Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-12-14-Speech-4-150"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001214.4.4-150"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, my colleagues and I extend our deepest condolences to the family of the victim of the senseless ETA terrorism in Spain. As one of the six MEPs nominated to represent Gibraltar until direct elections are held in four years time, it has been partly my responsibility to liaise with the Gibraltar authorities and the London Ministry of Defence to establish the truth of the situation regarding the repairs to the nuclear submarine . The facts are that a single crack in the cooling system was discovered with a leak of water, described in the Spanish press rather inappropriately as radioactive. Although this is technically correct, the level of radiation is so low that it is actually fit to drink. The reactor has been fully shut down as preparations are made to cut out a circular section of the main pipe and to return this to the UK for thorough examination before coming to a final decision as to how best to weld or remove it in the defective pintle area of the ship. There is absolutely no immediate danger or emergency of any kind, or any threat posed to the surrounding population of Spain. The interests of the people of Gibraltar and southern Spain are identical in this regard. Chief Minister Peter Caruana has wisely asked a panel of experts to report directly to him. The panel has recommended allowing the next stage to proceed, while stipulating that the Ministry of Defence must fully understand the cause of the defect before commencing the essential repairs. Repairing a submarine remains by far the safest option available: towing it would not only be dangerous but would, in any event, require considerable repairs to be done beforehand. The Spanish Government has until now shown considerable maturity in its response to this situation. I would point out with regard to references in the motions for resolutions to the role of the Commission that it is not the view of the UK Government that the Euratom Treaties are applicable in military situations of this kind. Nevertheless, the British authorities have endeavoured to be as open as possible with their Spanish counterparts. Lack of spending on new military hardware because of defence cuts by the British Labour government will no doubt in future result in more frequent episodes of defective military equipment being taken out of service for essential repairs. That said, I hope that this debate will not degenerate into an attempt to attack either Mr Aznar or the Royal Navy, whose resolve this century against threats of tyranny from the right and the left is an important reason why all of us in this Chamber are able to enjoy the freedoms that we share."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, mine kolleger og jeg udtrykker vores varmeste medfølelse over for familien til ofret for den meningsløse ETA-terrorisme i Spanien. Som et af de seks medlemmer af Europa-Parlamentet, der er udnævnt til at repræsentere Gibraltar indtil de næste direkte valg om fire år, har det til dels været mit ansvar at samarbejde med Gibraltars myndigheder og forsvarsministeriet i London om at finde frem til sandheden om reparationen af atomubåden . I virkeligheden er der kun tale om en enkelt revne i kølesystemet, og den spanske presse har uheldigvis omtalt det udsivende vand som radioaktivt. Teknisk set er det rigtigt nok, men strålingsniveauet er så lavt, at vandet faktisk kan drikkes. Reaktoren er lukket helt ned, da man forsøger at afskære en cirkulær sektion af hovedrøret for at sende den til Det Forenede Kongerige for en grundig undersøgelse, inden der træffes endelig afgørelse om, hvordan man bedst svejser eller fjerner stykket i det beskadigede område af skibet. Der er absolut ingen overhængende fare eller nødsituation, og det er ikke nogen trussel mod den spanske befolkning i de omkringliggende områder. Befolkningen i Gibraltar og det sydlige Spanien har samme interesse i denne sag. Hr. Peter Caruana har klogeligt bedt et ekspertpanel om at rapportere direkte til ham. Panelet har anbefalet, at næste trin gennemføres, men samtidig understreger det, at forsvarsministeren skal kende årsagen til defekten fuldt ud, inden reparationen udføres. Det er langt det sikreste at reparere en ubåd in situ. En bugsering af ubåden vil ikke blot være farlig, men den vil også kræve et forudgående reparationsarbejde. Den spanske regering har hidtil udvist modenhed i sine reaktioner på situationen. Med hensyn til beslutningsforslagenes omtale af Kommissionens rolle vil jeg understrege, at den britiske regering ikke mener, at EURATOM-traktaten kan anvendes i militære situationer som den aktuelle. Ikke desto mindre har de britiske myndigheder bestræbt sig på at udvise størst mulig åbenhed over for sine spanske kolleger. Manglende investeringer i nyt militært udstyr på grund af den britiske Labour-regerings nedskæringer i forsvarsbudgettet vil utvivlsomt resultere i flere tilfælde, hvor defekt militærudstyr skal tages ud af drift på grund af reparationsarbejde. Når det er sagt, håber jeg, at denne forhandling ikke udarter sig til et forsøg på at angribe hr. Aznar eller den britiske flåde, hvis beslutsomhed over for tyranniske trusler fra højre og venstre er en vigtig grund til, at alle parlamentsmedlemmerne i dag kan nyde de friheder, vi er fælles om."@da1
"Herr Präsident! Meine Kollegen und ich sprechen der Familie des Opfers des sinnlosen Terrors der ETA unser tiefstes Beileid aus. Da ich einer von sechs Abgeordneten des Europäischen Parlaments bin, die bis zur Direktwahl in vier Jahren als Vertreter von Gibraltar nominiert worden sind, gehört es auch zu meinen Verpflichtungen, mich mit den Behörden von Gibraltar und dem Verteidigungsministerium in London in Verbindung zu setzen, um die Wahrheit über die Lage in Bezug auf die Reparaturen am Atom-U-Boot „HMS Tireless“ herauszufinden. Tatsache ist, dass es lediglich zu einem einzigen Riss im Kühlsystem gekommen ist, so dass Wasser austreten konnte, das in der spanischen Presse entgegen der Wahrheit als radioaktiv bezeichnet wurde. Technisch gesehen stimmt das zwar, doch ist das Strahlungsniveau so niedrig, dass man es eigentlich sogar trinken könnte. Der Reaktor ist heruntergefahren worden, um aus der Hauptleitung ein Stück herauszuschneiden, es zur Untersuchung in das Vereinigte Königreich zu schicken und dann zu entscheiden, wie die Schweißarbeiten oder das Auswechseln im defekten Zapfenbereich des Schiffes ausgeführt werden können. Es besteht absolut keine wie auch immer geartete unmittelbare Gefahr oder Notsituation, auch besteht keinerlei Gefahr für die Bevölkerung in den angrenzenden Gebieten Spaniens. Die Interessen der Menschen Gibraltars und Südspaniens sind in dieser Hinsicht völlig identisch. Chief Minister Peter Caruana hat das Richtige getan, als er das Sachverständigengremium anwies, ihm direkt Bericht zu erstatten. Der Rat der Sachverständigen lautete, in die nächste Etappe einzusteigen, doch dürfe mit den erforderlichen Reparaturen erst begonnen werden, wenn den Experten im Verteidigungsministerium die Ursache des Defekts völlig klar ist. Die Reparatur eines U-Bootes vor Ort bleibt unter allen bestehenden Möglichkeiten die weitaus sicherste Variante: Ein Abschleppen des Bootes wäre nicht nur gefährlich, sondern würde in jedem Fall erfordern, dass vorher beträchtliche Reparaturen durchgeführt werden. Die spanische Regierung hat auf diese Situation sehr besonnen reagiert. Da in den Entschließungsanträgen auf die Rolle der Kommission verwiesen wird, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass die britische Regierung nicht die Meinung vertritt, dass die Euratom-Verträge auf derartige Fälle im militärischen Bereich anwendbar sind. Die britischen Behörden sind dennoch bemüht, ihren spanischen Amtskollegen gegenüber so offen wie möglich zu sein. Aufgrund der Kürzungen, die von der Labourregierung im Verteidigungshaushalt vorgenommen wurden, stehen weniger Mittel zur Anschaffung neuen militärischen Geräts zur Verfügung, so dass künftig verstärkt mit Fällen zu rechnen ist, in denen defekte Technik für unbedingt erforderliche Reparaturen außer Dienst gestellt werden muss. Ich hoffe sehr, dass diese Aussprache nicht dazu missbraucht wird, Herrn Aznar oder die Marine des Vereinigten Königreichs anzugreifen, deren Einstehen gegen die Gefahr der Tyrannei von rechts und von links in diesem Jahrhundert ein wichtiger Grund dafür ist, dass wir uns alle hier in diesem Parlament unserer Freiheiten erfreuen können."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, οι συνάδελφοί μου κι εγώ εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας προς την οικογένεια του θύματος της παράλογης τρομοκρατίας της ΕΤΑ στην Ισπανία. Ως ένας από τους έξι βουλευτές που διορίστηκαν ως εκπρόσωποι του Γιβραλτάρ ώσπου να γίνουν άμεσες εκλογές σε τέσσερα χρόνια, μέρος των καθηκόντων μου ήταν να ενεργώ ως σύνδεσμος μεταξύ των αρχών του Γιβραλτάρ και του Υπουργείου Άμυνας του Λονδίνου σχετικά με τη διαπίστωση της πραγματικής κατάστασης σχετικά με τις επισκευές στο πυρηνικό υποβρύχιο . Τα γεγονότα έχουν ως εξής: ανακαλύφθηκε ένα ρήγμα στο σύστημα ψύξης από διαρροή ύδατος, το οποίο περιγράφηκε στον ισπανικό Τύπο μάλλον ακατάλληλα ως ραδιενεργό. Αν και αυτό είναι τεχνικά σωστό, το επίπεδο ακτινοβολίας είναι τόσο χαμηλό που είναι κατάλληλο ακόμη και προς πόση. Ο αντιδραστήρας έχει κλείσει τελείως επειδή γίνονται προκαταρκτικές εργασίες για την αποκοπή κυκλικού τεμαχίου του κύριου αγωγού και την επιστροφή του στο ΗΒ για πλήρη έλεγχο πριν ληφθεί η τελική απόφαση για τον καλύτερο τρόπο συγκόλλησης ή αφαίρεσής του από την ελαττωματική περιοχή του πηδαλίου του σκάφους. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως άμεσος κίνδυνος ή έκτακτη ανάγκη οποιουδήποτε είδους ούτε καμία απειλή για τον περιβάλλοντα πληθυσμό της Ισπανίας. Τα συμφέροντα του λαού του Γιβραλτάρ και της Ισπανίας είναι ταυτόσημα από αυτήν την άποψη. Ο Επικεφαλής Υπουργός Peter Caruana έπραξε σοφά ζητώντας από μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων να αναφέρεται απευθείας στον ίδιο. Η επιτροπή συνέστησε να επιτραπεί το επόμενο στάδιο λέγοντας ταυτόχρονα ότι το Υπουργείο Άμυνας πρέπει να κατανοήσει πλήρως την αιτία του προβλήματος πριν ξεκινήσουν οι κύριες επισκευές. Η επισκευή ενός υποβρυχίου επί τόπου παραμένει η πλέον ασφαλής επιλογή με μεγάλη απόσταση από τις άλλες: όχι μόνο η ρυμούλκησή του θα ήταν επικίνδυνη αλλά, ούτως ή άλλως, θα έπρεπε να προηγηθούν σημαντικές επισκευές. Η ισπανική κυβέρνηση επέδειξε ιδιαίτερη ωριμότητα μέχρι στιγμής στην αντίδρασή της στην κατάσταση. Θα ήθελα να επισημάνω, σχετικά με τις αναφορές στο ρόλο της Επιτροπής στις προτάσεις ψηφίσματος, ότι η κυβέρνηση του ΗΒ δεν συμφωνεί με την άποψη ότι οι συνθήκες EKAE εφαρμόζονται σε στρατιωτικές καταστάσεις τέτοιου τύπου. Παρόλ' αυτά, οι βρετανικές αρχές προσπάθησαν να είναι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτές με τους ισπανούς ομολόγους τους. Η έλλειψη δαπανών για νέο στρατιωτικό εξοπλισμό λόγω των αμυντικών περικοπών της εργατικής κυβέρνησης θα οδηγήσουν αναμφίβολα σε συχνότερα επεισόδια απόσυρσης από τη λειτουργία ελαττωματικού στρατιωτικού εξοπλισμού για βασικές επισκευές στο μέλλον. Τούτου λεχθέντος, ελπίζω να μην παρεκτραπεί αυτή η συζήτηση σε μία απόπειρα επίθεσης είτε κατά του κ. Aznar είτε κατά του Βασιλικού Ναυτικού, η πυγμή του οποίου κατά των απειλών τυραννίας από δεξιά και αριστερά στον αιώνα μας είναι ένας σημαντικός λόγος που όλοι μας σε αυτή την αίθουσα μπορούμε να απολαμβάνουμε τις ελευθερίες που μοιραζόμαστε."@el8
"(EN) Señor Presidente, mis colegas y yo expresamos nuestro más sentido pésame a la familia de la víctima del terrorismo sin sentido de ETA en España. Como uno de los seis diputados nombrados para representar a Gibraltar hasta que se celebren elecciones directas dentro de cuatro años, me ha correspondido en parte la responsabilidad de hacer de enlace entre las autoridades de Gibraltar y el Ministerio de Defensa de Londres para establecer la verdad de la situación relativa a la reparación del submarino nuclear . El hecho es que fue descubierta una única rotura en el sistema de refrigeración con una fuga de agua, descrita en la prensa española de modo bastante inapropiado como radiactiva. Aunque esto sea técnicamente correcto, el nivel de radiación es tan bajo que de hecho es apta para beber. El reactor se ha apagado por completo mientras se realizan preparativos para cortar una sección circular en la tubería principal y enviarla al R.U. para un examen detenido antes de adoptar la decisión definitiva sobre cómo soldarla mejor o retirarla en la zona de pivote defectuosa de la nave. No hay absolutamente ningún peligro inmediato ni emergencia de ningún tipo, ni existe una amenaza para la población circundante de España. Los intereses del pueblo de Gibraltar y del sur de España son idénticos a tal respecto. El Ministro Principal Peter Caruana ha pedido sabiamente a un grupo de expertos que le informen directamente. El grupo ha recomendado que se permita seguir adelante con el siguiente paso, a la vez que manifestaba que el Ministerio de Defensa debe conocer totalmente la causa del defecto antes de comenzar las reparaciones esenciales. Reparar el submarino sigue siendo con mucho la opción más segura posible: remolcarlo no sólo sería peligroso sino que requeriría, en cualquier caso, que se efectuaran previamente considerables reparaciones. El gobierno español ha demostrado hasta ahora una considerable madurez en su respuesta a esta situación. Yo señalaría, en relación con las referencias hechas en las propuestas de resolución al papel de la Comisión, que el gobierno del R.U. no cree que los Tratados Euratom sean aplicables a situaciones militares de este tipo. No obstante, las autoridades británicas se han esforzado por ser lo más transparentes posibles con sus homólogos españoles. La falta de gasto en nuevos equipos militares debida a los recortes en el área de defensa del gobierno laborista británico dará lugar en el futuro, sin duda, a episodios más frecuentes de equipos militares defectuosos que se retiran para efectuar reparaciones esenciales. Dicho esto, espero que este debate no degenere en un intento de atacar ni al Sr. Aznar ni a la cuya determinación durante este siglo contra las amenazas de tiranía desde la derecha y desde la izquierda es una de las importantes razones por la que todos nosotros en esta Cámara podemos disfrutar de las libertades que compartimos."@es12
"Arvoisa puhemies, kollegani ja minä lausumme syvän osanottomme ETAn Espanjassa harjoittaman järjettömän terrorismin uhrin omaisille. Olen yksi niistä kuudesta Euroopan parlamentin jäsenestä, jotka valittiin edustamaan Gibraltaria neljän vuoden kuluttua pidettäviin välittömiin vaaleihin asti, ja on ollut osittain minun asiani pitää yhteyttä Gibraltarin viranomaisiin ja Lontoossa sijaitsevaan puolustusministeriöön, jotta saisimme tietää ydinsukellusvene korjausten tilanteen oikean laidan. Tosiseikat ovat sellaiset, että jäähdytysjärjestelmässä havaittiin yksittäinen murtuma, josta vuoti vettä, jota Espanjan lehdistössä kuvattiin varsin harhaanjohtavasti radioaktiiviseksi. Vaikka tämä pitää teknisesti paikkansa, säteilyn määrä oli niin alhainen, että vesi oli itse asiassa juomakelpoista. Reaktori on sammutettu kokonaan, jotta pääputkesta voitaisiin leikata irti pala, joka lähetettäisiin sitten Yhdistyneeseen kuningaskuntaan perusteellisiin tutkimuksiin, ennen kuin päätetään lopullisesti, miten se olisi paras hitsata tai poistaa aluksen viallisesta osasta. Minkäänlaista välitöntä vaaraa tai riskiä ei ole olemassa, eikä Espanjan asukkaisiin kohdistu minkäänlaista uhkaa. Gibraltarin ja Etelä-Espanjan asukkaiden edut ovat tässä asiassa samat. Gibraltarin hallituksen pääministeri Peter Caruana on viisaasti pyytänyt, että asiantuntijapaneeli olisi suoraan hänen alaisuudessaan. Paneeli on suositellut siirtymistä seuraavaan vaiheeseen, mutta se on samalla vaatinut, että puolustusministeriön on tiedettävä täysin vian syy ennen peruskorjausten aloittamista. Sukellusveneen korjaaminen paikan päällä on edelleen selvästi turvallisin käytössä oleva vaihtoehto: sen hinaaminen olisi vaarallista, ja sitä ennen olisi joka tapauksessa tehtävä huomattavia korjauksia. Espanjan hallitus on toistaiseksi reagoinut tilanteeseen erittäin kypsästi. Huomauttaisin niistä päätöslauselmaesitysten viittauksista, jotka koskevat komission roolia, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ei katso, että tällaisiin sotilaallisiin tilanteisiin voitaisiin soveltaa Euratom-sopimusta. Brittiviranomaiset ovat joka tapauksessa pyrkineet olemaan mahdollisimman avoimia espanjalaiskollegoilleen. Se, ettei uuteen sotilaskalustoon ole olemassa määrärahoja Ison-Britannian Labour-hallituksen leikattua puolustusbudjettia, johtaa tulevaisuudessa epäilemättä yhä useammin sellaisiin tilanteisiin, että viallista sotilaskalustoa poistetaan käytöstä peruskorjausten takia. Toivon kuitenkin, ettei tässä keskustelussa ajauduta hyökkäämään joko Espanjan pääministeriä Aznaria tai Ison-Britannian merivoimia vastaan. Ison-Britannian merivoimat ovat nimittäin menneellä vuosisadalla torjuneet päättäväisesti oikealta ja vasemmalta tulleet tyrannian uhat, ja tämä on tärkeä syy siihen, miksi me kaikki parlamentin jäsenet pystymme nauttimaan yhteisistä vapauksistamme."@fi5
"Monsieur le Président, mes collègues et moi-même présentons nos plus sincères condoléances à la famille de la victime du terrorisme insensé de l'ETA en Espagne. Je fais partie des six députés européens qui ont été nommés pour représenter Gibraltar jusqu'à la tenue des élections directes prévues dans quatre ans, et à ce titre, j'ai dû partiellement jouer le rôle d'intermédiaire entre les autorités de Gibraltar et le ministère britannique de la Défense pour établir la vérité sur la réalité de la situation liée aux réparations du sous-marin nucléaire . Voici les faits : une simple fissure et une fuite d'eau ont été découvertes au niveau du système de refroidissement. La presse espagnole l'a qualifiée à tort de radioactive. Bien que ce soit vrai d'un point de vue technique, le niveau de radiation est si bas que l'eau est propre à la consommation. Le réacteur a été totalement arrêté en vue des préparatifs visant à faire une section circulaire du tuyau principal et à envoyer l'échantillon au Royaume-Uni afin qu'il y subisse un examen approfondi. L'objectif est de déterminer, avant que soit prise la décision finale, s'il vaut mieux le souder ou le retirer de la zone défectueuse de l'aiguillot du navire. Il n'y a ni danger immédiat ni urgence, et aucune menace ne pèse sur la population espagnole de la région. Le peuple de Gibraltar et le sud de l'Espagne partagent les mêmes intérêts à cet égard. Le ministre principal du gouvernement de Gibraltar, M. Peter Caruana, a pris une sage décision, lorsqu'il a demandé à un panel d'experts de le tenir personnellement au courant de l'évolution de la situation. Les experts ont recommandé de passer à l'étape suivante, tout en stipulant que le ministère de la Défense devait comprendre parfaitement la cause de l'avarie avant de débuter les réparations essentielles. La réparation d'un sous-marin reste de loin l'option la plus sûre : le remorquage du submersible serait non seulement dangereux, mais nécessiterait, de toute façon, d'importantes réparations préalables. Jusqu'à présent, le gouvernement espagnol a réagi à la situation avec beaucoup de maturité. Je ferais remarquer, pour revenir au contenu des propositions de résolution quant au rôle de la Commission, que le gouvernement britannique ne considère pas que le traité Euratom soit applicable dans des situations militaires de ce type. Pourtant, les autorités britanniques se sont efforcées d'être aussi ouvertes que possible avec leurs homologues espagnols. Il est clair que la diminution des investissements dans de nouveaux équipements militaires liée aux restrictions du budget militaire décidées par le gouvernement travailliste multipliera à l'avenir les cas de retrait des équipements militaires pour réparation de fond. Ceci dit, j'espère que ce débat ne dégénérera pas en une tentative d'attaque de M. Aznar ou de la marine royale. En effet, c'est en grande partie grâce à la détermination dont elle a fait preuve au cours de ce siècle contre les menaces de tyrannie de droite ou de gauche que nous tous ici, dans cette Assemblée, pouvons jouir de nos libertés."@fr6
"Signor Presidente, assieme ai miei colleghi voglio porgere le nostre più sincere condoglianze alla famiglia della vittima dell'assurdo attentato terroristico perpetrato in Spagna dall'ETA. Sono uno dei sei deputati del Parlamento europeo che hanno ricevuto l'incarico di rappresentare Gibilterra fino alle elezioni dirette che si terranno fra quattro anni; in tale veste è toccata anche a me la responsabilità di fungere da collegamento tra le autorità di Gibilterra e il Ministero della difesa di Londra, nel tentativo di stabilire la verità sulla questione delle riparazioni al sommergibile nucleare . Ecco i fatti: è stata individuata un'unica falla nel sistema di raffreddamento, che provoca una perdita d'acqua impropriamente definita radioattiva dalla stampa spagnola; tale termine è tecnicamente corretto, ma in realtà il livello delle radiazioni è così basso che l'acqua è addirittura potabile. Il reattore è stato completamente disattivato e ci si prepara a tagliare una sezione circolare della conduttura principale, che sarà inviata nel Regno Unito per un attento esame; si deciderà poi se procedere alla saldatura o se spostare il pezzo nella sezione timoniera della nave, già in avaria. Non c'è assolutamente nessuna situazione di emergenza o di pericolo, né alcuna minaccia incombe sulle vicine popolazioni spagnole. Da questo punto di vista gli interessi degli abitanti di Gibilterra e della Spagna meridionale coincidono perfettamente. Il Presidente del Consiglio dei ministri di Gibilterra, Peter Caruana, ha saggiamente chiesto a un comitato di esperti di riferire direttamente a lui. Il comitato ha raccomandato di procedere alla fase successiva, precisando però che il Ministero della difesa deve individuare esattamente la causa dell'avaria prima di avviare le riparazioni principali. La riparazione del sommergibile resta comunque l'opzione più sicura: il rimorchio sarebbe un'operazione pericolosa e dovrebbe comunque essere preceduto da importanti riparazioni. Finora il governo spagnolo ha affrontato questa situazione con considerevole maturità. Le proposte di risoluzione presentate accennano al ruolo della Commissione nel caso in questione; a tal proposito vorrei osservare che, a parere del governo britannico, i Trattati Euratom non si applicano a situazioni militari di questo tipo. Tuttavia le autorità britanniche hanno agito con la massima trasparenza possibile nei confronti dei loro omologhi spagnoli. I tagli al bilancio della difesa decisi dal governo laburista britannico si traducono in una limitata disponibilità di nuove attrezzature militari; in futuro ciò renderà senz'altro più frequenti i casi di apparecchiature militari difettose che dovranno sospendere il servizio per le necessarie riparazioni. Detto questo, spero che il nostro dibattito non degeneri in un attacco al Primo ministro Aznar o alla il cui impegno nel corso di questo secolo contro le tirannie di destra e di sinistra ha contribuito a donarci la comune libertà di cui anche noi, deputati di questo Parlamento, oggi godiamo."@it9
"Mr President, my colleagues and I extend our deepest condolences to the family of the victim of the senseless ETA terrorism in Spain. As one of the six MEPs nominated to represent Gibraltar until direct elections are held in four years time, it has been partly my responsibility to liaise with the Gibraltar authorities and the London Ministry of Defence to establish the truth of the situation regarding the repairs to the nuclear submarine . The facts are that a single crack in the cooling system was discovered with a leak of water, described in the Spanish press rather inappropriately as radioactive. Although this is technically correct, the level of radiation is so low that it is actually fit to drink. The reactor has been fully shut down as preparations are made to cut out a circular section of the main pipe and to return this to the UK for thorough examination before coming to a final decision as to how best to weld or remove it in the defective pintle area of the ship. There is absolutely no immediate danger or emergency of any kind, or any threat posed to the surrounding population of Spain. The interests of the people of Gibraltar and southern Spain are identical in this regard. Chief Minister Peter Caruana has wisely asked a panel of experts to report directly to him. The panel has recommended allowing the next stage to proceed, while stipulating that the Ministry of Defence must fully understand the cause of the defect before commencing the essential repairs. Repairing a submarine remains by far the safest option available: towing it would not only be dangerous but would, in any event, require considerable repairs to be done beforehand. The Spanish Government has until now shown considerable maturity in its response to this situation. I would point out with regard to references in the motions for resolutions to the role of the Commission that it is not the view of the UK Government that the Euratom Treaties are applicable in military situations of this kind. Nevertheless, the British authorities have endeavoured to be as open as possible with their Spanish counterparts. Lack of spending on new military hardware because of defence cuts by the British Labour government will no doubt in future result in more frequent episodes of defective military equipment being taken out of service for essential repairs. That said, I hope that this debate will not degenerate into an attempt to attack either Mr Aznar or the Royal Navy, whose resolve this century against threats of tyranny from the right and the left is an important reason why all of us in this Chamber are able to enjoy the freedoms that we share."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mijn collega’s en ik willen onze oprechte deelneming betuigen aan de familie van het slachtoffer van de zinloze ETA-aanslag in Spanje. Daar ik een van de zes Europese afgevaardigden ben die zijn aangewezen om Gibraltar te vertegenwoordigen totdat over vier jaar rechtstreekse verkiezingen worden gehouden, was het ook gedeeltelijk mijn verantwoordelijkheid om in samenwerking met de autoriteiten van Gibraltar en het Britse Ministerie van Defensie vast te stellen wat precies de stand van zaken was met betrekking tot de reparatie van de HMS Tireless. De feiten zijn als volgt: in het koelsysteem is een scheurtje ontdekt en op deze plek is een lek ontstaan. Het water dat uit het lek stroomt, is door de Spaanse pers en andere media nogal onnauwkeurig omschreven als zijnde radioactief. Hoewel die omschrijving technisch gezien klopt, is de hoeveelheid radioactieve straling zo laag dat het water zelfs drinkbaar is. De reactor is buiten werking gesteld en inmiddels worden voorbereidingen getroffen voor het uitzagen van een rond gedeelte uit de hoofdpijp. Dat gedeelte wordt naar het Verenigd Koninkrijk opgestuurd, alwaar het grondig zal worden onderzocht. Daarna wordt besloten hoe de beschadigde plek uit het buizenstelsel in het roergedeelte van het schip kan worden verwijderd. Hierbij bestaat voor de inwoners van Gibraltar of de omliggende delen van Spanje geen enkel direct gevaar van welke aard dan ook. Wat betreft het veiligheidsaspect hebben de inwoners van Gibraltar en het zuiden van Spanje dezelfde belangen. Minister Peter Caruana heeft er goed aan gedaan een groep experts te vragen direct verslag aan hem uit te brengen. Deze experts hebben inmiddels aangegeven dat tot de volgende reparatiefase kan worden overgegaan. Wel hebben zij duidelijk gemaakt dat de meest essentiële herstelwerkzaamheden pas van start kunnen gaan als het Ministerie van Defensie een compleet beeld heeft van de oorzaak van het defect. Overigens blijft het ter plekke repareren van de kernonderzeeër nog steeds de veiligste optie. Wegslepen is niet alleen gevaarlijk, ook moeten er in dat geval vooraf al aanzienlijke reparaties worden uitgevoerd. Tot nu toe heeft de Spaanse regering zich in deze situatie zeer weloverwogen opgesteld. In de ontwerpresoluties wordt gewag gemaakt van de rol van de Commissie. Ik wil u naar aanleiding hiervan zeggen dat het Verenigd Koninkrijk van mening is dat het Euratom-Verdrag niet op dergelijke militaire situaties van toepassing is. Toch heeft de Britse overheid geprobeerd zoveel mogelijk openheid naar de Spaanse autoriteiten te betrachten. Vanwege de bezuinigingen van de Britse Labourregering op de aanschaf van militair materieel zullen er in de toekomst ongetwijfeld vaker perioden zijn waarin materieel vanwege reparatie uit gebruik moet worden genomen. Met deze opmerking wil ik in dit debat echter geen aanval uitlokken op de heer Aznar of de Britse marine. De Britse marine heeft ons deze afgelopen eeuw immers beschermd tegen op macht beluste naties die ons van wijd en zijd aanvielen. Het is dankzij de marine dat we hier vandaag in vrijheid bijeenzijn."@nl2
"Senhor Presidente, os meus colegas e eu também exprimimos as nossas mais sinceras condolências para com a família desta vítima do terrorismo absurdo da ETA em Espanha. Na minha qualidade de um dos seis deputados ao Parlamento Europeu designados para representar Gibraltar até que, daqui a quatro anos, sejam realizadas eleições directas, tive em parte a responsabilidade da ligação com as autoridades de Gibraltar e o Ministério da Defesa em Londres, para apurar a verdade da situação no que diz respeito à reparação do submarino nuclear . E os factos são que se descobriu uma única fissura no sistema de arrefecimento, com fuga de água que a imprensa espanhola descreveu incorrectamente como sendo radioactiva. Apesar de tecnicamente a designação estar correcta, o nível de radiação é tão baixo que na verdade essa água é potável. O reactor foi totalmente desligado, uma vez que se estão a efectuar preparativos para cortar uma secção circular do tubo principal e enviá-la para o Reino Unido, para aí ser exaustivamente examinada, antes de se tomar uma decisão final sobre a melhor maneira de a soldar ou remover na zona avariada do submarino. Não há de todo perigo imediato nem emergência de qualquer tipo, nem qualquer ameaça para a população espanhola das proximidades. Os interesses do povo de Gibraltar e do sul de Espanha são, a este respeito, idênticos. O Primeiro-Ministro Peter Caruana foi sensato ao pedir que um painel de peritos lhe apresentasse relatório directamente a ele. O painel recomendou que se permitisse a passagem à fase seguinte, mas estabelecendo que o Ministério da Defesa teria de conhecer completamente a causa da avaria antes de dar início às reparações essenciais. Reparar um submarino no local continua a ser, de longe, a opção mais segura: rebocá-lo não só seria perigoso como, em qualquer caso, exigiria que se efectuassem previamente reparações consideráveis. O Governo espanhol mostrou até agora uma notável maturidade na sua resposta à situação. Gostaria de assinalar, em relação com as referências contidas nas propostas de resolução ao papel da Comissão, que o Governo britânico não considera que o Tratado Euratom seja aplicável em situações militares deste tipo. Não obstante, as autoridades britânicas esforçaram-se por ser o mais abertas possível para com as suas homólogas espanholas. A despesa insuficiente com novo equipamento militar devida a cortes na defesa por parte do governo trabalhista britânico resultarão, sem dúvida, no futuro, em episódios mais frequentes de retirada de serviço, para reparações essenciais, de equipamento militar avariado. Dito isto, espero que este debate não degenere numa tentativa de atacar o Primeiro-Ministro José María Aznar ou a Armada britânica, cuja determinação, ao longo do nosso século, contra ameaças de tirania da direita e da esquerda é uma das razões importantes pelas quais todos nós nesta assembleia podemos hoje desfrutar das liberdades de que desfrutamos."@pt11
"Herr talman! Mina kolleger och jag vill uttrycka våra djupaste sympati med familjen till offret för ETA:s vettlösa terrorism i Spanien. Som en av de sex ledamöter av Europaparlamentet som valts till att företräda Gibraltar fram till dess det hålls direkta val om fyra år, har en del av mitt ansvar bestått i att få information från myndigheterna i Gibraltar och försvarsdepartementet i London för att få den sanna bilden av situationen när det gäller reparationerna av atomubåten . Det förhåller sig så att man upptäckt en spricka i kylsystemet som läckte vatten, vilket beskrevs på ett tämligen felaktigt sätt som radioaktivt i den spanska pressen. Även om det är korrekt rent tekniskt, är strålningsnivån så låg att man faktiskt kan dricka vattnet. Reaktorn har stängts av helt, eftersom man skall skära ut en cirkelformad del av huvudröret och lämna detta för en noggrann undersökning i Förenade kungariket, innan man fattar ett avgörande beslut om det är bäst att svetsa det eller avlägsna det i ubåtens defekta roderområde. Det finns absolut ingen omedelbar fara eller akut situation av något slag, eller något hot mot den omgivande spanska befolkningen. Gibraltars och södra Spaniens befolkningars intressen är identiska i detta avseende. Förste minister Peter Caruana har klokt nog sett till att en expertpanel rapporterar direkt till honom. Panelen har rekommenderat att man kan ge tillåtelse till att inleda nästa steg, samtidigt som man säger att försvarsdepartementet fullt ut måste förstå orsaken till skadan innan man påbörjar de nödvändiga reparationerna. Att reparera en ubåt på plats är utan tvekan det säkraste alternativet: En bogsering skulle inte bara vara farlig, utan skulle i vilket fall kräva att man utförde betydande reparationer innan. Den spanska regeringen har hittills visat ett avsevärt lugn i sin reaktion på denna situation. Jag vill med hänsyn till hänvisningar i resolutionsförslagen om kommissionens roll påpeka att den brittiska regeringen inte anser att Euratomfördraget är tillämpligt i militära situationer av detta slag. De brittiska myndigheterna har i vilket fall försökt att vara så öppna som möjligt vid kontakterna med sina spanska motparter. Brist på pengar till nytt militärt material, p.g.a. nedskärningar i försvarsbudgeten av den brittiska labourregeringen, kommer utan tvekan i framtiden att resultera i mer frekventa händelser då man måste dra tillbaka defekt militär utrustning för nödvändiga reparationer. När detta nu är sagt hoppas jag att diskussionen inte degenererar och att man försöker angripa antingen Aznar eller Kungliga flottan, vars beslutsamhet under det gångna århundradet att krossa alla typer av auktoritära regimer, är ett viktigt skäl till varför vi alla i denna kammare kan åtnjuta våra fri- och rättigheter."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"HMS Tireless"13,1,8,10,3,12,11,9,6
"HMS Tirelessin"5
"in situ"5,10,3,12,9,6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph