Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-01-17-Speech-1-047"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, vi kan og må ikke affinde os med, at vi oftere og oftere hører om ulykker, hvor der opstår store skader i forbindelse med transport ad vej, men også med jernbane eller ad indre vandveje, ikke kun, men også fordi de berørte ikke tager transport af farligt gods alvorligt nok, eller fordi der på grund af uvidenhed eller på grund af manglende uddannelse af chauffører eller øvrige ansvarlige for diverse transportmidler alt for ofte udvikler sig en stor katastrofe af et lille uheld. Som østriger, men det gælder vist for os alle har jeg stadigvæk den katastrofe i frisk erindring, som kostede talrige mennesker livet sidste år i Tauern-tunnellen, og hvor der i mange måneder efter med gigantiske økonomiske omkostninger måtte genopbygges det, der blev ødelagt i tunnellen ved denne brand. Den månedlange renovering har afskåret denne vigtige transportvej mellem Nord- og Sydeuropa. Den omkørselstrafik, der er blevet en følge heraf, har belastet mange tusinde EU-borgere til grænsen af det udholdelige. Helvede var virkelig løs i enkelte af kommunerne i mit land. Forebyggelse må være vores svar på sådanne katastrofer, og med det foreliggende direktivforslag skaber vi et vigtigt grundlag for, at veluddannede sikkerhedsrådgivere står til rådighed, således at der bliver gjort det rigtige i rette tid. Vi må imidlertid ikke nøjes med at skabe europæisk ret til fordel for større sikkerhed. Vi skal også konsekvent sørge for, at vores mål gennemføres af medlemsstaterne i rette tid, og hvad der er endnu vigtigere, vi skal sørge for, at de også anvendes. Ikke endnu et område, hvor vi efterfølgende må beklage mangelen på gennemførelse, tak. Jeg vil gerne komme ind på et sidste punkt: Vi må ikke nøjes med at lukke endnu et hul i sikkerhedsnettet og lukke øjnene for, at der stadig er meget mere at gøre i forbindelse med temaet trafiksikkerhed i Europa. Jeg forlanger også i denne forbindelse og beder den tilstedeværende ansvarlige kommissær om så snart som muligt at fremlægge en relevant tekst for også fremover at sørge for større sikkerhed i tunneltrafikken, således at vi ikke mere skal opleve katastrofer af et sådant omfang i Europa!"@da1
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, me emme voi emmekä saa tyytyä siihen, että kuulemme yhä useammin onnettomuuksista, jotka aiheuttavat suuria vahinkoja maanteillä, rautateillä tai vesiväylillä, ei pelkästään, mutta myös siksi, että asianosaiset eivät suhtaudu riittävän vakavasti vaarallisten aineiden kuljetukseen tai että pienestä onnettomuudesta on tullut aivan liian usein suuri katastrofi eri liikennevälineiden kuljettajien tai muiden vastuuhenkilöiden puutteellisen koulutuksen tai tietämättömyyden vuoksi. Minulla itävaltalaisena ja uskoakseni meillä kaikilla on vielä tuoreessa muistissa katastrofi, joka aiheutti viime vuonna Tauern-tunnelissa useiden ihmishenkien menetyksen ja jonka jälkeen jouduttiin käyttämään useita kuukausia ja valtavia summia sen korjaamiseen, mitä tämä tulipalo oli tuhonnut tunnelissa. Kuukausia kestänyt kunnostus katkaisi tämän tärkeän liikenneväylän Euroopan pohjoisen ja etelän välillä. Kunnostuksen aiheuttama kiertoliikenne rasitti useita tuhansia EU:n kansalaisia sietokyvyn rajoille asti. Muutamissa maani kunnissa oli todellakin piru irti. Ennaltaehkäisyn on oltava meidän vastauksemme tämänkaltaisiin katastrofeihin, ja käsiteltävänä olevalla direktiiviehdotuksella luomme tärkeän perustan sille, että käytettävissä on hyvin koulutettuja, turvallisuuskysymyksistä vastaavia henkilöitä, jotta oikeat asiat tehdään ajoissa. Me emme saa kuitenkaan tyytyä luomaan eurooppalaista lainsäädäntöä turvallisuuden parantamiseksi. Meidän on pidettävä myös johdonmukaisesti huoli siitä, että jäsenvaltiot panevat säädökset täytäntöön määräajassa, ja vieläkin tärkeämpää, meidän on huolehdittava siitä, että niitä myös sovelletaan sen jälkeen. Ei kiitos enää yhtä uutta alaa, jossa meidän on sitten myöhemmin pakko valittaa täytäntöönpanossa ilmenneistä puutteista. Haluaisin vielä ottaa esiin yhden asian: me emme saa tyytyä paikkaamaan yhtä uutta turvallisuusverkon aukkoa ja ummistaa siten silmiämme siltä, että liikenneturvallisuuden parantamiseksi Euroopassa on tehtävä vielä paljon enemmän. Vaadin tässä yhteydessä myös ja pyydän läsnä olevaa asiasta vastaavaa komission jäsentä esittämään mahdollisimman pian vastaavan tekstin huolehtiaksemme myös tulevaisuudessa paremmasta tunneliliikenteen turvallisuudesta, jotta meidän Euroopassa ei tarvitse enää kokea näin pahoja katastrofeja!"@fi5
lpv:translated text
"Mevrouw de Voorzitter, we kunnen en mogen niet aanvaarden dat er steeds vaker op de weg, maar ook op het spoor en op de binnenwateren ongelukken gebeuren, waarbij veel schade ontstaat. Een van de oorzaken is dat de betrokken personen het vervoer van gevaarlijke stoffen niet serieus genoeg nemen, of dat de chauffeurs, machinisten of kapiteins te weinig kennis van zaken of te weinig opleiding hebben. Daardoor wordt een klein ongelukje maar al te vaak een grote ramp. Ik als Oostenrijker herinner mij, net als iedereen waarschijnlijk, nog heel goed de ramp vorig jaar in de tunnel onder de Tauern. Daarbij zijn talrijke slachtoffers gevallen, en het heeft enorme bedragen gekost en maanden geduurd om te herstellen wat tijdens de brand in de tunnel verwoest is. Die herstelwerkzaamheden hebben deze belangrijke verkeersverbinding tussen het noorden en het zuiden van Europa onbruikbaar gemaakt. Dat heeft ertoe geleid dat het verkeer alternatieve routes moest nemen, en dat berokkende duizenden Europese burgers een bijna ondragelijke overlast. In sommige gemeentes in mijn land was de situatie werkelijk niet om uit te houden. Onze reactie op dergelijke rampen moet zijn dat wij voor preventie zorgen. Deze ontwerprichtlijn is een degelijke basis voor een goede opleiding van veiligheidsadviseurs. Op die manier zijn mettertijd deze adviseurs er tenminste als we ze nodig hebben. Om de veiligheid te bevorderen is het natuurlijk niet voldoende het Europese recht aan te passen. We moeten er ook consequent op letten dat onze voorschriften op tijd door de lidstaten in nationaal recht worden omgezet. Nog belangrijker is dat we erop letten dat ze daarna ook worden toegepast. Ik zou niet willen dat we ook op dit gebied achteraf moeten constateren dat de besluiten onvoldoende worden toegepast. Ik zou nog een laatste punt willen noemen. Het is niet genoeg als we nog een gat in het veiligheidsnet dichten. We mogen de ogen niet sluiten voor het feit dat we in Europa nog veel meer moeten doen voor de veiligheid in het verkeer. In dat verband eis ik bovendien - en ik hoop dat de commissaris, die vandaag hier aanwezig is, dat ook zo ziet -, dat de Commissie zo snel mogelijk een schriftelijk voorstel doet voor de verbetering van de veiligheid in tunnels. Zo kunnen we hopelijk verhinderen dat dergelijke rampen in Europa nogmaals plaatsvinden!"@nl2
lpv:translated text
"Κυρία Πρόεδρε, δεν μπορούμε και δεν επιτρέπεται να αποδεχθούμε άπραγοι το γεγονός ότι ακούμε όλο και συχνότερα για ατυχήματα, κατά τα οποία προκαλούνται μεγάλες ζημίες στις οδικές, αλλά και στις σιδηροδρομικές αρτηρίες και τις πλωτές οδούς. Μπορεί να μην είναι η μοναδική αιτία, αλλά ασφαλώς μία από τις αιτίες είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν παίρνουν όσο θα έπρεπε στα σοβαρά τη διαμετακόμιση επικινδύνων εμπορευμάτων, καθώς επίσης και ότι πολύ συχνά, λόγω άγνοιας ή λόγω ελλιπούς κατάρτισης των οδηγών και λοιπών υπευθύνων για τα διάφορα μεταφορικά μέσα, προκαλείται από κάποιο μικρό ατύχημα μια μεγάλη καταστροφή Εγώ, ως Αυστριακός, αλλά και όλοι μας πιστεύω, έχουμε ακόμα ζωντανή στη μνήμη μας την καταστροφή που στοίχισε τη ζωή σε πολλoύς ανθρώπους πέρυσι στη σήραγγα Tauern και όπου στη συνέχεια εκτελούντο επί πολλούς μήνες, έργα ανοικοδόμησης των σημείων της σήραγγας που είχαν καταστραφεί σε αυτήν την πυρκαγιά και με τεράστιες οικονομικές δαπάνες. Η πολύμηνη ανακαίνιση έκοψε στα δύο αυτή τη σημαντική μεταφορική οδό μεταξύ του βόρειου και του νότιου τμήματος της Ευρώπης. Η κίνηση που λόγω των έργων πραγματοποιείτο μέσω παρακαμπτηρίων έκανε πολλές χιλιάδες πολίτες της ΕΕ να φθάσουν στα όρια της υπομονής τους. Σε μεμονωμένες κοινότητες της χώρας μου επικράτησε πραγματική κόλαση. Η απάντησή μας σε παρόμοιες καταστροφές πρέπει να είναι η πρόληψη, και με το παρόν σχέδιο οδηγίας δημιουργούμε μια σημαντική βάση ώστε να υπάρχουν καλά εκπαιδευμένοι υπάλληλοι ασφαλείας, προκειμένου να γίνει έγκαιρα το σωστό. Φυσικά, δεν πρέπει να αρκεστούμε στη δημιουργία ευρωπαϊκού δικαίου για περισσότερη ασφάλεια. Πρέπει επίσης να παρακολουθήσουμε με συνέπεια κατά πόσον οι νομοθετικές ρυθμίσεις μεταφέρονται εμπρόθεσμα στη νομοθεσία των κρατών μελών, και ακόμα σημαντικότερο, να διασφαλίσουμε την εφαρμογή τους. Παρακαλώ πολύ να μην αποκτήσουμε έναν ακόμη τομέα όπου στη συνέχεια θα είμαστε αναγκασμένοι να διαμαρτυρηθούμε για ελλείψεις στην εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων. Θα ήθελα να αναφέρω ένα ακόμη τελευταίο θέμα: δεν πρέπει να αρκεστούμε στην κάλυψη ενός ακόμα κενού στο δίκτυο ασφαλείας και να εθελοτυφλούμε όσον αφορά το γεγονός ότι πρέπει να γίνουν ακόμα πολύ περισσότερα πράγματα στο θέμα της ασφάλειας των μεταφορών στην Ευρώπη. Σε συνάρτηση και με αυτό ζητώ από την παρευρισκόμενη αρμόδια Επίτροπο και την παρακαλώ να υποβληθεί το ταχύτερο δυνατό ένα σχετικό κείμενο, προκειμένου να μεριμνήσουμε και στο μέλλον για περισσότερη ασφάλεια στις μεταφορές μέσα από σήραγγες, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ζήσουμε πλέον σε αυτόν τον βαθμό παρόμοιες καταστροφές στην Ευρώπη!"@el8,8
lpv:translated text
"Fru talman! Vi varken kan eller får finna oss i att allt oftare höra talas om olyckor där stora skador uppstår på våra vägar, men också på järnväg eller inre vattenvägar, inte bara, men också därför att berörda personer inte tar transporten av farligt gods på tillräckligt stort allvar eller därför att okunskap eller bristande utbildning av förarna eller andra ansvariga för de olika kommunikationsmedlen alltför ofta har förvandlat en liten olycka till en stor katastrof. Jag som österrikare, men jag tror att det gäller oss alla, har fortfarande den katastrof i färskt minne som förra året kostade många människor livet i Tauerntunneln, där det tog många månader av ett enormt ekonomiskt pådrag att bygga upp vad som förstördes vid branden. Den månadslånga renoveringen skar av denna viktiga trafikled mellan Europas norra och södra delar. Den omväg för trafiken som detta medförde innebar för många tusen EU-medborgare en påfrestning på gränsen till det uthärdliga. På sina håll i mitt land var det ett rent helsike. Förebyggande åtgärder måste bli vårt svar på dylika katastrofer, och med föreliggande direktivförslag skapar vi en viktig grund för att välutbildade säkerhetsrådgivare skall kunna stå till förfogande för att i tid göra det rätta. Vi får faktiskt inte nöja oss med att skapa en europeisk lag i akt och mening att skapa höjd säkerhet. Vi måste även konsekvent ge akt på att medlemsstaterna genomför våra riktlinjer inom föreskriven tidsram, och ännu viktigare, vi måste ge akt på att de sedan verkligen tillämpas också. Inte ännu ett område där vi i efterhand måste beklaga den bristande verkställigheten, tack. Jag skulle vilja ta upp en sista punkt: Vi får ingalunda nöja oss med att lappa ihop ännu ett hål i säkerhetsnätet och blunda för att det återstår mycket mer att göra på området transportsäkerhet i Europa. Vidare kräver jag och ber närvarande ansvarig kommissionär att så snart som möjligt lägga fram ett dokument som sörjer för bättre säkerhet i framtida tunneltrafik så att vi slipper uppleva fler katastrofer av denna vidd här i Europa!"@sv13
lpv:translated text
"Madam President, we cannot and must not accept the fact that we hear ever more frequently of accidents causing major damage on our roads, but also on our railways and waterways, not solely but at least partly because those involved do not take the transport of dangerous goods seriously enough or because – as a result of ignorance or a lack of training on the part of the drivers or others responsible for the various vehicles – a minor accident has all too often become a major disaster. As an Austrian, I still have a vivid memory, as, I believe, we all do, of the catastrophe which cost so many human lives last year in the Tauern Tunnel, where subsequent work to rebuild the parts of the tunnel which had been destroyed in this fire continued for many months at huge expense. The renovation project, which lasted for months, cut off this important route between the north and south of Europe. The traffic which had to be diverted because of this stretched the patience of many thousands of people in the EU to the limit. In fact, all hell broke loose in some municipalities in my province. Prevention has to be our answer to disasters of this kind and this draft directive is an important step towards well-trained safety advisers being available, so that the right action is taken in good time. All the same, we must not content ourselves with enacting European law to ensure greater safety. We also need to follow this up and make sure that our rules are transposed by the Member States in good time and – even more importantly – we need to ensure that they are also applied afterwards. Please let this not be yet another sector where we subsequently have to lament the lack of enforcement. I should like to address one final point. We must not content ourselves with sealing another hole in the safety net and shutting our eyes to the fact that, where transport safety in Europe is concerned, there is still much more to be done. In this context, I should like to make a request and ask the Commissioner responsible, who is with us here today, to table an appropriate text as soon as possible with a view to continuing to make it safer for traffic to transit tunnels in the future, so that we in Europe do not have to experience any more such disasters on this scale."@lv10
lpv:translated text
"Κυρία Πρόεδρε, δεν μπορούμε και δεν επιτρέπεται να αποδεχθούμε άπραγοι το γεγονός ότι ακούμε όλο και συχνότερα για ατυχήματα, κατά τα οποία προκαλούνται μεγάλες ζημίες στις οδικές, αλλά και στις σιδηροδρομικές αρτηρίες και τις πλωτές οδούς. Μπορεί να μην είναι η μοναδική αιτία, αλλά ασφαλώς μία από τις αιτίες είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν παίρνουν όσο θα έπρεπε στα σοβαρά τη διαμετακόμιση επικινδύνων εμπορευμάτων, καθώς επίσης και ότι πολύ συχνά, λόγω άγνοιας ή λόγω ελλιπούς κατάρτισης των οδηγών και λοιπών υπευθύνων για τα διάφορα μεταφορικά μέσα, προκαλείται από κάποιο μικρό ατύχημα μια μεγάλη καταστροφή Εγώ, ως Αυστριακός, αλλά και όλοι μας πιστεύω, έχουμε ακόμα ζωντανή στη μνήμη μας την καταστροφή που στοίχισε τη ζωή σε πολλoύς ανθρώπους πέρυσι στη σήραγγα Tauern και όπου στη συνέχεια εκτελούντο επί πολλούς μήνες, έργα ανοικοδόμησης των σημείων της σήραγγας που είχαν καταστραφεί σε αυτήν την πυρκαγιά και με τεράστιες οικονομικές δαπάνες. Η πολύμηνη ανακαίνιση έκοψε στα δύο αυτή τη σημαντική μεταφορική οδό μεταξύ του βόρειου και του νότιου τμήματος της Ευρώπης. Η κίνηση που λόγω των έργων πραγματοποιείτο μέσω παρακαμπτηρίων έκανε πολλές χιλιάδες πολίτες της ΕΕ να φθάσουν στα όρια της υπομονής τους. Σε μεμονωμένες κοινότητες της χώρας μου επικράτησε πραγματική κόλαση. Η απάντησή μας σε παρόμοιες καταστροφές πρέπει να είναι η πρόληψη, και με το παρόν σχέδιο οδηγίας δημιουργούμε μια σημαντική βάση ώστε να υπάρχουν καλά εκπαιδευμένοι υπάλληλοι ασφαλείας, προκειμένου να γίνει έγκαιρα το σωστό. Φυσικά, δεν πρέπει να αρκεστούμε στη δημιουργία ευρωπαϊκού δικαίου για περισσότερη ασφάλεια. Πρέπει επίσης να παρακολουθήσουμε με συνέπεια κατά πόσον οι νομοθετικές ρυθμίσεις μεταφέρονται εμπρόθεσμα στη νομοθεσία των κρατών μελών, και ακόμα σημαντικότερο, να διασφαλίσουμε την εφαρμογή τους. Παρακαλώ πολύ να μην αποκτήσουμε έναν ακόμη τομέα όπου στη συνέχεια θα είμαστε αναγκασμένοι να διαμαρτυρηθούμε για ελλείψεις στην εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων. Θα ήθελα να αναφέρω ένα ακόμη τελευταίο θέμα: δεν πρέπει να αρκεστούμε στην κάλυψη ενός ακόμα κενού στο δίκτυο ασφαλείας και να εθελοτυφλούμε όσον αφορά το γεγονός ότι πρέπει να γίνουν ακόμα πολύ περισσότερα πράγματα στο θέμα της ασφάλειας των μεταφορών στην Ευρώπη. Σε συνάρτηση και με αυτό ζητώ από την παρευρισκόμενη αρμόδια Επίτροπο και την παρακαλώ να υποβληθεί το ταχύτερο δυνατό ένα σχετικό κείμενο, προκειμένου να μεριμνήσουμε και στο μέλλον για περισσότερη ασφάλεια στις μεταφορές μέσα από σήραγγες, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ζήσουμε πλέον σε αυτόν τον βαθμό παρόμοιες καταστροφές στην Ευρώπη!"@el8,8
lpv:translated text
"Madam President, we cannot and must not accept the fact that we hear ever more frequently of accidents causing major damage on our roads, but also on our railways and waterways, not solely but at least partly because those involved do not take the transport of dangerous goods seriously enough or because – as a result of ignorance or a lack of training on the part of the drivers or others responsible for the various vehicles – a minor accident has all too often become a major disaster. As an Austrian, I still have a vivid memory, as, I believe, we all do, of the catastrophe which cost so many human lives last year in the Tauern Tunnel, where subsequent work to rebuild the parts of the tunnel which had been destroyed in this fire continued for many months at huge expense. The renovation project, which lasted for months, cut off this important route between the north and south of Europe. The traffic which had to be diverted because of this stretched the patience of many thousands of people in the EU to the limit. In fact, all hell broke loose in some municipalities in my province. Prevention has to be our answer to disasters of this kind and this draft directive is an important step towards well-trained safety advisers being available, so that the right action is taken in good time. All the same, we must not content ourselves with enacting European law to ensure greater safety. We also need to follow this up and make sure that our rules are transposed by the Member States in good time and – even more importantly – we need to ensure that they are also applied afterwards. Please let this not be yet another sector where we subsequently have to lament the lack of enforcement. I should like to address one final point. We must not content ourselves with sealing another hole in the safety net and shutting our eyes to the fact that, where transport safety in Europe is concerned, there is still much more to be done. In this context, I should like to make a request and ask the Commissioner responsible, who is with us here today, to table an appropriate text as soon as possible with a view to continuing to make it safer for traffic to transit tunnels in the future, so that we in Europe do not have to experience any more such disasters on this scale."@en3
lpv:translated text
"(DE) Señora Presidenta, no podemos ni debemos acostumbrarnos a escuchar cada vez con más frecuencia noticias de accidentes en carretera o en el ferrocarril o en las vías navegables en los que se producen grandes daños, no sólo, pero sí también, porque los afectados no toman suficientemente en serio el tránsito de mercancías peligrosas o porque con mucha frecuencia, debido a la ignorancia o a la deficiente preparación de los conductores o de otros responsables de los diversos medios de transporte, de un pequeño accidente se ha seguido una gran catástrofe. Yo como austríaco, pero creo que todos nosotros tenemos aún un vivo recuerdo de la catástrofe que el año pasado costó la vida a numerosas personas en el túnel del Tauern y en el que después hubo que reconstruir durante largos meses y con un gigantesco gasto financiero lo que fue destruido por el incendio en el túnel. Este reacondicionamiento, que duró varios meses, cortó esta importante vía de transporte entre el norte y el sur de Europa. El desvío consiguiente del transporte por esta causa llevó hasta el límite de lo soportable a muchos miles de ciudadanos de la UE. En determinadas localidades de mi país se produjo realmente una situación caótica. La prevención debe ser nuestra respuesta a semejantes catástrofes, y con el presente proyecto de directiva establecemos una base importante para disponer de encargados de la prevención de riesgos, bien formados, para que llegado el momento se haga lo correcto. Naturalmente, no podemos contentarnos con crear Derecho europeo en interés de una mayor seguridad. También hemos de procurar consecuentemente que nuestros objetivos sean incorporados a las legislaciones nacionales por los Estados miembros en los plazos fijados y, aún más importante, hemos de procurar que luego sean llevados a la práctica. Por favor, que éste no sea otro ámbito en el que luego tengamos que lamentar un déficit de ejecución. Quisiera referirme a un último punto: no debemos contentarnos con cerrar otro agujero en la red de la seguridad y a continuación cerrar los ojos ante el hecho de que en materia de seguridad del transporte en Europa queda aún mucho más por hacer. A este respecto quiero reclamar y pedir a la Comisaria competente, que se encuentra aquí, que presente lo antes posible el texto pertinente para mejorar en el futuro la seguridad en los túneles, a fin de que en Europa no tengamos que sufrir catástrofes de tales dimensiones."@es12
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Wir können und dürfen uns nicht damit abfinden, immer häufiger von Unfällen zu hören, bei denen auf der Straße, aber auch auf der Schiene oder auf Wasserwegen große Schäden entstehen, nicht nur, aber auch, weil die Betroffenen den Transit von gefährlichen Gütern nicht ernst genug nehmen oder weil durch Unwissen oder aufgrund mangelnder Ausbildung der Fahrer oder sonstiger Verantwortlicher für die diversen Verkehrsmittel aus einem kleinen Unfall allzu oft eine große Katastrophe geworden ist. Mir als Österreicher, aber ich glaube, uns allen ist noch die Katastrophe in lebendiger Erinnerung, die im vergangenen Jahr im Tauerntunnel zahlreiche Menschenleben gekostet hat und wo anschließend viele Monate lang mit gigantischem finanziellem Aufwand wiederaufgebaut werden mußte, was bei diesem Brand im Tunnel zerstört worden ist. Die monatelange Renovierung hat diesen wichtigen Verkehrsweg zwischen dem Norden und dem Süden Europas abgeschnitten. Der dadurch bewirkte Umwegsverkehr hat viele Tausend EU-Bürger bis an die Grenze des Erträglichen belastet. Es war in einzelnen Gemeinden in meinem Land wirklich die Hölle los. Prävention muß unsere Antwort auf derartige Katastrophen sein, und mit dem vorliegenden Richtlinienentwurf schaffen wir eine wichtige Grundlage dafür, daß gut ausgebildete Sicherheitsbeauftragte zur Verfügung stehen, damit rechtzeitig das Richtige getan wird. Wir dürfen uns freilich nicht damit begnügen, europäisches Recht im Dienste von mehr Sicherheit zu schaffen. Wir müssen auch konsequent darauf achten, daß unsere Vorgaben fristgerecht durch die Mitgliedstaaten umgesetzt werden, und noch wichtiger, wir müssen darauf achten, daß sie anschließend auch angewendet werden. Bitte nicht noch einen weiteren Bereich, in dem wir dann anschließend das Vollzugsdefizit beklagen müssen. Einen letzten Punkt möchte ich noch ansprechen: Wir dürfen uns nicht damit begnügen, eine weitere Lücke im Sicherheitsnetz zu schließen und die Augen davor zu verschließen, daß beim Thema Verkehrssicherheit in Europa noch viel mehr zu tun ist. Ich verlange in diesem Zusammenhang auch und bitte die anwesende zuständige Kommissarin, möglichst bald einen entsprechenden Text vorzulegen, um auch in Zukunft für mehr Sicherheit im Tunnelverkehr zu sorgen, damit wir in Europa solche Katastrophen nicht mehr in diesem Ausmaß erleben müssen!"@de7
lpv:translated text
"Senhora Presidente, não podemos nem devemos conformar-nos com o facto de cada vez mais se ouvir falar de acidentes nas estradas, nos caminhos-de-ferro e nas vias navegáveis, que provocam graves prejuízos, não só, mas também porque os visados não levam suficientemente a sério a questão do trânsito de mercadorias perigosas ou porque, em virtude da ignorância ou de formação insuficiente dos condutores ou outros responsáveis pelos diversos meios de transporte, um pequeno acidente se torna muitas vezes numa grande catástrofe. Não só para mim, como austríaco, mas penso que também para todos estará ainda bem viva na memória a lembrança da catástrofe que aconteceu o ano passado no túnel de Tauern e que custou inúmeras vidas humanas e no qual, posteriormente, durante muitos meses houve que proceder a uma reconstrução de tudo o que havia ficado destruído neste túnel, com um incalculável dispêndio financeiro. A renovação, que durou meses, cortou esta importante via de trânsito entre o norte e o sul da Europa. O trânsito de desvio assim originado levou muitos milhares de cidadãos da UE quase aos limites do tolerável. Em algumas freguesias do meu país o diabo andava verdadeiramente à solta. A prevenção tem de ser a nossa resposta a catástrofes deste tipo e, com o presente projecto de directiva, cria-se uma base importante para que sejam disponibilizados conselheiros de segurança com boa formação de modo a que as medidas certas sejam tomadas atempadamente. Não devemos porém contentar-nos com a criação de uma legislação europeia ao serviço de uma maior segurança. Devemos também assegurar de forma consequente que as nossas disposições sejam transpostas dentro dos prazos pelos Estados-Membros e, o que ainda é mais importante, devemos assegurar que elas sejam, consequentemente, também aplicadas. Por favor, que não haja mais um domínio em que tenhamos posteriormente de vir a lamentar o défice de execução. Gostaria de abordar ainda um último ponto: não podemos contentar-nos com o colmatar de mais uma lacuna na rede de segurança e fechar os olhos para o facto de haver ainda muito mais a fazer quanto à questão da segurança dos transportes na Europa. Neste contexto, exijo ainda e solicito à Comissária responsável aqui presente que apresente o mais rapidamente possível um documento relativo a esta matéria, com vista a zelar também futuramente por mais segurança na circulação nos túneis, para que nunca mais venhamos a ter de assistir na Europa a uma catástrofe destas dimensões!"@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Signora Presidente, non possiamo e non dobbiamo rassegnarci al continuo aumento degli incidenti che si verificano nel trasporto su strada, per ferrovia e sulle vie navigabili con gravi danni, dovuti non solo ma anche al fatto che il personale addetto non si occupa con sufficiente coscienziosità del trasporto delle merci pericolose; accade inoltre che, per ignoranza o insufficiente preparazione dei conducenti o di altri addetti ai vari mezzi di trasporto, un piccolo incidente si trasformi in una sciagura di grandi proporzioni. Essendo austriaco mi è rimasta impressa vivamente nella memoria - ma credo lo stesso valga per tutti noi - la sciagura del nei monti Tauri che è costata la vita a tante persone e in cui solo dopo molti mesi e con un enorme sforzo finanziario si è potuto ricostruire quanto era andato distrutto all'interno del tunnel a causa dell'incendio. I lavori di ricostruzione, durati mesi, hanno provocato l’interruzione del transito in questa importante arteria di comunicazione fra il nord e il sud dell'Europa. La deviazione del traffico resasi necessaria ha causato disagi ai limiti della tollerabilità a migliaia di cittadini dell'Unione europea. Per alcuni comuni del mio paese la situazione è stata veramente infernale. La nostra risposta a incidenti di questo genere deve essere la prevenzione e il progetto di direttiva oggi in discussione rappresenta un importante presupposto per assicurare un'adeguata formazione ai consulenti per la sicurezza, affinché si intervenga nel modo e nel momento opportuno. Certamente non possiamo accontentarci di creare una normativa europea volta a elevare il grado di sicurezza. Dobbiamo anche assicurarci che le norme introdotte vengano recepite puntualmente dagli Stati membri e, ancor più, che esse vengano infine applicate. Evitiamo, per favore, che si aggiunga un ulteriore ambito in cui si finisca con il dover denunciare le carenze nell'applicazione. Vorrei infine soffermarmi su un ultimo punto. Non dobbiamo accontentarci di colmare un'altra lacuna nella rete di sicurezza, chiudendo gli occhi sul fatto che resta da fare molto di più in materia di sicurezza nel settore dei trasporti in Europa. A tale proposito chiedo alla signora Commissario competente, e qui presente, di presentare al più presto una proposta in merito, affinché in futuro si possa garantire maggiore sicurezza nei trasporti in galleria per non dover più assistere in Europa a sciagure di tale gravità!"@it9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Madame la Présidente, nous ne pouvons pas - nous n'avons pas le droit - de nous résigner à entendre parler de plus en plus souvent d'accidents qui provoquent, sur les routes, les voies ferrées et navigables, des dégâts importants également imputables au fait que les personnes concernées ne prennent pas assez au sérieux le transport de marchandises dangereuses ou que par ignorance ou par manque de formation du chauffeur ou de la personne responsable des divers moyens de transport, il arrive trop souvent qu'un accident bénin tourne à la catastrophe. En tant qu'Autrichien - mais je pense qu'il en est de même pour nous tous -, j'ai encore un souvenir vivace de la catastrophe qui, l'année dernière, a coûté de nombreuses vies dans le tunnel du Tauern et imposé par la suite, pendant de nombreux mois, des travaux de reconstruction des destructions provoquées par cet incendie, travaux dont l'impact financier a été gigantesque. Cette rénovation, qui s'est étendue sur plusieurs mois, a coupé cette importante voie de communication entre le nord et le sud de l'Europe. Le trafic de détournement qui en a résulté a accablé des milliers de citoyens de l'UE jusqu'aux limites du supportable. Dans certaines communes de mon pays, c'était vraiment l'enfer. Notre réponse à de telles catastrophes doit être la prévention et le projet de directive qui nous est soumis nous permet de créer une base importante en vue de disposer de responsables bien formés en matière de sécurité et, dans le même temps, de faire ce qui doit être fait. Nous ne devrions vraiment pas nous contenter de faire évoluer le droit européen vers une plus grande sécurité. Nous devons également veiller, de manière conséquente, à ce que les États membres respectent les délais de mise en œuvre de nos projets et, chose plus importante encore, nous devons veiller à ce que par la suite, ces projets soient appliqués. Je vous en prie : que ce ne soit pas un domaine de plus dans lequel nous devrons ensuite déplorer le déficit de mise en œuvre. Je voudrais encore aborder un dernier point : nous ne pouvons pas nous contenter de combler une des carences du réseau de sécurité et ignorer qu'en matière de sécurité des transports, il y a encore énormément à faire. À cet égard, j'invite et je prie la commissaire responsable, présente parmi nous, de nous présenter dès que possible un texte de nature à augmenter à l'avenir la sécurité dans les tunnels afin qu'en Europe, nous ne devions plus faire face à des catastrophes d'une telle ampleur."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000117.3.1-047"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph