Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-02-14-Speech-1-084"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000214.4.1-084"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Diejenigen, die sich mit dem ländlichen Raum beschäftigen, wissen, daß das LEADER-Programm, sowohl LEADER I wie auch LEADER II – und ich hoffe auch dann LEADER + – zu den Erfolgsstories gehören, die die Europäische Union mit Programmen gemanagt hat. Es war auch deswegen so erfolgreich, weil die Grundkonzeption der LEADER-Programme einen sehr starken Anteil an Aktivitäten in der betroffenen Bevölkerung hervorgerufen hat. Ich bin froh darüber, daß der Grundansatz bei LEADER + auch bei diesem Grundkonzept geblieben ist. Es gibt jedoch ein Problem, mit dem wir uns gemeinsam beschäftigen müssen. Da LEADER so etwas wie eine Werkstatt mit Konzept ist, sind in den vergangenen Jahren durch LEADER I und II enorm viele Ideen gereift, die dann natürlich irgendwann einmal nicht mehr ganz neu und erfolgreich sind. Und wegen des Erfolgs fallen sie dann irgendwann natürlich bei diesem Grundansatz aus LEADER raus. Deswegen müssen wir bei den guten LEADER-Projekten dafür sorgen, daß das, was sich als hervorragend bewährt hat, nicht plötzlich abgebrochen wird, sondern die Ideen, die sich gut bewährt haben, müssen dann irgendwann in die normalen Programme überführt werden als gesicherter, positiver Bestandteil von Förderungen im ländlichen Raum. Das ist ja auch die Grundidee. Mit neuen Ideen in LEADER etwas ausprobieren, mit den Beteiligten vor Ort, mit den kommunalen Verbänden vor Ort, mit vielen Nichtregierungsorganisationen, mit den Kirchen, allen, die mitgeholfen haben, neue Ideen im ländlichen Raum tatsächlich zum Laufen zu bringen. Hier müssen wir dafür sorgen, daß die guten Sachen, die so richtig herausragend sind, dann irgendwie als gesicherter Bestand von vernünftiger Arbeit in die Politik des ländlichen Raums überführt werden. Meine Bitte an die Kommission: Achten Sie darauf, daß die Organisationen und die Bevölkerungsteile, die sich einbringen, auch wirklich angenommen werden. Nicht daß man versucht, daß die eine oder andere Organisation, die sich gerade bildet, um eine neue Idee miteinzubringen, und die noch nicht so bekannt ist, ein bißchen – und sei es unter Umständen wegen lokaler oder regionaler offizieller Politik – an den Rand zu drängen. Bleiben Sie bei den positiven Erfahrungen, die LEADER bisher gezeigt hat. Es ist manchmal am Anfang ein bißchen wie Wolkenschieberei, wenn man sagt, es ist zu idealistisch gedacht. Und dann beim Arbeiten, beim Machen schält sich etwas heraus, was die offizielle Politik – auch wir von unserer Ebene her – sich gar nicht vorstellen konnte, wie gut das plötzlich reift. Das war der Charme von LEADER, und der darf bitte nicht verloren gehen!"@de7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, mine ærede damer og herrer, de, der beskæftiger sig med landdistrikterne, ved, at Leader-programmet, både Leader I og Leader II - og forhåbentlig også Leader+ - hører til de succeshistorier, som Den Europæiske Union har skabt ved hjælp af sine programmer. Det var også så vellykket, fordi den grundlæggende udformning af Leader-programmerne bevirkede et meget stort antal aktiviteter i den berørte befolkning. Jeg er glad for, at den grundlæggende idé ved Leader+ også er blevet bevaret ved dette grundkoncept. Der er imidlertid et problem, som vi må beskæftige os med i fællesskab. Da Leader er et slags værksted med et koncept, er der blevet udviklet enormt mange idéer i de forløbne år på baggrund af Leader I og II, som på et eller andet tidspunkt selvfølgelig ikke længere er så nye og vellykkede. Og på grund af resultatet annulleres de selvfølgelig på et tidspunkt fra Leader ved denne grundidé. Derfor skal vi for de gode Leader-projekters vedkommende sørge for, at det, som har vist sig at være fremragende, ikke pludselig afbrydes, men at de idéer, som har stået deres prøve, på et eller andet tidspunkt overføres til de normale programmer som en sikker og positiv bestanddel af støtten til landdistrikterne. Det er jo også den grundlæggende idé, nemlig at afprøve noget nyt med idéer i Leader, at realisere nye idéer i landdistrikterne sammen med de implicerede på stedet, med de kommunale forbund på stedet, med mange ngo'er, med kirkerne, med alle, der har hjulpet til. Her skal vi sørge for, at de gode ting, der er rigtig fremragende, på en eller anden måde overføres til politikken vedrørende landdistrikter som en sikker bestanddel af et fornuftigt arbejde. Min anmodning til Kommissionen: Vær opmærksom på, at de organisationer og dele af befolkningen, som inddrages, også virkelig accepteres. Ikke således, at man forsøger at tilsidesætte den ene eller den anden organisation lidt, som etableres netop for at bringe en ny idé på bane, og som endnu ikke er så kendt - og det hvad enten det eventuelt skyldes lokal eller regional, officiel politik. Hold fast ved de positive erfaringer, som Leader hidtil har vist. Det er af og til i begyndelsen lidt som at skubbe skyerne, når man siger, at det er for idealistisk tænkt. Og under arbejdet, under skabelsen udkrystalliserer der sig så noget, om hvilket den officielle politik - også vi fra vores niveau - slet ikke havde forestillet sig, hvor godt det pludselig modnes. Det var charmen ved Leader, og den må ikke gå tabt, tak!"@da1
"Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, όσοι ασχολούνται με τον αγροτικό χώρο γνωρίζουν πως το πρόγραμμα LEADER, τόσο το LEADER I όσο και το LEADER II – και ελπίζω πως στη συνέχεια αυτό θα ισχύσει και για το LEADER+ - συγκαταλέγονται στις επιτυχίες που κατάφερε να σημειώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τα προγράμματά της. Ένας από τους λόγους αυτής της μεγάλης επιτυχίας συνίστατο και στο γεγονός ότι η βασική ιδέα των προγραμμάτων LEADER δημιούργησε ένα πολύ υψηλό ποσοστό δραστηριοτήτων στον εκάστοτε πληθυσμό. Χαίρομαι που διατηρεί την ίδια βασική ιδέα και η βασική προσέγγιση στο LEADER+. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε από κοινού. Επειδή το LEADER αποτελεί κάτι σαν εργαστήριο με μια προσέγγιση που ξεκινά από τη βάση, ωρίμασε κατά τα παρελθόντα έτη πλειάδα ιδεών μέσω των LEADER I και ΙΙ οι οποίες βέβαια στη συνέχεια, σε κάποια χρονική στιγμή, σταμάτησαν να είναι εντελώς νέες και επιτυχείς και λόγω της επιτυχίας τους κάποια στιγμή εγκαταλείπονται, φυσικά, από το LEADER εξ αιτίας αυτής της βασικής προσέγγισης. Για τον λόγο αυτό, στα καλά προγράμματα LEADER πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να μην διακοπεί ξαφνικά αυτό που αποδείχθηκε εξαιρετικό, αλλά οι ιδέες που δοκιμάσθηκαν με επιτυχία πρέπει κάποτε στη συνέχεια να μεταφερθούν στα κανονικά προγράμματα ως εξασφαλισμένο, θετικό συστατικό στοιχείο των ενισχύσεων της υπαίθρου. Αυτό αποτελεί ως γνωστόν και τη βασική ιδέα: να δοκιμάζουμε κάτι στο LEADER με νέες ιδέες, μαζί με τους συμβαλλόμενους επί τόπου, επί τόπου με τις δημοτικές και κοινοτικές ενώσεις, με πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τις εκκλησίες, με όλους που συνέβαλαν πραγματικά στη δρομολόγηση νέων ιδεών στον αγροτικό χώρο. Εδώ πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε τα καλά πράγματα που πραγματικά διακρίνονται να μεταφερθούν στη συνέχεια με κάποιον τρόπο στην πολιτική του αγροτικού χώρου ως εξασφαλισμένο απόθεμα συνετής εργασίας. Ζητώ από την Επιτροπή να δώσει προσοχή ώστε να τύχουν πραγματικής αποδοχής οι οργανώσεις και τα τμήματα του πληθυσμού που προσέρχονται, και όχι να προσπαθούμε να σπρώξουμε λίγο στο περιθώριο – έστω και ενδεχομένως για λόγους τοπικής ή περιφερειακής επίσημης πολιτικής – την τάδε ή δείνα οργάνωση που μόλις σχηματίζεται με σκοπό να συνεισφέρει μια νέα ιδέα και που δεν είναι ακόμα τόσο γνωστή. Να παραμείνετε στις θετικές εμπειρίες που κατέδειξε ως τώρα το LEADER. Μερικές φορές στην αρχή μοιάζει λίγο με αποφυγή δυσκολιών όταν λέγεται πως το σχεδίασαν με υπερβολικά ιδεαλιστικό τρόπο. Και στη συνέχεια, κατά τις εργασίες, κατά την υλοποίηση, αποκαλύπτεται κάτι που η επίσημη πολιτική – και εμείς από το επίπεδό μας – δεν μπορούσε καθόλου να φανταστεί πως θα ωρίμαζε ξαφνικά τόσο καλά. Αυτή ήταν η γοητεία του LEADER, και παρακαλώ πολύ να μην χαθεί!"@el8
"Mr President, ladies and gentlemen, those who work on rural areas know that, of the programmes which the European Union has managed, the LEADER programme, both LEADER I and LEADER II, is one of its success stories, and I hope that the same will be true of LEADER+. One of the reasons why it has been so successful is that the basic concept of the LEADER programmes aroused substantial interest in activities amongst the population concerned. I am glad that LEADER+ is to remain true to this underlying concept. There is a problem, however, which we need to address together. Because LEADER is a kind of workshop with a bottom-up approach, a huge number of ideas have come to fruition in recent years through LEADER I and II which of course at some point will no longer be brand new or as successful as they once were. And because of the programme’s success and its basic approach they will of course at some point then be dropped from LEADER. That is why, where the good LEADER projects are concerned, we need to ensure that those which have proved to be outstanding are not suddenly discontinued; instead the ideas which have proved to be worthwhile need at some stage to be transferred into the standard programmes as a reliable, positive component of our support to rural areas. Of course this is also the basic idea. It is to take new ideas and try them out in LEADER, with the participants on the ground, with the local organisations on the ground, with many non-governmental organisations, with the churches, with all those who have helped actually to get new ideas up and running in rural communities. Here we must ensure that the good schemes, those which are really excellent, are then somehow transferred into rural development policy to safeguard the future of this laudable work. My request to the Commission is that it should make sure that the organisations and sections of the population which get involved really are accepted. There should be no attempt to have one or other organisation, which is just being formed with a view to contributing a new idea and is not yet so well known, pushed a little on to the sidelines, say because of official local or regional policy. Have faith in the successful results which LEADER has had so far. At the beginning it is sometimes a little like chasing a rainbow if we say that a plan is too idealistic. And then when the work and the action start something emerges which the official policy, including ourselves at this level, could never have imagined would suddenly have developed so well. That was the charm of LEADER, and that should please not be lost!"@en3
"(DE) Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, todos los que se ocupan del espacio rural saben que el programa LEADER, tanto el LEADER I como el LEADER II –y espero que también el LEADER+- se cuenta entre las historias exitosas que ha administrado la Unión Europea a través de programas. También ha sido tan exitoso porque la concepción básica de los programas LEADER ha suscitado un gran número de actividades en la población afectada. Celebro que el planteamiento básico del LEADER+ haya conservado también este principio fundamental. Sin embargo, existe un problema del que nos tenemos que ocupar conjuntamente. Puesto que el programa LEADER es algo así como un taller con un concepto de en los pasados años ha nacido mediante LEADER I y LEADER II una enorme cantidad de ideas que, naturalmente, algún día dejarán de ser nuevas y exitosas. Y por este planteamiento, naturalmente, se saldrán fuera del LEADER en algún momento a causa del éxito. Por esta razón, en los buenos proyectos LEADER debemos velar para que no se quiebre de repente lo que se ha acreditado bien y que las ideas que se hayan acreditado como buenas sean insertadas en algún momento en los programas normales como un componente seguro, positivo, de las acciones de fomento realizadas en el espacio rural. Esta es, ciertamente, también la idea fundamental. Experimentar algo en el LEADER con nuevas ideas, con los participantes con las asociaciones comunales con muchas organizaciones no gubernamentales, con las iglesias, con todos los que han colaborado a poner realmente en marcha nuevas ideas en el ámbito rural. Aquí debemos velar por que las cosas buenas que tan acertadamente destacan sean integradas de alguna manera en la política del espacio rural como un activo seguro de trabajo bien hecho. He aquí mi ruego a la Comisión: cuiden ustedes de que sean asumidas también realmente las organizaciones y los grupos de población que estén implicadas. No suceda que por razones de política oficial local o regional se intente marginar un poco a esta o aquella organización que se esta constituyendo precisamente para aportar una nueva idea y que no es conocida todavía. Permanezcan ustedes en las experiencias positivas que el LEADER ha mostrado hasta ahora. Al principio sucede a veces que se dice que las cosas están pensadas de una forma demasiado idealista. Pero luego, a la hora de trabajar, de hacer las cosas, surge algo que la política oficial –incluso nosotros desde nuestro plano- no podía imaginar que maduraría tan bien. Este ha sido el atractivo del LEADER y éste, por favor, no debe perderse."@es12
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ne, jotka työskentelevät maaseudun parissa, tietävät, että Leader-ohjelma, sekä Leader I että Leader II ja toivon, että myöhemmin myös Leader+ kuuluvat Euroopan unionin hoitamien ohjelmien menestystarinoihin. Leader on ollut niin menestyksellinen myös sen vuoksi, että Leader-ohjelmien peruslinja on herättänyt niin paljon aktiivisuutta ohjelman kohteena olevassa väestössä. Olen iloinen siitä, että tämä peruslähtökohta on pysynyt ennallaan myös Leader+-ohjelmassa. Ohjelmilla on kuitenkin yksi ongelma, jota meidän on käsiteltävä yhdessä. Koska Leader on ikään kuin työpaja, joka toimii alhaalta ylöspäin -periaatteella, Leader I:n ja II:n yhteydessä on kypsytetty menneinä vuosina valtavasti ideoita, jotka eivät tietenkään sitten joskus ole enää niin uusia ja menestyksellisiä. Menestyksen vuoksi ne putoavat sitten tietysti myös joskus tämän lähestymistavan mukaisesti pois Leader-ohjelmasta. Sen vuoksi meidän on huolehdittava hyvissä Leader-hankkeissa siitä, että ei keskeytetä yhtäkkiä sitä, mikä on osoittautunut erinomaiseksi, vaan hyviksi osoittautuneet ideat pitää sitten joskus siirtää tavallisiin ohjelmiin maaseudun tukien taattuna, myönteisenä osana. Sehän on myös perusajatuksena. Leaderissa kokeillaan uusia ideoita paikallisten osallistujien kanssa, paikallishallinnon, useiden kansalaisjärjestöjen, kirkkojen, kaikkien niiden kanssa, jotka ovat olleet mukana auttamassa siinä, että maaseudun uudet ideat saadaan todella toimimaan. Tällöin on pidettävä huoli siitä, että hyvät, todella erinomaiset asiat, siirretään joskus taattuna järkevän työn varastona maaseudun politiikkaan. Esitän pyynnön komissiolle: kiinnittäkää huomiota siihen, että ne järjestöt ja väestönosat, jotka tulevat mukaan, myös todella otetaan mukaan. Ei tehdä niin, että pyritään siihen, että jokin järjestö, joka on juuri muotoutumassa uuden ajatuksen ympärille ja joka ei ole vielä kovin tunnettu, jätettäisiin syrjään mahdollisesti virallisen paikallisen tai alueellisen politiikan vuoksi. Pysykää niissä myönteisissä kokemuksissa, joita Leader on tähän mennessä synnyttänyt. Alussa kaikki muistuttaa usein kulissien hoitamista, kun sanotaan, että ajatukset ovat liian idealistisia. Sitten asian parissa työskenneltäessä ja työtä tehtäessä siitä syntyy jotain, josta virallisen politiikan edustajat tai me omalta tasoltamme eivät osanneet ollenkaan kuvitella, kuinka nopeasti se yhtäkkiä kypsyy. Siinä oli Leaderin viehätys, eikä se saisi kadota!"@fi5
"Monsieur le Président, chers Commissaires, Mesdames et Messieurs, toutes les personnes en charge de la politique rurale savent que Leader, tant Leader I que Leader II et, je l’espère, Leader+, compte parmi les grandes réussites de l’Union européenne en matière de gestion de programmes. Ce succès est également dû au fait que la conception de base des programmes Leader a entraîné la participation active de la population concernée aux activités. Je me réjouis que l’approche fondamentale dans laquelle s’inscrit Leader+ soit restée attachée à ce concept de base. Il subsiste toutefois un problème auquel nous devons nous attaquer tous ensemble. Étant donné que Leader ressemble un peu à un atelier en raison de son approche les initiatives Leader I et II ont vu mûrir, au cours des dernières années, un très grand nombre d’idées. Celles-ci peuvent bien entendu à un moment donné perdre un peu de leur nouveauté et leur efficacité. Selon cette approche fondamentale, elles peuvent dès lors à tout instant être victimes de leur succès et ne plus être reprises dans le programme Leader. Pour les projets Leader de qualité, nous devons dès lors veiller à ce que l’on ne puisse pas subitement couper court aux idées qui ont fait la preuve de leur efficacité, mais que celles-ci soient au contraire inclues dans les programmes normaux comme parties intégrantes et garanties de l’aide destinée à l’espace rural. C’est aussi l’idée fondamentale. Expérimenter de nouvelles idées reprises dans le cadre de Leader, avec la participation des acteurs locaux, c’est-à-dire les associations municipales, les nombreuses ONG, les églises, qui ont contribué sur place à mettre effectivement en route de nouvelles idées au sein de l’espace rural. Sur ce point nous devons faire en sorte que toutes les démarches, excellentes à juste titre, puissent d’une manière ou d’une autre être intégrées dans la politique de développement rural et de ce fait garantir la poursuite du travail judicieux réalisé. J’adresse la demande suivante à la Commission : veillez à ce que les organisations et les groupes de citoyens qui se constituent soient également réellement acceptés. Il ne s’agit bien entendu pas d’essayer de mettre à l’écart - pour des raisons liées à la politique régionale ou municipale officielle - l’une ou l’autre organisation peu connue qui se constitue justement pour faire avancer une nouvelle idée. Restez sur les expériences positives dont Leader a fait preuve. Au départ, lorsque d’aucuns critiquent le côté un peu trop idéaliste du projet, on a parfois de noircir le tableau. Mais au fur et à mesure de l’évolution des travaux, les choses finissent par prendre une tournure que la politique officielle - et même à notre niveau - n’aurait pas du tout pu envisager, tant le projet mûrit vite et bien. C’était le charme du programme Leader. Veillez s'il-vous-plaît à l’entretenir !"@fr6
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, coloro che si occupano dello spazio rurale sanno che i programmi LEADER, sia LEADER I che LEADER II - e spero che lo stesso varrà anche per LEADER+ - figurano fra i risultati lusinghieri ottenuti dall'Unione europea con i propri programmi. Tale successo è dovuto anche alla forte partecipazione suscitata dalla concezione di base dei programmi LEADER nella popolazione coinvolta alle attività. Mi rallegro che ci si sia attenuti a questa stessa impostazione anche per LEADER+. Vi è tuttavia un problema che dobbiamo affrontare insieme. Poiché LEADER funge da laboratorio, con una impostazione negli anni scorsi nell'ambito di LEADER I e II è maturato un numero straordinario di idee che poi, naturalmente, a lungo andare non risultano più né così nuove né particolarmente efficaci. Esse vengono poi escluse da LEADER in base a tale principio. Pertanto, nel caso dei progetti validi di LEADER dobbiamo adoperarci affinché attività di provata utilità non vengano interrotte di punto in bianco e affinché le idee che si sono rivelate valide vengano integrate nei programmi normali quali componenti positive e costanti degli interventi di sostegno nelle aree rurali. Questa è anche l'idea di fondo ispiratrice dell'iniziativa. Occorre sperimentare le idee nuove nell'ambito di LEADER coinvolgendo i diretti interessati a livello locale, le associazioni comunali, le numerose organizzazioni non governative, le chiese e tutti coloro che hanno contribuito a lanciare effettivamente nuove idee nello spazio rurale. Dobbiamo far sì che gli elementi positivi e di grande rilievo emersi diventino in qualche modo inseriti quali parti integranti della politica a favore dello spazio rurale. Vorrei rivolgere alla Commissione la seguente richiesta. Deve prestare attenzione affinché le organizzazioni e i settori della società civile che chiedono di partecipare vengano veramente accolti. Si deve evitare che venga in parte emarginata - magari a causa della politica ufficiale a livello locale o regionale - qualche organizzazione non ancora conosciuta, che si forma per realizzare una nuova idea. Continuate a basarvi sulle esperienze positive che LEADER ha ottenuto finora. All'inizio qualche volta sembrano proposte campate in aria, un po' troppo idealistiche. Poi lavorando, mettendosi all'opera, si ottengono risultati impensabili per la politica ufficiale - compresi noi, al nostro livello - che maturano inaspettatamente. Questo è stato il fascino di LEADER e non deve andare perduto!"@it9
"Mr President, ladies and gentlemen, those who work on rural areas know that, of the programmes which the European Union has managed, the LEADER programme, both LEADER I and LEADER II, is one of its success stories, and I hope that the same will be true of LEADER+. One of the reasons why it has been so successful is that the basic concept of the LEADER programmes aroused substantial interest in activities amongst the population concerned. I am glad that LEADER+ is to remain true to this underlying concept. There is a problem, however, which we need to address together. Because LEADER is a kind of workshop with a bottom-up approach, a huge number of ideas have come to fruition in recent years through LEADER I and II which of course at some point will no longer be brand new or as successful as they once were. And because of the programme’s success and its basic approach they will of course at some point then be dropped from LEADER. That is why, where the good LEADER projects are concerned, we need to ensure that those which have proved to be outstanding are not suddenly discontinued; instead the ideas which have proved to be worthwhile need at some stage to be transferred into the standard programmes as a reliable, positive component of our support to rural areas. Of course this is also the basic idea. It is to take new ideas and try them out in LEADER, with the participants on the ground, with the local organisations on the ground, with many non-governmental organisations, with the churches, with all those who have helped actually to get new ideas up and running in rural communities. Here we must ensure that the good schemes, those which are really excellent, are then somehow transferred into rural development policy to safeguard the future of this laudable work. My request to the Commission is that it should make sure that the organisations and sections of the population which get involved really are accepted. There should be no attempt to have one or other organisation, which is just being formed with a view to contributing a new idea and is not yet so well known, pushed a little on to the sidelines, say because of official local or regional policy. Have faith in the successful results which LEADER has had so far. At the beginning it is sometimes a little like chasing a rainbow if we say that a plan is too idealistic. And then when the work and the action start something emerges which the official policy, including ourselves at this level, could never have imagined would suddenly have developed so well. That was the charm of LEADER, and that should please not be lost!"@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, degenen die zich met het platteland bezighouden weten dat het programma LEADER, en dat geldt zowel voor LEADER I als voor LEADER II, en hopelijk nu ook voor LEADER+, een van de grote successen was onder de programma's van de Europese Unie. Een van de redenen daarvoor was dat het concept van LEADER altijd tot een hoge participatie van de plaatselijke bevolking heeft geleid. Ik ben blij dat dit concept ook in LEADER+ weer terug te vinden is. Er is echter een probleem, dat we samen moeten aanpakken. LEADER is een soort atelier met een concept. Daarom zijn er in LEADER I en II talloze ideeën gegroeid, die succesvol zijn, maar uiteindelijk natuurlijk niet meer zo nieuw zijn. Dan komen er nieuwe ideeën, en de oude ideeën vallen uit de boot; dat is nu eenmaal het concept van LEADER. Daarom moeten we ervoor zorgen dat de goede LEADER-projecten, die hun kwaliteit bewezen hebben, niet plotseling worden stopgezet. Wat goed is, moet uiteindelijk worden overgeheveld naar de normale programma's, als vertrouwd en betrouwbaar onderdeel van de steunprogramma's voor het platteland. We willen met nieuwe ideeën iets uitproberen in LEADER, samen met de plaatselijke bevolking, met de verenigingen, met de talloze NGO's, met de kerk, met iedereen die ertoe heeft bijgedragen nieuwe ideeën voor het platteland de ruimte te geven. Daarom moeten we ervoor zorgen dat wat goed is, wat uitstekend is, uiteindelijk wordt behandeld als een klassiek instrument voor een gezond beleid voor het platteland. Ik doe een beroep op de Commissie: zorgt u ervoor dat de organisaties en burgers die actief willen meewerken, ook werkelijk aan de bak komen. U moet verhinderen dat men bepaalde organisaties, die net zijn opgericht om een nieuw idee bevorderen, en die nog niet zo bekend zijn, terzijde schuift, al is het misschien ook om redenen van plaatselijke of regionale politiek. Profiteert u van de goede ervaringen die tot nu toe met LEADER zijn opgedaan. Soms lijken projecten op luchtkastelen en vrijwilligers op idealisten, maar in de praktijk, bij de uitvoering, blijkt dan dat de officiële politiek, ook op ons niveau, geen idee had van hun visionaire kwaliteit! Dat was de charme van LEADER, en die mag vooral niet verloren gaan!"@nl2
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, aqueles que se ocupam do espaço rural sabem que o programa LEADER, bem como os LEADER I e LEADER II, e espero que o mesmo suceda ao LEADER +, faz parte das histórias de sucesso em termos programáticos da União Europeia. O enorme êxito dos programas LEADER ficou a dever-se ao facto de a concepção de base dos programas LEADER ter suscitado uma forte participação por parte das populações envolvidas. Apraz-me registar o facto de este princípio básico se ter mantido no LEADER +."@pt11
"Herr talman, mina damer och herrar! De som ägnar sig åt landsbygdsområdet vet att Leader-programmet, såväl Leader I som Leader II – och jag hoppas även Leader+ – hör till berättelserna om de framgångar som Europeiska unionen har lanserat. Framgångarna kom sig även av att Leader-programmens grundkoncept framkallade en mycket stor aktivitet hos den berörda befolkningen. Det gläder mig att grundsatsen för Leader+ har stannat vid detta grundkoncept. Det finns dock ett problem som vi måste ta itu med gemensamt. Eftersom Leader är något som kan liknas vid en verkstad med ett är det enormt många idéer som under årens lopp har mognat genom Leader I och II, idéer som så småningom förstås inte är så helt nya och framgångsrika längre. Och på grund av framgångarna leder grundsatsen naturligtvis till att de en vacker dag faller bort ur Leader. Därför måste vi se till att det som har visat sig vara framstående i de bra Leader-projekten inte plötsligt avbryts, utan de idéer som har visat sig vara goda någon gång måste föras över till de normala programmen som en fast, positiv komponent i stödet till landsbygdsområdet. Det är ju också grundidén. Att genom nya idéer i Leader prova något, tillsammans med de inblandade på plats, med de kommunala sammanslutningarna på plats, med många oberoende organisationer, med kyrkorna, tillsammans med alla som har hjälpt till att verkligen få igång nya idéer på landsbygden. Här måste vi se till att de positiva saker som verkligen sticker ut på något sätt blir en fast beståndsdel i ett förnuftigt arbete inom landsbygdspolitiken. Nu ber jag kommissionen: Ge akt på att de organisationer och de befolkningsdelar som satsar sin kompetens också verkligen tas emot. Det får inte vara så att man försöker sig på att mer eller mindre marginalisera den eller den organisationen som bildas just för att bidra med en ny idé och som ännu inte är särskilt känd – och må det så vara på grund av officiell politik på lokal eller regional nivå. Stanna kvar vid de positiva erfarenheter som Leader hittills har visat. I början kan det ibland vara litet som att lägga ut rökridåer att säga att det är för idealistiskt uttänkt. Och sedan under arbetets gång, under genomförandet, framträder det så småningom något som den officiella politiken – även vi på vår nivå – inte alls kunde föreställa sig, att det plötsligt skulle mogna och bli så bra. Det är detta som har varit charmen med Leader, och det får bara inte gå förlorat!"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"bottom-up-koncept"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph