Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-03-Speech-2-012"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010703.1.2-012"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil, Mesdames, Messieurs, à Göteborg, on a beaucoup parlé de "développement durable", concept nébuleux s'il en est, mais à la mode. Il n'est pas douteux que l'on doive se féliciter de la volonté des États membres d'introduire des préoccupations de santé publique et d'environnement dans toutes les politiques imposées par Bruxelles. Après la vache folle et la fièvre aphteuse, reconnaissons qu'il était grand temps. L'acharnement à présenter le protocole de Kyoto et le futur pacte planétaire comme la panacée est, en revanche, une pantalonnade. C'est un marché de dupes dont l'Europe est le seul client, une sorte de nouveau sanglot de l'homme blanc qui se laisse accuser de dégrader à lui tout seul la planète. Ni la Chine ni l'Inde ne participeront, parce qu'elles privilégient, elles, développement, croissance et industrialisation. C'est un peu la même démarche du côté américain, au moment où la croissance se ralentit dans un contexte de concurrence internationale exacerbée. En deuxième lieu, vous ne trouvez pas de mots assez durs pour condamner les manifestations violentes qui ont rythmé le sommet. Il est dommage que ces accents d'indignation soient oubliés quand il s'agit de condamner la violence et l'insécurité quotidiennes dont sont victimes des millions de nos concitoyens. Les gouvernements européens - français en particulier - ne sont même pas capables d'assurer la protection de leur propre population. Leur politique d'immigration, la culture de l'excuse, la défense des droits des voyous au nom des droits de l'homme, l'abolition de la peine de mort sont autant de facteurs criminogènes. Plutôt que de montrer du doigt une poignée de gauchistes, baptisés d'ailleurs curieusement par M. Crespo de fascistes - à moins que M. Crespo n'ait voulu reconnaître qu'en effet le fascisme avait trouvé ses origines dans le socialisme, tous ses chefs ayant été des chefs socialistes avant de devenir des chefs fascistes. Enfin, il est scandaleux que personne ne s'offusque de la dérive totalitaire des institutions européennes. Il n'y a qu'ici que l'on veut forcer systématiquement les peuples à revenir aux urnes quand le résultat d'un scrutin déplaît. Sous la menace, le Danemark a cédé en 1992 ; l'Autriche a refusé de le faire avec raison. Les Irlandais doivent résister : leur "non", en droit comme en fait, sonne le glas du traité de Nice. Tous les peuples qui n'ont pas été consultés - et qui ne le seront pas par peur de leur réponse négative - sont solidaires avec eux."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, hr. formand for Rådet, mine damer og herrer, i Göteborg blev der talt meget om bæredygtig udvikling, dette uklare, men meget moderne begreb. Der er ingen tvivl om, at vi bør glæde os over medlemsstaternes vilje til at indføre et hensyn til den offentlige sundhed og miljøet i alle de politikker, Bruxelles pålægger os. Efter kogalskaben og mund- og klovsygen må vi erkende, at det var på høje tid. Den ihærdighed, med hvilken Kyoto-protokollen og den fremtidige pagt for hele verden blev præsenteret som et universalmiddel, var til gengæld latterlig. Den er et narreoptog med EU som eneste deltager, en ny form for hulken fra den hvide race, der finder sig i at blive beskyldt for helt alene at nedbryde planeten. Hverken Kina eller Indien deltager, fordi de prioriterer udvikling, vækst og industrialisering. USA's holdning er på en måde den samme nu, hvor vækstraten er aftagende i et internationalt og stadigt opskruet konkurrencemiljø. Derudover kan man ikke hårdt nok fordømme de voldelige demonstrationer, der akkompagnerede topmødet. Det er en skam, at disse vredesudbrud glemmes, når man skal fordømme den daglige vold og usikkerhed, som millioner af vores medborgere er ofre for. EU's regeringer, især den franske, er ikke engang i stand til at beskytte deres egne befolkninger. Deres immigrationspolitik, kulturen som undskyldning, forsvaret for bøllernes rettigheder i stedet for menneskerettighederne og afskaffelsen af dødsstraffen er alt sammen faktorer, der fremmer kriminaliteten. I stedet skulle man afvise en sådan håndfuld venstreorienterede, som hr. Crespo underligt nok kaldte fascister, medmindre det skyldes, at hr. Crespo erkender, at fascismen udspringer af socialismen, idet alle dens nuværende chefer tidligere var socialistiske chefer. Det er simpelthen skandaløst, at ingen forarges over EU's institutioners totalitære kerne. Det er kun fra disse, at man systematisk vil tvinge befolkningerne tilbage til stemmeurnerne, når et afstemningsresultat ikke behager. Under trusler sagde Danmark fra i 1992, og Østrig nægtede med god grund at gøre det. Irlænderne bør holde ud. Deres nej i ord som i gerning er dødsklokken for Nice-traktaten. Alle de befolkninger, der ikke er blevet spurgt, og som ikke vil blive det på grund af frygt for et negativt svar, er solidariske med dem."@da1
"Frau Präsidentin, Herr Ratspräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In Göteborg ist viel von „nachhaltiger Entwicklung“ die Rede gewesen, einem höchst nebulösen Begriff, der jedoch gerade in Mode ist. Ohne Zweifel ist die Absicht der Mitgliedstaaten, die Belange der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit in allen von Brüssel durchgedrückten Politiken zu berücksichtigen, sehr positiv zu bewerten. Nach dem Rinderwahnsinn und der Maul- und Klauenseuche war es dazu wohl auch höchste Zeit. Dass das Koyoto-Protokoll und die künftige weltweite Vereinbarung gebetsmühlenartig als Wundermittel hingestellt werden, ist hingegen nichts als ein Bluff, mit dem Europa für dumm verkauft werden soll, eine Art Schluchzer des weißen Mannes, der sich anklagen lässt, ganz allein die Welt zu verseuchen. Weder China noch Indien werden sich beteiligen, weil sie auf Entwicklung, Wachstum und Industrialisierung setzen. Eine ähnliche Haltung findet man auf amerikanischer Seite, zumal jetzt, wo das Wirtschaftswachstum sich vor dem Hintergrund eines verschärften internationalen Wettbewerbs verlangsamt. Zweitens finden Sie gar nicht genügend harsche Worte, um die gewalttätigen Demonstrationen zu verurteilen, von denen der Gipfel begleitet war. Es ist bedauerlich, dass von solcher Empörung nichts zu spüren ist, wenn es darum geht, die tägliche Gewalt und Unsicherheit zu verurteilen, von denen Millionen unserer Mitbürger betroffen sind. Die europäischen Regierungen – allen voran die französische – sind nicht einmal in der Lage, den Schutz ihrer eigenen Bevölkerung zu gewährleisten. Ihre Einwanderungspolitik, die Entschuldigungsmanie, die Verteidigung der Rechte von Ganoven im Namen der Menschenrechte, die Abschaffung der Todesstrafe sind alles Faktoren, die die Kriminalität begünstigen. Stattdessen zeigt man mit dem Finger auf eine Handvoll Linksextremisten, die Herr Crespo im Übrigen überraschenderweise als Faschisten bezeichnet, falls er damit nicht anerkennen wollte, dass der Faschismus in der Tat seinen Ursprung im Sozialismus hat, denn alle faschistischen Führer waren vorher sozialistische Führer, ehe sie zum Faschismus überschwenkten. Des Weiteren ist es ein Skandal, dass niemand an den totalitären Auswüchsen der europäischen Institutionen Anstoß nimmt. Nirgendwo sonst will man die Völker jedes Mal wieder an die Wahlurne zwingen, wenn das Wahlergebnis nicht genehm war. 1992 hat Dänemark den Drohungen nachgegeben; Österreich hat sich zu Recht geweigert. Die Iren müssen standhaft bleiben, denn ihr faktisches und rechtliches Nein kündigt das Ende des Vertrags von Nizza an. Alle Völker, die nicht befragt wurden – und die aus Angst vor ihrer negativen Antwort nicht befragt werden – stehen ihnen solidarisch zur Seite."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κυρίες, κύριοι, στο Γκέτεμποργκ έγινε πολύς λόγος για “αειφόρο ανάπτυξη”, έννοια κατεξοχήν νεφελώδη, αλλά του συρμού. Δεν τίθεται αμφιβολία για το ότι πρέπει να χαιρόμαστε για τη θέληση των κρατών μελών να εισαγάγουν ανησυχίες για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον σε όλες τις πολιτικές που επιβάλλουν οι Βρυξέλλες. Μετά τις τρελές αγελάδες και τον αφθώδη πυρετό, ας αναγνωρίσουμε ότι ήταν πια καιρός για κάτι τέτοιο. Η επιμονή για την παρουσίαση του πρωτοκόλλου του Κυότο και του μελλοντικού παγκόσμιου συμφώνου ως πανάκειας, είναι, αντίθετα, φάρσα. Πρόκειται για μια αγορά κορόιδων με μόνο πελάτη την Ευρώπη, ένα είδος νέου λυγμού των λευκών που κατηγορούν αποκλειστικά και μόνο τον εαυτό τους για την υποβάθμιση του πλανήτη. Ούτε η Κίνα ούτε η Ινδία θα συμμετάσχουν γιατί εκείνες ευνοούν την ανάπτυξη, τη μεγέθυνση και τη βιομηχανοποίηση. Μοιάζει περίπου με τον αμερικανικό τρόπο προσέγγισης, τη στιγμή που η μεγέθυνση επιβραδύνεται λόγω του αυξημένου διεθνούς ανταγωνισμού. Κατά δεύτερο λόγο, δεν πρόκειται να βρείτε αρκετά σκληρά λόγια για να καταδικάσετε τις βίαιες διαδηλώσεις που έδωσαν τον ρυθμό της Συνόδου Κορυφής. Είναι κρίμα που λησμονούμε αυτό τον τόνο αγανάκτησης όταν πρόκειται να καταδικάσουμε την καθημερινή βία και ανασφάλεια των οποίων πέφτουν θύματα εκατομμύρια συμπολίτες μας. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις – ιδιαίτερα η γαλλική – δεν είναι ικανές να διασφαλίσουν την προστασία του ίδιου τους του πληθυσμού. Η πολιτική μετανάστευσης, η κουλτούρα της δικαιολογίας, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων του κάθε αλήτη στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κατάργηση της θανατικής ποινής αποτελούν παράγοντες που γενούν την εγκληματικότητα. Αντί αυτού, δείχνουμε με το δάχτυλο μια χούφτα αριστεριστές, τους οποίους κατά περίεργο τρόπο, εξάλλου, ο κ. Crespo βάπτισε φασίστες – εκτός και αν ο κ. Crespo δεν ήθελε να αναγνωρίσει ότι, πράγματι, ο φασισμός έχει τις ρίζες του στο σοσιαλισμό, αφού όλοι οι ηγέτες του προτού γίνουν φασίστες, υπήρξαν σοσιαλιστές. Είναι σκανδαλώδες, τέλος, το γεγονός ότι κανείς δεν ενοχλείται από την απολυταρχική γραμμή που ακολουθούν τα θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα. Μόνον εδώ θέλουμε να πιέσουμε συστηματικά τους λαούς να επιστρέφουν στις κάλπες όταν το αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας δεν είναι ικανοποιητικό. Κάτω από την απειλή, η Δανία υποχώρησε το 1992. Η Αυστρία αρνήθηκε να το κάνει, δικαιολογημένα. Οι Ιρλανδοί πρέπει να αντισταθούν: το “όχι” τους, εκ των πραγμάτων και εκ του νόμου, σημαίνει το τέλος της Συνθήκης της Νίκαιας. Όλοι οι λαοί που δεν ερωτώνται – και δεν θα ερωτηθούν από το φόβο μιας αρνητικής απάντησης – είναι αλληλέγγυοι με αυτούς."@el8
"Madam President, Mr President-in-Office of the Council, ladies and gentlemen, we spoke a great deal at Göteborg about sustainable development, a fashionable, but woolly concept if there ever was one. There is no doubt that we must praise the Member States’ determination to introduce concerns about public health and the environment into all the policies imposed by Brussels. It certainly is high time to do so, following mad cow disease and the foot-and-mouth epidemic. On the other hand, the determination to present the Kyoto Protocol and the forthcoming global pact as a panacea is absolute tomfoolery. It is a deal designed for fools, and Europe is the only party at the table – another instance where the white man is allowing himself to be accused of single-handedly destroying the whole planet. Neither China nor India will be taking part, because they gain from development, growth and industrialisation. The US is taking a similar approach, at a time when growth is slowing down against a background of increased international competition. My second point is that you do not voice any criticism to condemn the violent demonstrations that rocked the summit. It is a shame that these tones of indignation are forgotten when it comes to condemning the violence and insecurity that affect millions of our citizens on a daily basis. The governments of Europe particularly the French government are not even capable of protecting their own people. Their immigration policy, the culture of making excuses, defending the rights of hooligans in the name of human rights, the abolition of the death penalty are all factors which encourage crime, which are favoured over pointing the finger at a handful of left-wing protesters, which, moreover, Mr Barón Crespo rather curiously called fascists unless Mr Barón Crespo had wanted to acknowledge that fascism had found its origins in socialism, all his leaders having been socialist leaders before becoming fascist leaders. Lastly, it is scandalous that the totalitarian instincts of the European institutions do not offend anyone. Only here could we want to systematically force people back to the ballot box when the result of a vote is not the desired outcome. In 1992, Denmark gave in under threat but Austria quite rightly refused to do so. The Irish people must resist – their ‘no’ vote and has sounded the death knell of the Treaty of Nice. All the people who have not been consulted and who will not be consulted due to a fear of them voting against are lending them their solidarity."@en3
"(FR) Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señoras y señores, en Gotemburgo se ha hablado mucho de "desarrollo sostenible", concepto nebuloso donde los haya, pero de moda. No es dudoso que haya que felicitarse por la voluntad de los Estados miembros de incorporar preocupaciones de salud pública y de medio ambiente a todas las políticas que impone Bruselas. Después de las vacas locas y de la fiebre aftosa, reconozcamos que ya era hora. El empeño en presentar el protocolo de Kioto y el futuro pacto planetario como la panacea es, por el contrario, una bufonada. Es un mercado de mentiras en el que Europa es el único cliente, una especie de nuevo sollozo del hombre blanco que se deja acusar de que degrada él solo todo el planeta. Ni China ni India participarán porque priorizan desarrollo, crecimiento e industrialización. Es un poco el mismo planteamiento por parte americana, en un momento en el que el crecimiento se ralentiza en un contexto de competencia internacional exacerbado. En segundo lugar, no encuentra usted palabras suficientemente duras para condenar las manifestaciones violentas que se han sucedido durante la cumbre. Es una pena que ese tono de indignación se olvide cuando se trata de condenar la violencia y la inseguridad cotidianas de las que son víctimas millones de nuestros conciudadanos. Los gobiernos europeos - el francés en particular - no son ni siquiera capaces de asegurar la protección de su propia población. Su política de inmigración, la cultura de la excusa, la defensa de los derechos de los granujas en nombre de los derechos humanos, la abolición de la pena de muerte, son otros tantos factores criminógenos. En lugar de señalar con el dedo a un puñado de izquierdistas, bautizados por cierto curiosamente por el Sr. Crespo como de fascistas - a menos que el señor Crespo haya querido reconocer que el fascismo encontró sus orígenes en el socialismo, al haber sido todos sus jefes dirigentes socialistas antes de convertirse en jefes fascistas. Finalmente, resulta escandaloso que nadie se ofenda por la deriva totalitaria de las instituciones europeas. Sólo aquí se pretende forzar sistemáticamente a los pueblos a ir a las urnas cuando el resultado de un escrutinio no gusta. Ante esa amenaza, Dinamarca cedió en 1992; Austria se negó a hacerlo con razón. Los irlandeses deben resistir: su "no" de hecho y de derecho toca a muerto por el Tratado de Niza. Todos los pueblos que no han sido consultados - y que no lo serán por miedo a una respuesta negativa - son solidarios con ellos."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, Göteborgissa puhuttiin paljon "kestävästä kehityksestä", joka käsitteenä on täysin hämärä mutta muodikas. Meidän tulee epäilemättä olla tyytyväisiä, että jäsenvaltiot haluavat sisällyttää kansanterveys- ja ympäristökysymykset kaikkiin Brysselin ajamiin politiikkoihin. Myönnettäköön, että hullun lehmän taudin ja suu- ja sorkkataudin jälkeen aika olikin kypsä. Mutta Kioton pöytäkirjan ja tulevan yleismaailmallisen sopimuksen esittäminen itsepintaisesti lääkkeeksi kaikkeen on pelleilyä. Kyseessä on hyväuskoisia varten laadittu sopimus, jonka ainut osapuoli on Eurooppa. Se on valkoisen miehen itkuntuherrusta, jossa tämä yksinään ottaa niskaansa syytökset maapallon saastumisesta. Kiina ja Intia eivät ole mukana, sillä ne asettavat etusijalle kehityksen, kasvun ja teollistumisen. Samantapainen on amerikkalaistenkin asenne, koska kasvu hidastuu kansainvälisen kilpailun samaan aikaan kiihtyessä. Toiseksi on mahdotonta löytää riittävän voimakkaita sanoja, joilla tuomita huippukokousta rytmittäneet väkivaltaiset mielenosoitukset. Valitettavasti tämän tyyppinen suuttumuksen ilmaus unohtuu, kun olisi tuomittava se päivittäinen väkivalta ja turvattomuus, jonka uhreiksi joutuvat tuhannet omien maidemme kansalaiset. Euroopan maiden hallitukset – varsinkaan Ranskan hallitus – eivät kykene edes varmistamaan oman väestönsä turvallisuutta. Niiden maahanmuuttopolitiikka, anteeksipyynnön kulttuuri, huijarien oikeuksien puolustaminen ihmisoikeuksien nimissä ja kuolemanrangaistuksen poistaminen ovat yhtä kaikki rikollisuutta ruokkivia tekijöitä. Ellei sitten olisi osoitettava sormella pientä äärivasemmistolaisten joukkoa, joita jäsen Crespo muuten kummallista kyllä nimittää fasisteiksi – ellei jäsen Crespo sitten ole halunnut tunnustaa fasismin saaneen alkunsa sosialismista ja sen kaikkien johtohahmojen olleen sosialistijohtajia ennen fasistijohtajiksi siirtymistään. On häpeällistä, ettei unionin toimielinten suistuminen totalitarismiin herätä lainkaan ärtymystä. Vain täällä halutaan kansat pakottaa uudelleen vaaliuurnille, kun äänestystulos ei ole sopiva. Tanska antoi uhkausten saattelemana periksi vuonna 1992; Itävalta oli oikeassa kieltäytyessään tekemästä samoin. Irlantilaisten on pidettävä pintansa: heidän vastalauseensa antaa oikeudellisen ja tosiasiallisen kuoliniskun Nizzan sopimukselle. Kaikki ne kansat, joiden mielipidettä ei ole kysytty – ja joilta ei tullakaan kysymään, koska heidän kieltävää vastaustaan pelätään – tuntevat keskinäistä yhteisvastuuta."@fi5
"Signora Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, a Göteborg si è tanto parlato di “sviluppo sostenibile”, concetto nebuloso certo, ma alla moda. Non vi è dubbio che sia d’obbligo rallegrarsi della volontà degli Stati membri di introdurre in tutte le politiche imposte da Bruxelles le preoccupazioni in materia di salute pubblica e ambiente. Dopo la mucca pazza e l’afta ammettiamo che era ora. L’accanimento con cui il Protocollo di Kyoto e il futuro patto planetario vengono presentati alla stregua di una panacea, invece, è una buffonata. E’ un imbroglio di cui l’Europa è l’unica vittima, una specie di nuovo singhiozzo dell’uomo bianco che si lascia accusare di essere l’unica causa del degrado del pianeta. Né la Cina, né l’India si sentiranno chiamate in causa in quanto privilegiano, loro sì, lo sviluppo, la crescita e l’industrializzazione. Gli Americani fanno un po’ la stessa cosa, in un momento in cui la crescita rallenta in un contesto di concorrenza internazionale esacerbata. In secondo luogo, non riuscite a trovare parole abbastanza dure per condannare le manifestazioni violente che hanno cadenzato il Vertice. Peccato che una simile indignazione venga dimenticata quando si tratta di condannare la violenza e l’insicurezza quotidiana di cui sono vittime milioni di nostri concittadini. I governi europei – il governo francese in particolare – non sono nemmeno capaci di garantire la protezione della propria popolazione. La politica di immigrazione, la cultura della scusa, la difesa dei diritti dei mascalzoni nel nome dei diritti umani, l’abolizione della pena di morte, sono altrettanti fattori che sollecitano la criminalità. Piuttosto che puntare il dito contro un grappolo di sinistrorsi, peraltro curiosamente battezzati dall’onorevole Crespo fascisti – a meno che l’onorevole Crespo non abbia voluto riconoscere che di fatto il fascismo ha avuto le sue origini nel socialismo essendo stati i suoi capi tutti leader socialisti prima di diventare leader fascisti. Infine, è scandaloso che nessuno si risenta della deriva totalitaria delle Istituzioni europee. Soltanto qui si vuole costringere sistematicamente i popoli a tornare alle urne quando il risultato di uno scrutinio non è gradito. Sotto le minacce la Danimarca ha ceduto nel 1992, l’Austria, a ragione, si è rifiutata di farlo. Gli irlandesi devono resistere: il loro “no” e suona le campane a morto del Trattato di Nizza. Tutti i popoli che non sono stati consultati – che non saranno consultati per timore di un responso negativo – sono solidali con loro."@it9
"Madam President, Mr President-in-Office of the Council, ladies and gentlemen, we spoke a great deal at Göteborg about sustainable development, a fashionable, but woolly concept if there ever was one. There is no doubt that we must praise the Member States’ determination to introduce concerns about public health and the environment into all the policies imposed by Brussels. It certainly is high time to do so, following mad cow disease and the foot-and-mouth epidemic. On the other hand, the determination to present the Kyoto Protocol and the forthcoming global pact as a panacea is absolute tomfoolery. It is a deal designed for fools, and Europe is the only party at the table – another instance where the white man is allowing himself to be accused of single-handedly destroying the whole planet. Neither China nor India will be taking part, because they gain from development, growth and industrialisation. The US is taking a similar approach, at a time when growth is slowing down against a background of increased international competition. My second point is that you do not voice any criticism to condemn the violent demonstrations that rocked the summit. It is a shame that these tones of indignation are forgotten when it comes to condemning the violence and insecurity that affect millions of our citizens on a daily basis. The governments of Europe particularly the French government are not even capable of protecting their own people. Their immigration policy, the culture of making excuses, defending the rights of hooligans in the name of human rights, the abolition of the death penalty are all factors which encourage crime, which are favoured over pointing the finger at a handful of left-wing protesters, which, moreover, Mr Barón Crespo rather curiously called fascists unless Mr Barón Crespo had wanted to acknowledge that fascism had found its origins in socialism, all his leaders having been socialist leaders before becoming fascist leaders. Lastly, it is scandalous that the totalitarian instincts of the European institutions do not offend anyone. Only here could we want to systematically force people back to the ballot box when the result of a vote is not the desired outcome. In 1992, Denmark gave in under threat but Austria quite rightly refused to do so. The Irish people must resist – their ‘no’ vote and has sounded the death knell of the Treaty of Nice. All the people who have not been consulted and who will not be consulted due to a fear of them voting against are lending them their solidarity."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de voorzitter van de Raad, waarde collega's, in Göteborg is veel gesproken over het vage begrip "duurzame ontwikkeling", dat momenteel erg in de mode is. Het behoeft geen betoog dat we blij moeten zijn met de wens van de lidstaten om vraagstukken betreffende de volksgezondheid en het milieu te betrekken in alle besluitvorming die ons door Brussel wordt opgelegd. Na de BSE- en MKZ-crises wordt dat hoog tijd. Dat valt niet te ontkennen. De hardnekkigheid waarmee het Protocol van Kyoto en het toekomstige wereldpact als wondermiddelen gepresenteerd worden is daarentegen eerder lachwekkend te noemen. Alleen Europa wordt hier immers de dupe van. In feite gaat het hier om een nieuw soort geweeklaag van de blanke mens die zich laat beschuldigen dat hij in zijn eentje de hele wereld vervuilt. China en India doen niet mee omdat ze de voorkeur geven aan ontwikkeling, groei en industrialisering. Amerika neemt min of meer dezelfde houding aan nu de groei vertraagt en de internationale concurrentie moordender is dan ooit. In de tweede plaats veroordeelt u de gewelddadige betogingen tijdens de Top in de krachtigst denkbare bewoordingen. Het is jammer dat u niet eenzelfde verontwaardiging laat zien ten aanzien van het dagelijkse geweld en de dagelijkse onzekerheid waarvan miljoenen medeburgers het slachtoffer zijn. De Europese regeringen, de Franse regering in het bijzonder, zijn zelfs niet in staat om hun eigen bevolking te beschermen. Het immigratiebeleid, de verontschuldigingcultuur, het goedpraten van het gedrag van boefjes in naam van de mensenrechten en de afschaffing van de doodstraf zijn allemaal criminogene factoren. De linkse beweging zou op de vingers getikt moeten worden. Deze beweging wordt overigens vreemd genoeg door de heer Crespo aangeduid met de naam fascisten. Zou hij hiermee willen erkennen dat het fascisme zijn oorsprong heeft in het socialisme? Welbeschouwd waren alle fascistische leiders aanvankelijk socialisten. Het is tot slot schandalig dat niemand aanstoot neemt aan de afkeurenswaardige totalitaire neigingen van de Europese instellingen. Men dwingt de volkeren immers stelselmatig naar de stembus te gaan als het resultaat van een stemming niet bevalt. Zo heeft Denemarken in 1992 onder druk uiteindelijk toegegeven. Oostenrijk heeft de druk terecht weerstaan. Ook de Ieren moeten niet toegeven: hun legitieme "nee" betekent het einde van het Verdrag van Nice. Alle volkeren die uit angst voor hun negatieve stem niet zijn geraadpleegd tonen zich solidair met de Ieren."@nl2
"Senhora Presidente, Senhor Presidente do Conselho, minhas Senhoras e meus Senhores, em Gotemburgo falou-se muito de “desenvolvimento sustentável”, conceito bastante nebuloso mas na moda. Devemos, sem dúvida, felicitar-nos com a vontade dos Estados-Membros de introduzir preocupações de saúde pública e de ambiente em todas as políticas impostas por Bruxelas. Há que reconhecer que, depois das vacas loucas e da febre aftosa, já era mais do que tempo de o fazer. A obstinação em apresentar o protocolo de Quioto e o futuro pacto planetário como panaceia é, pelo contrário, uma palhaçada. Trata-se de um engano em que apenas a Europa acredita, espécie de lamento do homem branco que deixa os outros acusarem-no de, sozinho, degradar todo o planeta. Nem a China nem a Índia participarão naqueles acordos porque privilegiam o desenvolvimento, o crescimento e a industrialização. Do lado americano o ponto de vista é mais ou menos o mesmo, num momento em que o crescimento está a abrandar num contexto de concorrência internacional exacerbada. Em segundo lugar, os senhores são bastante duros na condenação das violentas manifestações que marcaram a cimeira. É pena que não usem a mesma indignação para condenar a violência e a insegurança quotidianas de que são vítimas milhões dos nossos concidadãos. Os governos europeus – e o francês em particular – não são capazes, sequer, de garantir a segurança da própria população. A sua política de imigração, a cultura da indulgência, a defesa dos direitos da malandragem em nome dos direitos do Homem, a abolição da pena de morte são alguns dos factores impulsionadores do crime. É inútil apontar para um grupo de esquerdistas, aliás curiosamente baptizados pelo senhor deputado Barón Crespo como fascistas –, a menos que o senhor deputado pretendesse reconhecer que, na verdade, as raízes do fascismo se encontram no socialismo, pois todos os seus chefes foram socialistas antes de se tornarem fascistas. Finalmente, é escandaloso que ninguém se sinta incomodado com a deriva totalitária das Instituições europeias. Só aqui é que, sistematicamente, se pretende forçar os povos a voltarem às urnas quando o resultado de uma votação não agrada. Sob pressão, a Dinamarca cedeu em 1992; a Áustria recusou, e com razão, fazê-lo. Os Irlandeses devem resistir: o seu “não”, de direito e de facto, é o toque de finados do Tratado de Nice. Todos os povos que não foram consultados – e que não o serão, com receio de uma resposta negativa – estão solidários com eles."@pt11
"Fru talman, herr rådsordförande, mina damer och herrar! I Göteborg talade man mycket om "hållbar utveckling", ett vagt begrepp om man vill, men som är på modet. Man måste verkligen skatta sig lycklig över den vilja som finns i medlemsstaterna att införa folkhälso- och miljöfrågor i all politik som genomförs i Bryssel. Efter galna ko-sjukan och mul- och klövsjukan, måste vi erkänna att det verkligen var på tiden. Ivern att lägga fram Kyotoprotokollet och den framtida världspakten som ett botemedel är däremot en fars. Det är en marknad för godtrogenhet där Europa är den enda kunden, ett slags ny snyftning från den vite mannen som låter sig anklagas för att helt själv förstöra planeten. Varken Kina eller Indien kommer att delta, eftersom de prioriterar utveckling, tillväxt och industrialisering. Det är lite grand på det sättet i USA också, när tillväxten avtar i en situation med ökad internationell konkurrens. För det andra finner ni inte ord som är hårda nog för att fördöma de våldsamma demonstrationer som ackompanjerade toppmötet. Det är synd att denna uppvisade indignation skall glömmas bort när det gäller att fördöma det dagliga våld och den dagliga osäkerhet som miljoner av våra medborgare är utsatta för. De europeiska regeringarna – den franska i synnerhet – är inte ens i stånd att garantera skydd för sin egen befolkning. Deras invandringspolitik, förlåtandekulturen, försvaret av brottslingarnas rättigheter i beskydd av de mänskliga rättigheterna, och avskaffandet av dödsstraffet är i lika hög grad kriminella faktorer. Snarare än att peka ut en handfull vänsteranhängare, som Crespo för övrigt märkligt nog kallade fascister, såvida han inte ville erkänna att fascismen i själva verket hade sitt ursprung i socialismen, eftersom alla fascismens ledare var socialistiska ledare innan de blev fascistiska ledare. Det är slutligen skandalöst att ingen tar anstöt över de europeiska institutionernas totalitära övertramp. Det är bara här som man systematiskt vill tvinga befolkningarna att rösta om när resultatet av en omröstning inte behagar. Danmark gav efter under hot 1992; Österrike har vägrat med rätta. Irländarna måste stå emot: deras "nej" ger dödsstöten åt Nicefördraget både juridiskt och faktamässigt. Alla de folk som inte rådfrågats – och som inte kommer att rådfrågas av rädsla för att de skall säga nej – är solidariska med dem."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph