Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-03-12-Speech-1-140"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010312.9.1-140"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Lieber Herr Monti, Sie hatten eine sehr undankbare Aufgabe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie sich heute Abend sehr wohl in Ihrer Haut gefühlt haben, denn ich möchte Ihnen sagen: Die Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Das ist das Problem. Wir warten jetzt schon seit Monaten auf das, von dem Sie uns heute wieder angedeutet haben, dass es jetzt vielleicht im Sommer kommt. Ihr Wort in Gottes Ohr, oder wo auch immer das dann gemacht wird, was Sie uns vorgetragen haben. Ich meine, wenn man etwas irgendwo wegnimmt, dann muss man doch wissen, wo man es hingibt. Man hat es Leuten weggenommen, die das in den letzten Monaten und Jahren eigentlich ganz gut gemacht haben. Die haben im Laufe dieser Arbeit dazugelernt. Jetzt hat man es irgendwo hingegeben und jetzt dümpelt das so vor sich hin. Ich finde das schrecklich. Das ist wie so ein armes Waisenkind. Keiner kümmert sich so richtig, keiner ist so richtig verantwortlich. Deswegen finde ich eigentlich, dass das, was man theoretisch gut gewollt hat, in der Praxis bis jetzt noch nicht zu einer guten Sache geworden ist. Wir warten also schon ewig auf die Mitteilung, und ich bin gespannt, wann sie denn kommt. Ich möchte der Kommission über das hinaus, was ja auch in unseren Texten steht, den Vorschlag machen, dass sie vielleicht nicht so schrecklich viel Neues schaffen muss, sondern vielmehr auf diejenigen zugreifen sollte, die vor Ort tolle Arbeit leisten. Es gibt sie. Es gibt unwahrscheinlich gut arbeitende Netze, und die sollte sie nutzen. Wenn ich mir vorstelle, dass Sie hier die Infopoints so loben. Also ich kenne einen Infopoint, der macht eine tolle Arbeit, aber von dem Geld der Europäischen Kommission, das immer erst am Ende des Jahres oder übernächstes Jahr kommt, kann er nicht leben. Die wissen heute nicht, ob sie nächstes Jahr noch bestehen. Wie sollen dort Menschen arbeiten, die mit Motivation auch andere motivieren? Ich meine, in dem Bereich gibt es sehr viel zu tun. Wir wünschen uns ja, dass wir alle an einem Strang ziehen und dass wir gemeinsam das Beste herausholen. Nur, es geht nur durch Dezentralisierung. Sie haben es gesagt. Deswegen lassen Sie uns nicht das Rad neu erfinden, sondern alle die einsetzen, die mit Lokalkolorit wirklich Europa rüberbringen können und nicht nur das Brüsseler Europa!"@de7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. kommissær, kære hr. Monti, De har haft en meget utaknemmelig opgave. Jeg kan ikke forestille mig, at De føler dem helt godt tilpas her i aften, for jeg vil gerne sige til Dem, at jeg lytter ganske vist til det, De siger, men jeg tror ikke på det. Det er problemet. Vi har nu i månedsvis ventet på det, som De igen i dag har antydet måske vil blive til sommer. Det, som De har fremlagt for os, er Deres ord i Guds øre, eller hvordan det nu skal siges. Jeg mener, hvis man fjerner noget, så må man da vide, hvor man gør af det. Man har taget noget fra folk, som de seneste måneder og år egentlig har gjort det ganske godt. De er i løbet af dette arbejde blevet klogere. Nu har man anbragt det et eller andet sted, hvor det bare ligger og slumrer. Jeg synes, det er forfærdeligt. Det er som et stakkels forældreløst barn. Der er ingen, der rigtigt bekymrer sig om det, og ingen føler sig ansvarlig. Derfor mener jeg egentlig, at det, som man i teorien har ønsket at gøre, er endnu ikke blevet til en god sag i praksis. Vi har nu ventet på den meddelelse i en evighed, og jeg er spændt på, hvornår den kommer. Ud over det, som jo står i vores tekst, vil jeg foreslå Kommissionen, at den måske ikke behøver at skabe så forfærdelig meget nyt, men i højere grad gå til dem, der på stedet yder et fantastisk arbejde. For de findes. Der er meget velfungerende netværk, og dem bør Kommissionen udnytte. Hvis jeg nu forestiller mig, at De her roser info points. Altså, jeg kender et info point, som gør et fantastisk arbejde, men som ikke kan leve af pengene fra Kommissionen, som først kommer sidst på året eller først til næste år igen. De kan ikke vide, om de også eksisterer næste år. Hvordan skal folk kunne arbejde sådan et sted, når de skal være motiverede for også at kunne motivere andre? Jeg mener, at der stadig er rigtig meget at gøre på dette område. Vi ønsker jo, at vi alle skal trække på samme hammel, og at vi i fællesskab skal få det bedste ud af det. Men det sker kun ved decentralisering. Det har De sagt. Derfor skal vi ikke opfinde hjulet på ny, men gøre brug af alle dem, der virkelig kan sætte noget lokalkolorit på Europa og ikke kun Europa set med Bruxelles' øjne!"@da1
". Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε! Αγαπητέ κύριε Monti, έπρεπε να εκπληρώσετε ένα εξαιρετικά άχαρο καθήκον. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αισθανθήκατε ιδιαίτερα άνετα απόψε, διότι θέλω να σας πω ότι άκουσα πολύ καλά τα λόγια σας, μόνο που δεν τα πιστεύω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αναμένουμε ήδη από μήνες αυτό που, από ό,τι αναφέρατε σήμερα, ενδέχεται τώρα να υλοποιηθεί το καλοκαίρι. Από το στόμα σας και στου Θεού το αυτί ή εκείνων που θα επιληφθούν του έργου που μας ανακοινώσατε. Δηλαδή, όταν αφαιρούμε κάτι από κάπου, τότε πρέπει και να γνωρίζουμε σε ποιους θα το δώσουμε. Αφαιρέθηκε από άτομα τα οποία στην πραγματικότητα είχαν κάνει μια πολύ καλή δουλειά τους μήνες και τα χρόνια που πέρασαν. Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους εμπέδωσαν το έργο αυτό που ανατέθηκε τώρα κάπου αλλού, όπου και λιμνάζει. Το θεωρώ φρικτό. Μου θυμίζει ένα φτωχό ορφανό. Δηλαδή, κανείς δεν ασχολείται πραγματικά με αυτό και κανείς δεν έχει πραγματικά την ευθύνη του. Γι’ αυτό πιστεύω πράγματι ότι ο καλοπροαίρετος στόχος που επιδιωκόταν θεωρητικά, δεν έχει καταλήξει σε κάτι θετικό μέχρι σήμερα. Έτσι αναμένουμε λοιπόν εδώ και πολύ καιρό την ανακοίνωση και διερωτώμαι με περιέργεια πότε θα υποβληθεί τελικά. Πέρα από αυτά που περιλαμβάνονται στα κείμενά μας, θέλω να υποδείξω στην Επιτροπή να μη δημιουργεί τόσες πολλές καινοτομίες αλλά να βασίζεται περισσότερο στα άτομα που επιτελούν ένα εξαίρετο έργο επιτόπου, διότι υπάρχουν τέτοια άτομα. Υπάρχουν δίκτυα που λειτουργούν πάρα πολύ ικανοποιητικά και θα έπρεπε να τα χρησιμοποιήσει. Σκέφτομαι ότι επαινείτε πολύ τα κέντρα παροχής πληροφοριών. Γνωρίζω λοιπόν ένα τέτοιο κέντρο, του οποίου η εργασία είναι εξαιρετική όμως είναι αδύνατο να επιβιώσει με τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία χορηγούνται πάντα μόνο τέλη του τρέχοντος ή του μεθεπόμενου έτους. Αυτή τη στιγμή, τα κέντρα αυτά δεν γνωρίζουν ακόμη αν θα υπάρχουν το επόμενο έτος. Επομένως, πώς είναι δυνατό να δραστηριοποιηθούν οι εργαζόμενοι σε αυτά και να παράσχουν στη συνέχεια κίνητρα και σε άλλους; Πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν πολλές ενέργειες στον τομέα αυτό. Σε τελική ανάλυση, επιθυμούμε να συνεργαστούμε για να προσφέρουμε από κοινού το καλύτερο. Μόνο που αυτό είναι δυνατό μόνο μέσω της αποκέντρωσης. Το αναφέρατε. Γι’ αυτό, ας μην κομίζουμε γλαύκα ες Αθήνας, αλλά ας χρησιμοποιήσουμε όλα τα άτομα που είναι ικανά να μεταδώσουν πραγματικά το μήνυμα της Ευρώπης με τοπικές αποχρώσεις, και δεν μιλώ μόνο για την Ευρώπη των Βρυξελλών!"@el8
"Mr President, Commissioner, you had a rather thankless task, my dear Mr Monti. I cannot imagine that you felt very comfortable this evening, because I should like to say to you that, although I hear your words, I cannot believe them. That is the problem. For months now, we have been waiting for something which will now – as you have again indicated today – perhaps be available in the summer, God – or whoever is going to do the work you mentioned – willing. I mean, if you take a dossier away from one area of an organisation then you must surely know where you are going to reallocate it. This portfolio has been taken away from people who have actually been doing a fairly good job over the last few months and years. During the course of the project they learnt more about it. Now it has been put on someone else's desk and is in limbo. This is a dreadful state of affairs. It is like a poor orphan. No one really cares about it; no one is really responsible for it. That is why I actually think that what sounded good in theory has not yet developed into anything worthwhile in practice. We have already been waiting for the communication for ages, and I am eager to know when it will be forthcoming. Over and above what is, of course, also in our written contributions, I should like to suggest to the Commission that it, perhaps, does not need to create so very much that is new; instead it should concentrate much more on harnessing those who are doing fantastic work on the spot. They do exist. There are networks which work incredibly well and it should use them. When I consider that you praise the Info-Points here! Well, I know of an Info-Point which is doing a great job, but which cannot survive on the money from the European Commission, which never arrives until the end of the year or the following year. Today they do not know whether they will still exist next year. How are people supposed to work there and be motivated to motivate others? In my view there is much more to be done in this field. Of course, we all of us want to act in concert and to achieve the best results together but this will only work with decentralisation. You said it yourself. So let us not reinvent the wheel, but let us deploy all those who really are able to convey the concept of Europe with local colour, and not only the bit of Europe that is in Brussels!"@en3
". – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, estimado señor Monti, usted tenía un trabajo muy ingrato. No puedo imaginarme que se sienta cómodo esta tarde. Quisiera decirle que escucho perfectamente sus palabras, sólo me falta creer en ellas. Éste es el problema. Desde hace meses estamos esperando algo sobre lo que usted nos ha insinuado que quizás llegue en verano. Palabras y buenos deseos es lo que usted nos ha presentado. Pero si alguien quita algo de algún lugar, hay que saber dónde lo pone. Se les ha quitado algo a gente que, realmente, lo han hecho muy bien en los últimos meses e, incluso, años. A lo largo del trabajo han aprendido más todavía. Ahora, lo que se les quitó se lleva a otro lado y el camión volquete lo deposita por ahí. Lo encuentro horrible. Es como un pobre huerfanito del que nadie se ocupa, del que nadie se responsabiliza. Por eso precisamente, me parece a mí que lo que bien se quería hacer en el plano teórico, hasta ahora no ha dado lugar a nada en la práctica. Llevamos una eternidad esperando la Comunicación y estoy emocionado por saber cuándo llega. Quisiera hacerle a la Comisión la sugerencia, más allá de lo que figura en nuestros textos, de que no se trata de que produzca algo increíblemente novedoso, sino más bien de acudir a aquéllos que están realizando un buen trabajo . Porque los hay. Hay redes que están trabajando bien, por lo que debería utilizarlas. ¿Cuando pienso que usted alaba aquí los puntos de información! Yo conozco uno que hace un trabajo espléndido, pero que no puede vivir del dinero de la Comisión Europea que llega siempre como muy pronto a final de año o ya al año siguiente. Ahora mismo no saben si seguirán al año que viene. ¿Cómo pueden trabajar ahí personas que con su motivación motiven a otras? Creo que hay mucho que hacer en este ámbito. Desearíamos que todos apoyasen el hombro y que así, hombro con hombro, logremos hacer lo mejor. Sólo que esto sólo va a funcionar descentralizadamente. Usted lo ha dicho. Por ello, no nos lleve a que descubramos nuevamente el Mediterráneo, sino déjenos incorporar a todos aquellos que en su colorido local llevan realmente a Europa, y no sólo a la Europa de Bruselas."@es12
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvä komission jäsen Monti, teillä oli hyvin epäkiitollinen tehtävä. En usko, että teillä on ollut tänä iltana kovin mukavat oltavat, ja haluaisinkin sanoa teille: kuulen kyllä lupaukset, mutta uskoni ei vain riitä. Ongelma on siinä. Olemme odottaneet jo kuukausia sitä, josta te taas tänään meille vihjasitte, että sen aika koittaa ehkä kesällä. Jumala kuulkoon toiveenne, tai toteutukoot meille esittelemänne asiat sitten miten hyvänsä. Tarkoitan, että jos joltakulta otetaan jotain pois, on toki tiedettävä, minkä hyväksi se menee. Nyt jotakin otettiin pois ihmisiltä, jotka ovat hoitaneet asiansa viime kuukausina ja vuosina oikeastaan aivan hyvin. He ovat työn myötä oppineet tekemään niin. Nyt se, mikä heiltä otettiin, annettiin johonkin muuhun, ja nyt se vain ajelehtii itsekseen. Minusta se on kamalaa. Se on kuin orpolapsiraukka. Kukaan ei oikein välitä siitä, kukaan ei oikein ota siitä vastuuta. Siksi olen oikeastaan sitä mieltä, että teoriassa hyvistä aikomuksista ei ole ollut käytännössä vielä mitään hyötyä. Olemme siis odottaneet tiedonantoa jo ikuisuuden, ja tahtoisin kovasti tietää, milloin se mahtaa tulla. Haluaisin ehdottaa komissiolle sen lisäksi, mitä teksteissämme lukee, ettei sen ehkä tarvitsisi luoda niin kauheasti uutta, vaan käyttää hyväkseen mieluummin niitä, jotka tekevät paikan päällä hyvää työtä. Niitä on kyllä olemassa. On uskomattoman hyvin toimivia verkkoja, komission pitäisi käyttää niitä. Tehän niin ylistätte täällä Eurooppa-tietopisteitä. Minä tiedän yhden tietopisteen, joka tekee erinomaista työtä, mutta se ei voi toimia Euroopan komission varoilla, jotka tulevat aina vasta vuoden lopussa tai parin vuoden viiveellä. Siellä ei tällä hetkellä tiedetä, onko pistettä enää ensi vuonna olemassa. Miten siellä voisi olla motivoituneita työntekijöitä, joiden pitäisi vielä motivoida toisiakin? Tällä alalla on mielestäni paljon tehtävää. Mehän toivomme, että me kaikki vetäisimme yhtä köyttä ja saavuttaisimme yhdessä parhaan mahdollisen tuloksen. Mutta se onnistuu vain hajauttamalla. Te itse sanoitte niin. Ei nyt siis keksitä pyörää uudelleen, vaan käytetään hyödyksi kaikkia niitä, jotka voivat paikallisvärillään todellakin tuoda meille Euroopan, eikä vain Brysselin Euroopan!"@fi5
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur Monti, vous étiez chargé d'une mission très ingrate. Je ne peux concevoir que, ce soir, vous vous soyez sentis bien dans votre peau, et je voudrais vous dire la chose suivante : j'entends vos paroles, mais je ne vous crois pas. C'est là que réside le problème. Cela fait des mois que nous attendons ce que vous avez à nouveau laissé entendre aujourd'hui, à savoir que cela arrivera peut-être cet été. Que Dieu vous entende ! Que tout ce que vous nous avez exposé se réalise ! J'estime que lorsqu'on retire quelque chose quelque part, on doit tout de même savoir où on va le mettre. On prive des personnes qui ont très bien travaillé ces derniers mois et ces dernières années. Elles en ont retiré quelque chose. À présent, on les en prive et la chose vacille ! J'estime que c'est effrayant. C'est comme un pauvre orphelin. Personne ne s'en occupe vraiment, personne n'en est vraiment responsable. C'est pourquoi j'estime vraiment que, si, en théorie, l'intention était bonne, cela ne s'est pas encore révélé être une bonne chose dans la pratique. Cela fait une éternité que nous attendons cette communication et je suis curieuse de savoir quand elle sera enfin disponible. Je voudrais dire à la Commission, en parallèle à ce qui figure dans nos textes, qu'elle n'est peut-être pas obligée de créer tout le temps une quantité invraisemblable de nouvelles choses, mais qu'elle devrait davantage se concentrer sur les personnes qui accomplissent un excellent travail sur le terrain. De telles personnes existent. Il existe des réseaux d'une qualité exceptionnelle et ce sont ces réseaux qu'elle devrait utiliser. Quand je pense que vous dites du bien de ces Info Points. Et je connais un de ces Info Points, qui accomplit de l'excellent travail, mais qui ne peut vivre de l'argent de la Commission européenne, car il ne leur parvient jamais qu'en fin de l'année ou l'année suivante. Ils ne savent pas si, l'année prochaine, ils existeront encore. Comment ces personnes, qui motivent d'autres personnes grâce à leur motivation, sont-elles censées travailler ? J'estime qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Nous espérons que nous nous attellerons à la tâche et qu'ensemble, nous en tirerons le meilleur parti. Maintenant, cela ne peut se faire que par le biais de la décentralisation. Vous l'avez dit. Dès lors, ne nous faites pas réinventer la roue, mais faites en sorte que nous utilisions tous ceux qui peuvent faire avancer l'Europe - et pas seulement l'Europe de Bruxelles - en ajoutant de la couleur locale."@fr6
"Signor Presidente, signor Commissario, a lei, caro Commissario Monti, è toccato un compito davvero ingrato, e immagino che questa sera non si debba essere sentito molto a suo agio, perché vorrei proprio dirle: Ah, se lo sento il messaggio! Ma la fede mi manca. E' questo il problema. Noi aspettiamo già da mesi quanto da lei annunciato oggi forse per l'estate. Che l'ascolti Iddio, o chiunque debba realizzare quanto lei ci ha appena detto! Secondo me, quando si toglie qualche cosa da qualche parte, bisogna pure sapere dove metterla. Qui una cosa è stata tolta a persone che negli ultimi mesi e anni in fondo avevano svolto un buon lavoro e che hanno imparato man mano che andavano avanti; è stata attribuita a non si sa chi, e non va né avanti né indietro. Io lo trovo terribile. Sembra un orfanello di cui nessuno si prende cura, per il quale nessuno si sente veramente responsabile. Per quanto ben concepito in teoria, io penso che per ora la cosa non sia stata realizzata bene. Per questo aspettiamo la comunicazione da un'eternità, e sono curiosa di vedere quando arriverà. A parte quanto si può leggere anche nei nostri documenti, vorrei far presente alla Commissione che forse non dovrebbe mettere in piedi tutte queste novità, ma piuttosto tornare a coloro che già ora stanno svolgendo un lavoro fantastico sul campo. Esistono reti che funzionano in modo ammirevole, e dovreste sfruttare quelle. Penso per esempio agli che ha tanto esaltato. Io ne conosco uno che lavora benissimo, ma non può certo vivere dei soldi della Commissione europea che arrivano sempre a fine anno o addirittura dopo due anni. Quelli oggi non sanno neppure se l'anno prossimo esisteranno ancora. Come possiamo pensare che ci lavorino persone che con la loro motivazione sappiano motivare anche altri? Penso che in questo settore ci sia da fare moltissimo. Auspichiamo che si possa lavorare tutti insieme per il medesimo obiettivo e ottenere insieme il meglio. Questo è possibile solo con il decentramento, lei lo ha detto. Cerchiamo quindi di non reinventare la ruota, ma di fare ricorso a tutti coloro che possono comunicare la vera Europa con il suo colore locale, e non soltanto l'Europa di Bruxelles!"@it9
"Mr President, Commissioner, you had a rather thankless task, my dear Mr Monti. I cannot imagine that you felt very comfortable this evening, because I should like to say to you that, although I hear your words, I cannot believe them. That is the problem. For months now, we have been waiting for something which will now – as you have again indicated today – perhaps be available in the summer, God – or whoever is going to do the work you mentioned – willing. I mean, if you take a dossier away from one area of an organisation then you must surely know where you are going to reallocate it. This portfolio has been taken away from people who have actually been doing a fairly good job over the last few months and years. During the course of the project they learnt more about it. Now it has been put on someone else's desk and is in limbo. This is a dreadful state of affairs. It is like a poor orphan. No one really cares about it; no one is really responsible for it. That is why I actually think that what sounded good in theory has not yet developed into anything worthwhile in practice. We have already been waiting for the communication for ages, and I am eager to know when it will be forthcoming. Over and above what is, of course, also in our written contributions, I should like to suggest to the Commission that it, perhaps, does not need to create so very much that is new; instead it should concentrate much more on harnessing those who are doing fantastic work on the spot. They do exist. There are networks which work incredibly well and it should use them. When I consider that you praise the Info-Points here! Well, I know of an Info-Point which is doing a great job, but which cannot survive on the money from the European Commission, which never arrives until the end of the year or the following year. Today they do not know whether they will still exist next year. How are people supposed to work there and be motivated to motivate others? In my view there is much more to be done in this field. Of course, we all of us want to act in concert and to achieve the best results together but this will only work with decentralisation. You said it yourself. So let us not reinvent the wheel, but let us deploy all those who really are able to convey the concept of Europe with local colour, and not only the bit of Europe that is in Brussels!"@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, beste mijnheer Monti, u had een heel ondankbare taak. Ik kan mij niet voorstellen dat u zich vanavond erg op uw gemak voelde, want ondanks al uw mooie woorden, sprak er weinig overtuiging uit uw verklaring. Dat is het probleem. We wachten nu al maanden op de dingen waarvan u vandaag weer gezegd heeft dat ze misschien in de zomer zullen komen. God mag weten waar de plannen die u ons zojuist heeft voorgelegd worden voorbereid. Ik bedoel hiermee dat als men ergens iets weghaalt, men toch moet weten waar het naartoe gaat. Men heeft deze materie afgenomen van mensen die de afgelopen maanden en jaren eigenlijk heel goed werk hadden geleverd. Daarbij hebben ze ook veel kennis opgedaan. Nu wordt dat zomaar overgedragen aan anderen en laat men het versloffen. Dat vind ik verschrikkelijk. Het is zoals een arm weeskind, waar niemand zich om bekommert en waarvoor niemand echt verantwoordelijk is. Ik althans ben van mening dat wat in theorie goed bedoeld was, vooralsnog niets heeft opgeleverd in de praktijk. We wachten al een eeuwigheid op de mededeling, en ik ben benieuwd wanneer die er eindelijk komt. Ik zou de Commissie, naast hetgeen reeds in onze teksten staat, willen voorstellen om niet zo verschrikkelijk veel nieuws te scheppen, maar veel meer gebruik te maken van degenen die ter plekke uitstekend werk verrichten. Deze mensen zijn er. Er zijn netwerken die ongelooflijk goede dingen doen, en daar moet u gebruik van maken. U heeft met veel lof gesproken over de infopoints. Ik ken een infopoint dat heel goed werk verricht, maar niet kan rondkomen van het geld van de Commissie, dat pas op het einde van het jaar of het jaar daarop wordt uitbetaald. Zij weten niet of ze het volgende jaar nog zullen bestaan. Hoe kunnen deze mensen blijven werken en de motivatie opbrengen om anderen te motiveren? Er is op dit terrein dus nog een heleboel te doen. Het zou mooi zijn als we allemaal één lijn zouden trekken en gezamenlijk het beste eruit zouden halen. Dat kan enkel door decentralisering. Dat heeft u ook gezegd. Laten we dus niet proberen het wiel opnieuw uit te vinden, maar iedereen inzetten die ter plekke en met een lokale kleur Europa kan promoten, en niet alleen het Europa van Brussel!"@nl2
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, o senhor Comissário Monti foi incumbido de uma tarefa bastante ingrata. Imagino que não se tenha sentido muito bem na sua pele esta noite. Queria dizer-lhe o seguinte: se é bem verdade que escuto as suas palavras, mas não acredito nelas. O problema é exactamente esse. Há meses que esperamos por aquilo que, de acordo com as afirmações que proferiu esta noite, talvez venha a acontecer no Verão. Esperemos que as suas palavras cheguem ao céu, e que se realize tudo aquilo de que nos falou. Penso que quando tiramos alguma coisa de um lado, temos de saber onde é que a vamos colocar. Retirámos algo a pessoas que fizeram um excelente trabalho nos últimos meses e anos. Somaram uma série de mais valias no âmbito do seu trabalho. Agora retira-se-lhes isso e a coisa não anda nem para a frente nem para trás. Acho isso horrível. Tal qual um pobre órfão. Ninguém se preocupa verdadeiramente, ninguém é verdadeiramente responsável. É por isso que defendo que as boas intenções, teóricas, ainda não foram concretizadas na prática. Há muito que esperamos uma comunicação, e é com grande expectativa que a aguardo. Gostaria de pedir à Comissão, para além do recomendado nos nossos relatórios, que não se preocupasse excessivamente em criar coisas novas e que se agarre principalmente a tudo aquilo que funciona efectivamente bem. Existem elementos muito válidos. Existem redes incrivelmente bem estruturadas e funcionais que deveriam ser aproveitadas. Quando penso que tece os maiores elogios aos . Conheço um que faz um excelente trabalho, mas que não pode sobreviver à custa do dinheiro da Comissão, porque este só vem no final do ano ou no ano seguinte. Nunca sabem se conseguirão sobreviver no ano seguinte. Perante este cenário, não podemos contar com pessoas motivadas, capazes de motivar terceiros. Ainda há muito que fazer neste sector. O objectivo é que todos estejamos do mesmo lado, e que sejamos capazes de obter os melhores resultados. Contudo, isto passa pela descentralização. Foi o senhor que o disse. Por isso, não é preciso inventarmos novamente a roda, é sim necessário contar com todos aqueles que, localmente, sejam capazes de fazer avançar a a Europa, e não apenas a Europa de Bruxelas!"@pt11
". Herr talman, herr kommissionär! Käre herr Monti, ni hade en mycket otacksam uppgift. Jag kan inte föreställa mig att ni i kväll känt er särskilt väl till mods, ty jag skulle vilja säga er följande: Orden hör jag väl, dock saknas för mig tron. Det är problemet. Vi har nu väntat i flera månader på det som ni i dag återigen har antytt för oss, att det nu kanske kommer i sommar. Låt oss hoppas att ni lyckas med det som ni har sagt. Jag anser att om man tar bort något sådant, då måste man ändå veta vart man lämnar det vidare. Man har tagit bort det från människor som under de senaste månaderna och åren har gjort det riktigt bra. De har under detta arbetes gång lärt sig saker. Nu har man lämnat bort det någonstans, och nu vaggar det bara omkring. Jag tycker att det är förfärligt. Det är som ett stackars föräldralöst barn. Ingen bryr sig riktigt, ingen är riktigt ansvarig. Därför anser jag egentligen att det som man i teorin ville väl med, i praktiken hittills inte har blivit något bra. Vi har alltså väntat mycket länge på meddelandet, och jag är mycket spänd på att få höra när det kommer. Jag skulle vilja säga kommissionen, utöver det som ju också står i våra texter, att den kanske inte måste skapa så förskräckligt mycket nytt, utan snarare använda sig av dem som lokalt utför ett fantastiskt arbete. Det finns sådana. Det finns nät som arbetar otroligt bra, och dem borde ni använda. Jag tänker på att ni här berömmer Infopoint så mycket. Jag känner alltså till en Infopoint, man gör ett fantastiskt arbete, men man kan inte leva på pengarna från Europeiska kommissionen, som alltid kommer först i slutet av året, eller följande år. De vet i dag inte om de fortfarande existerar nästa år. Hur skall människor kunna arbeta där, och med motivation också kunna motivera andra? Jag menar att på det området finns det mycket att göra. Vi önskar oss ju att vi alla skall dra åt samma håll och gemensamt göra vårt bästa. Men det går bara genom decentralisering. Det har ni sagt. Låt oss därför inte uppfinna hjulet på nytt, utan använda alla dem som med lokalkolorit verkligen kan ta fram Europa och inte bara Bryssels Europa!"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph