherweise nicht ergriffen haben. Wir konnten auch feststellen, Eure Heiligkeit, dass Sie nie aufgehört haben zu hoffen. Sie empfinden diese Sorge, doch gleichzeitig hegen sie die unendliche Hoffnung, dass der Tag kommen wird, an dem China durch seine Öffnung zur Welt Ihren Appell erhören wird. Dies ist ein Wunsch, dem wir uns natürlich rückhaltlos anschließen, aber wir wollen mehr tun, als nur Ihren Wunsch zu unterstützen, Eure Heiligkeit. Wir haben den dringlichen Appell, den Sie an uns gerichtet haben, vernommen. Sie sagten, wenn sich die Völkergemeinschaft, und in diesem Falle die Europäische Gemeinschaft, Ihren Bemühungen anschlösse, könnte das Ziel, das wir uns alle wünschen, letztlich vielleicht doch erreicht werden. Ich möchte Ihnen hier lediglich versichern, dass Sie auf die aktive Unterstützung des Europäischen Parlaments zählen können, auf die aktive Unterstützung unserer Fraktionen, des interfraktionellen Arbeitskreises, der, wie Sie wissen, mit dem Ziel gegründet wurde, unsere Freundschaft mit dem tibetischen Volk zu untermauern. Sie können sich auf unsere Unterstützung verlassen, auf unsere unwandelbare Treue, damit Tibet im Sinne Ihrer Vorschläge seine Freiheit wiedererlangen kann. Eure Heiligkeit, ich danke Ihnen noch einmal für Ihr Kommen und für Ihre Worte."@de7
"Όπως μπορεί να διαπιστώσει η Αγιότητά σας είμαστε όλοι μας πολύ συγκινημένοι και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για το ιδιαίτερα ευγενές μήνυμα που μόλις μας απευθύνατε. Είχατε την ευγένεια να υπενθυμίσετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριζε ανέκαθεν τη δράση σας και υποστήριζε το λαό σας. Είδαμε ότι γνωρίζετε καλά τα ψηφίσματα που έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιό μας, πάντα με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, για να μην πω σχεδόν ομόφωνα, ακόμη και πολύ πρόσφατα, τον περασμένο Φεβρουάριο. Είναι αλήθεια ότι διαπιστώνουμε μαζί σας, όπως μας υπενθυμίσατε, ότι ο λαός του Θιβέτ στερείται των θεμελιωδών ελευθεριών του, απειλείται με καταστροφή των μοναστηριών του, δηλαδή των συμβόλων που σφυρηλατούν την ηθική και πνευματική του υπόσταση, και τέλος απειλείται από μια πολιτική περιθωριοποίησης του θιβετιανού λαού. Μας τα υπενθυμίσατε όλα αυτά και μας είπατε με πολλή ειλικρίνεια ότι, δυστυχώς, μέχρι σήμερα, το χέρι που τείνετε προς τις κινεζικές αρχές είχε αγνοηθεί, και παρατηρήσαμε επίσης ότι η Αγιότητά σας δεν σταμάτησε ποτέ να ελπίζει. Έχετε παράλληλα αυτή την ανησυχία και ταυτόχρονα την τεράστια αυτή ελπίδα ότι θα έρθει μια ημέρα όπου η Κίνα, κάνοντας ένα άνοιγμα προς τον υπόλοιπο κόσμο, θα ανταποκριθεί τελικά στην έκκλησή σας, και αυτό είναι μια ευχή, βεβαίως, την οποία συμμεριζόμαστε θερμά, αλλά δεν κάνουμε τίποτα άλλο πέρα από το να συμμεριζόμαστε την ευχή της Αγιότητάς σας. Ακούσαμε βεβαίως την πολύ ισχυρή έκκληση την οποία μας απευθύνατε. Μας είπατε ότι αν η διεθνής κοινότητα, στην προκειμένη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μπορούσε να βοηθήσει στις προσπάθειές σας, ίσως το αποτέλεσμα το οποίο όλοι επιθυμούμε να ήταν πολύ κοντά. Λοιπόν, θα ήθελα απλώς να σας διαβεβαιώσω ότι μπορείτε να υπολογίζετε στην ενεργή συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην ενεργή συνδρομή των πολιτικών μας ομάδων, στην ενεργή συνδρομή της διακομματικής ομάδας η οποία, όπως γνωρίζετε, συστάθηκε ακριβώς για να ενισχύσει περαιτέρω την φιλία μας με το θιβετιανό λαό· μπορείτε να υπολογίζετε στη συνδρομή μας, μπορείτε να υπολογίζετε στην αμέριστη αφοσίωσή μας προκειμένου το Θιβέτ να ανακτήσει την ελευθερία του, σύμφωνα με το πνεύμα των προτάσεων σας. Για μία ακόμη φορά, ευχαριστώ την Αγιότητά σας για την παρουσία σας καθώς και για το μήνυμά σας."@el8
"As you can see, your Holiness, we are all very moved and I would like to thank you, on behalf of the European Parliament, for the great, noble message you have just addressed to us. You have been kind enough to point out that the European Parliament has always supported your action and your people. We have seen that you are well acquainted with the resolutions we have voted for in Parliament, always by a huge majority, if not practically unanimously, including as recently as last February. It is true that we realise, as you have pointed out, that the Tibetan people are being deprived of their fundamental freedoms, threatened with the destruction of their monasteries, which forge their moral and spiritual souls, and are threatened by a policy of marginalising the Tibetan people. You have reminded us of all these things, and you have told us very frankly that, unfortunately, the hand held out to the Chinese authorities has so far been ignored, and we have also noted, your Holiness, that you have never lost hope. You have this concern, but at the same time the great hope that the day will come when China, on opening up to the rest of the world, will finally hear your appeal, and that is a wish which we passionately share, but we can only join you in your desire, your Holiness. We have clearly heard the powerful appeal you have made to us. You have told us that if the international community, in this case the European Community, can join you in your efforts, perhaps the result we all wish to see could be within reach. I would simply like to assure you that you can count on the active support of our European Parliament, on the active support of our political groups, on the active support of the intergroup which, as you know, has been created precisely to further strengthen our friendship with the Tibetan people. You can count on our support, you can count on our indestructible loyalty so that, in the spirit of your proposals, Tibet can regain its freedom. Thank you again, your Holiness, for your presence and your message."@en3
"Como Su Santidad puede comprobar, estamos todos emocionados, y desearía darle las gracias, en nombre del Parlamento Europeo, por la grandeza del mensaje que acaba de dirigirnos. Ha tenido usted la delicadeza de recordar que el Parlamento Europeo ha apoyado siempre la acción de su persona y a su pueblo. Hemos visto que usted conoce muy bien las resoluciones que aprobó este Parlamento - siempre por amplia mayoría, por no decir casi unanimidad -, incluso recientemente, en el mes de febrero pasado. Es verdad que hemos podido comprobar - como usted lo ha recordado - que el pueblo tibetano se ve privado de sus libertades fundamentales, amenazado por la destrucción de sus monasterios, es decir, de lo que forja su alma moral y espiritual, y, finalmente, amenazado por una política de marginación de la población tibetana. Usted nos ha recordado todo eso y nos ha dicho con mucha franqueza que, desgraciadamente, hasta ahora, la mano tendida a las autoridades chinas había sido ignorada. Y también hemos podido comprobar, Su santidad, que usted nunca ha perdido la esperanza. Usted manifiesta al mismo tiempo esa preocupación y esa inmensa esperanza de que algún día China se abrirá al resto del mundo y acabará escuchando su llamamiento, y es un deseo, naturalmente, que nosotros también albergamos ardientemente; pero no se trata sólo un deseo, Su Santidad. Hemos oído, ciertamente, el firme llamamiento que nos ha dirigido. Usted ha dicho que si la comunidad internacional - en este caso la Comunidad Europea - podía unirse a sus esfuerzos, quizás el resultado que todos deseamos podría estar próximo. Por lo tanto, desearía simplemente asegurarle que puede contar con la ayuda activa de nuestro Parlamento Europeo, de nuestros Grupos políticos, del intergrupo, que, como usted sabe, ha sido creado precisamente para fortalecer aún más nuestra amistad con el pueblo tibetano; puede usted contar con nuestro apoyo, con nuestro indefectible respaldo para que, dentro del espíritu de sus propuestas, el Tíbet pueda recobrar su libertad. Gracias, una vez más, Su santidad, por su presencia y su mensaje."@es12
"Kuten huomaatte, Teidän Pyhyytenne, olemme kaikki hyvin liikuttuneita, ja haluan Euroopan parlamentin puolesta kiittää teitä siitä jalosta sanomasta, jonka meille osoititte. Muistutitte hienotunteisesti, että Euroopan parlamentti on aina tukenut toimintaanne ja kansaanne. Huomasimme, että tunnette hyvin päätöslauselmat, jotka parlamentti on hyväksynyt aina laajalla enemmistöllä, voisi jopa sanoa lähes yksimielisesti. Viimeisin hyväksyttiin viime helmikuussa. Olemme todellakin todenneet teidän tavoin, että Tiibetin kansalta on riistetty olennaiset vapaudet, että sen luostarit, eli sen moraalisen ja hengellisen sielun perusta, uhataan tuhota ja että Tiibetin väestöä uhkaa eristyspolitiikka. Muistutitte meitä kaikesta tästä, ja sanoitte hyvin rehellisesti, että tähän saakka Kiinan viranomaisille ojennettuun käteen ei valitettavasti ole tartuttu. Teidän Pyhyytenne, huomasimme myös, ettette ole koskaan luopunut toivosta. Olette yhtä aikaa huolestunut ja äärimmäisen toiveikas, että vielä koittaa päivä, jolloin Kiina avautuessaan muulle maailmalle kuulee pyyntönne. Yhdymme tietenkin voimakkaasti tähän toiveeseen, mutta se ei ole kaikki, mitä teemme, Teidän Pyhyytenne. Kuulimme tietenkin voimakkaan vetoomuksen, jonka meille esititte. Sanoitte, että jos kansainvälinen yhteisö, ja tässä tapauksessa Euroopan yhteisö, yhtyisi ponnisteluihinne, voitaisiin kenties saavuttaa tulos, jota me kaikki toivomme. Haluan siis vakuuttaa teille, että voitte luottaa saavanne tukea Euroopan parlamentilta, poliittisilta ryhmiltämme ja laajennetulta työryhmältä, joka – kuten tiedätte – muodostettiin varta vasten lujittamaan ystävyyttämme Tiibetin kansan kanssa. Voitte luotta tukeemme, voitte luottaa siihen, että ponnistelemme kanssanne, jotta Tiibet saisi ehdotustenne hengessä vapautensa takaisin. Kiitän teitä vielä kerran käynnistänne ja sanomastanne, Teidän Pyhyytenne."@fi5
"Come può constatare, Santità, siamo molto emozionati e desidero ringraziarla a nome del Parlamento europeo per il nobile messaggio che ci ha rivolto. Lei ha avuto la cortesia di ricordare che il Parlamento europeo ha da sempre sostenuto la sua azione e la causa del suo popolo. Abbiamo visto che conosce bene le risoluzioni che abbiamo votato in Parlamento, sempre a larghissima maggioranza, per non dire quasi all'unanimità, l'ultima molto di recente, nel febbraio scorso. Constatiamo in effetti con lei che, come ci ha ricordato, il popolo tibetano è privato delle libertà essenziali, è minacciato nella sua identità dal rischio di distruzione che incombe sui monasteri che ne forgiano l'anima morale e spirituale, e rischia infine di essere vittima di una politica di emarginazione. Lei ci ha ricordato tutto questo e ci ha detto con molta franchezza che, sfortunatamente, fino ad oggi, la mano tesa alle autorità cinesi è stata ignorata. Abbiamo però anche notato, Santità, che lei non ha mai smesso di sperare. Lei ci trasmette allo stesso tempo l'inquietudine e l'immensa speranza che venga un giorno in cui la Cina, aprendosi al resto del mondo, ascolti infine il suo appello. Si tratta di un augurio che condividiamo ardentemente facendo nostro il desiderio che lei stesso, Santità, ha espresso. Abbiamo compreso il forte appello che ci ha rivolto. Lei ci ha detto che se la comunità internazionale, e nella fattispecie la Comunità europea, potesse unirsi ai suoi sforzi, forse i risultati che auspichiamo potrebbero concretizzarsi. Vorrei quindi semplicemente rassicurarla che può contare sulla collaborazione fattiva del Parlamento europeo, dei gruppi politici, dell'intergruppo che, come sa, è stato appositamente costituito per rafforzare ancor più la nostra amicizia con il popolo tibetano. Può contare sulla nostra indefettibile fedeltà affinché, secondo lo spirito delle sue proposte, il Tibet ritrovi la libertà. La ringrazio nuovamente, Santità, per la sua presenza e per il suo messaggio."@it9
"As you can see, your Holiness, we are all very moved and I would like to thank you, on behalf of the European Parliament, for the great, noble message you have just addressed to us. You have been kind enough to point out that the European Parliament has always supported your action and your people. We have seen that you are well acquainted with the resolutions we have voted for in Parliament, always by a huge majority, if not practically unanimously, including as recently as last February. It is true that we realise, as you have pointed out, that the Tibetan people are being deprived of their fundamental freedoms, threatened with the destruction of their monasteries, which forge their moral and spiritual souls, and are threatened by a policy of marginalising the Tibetan people. You have reminded us of all these things, and you have told us very frankly that, unfortunately, the hand held out to the Chinese authorities has so far been ignored, and we have also noted, your Holiness, that you have never lost hope. You have this concern, but at the same time the great hope that the day will come when China, on opening up to the rest of the world, will finally hear your appeal, and that is a wish which we passionately share, but we can only join you in your desire, your Holiness. We have clearly heard the powerful appeal you have made to us. You have told us that if the international community, in this case the European Community, can join you in your efforts, perhaps the result we all wish to see could be within reach. I would simply like to assure you that you can count on the active support of our European Parliament, on the active support of our political groups, on the active support of the intergroup which, as you know, has been created precisely to further strengthen our friendship with the Tibetan people. You can count on our support, you can count on our indestructible loyalty so that, in the spirit of your proposals, Tibet can regain its freedom. Thank you again, your Holiness, for your presence and your message."@lv10
"U ziet, Heiligheid, dat wij diep geroerd zijn en ik wil u dan ook namens het Europees Parlement van harte bedanken voor uw nobele boodschap. U was zo fijngevoelig ons eraan te herinneren dat het Europees Parlement van meet af aan steun heeft verleend aan uw optreden en uw volk. Wij hebben kunnen vaststellen dat u goed op de hoogte bent van de resoluties die dit Parlement altijd met overgrote meerderheid, om niet te zeggen met bijna eenparigheid van stemmen heeft aangenomen, zoals kortgeleden nog in februari. Inderdaad weten wij dat het Tibetaanse volk beroofd is van zijn fundamentele vrijheden. Zijn kloosters, waar zijn morele en geestelijke overtuigingen worden gevormd, worden met vernietiging bedreigd en het volk zelf wordt met politieke marginalisatie bedreigd. Daar wilde u ons aan herinneren. U hebt ook open en eerlijk verklaard dat de Chinese autoriteiten helaas tot nu toe de hand hebben genegeerd die u hun reikt. Wij hebben echter ook kunnen vaststellen, Heiligheid, dat u blijft hopen. U geeft uiting aan zowel ongerustheid alsook onmetelijke hoop, de hoop dat China zich op een goede dag zal openstellen voor de rest van de wereld en dan eindelijk gehoor zal geven aan uw oproep. Wij delen deze wens van ganser harte met u, Heiligheid. Wij hebben gehoor geschonken aan de krachtige oproep die u tot ons heeft gericht. U hebt gezegd dat als de internationale gemeenschap, en in het concrete geval de Europese Unie, zich zou scharen achter uw inspanningen, het door ons allen gewenste resultaat misschien in het verschiet komt te liggen. Ik wil u derhalve enkel verzekeren dat u kunt rekenen op de hulp van het Europees Parlement, op de actieve bijdrage van onze fracties, op de actieve bijdrage van de intergroep die, zoals u weet, juist is opgericht om onze vriendschap met het Tibetaanse volk te versterken. U kunt rekenen op onze steun. U kunt rekenen op onze onwankelbare trouw en we hopen met u dat Tibet zijn vrijheid zal terugvinden, in de geest van uw voorstellen. Ik wil u, Heiligheid, nogmaals hartelijk danken voor uw aanwezigheid en uw boodschap."@nl2
"Como Vossa Santidade pode constatar, estamos todos muito emocionados e gostaria de lhe agradecer, em nome do Parlamento Europeu, a mensagem de grande nobreza que acaba de nos dirigir. Vossa Santidade teve a delicadeza de recordar que o Parlamento Europeu tem apoiado desde sempre a sua acção e o seu povo. Verificámos que conhece bem as resoluções votadas neste Parlamento, sempre por uma larga maioria, para não dizer uma quase unanimidade, como aconteceu ainda muito recentemente, no passado mês de Fevereiro. Em boa verdade, constatamos, como o evocou, que o povo tibetano está privado das suas liberdades essenciais, ameaçado pela destruição dos seus mosteiros, ou seja, daquilo que forja a sua alma moral e espiritual e, por último, está também ameaçado por uma política de marginalização da população tibetana. Vossa Santidade já evocou tudo isso e também já nos disse com muita franqueza que, infelizmente, até ao presente, tem sido ignorada a mão estendida às autoridades chinesas, mas, não obstante, notámos igualmente que, apesar disso, Vossa Santidade nunca perdeu a esperança. Traz consigo esta inquietação e ao mesmo tempo esta enorme esperança de que um dia virá em que a China se abrirá ao resto do mundo e acabará por escutar o seu apelo. É um voto que, sem dúvida, partilhamos ardentemente, mas apenas podemos partilhá-lo, Vossa Santidade. Ouvimos o forte apelo que nos foi dirigido. Vossa Santidade afirmou que, se a comunidade internacional, especialmente a Comunidade Europeia, se pudesse unir aos seus esforços, talvez então o resultado que todos desejamos pudesse ser atingido no fim do caminho. Deste modo, gostaria simplesmente de lhe assegurar que pode contar com a participação activa do Parlamento Europeu, com a participação activa dos grupos políticos, com a participação activa do Intergrupo que, como sabe, foi constituído para reforçar ainda mais os nossos laços de amizade para com o povo tibetano, pode contar com a nossa participação, pode contar com a nossa inabalável lealdade para que, dentro do espírito das suas propostas, o Tibete recupere a liberdade. Mais uma vez, os nossos agradecimentos a Vossa Santidade, pela sua presença e pela sua mensagem."@pt11
"Ers helighet! Ni kan se att vi alla är mycket rörda. Jag vill å Europaparlamentets vägnar tacka er för det mycket storsinta budskap ni gav oss. Ni visade omtänksamhet och påminde om att Europaparlamentet alltid har stött ert handlande och ert folk. Vi kan konstatera att ni är väl förtrogen med de resolutioner som vi har röstat igenom i parlamentet, alltid med en mycket bred majoritet, för att inte säga nästan total enhällighet, den senaste gången i februari i år. Det stämmer att vi tillsammans med er – vilket ni påpekade för oss – kan konstatera att det tibetanska folket har berövats sina grundläggande friheter, att dess kloster hotar att förstöras, dvs. det som formar dess moral och andlighet, och slutligen att det tibetanska folket hotas av en marginaliseringspolitik. Ni påminde oss om allt detta och berättade med stor uppriktighet att den utsträckta handen till de kinesiska myndigheterna hittills har försummats, tyvärr, och vi noterade också, ers helighet, att ni aldrig har förlorat hoppet. Ni bär både på denna oro och på denna oändliga förhoppning om att Kina en dag kommer att öppna sig för världen och lyssna till er vädjan, och det är en önskan som vi givetvis ställer oss bakom med stor angelägenhet. Men, ers helighet, vi ställer oss inte bara bakom er önskan. Vi lyssnade givetvis till den kraftfulla vädjan ni riktade till oss. Ni sade att vi kanske till slut kan uppnå det resultat vi alla vill se om världssamfundet, i det här fallet Europeiska gemenskapen, kunde ansluta sig till era ansträngningar. Jag skulle helt enkelt vilja försäkra er om att ni kan räkna med ett aktivt stöd från Europaparlamentet, våra politiska grupper och intergruppen, som, vilket ni känner till, inrättades just för att stärka vår vänskap med det tibetanska folket. Ni kan räkna med vårt stöd och vår osvikliga lojalitet för att Tibet skall återfå sin frihet, i den anda som era förslag präglas av. Tack än en gång, ers helighet, för ert budskap och för att ni kom hit."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"(La sesión solemne se cierra a las 12.25 horas)"12
"(La séance solennelle est close à 12h25)"6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph