Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-10-02-Speech-2-128"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011002.6.2-128"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, Commissioner Patten correctly said that we have no quarrel with Islam. I say that we have a quarrel with those who abuse Islam and who turn the principles of Islam into weapons against the innocent. In the same way, we have no quarrel with the Afghan people. Our quarrel is with bin Laden who shelters in Afghanistan and with the Taliban, they seem to be almost one and the same, and we pity the situation of the Afghan people. They are already one of the poorest nations upon Earth. Two million Afghan refugees are sheltering in the Islamic Republic of Iran and they have been for some years now. It is sad to see how little international help has been given to those refugees or to their hosts, the Iranian government. These refugees fled acute starvation and utter brutality in Afghanistan to find a haven in Iran and there are huge numbers of new refugees now on the move. The psychological terror that our new alliance has properly caused against terrorism in the region is causing the new flight of so many new millions of refugees. We must ask ourselves, how we can save lives? We have always supported NGOs. We have perhaps given less interinstitutional support. I plead here to the Commission to look closely at how best to involve our work with that of the United Nations, particularly UNHCR and the World Health Organization, for only the UN, can command the volumes of support that are needed in such a situation, in terms of food, clothing, shelter and the provision of basic needs. I ask the Commission to assist the refugees who have already fled and are elsewhere. May I also include the 3.5 million Iraqi refugees in the region. We must do all we can to help."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, kommissær Patten havde ret i, at vi ikke har noget udestående med islam. Men vi har et udestående med dem, der misbruger islam, og som bruger islams principper som våben mod uskyldige. Vi har heller ikke noget udestående med det afghanske folk. Vores udestående er med bin Laden, som har søgt tilflugt i Afghanistan, og med Taleban-styret, og det er næsten det samme, og vi beklager afghanernes situation. De er allerede en af jordens fattigste nationer. 2 millioner afghanske flygtninge har søgt tilflugt i Den Islamiske Republik Iran, og de har været der i nogle år nu. Det er sørgeligt at se, hvor lidt international hjælp der er givet til disse flygtninge og til deres værter, den iranske regering. Disse flygtninge flygtede fra akut sult og den yderste brutalitet i Afghanistan for at søge tilflugt i Iran, og der er nu enorme nye flygtningestrømme på vej. Den psykologiske terror, som vores nye alliance har skabt over for terrorisme i regionen, er nu årsag til mange flere millioner flygtninge. Vi må spørge os selv, hvordan vi kan redde liv. Vi har altid støttet ngo'er. Vi har måske ydet mindre støtte på tværs af institutionerne. Jeg beder hermed indtrængende Kommissionen om at undersøge nøje, hvordan vi bedst koordinerer vores indsats med FN's, navnlig UNHCR og WHO, for det er kun FN, der kan yde støtte i den størrelsesorden, der er nødvendig i en sådan situation, når det gælder fødevarer, tøj, husly og at dække basale behov. Jeg beder Kommissionen om at hjælpe de flygtninge, der allerede er flygtet, og som befinder sig andetsteds. Det gælder også de 3,5 millioner irakiske flygtninge i området. Vi må gøre alt, hvad der står i vores magt, for at hjælpe."@da1
"Frau Präsidentin, Kommissionsmitglied Patten sagte ganz richtig, dass wir nichts gegen den Islam haben. Ich sage, dass wir etwas gegen all jene haben, die den Islam missbrauchen und die Prinzipien des Islam in Waffen gegen unschuldige Menschen verwandeln. Wir haben auch nichts gegen das afghanische Volk. Wir haben etwas gegen Bin Laden, der sich bei den Taliban in Afghanistan verbirgt und fast mit ihnen zu verschmelzen scheint, und wir haben Mitleid mit dem afghanischen Volk, das schon jetzt zu den ärmsten Völkern der Welt zählt. Zwei Millionen afghanischer Flüchtlinge haben Zuflucht in der Islamischen Republik Iran gefunden, wo sie sich bereits seit Jahren aufhalten. Es ist traurig, dass diese Flüchtlinge und ihre Gastgeber, die iranische Regierung, so wenig internationale Hilfe erhalten. Diese Flüchtlinge sind vor akuter Hungersnot und furchtbarer Brutalität in Afghanistan geflohen und haben Zuflucht im Iran gesucht, und der Strom der Flüchtlinge schwillt weiter an. Der psychologische Terror, den unsere neue Allianz gegen den Terrorismus möglicherweise ausgelöst hat, hat Millionen weiterer Flüchtlinge veranlasst, ihr Land zu verlassen. Wir müssen uns fragen, wie können wir Leben retten? Wir haben stets NRO unterstützt. Wir haben möglicherweise weniger interinstitutionelle Hilfe geleistet. Ich fordere die Kommission an dieser Stelle nachdrücklich auf zu prüfen, wie wir unsere Arbeit am besten mit der der Vereinten Nationen, vor allem dem UNHCR und der Weltgesundheitsorganisation, abstimmen können, denn nur die UNO kann Hilfsmaßnahmen wie die Bereitstellung von Nahrungsmitteln, Kleidung, Unterkünften und anderen Hilfsgütern für den Grundbedarf in einem Umfang bewältigen, der der Situation gerecht wird. Ich bitte die Kommission, die Flüchtlinge zu unterstützen, die sich bereits außer Landes befinden. Darin schließe ich auch die 3,5 Millionen irakischer Flüchtlinge in der Region ein. Wir müssen alles tun, um zu helfen."@de7
"( ) Κυρία Πρόεδρε, ο Επίτροπος Pαtten είπε πολύ σωστά ότι δεν έχουμε τίποτα εναντίον του Ισλάμ. Έχουμε όμως με όσους καταχρώνται το Ισλάμ και μετατρέπουν τις αρχές του Ισλάμ σε όπλα εναντίον αθώων. Ομοίως, δεν έχουμε τίποτα εναντίον του λαού του Αφγανιστάν. Έχουμε όμως εναντίον του Μπιν Λάντεν, ο οποίος έχει βρει καταφύγιο στο Αφγανιστάν, και εναντίον των Ταλιμπάν, οι οποίοι φαίνεται πως ταυτίζονται μαζί του. Λυπόμαστε για την κατάσταση του αφγανικού λαού, ο οποίος είναι ήδη ένας από τους φτωχότερους του κόσμου. Εδώ και μερικά χρόνια, δύο εκατομμύρια αφγανοί πρόσφυγες έχουν καταφύγει στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Είναι λυπηρό να διαπιστώνει κανείς πόσο λίγη διεθνής βοήθεια δόθηκε σε αυτούς τους πρόσφυγες ή σε εκείνους που τους φιλοξενούν, δηλαδή στην κυβέρνηση του Ιράν. Όντας αντιμέτωποι με τη λιμοκτονία και την απερίγραπτη βιαιότητα στο Αφγανιστάν, οι πρόσφυγες αυτοί αναζήτησαν καταφύγιο στο Ιράν και σε αυτούς θα προστεθεί σύντομα και νέο τεράστιο κύμα προσφύγων. Ο ψυχολογικός τρόμος εναντίον της τρομοκρατίας που δικαιολογημένα προκάλεσε στην περιοχή η καινούρια συμμαχία μας είναι η αιτία του νέου αυτού προσφυγικού κύματος, το οποίο αριθμεί εκατομμύρια ανθρώπων. Αυτό που πρέπει να αναρωτηθούμε είναι με ποιον τρόπο μπορούμε να σώσουμε ζωές. Ανέκαθεν υποστηρίζαμε τις ΜΚΟ. Ίσως να μην προσφέραμε αρκετή διοργανική στήριξη. Κάνω έκκληση στην Επιτροπή να αναζητήσει τους καλύτερους τρόπους συνεργασίας μας με τα Ηνωμένα Έθνη, και ειδικότερα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, γιατί μόνο τα Ηνωμένα Έθνη μπορούν να διαχειριστούν τον όγκο βοήθειας που χρειάζεται σε μια τέτοια περίπτωση, από πλευράς τροφίμων, ρουχισμού, στέγης και κάλυψης των βασικών αναγκών. Ζητώ από την Επιτροπή να βοηθήσει τους πρόσφυγες οι οποίοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα τους και βρίσκονται σε κάποια άλλη περιοχή. Θα ήθελα να συμπεριλάβω σε αυτούς και τα 3,5 εκατομμύρια ιρακινών προσφύγων στην περιοχή. Πρέπει να κάνουμε το πάν για να τους βοηθήσουμε."@el8
"(EN) Señora Presidenta, el Comisario Patten ha dicho acertadamente que nuestra lucha no es contra el Islam. Yo digo que nuestra lucha es contra los que abusan del Islam y convierten los principios del Islam en armas contra personas inocentes. Del mismo modo, tampoco luchamos contra el pueblo afgano. Nuestra lucha es contra Bin Laden que se refugia en Afganistán y con los talibanes, parecen ser prácticamente uno y el mismo, y lamentamos la situación del pueblo afgano. Ya es uno de los países más pobres de la Tierra. Dos millones de refugiados afganos viven en la República Islámica de Irán, donde ya llevan varios años. Es triste comprobar la poca ayuda internacional que han recibido estos refugiados o sus anfitriones, el Gobierno iraní. Estos refugiados huyeron de la hambruna severa y de la total brutalidad en Afganistán en busca de refugio en Irán, hacia donde un gran número de nuevos refugiados se dirige actualmente. El terror psicológico que nuestra nueva alianza contra el terrorismo ha causado acertadamente en la región está provocando nuevos éxodos de otros muchos millones de refugiados. Debemos preguntarnos cómo podemos salvar vidas. Siempre hemos apoyado a las ONG. Quizá la ayuda interinstitucional que hemos prestado haya sido menor. Ruego aquí a la Comisión que estudie detenidamente cuál es el mejor modo de aunar nuestros esfuerzos con aquéllos de las Naciones Unidas, en particular del ACNUR y de la Organización Mundial de la Salud, porque la ONU es la única que puede dirigir la magnitud de la ayuda necesaria en semejante situación en términos de alimentos, ropa, refugio y todo lo necesario para cubrir las necesidades básicas. Pido a la Comisión que ayude a los refugiados que ya han huido y se han instalado en otros países. Quisiera incluir aquí a los 3,5 millones de refugiados iraquíes que se encuentran en la región. Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudar."@es12
"Arvoisa puhemies, komission jäsen Patten sanoi aivan oikein, että meillä ei ole erimielisyyttä islamin kanssa. Minä sanon, että meillä on erimielisyyttä niiden kanssa, jotka käyttävät islamia väärin ja jotka muuttavat islamin periaatteet aseiksi viattomia vastaan. Meillä ei myöskään ole erimielisyyttä Afganistanin kansan kanssa. Meillä on erimielisyyttä Afganistanissa piileksivän bin Ladenin kanssa ja Talibanin kanssa; näyttää melkein siltä, että ne ovat yksi ja sama subjekti, ja me tunnemme myötätuntoa Afganistanin kansan tilannetta kohtaan. Se on jo yksi maailman köyhimmistä kansoista. Kaksi miljoonaa afganistanilaista pakolaista etsii suojaa Iranin islamilaisesta tasavallasta, ja he ovat tehneet näin jo muutaman vuoden ajan. On surullista, että näille pakolaisille tai heidät vastaanottaneelle Iranin hallitukselle on annettu vain vähän kansainvälistä apua. Nämä pakolaiset pakenivat välitöntä nälkään nääntymistä ja äärimmäisiä julmuuksia Afganistanissa löytääkseen turvapaikan Iranissa, ja nyt valtavasti uusia pakolaisia on lähtenyt liikkeelle. Uusi liittomme on asianmukaisesti aiheuttanut psykologista kauhua terrorismia kohtaan, minkä seurauksena miljoonat uudet pakolaiset ovat jälleen paenneet. Meidän on kysyttävä itseltämme, miten me voimme pelastaa henkiä? Olemme aina tukeneet kansalaisjärjestöjä. Olemme ehkä antaneet vähemmän toimielinten välistä tukea. Pyydän nyt komissiota tutkimaan tarkasti, miten meidän työmme voi edistää parhaiten Yhdistyneiden Kansakuntien työtä, erityisesti UNHCR:n ja Maailman terveysjärjestön työtä, sillä ainoastaan YK voi ohjata tällaisessa tilanteessa tarvittavaa tuen määrää elintarvikkeiden, vaatteiden, suojan ja perustarpeiden täyttämisen osalta. Pyydän komissiota auttamaan niitä pakolaisia, jotka ovat jo paenneet ja ovat muualla. Haluaisin myös palauttaa mieleen alueella olevat 3,5 miljoonaa irakilaista pakolaista. Meidän on tehtävä kaikkemme auttaaksemme."@fi5
"Madame la Présidente, le commissaire Patten a eu raison de dire qu'aucun différend ne nous oppose à l'Islam. Personnellement, je dis qu'un différend nous oppose à ceux qui bafouent l'islam et qui transforment les principes de l'islam en armes contre les innocents. De même, aucun différend ne nous oppose au peuple afghan. Un différend nous oppose à Ben Laden, qui s'abrite en Afghanistan, et aux talibans, qui semblent presque ne faire qu'un avec lui, et nous déplorons la situation du peuple afghan. Celui-ci représente déjà une des nations les plus pauvres de la Terre. Deux millions de réfugiés afghans ont trouvé asile en République islamique d'Iran et y vivent depuis plusieurs années déjà. Il est triste de voir le peu d'aide internationale accordée à ces réfugiés ou à leur hôte, le gouvernement iranien. Ces réfugiés ont fui la famine dramatique et la brutalité sans borne de l'Afghanistan pour trouver asile en Iran et des masses de nouveaux réfugiés sont actuellement sur les routes. C'est la terreur psychologique que notre nouvelle alliance a causée, à juste titre, contre le terrorisme dans la région qui provoque cette nouvelle fuite de millions de nouveaux réfugiés. Nous devons nous demander comment sauver des vies. Nous avons toujours soutenu les ONG. Nous avons peut-être accordé moins d'aide interinstitutionnelle. J'implore la Commission d'examiner attentivement le meilleur moyen d'associer notre travail à celui des Nations unies, particulièrement du HCR et de l'Organisation mondiale de la santé. Seul l'ONU peut en effet disposer des volumes d'aide nécessaires dans une telle situation, qu'il s'agisse d'alimentation, d'habillement, d'hébergement ou de couverture des besoins fondamentaux. Je demande à la Commission de venir en aide aux réfugiés qui ont déjà fui et qui sont installés ailleurs. Je me permets également d'inclure les 3,5 millions de réfugiés irakiens qui se trouvent dans la région. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour les aider."@fr6
"Signora Presidente, il Commissario Patten ha detto giustamente che non abbiamo alcun contenzioso con l'Islam. Io sostengo che abbiamo un contenzioso con coloro che abusano dell'Islam e ne stravolgono i princìpi trasformandoli in armi contro gli innocenti. Analogamente, non abbiamo alcun contenzioso con il popolo afghano. Il contenzioso è invece con Bin Laden, che si nasconde in Afganistan, e con i talebani, che sembrano quasi essere una cosa sola, mentre invece proviamo compassione per il popolo afghano. La loro è già una delle nazioni più povere della Terra. Due milioni di profughi afghani hanno trovato rifugio nella Repubblica islamica d'Iran, dove vivono in queste condizioni da alcuni anni. E' triste constatare quanto scarso sia stato l'aiuto internazionale dato a questi profughi e a chi li ha accolti, il governo iraniano. Questi profughi sono scampati alla fame e alle inenarrabili atrocità dell'Afghanistan per trovare rifugio in Iran, e in questo momento moltissimi altri stanno seguendo lo stesso destino. Il terrore psicologico giustamente scatenato nella regione dalla nostra nuova alleanza contro il terrorismo sta provocando l'esodo di milioni di profughi. Dobbiamo chiederci: come possiamo salvare delle vite umane? Abbiamo sempre sostenuto le ONG, anche se forse abbiamo fornito loro meno sostegno interistituzionale. Chiedo alla Commissione di riflettere attentamente sul modo migliore per coordinare il nostro operato con quello delle Nazioni Unite, in particolare l'UNHCR e l'Organizzazione mondiale della sanità, visto che solo l'ONU può farsi carico dell'enorme volume di aiuti necessari in una situazione del genere, in termini di derrate alimentari, vestiario, riparo e soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Chiedo alla Commissione di fornire assistenza ai profughi già fuggiti e già altrove. Comprenderei anche i 3,5 milioni di profughi iracheni nella regione. Dobbiamo fare tutto il possibile per aiutarli."@it9
"Madam President, Commissioner Patten correctly said that we have no quarrel with Islam. I say that we have a quarrel with those who abuse Islam and who turn the principles of Islam into weapons against the innocent. In the same way, we have no quarrel with the Afghan people. Our quarrel is with bin Laden who shelters in Afghanistan and with the Taliban, they seem to be almost one and the same, and we pity the situation of the Afghan people. They are already one of the poorest nations upon Earth. Two million Afghan refugees are sheltering in the Islamic Republic of Iran and they have been for some years now. It is sad to see how little international help has been given to those refugees or to their hosts, the Iranian government. These refugees fled acute starvation and utter brutality in Afghanistan to find a haven in Iran and there are huge numbers of new refugees now on the move. The psychological terror that our new alliance has properly caused against terrorism in the region is causing the new flight of so many new millions of refugees. We must ask ourselves, how we can save lives? We have always supported NGOs. We have perhaps given less interinstitutional support. I plead here to the Commission to look closely at how best to involve our work with that of the United Nations, particularly UNHCR and the World Health Organization, for only the UN, can command the volumes of support that are needed in such a situation, in terms of food, clothing, shelter and the provision of basic needs. I ask the Commission to assist the refugees who have already fled and are elsewhere. May I also include the 3.5 million Iraqi refugees in the region. We must do all we can to help."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, commissaris Patten zei terecht dat wij geen conflict hebben met de islam. Ik zeg dat wij een conflict hebben met diegenen die de islam misbruiken en de beginselen van de islam gebruiken als wapen tegen onschuldige mensen. Ook hebben wij geen conflict met het Afghaanse volk. Wij hebben een conflict met Bin Laden, die zich schuilhoudt in Afghanistan, en met de Taliban, wat ongeveer op hetzelfde neerkomt. Wij zijn zeer begaan met de omstandigheden waarin het Afghaanse volk verkeert. Het is al een van de armste volken ter wereld. Twee miljoen vluchtelingen hebben onderdak gekregen in de Islamitische Republiek Iran, en dat duurt nu al verscheidene jaren. Het is triest om te zien hoe weinig internationale hulp deze vluchtelingen en hun gastheren, de Iraanse regering, tot nu toe hebben gekregen. Deze vluchtelingen zijn acute hongersnood en extreme wreedheden in Afghanistan ontvlucht en hebben in Iran een veilig onderkomen gevonden. Op dit moment zijn enorme aantallen nieuwe vluchtelingen onderweg. Ons nieuwe bondgenootschap tegen het terrorisme heeft in de regio uiteraard veel angst veroorzaakt. Dit heeft ertoe geleid dat opnieuw vele miljoenen mensen op de vlucht zijn geslagen. Wij moeten ons afvragen hoe wij levens kunnen redden. Wij hebben altijd de NGO’s gesteund. Wij hebben misschien wel minder interinstitutionele steun gegeven. Ik pleit er hier voor dat de Commissie heel goed onderzoekt hoe wij het best met de Verenigde Naties kunnen samenwerken, met name met UNHCR en de Wereldgezondheidsorganisatie. Alleen de VN heeft immers de beschikking over de in een dergelijke situatie benodigde hoeveelheid hulp in de vorm van voedsel, kleding, onderdak en het vervullen van elementaire levensbehoeften. Ik vraag de Commissie om de vluchtelingen die reeds gevlucht zijn en zich elders bevinden, te helpen. Hierbij wil ik ook graag de 3,5 miljoen Iraakse vluchtelingen in de regio betrekken. Wij moeten al het mogelijke doen om hen te helpen."@nl2
"Senhora Presidente, o senhor Comissário Patten disse correctamente que a nossa guerra não é contra o Islão. Eu digo que a nossa guerra é contra aqueles que desvirtuam o Islão e transformam os princípios do Islão em armas contra os inocentes. Do mesmo modo, a nossa guerra não é contra o povo afegão. A nossa guerra é contra bin Laden, que se refugiou no Afeganistão, e contra os taliban, que parecem ser quase a mesma coisa, e lamentamos a situação do povo afegão. O Afeganistão já é quase uma das nações mais pobres do mundo. Há dois milhões de refugiados afegãos na República Islâmica do Irão, e já lá estão há alguns anos. É triste constatar que tem sido muito pouca a ajuda internacional concedida a esses refugiados ou a quem os acolheu, o Governo do Irão. Os refugiados fugiram de uma situação de fome intensa e enorme brutalidade no Afeganistão, procurando abrigo no Irão, e há actualmente um grande número de novos refugiados em fuga. O terror psicológico que a nossa nova aliança contra o terrorismo provocou, justificadamente, na região está a pôr em fuga muitos milhões de novos refugiados. Temos de perguntar a nós mesmos de que forma poderemos salvar vidas. Sempre apoiámos as ONG. O nosso apoio interinstitucional tem sido talvez menor. Exorto a Comissão a considerar atentamente qual será a melhor maneira de articularmos a nossa acção com a das Nações Unidas, particularmente através do ACNUR e da Organização Mundial de Saúde, pois só as Nações Unidas poderão dispor do volume de apoio que é necessário em cada situação em termos de alimentos, vestuário, abrigos e satisfação de necessidades básicas. Peço à Comissão que dê assistência aos refugiados que já fugiram e que se fixaram noutros locais. Gostaria de incluir, também, os 3,5 milhões de refugiados iraquianos da região. Temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para os ajudar."@pt11
"Fru talman! Kommissionär Patten sade helt riktigt att vi inte har något otalt med islam. Jag anser att vi har något otalt med dem som missbrukar islam och som omvandlar islams principer till vapen mot oskyldiga människor. På samma sätt har vi inget otalt med det afghanska folket. Vår strid är med bin Ladin, som har en fristad i Afghanistan, och med talibanerna, de tycks nästan vara en och densamma, och vi känner medlidande för det afghanska folkets situation. De är redan en av världens fattigaste nationer. Två miljoner afghanska flyktingar söker en fristad i den islamiska republiken Iran och det har de gjort i några år nu. Det är beklämmande att se hur litet internationell hjälp som har getts till dessa flyktingar eller deras värdar, den iranska regeringen. Dessa flyktingar flydde akut hungersnöd och total brutalitet i Afghanistan för att finna en fristad i Iran, och nu är ett enormt antal nya flyktingar på väg. Den psykologiska terror som vår nya allians korrekt har orsakat mot terrorismen i regionen, gör att så många miljoner nya flyktingar på nytt flyr. Vi måste fråga oss själva hur vi kan rädda liv? Vi har alltid stöttat icke-statliga organisationer. Vi har kanske gett mindre interinstitutionellt stöd. Jag ber här kommissionen att titta noga på hur vi på bästa sätt kan införliva vårt arbete med FN:s arbete, särskilt UNHCR och Världshälsoorganisationen, för enbart FN kan uppbringa stöd i den omfattning som behövs i en sådan situation, när det gäller mat, kläder, logi och försörjningen av grundläggande behov. Jag ber kommissionen att bistå de flyktingar som redan har flytt och som befinner sig på plats någon annanstans. Kan jag också få inkludera de 3,5 miljonerna irakiska flyktingar i regionen. Vi måste göra allt vi kan för att hjälpa till."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"in situ"5,1,10,3,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph