Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-06-13-Speech-2-008"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000613.3.2-008"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mes chers collègues, depuis notre dernière période de session, un terrorisme aveugle et brutal a de nouveau frappé l'Union européenne. En Grèce, par l'assassinat du général de brigade, Stephen Sonders, attaché militaire de l'ambassade britannique dans ce pays, tué par le groupe terroriste 17 novembre. En Espagne, par l'assassinat de Jesus Maria Pedrosa, conseiller municipal au Pays basque. Ainsi, et pour la troisième fois en quelques mois, le terrorisme a de nouveau tenté de faire taire ceux qui, dans cette région, continuent de lutter avec des moyens démocratiques pour défendre leur liberté d'expression et pour œuvrer en faveur du droit d'y vivre en paix. Le jour même de ces attentats, j'ai tenu � exprimer, en mon nom personnel et en celui du Parlement européen, notre plus profonde sympathie et nos sincères condoléances aux familles des victimes. J'ai également fait part aux gouvernements concernés de notre soutien le plus absolu dans le combat qu'ils mènent contre le terrorisme. Dans quelques instants, je vous proposerai une minute de silence en hommage aux deux victimes. Mais pour marquer notre solidarité encore plus fortement, je voudrais vous dire que je suis disposée, si les autorités et mes collègues espagnols le jugent utile et opportun, � me rendre au Pays basque pour y apporter le message constant de notre Assemblée unanime, notre condamnation absolue du terrorisme et notre écœurement devant ces actes lâches et barbares, notre soutien � tous ceux qui luttent courageusement au péril de leur vie pour que la paix et la démocratie triomphent enfin au Pays basque espagnol."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Kære kolleger, siden vores sidste session er Den Europæiske Union på ny blevet ramt af blind og brutal terror. Det er sket i Grækenland, hvor brigadegeneral Stephen Saunders, militærattaché på den britiske ambassade i Grækenland, blev myrdet af terrorgruppen 17. november, og i Spanien med mordet på Jesús María Pedrosa, der var byrådsmedlem i Baskerlandet. Således - for tredje gang på få måneder - har terrorismen i denne region igen forsøgt at lukke munden på dem, der fortsat med demokratiske midler kæmper for at forsvare ytringsfriheden og arbejder for retten til at leve i fred. Samme dag som disse attentater fandt sted, gav jeg på egne og Parlamentets vegne udtryk for vores dybeste medfølelse for og sympati med ofrenes familier. Jeg meddelte ligeledes de pågældende regeringer vores fuldstændige støtte til den kamp, de fører mod terrorismen. Om et øjeblik vil jeg foreslå et minuts stilhed til minde om de to ofre. For yderligere at markere vores solidaritet oplyser jeg Dem om, at jeg er parat til - hvis de spanske myndigheder og kolleger mener, at dette er gavnligt og hensigtsmæssigt - at tage til Baskerlandet for at gøre opmærksom på Parlamentets enstemmige og totale fordømmelse af terrorisme, vores væmmelse over for disse feje og barbariske handlinger og vores støtte til dem, der modigt og med fare for deres liv kæmper for, at freden og demokratiet endelig kan sejre i det spanske Baskerland."@da1
"Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit unserer letzten Tagung wurde die Europäische Union erneut von blindem und brutalem Terrorismus heimgesucht. In Griechenland wurde der Militärattaché der dortigen britischen Botschaft, Brigadegeneral Stephen Sonders, von der Terroristengruppe 17. November getötet. In Spanien wurde Jesús María Pedrosa, ein Stadtrat im Baskenland, ermordet. Damit hat der Terrorismus zum dritten Mal innerhalb weniger Monate versucht, diejenigen zum Schweigen zu bringen, die sich in dieser Region weiterhin mit demokratischen Mitteln für die freie Meinungsäußerung und für das Recht einsetzen, dort in Frieden zu leben. Ich habe den Angehörigen der Opfer noch am Tag der Attentate in meinem eigenen Namen und im Namen des Europäischen Parlaments unser tiefempfundenes Mitgefühl und unser aufrichtiges Beileid ausgesprochen. Darüber hinaus habe ich den betroffenen Regierungen unsere uneingeschränkte Unterstützung im Kampf gegen den Terrorismus zugesagt. Bevor ich Sie in wenigen Augenblicken bitte, der zwei Opfer mit einer Schweigeminute zu gedenken, möchte ich Ihnen sagen, daß ich, um unserer Solidarität noch nachdrücklicher Ausdruck zu verleihen, bereit bin, sofern die entsprechenden Stellen und meine spanischen Kollegen dies für sachdienlich und angebracht halten, mich ins Baskenland zu begeben und die vom Parlament einhellig vertretene entschlossene Botschaft zu überbringen: unsere uneingeschränkte Verurteilung des Terrorismus, unsere Empörung über diese feigen und barbarischen Taten, unsere Unterstützung für all diejenigen, die mutig und unter Einsatz ihres Lebens dafür kämpfen, daß im spanischen Baskenland endlich Frieden und Demokratie einziehen."@de7
"Αξιότιμοι συνάδελφοι, από την τελευταία περίοδο συνόδου μας μια τυφλή και άγρια τρομοκρατία χτύπησε και πάλι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα, με τη δολοφονία του ταξίαρχου Stephen Sonders, στρατιωτικού ακόλουθου της βρετανικής πρεσβείας στη χώρα αυτή, που δολοφονήθηκε από την τρομοκρατική ομάδα “17 Νοέμβρη”. Στην Ισπανία, με τη δολοφονία του Jesus Maria Pedrosa, δημοτικού συμβούλου στη Χώρα των Βάσκων. Έτσι, για τρίτη φορά μέσα σε μερικούς μήνες η τρομοκρατία προσπάθησε και πάλι να κλείσει το στόμα αυτών που συνεχίζουν να αγωνίζονται στην περιοχή αυτή με δημοκρατικά μέσα για να υπερασπιστούν την ελευθερία έκφρασής τους και το δικαίωμά τους να ζουν ειρηνικά. Την ίδια μέρα που έγιναν αυτές οι τρομοκρατικές επιθέσεις θέλησα να εκφράσω, εξ ονόματός μου και εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη βαθιά θλίψη μας και τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων. Γνωστοποίησα επίσης στις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις ότι έχουν την πλήρη υποστήριξή μας στον αγώνα που διεξάγουν κατά της τρομοκρατίας. Θα ήθελα να σας ζητήσω, σε μερικά λεπτά, να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή ως φόρο τιμής στα δύο θύματα. Ωστόσο, για να υπογραμμίσω ακόμη περισσότερο την αλληλεγγύη μας, θα ήθελα να σας πω ότι είμαι διατεθειμένη, εάν οι ισπανικές αρχές και οι Ισπανοί συνάδελφοί μου το θεωρούν χρήσιμο και σκόπιμο, να μεταβώ στη Χώρα των Βάσκων για να μεταφέρω το πάγιο και ομόφωνο μήνυμα του Σώματός μας, την απόλυτη καταδίκη της τρομοκρατίας και τον αποτροπιασμό μας γι’ αυτές τις άνανδρες και βάρβαρες πράξεις, την υποστήριξή μας σε όλους όσους αγωνίζονται θαρραλέα με κίνδυνο της ζωής τους για να θριαμβεύσουν εντέλει η ειρήνη και η δημοκρατία στην ισπανική Χώρα των Βάσκων."@el8
"Ladies and gentlemen, since our last part-session, the European Union has been hit by blind and brutal terrorism once again: in Greece, with the murder of Brigadier Stephen Saunders, military attaché at the British Embassy, killed by the terrorist group ‘November 17’ and in Spain, with the murder of Jesus Maria Pedrosa, a municipal councillor in the Basque Country. In this way, for the third time in a few months, terrorism has once again attempted to silence the people in this region who continue to fight by democratic means to defend their freedom of expression and to work to promote the right to live in peace. On the very day that these murders occurred, I felt bound, both in a personal capacity and on behalf of the European Parliament, to express our deepest sympathy and sincere condolences to the families of the victims. I also assured the governments concerned of our utmost support in their fight against terrorism. I am about to propose a minute’s silence as a tribute to the two victims but, as a stronger expression of our solidarity, I should like to tell you that I am quite prepared, if the Spanish authorities and the Spanish Members of the House deem it useful and appropriate, to visit the Basque Country to convey the constant message of this unanimous House, which is our utter condemnation of terrorism and our disgust at these barbarous and cowardly acts, and our support for all those who fight courageously, at the risk of their own lives, to ensure that peace and democracy finally triumph in the Spanish Basque Country."@en3
"Señorías, desde nuestro último período parcial de sesiones, la Unión Europea se ha visto de nuevo sacudida por un terrorismo ciego y brutal. En Grecia, con el asesinato del general de brigada Stephen Sonders, agregado militar de la embajada británica en este país, asesinado por el grupo terrorista 17 de noviembre. En España, con el asesinato de Jesús María Pedrosa, concejal en el País Vasco. Así, y por tercera vez en unos meses, el terrorismo ha intentado de nuevo acallar a todos aquellos que, en esa región, siguen luchando con métodos democráticos para defender su libertad de expresión y para trabajar por el derecho a vivir en paz. El mismo día de estos atentados manifesté, en mi propio nombre y en el del Parlamento Europeo, nuestra más profunda simpatía y nuestro más sincero pésame a las familias de las víctimas. Igualmente, comuniqué a los gobiernos afectados nuestro total apoyo en la lucha que ellos mismos mantienen contra el terrorismo. En unos instantes les propondré un minuto de silencio en recuerdo de estas dos víctimas. Pero para señalar nuestra solidaridad de forma más viva, quisiera decirles que estoy dispuesta a viajar al País Vasco, si las autoridades y mis colegas españoles lo consideran útil y oportuno, para trasladar el mensaje permanente y unánime de esta Asamblea, nuestra condena absoluta al terrorismo y nuestro hastío ante estos actos bárbaros y cobardes y nuestro apoyo a todos aquellos que luchan valientemente, con peligro de su vida, para que la paz y la democracia triunfen por fin en el País Vasco español."@es12
"Hyvät kollegat, edellisen istuntojakson jälkeen silmitön ja raaka terrorismi on jälleen koetellut Euroopan unionia. Terroristiryhmä murhasi Kreikassa 17. marraskuuta Britannian suurlähetystön sotilasasiamiehenä toimineen prikaatin kenraali Stephen Sondersin. Espanjassa murhattiin Baskimaan kunnanvaltuutettu Jesús María Pedrosa. Niinpä jo kolmannen kerran muutaman kuukauden kuluessa terrorismilla on jälleen pyritty vaientamaan ne, jotka jatkavat kyseisellä alueella toimintaansa demokraattisin keinoin sananvapautensa ja sen oikeuden puolesta, että ihmiset voisivat elää rauhassa. Heti salamurhien tapahtumapäivänä halusin ilmaista omasta ja Euroopan parlamentin puolesta, miten syvää sympatiaa tunnemme uhrien perheitä kohtaan, ja välittää vilpittömät surunvalittelumme uhrien perheille. Ilmoitin myös kyseisten maiden hallituksille, että annamme ehdottomasti kaiken tukemme niiden terrorismin vastaiselle taistelulle. Ehdottaisinkin teille, että viettäisimme hetken kuluttua minuutin hiljaisuuden molempien uhrien muistoksi. Jotta voisimme osoittaa solidaarisuutemme vieläkin painokkaammin, haluaisin sanoa teille, jos espanjalaiset viranomaiset ja kollegani ovat sitä mieltä, että se on hyödyllistä ja sopivaa, että olen valmis matkustamaan Baskimaahan ja viemään sinne parlamenttimme yksimielisen ja järkähtämättömän viestin siitä, että tuomitsemme täysin terrorismin, tunnemme vastenmielisyyttä näitä raukkamaisia ja barbaarisia tekoja kohtaan, ja että tuemme kaikkia niitä, jotka taistelevat rohkeasti henkensä uhalla sen puolesta, että rauha ja demokratia pääsisivät vihdoinkin voitolle Espanjan Baskimaassa."@fi5
"Onorevoli colleghi, dopo la nostra ultima sessione, l’Unione europea è stata nuovamente colpita da un terrorismo cieco e brutale. In Grecia con l’assassinio del generale di brigata Stephen Sonders, addetto militare presso l’Ambasciata britannica in Grecia, ucciso dal gruppo terroristico “17 novembre”. In Spagna con l’assassinio di Jesus Maria Pedrosa, consigliere municipale nei Paesi baschi. Così, per la terza volta nel giro di qualche mese, il terrorismo ha nuovamente cercato di costringere al silenzio chi, in questa regione, continua a lottare con strumenti democratici per difendere la libertà di espressione e per adoperarsi a favore del diritto di vivere in pace. Il giorno stesso di tali attentati ho voluto esprimere, a nome mio personale nonché a nome del Parlamento europeo, la nostra più profonda solidarietà e le nostre sincere condoglianze alle famiglie delle vittime. Inoltre ho partecipato ai governi interessati il nostro incondizionato appoggio alla loro lotta contro il terrorismo. Tra qualche istante vi proporrò di osservare un minuto di silenzio in memoria delle due vittime. Ma per contrassegnare con un gesto ancora più forte la nostra solidarietà voglio dire che sono disponibile, se le autorità e i miei colleghi spagnoli lo giudicheranno utile e opportuno, a recarmi nei Paesi Baschi per portare il messaggio costante del nostro Parlamento unanime, la nostra assoluta condanna del terrorismo e il nostro raccapriccio per questi atti vili e barbari, il nostro sostegno a tutti coloro che, mettendo a repentaglio la loro stessa vita, lottano con coraggio perché nei Paesi Baschi spagnoli trionfino alfine la pace e la democrazia."@it9,9
"Ladies and gentlemen, since our last part-session, the European Union has been hit by blind and brutal terrorism once again: in Greece, with the murder of Brigadier Stephen Saunders, military attaché at the British Embassy, killed by the terrorist group ‘November 17’ and in Spain, with the murder of Jesus Maria Pedrosa, a municipal councillor in the Basque Country. In this way, for the third time in a few months, terrorism has once again attempted to silence the people in this region who continue to fight by democratic means to defend their freedom of expression and to work to promote the right to live in peace. On the very day that these murders occurred, I felt bound, both in a personal capacity and on behalf of the European Parliament, to express our deepest sympathy and sincere condolences to the families of the victims. I also assured the governments concerned of our utmost support in their fight against terrorism. I am about to propose a minute’s silence as a tribute to the two victims but, as a stronger expression of our solidarity, I should like to tell you that I am quite prepared, if the Spanish authorities and the Spanish Members of the House deem it useful and appropriate, to visit the Basque Country to convey the constant message of this unanimous House, which is our utter condemnation of terrorism and our disgust at these barbarous and cowardly acts, and our support for all those who fight courageously, at the risk of their own lives, to ensure that peace and democracy finally triumph in the Spanish Basque Country."@lv10
"Waarde collega's, sinds onze laatste vergaderperiode is de Europese Unie opnieuw getroffen door brute terroristische aanslagen. In Griekenland kwam hierbij brigadegeneraal Stephen Saunders om het leven, die als militair attaché aan de Britse ambassade verbonden was. Hij is door de terroristische groepering van de 17e november gedood. In Spanje is een gemeenteraadslid in Baskenland, de heer Jesús María Pedrosa, omgebracht. Voor de derde keer in enkele maanden tijd heeft men getracht door terroristische aanslagen de voorstanders van democratie en vrije meningsuiting, die strijden om het recht om in vrede in Baskenland te leven, de mond te snoeren. Op de dag van deze aanslagen heb ik namens mijzelf en het Parlement de families van de slachtoffers mijn medeleven betuigd. Verder heb ik namens u allen mijn steun toegezegd aan de betrokken regeringen bij de bestrijding van het terrorisme. Over enkele minuten wil ik graag met u een minuut stilte in acht nemen ter nagedachtenis van de beide slachtoffers. Voorts ben ik bereid om, als de Spaanse autoriteiten en collega's dat nuttig en opportuun vinden, een bezoek te brengen aan Baskenland, niet alleen om het standpunt van het Parlement ten aanzien van de bestrijding van het terrorisme tot uiting te brengen, evenals onze afschuw jegens deze laaghartige en barbaarse daden, maar ook om degenen die hun leven in de waagschaal stellen in de strijd voor vrede en democratie in Spaans Baskenland een hart onder de riem te steken."@nl2
"­ Caros colegas, desde o nosso último período de sessões, um terrorismo cego e brutal voltou a abalar a União Europeia: na Grécia, com o assassínio do brigadeiro Stephen Saunders, adido militar da embaixada britânica naquele país, morto pelo grupo terrorista 17 de Novembro; em Espanha, com o assassínio de Jesús María Pedrosa, conselheiro municipal no País Basco. Assim, e pela terceira vez em alguns meses, o terrorismo voltou a tentar calar aqueles que, naquela região, continuam a lutar com meios democráticos em defesa a sua liberdade de expressão e do seu direito de ali viverem em paz. No próprio dia desses atentados, exprimi, em meu nome pessoal e em nome do Parlamento Europeu, a nossa mais profunda simpatia e as nossas sinceras condolências às famílias das vítimas. Por outro lado, transmiti aos governos em causa o nosso total apoio no combate que travam contra o terrorismo. Dentro de alguns instantes, irei propor­lhes um minuto de silêncio em homenagem às duas vítimas. Mas, para marcar a nossa solidariedade com mais força ainda, gostaria de lhes dizer que estou disposta, se as autoridades e os meus colegas espanhóis considerarem útil e oportuno, a deslocar­me ao País Basco para levar a mensagem unânime da nossa assembleia, a nossa condenação absoluta do terrorismo e o nosso repúdio por estes actos cobardes e bárbaros, o nosso apoio a todos os que lutam corajosamente, com perigo de vida, para que a paz e a democracia triunfem finalmente no País Basco espanhol."@pt11
"Kära kolleger! Sedan vår senaste sammanträdesperiod har en blind och brutal terrorism på nytt drabbat Europeiska unionen. I Grekland genom mordet på brigadgeneralen Stephen Sonders, militärattaché vid den brittiska ambassaden i detta land, som dödades av terroristgruppen 17 november. I Spanien genom mordet på Jesus Maria Pedrosa, ledamot av kommunfullmäktige i Baskien. För tredje gången på några månader har terrorismen på nytt försökt tysta dem i regionen som med demokratiska medel fortsätter att kämpa för att försvara sin yttrandefrihet och verka för rätten att leva där i fred. Samma dag som dessa attentat ägde rum uttryckte jag personligen och i parlamentets namn vår djupaste sympati och vårt uppriktiga beklagande till offrens familjer. Jag gav också de berörda regeringarna vårt absoluta stöd i den kamp de bedriver mot terrorismen. Jag skall strax föreslå att vi håller en tyst minut för att hedra dessa två offer. Men för att ytterligare visa på vår solidaritet skulle jag vilja säga att jag, om myndigheterna och mina spanska kolleger anser det användbart och lämpligt, är beredd att resa till Baskien för att framföra budskapet från vårt enhälliga parlament, vårt absoluta fördömande av terrorismen och vår avsky inför dessa fega och barbariska handlingar, och ge vårt stöd till alla dem som, med fara för eget liv, modigt kämpar för att freden och demokratin äntligen skall segra i det spanska Baskien."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph