Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-10-05-Speech-2-249"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991005.10.2-249"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"If I may say so to the honourable Member who in the course of his distinguished career has gained much more experience of this issue I imagine than almost anyone else in this Chamber, there seem to me to be three stages to our assistance. Firstly there is the immediate humanitarian assistance which is essential, not least given the systematic trashing of infrastructure and transport by the militias in East Timor. Secondly – and this is immensely important and I discussed it at the UN with the Secretary-General and the deputy Secretary-General – there is the question of funding civil administration in the short and medium-term. There has not been any indigenous civil administration in East Timor for as long as anybody can remember. It is going to be costly to run services in East Timor. That is why I mentioned as I did contributions to UNAMET. I hope that we will be able to help there and I hope that Member States will be able to help as Portugal has already indicated it will. Thirdly, there is the question of longer term development assistance and longer term reconstruction help. We are discussing that with the World Bank. There was a donors’ meeting on 29 September. There is going to be a subsequent mission to look at what is required. I want to see that we do what is best for East Timor, not just pluck figures out of the air. I can assure the honourable Member that is not a way of excusing ourselves from the obligations we have to that part of the world, to that soon-to-be country. For years every foreign minister from Europe and North America who has been to Indonesia has had a speaking note about East Timor. Now there is an obligation on us to put our money where our mouths have been all those years. I hope that we will do it in a way which is sensible and effective and focused and targeted on real needs."@en3
lpv:translated text
"Der forekommer mig, om jeg så må sige til det ærede medlem, der i løbet af sin fornemme karriere har høstet mange flere erfaringer om dette spørgsmål end nogen anden her i salen, kan jeg forestille mig, at være tre stadier i vores bistand. For det første er der den øjeblikkelige humanitære bistand, som er væsentlig ikke mindst som følge af de halvmilitære styrkers systematiske ødelæggelse af infrastrukturer og transport i Østtimor. For det andet - og dette er umådeligt vigtigt, og jeg drøftede det i FN med generalsekretæren og vice-generalsekretæren - er der et spørgsmål om finansiering af den civile administration på kort og mellemlangt sigt. Der har ikke i mands minde været nogen indfødt civiladministration i Østtimor. Det vil blive dyrt at etablere og drive tjenestegrene i Østtimor. Det var derfor, jeg nævnte bidrag til UNAMET. Jeg håber, at vi vil være i stand til at yde hjælp dér, og jeg håber, at medlemsstaterne vil være i stand til at hjælpe, som Portugal allerede har angivet, at det vil. For det tredje er der spørgsmålet om udviklingsbistand og genopbygningsbistand på længere sigt. Det er vi i gang med at drøfte med Verdensbanken. Der var et donormøde den 29. september. Der vil efterfølgende blive tale om en delegationsrejse for at se, hvad der er behov for. Jeg ser gerne, at vi gør det, der er bedst for Østtimor, og ikke blot plukker tal ud af luften. Jeg kan forsikre det ærede medlem om, at det ikke er en måde at forsøge at komme uden om de forpligtelser på, som vi har over for den del af verden og dette område, der snart bliver et land. Alle udenrigsministre fra Europa og Nordamerika, der har besøgt Indonesien, har i årevis talt om Østtimor. Nu påligger der os en forpligtelse til at lade pengene følge alle de ord, vi har udtalt i alle disse år. Jeg håber, at vi vil gøre det på en måde, som er fornuftig og effektiv og fokuseret og orienteret mod reelle behov."@da1
"Wenn ich dem Herrn Abgeordneten, der in seiner Laufbahn wohl mehr Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt als irgend ein anderes Mitglied dieses Hauses, meine Sicht erläutern darf, so wird unsere Unterstützung in drei Phasen ablaufen. Da ist zum ersten die unmittelbare humanitäre Unterstützung, die nicht zuletzt aufgrund der systematischen Zerstörung der Infrastruktur und des Verkehrswesens durch die Milizen in Ost-Timor besonders wichtig ist. Zweitens muß die Zivilverwaltung kurz- und mittelfristig finanziell unterstützt werden – dies ist von enormer Bedeutung, und ich habe diesen Punkt bereits mit dem UNO-Generalsekretär und dessen Stellvertreterin besprochen. In Ost­Timor hat es eine mit Einheimischen besetzte Zivilverwaltung seit ewiger Zeit nicht mehr gegeben. Der Aufbau einer Verwaltung in Ost­Timor wird große finanzielle Anstrengungen erfordern. Aus diesem Grund habe ich den Beitrag zur UNAMET erwähnt. Ich hoffe, daß wir dort helfen können und würde es begrüßen, wenn die Mitgliedstaaten ebenfalls Hilfe leisten könnten; Portugal hat dies bereits angekündigt. Drittens muß langfristige Entwicklungs- und Wiederaufbauhilfe geleistet werden. Wir führen darüber derzeit Gespräche mit der Weltbank. Am 29. September fand eine Sitzung der Geber statt. Nun soll vor Ort geprüft werden, welche Maßnahmen notwendig sind. Ich möchte, daß wir das Beste für Ost-Timor tun und nicht nur mit Zahlen jonglieren. Ich kann dem Herrn Abgeordneten versichern, daß wir uns damit nicht der Verpflichtung entziehen wollen, die wir diesem Teil der Welt, diesem zukünftigen Staat, gegenüber haben. Seit Jahren hat jeder europäische und jeder amerikanische Außenminister bei Besuchen in Indonesien die Ost-Timor-Frage angesprochen. Nun müssen wir unseren Worten Taten folgen lassen und finanzielle Unterstützung leisten. Ich hoffe, wir können dies auf sinnvolle und wirksame Weise tun und werden uns auf die Dinge konzentrieren, die wirklich gebraucht werden."@de7
"Επιτρέψτε μου να πω στον αξιότιμο βουλευτή, ο οποίος κατά τη διάρκεια της λαμπρής σταδιοδρομίας του έχει αποκτήσει, φαντάζομαι, πολύ μεγαλύτερη πείρα σε αυτό το θέμα από όλους σχεδόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πως υπάρχουν κατά τη γνώμη μου τρία στάδια στη βοήθειά μας. Κατ’ αρχάς είναι απαραίτητη η άμεση ανθρωπιστική βοήθεια, κυρίως λόγω της συστηματικής καταστροφής της υποδομής και των μεταφορών από τις παραστρατιωτικές ομάδες στο Ανατολικό Τιμόρ. Δεύτερον – κάτι εξαιρετικά σημαντικό το οποίο συζήτησα με τον Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών – τίθεται το θέμα της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης της πολιτικής διοίκησης. Όσο μπορεί κανείς να θυμηθεί, ουδέποτε υπήρξε γνήσια πολιτική διοίκηση στο Ανατολικό Τιμόρ. Θα είναι δαπανηρή η λειτουργία υπηρεσιών στο Ανατολικό Τιμόρ. Γι’ αυτό και αναφέρθηκα στις συνδρομές στο UNAMET. Ελπίζω πως θα είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε σε αυτόν τον τομέα και ελπίζω τα κράτη μέλη να μπορέσουν να βοηθήσουν, όπως δήλωσε ήδη η Πορτογαλία πως θα πράξει. Τρίτον, τίθεται το θέμα της πιο μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής βοήθειας και της πιο μακροπρόθεσμης βοήθειας για την ανοικοδόμηση, το οποίο συζητάμε με την Παγκόσμια Τράπεζα. Στις 29 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη χορηγών και θα επακολουθήσει εξέταση των αναγκών. Θέλω να δω να κάνουμε το καλύτερο για το Ανατολικό Τιμόρ αντί απλά να αμολάμε τυχαία νούμερα. Μπορώ να βεβαιώσω τον αξιότιμο βουλευτή πως δεν απαλλάσσουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο τον εαυτό μας από τις υποχρεώσεις που έχουμε σε αυτό το μέρος του κόσμου, που δεν θα αργήσει να γίνει κράτος. Χρόνια ολόκληρα όλοι οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής που επισκέπτονταν την Ινδονησία επεσήμαιναν στις ομιλίες τους το θέμα του Ανατολικού Τιμόρ. Σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να διαθέσουμε τα χρήματά μας σε αυτό για το οποίο μιλούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Ελπίζω να το πράξουμε με λογικό και αποτελεσματικό τρόπο, επικεντρώνοντας τη δράση μας και στοχεύοντας στις πραγματικές ανάγκες."@el8
". – (EN) Si se me permite decirlo así a su señoría, que a lo largo de su distinguida carrera ha acumulado mucha mayor experiencia sobre esta cuestión que -me imagino- que ningún otro diputado a esta Asamblea, parece haber tres fases para nuestra asistencia. En primer lugar, la asistencia humanitaria inmediata, que es esencial, dado el destrozo sistemático de infraestructuras y transportes por parte de las milicias en Timor Oriental. En segundo lugar -y esto reviste una importancia inmensa y lo examiné en las Naciones Unidas con el Secretario General y el Secretario General Adjunto-, la cuestión de la financiación de la administración civil a corto y medio plazo. No ha habido una administración civil autóctona en Timor Oriental desde tiempos inmemoriales. Va a ser costoso organizar los servicios en Timor Oriental. Por eso he mencionado las contribuciones a UNAMET. Espero que podamos ayudar a ese respecto y espero que los Estados miembros puedan ayudar, como Portugal ha indicado ya que hará. En tercer lugar, la asistencia para el desarrollo a largo plazo y la ayuda para la reconstrucción a largo plazo. Estamos examinándolo con el Banco Mundial. El 29 de septiembre se celebró una reunión de donantes. Va a haber una misión posterior para ver lo que se necesita. Quiero que hagamos lo más idóneo para Timor Oriental y no nos limitemos a lanzar cifras al aire. Puedo asegurar a su señoría que no es una forma de excusarnos de las obligaciones que tenemos con esa parte del mundo, que pronto será un país. Durante años, todos los Ministros de Asuntos Exteriores de Europa y de Norteamérica que han estado en Indonesia han hablado de Timor Oriental. Ahora tenemos la obligación de demostrar con fondos lo que hemos ido predicando durante todos estos años. Espero que lo hagamos de un modo sensato, eficaz y centrado en las necesidades reales."@es12
". Jos saan sanoa näin arvoisalle parlamentin jäsenelle, joka on ansioituneen uransa aikana saanut paljon enemmän kokemusta tässä asiassa kuin uskoakseni kukaan muu tässä istuntosalissa, mielestäni ohjelmamme on kolmivaiheinen. Ensiksikin on välitön humanitaarinen apu, joka on erittäin tärkeä, varsinkin kun ottaa huomioon sen, että miliisit ovat järjestelmällisesti tuhonneet infrastruktuurit ja kulkuneuvot Itä-Timorissa. Toiseksi – tämä on äärimmäisen tärkeää, ja keskustelin tästä YK:ssa pääsihteerin ja varapääsihteerin kanssa – on olemassa kysymys siviilihallinnon perustamisesta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Itä-Timorissa ei ole ollut syntyperäisten ihmisten muodostamaa siviilihallintoa niin kauan kuin kukaan muistaa. Sen tähden mainitsin UNAMET-ohjelmalle myönnettävät lahjoitukset. Toivon, että kykenemme olemaan siellä avuksi, ja toivon, että jäsenvaltiot kykenevät olemaan avuksi Portugalin tavoin, joka on jo ilmoittanut tekevänsä niin. Kolmantena on kysymys pitkän aikavälin kehitysavusta ja pitkän aikavälin jälleenrakentamisavusta. Keskustelemme siitä parhaillaan Maailmanpankin kanssa. 29. syyskuuta järjestettiin lahjoittajien tapaaminen, ja sitä seuraa tehtävä, jossa tarkastellaan, mikä on tarpeen. Haluan huolehtia siitä, että teemme sen, mikä on parasta Itä-Timorille, emmekä vain lausu tyhjiä sanoja. Voin vakuuttaa arvoisalle parlamentin jäsenelle, että se ei ole tapa vapautua niistä velvoitteista, joita meillä on tuota maailmanosaa kohtaan, tuota pian itsenäistä maata kohtaan. Vuosien ajan jokaisella Euroopan ja Pohjois-Amerikan ulkoministerillä, joka on vieraillut Indonesiassa, on ollut sanottavaa Itä-Timorista. Nyt meillä on velvollisuus antaa rahaa sinne, mistä olemme puhuneet paljon kaikkien näiden vuosien aikana. Minä toivon meidän toteuttavan sen tavalla, joka on järkevä ja tehokas, sekä keskittynyt ja kohdistunut todellisiin tarpeisiin."@fi5
"Permettez-moi de dire à l'honorable parlementaire, qui, au cours de sa carrière distinguée a acquis beaucoup plus d'expérience en la matière que n'importe qui au sein de cette Assemblée, que notre aide se répartit, me semble-t-il, en trois étapes. Premièrement, l'aide humanitaire immédiate qui s'avère essentielle, notamment en raison de la destruction systématique des infrastructures et des transports opérées par les milices au Timor-Oriental. Deuxièmement - et cela revêt une importance immense, j'en ai discuté aux Nations unies avec le secrétaire général et le secrétaire général adjoint - il faut aborder la question du financement de l'administration civile pour le court et le long terme. Aussi loin que l'on puisse remonter, personne ne se souvient de l'existence d'une administration civile locale. Le fonctionnement des services au Timor-Oriental coûtera très cher. C'est la raison pour laquelle j'ai mentionné les contributions à l'Unamet. J'espère que nous serons en mesure, ainsi que les États membres, d'apporter notre aide, comme le Portugal a déjà déclaré qu'il le ferait. Troisièmement, le soutien au développement à long terme et l'aide à la reconstruction à long terme. Nous en discutons actuellement avec la Banque mondiale. Une réunion des donateurs a eu lieu le 29 septembre à la suite de laquelle une mission sera établie en vue d'examiner le montant des fonds nécessaires. Je veux que nous fassions ce qu'il y a de mieux pour le Timor-Oriental et pas seulement jongler avec des chiffres. Je peux garantir à l'honorable parlementaire que ce n'est pas une manière de nous dégager de nos obligations vis-à-vis de cette partie du monde et de ce futur pays. Pendant des années, tous les ministres des Affaires étrangères d'Europe et d'Amérique du Nord s'étant rendu en Indonésie ont dû rédiger une note pour le dossier concernant le Timor-Oriental. Aujourd'hui, nous devons concrétiser les discours que nous avons tenus toutes ces années par le biais des fonds alloués. J'espère que nous le ferons d'une manière judicieuse et efficace et que nous nous concentrerons sur les besoins réels."@fr6
"Se posso, direi all’onorevole parlamentare, che nel corso della sua insigne carriera ha certamente fatto molta più esperienza di chiunque altro in questi problemi, che a mio avviso la nostra assistenza può dividersi in tre livelli. In primo luogo c’è l’assistenza umanitaria immediata, che è fondamentale date le distruzioni sistematiche delle infrastrutture e dei trasporti di Timor Est da parte delle milizie. Un secondo punto estremamente importante, di cui ho discusso alle NU con il Segretario generale e il Vicesegretario generale, è il problema del finanziamento dell’amministrazione civile nel breve e medio termine. A memoria d’uomo non si ricorda un’amministrazione civile indigena a Timor Est. La gestione dei servizi sarà costosa e per questa ragione ho parlato dei contributi all’UNAMET. Spero che riusciremo a essere d’aiuto e che a loro volta gli Stati membri siano in grado di dare il loro appoggio analogamente a quanto ha appena annunciato il Portogallo. Terzo, c’è la questione dell’assistenza allo sviluppo e dell’aiuto alla ricostruzione a più lungo termine. Questo aspetto è in discussione con la Banca mondiale. Il 29 settembre si è tenuta una riunione dei donatori e si farà una missione per prendere atto delle esigenze. Vorrei che per Timor Est si operasse nel modo migliore possibile evitando di limitarsi a citare cifre a vanvera. Posso assicurare l’onorevole parlamentare che non si tratta di un pretesto per sottrarci agli obblighi che ci incombono nei confronti di quella parte del mondo, di quello che ben presto sarà un paese. Per anni, ogni Ministro degli esteri europeo o nordamericano che si recava in Indonesia ha speso parole a favore di Timor Est. Ora abbiamo il dovere di stanziare denaro ad appoggio delle parole che per anni abbiamo pronunciato. Spero che ciò avvenga in modo sensato ed efficace con un occhio attento alle esigenze reali."@it9
"If I may say so to the honourable Member who in the course of his distinguished career has gained much more experience of this issue I imagine than almost anyone else in this Chamber, there seem to me to be three stages to our assistance. Firstly there is the immediate humanitarian assistance which is essential, not least given the systematic trashing of infrastructure and transport by the militias in East Timor. Secondly – and this is immensely important and I discussed it at the UN with the Secretary-General and the deputy Secretary-General – there is the question of funding civil administration in the short and medium-term. There has not been any indigenous civil administration in East Timor for as long as anybody can remember. It is going to be costly to run services in East Timor. That is why I mentioned as I did contributions to UNAMET. I hope that we will be able to help there and I hope that Member States will be able to help as Portugal has already indicated it will. Thirdly, there is the question of longer term development assistance and longer term reconstruction help. We are discussing that with the World Bank. There was a donors’ meeting on 29 September. There is going to be a subsequent mission to look at what is required. I want to see that we do what is best for East Timor, not just pluck figures out of the air. I can assure the honourable Member that is not a way of excusing ourselves from the obligations we have to that part of the world, to that soon-to-be country. For years every foreign minister from Europe and North America who has been to Indonesia has had a speaking note about East Timor. Now there is an obligation on us to put our money where our mouths have been all those years. I hope that we will do it in a way which is sensible and effective and focused and targeted on real needs."@lv10
"Ik zou mijnheer Soares willen zeggen - en er is denk ik bijna niemand in dit Parlement die kan tippen aan de enorme ervaring die hij in de loop van zijn schitterende carrière heeft opgedaan in deze kwestie - dat onze hulpverlening volgens mij bestaat uit drie fasen. Ten eerste is er de humanitaire noodhulp, die van essentieel belang is, niet in de laatste plaats wegens de systematische vernieling van de infrastructuur en de vervoermiddelen door milities in Oost-Timor. Ten tweede - dit is buitengewoon belangrijk en ik heb het besproken met de secretaris-generaal en de adjunct-secretaris-generaal van de VN - is er de kwestie van de financiële ondersteuning van het burgerbestuur op korte en middellange termijn. Er is al sinds jaar en dag geen autochtoon burgerbestuur in Oost-Timor. Het zal een flinke duit kosten om de administratie te runnen in Oost-Timor. Dit is de reden waarom ik heb gesproken over bijdragen aan UNAMET. Ik hoop dat we op dit punt kunnen helpen en ik hoop dat ook de lidstaten kunnen helpen. Portugal heeft al te kennen gegeven dit te zullen doen. Ten derde is er de ontwikkelingshulp en de steun voor wederopbouw op lange termijn. We zijn dit aan het bespreken met de Wereldbank. Er was een donorenvergadering op 29 september. Vervolgens zal er een missie naar Oost-Timor gaan om te onderzoeken wat de behoeften zijn. Het gaat er mij om dat we doen wat het beste is voor Oost-Timor, en niet enkel cijfers tevoorschijn toveren. Ik kan het geachte lid verzekeren dat dit geen excuus is, om onszelf te ontslaan van de verplichtingen die we tegenover dit deel van de wereld, tegenover dit land in wording hebben. Jarenlang had iedere minister van Buitenlandse Zaken uit Europa en Noord-Amerika die naar Indonesië ging, een briefje op zak met enkele opmerkingen over Oost-Timor. Nu hebben wij de verplichting om geld te geven aan de zaak die we jarenlang hebben bepleit. Ik hoop dat we dit zullen doen op een manier die zinvol en doeltreffend is en gericht is op de ware behoeften."@nl2
"Se é que me é permitido dizer isto ao Senhor Deputado, que ao longo da sua distinta carreira adquiriu muito mais experiência neste assunto, imagino, do que praticamente qualquer pessoa neste hemiciclo, penso que existem três fases na nossa assistência. Em primeiro lugar existe a assistência humanitária imediata que é essencial, ainda mais devido à sistemática destruição de infra-estruturas e dos transportes pelas milícias em Timor Leste. Em segundo lugar - isto é extremamente importante e discuti o assunto nas Nações Unidas com o Secretário Geral e o Secretário Geral adjunto - existe a questão do financiamento para a administração a curto e a médio prazo. Que nos lembremos, não existe qualquer administração civil local em Timor Leste. Essa a razão por que mencionei como o fiz as contribuições para a UNAMET. Espero que tenhamos a capacidade de prestar uma ajuda no local e espero que, à semelhança de Portugal, que já anunciou que o faria, os demais Estados-Membros possam ajudar. Em terceiro lugar, existe a questão da assistência ao desenvolvimento e a ajuda à reconstrução a longo prazo. Estamos a debater essa questão com o Banco Mundial. Realizou-se uma reunião de dadores no dia 29 de Setembro e terá lugar uma missão subsequente no sentido de avaliar as necessidades. Gostaria de certificar-me de que fazemos o melhor por Timor Leste e não apenas aventar hipotéticos valores. Posso assegurar-lhe, Senhor Deputado, que isto não é uma forma de nos escusarmos das obrigações que temos para com essa parte do mundo, para com essa região que em breve será um país. Durante anos todos os Ministros dos Negócios Estrangeiros da Europa e da América do Norte que estiveram na Indonésia mencionaram Timor Leste. Agora, temos a obrigação de colocar o nosso dinheiro onde sempre estiveram as nossas palavras durante estes anos. Espero que possamos fazê-lo de forma sensata e eficaz e orientada e destinada para as necessidades reais."@pt11
"Låt mig säga till ledamoten som under sin lysande karriär erhållit mycket mer erfarenhet i denna fråga än – föreställer jag mig – nästan någon annan i denna kammare, att jag bedömer att vårt bistånd sker i tre steg. För det första har vi det omedelbara humanitära biståndet, som är nödvändigt, inte minst på grund av det systematiska förstörandet av infrastruktur och transporter av milisen i Östtimor. För det andra – och detta är oerhört viktigt och jag diskuterade det i FN med generalsekreteraren och vice generalsekreteraren – har vi frågan om finansiering av den civila förvaltningen på kort och medelfristig sikt. Det har inte funnits någon inhemsk civil förvaltning i Östtimor så länge någon kan minnas. Det kommer att bli kostsamt att driva förvaltningen i landet. Detta är skälet till att jag nämnde bidragen till UNAMET på det sätt jag gjorde. Jag hoppas att vi får möjlighet att hjälpa till där och jag hoppas att medlemsstaterna får möjlighet att hjälpa till, just som Portugal har visat att man kommer att göra. För det tredje har vi frågan om utvecklingsbistånd på längre sikt och hjälp till återuppbyggnad på längre sikt. Vi håller på att diskutera detta med Världsbanken. Det hölls ett sammanträde mellan biståndsgivarna den 29 september. Det kommer att ske ett besök av en delegation för att undersöka vad som krävs. Jag vill att vi gör det som är bäst för Östtimor och inte bara slänger ut siffror ur tomma luften. Jag kan försäkra ledamoten om att detta inte är ett sätt att komma undan de åtaganden vi har gentemot den delen av världen, gentemot denna stat i vardande. Under åratal har varje utrikesminister från Europa och Nordamerika som besökt Indonesien haft något att säga om Östtimor. Vi har nu en skyldighet att hålla vad vi lovat under alla dessa år. Jag hoppas att vi kan göra det på ett sätt som är förnuftigt och effektivt, och fokuserat och inriktat på verkliga behov."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Patten,"8,10,3,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph