Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-277"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.7.3-277"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Je voudrais tout d'abord moi aussi féliciter M. Mayol de son arrivée ici en cette Assemblée. Je puis parler d'expérience. Monsieur Mayol, vous allez voir qu'il s'agit d'un mandat absolument extraordinaire, qui en vaut tout à fait la peine. Je vous souhaite donc des années fructueuses, agréables et intéressantes. Vous allez certes devoir beaucoup travailler, mais quelque chose me dit que cela ne vous fait pas peur. Donc, encore toutes mes félicitations ! La Catalogne, je la connais quand même un peu. Je ne parle pas le catalan mais je le comprends, ce qui est déjà quelque chose. Le problème que vous posez est évidemment plus complexe encore que celui des régions constitutionnelles à l'intérieur des frontières d'un seul pays. Vous, vous parlez d'une nation qui est à cheval - si je puis m'exprimer aussi cavalièrement, c'est le cas de le dire - sur deux pays qui tiennent tous deux beaucoup à leur intégrité territoriale. Je vous laisse la responsabilité des perspectives que vous avez ouvertes. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque vous soulignez que les Catalans aiment leur nation, leur langue et leur culture, mais sont en même temps très européens, très ouverts sur le monde extérieur. Sachez que nous n'ignorons nullement que le ministre-président de la Catalogne espagnole a été un des premiers à lancer le mouvement des régions constitutionnelles. Tel que je le connais - et je le connais bien - je lui fais confiance : ce mouvement ne va certainement pas s'arrêter et, dans la mesure où il ne s'arrêtera pas, il sera conduit avec habilité, M. Pujol et les autres ministres-présidents n'en manquent pas. Dans cette mesure, je crois que le débat avancera dans la bonne direction au cours des années à venir."@fr6
lpv:translated text
"Først og fremmest vil også jeg lykønske hr. Mayol med hans plads her i Parlamentet, og jeg taler af erfaring. Hr. Mayol, De vil opdage, at det drejer sig om et helt usædvanligt mandat, der ganske bestemt er hele arbejdet værd. Jeg ønsker Dem altså nogle givende, behagelige og interessante år. De vil ganske vist komme til at arbejde meget, men noget siger mig, at dette ikke skræmmer Dem. Så endnu en gang tillykke! Jeg kender trods alt en del til Catalonien. Jeg taler ikke sproget, men jeg forstår det, og det er jo en begyndelse. Det problem, som De rejser, er tydeligvis mere indviklet end problemet med de konstitutionelle regioner inden for et lands grænse. De taler om en nation, der strækker sig over - hvis jeg må udtrykke mig så flot, men det er et passende udtryk - to lande, som begge lægger stor vægt deres territoriale integritet. Jeg overlader Dem ansvaret for de perspektiver, som De har taget hul på. Til gengæld er jeg helt enig med Dem, når De understreger, at catalonierne elsker deres nation, sprog og kultur, men samtidig er meget europæiske og meget åbne over for verden udenfor. De skal vide, at vi er klar over, at Cataloniens ministerpræsident var en af de første, der arbejdede for de konstitutionelle regioner. Med mit kendskab til ham - og jeg kender ham godt - har jeg tillid til, at dette arbejde ganske givet vil fortsætte, og hvis det fortsætter, vil det blive udført med samme kompetence af hr. Pujol og de andre ministerpræsidenter. I denne henseende tror jeg, at debatten vil gå i den rigtige retning i løbet af de kommende år."@da1
"Zunächst möchte auch ich Herrn Mayol zu seinem Einzug in dieses Haus beglückwünschen. Ich spreche aus Erfahrung, Herr Mayol, Sie werden sehen, dass es sich um ein absolut außergewöhnliches Mandat handelt, das sich lohnt. Ich wünsche Ihnen also fruchtbare, angenehme und interessante Jahre. Sie werden sicher viel Arbeit haben, aber eine innere Stimme sagt mir, dass Sie das nicht schreckt. Also nochmals meine besten Glückwünsche! Ich kenne Katalonien ein wenig. Ich spreche zwar nicht Katalanisch, verstehe es aber, und das ist doch auch schon etwas. Das Problem, das Sie anschneiden, ist noch komplizierter als das der konstitutionellen Regionen innerhalb der Grenzen eines einzelnen Landes. Sie sprechen von einer Nation, die beiderseits einer Grenze zwischen zwei Ländern lebt, die beide viel Wert auf ihre territoriale Integrität legen. Die Perspektiven, die das eröffnet, liegen in Ihrer Verantwortung. Hingegen bin ich völlig mit Ihnen einverstanden, wenn Sie unterstreichen, dass die Katalanen ihre Nation, ihre Sprache und ihre Kultur lieben, zugleich aber sehr europäisch und sehr weltoffen sind. Wir wissen sehr wohl, dass der Ministerpräsident des spanischen Kataloniens zu den Initiatoren der Bewegung der konstitutionellen Regionen gehörte. Wie ich ihn kenne – und ich kenne ihn gut – vertraue ich ihm: diese Bewegung wird sich sicher nicht aufhalten lassen, und sie wird weiter mit der geschickten Hand geführt werden, durch die sich Herr Pujol und die anderen Ministerpräsidenten auszeichnen. Somit glaube ich, dass die Debatte in den nächsten Jahren in der richtigen Richtung vorankommen wird."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ επίσης με τη σειρά μου να συγχαρώ τον κ. Mayol για τον ερχομό του στο Σώμα αυτό. Από την πείρα που έχω σας λέω, κύριε Mayol, ότι πρόκειται για μια καταπληκτική αποστολή, που αξίζει σίγουρα τον κόπο. Σας εύχομαι, επομένως, τα χρόνια που θα έρθουν να είναι εποικοδομητικά, ευχάριστα και ενδιαφέροντα. Ασφαλώς, θα χρειαστεί να εργαστείτε σκληρά, κάτι, όμως, μου λέει ότι αυτό δεν σας φοβίζει. Επομένως, σας συγχαίρω και πάλι θερμά! Γνωρίζω λίγο την Καταλονία. Δεν μιλώ καταλανικά, αλλά τα καταλαβαίνω, και αυτό είναι κάτι. Το πρόβλημα που θίγετε είναι ασφαλώς πιο πολύπλοκο από αυτό των συνταγματικών περιφερειών στο εσωτερικό των κρατών. Εσείς, κάνετε λόγο για ένα έθνος που βρίσκεται με τα δυο πόδια - εάν μου επιτρέπετε την έκφραση - σε δύο χώρες που αμφότερες ενδιαφέρονται πολύ για την εδαφική τους ακεραιότητα. Αφήνω σε εσάς την ευθύνη να αναπτύξετε τις προοπτικές που θίξατε. Από την άλλη, συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι οι Καταλανοί αγαπούν το έθνος τους, τη γλώσσα τους και τον πολιτισμό τους, και ότι είναι, όμως, ταυτόχρονα πολύ Ευρωπαίοι, πολύ ανοικτοί προς τον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει να ξέρετε ότι δεν αγνοούμε καθόλου το γεγονός ότι ο Υπουργός-πρόεδρος της ισπανικής Καταλονίας ήταν από τους πρωτεργάτες του κινήματος υπέρ των συνταγματικών περιφερειών. Καθώς τον γνωρίζω - και μάλιστα καλά - του έχω εμπιστοσύνη: το εν λόγω κίνημα δεν πρόκειται να σβήσει, αντιθέτως μάλιστα θα προοδεύσει σημαντικά, θα φροντίσουν για τούτο ο κ. Pujol και οι άλλοι Υπουργοί-πρόεδροι. Στο πλαίσιο αυτό, νομίζω ότι η συζήτηση θα προχωρήσει προς τη σωστή κατεύθυνση κατά τα επόμενα χρόνια."@el8
"First of all, I should like to congratulate Mr Mayol on his arrival here in this House. I am able to speak from experience. Mr Mayol, you will find that your mandate is an absolutely extraordinary one, but one which is nonetheless worth the trouble. I hope that your years here will be fruitful, pleasant and interesting. You will certainly have to work hard, but something tells me that you are not afraid of hard work. So, once again, my best congratulations! Actually I do know a little about Catalonia. I do not speak Catalan but I can understand it, which is something at least. The problem you have raised is obviously even more complex than the issue of constitutional regions within the boundaries of a single country. You are talking about a nation which straddles two countries, if you will allow me to put it so cavalierly, both of which are anxious to maintain their territorial integrity. I am happy to leave you with the responsibility for the prospects which you have opened up. On the other hand, I completely agree with you when you emphasise the fact that the Catalans love their nation, their language and their culture, but that at the same time they are very European, very open to the world outside. I can tell you that we are not unaware of the fact that the Prime Minister of Spanish Catalonia was one of the first people to launch the movement in favour of constitutional regions. If I know him, and I know him well and have confidence in him, that movement will certainly not come to a halt, and as long as it keeps going it will be skilfully conducted. Mr Pujol and the other Prime Ministers will see to that. To that extent I believe that the debate will progress in the right direction in the years to come."@en3
"(FR) Ante todo, yo también quisiera felicitar al Sr. Mayol por su llegada a esta Asamblea. Puedo hablar por experiencia. Sr. Mayor, va usted a ver que se trata de un mandato absolutamente extraordinario, que merece totalmente la pena. Por tanto, le deseo años fructíferos, agradables e interesantes. Ciertamente va a tener que trabajar mucho, pero algo me dice que eso no le da miedo. Por tanto, ¡enhorabuena! Cataluña, la conozco en todo caso un poco. No hablo catalán, pero lo comprendo, lo que ya es algo. El problema que se plantea es evidentemente más complejo todavía que el de las regiones constitucionales en el interior de las fronteras de un solo país. Usted habla de una nación que se encuentra a caballo –si puedo expresarme de manera tan impertinente, hay que decirlo- sobre dos países que aprecian mucho, ambos, su integridad territorial. Le dejo la responsabilidad de las perspectivas que usted ha abierto. En cambio, estoy totalmente de acuerdo con usted cuando subraya que los catalanes aman a su nación, su lengua y su cultura, pero al mismo tiempo son muy europeos, muy abiertos al mundo exterior. Sepa que no ignoramos de ninguna manera que el Ministro Presidente de la Cataluña española fue uno de los primeros en lanzar el movimiento de las regiones constitucionales. Conociéndole –y le conozco bien- le tengo confianza: este movimiento ciertamente no va a detenerse y, en la medida en que no se detenga, será conducido con habilidad, el Sr. Pujol y los demás ministros-presidentes no dejarán de hacerlo. En esta medida, creo que el debate avanzará en la buena dirección en el curso de los años futuros."@es12
"Minäkin haluan ensin onnitella Mayolia hänen parlamentin jäseneksi tulostaan. Hyvä Mayol, voin sanoa kokemuksesta, että tulette näkemään, että kyse on todella erityislaatuisesta tehtävästä, joka on kaiken vaivan arvoinen. Toivotan siis teille antoisia, miellyttäviä ja mielenkiintoisia vuosia. Joudutte varmasti tekemään kovasti työtä, mutta jotenkin ounastelen, ettei se teitä pelota. Esitän siis vielä kerran onnitteluni! Tunnen Kataloniaa sentään jonkin verran. En puhu, mutta ymmärrän katalaania, mikä on jo jotakin. Esiin ottamanne ongelma on varmasti paljon monimutkaisempi kuin pelkästään perustuslaissa määriteltyjä, yhden valtion rajojen sisäpuolisia alueita koskeva ongelma. Te puhuitte yhdestä kansakunnasta, joka on – hieman karkeaa, mutta tilanteeseen sopivaa sanaa käyttääkseni – "hajareisin" kahden alueellisesta koskemattomuudestaan tiukasti kiinni pitävän maan päällä. Avaamanne mahdollisuudet jätän teidän vastuullenne. Sitä vastoin olen täysin samaa mieltä kanssanne toteamuksestanne, että katalonialaiset rakastavat maataan, kieltään ja kulttuuriaan, mutta ovat kuitenkin samalla hyvin eurooppalaisia ja suhtautuvat hyvin avoimesti muuhun maailmaan. Teidän on syytä tietää, että olemme varsin tietoisia, että espanjanpuoleisen Katalonian ministeri ja neuvoston puheenjohtaja käynnisti ensimmäisten joukossa perustuslaissa määriteltyjä alueita koskevan liikkeen. Luotan häneen sellaisena kuin minä hänet tunnen, ja tunnen hänet hyvin: on varmaa, ettei liike tule pysähtymään, ja sen johto on hyvissä käsissä: Pujol ja muut neuvoston puheenjohtajana toimivat ministerit pitävät siitä huolen. Näin ollen keskustelu etenee tulevina vuosina mielestäni oikeaan suuntaan."@fi5
"Signor Presidente, prima di tutto vorrei anch'io congratularmi con l'onorevole Mayol per essere entrato a far parte dell'Assemblea. Posso parlare per esperienza. Onorevole Mayol, vedrà che si tratta di un mandato assolutamente straordinario, che davvero merita di essere assunto. Le auguro quindi anni fruttuosi, piacevoli e interessanti. Senza dubbio dovrà lavorare molto, ma qualcosa mi dice che ciò non la intimorisce. Ancora una volta le faccio tutte le mie congratulazioni! Per quanto riguarda la Catalogna, un po' sicuramente la conosco. Non parlo il catalano ma lo capisco, ed è già qualcosa. Il problema a cui lei accenna è evidentemente ancora più complesso di quello delle regioni costituzionali all'interno dei confini di un unico paese. Lei parla di una nazione che è a cavallo, se mi consentite l'espressione, di due paesi che tengono molto alla loro integrità territoriale. Le lascio la responsabilità delle prospettive che lei stesso ha lasciato intravedere. In compenso sono pienamente d'accordo con lei quando sottolinea che i catalani amano la loro nazione, la loro lingua e la loro cultura, ma al tempo stesso sono profondamente europei ed estremamente aperti al mondo esterno. Deve sapere che siamo perfettamente a conoscenza del fatto che il Presidente della Catalogna spagnola è stato uno dei primi a promuovere il movimento delle regioni costituzionali. Per quanto lo conosco - e lo conosco bene - gli do fiducia: questo movimento sicuramente non si fermerà e verrà anzi portato avanti con abilità, dote di cui il Presidente Pujol e gli altri presidenti delle regioni autonome non mancano. In questo senso, credo che il dibattito continuerà nella giusta direzione nei prossimi anni."@it9
"First of all, I should like to congratulate Mr Mayol on his arrival here in this House. I am able to speak from experience. Mr Mayol, you will find that your mandate is an absolutely extraordinary one, but one which is nonetheless worth the trouble. I hope that your years here will be fruitful, pleasant and interesting. You will certainly have to work hard, but something tells me that you are not afraid of hard work. So, once again, my best congratulations! Actually I do know a little about Catalonia. I do not speak Catalan but I can understand it, which is something at least. The problem you have raised is obviously even more complex than the issue of constitutional regions within the boundaries of a single country. You are talking about a nation which straddles two countries, if you will allow me to put it so cavalierly, both of which are anxious to maintain their territorial integrity. I am happy to leave you with the responsibility for the prospects which you have opened up. On the other hand, I completely agree with you when you emphasise the fact that the Catalans love their nation, their language and their culture, but that at the same time they are very European, very open to the world outside. I can tell you that we are not unaware of the fact that the Prime Minister of Spanish Catalonia was one of the first people to launch the movement in favour of constitutional regions. If I know him, and I know him well and have confidence in him, that movement will certainly not come to a halt, and as long as it keeps going it will be skilfully conducted. Mr Pujol and the other Prime Ministers will see to that. To that extent I believe that the debate will progress in the right direction in the years to come."@lv10
"Ik wil de heer Mayol allereerst welkom heten hier in dit Parlement. U zult zien - en ik praat uit ervaring - dat het een geweldig mandaat is, en bijzonder de moeite waard. Ik wens u dus vruchtbare, aangename en interessante jaren. U zult zeker veel werk moeten verzetten, maar iets zegt me dat u daar niet voor terugdeinst. Dus nogmaals mijn welgemeende gelukwensen! Catalonië ken ik enigszins. Ik spreek geen Catalaans, maar ik begrijp het wel, en dat is al heel wat. Het probleem dat u schetst is uiteraard nog complexer dan dat van de constitutionele regio’s binnen de grenzen van één land. U heeft het over een volk dat is verdeeld over twee landen die beide veel waarde hechten aan hun territoriale integriteit. Ik laat u de verantwoordelijkheid voor de vooruitzichten die u hieromtrent heeft geschetst. Ik ben het daarentegen geheel met u eens wanneer u benadrukt dat de Catalanen houden van hun volk, hun taal en hun cultuur, maar tegelijkertijd erg Europees gezind zijn en openstaan voor de wereld om hen heen. Wij weten heel goed - dat verzeker ik u - dat de minister-president van Spaans Catalonië een van de eersten was die de ontwikkeling van de constitutionele regio’s in gang heeft gezet. Zoals ik hem ken - en ik ken hem goed – heb ik er alle vertrouwen in dat dit initiatief niet zal worden gestuit, maar onder zorgvuldig toezicht van de heer Pujol en de andere minister-presidenten verder zal worden uitgebouwd. Daarom ook denk ik dat deze kwestie zich in de komende jaren in de gewenste richting zal ontwikkelen."@nl2
"Em primeiro lugar, gostaria também de felicitar o senhor deputado Mayol pela sua estreia nesta assembleia. Posso falar com conhecimento de causa. Senhor Deputado Mayol, o senhor terá oportunidade de ver que se trata de um mandato absolutamente extraordinário, que vale realmente a pena. Desejo­lhe, por conseguinte, anos frutuosos, agradáveis e interessantes. Irá com certeza ter muito trabalho, mas algo me diz que isso não o assusta. Assim sendo, mais uma vez, as minhas felicitações! Conheço, ainda assim, um pouco da Catalunha. Não falo catalão, mas compreendo, o que é já alguma coisa. O problema que o senhor deputado coloca reveste­se, evidentemente, de ainda maior complexidade que o das regiões constitucionais no interior das fronteiras de um só país. O senhor deputado fala de uma nação que é muito exigente - se é que posso expressar­me de forma tão solta, é caso para dizê­lo - em relação a dois países que fazem ambos muita questão da sua integridade territorial. Permita­me que faça sua a responsabilidade das perspectivas que abriu. Em contrapartida, estou absolutamente de acordo com o senhor deputado quando assinala que os catalães amam a sua nação, a sua língua e a sua cultura, mas que, simultaneamente, são muito europeus, muito abertos ao mundo exterior. Saiba que não esquecemos de modo algum o facto de o Presidente do governo autónomo da Catalunha espanhola ter sido um dos primeiros a lançar o movimento das regiões constitucionais. Segundo o que conheço dele - e conheço­o bem - confio na sua capacidade: este movimento não vai seguramente ficar pelo caminho e, na medida em que isso não acontecerá, será conduzido com a habilidade própria do Presidente Pujol e dos outros presidentes das regiões autónomas. Nesta medida, creio que o debate avançará no bom sentido ao longo dos próximos anos."@pt11
"Jag skulle till att börja med också jag vilja lyckönska Mayol till hans inträde här i kammaren. Jag talar av erfarenhet. Herr Mayol! Ni skall få se att det rör sig om ett fullständigt fantastiskt mandat som verkligen är värt besväret. Jag önskar er alltså framgångsrika, trevliga och intressanta år. Ni kommer säkert att få arbeta mycket, men något säger mig att det inte skrämmer er. Ännu en gång mina lyckönskningar alltså! Katalonien känner jag ändå till lite grand. Jag talar inte katalanska men jag förstår det, det är alltid något. Det problem ni tar upp är självfallet mer komplext än problemet med konstitutionella regioner inom ett enda lands gränser. Ni talar om en nation som överlappar – om jag får uttrycka mig så klumpigt, det är det verkligen – två länder, som båda håller hårt på sin territoriella integritet. Jag ger er ansvaret för de framtidsutsikter ni inlett. Jag är däremot fullständigt överens med er när ni betonar att katalanerna älskar sin nation, sitt språk och sin kultur, men är samtidigt mycket europeiska, mycket öppna mot världen utanför. Ni skall veta att vi på intet sätt bortser från att minister-presidenten i det spanska Katalonien var en av de första att inleda rörelsen med de konstitutionella regionerna. Om jag känner honom rätt – och jag känner honom väl – litar jag på honom: denna rörelse kommer säkerligen inte att stanna upp, och om den inte stannar upp kommer den att skötas med befogenhet, Pujol och de övriga ministerpresidenterna saknar inte det. Då tror jag att debatten kommer att gå framåt i rätt riktning under de kommande åren."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph