Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-07-22-Speech-4-020"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19990722.2.4-020"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, chers collègues, l'Europe connaît, depuis quelques années déjà, une succession de scandales alimentaires: nous avons eu la «vache folle»; nous nous interrogeons sur les OGM et leur étiquetage; nous connaissons aujourd'hui le problème des farines animales contenant de la dioxine; nous voyons des boissons bien connues retirées de la vente parce qu'elles causent des problèmes... On se demande quel sera le prochain scandale: celui que nous connaîtrons demain. Il ne faut certes pas céder à un vent de panique, mais il est naturel de s'interroger aujourd'hui sur la qualité des produits que nous consommons. La préoccupation relative à la sécurité alimentaire est une préoccupation malheureusement trop récente en Europe, puisqu'elle a été révélée par la crise de la vache folle. Nous sommes tous concernés, qu'il s'agisse des consommateurs, ou des producteurs, des producteurs industriels ou des agriculteurs. Nous sommes tous concernés parce que nous avons le souci de la santé publique et que celui-ci nous motive. Mais nous ressentons aussi une très grande inquiétude à la fois pour les agriculteurs, qui sont directement concernés et montrés du doigt, et pour l'industrie agro-alimentaire dans son ensemble. Tous ne cessent de prendre des coups. Ces scandales leur font du tort alors qu'il y a néanmoins, parmi les producteurs et les agriculteurs, des personnes particulièrement sérieuses qui font tout pour que leur production soit irréprochable. Nous ne devons pas sanctionner toute une profession parce qu'il y a, en son sein, des personnes qui, elles, ne sont pas suffisamment sérieuses. Que faut-il faire? Il faut recréer les conditions propres à rendre confiance au consommateur européen. Il faut donc renforcer les mécanismes européens d'alerte rapide. Il faut que les États membres acceptent de bon gré les contrôles sanitaires. Il ne faut pas que les États membres aient le sentiment d'être montrés du doigt lorsqu'on leur demande ces contrôles. Il faut que tout le monde joue le jeu. C'est l'intérêt de tous, parce que nous avons ce grand marché unique. C'est une condition essentielle du fonctionnement du marché. À défaut, les consommateurs boycotteront les produits, et nous nous retrouverons dans une situation économique particulièrement difficile pour la plupart. Il faut donc plus de transparence de la part des États membres et du Conseil. Il faut un soutien aux producteurs de qualité respectueux de l'environnement. Il faut effectivement avoir le courage de réformer en profondeur la politique agricole, afin que nos consommateurs aient de nouveau envie de consommer nos produits. Il faut assurer la vigilance et le suivi de la traçabilité et de l'étiquetage. Il faut être particulièrement ferme face aux discussions de l'OMC. Il faut tout simplement marquer un coup d'arrêt à des pratiques inacceptables."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"(FR) Hr. formand, kære kolleger, Europa har nu i nogle år oplevet en række fødevareskandaler. Vi havde kogalskaben, vi satte spørgsmål ved GMO og mærkning i forbindelse hermed, og vi ser i dag problemet med dyremel, der indeholder dioxin, vi ser velkendte drikkevarer, der trækkes tilbage, fordi de skaber problemer. Man kan spørge sig selv hvad mon den næste skandale bliver, hvilke skandaler vil vi se i fremtiden? Det er sandt, at vi ikke må blive grebet af panik, men det er naturligt at stille spørgsmål vedrørende kvaliteten af de produkter, vi indtager. Bekymring for fødevaresikkerheden er desværre et meget nyt begreb i Europa, eftersom den opstod med kogalskabskrisen. Vi er alle bekymrede, hvad enten det drejer sig om forbrugere, producenter, industriproducenter eller landmændene. Vi er alle bekymrede, fordi vi interesserer os for folkesundheden, og det er denne interesse, der motiverer os. Men vi er også meget bekymrede både for landmændene, som er direkte berørte og på anklagebænken, og for hele fødevareindustrien. Alle bliver ramt igen og igen. Disse skandaler skader dem, men ikke desto mindre er der blandt producenterne og landmændene mange, der er yderst seriøse, og som gør alt for, at deres produktion er ubeklagelig. Vi må ikke straffe et helt erhverv, fordi der findes nogle, der ikke er seriøse nok. Hvad kan vi gøre ved det? Vi må genskabe rigtige betingelser for at give den europæiske forbruger tilliden tilbage. Vi må altså styrke de europæiske alarmmekanismer. Det er nødvendigt, at medlemsstaterne accepterer sundhedskontrollerne. Det nytter ikke, at medlemsstaterne føler, at man peger fingre af dem, når man ønsker en kontrol. Alle må deltage. Det er i alles interesse, fordi vi har dette store indre marked. Det er en væsentlig betingelse for markedets funktion. Hvis dette ikke sker, vil forbrugerne boykotte produkterne, og størstedelen af os vil befinde os i en meget vanskelig økonomisk situation. Derfor er der brug for større gennemsigtighed fra medlemsstaternes og Rådets side. Der er brug for en støtte til de producenter, der fremstiller kvalitetsprodukter i respekt for miljøet. Vi må således finde mod til at gennemføre en gennemgribende ændring af landbrugspolitikken, således at vores forbrugere på ny får lyst til at købe vores produkter. Det er nødvendigt at garantere årvågenheden og kontrollen i forbindelse med sporbarhed og mærkning. Vi må stå fast i diskussionerne i WTO. Vi må simpelthen markere et fuldt stop for en uacceptabel praksis."@da1
"(FR) Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Europa wird schon seit einigen Jahren von einer Reihe von Lebensmittelskandalen heimgesucht: Wir sahen uns mit dem ?Rinderwahnsinn“ konfrontiert; wir untersuchten die Frage der GVO und der entsprechenden Kennzeichnung. Heute nun wissen wir vom Problem dioxinhaltiger Tiermehle; wir erleben, wie wohlbekannte Getränke vom Markt genommen werden, weil sie Probleme verursachen... Man fragt sich, worin wohl der nächste Skandal bestehen wird, von dem wir morgen erfahren. Auch wenn man gewiß nicht gleich in Panik verfallen sollte, liegt es doch auf der Hand, daß man sich heutzutage fragt, wie es wohl um die Qualität der von uns konsumierten Lebensmittel bestellt ist. Bedenken in bezug auf die Lebensmittelsicherheit sind in Europa leider erst vor kurzer Zeit im Zusammenhang mit der BSE-Krise aufgekommen. Das geht uns alle an, ganz egal, ob es sich um die Verbraucher oder die Erzeuger handelt, industrielle Erzeuger oder Landwirte. Es geht uns deshalb alle an, weil wir uns Sorgen um die Volksgesundheit machen, das ist es, was uns motiviert. Zugleich sind wir sind aber auch sehr besorgt um die Landwirte, die direkt betroffen sind, und auf die man mit dem Finger zeigt, sowie um die Agrar- und Ernährungsindustrie insgesamt. Sie alle trifft ein Schlag nach dem anderen. Mit diesen Skandalen wird ihnen Unrecht getan, denn es gibt nichtsdestoweniger unter den Erzeugern und Landwirten besonders seriöse Menschen, die alles dafür tun, um eine einwandfreie Erzeugung sicherzustellen. Wir dürfen nicht einen ganzen Berufsstand dafür bestrafen, daß einige seiner Mitglieder nicht seriös genug sind. Was ist zu tun? Es gilt, die entsprechenden Bedingungen wiederherzustellen, damit die europäischen Verbraucher erneut Vertrauen fassen können. Deshalb müssen die europäischen Frühwarnsysteme verbessert werden. Die Mitgliedstaaten müssen Gesundheitskontrollen freiwillig akzeptieren. Sie dürfen im Falle einer Aufforderung zu entsprechenden Kontrollen nicht das Gefühl haben, daß man mit dem Finger auf sie zeigt. Alle müssen mitspielen. Im Rahmen unseres großen Binnenmarktes liegt das im Interesse aller Beteiligten. Es ist eine unerläßliche Bedingung für das Funktionieren dieses Binnenmarktes. Andernfalls werden die Verbraucher die betreffenden Erzeugnisse boykottieren, und wir geraten in eine wirtschaftliche Situation, die für die meisten außerordentlich schwierig sein wird. Aus diesem Grund ist seitens der Mitgliedstaaten und des Rates mehr Transparenz erforderlich. Erzeuger, die hohen Ansprüchen an Qualität und Umweltverträglichkeit genügen, müssen unterstützt werden. Man muß in der Tat den Mut zu einer tiefgreifenden Reformierung der Landwirtschaftspolitik haben, damit die Verbraucher wieder Lust darauf bekommen, unsere Erzeugnisse zu konsumieren. Es gilt sicherzustellen, daß Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung entsprechend überwacht und beobachtet werden. Besondere Entschlossenheit ist im Hinblick auf die WTO-Verhandlungen angesagt. Es geht schlicht und einfach darum, unannehmbaren Praktiken ein für allemal den Riegel vorzuschieben."@de7
"(FR) Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρώπη γνωρίζει ήδη εδώ και αρκετά χρόνια μια σειρά από σκάνδαλα στον τομέα της διατροφής: αντιμετωπίσαμε τις «τρελλές αγελάδες», αναρωτιώμαστε για τους ΓΤΟ και τη σήμανσή τους, ζούμε σήμερα το πρόβλημα των ζωικών αλεύρων που περιέχουν διοξίνη, βλέπουμε πολύ γνωστά ποτά να αποσύρονται από την αγορά επειδή προκαλούν προβλήματα... Αναρωτιόμαστε ποιό θα είναι το επόμενο σκάνδαλο, αυτό που θα αντιμετωπίσουμε αύριο. Δεν πρέπει βεβαίως να καταληφθούμε από πανικό, αλλά είναι φυσικό να διερωτώμαστε σήμερα για την ποιότητα των προϊόντων που καταναλώνουμε. Το μέλημα για την ασφάλεια των τροφίμων είναι δυστυχώς πάρα πολύ πρόσφατο στην Ευρώπη, αφού αποκαλύφθηκε με την κρίση για τις τρελλές αγελάδες. Μας ενδιαφέρει όλους, καταναλωτές, παραγωγούς, βιομηχανικούς παραγωγούς και αγρότες. Μας ενδιαφέρει όλους γιατί νοιαζόμαστε για τη δημόσια υγεία και αυτό λειτουργεί ως κίνητρο. Αισθανόμαστε όμως επίσης πολύ μεγάλη ανησυχία για τους αγρότες, που είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι και κατηγορούμενοι, και ταυτόχρονα για ολόκληρη τη γεωργοεπισιτιστική βιομηχανία. Όλοι δέχονται αδιάκοπα επιθέσεις. Αυτά τα σκάνδαλα τους βλάπτουν, ενώ υπάρχουν μεταξύ των παραγωγών και των αγροτών άνθρωποι ιδιαίτερα σοβαροί που κάνουν τα πάντα ούτως ώστε η παραγωγή τους να είναι άψογη. Δεν πρέπει να τιμωρούμε ολόκληρο επάγγελμα επειδή περιλαμβάνονται στους κόλπους του μεμονωμένα άτομα που στερούνται σοβαρότητας. Τί πρέπει να κάνουμε; Πρέπει να ξαναδημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του Ευρωπαίου καταναλωτή. Πρέπει επομένως να ενισχύσουμε τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς ταχείας προειδοποίησης. Πρέπει τα κράτη μέλη να αποδέχονται καλοπροαίρετα τους υγειονομικούς ελέγχους χωρίς να αισθάνονται πως κατηγορούνται όταν τους ζητούνται αυτοί οι έλεγχοι. Πρέπει όλος ο κόσμος να συμμετέχει στο παιχνίδι. Είναι προς όφελος όλων, αφού έχουμε τη μεγάλη αυτή ενιαία αγορά. Αποτελεί δε απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της αγοράς, διαφορετικά οι καταναλωτές θα μποϋκοτάρουν τα προϊόντα και εμείς θα ξαναβρεθούμε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατάσταση στις περισσότερες περιπτώσεις. Χρειάζεται επομένως μεγαλύτερη διαφάνεια εκ μέρους των κρατών μελών και του Συμβουλίου. Χρειάζεται να υποστηρίξουμε τους παραγωγούς ποιοτικών προϊόντων που σέβονται το περιβάλλον. Χρειάζεται ουσιαστικά να έχουμε το θάρρος να μεταρρυθμίσουμε σε βάθος τη γεωργική πολιτική, προκειμένου να αποκτήσουν και πάλι οι καταναλωτές μας την επιθυμία να καταναλώνουν τα προϊόντα μας. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την επαγρύπνηση και την παρακολούθηση της ανιχνευσιμότητας και της σήμανσης. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αποφασιστικοί κατά τις συζητήσεις στον ΠΟΕ. Πρέπει απλούστατα να θέσουμε τέρμα σε μη αποδεκτές πρακτικές."@el8
"(FR) Mr President, ladies and gentlemen, Europe has had, over the last few years, a succession of food-related scandals. We have had mad cow disease, we are questioning GMOs and their labelling; we are now aware of the problem of the dioxin content in animal bone meal; we are seeing well-known soft drinks withdrawn from sale because they have been causing problems...we are all wondering what the next scandal will be: which one will be uncovered tomorrow. We must certainly not give in to a mood of panic, but it is quite reasonable for us to be asking ourselves about the quality of the products which we consume. Concern about food safety is unfortunately far too recent a development in Europe, emerging as it did at the time of the BSE crisis. This concerns all of us, consumers, small producers, industrial-scale producers and farmers. We are all concerned because we care about public health, and this drives us. But at the same time, we also feel very worried for farmers who are directly involved and who have been singled out for blame, and for the whole food-processing industry. All parties are still suffering. These scandals have done them an injustice because there are some producers and farmers, very honest people, who do their best to ensure that their processes are faultless. We should not punish the whole profession because of a few people within its ranks who are less than honest. What can be done? We must recreate the right conditions for winning back consumer confidence in Europe. We must therefore strengthen Europe-wide rapid alert mechanisms. Member States must be willing to accept health inspections. Member States must not be made to feel that they are being singled out for blame if we ask them to make these inspections. We must all play the game. It is in everyone"s interest as we have this huge single market. This condition must be met if the market is to work successfully. If it is not, consumers will boycott products and we will find ourselves once again in an economic situation which most people will find extremely difficult. Member States and the Council must therefore both show greater transparency. Quality producers who respect the environment must be offered support. We must, in effect, be brave enough to bring about a fundamental reform of agricultural policy if our consumers are going to want to consume our products again. We must guarantee vigilance and consistency in traceability and labelling. We must be especially resolute in discussions with the WTO. We must, quite simply, put an end to unacceptable practices."@en3
"(FR) Señor Presidente, Señorías, Europa conoce, ya desde hace algunos años, una sucesión de escándalos alimentarios: tuvimos las «vacas locas»; nos interrogamos sobre los OGM y su etiquetado; actualmente experimentamos el problema de las harinas animales que contienen dioxina; vemos que se retiran de la venta bebidas muy comunes porque causan problemas... Cabe preguntarse cuál será el próximo escándalo: el que experimentaremos mañana. Ciertamente, no hay que ceder al pánico, pero hoy día es natural interrogarse sobre la calidad de los productos que consumimos. La preocupación en relación con la seguridad alimentaria es una preocupación desgraciadamente demasiado reciente en Europa, puesto que fue revelada por la crisis de las vacas locas. Nos atañe a todos, ya sea a los consumidores, los productores, los productores industriales o los agricultores. A todos nos atañe porque nos preocupa la salud pública y que ésta nos motiva. Sin embargo, a la vez también experimentamos una gran inquietud por los agricultores, que se ven directamente afectados y señalados con el dedo, y por la industria agroalimentaria en su conjunto. Todos ellos no dejan de acusar golpe tras golpe. Estos escándalos les causan daño cuando, no obstante, existen entre los productores y los agricultores, personas especialmente serias que hacen todo lo que está a su alcance para que su producción sea irreprochable. No debemos sancionar toda una profesión porque en su seno existen personas que no son, por su parte, suficientemente serias. ¿Qué hay que hacer? Es preciso volver a crear las condiciones adecuadas para dar confianza al consumidor europeo. Por tanto, es preciso fortalecer los mecanismos europeos de alerta rápida. Es necesario que los Estados miembros acepten de buen grado los controles sanitarios. Los Estados miembros no deben tener el sentimiento de ser señalados con el dedo cuando se les piden estos controles. Es preciso que todo el mundo actúe honradamente. Es en interés de todos, porque tenemos ese gran mercado único. Es una condición esencial del funcionamiento del mercado. A falta de ello, los consumidores boicotearán los productos y nos encontraremos en una situación económica especialmente difícil para la mayoría. Por tanto, se precisa más transparencia de parte de los Estados miembros y del Consejo. Se necesita un apoyo a los productores de calidad que respetan el medio ambiente. Efectivamente, es preciso tener el valor de reformar profundamente la política agrícola, con la finalidad de que nuestros consumidores experimenten de nuevo el deseo de consumir nuestros productos. Es preciso asegurar la vigilancia y el seguimiento de la rastreabilidad y el etiquetado. Es preciso mostrarse especialmente firmes ante los debates de la OMC. Es preciso, sencillamente, poner un alto a prácticas inaceptables."@es12
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Euroopassa on muutamien vuosien kuluessa koettu jo useita elintarvikeskandaaleja: on ollut hullun lehmän tauti, meitä huolestuttavat geenimuunnellut organismit ja niitä koskevat merkinnät, meitä puhuttaa nykyään dioksiinia sisältävien eläinjauhojen ongelma, eräs hyvin tunnettu juoma on vedetty myynnistä sen aiheuttamien ongelmien vuoksi ja niin edelleen. Voimme vain arvailla, mikä on seuraava skandaali, se, joka meitä tulevaisuudessa odottaa. Meidän ei todellakaan pidä antaa valtaa paniikille, mutta on luonnollista, että pohdimme nykyään kuluttamiemme tuotteiden laatua. Valitettavasti siitä ei ole pitkä aika, kun viimeksi jouduimme huolestumaan elintarvikkeiden turvallisuudesta Euroopassa, sillä huolihan tuli ilmi hullun lehmän tautia koskevan kriisin yhteydessä. Nämä ongelmat koskettavat meitä kaikkia, onpa kyse sitten kuluttajista, tuottajista, teollisuuden tuottajista tai maanviljelijöistä. Ne koskettavat meitä kaikkia, koska olemme huolestuneita kansalaisten terveydestä, mikä motivoi meitä. Mutta olemme myös erittäin huolestuneita sekä maanviljelijöiden – joita ongelma koskettaa suoraan ja jotka ovat silmätikkuina – että koko elintarviketuotannon puolesta. Iskuja satelee kaikille lakkaamatta. Tällaiset skandaalit tekevät tuottajille ja maanviljelijöille vääryyttä, vaikka heidän joukossaan on kuitenkin erittäin kunnollisia ihmisiä, jotka tekevät kaikkensa moitteettomien tuotteiden puolesta. Meidän ei pidä tuomita koko ammattikuntaa sen vuoksi, että osa heistä ei ole yhtä nuhteettomia. Mikä neuvoksi? Meidän on luotava uudelleen olosuhteet, joilla eurooppalaisten kuluttajien luottamus voidaan palauttaa. Meidän on siis vahvistettava eurooppalaisia varhaisen varoituksen menetelmiä. Jäsenvaltiot on saatava hyväksymään terveystarkastukset omasta tahdostaan. Tarkastusten vaatimisen jäsenvaltioilta ei pitäisi aiheuttaa niille silmätikuiksi joutumisen tunnetta. Kaikkien on oltava mukana pelissä. Valvonta on meidän kaikkien etujen mukaista, sillä meillähän on nyt laajat yhtenäismarkkinat. Se on yhtenäismarkkinoiden toiminnan perusedellytys. Ilman valvontaa kuluttajat boikotoisivat tuotteita, ja suurin osa meistä joutuisi erityisen tukalaan taloudelliseen tilanteeseen. Jäsenvaltioilta ja neuvostolta on siis vaadittava avoimuuden lisäämistä. Laadukkaita tuotteita valmistavia ja ympäristöä kunnioittavia tuottajia on tuettava. Meiltä vaaditaankin rohkeutta maatalouspolitiikan perusteelliseen uudistamiseen, jotta kuluttajat kuluttaisivat jälleen mielellään tuotteitamme. Meidän on oltava valppaina ja taattava tuotteiden jäljitettävyyden ja merkintöjen seuranta. Meidän on oltava erityisen tiukkoja WTO: n neuvottelujen osalta. On siis yksinkertaisesti lopetettava käytännöt, joita emme voi hyväksyä."@fi5
"(FR) Signor Presidente, onorevoli colleghi, l"Europa assiste già da qualche anno ad una sequela di scandali alimentari: abbiamo avuto la «mucca pazza», ci interroghiamo sugli OGM e sulla loro etichettatura, oggi apprendiamo del problema delle farine animali contenenti diossina, bevande molto note vengono ritirate dalla vendita perché provocano qualche problema... Ci chiediamo quale sarà il prossimo scandalo, lo scandalo di domani. Non è certo il caso di lasciarsi prendere dal panico, ma è naturale oggi interrogarsi sulla qualità dei prodotti che consumiamo. La preoccupazione per la sicurezza alimentare è sfortunatamente una preoccupazione troppo recente in Europa, visto che è stata messa a nudo dalla crisi della mucca pazza. Tutti, consumatori, produttori, produttori industriali o agricoltori, siamo preoccupati. Lo siamo perché abbiamo a cuore la salute pubblica e questo interesse ispira il nostro operato. Proviamo tuttavia anche una grandissima preoccupazione sia per gli agricoltori, direttamente interessati e additati, sia per l"industria agroalimentare nel suo insieme. Tutti subiscono continue critiche. Questi scandali fanno loro torto in quanto non va dimenticato che, tra i produttori e gli agricoltori, vi sono persone particolarmente serie che fanno di tutto affinché la loro produzione sia irreprensibile. Non dobbiamo sanzionare un"intera categoria perché al suo interno vi sono persone che non sono abbastanza responsabili. Che fare? E" necessario ricreare le condizioni indispensabili per restituire la fiducia al consumatore europeo. E" dunque necessario rafforzare i meccanismi europei di allerta rapida. E" fondamentale che gli Stati membri accettino di buon grado i controlli sanitari e, per questo, è indispensabile che gli Stati membri non si sentano additati quando si richiedono loro tali controlli. E" necessario che tutti collaborino, nell"interesse comune, perché abbiamo creato un grande mercato unico e la collaborazione rappresenta un requisito essenziale del suo funzionamento, altrimenti i consumatori boicotteranno i prodotti e ci ritroveremo in una situazione economica particolarmente difficile per la maggior parte di noi. E" necessaria quindi una maggiore trasparenza da parte degli Stati membri e del Consiglio, come pure un sostegno ai produttori di qualità rispettosi dell"ambiente. E" indispensabile avere il coraggio di riformare radicalmente la politica agricola in modo che i nostri consumatori abbiano di nuovo voglia di consumare i nostri prodotti. E" fondamentale essere vigili e verificare costantemente i prodotti attraverso meccanismi di rintracciabilità ed etichettatura. E" essenziale essere particolarmente risoluti in occasione delle discussioni dell"OMC. Ma, soprattutto, è necessario porre semplicemente termine a pratiche inaccettabili."@it9
"(FR) Mr President, ladies and gentlemen, Europe has had, over the last few years, a succession of food-related scandals. We have had mad cow disease, we are questioning GMOs and their labelling; we are now aware of the problem of the dioxin content in animal bone meal; we are seeing well-known soft drinks withdrawn from sale because they have been causing problems...we are all wondering what the next scandal will be: which one will be uncovered tomorrow. We must certainly not give in to a mood of panic, but it is quite reasonable for us to be asking ourselves about the quality of the products which we consume. Concern about food safety is unfortunately far too recent a development in Europe, emerging as it did at the time of the BSE crisis. This concerns all of us, consumers, small producers, industrial-scale producers and farmers. We are all concerned because we care about public health, and this drives us. But at the same time, we also feel very worried for farmers who are directly involved and who have been singled out for blame, and for the whole food-processing industry. All parties are still suffering. These scandals have done them an injustice because there are some producers and farmers, very honest people, who do their best to ensure that their processes are faultless. We should not punish the whole profession because of a few people within its ranks who are less than honest. What can be done? We must recreate the right conditions for winning back consumer confidence in Europe. We must therefore strengthen Europe-wide rapid alert mechanisms. Member States must be willing to accept health inspections. Member States must not be made to feel that they are being singled out for blame if we ask them to make these inspections. We must all play the game. It is in everyone"s interest as we have this huge single market. This condition must be met if the market is to work successfully. If it is not, consumers will boycott products and we will find ourselves once again in an economic situation which most people will find extremely difficult. Member States and the Council must therefore both show greater transparency. Quality producers who respect the environment must be offered support. We must, in effect, be brave enough to bring about a fundamental reform of agricultural policy if our consumers are going to want to consume our products again. We must guarantee vigilance and consistency in traceability and labelling. We must be especially resolute in discussions with the WTO. We must, quite simply, put an end to unacceptable practices."@lv10
"(FR) Mijnheer de Voorzitter, waarde collega"s, de laatste jaren heeft zich in Europa het ene na het andere voedselschandaal voorgedaan. Denkt u maar aan de gekkekoeienziekte, de GGO"s en hun etikettering, het vraagstuk van het diermeel waarin dioxine verwerkt was en het uit de verkoop halen van bekende frisdranken die problemen veroorzaakten. Ik vraag me af wat het volgende schandaal zal zijn. We zullen dit in de nabije toekomst weten. Zeker, we moeten een paniekgolf zien te voorkomen, maar het kan geen kwaad vraagtekens te zetten bij de kwaliteit van de producten die we consumeren. We maken ons hier in Europa helaas nog maar sinds kort echt zorgen om de voedselveiligheid, namelijk sinds de BSE-crisis. Iedereen is bij dit vraagstuk betrokken: de consument, de producent en de landbouwer. We hechten allen veel waarde aan de volksgezondheid en willen ons daar dan ook ten volle voor inzetten. We maken ons echter ook grote zorgen over zowel de landbouwers, die direct bij dit vraagstuk betrokken zijn en erop worden aangekeken, als de agro-alimentaire industrie in haar geheel. Iedereen in deze sector ondervindt onophoudelijk de kwalijke gevolgen van dit vraagstuk en velen worden ten onrechte door deze schandalen getroffen. Onder de producenten en landbouwers bevinden zich zeer serieuze personen die hun uiterste best doen zo goed mogelijke producten af te leveren. Het is onjuist een gehele beroepsgroep te straffen omdat hier enkele personen onder vallen die de regels niet zo serieus nemen. Welke actie moeten we ondernemen? We moeten opnieuw de juiste voorwaarden scheppen, zodat de Europese consument weer vertrouwen in zijn voedsel krijgt. We moeten dus het Europese waarschuwingssysteem verbeteren en sneller laten werken. De lidstaten moeten zonder tegenstribbelen instemmen met controles op het gebied van de volksgezondheid. Ze moeten niet het gevoel krijgen dat ze op de vingers gekeken worden, als hen gevraagd wordt deze controles uit te voeren. Iedereen moet het spel meespelen. Alle partijen hebben daar ook belang bij; het is namelijk een essentiële voorwaarde voor het goede functioneren van onze grote interne markt. Als we deze controles nalaten, zullen de consumenten de producten boycotten, wat voor velen in deze sector grote moeilijkheden zal opleveren. De lidstaten en de Raad zullen dus transparanter moeten werken. De milieuvriendelijke kwaliteitsproducenten moeten steun ontvangen. We moeten de moed opbrengen het landbouwbeleid ingrijpend te hervormen zodat onze consumenten opnieuw onze producten willen aanschaffen. We moeten waakzaam zijn en de traceerbaarheid en etikettering van producten verbeteren. We moeten ons zeer standvastig opstellen tijdens de WHO-onderhandelingen. Praktijken die niet door de beugel kunnen, moeten we voortaan ook echt bestrijden."@nl2
"(FR) Senhor Presidente, caros colegas, a Europa vem sofrendo, já desde há alguns anos, uma sucessão de escândalos alimentares: tivemos a crise das «vacas loucas»; interrogamo-nos sobre os OGM e a respectiva rotulagem; confrontamo-nos actualmente com o problema das farinhas animais contendo dioxina; assistimos à retirada do mercado de bebidas sobejamente conhecidas porque causam problemas... Interrogamo-nos sobre qual será o próximo escândalo, sobre o que nos reserva o futuro nesta matéria. Não há certamente que ceder a uma onda de pânico, mas é natural que nos interroguemos hoje sobre a qualidade dos produtos que consumimos. A preocupação relativa à segurança alimentar é lamentavelmente uma preocupação muito recente na Europa, já que foi desencadeada pela crise das vacas loucas. É uma questão que a todos diz respeito, quer se trate dos consumidores, dos produtores, dos produtores industriais ou dos agricultores. A todos diz respeito, pois todos nos preocupamos com a saúde pública, e todos somos motivados por ela. Mas sentimos igualmente uma grande inquietação em relação não só aos agricultores, que são directamente interessados e apontados com o dedo, mas também à indústria agro-alimentar no seu conjunto. Todos eles têm sofrido sucessivos e duros golpes. Estes escândalos prejudicam-nos seriamente e, no entanto, entre os produtores e os agricultores existem pessoas extremamente sérias que tudo fazem para que a sua produção seja irrepreensível. Não devemos reprovar toda uma classe profissional só porque existem, no seu seio, pessoas que não são suficientemente sérias. Que há a fazer? Há que recriar as necessárias condições para restabelecer a confiança do consumidor europeu. Importa, pois, reforçar os mecanismos europeus de alerta rápido. Importa que os Estados-Membros aceitem de bom grado os controlos sanitários. Os Estados-Membros não devem sentir que estão a ser acusados quando tais controlos lhes são solicitados. É necessário que todos entrem no jogo. Isso é do interesse de todos, pois temos este grande mercado único e o envolvimento de todos é uma condição essencial para o funcionamento do mercado. Não sendo assim, os consumidores boicotarão os produtos e encontrar-nos-emos numa situação económica particularmente difícil para a maioria. Importa, pois, que haja uma maior transparência da parte dos Estados-Membros e do Conselho. Importa apoiar os produtores de qualidade e respeitadores do ambiente. Importa ter, efectivamente, a coragem de reformar em profundidade a política agrícola, por forma a que os nossos consumidores tenham novamente o desejo de consumir os nossos produtos. Importa assegurar a vigilância e o acompanhamento da rastreabilidade e da rotulagem. Importa ser particularmente firme nas discussões no âmbito da OMC. Importa pôr cobro, definitivamente, a todas as práticas inaceitáveis."@pt11
"(FR) Herr ordförande, kära kolleger! Europa har de senaste åren upplevt en rad livsmedelsskandaler: vi hade galna ko-sjukan, vi ifrågasätter genetiskt modifierade organismer och deras märkning, vi känner i dag till problemet med benmjöl som innehåller dioxin, vi ser välkända drycker plockas bort från hyllorna eftersom de orsakar problem... Man kan undra vilken nästa skandal skall bli: den som vi får vetskap om i morgon. Man får förvisso inte ge efter för panikförsäljning, men det är naturligt att i dag ifrågasätta kvaliteten i de produkter vi konsumerar. Oron när det gäller livsmedelssäkerhet har tyvärr uppstått alltför sent i Europa, eftersom den upptäcktes genom galna ko-krisen. Vi påverkas alla, såväl konsumenter som producenter, industriproducenter eller jordbrukare. Vi påverkas alla eftersom vi är måna om folkhälsan, och den motiverar oss. Men vi känner också en mycket stor oro både för jordbrukarna som berörs direkt och pekas ut, och för livsmedelsindustrin i sin helhet. Alla får sin beskärda del. Dessa skandaler skadar dem, trots att det bland producenter och jordbrukare finns mycket seriösa människor som gör allt för att deras produktion skall bli perfekt. Vi skall inte straffa en hel yrkesgrupp för att det bland dem finns personer som är oseriösa. Vad kan man då göra? Vi måste på nytt skapa villkor som inger den europeiska konsumenten förtroende. Vi måste därför förstärka de europeiska mekanismerna för tidig varning. Vare sig de vill det eller ej måste medlemsstaterna acceptera sanitära kontroller. Medlemsstaterna får inte känna det som om de pekas ut när man kräver kontroller. Alla måste vara delaktiga. Det ligger i allas intresse, eftersom vi nu har denna stora gemensamma marknad. Det är ett grundläggande krav för att marknaden skall fungera. Annars kommer konsumenterna att bojkotta produkterna, och vi kommer att på nytt befinna oss i en ekonomisk situation som blir mycket svår för de flesta. Det krävs alltså större öppenhet från medlemsstaterna och rådet. Det krävs stöd till kvalitetsproducenterna som värnar om miljön. Vi måste ha modet att på djupet reformera jordbrukspolitiken, så att våra konsumenter återigen vill använda våra produkter. Vi måste vara uppmärksamma och följa upp spårbarheten och märkningen. Vi måste vara särskilt bestämda när det gäller diskussionerna inom WTO. Vi måste helt enkelt sätta stopp för oacceptabla tillämpningar."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Grossetête (PPE)"1,13,2,8,10,7,12,3,11,9,6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph