Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-09-05-Speech-3-250"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010905.6.3-250"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, alors que toute la lumière n'a pas encore été faite sur les violences policières qui se sont abattues sur les manifestants antimondialisation lors du récent Sommet du G8 à Gênes, les témoignages convergent pour affirmer que la mort du jeune manifestant Carlo Giuliani n'est pas le résultat d'une simple bavure policière. De même, les méthodes utilisées par les autorités italiennes ne semblent pas seulement le fait d'une police débordée par les agissements des casseurs, agissements que bien sûr nous condamnons. La chaîne privée italienne Sette n'a-t-elle pas diffusé des images montrant des personnes habillées comme des converser tranquillement avec les policiers anti-émeutes, puis s'en aller ? Même si cela ne convient pas aux partisans d'une conception étroite de la souveraineté des États, il faut affirmer que les événements de Gênes ne relèvent pas seulement des affaires intérieures de l'Italie, mais concernent directement les institutions européennes, et au premier rang d'entre elles le Parlement européen parce qu'il est élu au suffrage universel. En premier lieu, l'Europe est concernée parce que l'Union ne doit pas être un simple marchepied de la mondialisation libérale, mais également un espace de liberté dans lequel les citoyens ont des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et, plus récemment, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union. Aussi, lorsque des citoyens de toutes nationalités se réunissent pour exercer leur liberté collective, leur liberté d'opinion et leur droit de manifester, il est du devoir de la Communauté européenne de garantir l'exercice effectif de ces droits. En second lieu, l'Europe ne peut pas rester inerte devant des procédés de manipulation aussi inquiétants. L'Europe ne peut tolérer qu'en son sein, un gouvernement développe des méthodes aussi incompatibles avec les valeurs de démocratie et de liberté qui sont les siennes. Enfin, il est de notre responsabilité de démocrates de ne pas cautionner l'amalgame entre les agissements violents d'une minorité d'activistes et la logique pacifiste de milliers de contestataires de la mondialisation libérale, car à son tour l'Union doit devenir le moteur d'une mondialisation démocratique et solidaire. Je déplore le rejet de la proposition visant au dépôt d'une résolution du Parlement européen. J'aurais souhaité la mise en place d'une commission d'enquête. Avec un certain nombre de mes camarades socialistes et d'autres collègues, je prendrai une part active au groupe de suivi et de vigilance évoqué par Francis Wurtz et nous examinerons avec attention les conclusions de la commission d'enquête italienne."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, selv om politivolden mod de demonstrerende modstandere af globaliseringen under det nylige G8-topmøde i Genova endnu ikke er fuldt ud belyst, siger vidner sammenfaldende, at den unge demonstrant Carlo Giulianis død ikke skyldes en almindelig politibommert. Ligeledes synes de metoder, de italienske myndigheder anvendte, ikke kun at være en følge af, at politiet var overbebyrdet af voldelige demonstranter med en opførsel, som vi selvfølgelig fordømmer. Viste den italienske private kanal ikke billeder af personer, der var klædt som tale fredeligt med urobetjente og derefter gå sin vej? Selv om dette ikke passer tilhængerne af en snæver opfattelse af medlemsstaternes suverænitet, må man sige, at begivenhederne i Genova ikke kun har forbindelse med de interne anliggender i Italien, men direkte vedrører EU-institutionerne og først og fremmest Europa-Parlamentet, fordi det vælges ved direkte valg. Europa er først og fremmest berørt, fordi EU ikke blot skal være et trinbræt for den liberale globalisering, men ligeledes et område med frihed, i hvilket borgerne har de rettigheder, den europæiske menneskerettighedskonvention og senere EU-chartret om grundlæggende rettigheder garanterer. Derfor er det, når borgere af enhver nationalitet samles for at gøre brug af deres kollektive frihed, ytringsfrihed og ret til at demonstrere, EU's pligt at sikre, at disse rettigheder reelt kan udøves. For det andet kan Europa ikke forblive passivt over for en så foruroligende behandling. EU kan ikke finde sig i, at en af medlemsstaternes regeringer anvender metoder, der er så uforenelige med EU's demokratiske værdier og frihedsværdier. Endelig er det vores ansvar som demokrater ikke at støtte blandingen mellem et mindretal af aktivisters voldelige opførsel og den fredelige holdning hos tusindvis af modstandere af den liberale globalisering, for EU skal blive drivkraften i en demokratisk og solidarisk globalisering. Jeg beklager, at forslaget om at fremsætte et beslutningsforslag fra Europa-Parlamentet er blevet forkastet. Jeg kunne have ønsket, at der blev oprettet et undersøgelsesudvalg. Jeg vil sammen med nogle af mine socialdemokratiske venner og andre kolleger tage aktivt del i den opfølgnings- og overvågningsgruppe, som Francis Wurtz har foreslået, og vi vil omhyggeligt gennemgå konklusionerne fra det italienske undersøgelsesudvalg."@da1
"Herr Präsident, obwohl die gewalttätigen Angriffe vonseiten der Polizei auf die Globalisierungsgegner beim jüngsten G8-Gipfel in Genua noch nicht abschließend untersucht wurden, stimmen alle Zeugenaussagen darin überein, dass der Tod des jungen Demonstranten Carlo Giuliani nicht das Ergebnis eines bloßen polizeilichen Fehlverhaltens war. Ebenso sind die von den italienischen Behörden angewandten Methoden offenbar nicht nur auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Polizeikräfte angesichts der Umtriebe der radikalen Demonstranten überfordert waren, wobei wir deren Verhalten selbstverständlich verurteilen. So hat der private italienische Fernsehsender Bilder ausgestrahlt, auf denen Personen zu erkennen waren, die wie gekleidet waren, sich aber ruhig mit den gegen die Demonstranten eingesetzten Polizisten unterhalten haben und dann weggegangen sind? Auch wenn dies den Verfechtern einer engstirnigen Auffassung von staatlicher Souveränität nicht ins Konzept passt, ist doch völlig klar, dass die Ereignisse von Genua nicht allein zu den inneren Angelegenheiten Italiens gehören, sondern in direkter Weise die europäischen Institutionen betreffen, und hier in erster Linie das Europäische Parlament, weil seine Mitglieder in allgemeinen Wahlen bestimmt wurden. Erstens ist Europa betroffen, weil die Union nicht nur ein Sprungbrett für die liberale Globalisierung sein darf, sondern auch ein Raum der Freiheit, in dem die Bürger Rechte genießen, die von der Europäischen Menschenrechtskonvention und seit kurzem auch von der Charta der Grundrechte der Union garantiert werden. Wenn sich daher Bürger aus allen Ländern versammeln, um von ihrer Versammlungs- und Meinungsfreiheit sowie von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch zu machen, dann muss die Europäische Gemeinschaft die tatsächliche Ausübung dieser Rechte garantieren können. Zweitens darf Europa derart beunruhigenden Manipulierungsversuchen nicht tatenlos zusehen. Europa darf es nicht tolerieren, dass eine Regierung innerhalb dieser Gemeinschaft Methoden entwickelt, die mit den europäischen Werten von Demokratie und Freiheit derart unvereinbar sind. Und schließlich sind wir als Demokraten dazu verpflichtet, die Gleichsetzung der Gewalttätigkeiten einer Minderheit von Aktivisten mit der pazifistischen Einstellung tausender Gegner der liberalen Globalisierung nicht zu dulden. Die Union muss ihrerseits zum Motor einer demokratischen und solidarischen Globalisierung werden. Ich bedauere die Zurückweisung des Vorschlags für eine Entschließung des Europäischen Parlaments. Ich hätte mir die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gewünscht. Zusammen mit einigen anderen Sozialisten und weiteren Kollegen werde ich mich aktiv an dem von Francis Wurtz erwähnten Ausschuss zur Wahrheitsfindung und Überwachung beteiligen, und wir werden die Schlussfolgerungen des italienischen Untersuchungsausschusses sehr genau prüfen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, ενώ δεν έχει πέσει ακόμα φως στις αστυνομικές βιαιότητες που ξέσπασαν εις βάρος όσων διαδήλωναν κατά της παγκοσμιοποίησης κατά την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της G8 στη Γένοβα, οι μαρτυρίες συγκλίνουν στην επιβεβαίωση ότι ο θάνατος του νεαρού διαδηλωτή Carlo Giuliani δεν είναι αποτέλεσμα μιας απλής εσφαλμένης ενέργειας της αστυνομίας. Επίσης, οι μέθοδοι που χρησιμοποίησαν οι ιταλικές αρχές δεν φαίνονται να είναι μόνο η πράξη μιας αστυνομίας που απηύδησε από τις ενέργειες των καταστροφέων, ενέργειες τις οποίες, φυσικά, καταδικάζουμε. Το ιταλικό ιδιωτικό κανάλι Sette δεν πρόβαλλε εικόνες που δείχνουν άτομα ντυμένα σαν τους να συζητούν ήσυχα με αστυνομικούς των ομάδων καταστολής των διαδηλώσεων και έπειτα να φεύγουν; Ακόμα και αν αυτό δεν αρμόζει στους οπαδούς μιας στενής αντίληψης για την κυριαρχία των κρατών, πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι τα γεγονότα της Γένοβας δεν προέκυψαν μόνο από εσωτερικές υποθέσεις της Ιταλίας, αλλά αφορούν άμεσα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και μεταξύ αυτών, κατά κύριο λόγο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφόσον είναι εκλεγμένο με καθολική ψηφοφορία. Αρχικά, η Ευρώπη ενδιαφέρεται γιατί η Ένωση δεν πρέπει να είναι απλώς το σκαλοπάτι για την ελεύθερη παγκοσμιοποίηση, αλλά και ο χώρος ελευθερίας μέσα στον οποίο οι πολίτες έχουν δικαιώματα που διασφαλίζονται από την ευρωπαϊκή Συνθήκη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και, πιο πρόσφατα, από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης. Επίσης, από τη στιγμή που πολίτες κάθε εθνικότητας ενώνονται για να ασκήσουν τη συλλογική τους ελευθερία, την ελευθερία γνώμης και το δικαίωμά τους να διαδηλώνουν, είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να διασφαλίζει την αποτελεσματική άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Κατά δεύτερο λόγο, η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη μπροστά σε τόσο ανησυχητικούς μηχανισμούς χειραγώγησης. Η Ευρώπη δεν μπορεί να ανεχτεί ότι, στους κόλπους της, μια κυβέρνηση αναπτύσσει μεθόδους τόσο ασύμβατες με τις δημοκρατικές και φιλελεύθερες αξίες της. Τέλος, είναι δική μας ευθύνη ως δημοκράτες να μην υποστηρίξουμε το αμάλγαμα πράξεων βίας μιας μειονότητας ακτιβιστών και ειρηνικής λογικής χιλιάδων αμφισβητιών της φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, διότι η Ένωση, με τη σειρά της, πρέπει να καταστεί η κινητήριος δύναμη μιας δημοκρατικής και αλληλέγγυας παγκοσμιοποίησης. Λυπάμαι για την απόρριψη της πρότασης που στόχευε στην κατάθεση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα επιθυμούσα τη σύσταση μιας εξεταστικής επιτροπής. Μαζί με ορισμένους από τους σοσιαλιστές συντρόφους μου και με άλλους συναδέλφους, θα συμμετάσχω ενεργά στην ομάδα παρακολούθησης και επαγρύπνησης που ανέφερε ο Francis Wurtz και θα εξετάσουμε προσεκτικά τα συμπεράσματα της ιταλικής εξεταστικής επιτροπής."@el8
"Mr President, although we do not yet know the full story of the police violence inflicted on the anti-globalisation protestors at the recent G8 summit in Genoa, there is enough evidence to suggest that the death of the young protestor Carlo Giuliani was not just caused by a police blunder. Similarly, the methods used by the Italian authorities do not seem to be just the result of the police being unable to cope with the rioting, which we of course condemn. After all, the private Italian network Sette broadcast scenes of people dressed like Black Blocks calmly chatting with the anti-riot police and then going away. Even if it does not suit those who have a narrow conception of the sovereignty of states, we must make it clear that the events of Genoa do not come only under the heading of Italy’s domestic affairs but directly concern the European institutions, and chiefly among them the European Parliament because it is directly elected. First of all, Europe is concerned because the Union must not simply be a stepping stone of liberal globalisation, but also an area of freedom in which the citizens have the rights guaranteed under the European Convention on Human Rights and, more recently, the EU Charter of Fundamental Rights. Furthermore, when citizens of all nationalities come together to exercise their collective freedom, their freedom of opinion and their right to demonstrate, it is the duty of the European Community to guarantee that they can effectively exercise these rights. Secondly, Europe must not remain inert in face of such disturbing manipulative operations. Europe cannot allow a government in its midst to use methods that are so incompatible with the values of democracy and freedom in which it believes. Lastly, as responsible democrats we cannot allow the violent actions of a minority of activists to be lumped together with the pacifist beliefs of thousands of people protesting against liberal globalisation, for the Union must, in its turn, become the motive force of democratic globalisation based on solidarity. I deplore the rejection of the proposal to table a European Parliament resolution on the subject. I would have liked to see a committee of inquiry set up. Like some of my socialist comrades and other colleagues, I will play an active part in the monitoring group referred to by Francis Wurtz and we will carefully examine the conclusions of the Italian committee of inquiry."@en3
"(FR) Señor Presidente, cuando todavía no se ha aclarado totalmente la violencia policial ejercitada contra los manifestantes anti-mundialización durante la reciente Cumbre del G8 de Génova, los testimonios coinciden en afirmar que la muerte del joven manifestante Carlo Giuliani no es fruto de un simple atropello policial. Asimismo, los métodos utilizados por las autoridades italianas no parecen deberse únicamente a una policía desbordada por las actuaciones de los alborotadores, actuaciones que por supuesto condenamos. ¿No difundió la cadena privada italiana Sette imágenes que mostraban a personas vestidas de que hablaban tranquilamente con los policías antidisturbios, y que después se marchaban? Aunque no sea muy favorable para los partidarios de un planteamiento restrictivo de la soberanía de los Estados, hay que afirmar que los acontecimientos de Génova no quedan circunscritos al ámbito de los asuntos interiores de Italia, sino que conciernen directamente a las instituciones europeas, y entre todas ellas al Parlamento Europeo en primer lugar, porque es elegido por sufragio universal. De entrada, afecta a Europa porque la Unión no debe ser simplemente un escalón de la mundialización liberal, sino también un espacio de libertad en el que los ciudadanos tienen derechos garantizados por el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y, más recientemente, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. Por ello, cuando ciudadanos de todas las nacionalidades se unen para ejercer su libertad colectiva, su libertad de opinión y su derecho a manifestarse, la Comunidad Europea tiene el deber de garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos. En segundo lugar, Europa no puede permanecer pasiva ante procedimientos de manipulación tan preocupantes. Europa no puede tolerar que un gobierno aplique en su seno métodos tan incompatibles con los valores de democracia y de libertad que son los suyos. Finalmente, como demócratas, queda bajo nuestra responsabilidad no afianzar la amalgama entre las actuaciones violentas de una minoría de activistas y la lógica pacifista de miles de contestatarios de la mundialización liberal, porque, por su parte, la Unión debe convertirse en el motor de una mundialización democrática y solidaria. Lamento el rechazo de la propuesta destinada a presentar una resolución del Parlamento Europeo. Me hubiera gustado que se creara una comisión de investigación. Junto a un cierto número de mis compañeros socialistas y de otros colegas, tomaré parte activa en el grupo de seguimiento y de vigilancia mencionado por Francis Wurtz, y examinaremos con detenimiento las conclusiones de la comisión de investigación italiana."@es12
"Arvoisa puhemies, Genovan G8-huippukokouksen yhteydessä globaalistumista vastustaneisiin mielenosoittajiin kohdistunutta poliisiväkivaltaa ei ole vielä selvitetty täysin, ja todisteet viittaavat siihen, ettei nuoren mielenosoittajan, Carlo Giulianin, kuolema johtunut pelkästä poliisin virheestä. Samoin Italian viranomaisten käyttämien menetelmien taustalla eivät näytä olevan pelkästään väkivaltaisten mielenosoittajien – joiden toiminnan tietenkin tuomitsemme – ylityöllistämät poliisit. Italian yksityinen televisiokanava Sette näytti kuvia, joissa naamioituneet mielenosoittajat keskustelivat rauhallisesti mellakkapoliisien kanssa ja kävelivät sitten omille teilleen. Vaikka se ei sopisikaan valtioiden täyden suvereniteetin kannattajille, meidän on myönnettävä, että Genovan tapahtumat eivät ole vain Italian sisäinen asia, vaan ne koskevat suoraan eurooppalaisia toimielimiä ja niiden etunenässä Euroopan parlamenttia, sillä se on valittu yleisillä vaaleilla. Asia koskee Eurooppaa ensinnäkin siksi, ettei unioni saa olla pelkkä liberaalin globaalistumisen astinlauta, vaan sen on oltava vapauteen perustuva alue, jossa kansalaisilla on Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja tuoreemman unionin perusoikeuskirjan takaamia oikeuksia. Täten, kun eri maiden kansalaiset kokoontuvat harjoittamaan yhteistä vapauttaan, sananvapauttaan ja oikeuttaan mielenosoituksiin, on Euroopan yhteisön velvollisuus turvata näiden oikeuksien täydellinen toteutuminen. Toiseksi, Eurooppa ei voi jäädä toimettomaksi näin huolestuttavan manipulaation edessä. Eurooppa ei voi suvaita, että sen sisällä hallitus käyttää menetelmiä, jotka ovat täysin ristiriidassa Euroopan demokratian ja vapauden periaatteiden kanssa. Lopuksi, emme saa demokratian kannattajina hyväksyä aktivistivähemmistön väkivallan sekoittamista tuhansien liberaalin globaalistumisen vastustajien pasifistiseen näkemykseen, sillä unionin on ryhdyttävä demokraattisen ja solidaarisen globaalistumisen edistäjäksi. Valitan, että Euroopan parlamentin päätöslauselman esittämistä koskenut ehdotus torjuttiin. Olisin toivonut tutkintavaliokunnan perustamista. Osallistun aktiivisesti useiden sosialististen ja muiden kollegoideni kanssa Francis Wurtzin mainitseman seuranta- ja tarkkailuryhmän työhön, ja tutkimme tarkasti italialaisen tutkintavaliokunnan johtopäätökset."@fi5
"Signor Presidente, benché non si sia ancora fatta piena luce sulle violenze delle forze dell'ordine che si sono abbattute sui manifestanti antiglobalizzazione in occasione del recente Vertice del G8 a Genova, le testimonianze sono concordi nel riferire che la morte del giovane manifestante Carlo Giuliani non è dovuta ad un semplice errore della polizia. Analogamente, i metodi utilizzati dalle autorità italiane non sembrano solo la reazione di una polizia travolta dal comportamento di bande di teppisti, comportamento che condanniamo. La rete privata italiana non ha forse trasmesso immagini di persone vestite da intente a conversare tranquillamente con i poliziotti antisommossa, per poi andarsene indisturbati? Anche se ciò non garba ai fautori di una concezione ristretta della sovranità statale, bisogna ribadire che i fatti di Genova non sono di semplice competenza del Ministero degli interni italiano, ma riguardano direttamente le Istituzioni europee, anzitutto il Parlamento europeo, in quanto eletto a suffragio universale. L'Europa è coinvolta perché l'Unione non deve costituire un semplice trampolino della globalizzazione liberale, ma anche uno spazio di libertà in cui i cittadini fruiscono dei diritti sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, più di recente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Inoltre, allorché cittadini di ogni nazionalità si riuniscono per esercitare la propria libertà collettiva, d'opinione e di manifestazione, è dovere della Comunità europea garantire l'esercizio effettivo di tali diritti. In secondo luogo, l'Europa non può restare passiva dinanzi a meccanismi di manipolazione così inquietanti. L'Europa non può tollerare che un governo ricorra a metodi così incompatibili con i valori della democrazia e della libertà che le sono propri. Infine, è nostra responsabilità di democratici non avallare la confusione fra gli atti violenti di una minoranza di attivisti e la logica pacifista di migliaia di contestatori della globalizzazione liberale, perché è compito dell'Unione divenire il motore di una globalizzazione democratica e solidale. Deploro che sia stata respinta la proposta di adottare una risoluzione in seno al Parlamento europeo; avrei auspicato la costituzione di una commissione d'inchiesta. Con un certo numero di compagni socialisti e di altri colleghi, parteciperò attivamente al gruppo di e di vigilanza menzionato dall'onorevole Wurtz, ed esamineremo attentamente le conclusioni della commissione d'inchiesta italiana."@it9
"Mr President, although we do not yet know the full story of the police violence inflicted on the anti-globalisation protestors at the recent G8 summit in Genoa, there is enough evidence to suggest that the death of the young protestor Carlo Giuliani was not just caused by a police blunder. Similarly, the methods used by the Italian authorities do not seem to be just the result of the police being unable to cope with the rioting, which we of course condemn. After all, the private Italian network Sette broadcast scenes of people dressed like Black Blocks calmly chatting with the anti-riot police and then going away. Even if it does not suit those who have a narrow conception of the sovereignty of states, we must make it clear that the events of Genoa do not come only under the heading of Italy’s domestic affairs but directly concern the European institutions, and chiefly among them the European Parliament because it is directly elected. First of all, Europe is concerned because the Union must not simply be a stepping stone of liberal globalisation, but also an area of freedom in which the citizens have the rights guaranteed under the European Convention on Human Rights and, more recently, the EU Charter of Fundamental Rights. Furthermore, when citizens of all nationalities come together to exercise their collective freedom, their freedom of opinion and their right to demonstrate, it is the duty of the European Community to guarantee that they can effectively exercise these rights. Secondly, Europe must not remain inert in face of such disturbing manipulative operations. Europe cannot allow a government in its midst to use methods that are so incompatible with the values of democracy and freedom in which it believes. Lastly, as responsible democrats we cannot allow the violent actions of a minority of activists to be lumped together with the pacifist beliefs of thousands of people protesting against liberal globalisation, for the Union must, in its turn, become the motive force of democratic globalisation based on solidarity. I deplore the rejection of the proposal to table a European Parliament resolution on the subject. I would have liked to see a committee of inquiry set up. Like some of my socialist comrades and other colleagues, I will play an active part in the monitoring group referred to by Francis Wurtz and we will carefully examine the conclusions of the Italian committee of inquiry."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ofschoon de gewelddaden die de politie tijdens de recente topbijeenkomst van de G8 in Genua heeft begaan ten koste van demonstranten tegen de mondialisering nog niet geheel zijn opgehelderd, blijkt uit steeds meer getuigenissen dat de dood van de jonge demonstrant Carlo Giuliani niet enkel het gevolg is van een politieflater. De door de Italiaanse autoriteiten gehanteerde methoden lijken niet slechts het gevolg te zijn van het feit dat de politie de kluts kwijtraakte door de wandaden van de herrieschoppers, wandaden die wij natuurlijk veroordelen. De Italiaanse privé-zender heeft beelden uitgezonden van als geklede mensen die rustig aan het praten waren met de oproerpolitie en daarna weggingen. Ofschoon het de voorstanders van een beperkte opvatting inzake nationale soevereiniteit misschien niet goed uitkomt, moet toch gezegd worden dat de gebeurtenissen in Genua niet slechts een Italiaanse binnenlandse aangelegenheid zijn, maar de Europese instellingen rechtstreeks aangaan en in eerste instantie het Europees Parlement, daar dit Parlement rechtstreeks is gekozen via algemene verkiezingen. Deze gebeurtenissen gaan in eerste instantie Europa aan. De Unie kan niet enkel een springplank zijn voor de liberale mondialisering, maar moet tevens een ruimte van vrijheid zijn, een ruimte waarin de burgers gegarandeerde rechten hebben uit hoofde van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en meer recentelijk het Handvest van de grondrechten van de Unie. Als bovendien burgers van verschillende nationaliteiten bijeenkomen om hun collectief recht, hun recht op vrijheid van meningsuiting en hun recht op manifestatie uit te oefenen is het de plicht van de Europese Gemeenschap om de daadwerkelijke uitoefening van deze rechten te garanderen. Ten tweede kan Europa niet werkeloos toezien bij dergelijke verontrustende pogingen tot manipulatie. Europa kan niet dulden dat een van zijn regeringen methoden ontwikkelt die haaks staan op zijn waarden van democratie en vrijheid. Tot slot is het onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat het pacifistisch engagement van de duizenden tegenstanders van de liberale mondialisering niet op een hoop wordt gegooid met de gewelddaden van een minderheid van activisten. De Unie moet namelijk een locomotief worden voor een democratische en solidaire mondialisering. Ik betreur dat het voorstel voor een resolutie van het Europees Parlement werd verworpen. Ik had zelf trouwens liever een enquêtecommissie gehad. Met een aantal collega’s van de socialistische fractie en anderen zal ik echter actief deelnemen aan het follow-upcomité waar Francis Wurtz al over sprak. Wij zullen eveneens de conclusies van de Italiaanse enquêtecommissie aandachtig bestuderen."@nl2
"Senhor Presidente, numa altura em que nem tudo está esclarecido quanto à violência policial que se abateu sobre os manifestantes antimundialização aquando da recente Cimeira do G8 em Génova, convergem os testemunhos segundo os quais a morte do jovem Carlo Giuliani não terá resultado de uma mera actuação abusiva das forças policiais. De igual modo, os métodos utilizados pelas autoridades italianas não parecem resultar apenas de uma força policial impotente perante os actos destruidores, actos que, bem entendido, condenamos. Não difundiu a estação italiana privada de televisão imagens que mostravam pessoas vestidas como a conversar tranquilamente com as forças policiais de prevenção e a irem embora de seguida? Mesmo que tal não seja do agrado dos partidários de uma concepção estrita da soberania dos Estados, há que afirmar que os acontecimentos de Génova não relevam unicamente dos assuntos internos da Itália mas que implicam directamente as instituições europeias e, em primeira instância, o Parlamento Europeu, que é eleito por sufrágio universal. Em primeiro lugar, a Europa está implicada porque a União não deve ser um mero suporte da mundialização liberal mas igualmente um espaço de liberdade no qual os cidadãos vêem os seus direitos garantidos pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem e, mais recentemente, pele Carta dos Direitos Fundamentais da União. Daí que, quando cidadãos de todas as nacionalidades se reúnem para exercer a sua liberdade de reunião, a sua liberdade de opinião e o direito de se manifestarem, seja dever da Comunidade Europeia garantir o exercício efectivo desses direitos. Em segundo lugar, a Europa não pode manter-se impassível face a tão inquietantes procedimentos de manipulação. A Europa não pode tolerar que, no seu seio, um governo desenvolva métodos tão incompatíveis com os valores da democracia e da liberdade que são os seus. Por último, cabe-nos, como democratas que somos, a responsabilidade de não caucionarmos a amálgama entre os actos violentos de uma minoria de activistas e a lógica pacifista de milhares de contestatários da mundialização liberal, uma vez que, por seu turno, a União deve tornar-se o motor de uma mundialização democrática e solidária. Deploro a rejeição da proposta que visava a apresentação de uma resolução do Parlamento Europeu. Teria desejado a criação de uma comissão de inquérito. Juntamente com alguns dos meus camaradas socialistas e outros colegas, participarei activamente no grupo de acompanhamento e vigilância mencionado pelo senhor deputado Francis Wurtz e examinaremos atentamente as conclusões da comissão de inquérito italiana."@pt11
"Herr talman! Samtidigt som man ännu inte har fått fullständig klarhet i det polisvåld som drabbade dem som demonstrerade mot antiglobaliseringen vid det senaste G8-toppmötet i Genua, tyder alla vittnesmål på att den unge demonstranten Carlo Giulianis död inte bara är följden av polisvåld. På samma sätt tycks de italienska myndigheternas metoder inte bara bero på att polisen överhopades av ligisternas agerande, ett agerande som vi självklart fördömer. Var det inte så att den privata italienska TV-kanalen Sette visade bilder på personer klädda som som pratade lugnt med kravallpoliser, för att sedan gå därifrån? Man måste betona att händelserna i Genua inte endast hör till Italiens inre angelägenheter, även om det inte passar anhängarna av en snäv uppfattning om staters suveränitet. De europeiska institutionerna är direkt berörda, framför allt Europaparlamentet som väljs i allmänna direkta val. Europa berörs i första hand för att unionen inte får bli en språngbräda för den liberala globaliseringen, utan också ett fritt område där medborgarna garanteras rättigheter genom Europeiska konventionen för skydd av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och, mer nyligen, unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. När medborgare av alla nationaliteter samlas för att utöva sin kollektiva frihet, yttrandefrihet och rätt att demonstrera är det Europeiska gemenskapens skyldighet att garantera att de faktiskt kan utöva dessa rättigheter. För det andra får Europa inte förhålla sig passivt inför en så pass oroväckande manipulation. Europa får inte godta att det inom unionen finns en regering som utvecklar metoder som är oförenliga med demokrati och frihet – unionens värderingar. Till sist har vi i egenskap av demokrater ett ansvar att inte stödja det förhållandet att en militant minoritets våldsamheter sammanblandas med det fredliga tänkandet hos tusentals demonstranter som riktar kritik mot den liberala globaliseringen, eftersom unionen i sin tur måste bli en motor för en demokratisk och solidarisk globalisering. Jag beklagar att man förkastade förslaget om en resolution från Europaparlamentet. Jag hade önskat att man tillsatte en undersökningskommitté. Tillsammans med några av mina socialistiska kamrater och andra kolleger kommer jag att delta aktivt i en grupp för övervakning och vaksamhet, som Francis Wurtz tog upp, och vi kommer att granska slutsatserna från den italienska undersökningskommissionen med stor noggrannhet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph