Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-12-14-Speech-4-145"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001214.4.4-145"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, my Group wishes to associate itself with the other supportive remarks made following Mr Galeote Quecedo's shocking announcement of the latest murder. We are fully in sympathy with the Spanish people and very sorry to hear about it. This problem with the submarine has to be settled calmly and with full cooperation between all interested, relevant authorities. Calm cooperation is the method which our Union uses. Hence I am happy to support the call by the Commissioner for as much transparency as possible and the publication of the British Government's letter. I felt, listening to the Commissioner's excellent report, growing confidence that the matter is being handled in the proper way. The two major criteria which we have to study are the question of technical safety – a number of Members have spoken about that already – and gaining the full confidence of the public that everything is being handled in the way it should. I am a Member who once used to represent Gibraltar as well as the constituency which I was elected to. So I would like to say something about the overall problem. We are all democrats here by definition. In the Union we all try to look forward and not back to disagreements in the past. We all support the right of self-determination. I count my very dear Spanish colleagues among my best friends in Parliament. Mr Galeote Quecedo and I shared a delegation earlier this year and got on very well. So I should like to say to them that the way is open, in my opinion, for Spain to regain the sovereignty of Gibraltar if it really wishes to. All they have to do is to gain the confidence of the Gibraltarian people who live on the Rock. At some point there may be another referendum among the people on the Rock asking: "Under whose sovereignty do you wish to live?" The key is to win their votes. The way to do it is to make the Gibraltarian people feel entirely comfortable with the idea of being part of Spain. So do not create difficulties at the frontiers and slow things down; do not create difficulties with air transportation; let there be free movement of people by road, sea and air and let us solve this problem in a calm, cooperative manner and not – as one has seen in some of the resolutions tabled by the smaller groups – in an emotive manner. I am full of confidence concerning what the Commissioner has said so far and look forward to his winding-up remarks."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, min gruppe vil gerne tilslutte sig de støttetilkendegivelser, der fremkom efter hr. Galeote Quecedos chokerende meddelelse om det seneste mord. Vi føler med det spanske folk og er meget kede af at høre dette. Problemet med ubåden skal løses i god ro og orden og i fuldt samarbejde mellem alle interesserede og relevante myndigheder. Et roligt samarbejde er den metode, som Unionen benytter sig af. Jeg kan derfor støtte kommissærens ønske om størst mulig gennemsigtighed og offentliggørelse af brevet fra den britiske regering. Da jeg lyttede til kommissærens udmærkede beretning, voksede min tillid til, at sagen håndteres korrekt. De to primære kriterier, som vi skal undersøge, er spørgsmålet om teknisk sikkerhed - hvilket flere medlemmer allerede har været inde på - samt genopbygningen af offentlighedens tillid til, at alt håndteres korrekt. Jeg har tidligere repræsenteret både Gibraltar og den valgkreds, jeg blev valgt i. Derfor vil jeg gerne sige noget om det overordnede problem. Pr. definition er alle i mødesalen demokrater. I Unionen forsøger vi alle at skue fremad og ikke tilbage mod tidligere uoverensstemmelser. Vi støtter alle retten til selvbestemmelse. Jeg regner mine kære spanske kolleger blandt mine bedste venner i Parlamentet. Galeote Quecedo og jeg deltog i den samme delegation tidligere på året, og vi kom vældig godt ud af det med hinanden. Derfor vil jeg gerne sige, at vejen efter min mening ligger åben for, at Spanien kan genvinde suveræniteten over Gibraltar, hvis de virkelig ønsker det. De skal blot vinde tilliden hos Gibraltars befolkning. På et eller andet tidspunkt kan der blive endnu en folkeafstemning blandt Gibraltars befolkning om spørgsmålet "Hvilket land ønsker De at tilhøre?" Nøglen hertil består i at vinde befolkningens stemmer. Det gør man ved at få Gibraltars befolkning til at føle sig helt tryg ved tanken om at blive en del af Spanien. Så undgå at skabe problemer ved grænserne samt forsinkelser i almindelighed. Undgå problemer med lufttransport. Lad folk bevæge sig frit til lands, til vands og i luften, og lad os samarbejde om at finde en mindelig løsning på dette problem i stedet for de meget emotionelle beslutningsforslag, som vi har set fra nogle af de mindre grupper. Jeg er fortrøstningsfuld med hensyn til kommissærens hidtidige udtalelser, og jeg ser frem til hans afsluttende bemærkninger."@da1,1
"Herr Präsident! Meine Fraktion möchte sich den Worten der Anteilnahme, die hier nach Herrn Galeote Quecedos erschütternder Bekanntgabe des jüngsten Mordes geäußert wurden, anschließen. Dem spanischen Volk gilt unser ganzes Mitgefühl, und wir sind sehr traurig über das, was wir hier gehört haben. Das U-Boot-Problem muss in Ruhe und umfassender Zusammenarbeit zwischen allen interessierten und zuständigen Behörden geklärt werden. Ruhige Zusammenarbeit ist die von unserer Union verwendete Methode. Ich unterstütze daher sehr Herrn Pattens Aufforderung zu größtmöglicher Transparenz und zur Veröffentlichung des Schreibens der britischen Regierung. Als ich den ausgezeichneten Ausführungen von Herrn Patten zuhörte, verspürte ich wachsende Zuversicht, dass die Angelegenheit auf die richtige Art und Weise angegangen wird. Die beiden Hauptkriterien, die wir zu untersuchen haben, sind die Frage der technischen Sicherheit – mehrere Redner haben darüber bereits gesprochen – und die Wiederherstellung des Vertrauens der Öffentlichkeit, dass das Problem fachgerecht gelöst wird. In der Vergangenheit vertrat ich schon einmal Gibraltar und die Menschen, die mich dort gewählt hatten. Daher möchte ich gern einige Worte zum Gesamtproblem verlieren. Wir sind hier alle erklärte Demokraten. In der Union versuchen wir alle, nach vorn und nicht auf die Meinungsverschiedenheiten der Vergangenheit zu schauen. Wir alle unterstützen das Recht auf Selbstbestimmung. Zu meinen besten Freunden im Parlament gehören die spanischen Kollegen. Herr Galeote Quecedo und ich waren in diesem Jahr schon in einer gemeinsamen Delegation und kamen sehr gut miteinander aus. Daher möchte ich ihnen sagen, dass meiner Meinung nach der Weg offen ist, dass Spanien die Herrschaft über Gibraltar wiedererlangen kann, wenn Gibraltar das wirklich wünscht. Spanien braucht dazu nur das Vertrauen der Menschen auf dem Felsen zu gewinnen. Eines Tages kann es dann vielleicht wieder einen Volksentscheid geben, bei dem gefragt wird: „Unter welcher Staatsgewalt wollen Sie leben?“ Der Schlüssel liegt darin, ihre Stimmen zu gewinnen. Dies wird geschehen, wenn das Volk von Gibraltar bei dem Gedanken, zu Spanien zu gehören, keinerlei Bedenken hegt. Schaffen Sie also keine Schwierigkeiten an den Grenzen durch langsame Abfertigung, verursachen Sie keine Probleme beim Luftverkehr, gewähren Sie doch Freizügigkeit für die Menschen zu Lande, zur See und in der Luft und lösen wir auch dieses Problem in einer ruhigen und kooperativen Weise und nicht ­ wie aus einigen Entschließungsanträgen der kleineren Fraktionen hervorging ­ auf emotionale Art und Weise. Ich stimme mit dem, was Herr Patten vorhin gesagt hat, völlig überein und freue mich auf seine Schlussbemerkungen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα μου επιθυμεί να συμπαραταχθεί με τα υπόλοιπα λόγια υποστήριξης που ακολούθησαν τη σοκαριστική ανακοίνωση της τελευταίας δολοφονίας από τον κ. Galeote Quecedo. Ο ισπανικός λαός έχει την αμέριστη συμπάθειά μας και λυπόμαστε πολύ για αυτά τα νέα. Αυτό το πρόβλημα με το υποβρύχιο πρέπει να επιλυθεί με ηρεμία και πλήρη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων και νόμιμα εμπλεκόμενων αρχών. Η ήρεμη συνεργασία είναι η μέθοδος που χρησιμοποιεί η Ένωσή μας. Έτσι, με χαρά μου υποστηρίζω την έκκληση του Επιτρόπου για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια και τη δημοσίευση της επιστολής της βρετανικής κυβέρνησης. Ακούγοντας την εξαίρετη έκθεση του Επιτρόπου, αισθάνθηκα να αυξάνεται η εμπιστοσύνη μου ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται με το σωστό τρόπο. Το δύο κύρια κριτήρια που πρέπει να εξετάσουμε είναι το θέμα της τεχνικής ασφάλειας – πολλοί βουλευτές μίλησαν ήδη γι' αυτό – και το πώς θα κερδίσουμε την πλήρη εμπιστοσύνη του κοινού ότι το όλο ζήτημα έχει τη σωστή αντιμετώπιση. Είμαι ένας βουλευτής που εκπροσώπησα κάποτε το Γιβραλτάρ καθώς και την εκλογική περιφέρεια που με είχε εκλέξει. Γι' αυτό θα ήθελα να πω κάτι για το ευρύτερο πρόβλημα. Είμαστε όλοι εξ ορισμού δημοκράτες εδώ. Στην Ένωση, όλοι προσπαθούμε να κοιτάζουμε μπροστά και όχι προς τα πίσω, σε διαφωνίες που είχαμε στο παρελθόν. Όλοι υποστηρίζουμε το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Θεωρώ τους φίλτατους ισπανούς συναδέλφους μου ως συγκαταλεγόμενους μεταξύ των καλύτερων φίλων μου στο Κοινοβούλιο. Ο κ. Galeote Quecedo κι εγώ συμμετείχαμε σε μία αντιπροσωπεία νωρίτερα φέτος και τα πήγαμε πολύ καλά. Θα ήθελα, λοιπόν, να τους πω ότι ο δρόμος είναι, κατά τη γνώμη μου, ανοιχτός για να ανακτήσει η Ισπανία την κυριαρχία της στο Γιβραλτάρ, εάν πραγματικά το επιθυμεί. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να κερδίσει την εμπιστοσύνη του λαού του Γιβραλτάρ που ζει στο Βράχο. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει ένα άλλο δημοψήφισμα και να τεθεί στο λαό του Γιβραλτάρ η ερώτηση: “Υπό ποίου την κυριαρχία επιθυμείτε να ζείτε;” Το κλειδί είναι να κερδίσετε την ψήφο τους. Αυτό θα γίνει εάν κάνετε το λαό του Γιβραλτάρ να νιώθει απόλυτα καλά με την ιδέα ότι αποτελεί τμήμα της Ισπανίας. Μην δημιουργείτε, λοιπόν, προβλήματα στα σύνορα και μην επιβραδύνετε τις διαδικασίες·μην δημιουργείτε προβλήματα στις εναέριες μεταφορές·επιτρέψτε την ελεύθερη μετακίνηση των ατόμων σε γη, θάλασσα και αέρα και αφήστε μας να λύσουμε το πρόβλημα με ηρεμία και συνεργασία και όχι – όπως φάνηκε σε ορισμένα από τα ψηφίσματα που κατέθεσαν οι μικρότερες ομάδες – με εμπάθεια. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη σε όσα είπε ο Επίτροπος μέχρι τώρα και περιμένω με ενδιαφέρον τις τελικές του παρατηρήσεις."@el8
"(EN) Señor Presidente, mi Grupo desea sumarse al resto de expresiones de apoyo tras el espantoso anuncio por parte del Sr. Galeote Quecedo del último asesinato. Manifestamos nuestra total solidaridad con el pueblo español y sentimos mucho la noticia. Este problema del submarino tiene que resolverse con calma y con plena cooperación entre todas las autoridades interesadas. La cooperación calmada es el método que emplea nuestra Unión. Por tanto, me complace apoyar el llamamiento del Sr. Comisario en favor de la mayor transparencia posible y de la publicación de la carta del gobierno británico. He sentido, escuchando el excelente informe del Sr. Comisario, una creciente confianza en que el asunto se está tratando de la manera adecuada. Los dos principales elementos que tenemos que analizar son la cuestión de la seguridad técnica - varios diputados ya han hablado de ella - y conseguir la plena confianza de la población en que todo se está haciendo del modo debido. Soy un diputado que solía representar a Gibraltar a la vez que a la circunscripción en la que me eligieron. Por ello, me gustaría decir algo sobre el problema de fondo. Todos aquí somos demócratas por definición. En la Unión todos intentamos mirar hacia delante y no hacia atrás a los desacuerdos del pasado. Todos apoyamos el derecho de autodeterminación. Tengo a mis muy apreciados colegas españoles entre mis mejores amigos en el Parlamento. El Sr. Galeote Quecedo y yo hemos estado juntos en una delegación este año y nos llevamos muy bien. Por tanto, me gustaría decirles que el camino está abierto, en mi opinión, para que España recupere la soberanía de Gibraltar si realmente lo desea. Todo lo que tienen que hacer es ganarse la confianza de la gente que vive en la Roca. En algún momento puede haber otro referéndum entre la población de la Roca en el que se pregunte: "¿Bajo qué soberanía quiere vivir?". La clave está en ganar sus votos. La manera de hacerlo es hacer que el pueblo gibraltareño se sienta totalmente cómodo con la idea de formar parte de España. Así que no creen dificultades en las fronteras y entorpezcan las cosas; no creen dificultades con el transporte aéreo; permitan el libre movimiento por tierra, mar y aire y resolvamos el problema de un modo calmado y cooperativo y no - como se ha podido ver en algunas de las resoluciones presentadas por los Grupos pequeños - de un modo emotivo. Tengo plena confianza en lo que el Sr. Comisario ha dicho hasta ahora y quedo a la espera de sus comentarios finales."@es12
"Arvoisa puhemies, ryhmäni haluaa yhtyä niihin kannustaviin lausuntoihin, joita on esitetty jäsen Galeote Quecedon ilmoitettua uusimmasta järkyttävästä murhasta. Tunnemme syvää myötätuntoa espanjalaisia kohtaan ja olemme erittäin pahoillamme tästä asiasta. Sukellusveneongelma on ratkaistava hallitusti ja kaikkien asianomaisten viranomaisten täydessä yhteistyössä. Hallittu yhteistyö on unionin käyttämä menetelmä. Tuenkin mielelläni komission jäsenen kehotusta, joka koski mahdollisimman suurta avoimuutta ja Ison-Britannian hallituksen kirjeen julkaisemista. Komission jäsenen erinomaista selostusta kuunnellessani tulin yhä vakuuttuneemmaksi siitä, että tässä asiassa on menetelty asianmukaisesti. Kaksi tärkeää kriteeriä, joita meidän on tarkasteltava, ovat tekninen turvallisuus – useat jäsenet ovatkin jo puhuneet siitä – ja se, että asukkaat saadaan täysin vakuuttuneiksi siitä, että kaikessa menetellään niin kuin pitääkin. Edustin ennen parlamentissa Gibraltaria sen vaalipiirin lisäksi, josta minut valittiin tänne. Haluaisinkin siksi lausua pari sanaa koko tästä ongelmasta. Me kaikki olemme täällä demokraatteja. Me kaikki yritämme unionissa katsoa eteenpäin ja unohtaa menneet. Me kaikki kannatamme itsemääräämisoikeutta. Rakkaat espanjalaiset kollegani ovat parhaita ystäviäni parlamentissa. Jäsen Galeote Quecedo ja minä kuuluimme samaan valtuuskuntaan aiemmin tänä vuonna ja tulimme toimeen erittäin hyvin. Haluaisinkin sanoa, että tie on mielestäni avoin, jos Espanja todella haluaa saada takaisin Gibraltarin itsemääräämisoikeuden. Sen täytyy vain saada Gibraltarin alueen asukkaiden luottamus. Jossakin vaiheessa Gibraltarin alueen asukkaille voidaan järjestää uusi kansanäänestys, jossa kysytään: "Kenen alaisuudessa haluatte elää?" Tärkeintä on saada heidän äänensä. Tässä onnistutaan, jos Gibraltarin alueen asukkaat saadaan hyväksymään täysin se ajatus, että Gibraltar on osa Espanjaa. Älkää siis vaikeuttako älkääkä hidastako asioita rajoilla; älkää vaikeuttako lentokuljetuksia; meidän on sallittava ihmisten vapaa liikkuvuus maitse, meritse ja lentoteitse ja ratkaistava tämä ongelma hallitusti ja yhteistyössä eikä – kuten joissakin pienten ryhmien esittämissä päätöslauselmissa – tunteenomaisesti. Luotan täysin siihen, mitä komission jäsen on toistaiseksi sanonut, ja odotan kuulevani hänen loppukommenttinsa."@fi5
"Monsieur le Président, mon groupe souhaite s'associer aux remarques de soutien formulées à la suite de l'intervention de M. Galeote Quecedo concernant ce récent assassinat. Nous soutenons pleinement le peuple espagnol et nous sommes réellement désolés d'apprendre cette terrible nouvelle. Le problème du sous-marin doit être réglé dans le calme et dans un esprit de totale coopération entre toutes les autorités pertinentes concernées. La coopération et le calme sont les méthodes en usage dans notre Union. Voilà pourquoi, j'apporte volontiers mon soutien au commissaire qui prône une attitude aussi transparente que possible et la publication de la lettre du gouvernement britannique. À écouter son excellent rapport, je suis de plus en plus confiant que cette question recevait le traitement adéquat. Nous devons examiner deux critères principaux, celui de la sécurité technique déjà évoquée par certains députés, et celui de la confiance du public qui doit avoir le sentiment que la situation est sous contrôle. Vu que j'ai eu l'occasion, en tant que député, de représenter Gibraltar ainsi que la circonscription qui m'a élu, je voudrais m'exprimer sur le problème de manière générale. Par définition, nous qui sommes présents ici, dans cet hémicycle, sommes tous des défenseurs de la démocratie. Dans l'Union, nous essayons tous de regarder vers l'avant et de dépasser les différends du passé. Nous soutenons tous le droit à l'autodétermination. Je compte mes très chers collègues espagnols parmi mes meilleurs amis ici au Parlement. M. Galeote Quecedo et moi-même avons travaillé dans la même délégation au début de l'année et tout s'est très bien passé. Permettez-moi donc de dire à l'Espagne que la voie est libre, qu'elle peut retrouver sa souveraineté sur Gibraltar, si elle se souhaite réellement. C'est mon avis. Il lui suffit simplement de gagner la confiance des personnes vivant sur le rocher. Un jour ou l'autre, le peuple sera à nouveau sollicité pour répondre par référendum à la question de sa souveraineté. Il suffit simplement d'obtenir ses voix. Le meilleur moyen d'y arriver est de mettre totalement les habitants de Gibraltar à l'aise par rapport à l'idée de faire partie de l'Espagne. Évitez donc de créer des problèmes aux frontières et de ralentir les choses ; évitez de créer des problèmes avec le transport aérien ; laissez les personnes circuler librement par la route, la mer ou dans les airs et réglez ce problème dans le calme et la coopération et pas sous l'emprise de la passion, comme c'est le cas de certaines résolutions déposées par les petits groupes. Jusqu'à présent, j'ai toute confiance en la stratégie du commissaire et j'attends avec impatience ses remarques conclusives."@fr6
"Signor Presidente, il mio gruppo desidera unirsi alle manifestazioni di solidarietà che sono seguite all'intervento con cui l'onorevole Galeote Quecedo ci ha dato il terribile annuncio dell'ultimo attentato. Siamo solidali con il popolo spagnolo e siamo costernati per le notizie che abbiamo udito. Il problema del sommergibile dev'essere risolto con calma e assicurando la piena collaborazione di tutte le autorità competenti. Una collaborazione scevra di allarmismi è il metodo perseguito dalla nostra Unione. Sostengo quindi con piacere la richiesta del Commissario di favorire la maggiore trasparenza possibile e di pubblicare la lettera del governo britannico. Ascoltando l'ottima relazione del Commissario ho cominciato a nutrire una maggiore fiducia nella buona gestione del problema. I due principali criteri che dobbiamo analizzare sono i seguenti: la sicurezza tecnica - alcuni deputati ne hanno già parlato - e il modo per convincere l'opinione pubblica che il problema viene affrontato nella maniera più opportuna. In passato rappresentavo Gibilterra, oltre al collegio per il quale ero stato eletto; perciò vorrei fare alcune osservazioni generali sul problema. Noi tutti qui presenti siamo democratici per definizione; noi tutti, nell'Unione, cerchiamo di guardare avanti piuttosto che ricordare le divergenze passate. Noi tutti siamo a favore del diritto all'autodeterminazione. Considero i miei colleghi spagnoli tra i miei migliori amici in Parlamento; l'onorevole Galeote Quecedo e io, nel corso di quest'anno, abbiamo fatto parte della stessa delegazione e siamo in ottimi rapporti. Vorrei quindi dire loro che a mio avviso la Spagna, se davvero lo vuole, ha la possibilità di tornare ad esercitare la propria sovranità su Gibilterra. Deve soltanto guadagnarsi la fiducia della popolazione di Gibilterra. A un certo punto potrebbe esserci un altro con il quale si chiederà alla popolazione: "Sotto la sovranità di quale Stato desiderate vivere?" L'importante è ottenere i loro voti, e a tale scopo bisogna far sì che la popolazione di Gibilterra si abitui all'idea di far parte della Spagna. Perciò non create difficoltà alle frontiere e non rallentate le cose. Non create difficoltà ai trasporti aerei, ma consentite la libera circolazione delle persone su strada, per mare e per via aerea, e lasciateci risolvere questo problema in uno spirito di serena collaborazione piuttosto che sull'onda dell'emotività, come fanno invece alcune risoluzioni presentate dai gruppi minori. Accolgo con fiducia le osservazioni appena fatte dal Commissario, e attendo con ansia la replica che pronuncerà in chiusura."@it9
"Mr President, my Group wishes to associate itself with the other supportive remarks made following Mr Galeote Quecedo's shocking announcement of the latest murder. We are fully in sympathy with the Spanish people and very sorry to hear about it. This problem with the submarine has to be settled calmly and with full cooperation between all interested, relevant authorities. Calm cooperation is the method which our Union uses. Hence I am happy to support the call by the Commissioner for as much transparency as possible and the publication of the British Government's letter. I felt, listening to the Commissioner's excellent report, growing confidence that the matter is being handled in the proper way. The two major criteria which we have to study are the question of technical safety – a number of Members have spoken about that already – and gaining the full confidence of the public that everything is being handled in the way it should. I am a Member who once used to represent Gibraltar as well as the constituency which I was elected to. So I would like to say something about the overall problem. We are all democrats here by definition. In the Union we all try to look forward and not back to disagreements in the past. We all support the right of self-determination. I count my very dear Spanish colleagues among my best friends in Parliament. Mr Galeote Quecedo and I shared a delegation earlier this year and got on very well. So I should like to say to them that the way is open, in my opinion, for Spain to regain the sovereignty of Gibraltar if it really wishes to. All they have to do is to gain the confidence of the Gibraltarian people who live on the Rock. At some point there may be another referendum among the people on the Rock asking: "Under whose sovereignty do you wish to live?" The key is to win their votes. The way to do it is to make the Gibraltarian people feel entirely comfortable with the idea of being part of Spain. So do not create difficulties at the frontiers and slow things down; do not create difficulties with air transportation; let there be free movement of people by road, sea and air and let us solve this problem in a calm, cooperative manner and not – as one has seen in some of the resolutions tabled by the smaller groups – in an emotive manner. I am full of confidence concerning what the Commissioner has said so far and look forward to his winding-up remarks."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ook mijn fractie wenst zich aan te sluiten bij de steunbetuigingen naar aanleiding van het schokkende bericht van de heer Galeote Quecede over de moord op het Spaanse gemeenteraadslid. We zijn allen geschokt door deze moordaanslag en leven mee met de Spaanse bevolking. Voor de kwestie met de onderzeeër dient in alle rust een oplossing te worden gevonden, iets waaraan alle betrokken partijen hun volledige medewerking dienen te verlenen. Onze Unie hanteert altijd het principe van een rustige, soepele samenwerking. Daarom ben ik ook blij dat de commissaris een oproep heeft gedaan voor zoveel mogelijk openheid en dat hij de publicatie van de brief van de Britse autoriteiten wenselijk acht. Toen ik het uitstekende verslag van de commissaris aanhoorde, raakte ik er steeds meer van overtuigd dat deze zaak op de juiste manier wordt afgehandeld. Er zijn bij deze kwestie twee criteria die onze aandacht vragen. Het eerste criterium is het punt van technische veiligheid, een onderwerp dat al door verschillende leden van het Parlement is behandeld. Ten tweede is het belangrijk dat de bevolking het volle vertrouwen heeft dat de zaak goed wordt afgehandeld. In het verleden vertegenwoordigde ik naast het kiesdistrict waar ik werd gekozen ook Gibraltar in het Europees Parlement. Om die reden zou ik graag iets over het vraagstuk in het algemeen willen zeggen. We zijn hier allemaal per definitie democraten. We zijn allen op de toekomst gericht en proberen de meningsverschillen die we in het verleden hadden zoveel mogelijk te laten voor wat ze zijn. Ook zijn we allen voorstander van het zelfbeschikkingsrecht. Mijn dierbare Spaanse collega’s reken ik tot mijn beste vrienden in dit Parlement. De heer Galeote Quecedo en ik waren eerder dit jaar lid van dezelfde delegatie. We konden goed met elkaar opschieten. Ik wil hen er dan ook op wijzen dat mijns inziens de weg naar Spaanse soevereiniteit over Gibraltar voor hen open ligt, als Spanje dat echt wil. Ze hoeven alleen maar het vertrouwen te winnen van de bewoners van de Rots. Op een bepaald moment zou er onder de inwoners een referendum kunnen worden gehouden, waarin hen wordt gevraagd bij welk land ze willen horen. Het is dan ook zaak dat Spanje kiezers voor zich wint. De kiezer zal op Spanje stemmen als hij zich volledig op zijn gemak voelt bij het idee dat Gibraltar bij Spanje hoort. Het is dus zaak dat er geen problemen ontstaan bij de grens of in de lucht en dat er geen vertragingen optreden. Vrij verkeer van mensen en goederen dient te worden toegelaten, op de grond, op zee en in de lucht. Laten we voor het vraagstuk dat nu op tafel ligt ook samen rustig naar een oplossing zoeken. De emotionele benadering die doorklinkt in de ontwerpresoluties van de kleinere fracties is niet de juiste weg. De woorden van de commissaris hebben mij tot nu toe zeer hoopvol gestemd. Ik zie dan ook uit naar zijn slotopmerkingen."@nl2
"Senhor Presidente, o meu grupo político queria associar-se às outras palavras de apoio expressas na sequência do chocante anúncio, pelo senhor deputado Galeote Quecedo, do mais recente assassinato. Estamos inteiramente solidários com o povo espanhol e desolados por tal notícia. O problema do submarino tem de ser resolvido com calma e em total cooperação entre todas as autoridades interessadas. A cooperação serena é o método utilizado pela União Europeia. Daí que eu apoie inteiramente o pedido do senhor Comissário no sentido de haver a maior transparência possível e de a carta do Governo britânico ser publicada. Ao ouvir a excelente exposição do senhor Comissário, senti crescer a confiança quanto ao facto de o assunto estar a ser tratado correctamente. Os dois principais critérios que temos de estudar são a questão da segurança técnica - diversos deputados já se referiram a isso - e a conquista da confiança total do público quanto a tudo estar a ser tratado como deve ser. Sou um deputado que já representou Gibraltar, bem como a circunscrição que o elegeu. Assim, gostaria de dizer algo sobre o problema em geral. Todos nós aqui somos, por definição, democratas. Na União, todos procuramos voltar-nos para a frente, e não para trás, para desacordos do passado. Todos apoiamos o direito à autodeterminação. Os meus caríssimos colegas espanhóis contam-se entre os meus melhores amigos neste Parlamento. O senhor deputado Galeote Quecedo e eu fomos membros de uma mesma delegação no início deste ano e demo-nos muito bem. Portanto, eu gostaria de lhes dizer que a via está aberta, em meu entender, para a Espanha recuperar a soberania sobre Gibraltar, se realmente assim quiser. Tudo o que têm a fazer é conquistar a confiança do povo de Gibraltar que vive no Rochedo. A certa altura, poderá haver outro referendo em que se pergunte às pessoas que vivem no Rochedo: sob que soberania desejam viver? A chave está em ganhar os seus votos. A maneira de o conseguir é fazer com que o povo de Gibraltar se sinta inteiramente à vontade com a ideia de fazer parte de Espanha. Portanto, não criem dificuldades nas fronteiras nem abrandem as coisas; não criem dificuldades com os transportes aéreos; permitam a livre circulação de pessoas por terra, mar e ar e deixem-nos resolver o problema de modo cooperante e sereno e não, como se viu em algumas das resoluções, apresentadas pelos grupos políticos mais pequenos, de um modo emotivo. Tenho total confiança relativamente ao que o senhor Comissário disse até agora e aguardo as suas observações finais."@pt11
"Herr talman! Min grupp vill instämma i de andra stödjande kommentarerna i anslutning till Galeote Quecedos upprörande tillkännagivande av det senaste mordet. Vi sympatiserar fullständigt med det spanska folket och vi är väldigt ledsna att höra om det. Problemet med ubåten måste lösas i lugn och ro och genom ett fullständigt samarbete mellan alla berörda, behöriga myndigheter. Ett lugnt samarbete är den metod som vår union använder. Jag är därför glad att kunna stödja kommissionärens uppmaning till så mycket öppenhet som möjligt och offentliggörandet av den brittiska regeringens brev. Jag kände, när jag lyssnade på kommissionärens utmärkta rapport, en växande tillförsikt att frågan hanteras på ett korrekt sätt. De två viktigaste kriterierna som vi måste undersöka är frågan om teknisk säkerhet – en rad ledamöter har redan talat om detta – och att få allmänhetens fulla förtroende att allt hanteras på ett lämpligt sätt. Jag är en ledamot som har företrätt Gibraltar, såväl som den valkrets jag valdes att företräda. Jag vill alltså säga något om det övergripande problemet. Definitionsmässigt är vi alla demokrater här. Inom unionen försöker vi alla att se framåt och inte bakåt på gamla meningsskiljaktigheter. Vi stöder alla rätten till självbestämmande. Jag räknar mina mycket avhållna spanska kolleger till mina bästa vänner i parlamentet. Galeote Quecedo och jag deltog i samma delegation tidigare i år och vi kom överens mycket bra. Så jag vill säga till dem att vägen ligger öppen, enligt mening, för Spanien att återfå styret över Gibraltar, om man verkligen vill det. Allt de behöver göra är att vinna förtroendet hos de Gibraltarbor som bor på klippan. Någon gång kan det hållas en folkomröstning bland dem som bor på klippan där frågan lyder: "Vilken stats suveränitet vill ni att Gibraltar skall lyda under?" Lösningen på detta är att få deras röster. Rätt väg är att få folket i Gibraltar att känna sig fullständigt tillfreds med idén om att tillhöra Spanien. Skapa alltså inte svårigheter vid gränserna och försena saker och ting; skapa inte svårigheter i samband med lufttransporter; låt det vara fri rörlighet för folk via landsväg, hav och luftrum och låt oss lösa detta problem på ett lugnt, samarbetsvilligt sätt och inte – som man har sett i vissa resolutioner som lagts fram av de mindre grupperna – på ett känslomässigt sätt. Jag är full av tillförsikt när det rör vad kommissionären har sagt hittills, och jag ser fram emot hans avslutande kommentarer."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph