Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-09-08-Speech-5-027"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000908.4.5-027"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Gerade vor einer Stunde habe ich noch bei meiner Französischlehrerin gesessen und habe mich sehr bemüht, wieder etwas dazuzulernen. Ich muss Ihnen sagen, es macht wirklich Spaß, eine Sprache zu lernen. Es ist schön, wenn man weiß, dass man nachher keine Prüfung machen muss, sondern dass man für sich selbst lernt, dass man lernt, miteinander zu kommunizieren und richtig miteinander umzugehen. Ich muss sagen, mir macht das Französisch lernen ehrlich Spaß! Ich glaube, das ist es auch, was wir in Zukunft brauchen: Lernen muss Spaß machen! Im Leben dreht sich de facto die Lernpyramide um. Wenn es ums Lernen geht, dachten wir früher eigentlich eher an jugendliche Vollzeitstudenten, wohingegen wir heute feststellen, dass die Berufstätigen immer mehr lernen müssen. Ich glaube, gerade wir im Europäischen Parlament können bestätigen, dass wir eigentlich tagtäglich mehr lernen, bewerten und beurteilen, als wir es in einem Studium oder in der Schule mussten. Auch wird man sich mit zunehmendem Alter eher bewusst, was man lernen möchte. Man wird wesentlich selektiver, und gerade die Freude am Lernen macht es, dass man begeistert ist und dass man gerne Neues aufnimmt. D. h., wir haben einen Paradigmenwechsel, nicht nur in der Wirtschaft, sondern in breiten Gesellschaftsschichten, nicht nur durch durch die neuen technologischen Möglichkeiten, sondern auch durch eine Bewusstseinsänderung. Ich glaube, gerade diese Bewusstseinsänderung zeigt, dass die Erwachsenen in allen Lebenslagen eigentlich dieses lebensbegleitende Lernen für immer wichtiger halten. Deshalb halte ich es auch für sehr gut, dass wir uns im Europäischen Parlament mit derartig langfristig strategischen Themen auseinandersetzen. Gerade an einem Freitag wie heute ist es meiner Meinung nach wichtig, dass wir auch den Mut haben, langfristig strategisch zu denken, wie wir den Bürgern in Europa am besten Unterstützung gewähren können. Gerade für die älteren Menschen wird das Thema Gesundheit bis ins hohe Alter zunehmend wichtig. Wir haben noch viel zu lernen, wie wir uns richtig ernähren, wie wir mit unserem Körper richtig umgehen. Ich glaube, gerade diese Grundtugenden sind für die Zukunft sehr wichtig. Was brauchen wir jetzt auf der Ebene der Europäischen Gemeinschaft? Wir brauchen ein generelles Anrechnungssystem privater, öffentlicher und betrieblicher Bildungsangebote, einen europäischen Bildungspass, einen Europaführerschein, wo man vergleichbar und für ganz Europa Bildungsbausteine benutzen kann. Wir brauchen Vergleiche von Bildungsausgaben und -einnahmen sowie einen Vergleich des Qualifikationsniveaus in Gesamteuropa. Weltweit sollten wir versuchen, die einzuführen, ein Ansporn für den positiven Wettbewerb. Wir sollten aus der ganzen Welt lernen, welches System, welche Ausbildung für unsere Menschen und Bürger in Europa am besten ist."@de7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, mine damer og herrer, for en time siden sad jeg hos min fransklærerinde og gjorde mig stor umage for at blive klogere. Jeg må sige, at det virkelig er sjovt at lære sprog. Det er rart at vide, at man ikke skal op til en eksamen bagefter, men at man lærer for sin egen skyld, at man lærer at kommunikere med hinanden og at behandle hinanden korrekt. Jeg må sige, at jeg virkelig synes, at det er sjovt at lære fransk! Jeg tror også, at det er det, som vi har brug for i fremtiden: Det skal være sjovt at lære noget! I livet vender lærepyramiden sig de facto om. Når det drejer sig om at lære noget, tænkte vi tidligere egentlig snarere på unge fuldtidsstuderende, hvorimod vi i dag konstaterer, at de erhvervsaktive må lære mere og mere. Jeg tror, at netop vi i Europa-Parlamentet kan bekræfte, at vi egentlig lærer, evaluerer og bedømmer mere hver eneste dag, end vi skulle på et studium eller i skolen. Og jo ældre man bliver, desto mere bevidst bliver man om, hvad man gerne vil lære. Man bliver langt mere selektiv, og det er netop glæden ved at lære noget, der gør, at man er begejstret og modtagelig over for noget nyt. Det vil sige, at vi har et paradigmeskift, ikke kun i erhvervslivet, men i de brede samfundslag, ikke kun på grund af de nye teknologiske muligheder, men også på grund af en ændret erkendelse. Jeg tror, at netop denne ændrede erkendelse viser, at voksne i alle livets forhold egentlig anser livslang uddannelse for at blive mere og mere vigtigt. Derfor finder jeg det også meget positivt, at vi i Europa-Parlamentet diskuterer den slags langsigtede strategiske emner. Netop på en fredag som i dag er det efter min mening vigtigt, at vi også har modet til at tænke strategisk på langt sigt og overveje, hvordan vi bedst kan sikre borgerne i Europa den nødvendige støtte. Særligt for de ældre bliver det mere og mere vigtigt at bevare et godt helbred, også når man når op i en høj alder. Vi har stadigvæk meget at lære om, hvordan vi ernærer os rigtigt, hvordan vi behandler vores krop rigtigt. Jeg tror, at netop disse grunddyder er meget vigtige i fremtiden. Hvad har vi nu brug for på et fælleseuropæisk plan? Vi har brug for et generelt anerkendelsessystem for så vidt angår private og offentlige uddannelsestilbud samt uddannelsestilbud i virksomhedernes regi, et europæisk uddannelsespas, et europakørekort, hvor man kan benytte sammenlignelige uddannelsesmoduler i hele Europa. Vi har brug for sammenligninger af uddannelsesudgifter og -indtægter samt en sammenligning af kvalitetsniveauet i hele Europa. Globalt bør vi forsøge at indføre en tilskyndelse til en positiv konkurrence. Vi bør lære af hele verden, hvilket system, hvilken uddannelse, der er bedst for menneskene og borgerne i Europa."@da1
"Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, ακριβώς πριν από μία ώρα ήμουν με την καθηγήτρια των Γαλλικών μου και έκανα μάθημα. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι η εκμάθηση μιας γλώσσας είναι κάτι πραγματικά διασκεδαστικό. Είναι ωραίο όταν κάποιος δεν μαθαίνει για να επιτύχει σε κάποια εξέταση, άλλα για την προσωπική του ευχαρίστηση, για να μάθει να επικοινωνεί και να συναναστρέφεται σωστά με τους γύρω του. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι βρίσκω το μάθημα των γαλλικών πολύ ευχάριστο! Πιστεύω ότι αυτό ακριβώς είναι αναγκαίο για το μέλλον: Η μάθηση πρέπει να είναι ευχάριστη! Στη ζωή μας αντιστρέφεται εκ των πραγμάτων η πυραμίδα της μάθησης. Όταν πρόκειται για τη μάθηση, αρχικά ο νους μας πηγαίνει μάλλον σε νεαρούς σπουδαστές πλήρους φοίτησης, ενώ σήμερα διαπιστώνουμε ότι και οι εργαζόμενοι είναι ανάγκη να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους. Πιστεύω ότι όλοι εμείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι καθημερινά μαθαίνουμε, αξιολογούμε και κρίνουμε πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν αναγκαίο κατά τη διάρκεια των σπουδών ή της σχολικής μας εκπαίδευσης. Όσο μεγαλώνει κανείς συνειδητοποιεί καλύτερα τι είναι αυτό που θα ήθελε να μάθει. Ο άνθρωπος γίνεται πιο επιλεκτικός και η χαρά της μάθησης τον ενθουσιάζει και δέχεται με χαρά κάθε τι νέο. Αυτό σημαίνει ότι συντελείται μια αλλαγή προτύπων, όχι μόνο στην οικονομία αλλά σε ευρεία κλίμακα σε άλλους κοινωνικούς τομείς, όχι μόνο λόγω της μάθησης με ηλεκτρονικά μέσα, χάρη στις νέες τεχνολογικές δυνατότητες, άλλα και λόγω της αλλαγής του τρόπου σκέψης. Πιστεύω ότι αυτή ακριβώς η αλλαγή του τρόπου σκέψης μαρτυρά ότι οι ενήλικες σε όλα τα στάδια της ζωής εκτιμούν όλο και περισσότερο τη δια βίου εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό χαίρομαι που εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάσσουμε απόψεις για τέτοιου είδους στρατηγικά ζητήματα μακράς πνοής. Κάποια Παρασκευή, όπως καλή ώρα σήμερα, είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου να έχουμε το θάρρος να σκεφθούμε μακροπρόθεσμα και στρατηγικά με ποιον τρόπο θα καταφέρουμε να υποστηρίξουμε τους ευρωπαίους πολίτες. Για τους πιο ηλικιωμένους, το θέμα της υγείας μέχρι τα βαθιά γεράματα έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία. Έχουμε να μάθουμε ακόμη πολλά για το σωστό τρόπο διατροφής, για το πώς πρέπει να προσεγγίζουμε το σώμα μας σωστά. Θεωρώ ότι αυτές οι βασικές αρετές είναι πολύ σημαντικές για το μέλλον. Τι χρειαζόμαστε πλέον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας; Χρειαζόμαστε ένα ενιαίο σύστημα πιστοποίησης για την ιδιωτική, δημόσια και επαγγελματική κατάρτιση, ένα ευρωπαϊκό απολυτήριο, ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα, το οποίο θα είναι ισότιμο και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό σε όλη την Ευρώπη. Χρειάζονται συγκρίσεις εξόδων και εσόδων που αφορούν την παιδεία καθώς και σύγκριση του επιπέδου εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υιοθετήσουμε τις καλύτερες σε παγκόσμια κλίμακα, ως κίνητρο για τον θεμιτό ανταγωνισμό. Θα πρέπει να μάθουμε από όλο τον κόσμο ποιο είναι το καλύτερο σύστημα εκπαίδευσης, ποια κατάρτιση εξυπηρετεί καλύτερα τους ευρωπαίους πολίτες."@el8
"Mr President, ladies and gentlemen, just an hour ago I was still sitting with my French teacher, making a big effort to learn some more French. I must tell you, it is really fun learning a language. It is good when you know that you do not have to take an examination afterwards but are learning for yourself and in order to communicate with other people and treat them in the right way. I have to say that I am honestly enjoying learning French I believe that that is also what we need in the future: for learning to be fun. In life, the learning pyramid is, in fact, turning. When it comes to learning, we really used to think of young full-time students, whereas now we see that people in employment are having to learn more and more. I believe that we, ourselves, in the European Parliament can confirm that we are actually, day by day, doing more in the way of learning, evaluating and passing judgment than ever we had to do at school or university. With increasing age, you also become more aware of what it is you would like to learn. You become significantly more selective, and it is the very joy of learning that makes you enthusiastic and want to learn new things. What we have here, then, is a paradigm shift, not only in the economy, but also in broad strata of society, not only through e-learning and the new opportunities provided by technology, but also through a change in consciousness. I believe that this very change in consciousness shows that adults in all walks of life really do consider lifelong learning of this kind to be more and more important. I therefore consider it a very good thing that we in the European Parliament should have a good look at long-term strategic issues of this kind. Especially on a Friday like today, it is important, I believe, that we should also have the courage to think in terms of long-term strategy about how we might best provide support to the people of Europe. Particularly for elderly people, the subject of health becomes increasingly important on into old age. We still have a lot to learn about, for example, how to eat properly and how to treat our bodies. I believe that precisely these fundamental virtues are very important for the future. What do we need now at the level of the European Community? We need a general system of accreditation for private, public and in-house education, a European education passport like a European driving licence so that the building blocks of education can be used and compared throughout Europe. We need ways of comparing educational expenditure and revenue throughout Europe, as well as ways of comparing qualifications. We should be trying to introduce best practices worldwide as a spur to positive competition. We ought to be learning from the whole world which system and which form of education are best for our people and citizens in Europe."@en3
"(DE) Señor Presidente, estimados señoras y señores, hace justamente una hora estaba con mi profesora de francés, haciendo esfuerzos por aprender algo del idioma. Debo decirles que aprender un idioma es realmente divertido. Es estupendo saber que uno no tiene que hacer después ningún examen, sino que aprende para sí mismo, que aprende a comunicarse y a tratar con los demás. ¡Debo decirles que estudiar francés me divierte de verdad! Creo que eso es lo que necesitamos para el futuro: ¡Aprender debe ser divertido! En la vida, de hecho, se invierte la pirámide de la formación. Al hablar de educación y formación, antes pensábamos más bien en jóvenes estudiantes a tiempo completo, mientras que hoy constatamos que la población trabajadora debe estudiar cada vez más. Creo que aquí, en el Parlamento Europeo, podemos constatar que en el día a día aprendemos, valoramos y enjuiciamos más que lo que era nuestra obligación en la universidad o en la escuela. Asimismo, a medida que uno se hace mayor, uno sabe a ciencia qué quiere aprender. Uno se vuelve mucho más selectivo, y el placer de aprender nos trae la satisfacción y el gusto por lo nuevo. Es decir, estamos asistiendo a un cambio de paradigma, y no sólo en la economía, sino en todas las capas sociales; no sólo en virtud del sino también como consecuencia de las nuevas posibilidades tecnológicas. Creo que este cambio de ideas pone de manifiesto que los adultos consideran que la educación y formación permanentes son cada vez más importantes en todos los ámbitos de la vida. Por ello, creo que es muy positivo que en el Parlamento Europeo debatamos sobre estas estrategias a largo plazo. Justamente, en un viernes como hoy, es, a mi juicio, importante que tengamos el valor de pensar, estratégicamente y a largo plazo, cómo prestar este apoyo a los ciudadanos europeos en las mejores condiciones. Para las personas mayores, la cuestión de la salud cobra más importancia a medida que se va envejeciendo. Tenemos aún mucho que aprender acerca de cómo alimentarnos correctamente, de cómo tratar nuestro cuerpo. Creo que estas virtudes básicas son muy importantes para el futuro. ¿Qué necesitamos ahora al nivel de la Comunidad Europea? Necesitamos un sistema de homologación general de las ofertas educativas y formativas privadas, públicas y empresariales, un carnet de formación europeo, una suerte de carnet de conducir europeo, con el que poder comparar y disfrutar de las ofertas educativas de toda Europa. Necesitamos comparar los gastos e ingresos por educación y formación, así como los niveles de cualificación en toda Europa. Debemos intentar, ya a escala mundial, introducir las buenas prácticas, un estímulo para una competencia positiva. Debemos buscar por todo el mundo el mejor sistema, la mejor formación para los individuos y ciudadanos europeos."@es12
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, vasta tunti sitten istuin vielä ranskan opettajani luona ja yritän innokkaasti oppia taas jotain uutta. Minun on sanottava teille, että kielten opiskelu on todella hauskaa. On hienoa, kun tietää, että myöhemmin ei tarvitse tehdä koetta vaan voi opiskella itseään varten ja oppii kommunikoimaan ja tulemaan toimeen toisten ihmisten kanssa. Minun on sanottava, että minusta ranskan opiskelu on todella hauskaa! Uskon, että tarvitsemme sitä myös tulevaisuudessa: oppimisen on oltava hauskaa! Elämässä oppimispyramidi kääntyy todellisuudessa ympäri. Aiemmin meillä oli tapana ajatella, että oppiminen koskee oikeastaan pikemminkin nuoria täyspäiväisiä opiskelijoita, mutta nykyään meidän on todettava, että työssäkäyvien on opittava yhä enemmän. Uskon, että nimenomaan me Euroopan parlamentissa voimme vahvistaa, että meidän on oikeastaan opittava, arvioitava ja arvosteltava päivittäin enemmän kuin opiskelu- tai kouluaikoina. Vanhempana tietää myös paremmin, mitä haluaisi oppia. Meistä tulee huomattavasti valikoivampia ja nimenomaan oppimisen ilo saa meidät innostuneiksi ja halukkaiksi omaksumaan uutta. Toisin sanoen mallit muuttuvat eivätkä ainoastaan taloudessa vaan myös laajoissa yhteiskuntakerroksissa, eikä ainoastaan sähköisen oppimisen tai uusien teknisten mahdollisuuksien ansiosta vaan myös tietoisuuden muutoksen vuoksi. Uskon, että nimenomaan muuttunut tietoisuus osoittaa, että aikuiset pitävät oikeastaan elinikäistä oppimista yhä tärkeämpänä kaikissa elämäntilanteissa. Siksi minusta on erittäin hyvä asia, että me Euroopan parlamentissa käsittelemme tällaisia pitkän aikavälin strategisia aiheita. Mielestäni on tärkeää, että nimenomaan tällaisena perjantaipäivänä meillä on myös rohkeutta miettiä strategisesta pitkän aikavälin näkökulmasta sitä, miten me voimme parhaiten varmistaa tukemme Euroopan kansalaisille. Nimenomaan vanhemmille ihmisille terveyden merkitys korostuu iän myötä. Meillä on vielä paljon opittavaa oikeasta ravitsemuksesta ja kehomme oikeasta käsittelystä. Uskon, että juuri nämä perusavut ovat hyvin tärkeitä tulevaisuudessa. Mitä me nyt tarvitsemme Euroopan yhteisön tasolla? Tarvitsemme yksityisen, yleisen ja liiketoiminnallisen koulutustarjonnan yleistä arviointijärjestelmää, eurooppalaisen koulutustodistuksen, Eurooppa-ajokortin niin, että opetuksen rakenneosia voidaan käyttää vertaillen kaikkialla Euroopassa. Tarvitsemme koulutusmenojen ja -tulojen vertailua sekä pätevyystason vertailua koko Euroopassa. Meidän olisi pyrittävä ottamaan käyttöön parhaat käytännöt, myönteisen kilpailun kannustin maailmanlaajuisesti. Meidän olisi opittava yleismaailmallisesta näkökulmasta, mikä järjestelmä, mikä koulutus on paras ihmisille ja kansalaisille Euroopassa."@fi5
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, voici une heure, j'étais encore avec mon professeur de français et je me suis appliqué à apprendre de nouvelles choses. Je dois dire que c'est vraiment amusant d'apprendre une langue. Et c'est agréable de savoir que l'on ne devra pas passer d'examen ensuite mais que l'on apprend pour soi-même, que l'on apprend à communiquer et à savoir s'y prendre avec les autres. Je dois dire que l'apprentissage du français m'amuse beaucoup ! Je crois que c'est ce dont nous avons besoin à l'avenir : apprendre doit être agréable. Dans la vie, la pyramide d'apprentissage est de fait inversée. Lorsqu'il s'agit de l'éducation et de la formation, nous pensions plutôt auparavant à de jeunes étudiants à temps plein, alors que nous constatons aujourd'hui que ceux qui exercent une activité professionnelle sont amenés à apprendre de plus en plus. Je crois, et les membres du Parlement européen peuvent le confirmer, que nous apprenons, apprécions et évaluons à vrai dire bien plus chaque jour que nous ne le faisions à l'école ou au cours de nos études. Avec l'âge, on est également davantage conscient de ce que l'on désire apprendre. On devient beaucoup plus sélectif et la joie d'apprendre fait que l'on est enthousiaste et que l'on accepte volontiers d'apprendre quelque chose de nouveau. Cela signifie que nous sommes face à un changement de paradigme, pas seulement au niveau économique, mais dans de larges couches de la société, et pas uniquement via l' et les nouvelles possibilités technologiques mais aussi grâce à un changement des mentalités. Selon moi, ce changement des mentalités montre précisément que les adultes, dans toutes les situations de la vie, accordent de plus en plus d'importance à cette éducation et à cette formation tout au long de la vie. C'est pourquoi j'estime que c'est une bonne chose que nous discutions au sein du Parlement européen de ce genre de thèmes, de stratégies à long terme. Pour un vendredi, comme c'est le cas précisément aujourd'hui, il est selon moi essentiel que nous ayons le courage de réfléchir, à long terme et de façon stratégique, à la meilleure manière de venir en aide aux citoyens européens. Pour les personnes âgées, le thème de la santé occupe une place de plus en plus importante jusqu'au grand âge. Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre sur la manière de nous alimenter correctement ou de prendre soin de notre corps. Je crois que ces vertus fondamentales sont capitales pour l'avenir. De quoi avons-nous besoin à présent au niveau de la Communauté européenne ? Nous avons besoin d'un système général d'imputation des offres de formation privées, publiques et d'entreprises, d'un passeport européen de formation, d'un permis de conduire européen, où l'on puisse utiliser les éléments de la formation de façon similaire sur l'ensemble du territoire européen. Nous avons besoin de comparer les recettes et dépenses en matière d'éducation et le niveau de qualification dans toute l'Europe. À l'échelon mondial, nous devrions essayer d'introduire les bonnes pratiques, un stimulant pour la concurrence positive. Nous devrions rechercher dans le monde le système d'éducation ou de formation idéal pour nos concitoyens européens."@fr6
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, giusto un’ora fa ero seduto con la mia insegnante di francese e mi sforzavo di imparare qualcosa in più. Devo dire che è davvero divertente studiare una lingua. E’ bello sapere che dopo non si deve sostenere alcun esame, ma che si impara per se stessi, che si impara per comunicare con gli altri e intrecciare corrette relazioni. Devo ammettere che trovo molto divertente studiare il francese. Ritengo che sia questo ciò di cui abbiamo bisogno in futuro: imparare deve essere divertente. Nella vita la piramide dell’apprendimento si evolve. Parlando di apprendimento, in passato pensavamo generalmente a giovani studenti a tempo pieno, mentre oggi rileviamo che chi svolge una professione deve imparare sempre di più. Credo che proprio qui al Parlamento europeo possiamo confermare che in realtà ogni giorno impariamo, valutiamo e giudichiamo più di quanto dovevamo fare durante gli anni di studio all’università o a scuola. Man mano che si cresce si prende inoltre sempre più coscienza di ciò che si vuole imparare. Si diventa sostanzialmente più selettivi, ed è proprio il piacere di imparare che rende entusiasti e consente di assimilare volentieri nozioni nuove. Ciò vuol dire che è in atto un cambio di paradigmi, non solo nell’economia, ma anche in vasti strati della società, non solo attraverso l’ attraverso le nuove possibilità offerte dalla tecnologia, ma anche attraverso un mutamento di coscienza. Credo che proprio tale mutamento dimostra che gli adulti in tutte le situazioni della vita attribuiscono sempre maggiore importanza all’istruzione e alla formazione su tutto l’arco della vita attiva. Pertanto, ritengo che sia anche molto positivo il fatto che al Parlamento europeo ci si occupi di progetti a lungo termine di questo tipo. Proprio in una giornata di venerdì come quella di oggi è importante, a mio avviso, avere anche il coraggio di pensare a progetti a lungo termine che possano assicurare ai cittadini europei il miglior sostegno. Soprattutto per gli anziani il tema “salute” acquista sempre maggiore importanza fino a tarda età. Abbiamo ancora molto da imparare su come nutrirci correttamente, su come aver cura del nostro corpo. Sono del parere che proprio queste virtù di base siano importantissime per il futuro. Di cosa abbiamo bisogno ora a livello comunitario? Abbiamo bisogno di un sistema generale per valutare le offerte formative private, pubbliche e aziendali, di un passaporto d’istruzione europeo, di una patente di guida europea, in modo tale che i singoli tasselli della formazione siano equiparabili e utilizzabili in tutta Europa. Abbiamo bisogno di fare raffronti in merito a entrate e uscite destinate all’istruzione, nonché di confrontare il livello di qualifica professionale in Europa. Dovremmo cercare su scala mondiale di introdurre le prassi migliori, uno stimolo alla competizione positiva. Dovremmo imparare su scala mondiale qual è il sistema migliore, qual è la formazione migliore per la nostra popolazione e per i cittadini d’Europa."@it9
"Mr President, ladies and gentlemen, just an hour ago I was still sitting with my French teacher, making a big effort to learn some more French. I must tell you, it is really fun learning a language. It is good when you know that you do not have to take an examination afterwards but are learning for yourself and in order to communicate with other people and treat them in the right way. I have to say that I am honestly enjoying learning French I believe that that is also what we need in the future: for learning to be fun. In life, the learning pyramid is, in fact, turning. When it comes to learning, we really used to think of young full-time students, whereas now we see that people in employment are having to learn more and more. I believe that we, ourselves, in the European Parliament can confirm that we are actually, day by day, doing more in the way of learning, evaluating and passing judgment than ever we had to do at school or university. With increasing age, you also become more aware of what it is you would like to learn. You become significantly more selective, and it is the very joy of learning that makes you enthusiastic and want to learn new things. What we have here, then, is a paradigm shift, not only in the economy, but also in broad strata of society, not only through e-learning and the new opportunities provided by technology, but also through a change in consciousness. I believe that this very change in consciousness shows that adults in all walks of life really do consider lifelong learning of this kind to be more and more important. I therefore consider it a very good thing that we in the European Parliament should have a good look at long-term strategic issues of this kind. Especially on a Friday like today, it is important, I believe, that we should also have the courage to think in terms of long-term strategy about how we might best provide support to the people of Europe. Particularly for elderly people, the subject of health becomes increasingly important on into old age. We still have a lot to learn about, for example, how to eat properly and how to treat our bodies. I believe that precisely these fundamental virtues are very important for the future. What do we need now at the level of the European Community? We need a general system of accreditation for private, public and in-house education, a European education passport like a European driving licence so that the building blocks of education can be used and compared throughout Europe. We need ways of comparing educational expenditure and revenue throughout Europe, as well as ways of comparing qualifications. We should be trying to introduce best practices worldwide as a spur to positive competition. We ought to be learning from the whole world which system and which form of education are best for our people and citizens in Europe."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, geachte dames en heren. Een uur geleden zat ik nog bij mijn Franse lerares en heb ik flink mijn best gedaan om er weer wat bij te leren. Ik kan u zeggen dat het erg leuk is om een nieuwe taal te leren. Het mooie is ook dat je weet dat er daarna geen examen volgt, maar dat je uitsluitend voor jezelf leert. Je leert om met elkaar te communiceren en goed met elkaar om te gaan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik veel plezier beleef aan het leren van de Franse taal! Ik ben ervan overtuigd dat wij daar ook in de toekomst naar toe moeten: leren moet leuk zijn! In feite wordt in het leven van vandaag de leerpiramide omgedraaid. Vroeger dachten we bij onderwijs en scholing eigenlijk voornamelijk aan voltijdstudenten, terwijl we tegenwoordig moeten constateren dat ook de werkende mens steeds meer moet leren. Ik denk dat wij juist hier in het Europees Parlement kunnen bevestigen dat we eigenlijk elke dag meer leren, meer moeten afwegen en beslissen dan we vroeger tijdens de studie of op school moesten doen. Naarmate je ouder wordt, wordt voor jezelf ook steeds duidelijker wat je eigenlijk graag zou willen leren. Je wordt selectiever en juist door het plezier in het leren word je enthousiast om nieuwe kennis te vergaren. Dat betekent dat er eigenlijk sprake is van een paradigma-omslag, niet alleen in de economie, maar ook op andere, brede maatschappelijke terreinen, niet alleen door en de nieuwe technologische veranderingen, maar ook door een bewustzijnsverandering. Ik geloof dat juist deze bewustzijnsverandering aantoont dat volwassenen in alle leeftijdsgroepen onderwijs en scholing tijdens het hele leven steeds belangrijker vinden. Daarom vind ik het ook een erg goede zaak dat wij ons in het Europees Parlement bezighouden met dergelijke strategische thema's voor de lange termijn. Juist op zo'n vrijdag als vandaag is het naar mijn mening belangrijk dat wij ook de moed opbrengen om over een langetermijnstrategie na te denken en nagaan op welke manier wij de burgers van Europa de beste ondersteuning kunnen garanderen. Het thema gezondheid wordt met name voor oudere mensen steeds belangrijker, tegenwoordig tot op steeds hogere leeftijd. Wij moeten nog veel leren over juiste voeding en de juiste manier om met ons lichaam om te gaan. Ik denk dat met name deze twee gezondheidsprincipes in de toekomst erg belangrijk zullen zijn. Waar hebben we nu behoefte aan op het niveau van de Europese Gemeenschap? Wij hebben een algemeen erkenningsysteem nodig voor alle opleidingen op particulier, openbaar en commercieel gebied, een soort Europees onderwijspaspoort of scholingsrijbewijs op basis waarvan gebruik kan worden gemaakt van opleidingsbouwstenen die overal in Europa erkend worden. Wij moeten niet alleen de inkomsten en uitgaven van het onderwijs op elkaar afstemmen, maar ook de diverse kwalificatieniveaus binnen heel Europa. Wij moeten wereldwijd proberen om in te voeren als aanzet voor een positieve concurrentiestrijd. Wij moeten wereldwijd kennis vergaren om uit te zoeken welk systeem, welk onderwijs, voor onze mensen en burgers in Europa het beste is."@nl2
"Senhor Presidente, minhas Senhoras e meus Senhores, há pouco mais de uma hora, estava eu sentado ao lado da minha professora de francês, esforçando­me por voltar a aprender qualquer coisa de novo. Tenho que vos confessar que dá, de facto, muito prazer aprender uma língua. E é bonito, quando se sabe que depois não se tem que fazer um exame e se descobre por si próprio que se aprende, para comunicar com os outros e para com eles estabelecer uma relação em termos correctos. Tenho que dizer que aprender francês me dá, de facto, muita satisfação. Creio que é disto que vamos precisar no futuro: tirarmos prazer daquilo que aprendemos! Na vida, a pirâmide dos conhecimentos adquiridos está, de facto, voltada para o passado. Quando se trata de aprender, vinha­nos sempre à ideia a imagem de jovens estudantes a tempo inteiro, ao passo que hoje em dia verificamos que são as pessoas empregadas que têm cada vez que aprender mais. Julgo que nós aqui, no Parlamento Europeu, podemos asseverar que temos, na verdade, que aprender, avaliar e julgar mais no dia­a­dia do que tínhamos quando íamos à escola. Também nos tornamos conscientes cada vez mais cedo na vida daquilo que gostaríamos de estudar. Tornamo­nos essencialmente mais selectivos e a satisfação que tiramos ao aprendermos algo permite que nos sintamos envolvidos e que seja com gosto que comecemos algo de novo. Isto significa que estamos perante uma mudança de paradigma, não apenas na economia, mas também em amplos sectores da sociedade; não apenas através do e dos novos meios tecnológicos, mas também através de uma mudança nas consciências. Creio que esta mudança nas consciências revela já que os adultos de todos os extractos tomam a formação ao longo da vida como sendo cada vez mais importante. É por isso que eu acho muito bem que nós aqui, no Parlamento Europeu, nos debrucemos sobre os problemas com estratégias deste tipo, a longo prazo. Em meu entender, é importante que até mesmo a uma sexta­feira, como hoje, tenhamos a coragem de pensar estrategicamente a longo prazo acerca da melhor forma de podermos dar todo o apoio aos cidadãos da Europa. Para os mais idosos, o tema da saúde até uma idade avançada assume uma cada vez maior importância. Ainda temos muito a aprender acerca do modo como nos devemos alimentar convenientemente e do modo como devemos tratar do nosso corpo correctamente. Estas virtudes essenciais, creio, vão ser muito importantes no futuro. Agora, de que é que precisamos ao nível da Comunidade Europeia? Precisamos de um sistema geral de créditos para as ofertas de formação nos domínios privado, público e das empresas, de um cartão europeu da educação, de uma carta de condução europeia, através dos quais seja possível comparar elementos de formação individual à escala de toda a Europa. Precisamos de comparações ao nível das receitas e das despesas com a educação, tal como necessitamos de uma análise comparativa do nível de qualificação em toda a Europa. Devíamos tentar introduzir em todo o Mundo o princípio das que constitui um estímulo à concorrência positiva. E devíamos aprender com todas as experiências em curso no Mundo qual o sistema que melhor serve as pessoas, qual o sistema que melhor serve os cidadãos da Europa."@pt11
"Herr talman, ärade damer och herrar! För en timme sedan satt jag fortfarande tillsammans med min lärarinna i franska och gjorde vad jag kunde för att lära mig något nytt. Jag får verkligen lov att säga att det är roligt att lära sig ett språk. Det är skönt att veta att man inte behöver göra något prov efteråt utan att man lär sig för sin egen skull, att man lär sig att kommunicera med andra och umgås på rätt sätt. Jag måste säga att det är roligt att lära sig franska! Jag tror också att det är vad som behövs i framtiden: Inlärningen måste vara rolig! Inlärningspyramiden i livet hamnar i själva verket upp och ned. När det handlar om inlärning, tänkte vi tidigare snarast på unga heltidsstuderande, medan vi i dag kan konstatera att de yrkesaktiva ständigt behöver lära sig mer. Jag tror att i synnerhet vi i Europaparlamentet kan bekräfta att vi dagligen lär oss, värderar och bedömer mer än vi var tvungna att göra när vi studerade eller gick i skolan. Dessutom blir man med åldern mer medveten om vad man vill lära sig. Man blir betydligt mer selektiv, och det är glädjen vid inlärningen som gör att man blir entusiastisk och gärna tar till sig något nytt. Det vill säga, det håller på att ske ett paradigmskifte, inte bara inom vetenskapen, utan även inom bredare samhällsskikt, inte bara genom i och med de nya tekniska möjligheterna, utan även genom en ändrad medvetenhet. Jag tror att just denna ändring av medvetenheten visar att vuxna i alla livssituationer betraktar det livslånga lärandet som allt viktigare. Därför ser jag det som mycket positivt att vi diskuterar dessa långfristiga strategiska frågor här i Europaparlamentet. Just en fredag som denna anser jag att det är viktigt att vi även vågar att långfristigt och strategiskt fundera på hur vi kan stödja medborgarna i Europa på bästa sätt. I synnerhet för äldre människor blir frågan om hälsan viktigare ju äldre de blir. Vi har fortfarande mycket att lära om vad vi bör äta och hur vi tar hand om vår kropp på bästa sätt. Jag tror att just dessa grundläggande dygder är mycket viktiga för framtiden. Vad behöver vi nu på Europeiska gemenskapens nivå? Vi behöver ett generellt system för tillgodoräknande av privata, offentliga och företagsbaserade utbildningsutbud, ett europeiskt utbildningspass, ett Europa-körkort, där man kan använda sig av jämförbara byggstenar av utbildning i hela Europa. Vi behöver jämförelser mellan utbildningsutgifter och -inkomster liksom en jämförelse av kvalifikationsnivån i hela Europa. Över hela världen bör vi försöka att införa en sporre för den positiva konkurrensen. Vi bör av världen lära oss vilket system, vilken utbildning som är bäst för människor och medborgarna i Europa."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"(De Voorzitter vraagt de spreker of hij zijn betoog niet in het Frans wil voortzetten)"2
"(Der Präsident fragt den Redner, ob er seine Rede nicht auf französisch fortsetzen möchte.)"7
"(El Presidente pregunta al orador si no quiere continuar su discurso en francés)"12
"(Formanden spurgte taleren, om han ikke ville fortsætte sin tale på fransk)"1
"(Il Presidente chiede all’oratore se desidera continuare in francese il suo discorso.)"9
"(Le Président demande à l'orateur s'il souhaite poursuivre son intervention en français.)"6
"(O Presidente pergunta ao orador se ele não quer continuar o discurso em francês.)"11
"(Puhemies kysyy puhujalta, haluaisiko tämä jatkaa puhettaan ranskaksi.)"5
"(Talmannen frågar talaren om denne inte vill fortsätta sitt anförande på franska.)"13
"(Ο πρόεδρος ρωτά τον ομιλητή, εάν θα ήθελε να συνεχίσει την εισήγησή του στα γαλλικά.)"8
"best practices"1,13,2,7,11
"πρακτικές"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph